Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sohbet ve Fıkra Soruları

9.
Fıkra türü Ile Ilgili aşağıda verilen bilgilerden han-
gisi yanlıştır?
A) Gazeteyle ortaya çıkan yazı türlerindendir.
B) Güncel olaylarla ilgili kişisel düşünceler aktarılır.
ol-
C) Fikra yazan ele aldığı, işlediği konunun uzmanı
mak zorundadır.
D) Yalın ve anlaşılır bir dil kullanılır, nükteli sözlere de
yer verilir.
E) Kısa, yoğun, günübirlik yazılardır.
£
bry bry bry bry bry
Gq
S
5
£
S
1
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
9. Fıkra türü Ile Ilgili aşağıda verilen bilgilerden han- gisi yanlıştır? A) Gazeteyle ortaya çıkan yazı türlerindendir. B) Güncel olaylarla ilgili kişisel düşünceler aktarılır. ol- C) Fikra yazan ele aldığı, işlediği konunun uzmanı mak zorundadır. D) Yalın ve anlaşılır bir dil kullanılır, nükteli sözlere de yer verilir. E) Kısa, yoğun, günübirlik yazılardır. £ bry bry bry bry bry Gq S 5 £ S 1
6.
İstanbul'da ya da büyük şehirlerde en çok ve en sık de-
ğişen, değiştirilen nedir bilir misiniz? Kaldırım taşları. Kal-
dırımlar bir indirilir, bir yükseltilir; taşların cinsi değiştirilir,
rengi değiştirilir. Bazılarına göre bu işler seçime yakın
yapılır. Niye yapılır? Bir kârı vardır ki yapılır. Bir de sokak
levhaları ve kapı numaraları... Kaldırımlar kadar sık olma-
sa bile onlar da değiştirilir. Yıllar önce İstanbul'un sokak,
cadde levhalarının rengi kırmızıydı, bir aklı evvel çıktı
hepsini maviye çevirdi. Niçin, neden bilinmez, bilinse bi-
le halka söylenmez. Şimdi kapı numaralarını tekrar kırmı-
zıya çeviriyorlar. Tabii bu işler bedava yapılmıyor.
Bu parça, aşağıdaki düzyazı türlerinden hangisine
ait bir örnekten alınmıştır?
A) Eleştiri
D) Makale
B) Deneme
E) Fıkra
C) Günlük
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
6. İstanbul'da ya da büyük şehirlerde en çok ve en sık de- ğişen, değiştirilen nedir bilir misiniz? Kaldırım taşları. Kal- dırımlar bir indirilir, bir yükseltilir; taşların cinsi değiştirilir, rengi değiştirilir. Bazılarına göre bu işler seçime yakın yapılır. Niye yapılır? Bir kârı vardır ki yapılır. Bir de sokak levhaları ve kapı numaraları... Kaldırımlar kadar sık olma- sa bile onlar da değiştirilir. Yıllar önce İstanbul'un sokak, cadde levhalarının rengi kırmızıydı, bir aklı evvel çıktı hepsini maviye çevirdi. Niçin, neden bilinmez, bilinse bi- le halka söylenmez. Şimdi kapı numaralarını tekrar kırmı- zıya çeviriyorlar. Tabii bu işler bedava yapılmıyor. Bu parça, aşağıdaki düzyazı türlerinden hangisine ait bir örnekten alınmıştır? A) Eleştiri D) Makale B) Deneme E) Fıkra C) Günlük
S
E
6.
Aşağıdakilerden hangisl "fikra" ile "sohbet" (söyle-
şi) türlerinin ortak özelliğidir?
A) Yazının başında bir tez ortaya konur.
B) Olayların geçtiği yer ve tarih belirtilir.
C) Okuyucu lle karşılıklı konuşuluyor gibi, senli benli
bir üslup kullanılır.
D) Seçilen konuda kişisel görüş ve düşünceler ortaya
konur.
E) Genellikle kitap ve dergilerde yayımlanır.
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
S E 6. Aşağıdakilerden hangisl "fikra" ile "sohbet" (söyle- şi) türlerinin ortak özelliğidir? A) Yazının başında bir tez ortaya konur. B) Olayların geçtiği yer ve tarih belirtilir. C) Okuyucu lle karşılıklı konuşuluyor gibi, senli benli bir üslup kullanılır. D) Seçilen konuda kişisel görüş ve düşünceler ortaya konur. E) Genellikle kitap ve dergilerde yayımlanır.
Gazete ve dergilerde yayımlanan güncel, siyasal,
toplumsal sorunları ele alan yazılardır. Hemen her
konuda yazılabilir. Düşünsel ağırlıklı kısa
yazılardır. Siyasal ve toplumsal olaylar ele alınırken
belgelere, kanıtlara, aşırı ayrıntılara yer verilmez.
Geniş kitlelere seslendiği için kolay ve anlaşılır bir
dili vardır.
115.Bu parçada sözü edilen yazı türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ani
B) Eleştiri
C) Deneme
D) Makale
E) Fıkra
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
Gazete ve dergilerde yayımlanan güncel, siyasal, toplumsal sorunları ele alan yazılardır. Hemen her konuda yazılabilir. Düşünsel ağırlıklı kısa yazılardır. Siyasal ve toplumsal olaylar ele alınırken belgelere, kanıtlara, aşırı ayrıntılara yer verilmez. Geniş kitlelere seslendiği için kolay ve anlaşılır bir dili vardır. 115.Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Ani B) Eleştiri C) Deneme D) Makale E) Fıkra
Herhangi bir konuda yazılabilen bir türdür. Yazar,
duygu ve düşüncelerini karşısında biri varmış da
onunla konuşuyormuşçasına aktarır. Bu yüzden
içten bir anlatımı vardır. Yazar, bu türde görüşlerini
kanıtlama yoluna gitmez.
116.Bu parçada sözü edilen yazı türü
hangisidir?
aşağıdakilerden
A) Deneme
B) Öykü
C) Sohbet
D) Makale
E) Biyografi
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
Herhangi bir konuda yazılabilen bir türdür. Yazar, duygu ve düşüncelerini karşısında biri varmış da onunla konuşuyormuşçasına aktarır. Bu yüzden içten bir anlatımı vardır. Yazar, bu türde görüşlerini kanıtlama yoluna gitmez. 116.Bu parçada sözü edilen yazı türü hangisidir? aşağıdakilerden A) Deneme B) Öykü C) Sohbet D) Makale E) Biyografi
120.Aşağıdakilerden hangisi fikra
türünün özelliklerinden
biri değildir?
A) Geniş kitlelere hitap etmesi
B) Kısa, yoğun ve günübirlik yazı olması
C) Açık, anlaşılır ve duru bir dille yazılması
D) Güncel, siyasi ve toplumla ilgili yazı türü
olması
E) Düşüncelerin
kanıtlama zorunluluğu
bulunması
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
120.Aşağıdakilerden hangisi fikra türünün özelliklerinden biri değildir? A) Geniş kitlelere hitap etmesi B) Kısa, yoğun ve günübirlik yazı olması C) Açık, anlaşılır ve duru bir dille yazılması D) Güncel, siyasi ve toplumla ilgili yazı türü olması E) Düşüncelerin kanıtlama zorunluluğu bulunması
Her gün gazetedeki köşemde yazıyorum. Güncel
konuları bir düşünceye bağlayarak kısa olarak
anlatıyorum. Bunları yaparken de akıcı bir anlatımla
aktarıyorum. Düşüncelerimi kanıtlama
yoktur benim. Bu günübirlik yazılarda mümkün
olduğunca içten davranıyorum.
amacım
117-Bu sözleri dile getiren kişinin hangi
türde yazdığı-söylenebilir?
B) Deneme
A) Fıkra
D) Sohbet E) Günlük
C) Makale
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
Her gün gazetedeki köşemde yazıyorum. Güncel konuları bir düşünceye bağlayarak kısa olarak anlatıyorum. Bunları yaparken de akıcı bir anlatımla aktarıyorum. Düşüncelerimi kanıtlama yoktur benim. Bu günübirlik yazılarda mümkün olduğunca içten davranıyorum. amacım 117-Bu sözleri dile getiren kişinin hangi türde yazdığı-söylenebilir? B) Deneme A) Fıkra D) Sohbet E) Günlük C) Makale
119-Aşağıdakilerden
hangisi sohbet (söyleşi)
türünün özelliklerinden biri değildir?
A) Günlük olaylardan politikaya kadar her türlü
konu bu
metinlerde işlenebilir.
B) Sohbet metinleri birer edebî metin olduğundan dil
şiirsel
işlevde kullanılır.
C) Anlatım, gerçek sohbetlerdeki konuşmanın
içtenliğiyle
gerçekleştirilir.
D) Düşüncelerin doğruluğu iddia edilmez, ele alınan
konuda
ayrıntıya inilmez.
E) Daha çok gazete çevresinde gelişen metinlerden
fikra
ve denemeye benzer.
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
119-Aşağıdakilerden hangisi sohbet (söyleşi) türünün özelliklerinden biri değildir? A) Günlük olaylardan politikaya kadar her türlü konu bu metinlerde işlenebilir. B) Sohbet metinleri birer edebî metin olduğundan dil şiirsel işlevde kullanılır. C) Anlatım, gerçek sohbetlerdeki konuşmanın içtenliğiyle gerçekleştirilir. D) Düşüncelerin doğruluğu iddia edilmez, ele alınan konuda ayrıntıya inilmez. E) Daha çok gazete çevresinde gelişen metinlerden fikra ve denemeye benzer.
Gençliği bir mutluluk dönemi sammak yanılgısına
düşenler, ihtiyarlığı da acıklı, hatta biraz ayıp
sayıyorlar. "Artik ben ihtiyarladım." deyince,
"Hayır ihtiyarlamadınız, sadece biraz yaşlandınız."
diyorlar. Sanki yaşlanmakla ihtiyarlamak aynı
anlama gelmiyormuş gibi konuşuyorlar. Ben
biliyorum dostum, onlar "Sizi bugün çok iyi
gördüm." gibi laflarla aslında kendilerini
kandırıyorlar. Herkes biliyor ki insan elbet
ihtiyarlayacak ve sonunda ölüm onu bulacaktır.
110. Yukarıdaki parça aşağıdaki edebi
türlerin hangisinden alımmış olabilir?
A) Günlük
B) Gezi
C) Fikra
D) Sohbet
E) Ani
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
Gençliği bir mutluluk dönemi sammak yanılgısına düşenler, ihtiyarlığı da acıklı, hatta biraz ayıp sayıyorlar. "Artik ben ihtiyarladım." deyince, "Hayır ihtiyarlamadınız, sadece biraz yaşlandınız." diyorlar. Sanki yaşlanmakla ihtiyarlamak aynı anlama gelmiyormuş gibi konuşuyorlar. Ben biliyorum dostum, onlar "Sizi bugün çok iyi gördüm." gibi laflarla aslında kendilerini kandırıyorlar. Herkes biliyor ki insan elbet ihtiyarlayacak ve sonunda ölüm onu bulacaktır. 110. Yukarıdaki parça aşağıdaki edebi türlerin hangisinden alımmış olabilir? A) Günlük B) Gezi C) Fikra D) Sohbet E) Ani
105. "Söyleşi (sohbet)" türü ile ilgili
verilen aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Bir yazarın herhangi bir konudaki
düşüncesini fazlaca derinleştirmeden
karşısındakiyle konuşuyormuş gibi
samimi bir havada anlattığı yazılara
denir.
B) Söyleşide daha çok kurallı cümleler
tercih edilir.
C) Kamuoyunu gütme amacı olmaması,
güncel sorunlara değinmemesi söyleşiyi
fıkradan ayırır.
D) Söyleşi (sohbet) türünde yazarın
amacı okuyucuyu düşündürmek değildir.
Bu özelliğiyle denemeden ayrılır.
E) Söyleşi (sohbet) türünde senli beli bir
anlatım yolu seçilir. Yazar, karşısında biri
varmış gibi sorular sorup bunları
cevaplandırır.
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
105. "Söyleşi (sohbet)" türü ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Bir yazarın herhangi bir konudaki düşüncesini fazlaca derinleştirmeden karşısındakiyle konuşuyormuş gibi samimi bir havada anlattığı yazılara denir. B) Söyleşide daha çok kurallı cümleler tercih edilir. C) Kamuoyunu gütme amacı olmaması, güncel sorunlara değinmemesi söyleşiyi fıkradan ayırır. D) Söyleşi (sohbet) türünde yazarın amacı okuyucuyu düşündürmek değildir. Bu özelliğiyle denemeden ayrılır. E) Söyleşi (sohbet) türünde senli beli bir anlatım yolu seçilir. Yazar, karşısında biri varmış gibi sorular sorup bunları cevaplandırır.
2.
A) Parnasizm
C) Dadaizm
E) Sürrealizm
len edebi akım aşağıdakiler-
BEmpresyonizm
D) Fütürizm
ALÁni
CSohbet
Makale
Şimdi gelin bir varsayımda bulunalim. Olmaz ya
Kurtuluş Savaşı'nda bu vatan için bir Fransız kur-
şunuyla ya da İngiliz bombasıyla can vermiş bir ata-
mız, bir şehidimiz kalksa mübarek mezarından ve
çıksa sokağa. Biz de ona bir gün boyunca refakat
etsek. Önce Collezione'dan giyecek birkaç parça
elbise, sonra Shoeslab'dan gıcır gıcır ayakkabılar
alıp, My Styl Kuaför'de bir tıraş olup, Fashions Co-
lor Fotoğraf Stüdyosunda bir hatıra fotoğrafı çektirip
Fresh Fish Restaurantta yemek yedikten sonra Ni-
kel Bulvarı, Dedektif Caddesi, Baryum Sokağı'nda
bulunan Trend Rezidance'ta bir adet single room
tutsak ve "İşte dedeciğim burada kalabilirsin." de-
diğimizde acaba bize "Evladım burası Türkiye mi,
bastığım toprak Türk toprağı mı? Benim canım pa-
hasına kurtardığım ülke burası mı?" demez mi?
Nitelik Yayıncılık
kayası, suyu, c
geyarak savrulu
I. Çukurova Ako
kenderun Kö
verimli bir as
Erdemli'ye,
lanın etekler
km kadare
han, batisin
bulunmakt
Peki yanlış olan ne? O mu yanlış ülke için can verdi,
ya da yanlış bir ülkede mi bir gün geçirdi? Yoksa
yanlış olan bunlar değil de biz miyiz?
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
BY Otobiyografi
DY Gezi
dir. Denize
vardır. Bu
güneyind
ağzının c
nu'nun
doğusu
Bu metin
nemez?
A 1. met
B) 1. me
base
Aer
1.m
se
E) 1.
4. Bu a
ve c
dir.
çel
Sa
de
za
a
1
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
2. A) Parnasizm C) Dadaizm E) Sürrealizm len edebi akım aşağıdakiler- BEmpresyonizm D) Fütürizm ALÁni CSohbet Makale Şimdi gelin bir varsayımda bulunalim. Olmaz ya Kurtuluş Savaşı'nda bu vatan için bir Fransız kur- şunuyla ya da İngiliz bombasıyla can vermiş bir ata- mız, bir şehidimiz kalksa mübarek mezarından ve çıksa sokağa. Biz de ona bir gün boyunca refakat etsek. Önce Collezione'dan giyecek birkaç parça elbise, sonra Shoeslab'dan gıcır gıcır ayakkabılar alıp, My Styl Kuaför'de bir tıraş olup, Fashions Co- lor Fotoğraf Stüdyosunda bir hatıra fotoğrafı çektirip Fresh Fish Restaurantta yemek yedikten sonra Ni- kel Bulvarı, Dedektif Caddesi, Baryum Sokağı'nda bulunan Trend Rezidance'ta bir adet single room tutsak ve "İşte dedeciğim burada kalabilirsin." de- diğimizde acaba bize "Evladım burası Türkiye mi, bastığım toprak Türk toprağı mı? Benim canım pa- hasına kurtardığım ülke burası mı?" demez mi? Nitelik Yayıncılık kayası, suyu, c geyarak savrulu I. Çukurova Ako kenderun Kö verimli bir as Erdemli'ye, lanın etekler km kadare han, batisin bulunmakt Peki yanlış olan ne? O mu yanlış ülke için can verdi, ya da yanlış bir ülkede mi bir gün geçirdi? Yoksa yanlış olan bunlar değil de biz miyiz? Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisi olabilir? BY Otobiyografi DY Gezi dir. Denize vardır. Bu güneyind ağzının c nu'nun doğusu Bu metin nemez? A 1. met B) 1. me base Aer 1.m se E) 1. 4. Bu a ve c dir. çel Sa de za a 1
m
21. Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız, desem tabii bana
gülersiniz. Zaten ben de biraz gülmeniz için söze böyle
başladım. Güler yüze ve gülmeye dair olan bu konuşmayı
asık suratla dinlemenizi istemem tabii. Konuşurken söze
başladığınız sırada karşınızdakinin kaşlarını çattığını, asık
bir suratla sizi dinlediğini görürseniz konuşmak hevesiniz
kırılır. Lafı kısa kesip bu tatsız sohbeti bir an önce bitirmeye
bakarsınız. Bir de karşınızdakinin sizi güler yüzle dinlediği-
ni hatta araya biraz da tatlı söz karıştırarak sohbete renk
verdiğini görecek olsanız konuştukça konuşacağınız gelir.
Zaten öyledir. Güler yüz her şeyden önce insana cesaret
verir. Çünkü güler yüzlü insanlar her kusuru hoş gören, af-
feden insanlardır. Dünyada ilk adımlarını yeni atmaya baş-
lamış bir çocuğa herkes güler yüzle bakar.
Bu parçada sohbet türüyle ilgili,
Sohbet yazıları, yazarın herhangi bir konu hakkında gö-
rüş ve düşüncelerini ortaya koyar.
Deneme-2
II. Sohbet yazılarında yazar, okuruyla konuşuyor gibi bir
üslup benimser.
III. Sohbet yazıları bir konuyu derine inmeden, kanıtlama
endişesi taşımadan okurla dertleşiyormuş gibi içten bir
şekilde anlatır.
IV. Sohbet yazarı; yazılarında olayların üstüne çıkarak
öğüt veren, doğru yolu gösteren, olgun biri durumuna
geçer.
V. Sohbet yazarı, gündelik yaşamda gözüne takılan du-
rumlarla ilgili düşüncelerini okurla paylaşır.
özelliklerinden hangisi görülmez?
B) II
TI
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
m 21. Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız, desem tabii bana gülersiniz. Zaten ben de biraz gülmeniz için söze böyle başladım. Güler yüze ve gülmeye dair olan bu konuşmayı asık suratla dinlemenizi istemem tabii. Konuşurken söze başladığınız sırada karşınızdakinin kaşlarını çattığını, asık bir suratla sizi dinlediğini görürseniz konuşmak hevesiniz kırılır. Lafı kısa kesip bu tatsız sohbeti bir an önce bitirmeye bakarsınız. Bir de karşınızdakinin sizi güler yüzle dinlediği- ni hatta araya biraz da tatlı söz karıştırarak sohbete renk verdiğini görecek olsanız konuştukça konuşacağınız gelir. Zaten öyledir. Güler yüz her şeyden önce insana cesaret verir. Çünkü güler yüzlü insanlar her kusuru hoş gören, af- feden insanlardır. Dünyada ilk adımlarını yeni atmaya baş- lamış bir çocuğa herkes güler yüzle bakar. Bu parçada sohbet türüyle ilgili, Sohbet yazıları, yazarın herhangi bir konu hakkında gö- rüş ve düşüncelerini ortaya koyar. Deneme-2 II. Sohbet yazılarında yazar, okuruyla konuşuyor gibi bir üslup benimser. III. Sohbet yazıları bir konuyu derine inmeden, kanıtlama endişesi taşımadan okurla dertleşiyormuş gibi içten bir şekilde anlatır. IV. Sohbet yazarı; yazılarında olayların üstüne çıkarak öğüt veren, doğru yolu gösteren, olgun biri durumuna geçer. V. Sohbet yazarı, gündelik yaşamda gözüne takılan du- rumlarla ilgili düşüncelerini okurla paylaşır. özelliklerinden hangisi görülmez? B) II TI D) IV E) V
6. Şair karşımızda olsa göreceğimiz manzara nedir? Bir ad
ağlıyor. O halde dizenin ilk sözcüğü "ağlarım" olacak
den ağladığını merak etmez miyiz? Bu kez onu söylen
gerek. Bir şeyler hatırladığı için. Öyleyse, dizenin ikind
üçüncü sözcükleri "hatıra geldikçe" olacak. Peki ney
acaba böyle hatırladıkça ağladığı şey? "Gülüştüklerin
diyor ve böylece her sözcük yerini alıyor ve bildiğimiz da
ortaya çıkıyor. "Şiir bir deyiştir, sözcüklerle güzel biçim
bilen adamdır.
kurmak sanatıdır." denilmesi bundandır. Şair de bu san
Bu parça aşağıdaki edebî türlerden hangisine örnek
rilebilir?
08
A) Ani
B) Makale
D) Köşe Yazısı
E) Söyleşi
C) Röporta
A)
C)
10.
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
6. Şair karşımızda olsa göreceğimiz manzara nedir? Bir ad ağlıyor. O halde dizenin ilk sözcüğü "ağlarım" olacak den ağladığını merak etmez miyiz? Bu kez onu söylen gerek. Bir şeyler hatırladığı için. Öyleyse, dizenin ikind üçüncü sözcükleri "hatıra geldikçe" olacak. Peki ney acaba böyle hatırladıkça ağladığı şey? "Gülüştüklerin diyor ve böylece her sözcük yerini alıyor ve bildiğimiz da ortaya çıkıyor. "Şiir bir deyiştir, sözcüklerle güzel biçim bilen adamdır. kurmak sanatıdır." denilmesi bundandır. Şair de bu san Bu parça aşağıdaki edebî türlerden hangisine örnek rilebilir? 08 A) Ani B) Makale D) Köşe Yazısı E) Söyleşi C) Röporta A) C) 10.
6. (1) Klasik başarılı bir anlatı, size kurmaca olduğunu unuttu-
rur izlediğiniz şeyin gerçeğin ta kendisi olduğu hissine
kapılırsınız. (II) Film seyrederken de onun bir film olduğunu
hatırlamak istemeyiz, (III) Gördüklerimizin dekor ve o insan-
ların da oyuncu olduğunu, bu oyuncunun biraz sonra mak-
yajını silip çıkıp gideceğini düşünmeyiz. (IV) Meryl Streep'i
düşünelim örneğin, iyi bir film ne yaptırır; onun Meryl Streep
olduğunu, daha önce oynadığı tüm rolleri unutturur, başarı-
li bir anlatının büyüsü de bu. (V) Metakurmaca ise farklı bir
şey yapar, bunun bir kurmaca olduğunu bize hatırlatır ve
yabancılaşma duygusu yaratan bir mesafe doğurur, üzerine
düşünmemizi sağlar.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi ikisi
aynı düşünceyi aktarmaktadır?
+
A) I ye III
B) ve IV
D) I ve IV
C) II ve III
IV ve V
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
6. (1) Klasik başarılı bir anlatı, size kurmaca olduğunu unuttu- rur izlediğiniz şeyin gerçeğin ta kendisi olduğu hissine kapılırsınız. (II) Film seyrederken de onun bir film olduğunu hatırlamak istemeyiz, (III) Gördüklerimizin dekor ve o insan- ların da oyuncu olduğunu, bu oyuncunun biraz sonra mak- yajını silip çıkıp gideceğini düşünmeyiz. (IV) Meryl Streep'i düşünelim örneğin, iyi bir film ne yaptırır; onun Meryl Streep olduğunu, daha önce oynadığı tüm rolleri unutturur, başarı- li bir anlatının büyüsü de bu. (V) Metakurmaca ise farklı bir şey yapar, bunun bir kurmaca olduğunu bize hatırlatır ve yabancılaşma duygusu yaratan bir mesafe doğurur, üzerine düşünmemizi sağlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi ikisi aynı düşünceyi aktarmaktadır? + A) I ye III B) ve IV D) I ve IV C) II ve III IV ve V
3)Aşağıdaki cümleler doğruysa(D) yanlışsa (Y)yazınız. (10 puan)
Sohbet türünde yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorundadır.
Sohbet türünde düşünceler karşılıklı konuşma havası içinde verilir.
Sohbet türünde yazılara eskiden musahabe denirdi.
Sohbetler kişisel hayatı konu alan metinlerdir.
Şevket Rado sohbetleriyle tanınan bir sanatçıdır.
Sohbet yazıları uzun yazılardır.
Fikra ve sohbet edebiyatımıza Cumhuriyet Dönemi'nde girmiştir.
Fikra, günümüzde köşe yazısı olarak adlandırılmaktadır.
Fikra yazıları kalıcı yazılardır.
Fikra, günübirlik yazı olduğu için yazar gündemi yakalamak zorundadır.
P
D
D
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
3)Aşağıdaki cümleler doğruysa(D) yanlışsa (Y)yazınız. (10 puan) Sohbet türünde yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorundadır. Sohbet türünde düşünceler karşılıklı konuşma havası içinde verilir. Sohbet türünde yazılara eskiden musahabe denirdi. Sohbetler kişisel hayatı konu alan metinlerdir. Şevket Rado sohbetleriyle tanınan bir sanatçıdır. Sohbet yazıları uzun yazılardır. Fikra ve sohbet edebiyatımıza Cumhuriyet Dönemi'nde girmiştir. Fikra, günümüzde köşe yazısı olarak adlandırılmaktadır. Fikra yazıları kalıcı yazılardır. Fikra, günübirlik yazı olduğu için yazar gündemi yakalamak zorundadır. P D D
dünyasını
Cemal Tahir
a Kutlu
19. Saymadım, sayamadım. Bu kaçıncı hafta sonu oldu, ar-
tık farkında bile değilim. Sanırım hepimizde durum aynı.
Sanki yıllardır cumartesi-pazar dışarı çıkmıyormuşuz gi-
bi gelmeye başladı. Zihin bir önceki eski normali flulaştır-
di resmen. Çok değil, kasım başındaki halimizi üstelik...
Bu yeni sürümle beraber yeni alışkanlıklar da doğdu ta-
bii...
Yukarıdaki parça aşağıdaki türlerden hangisine aittir?
A) Röportaj
C) Fıkra
D) Eleştiri
B) Makale
E) Hatıra
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
dünyasını Cemal Tahir a Kutlu 19. Saymadım, sayamadım. Bu kaçıncı hafta sonu oldu, ar- tık farkında bile değilim. Sanırım hepimizde durum aynı. Sanki yıllardır cumartesi-pazar dışarı çıkmıyormuşuz gi- bi gelmeye başladı. Zihin bir önceki eski normali flulaştır- di resmen. Çok değil, kasım başındaki halimizi üstelik... Bu yeni sürümle beraber yeni alışkanlıklar da doğdu ta- bii... Yukarıdaki parça aşağıdaki türlerden hangisine aittir? A) Röportaj C) Fıkra D) Eleştiri B) Makale E) Hatıra