Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Sohbet ve Fıkra Soruları

2.
Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum;
Her lâhza bir alev gibi hasretti duyduğum.
Kalbimde vardı Byron'u bedbaht eden melâl
Gezdim o yaşta dağları, hulyâm içinde lâl...
Aldım Rakofça kırlarının hür havâsını,
Duydum, akıncı cedlerimin ihtirâsını,
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
ikó
A) I ve II. dize arasında tam kafiye vardır.
B) III ve IV. dizelerde zengin kafiye vardır.
GC
Redif kullanılmıştır.
D) V ve VI. dizeler arasında tam kafiye vardır.
E) Kafiye düzeni "aa bb cc" biçimindedir.
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
2. Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum; Her lâhza bir alev gibi hasretti duyduğum. Kalbimde vardı Byron'u bedbaht eden melâl Gezdim o yaşta dağları, hulyâm içinde lâl... Aldım Rakofça kırlarının hür havâsını, Duydum, akıncı cedlerimin ihtirâsını, Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ikó A) I ve II. dize arasında tam kafiye vardır. B) III ve IV. dizelerde zengin kafiye vardır. GC Redif kullanılmıştır. D) V ve VI. dizeler arasında tam kafiye vardır. E) Kafiye düzeni "aa bb cc" biçimindedir.
Türkçe
27. Baliklarin Latince isimleri piscespoiklotermdir. Neredeyse
sadece suda yaşarlar. Solungaçlarıyla solunum yapar,
soğukkanlıdır ve kalpleri iki odacıklıdır. Çoğunun vücudu
pulludur ve genellikle yumurtayla çoğalan omurgalı
hayvanlardır. Bazı türleri ise canlı doğurarak ürer (lepistes,
kılıçkuyruk, moli vb.). Örneğin tatlı su balıklarından olan
lepistesin yumurtaları anne karnında çatlar ve canlı
doğumu gerçekleşir. Çiklit familyasında kuluçka dişinin
ağzında gerçekleşir. Ağzında yumurtaları çevirerek
mantarlaşmasını engelleyen dişi, yumurtalar çatlayana
kadar hatta yavrular serbest yüzmeye başlayana kadar
onları ağzındaki kesesinde. korur. Balıklar, su yaşamındaki
en önemli varlıklardan kabul edilir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine.
değinilmemiştir?
A) Balıkların genellikle yumurtlayarak çoğaldığına
B) Lepistesin doğurarak ürediğine
C) Çiklitgil dişilerinin, yavrularını ağızlarındaki kesede
koruduğuna
D) Lepistesin tatlı sularda yaşadığına
E) Balık türlerinin üremelerine göre sınıflandırıldığına
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
Türkçe 27. Baliklarin Latince isimleri piscespoiklotermdir. Neredeyse sadece suda yaşarlar. Solungaçlarıyla solunum yapar, soğukkanlıdır ve kalpleri iki odacıklıdır. Çoğunun vücudu pulludur ve genellikle yumurtayla çoğalan omurgalı hayvanlardır. Bazı türleri ise canlı doğurarak ürer (lepistes, kılıçkuyruk, moli vb.). Örneğin tatlı su balıklarından olan lepistesin yumurtaları anne karnında çatlar ve canlı doğumu gerçekleşir. Çiklit familyasında kuluçka dişinin ağzında gerçekleşir. Ağzında yumurtaları çevirerek mantarlaşmasını engelleyen dişi, yumurtalar çatlayana kadar hatta yavrular serbest yüzmeye başlayana kadar onları ağzındaki kesesinde. korur. Balıklar, su yaşamındaki en önemli varlıklardan kabul edilir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine. değinilmemiştir? A) Balıkların genellikle yumurtlayarak çoğaldığına B) Lepistesin doğurarak ürediğine C) Çiklitgil dişilerinin, yavrularını ağızlarındaki kesede koruduğuna D) Lepistesin tatlı sularda yaşadığına E) Balık türlerinin üremelerine göre sınıflandırıldığına
Bu-
çlü
da
siniz?
D) Kozmetik ürünlerinin sağlığa zararı var mıdır?
E) Sizi en
n çok mutlu eden şey nedir?
anlaigher pabrell
tek tek pailler mISINIZ?
12. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cüm-
lesi olabilir?
epib sb sec
mi-
psiq-1ebal
-slo ins
Stacter purplo
A) İnsanlar kısa zamanda daha çok okuyup daha çok
anlayacağı için sosyal aktivitelere daha çok zaman
ayırır.exenetid quio
veg
Cuades svem
-nleeteora
B) Tüm dünyada geçerli bir ahlâk inancının oluşturula-
dembileceğini savunmuşlardı.
man in
qoxl
ole Talismem.
nie, nells
C) Dünya üzerindeki canlı yaşamını tehdit eden soru-
n atmosfere aşırı miktarda salınan
nun kaynağının
yetkin
-sd dem sera gazları olduğu bilinmektedir. got
10x sxedido blidelo vs
D) Günümüzün öykücüleri arasında eleştirilerin dışın-
da tutulması gereken, birikimli, yetkin, ilerde çok
-deyeri daha özgün öyküler yazacak olanlar da var ama
insesy genele baktığımızda durum pek iç açıcı değil.
velmarat
PIVA YAYINLARI
E) Dünya'nın Güneş çevresinde döndüğünü söyle-
yen Galile, bu nedenle engizisyon mahkemesi kar-
şısına çıkarılmış, en ağır işkencelere çarptırılaca-
ğı söylenerek bu fikrinden vazgeçmesi istenmiştir.
A)
: gerekli olgunluğa erişmiş, olgun, kâmil, mükemmel.
araya girme.
B)
(C)
O
E)
14. K
ni
d
O
n
r
r
u golen!
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
Bu- çlü da siniz? D) Kozmetik ürünlerinin sağlığa zararı var mıdır? E) Sizi en n çok mutlu eden şey nedir? anlaigher pabrell tek tek pailler mISINIZ? 12. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cüm- lesi olabilir? epib sb sec mi- psiq-1ebal -slo ins Stacter purplo A) İnsanlar kısa zamanda daha çok okuyup daha çok anlayacağı için sosyal aktivitelere daha çok zaman ayırır.exenetid quio veg Cuades svem -nleeteora B) Tüm dünyada geçerli bir ahlâk inancının oluşturula- dembileceğini savunmuşlardı. man in qoxl ole Talismem. nie, nells C) Dünya üzerindeki canlı yaşamını tehdit eden soru- n atmosfere aşırı miktarda salınan nun kaynağının yetkin -sd dem sera gazları olduğu bilinmektedir. got 10x sxedido blidelo vs D) Günümüzün öykücüleri arasında eleştirilerin dışın- da tutulması gereken, birikimli, yetkin, ilerde çok -deyeri daha özgün öyküler yazacak olanlar da var ama insesy genele baktığımızda durum pek iç açıcı değil. velmarat PIVA YAYINLARI E) Dünya'nın Güneş çevresinde döndüğünü söyle- yen Galile, bu nedenle engizisyon mahkemesi kar- şısına çıkarılmış, en ağır işkencelere çarptırılaca- ğı söylenerek bu fikrinden vazgeçmesi istenmiştir. A) : gerekli olgunluğa erişmiş, olgun, kâmil, mükemmel. araya girme. B) (C) O E) 14. K ni d O n r r u golen!
12. Panel ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
COM
A) Panelde, konuşmacıların konuyla ilgili düşün-
celerini kısaca ifade etmeleri, böylece toplan-
tıyla bütünleşmeleri gerekir.
B) Panelde amaç, ele alınan konuyla ilgili değişik
yönler ortaya koymak yerine somut bir sonuca
ulaşmaktır.
C) Başkan, konuyu ana hatlarıyla tanıtarak pane-
Mi başlatır; ardından konuşmacılara sırayla söz
hakkı verir.Konuşmacılar 10-15 dakikayla sınırlı
konuşma süreleri içinde konuyla ilgili görüşleri-
ni dile getirirler.
DY Panel, ele alınan konu ile ilgili az sayıda dinle-
yicinin bulunduğu bir tartışma biçimidir. Panel-
de herkesi ilgilendiren, sosyal problemlerle ilgi-
li konular ele alınır.
E) Konuşmaların bitiminde konuşmacılar birbirle-
rine soru sorabilecekleri gibi dinleyiciler de ko-
nuşmacılara soru sorabilir, görüşlerini kısaca
ifade edebilir.
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
12. Panel ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? COM A) Panelde, konuşmacıların konuyla ilgili düşün- celerini kısaca ifade etmeleri, böylece toplan- tıyla bütünleşmeleri gerekir. B) Panelde amaç, ele alınan konuyla ilgili değişik yönler ortaya koymak yerine somut bir sonuca ulaşmaktır. C) Başkan, konuyu ana hatlarıyla tanıtarak pane- Mi başlatır; ardından konuşmacılara sırayla söz hakkı verir.Konuşmacılar 10-15 dakikayla sınırlı konuşma süreleri içinde konuyla ilgili görüşleri- ni dile getirirler. DY Panel, ele alınan konu ile ilgili az sayıda dinle- yicinin bulunduğu bir tartışma biçimidir. Panel- de herkesi ilgilendiren, sosyal problemlerle ilgi- li konular ele alınır. E) Konuşmaların bitiminde konuşmacılar birbirle- rine soru sorabilecekleri gibi dinleyiciler de ko- nuşmacılara soru sorabilir, görüşlerini kısaca ifade edebilir.
SHI
2.
1.
3 Cümlede Anlam-1
(1) Neden o gece elbisesini sana armağan etmeme karşı
çıktın? (II) Bu akşam giyebilirdin burada, ne bileyim evinde,
astarını gecelik olarak kullanabilirdin. (III) Ben uğradığımda
giyerdin gülerdik. (IV) Bu zor günlerde bir de onun için para
harcamanın doğru olmadığını söyleyerek ayağa kalktı. (V)
Başımı kaldırdım, sen benim yaşama sebebimsin, dedim.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde
dolaylı anlatıma yer verilmiştir?
A) I.
C) III.
B) II.
D) IV. E) V.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel anlatım söz ko-
5. Aşağıdakilerir
dur?
A) Sanatın hig
natçıyım di
B) Pek çok sa
yaklaştırab
C) Kimi şairl-
kaçırıyorla
D) Suya sab
şimdi yüz
E) Dağlarda
çektiğini
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
SHI 2. 1. 3 Cümlede Anlam-1 (1) Neden o gece elbisesini sana armağan etmeme karşı çıktın? (II) Bu akşam giyebilirdin burada, ne bileyim evinde, astarını gecelik olarak kullanabilirdin. (III) Ben uğradığımda giyerdin gülerdik. (IV) Bu zor günlerde bir de onun için para harcamanın doğru olmadığını söyleyerek ayağa kalktı. (V) Başımı kaldırdım, sen benim yaşama sebebimsin, dedim. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde dolaylı anlatıma yer verilmiştir? A) I. C) III. B) II. D) IV. E) V. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel anlatım söz ko- 5. Aşağıdakilerir dur? A) Sanatın hig natçıyım di B) Pek çok sa yaklaştırab C) Kimi şairl- kaçırıyorla D) Suya sab şimdi yüz E) Dağlarda çektiğini
4. Reşat Nuri Güntekin, ünlü Çalıkuşu romanında
11 N
Feride adlı bir genç kızın idealist bir öğretmen olarak
Anadolu'da yaşadığı hayatı, bu hayatı çevreleyen mekân
ve insanları gerçeklere tüm varlığıyla bağlı kalarak ortaya
koymuştur.
Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Belirtisiz nesne - zarf tümleci - dolaylı tümleç -
yüklem
B) Özne - belirtisiz nesne - yüklem
CÖzne - dolaylı tümleç - belirtili nesne - zarf tümleci -
yüklem
D) Özne - zarf tümleci - dolaylı tümleç - yüklem
E) Özne-yüklem
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
4. Reşat Nuri Güntekin, ünlü Çalıkuşu romanında 11 N Feride adlı bir genç kızın idealist bir öğretmen olarak Anadolu'da yaşadığı hayatı, bu hayatı çevreleyen mekân ve insanları gerçeklere tüm varlığıyla bağlı kalarak ortaya koymuştur. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Belirtisiz nesne - zarf tümleci - dolaylı tümleç - yüklem B) Özne - belirtisiz nesne - yüklem CÖzne - dolaylı tümleç - belirtili nesne - zarf tümleci - yüklem D) Özne - zarf tümleci - dolaylı tümleç - yüklem E) Özne-yüklem Diğer sayfaya geçiniz.
26. Şehzade İmarethanesine giderseniz "Padişaha Mek-
tuplar" adlı sergide "taht"a çıkışlar, ordu desteğini alma,
yardım talepleri, barış dileği, taziye ve teşekkür gibi çe-
şitli nedenlerle yabancı ülkelerin başta hükümdarı olmak
üzere önemli kişilerinden gelen mektupları görebilirsiniz.
Bundan muhtemelen çok da zevk alırsınız ancak ne
mektupların çevirisi ne de Osmanlıda diplomatik yazış-
ma usullerine dair bir açıklamayla karşılaşabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada "Padişaha Mek-
tuplar" adlı sergiyle ilgili yazarın yakındığı durumlar-
dan biridir?
(A) Mektupların çevirisinin yapılmaması
B) Mektupların çok yıpranmış olması
C) Yabancı ülkelerden gelen mektupların tasnifinin ya-
pılmaması
D) Mektupların kimler arasında yazıldığı hakkında açık-
layıcı bir bilginin olmaması
E) Diğer ülkelerin mektuplarına fazla yer verilmemesi
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
26. Şehzade İmarethanesine giderseniz "Padişaha Mek- tuplar" adlı sergide "taht"a çıkışlar, ordu desteğini alma, yardım talepleri, barış dileği, taziye ve teşekkür gibi çe- şitli nedenlerle yabancı ülkelerin başta hükümdarı olmak üzere önemli kişilerinden gelen mektupları görebilirsiniz. Bundan muhtemelen çok da zevk alırsınız ancak ne mektupların çevirisi ne de Osmanlıda diplomatik yazış- ma usullerine dair bir açıklamayla karşılaşabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada "Padişaha Mek- tuplar" adlı sergiyle ilgili yazarın yakındığı durumlar- dan biridir? (A) Mektupların çevirisinin yapılmaması B) Mektupların çok yıpranmış olması C) Yabancı ülkelerden gelen mektupların tasnifinin ya- pılmaması D) Mektupların kimler arasında yazıldığı hakkında açık- layıcı bir bilginin olmaması E) Diğer ülkelerin mektuplarına fazla yer verilmemesi
DENEME - 1
Tiyatrosunu izledim ilk. Üç perdelik bir oyundu. Konu
akıp gitti; oyun, seyirci arkaya doğru iyice yaslanma-
dan, göz kapakları ağırlaşmadan tam zamanında bitti.
Birçok oyun böyle değildir; "Off!" dedirtmeden bitirmeyi
bilmez çoğu yazar. Sonra, iki romanını okudum. Hani
kimi romanların sonuna yaklaşınca en arka sayfayı
açıp sayfa numarasına bakarsınız ya öyle olmadı.
Yazar, biz okurları sıkmadan durmayı bilmiş.
Kendisinden böyle söz edilen bir sanatçı aşağıdaki
deyimlerin hangisiyle nitelenebilir?
A) Akıntıya kürek çekmeyen
B) Lafı ağzında gevelemeyen
C) Taşı gediğine koyan
D) İşi tadında bırakan
E) Ağzından bal damlayan
3. Ö
fa
r
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
DENEME - 1 Tiyatrosunu izledim ilk. Üç perdelik bir oyundu. Konu akıp gitti; oyun, seyirci arkaya doğru iyice yaslanma- dan, göz kapakları ağırlaşmadan tam zamanında bitti. Birçok oyun böyle değildir; "Off!" dedirtmeden bitirmeyi bilmez çoğu yazar. Sonra, iki romanını okudum. Hani kimi romanların sonuna yaklaşınca en arka sayfayı açıp sayfa numarasına bakarsınız ya öyle olmadı. Yazar, biz okurları sıkmadan durmayı bilmiş. Kendisinden böyle söz edilen bir sanatçı aşağıdaki deyimlerin hangisiyle nitelenebilir? A) Akıntıya kürek çekmeyen B) Lafı ağzında gevelemeyen C) Taşı gediğine koyan D) İşi tadında bırakan E) Ağzından bal damlayan 3. Ö fa r
Coğrafya, bazılarında uzak yerlerle ilgili, imajlar
uyandırıp hiç kimsenin gitmediği yerlere giden
cesur kâşifleri hatırlatırken coğrafyacı da dünya-
nın en uzun nehirleri, en yüksek dağlanı, en büyük
şehirleri hakkında ansiklopedik Bilgisi olan bir kişi
anlamına gelmektedir. Çoğu kimseye Ise coğrafya,
yer adlarını ezberlemekten ibaret bir uğraşmış gibi
gelir. İşin aslı coğrafyada da diğer inceleme alanla-
rında olduğu gibi bazı temel bilgileri toplamakla işe
başlanır, bu da "nerede" sorusunun sorulmasıyla
olur. Fakat coğrafya çevresel özelliklerin, insan-
ların ve faaliyetlerin yerlerini, adlarını belirledikten
sonra aşağıdaki soruların cevaplarını arar: Niçin
insanlar ve faaliyetler şimdi bulundukları yerdedir-
ler? Bir yerdeki özellikler ve faaliyetler orayı diğer
yerlerden farklı kılmak için nasıl bir etkileşim hâlin-
dedir ve bu farklı yerler arasındaki ilişkiler nelerdir?
Niçin bu dağılımlar değişmektedir? Bu bağlamda
neden bir şehrin bulunduğu ülkeye başkent oldu-
ğunu ve eğer başka bir yer başkent olsaydı nelerin
değişmiş olacağını sorgular.
Bu parçadan hareketle coğrafyayla ilgili olarak,
1. Konumla ilgili hususları ve farklı yerlerde mey-
dana gelen olayların birbirleriyle ilişkilerinin ne-
ler olduğunu araştırır.
II. "Mekânı içindeki insan"ın incelenmesi coğrafi
araştırmaların odak noktasını oluşturur.
III. Geçmişte ve bugün farklı kimselerce, farklı za-
manlarda, farklı şekillerde yorumlanmaya mü-
sait bir yapısı vardır.
IV. Ülke başkentlerinin adlarını ezberlemek değil-
dir.
yargılarından hangileri ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) III ve IV
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
Coğrafya, bazılarında uzak yerlerle ilgili, imajlar uyandırıp hiç kimsenin gitmediği yerlere giden cesur kâşifleri hatırlatırken coğrafyacı da dünya- nın en uzun nehirleri, en yüksek dağlanı, en büyük şehirleri hakkında ansiklopedik Bilgisi olan bir kişi anlamına gelmektedir. Çoğu kimseye Ise coğrafya, yer adlarını ezberlemekten ibaret bir uğraşmış gibi gelir. İşin aslı coğrafyada da diğer inceleme alanla- rında olduğu gibi bazı temel bilgileri toplamakla işe başlanır, bu da "nerede" sorusunun sorulmasıyla olur. Fakat coğrafya çevresel özelliklerin, insan- ların ve faaliyetlerin yerlerini, adlarını belirledikten sonra aşağıdaki soruların cevaplarını arar: Niçin insanlar ve faaliyetler şimdi bulundukları yerdedir- ler? Bir yerdeki özellikler ve faaliyetler orayı diğer yerlerden farklı kılmak için nasıl bir etkileşim hâlin- dedir ve bu farklı yerler arasındaki ilişkiler nelerdir? Niçin bu dağılımlar değişmektedir? Bu bağlamda neden bir şehrin bulunduğu ülkeye başkent oldu- ğunu ve eğer başka bir yer başkent olsaydı nelerin değişmiş olacağını sorgular. Bu parçadan hareketle coğrafyayla ilgili olarak, 1. Konumla ilgili hususları ve farklı yerlerde mey- dana gelen olayların birbirleriyle ilişkilerinin ne- ler olduğunu araştırır. II. "Mekânı içindeki insan"ın incelenmesi coğrafi araştırmaların odak noktasını oluşturur. III. Geçmişte ve bugün farklı kimselerce, farklı za- manlarda, farklı şekillerde yorumlanmaya mü- sait bir yapısı vardır. IV. Ülke başkentlerinin adlarını ezberlemek değil- dir. yargılarından hangileri ulaşılamaz? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III C) I ve II E) III ve IV
klda bulunmuştur.
B)Dillmızın özleşmesine öncülük etmiştir.
C)Konuşma dilindeki devrik cümlenin yazıda da kullanılmasını
yaygınlaştırmaya çalışmıştır.
D) Yaşadığı dönemde deneme türünün başarılı bir temsilcisi olmuştur.
E)Öykü alanında da ürünler vermiştir.
Ben gazetedeki köşemde roman eleştirileri yapmam. Zaten bu köşenin
görevi de eleştiri değildir. Amacım, okuyucuya bazı günlük sorunları
tanıtmak, bu sorunlar hakkında düşüncelerimi, derinliğe inmeden,
kanıtlamaya kalkmadan söylemektir. Kısa, yoğun, günübirlik yazılardır
bunlar." diyen bir sanatçının özellikle hangi türde yazdığı söylenebilir?
Bu parçada, aşağıdaki edebiyat türlerinden hangisine özgü
nitelikler ağır basmaktadır?
A)Mektup
B)Fıkra
C)Deneme
D) Makale
E) Ani
hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının
Aşağıdakilerden
genel özellikleri arasında yer almaz?
A) Atatürk devrimlerinin savunuculuğu yapılır ve bu devrimler
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
klda bulunmuştur. B)Dillmızın özleşmesine öncülük etmiştir. C)Konuşma dilindeki devrik cümlenin yazıda da kullanılmasını yaygınlaştırmaya çalışmıştır. D) Yaşadığı dönemde deneme türünün başarılı bir temsilcisi olmuştur. E)Öykü alanında da ürünler vermiştir. Ben gazetedeki köşemde roman eleştirileri yapmam. Zaten bu köşenin görevi de eleştiri değildir. Amacım, okuyucuya bazı günlük sorunları tanıtmak, bu sorunlar hakkında düşüncelerimi, derinliğe inmeden, kanıtlamaya kalkmadan söylemektir. Kısa, yoğun, günübirlik yazılardır bunlar." diyen bir sanatçının özellikle hangi türde yazdığı söylenebilir? Bu parçada, aşağıdaki edebiyat türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır? A)Mektup B)Fıkra C)Deneme D) Makale E) Ani hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Aşağıdakilerden genel özellikleri arasında yer almaz? A) Atatürk devrimlerinin savunuculuğu yapılır ve bu devrimler
Stres, hayatımızın kaçınılmaz bir parçasıdır. Her-
kes hayatı daha kaliteli, anlamlı, hoş yaşanan bir
hâle getirebilmek için stres kaynaklarının farkına
varıp onlarla etkili biçimde baş edebilmeyi öğren-
melidir. Her stres kötü değildir. Olumlu olan stres,
hoşa giden aktivitelerin getirdiği yaşamsal zorluk-
lardan kaynaklanır. Olumlu durumların yarattığı
stresle başa çıktığımızda olgunlaşırız, kendimize
güvenimiz artar. Olumsuz stres ise uyum sağla-
mamız gereken nahoş durumlar olduğunda yaşa-
dığımız strestir. Eğer stresle sürekli ama etkisiz bir
mücadele varsa bu, sonuçta tükenmeyi getirir.
Bu parçaya göre;
1. Üniversiteyi kazanmak,
II. çok fazla iş yükü altında kalmak,
III. yaşadığımız çevreyi değiştirmek,
IV. kalabalık bir kitle karşısında konuşmak
durumlarından hangilerinin olumlu veya olum-
suz stres kaynağı olduğu kesin değildir?
B) Yalnız III
A) Yalnız I
D) I ve III
C) I ve II
III ve IV
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
Stres, hayatımızın kaçınılmaz bir parçasıdır. Her- kes hayatı daha kaliteli, anlamlı, hoş yaşanan bir hâle getirebilmek için stres kaynaklarının farkına varıp onlarla etkili biçimde baş edebilmeyi öğren- melidir. Her stres kötü değildir. Olumlu olan stres, hoşa giden aktivitelerin getirdiği yaşamsal zorluk- lardan kaynaklanır. Olumlu durumların yarattığı stresle başa çıktığımızda olgunlaşırız, kendimize güvenimiz artar. Olumsuz stres ise uyum sağla- mamız gereken nahoş durumlar olduğunda yaşa- dığımız strestir. Eğer stresle sürekli ama etkisiz bir mücadele varsa bu, sonuçta tükenmeyi getirir. Bu parçaya göre; 1. Üniversiteyi kazanmak, II. çok fazla iş yükü altında kalmak, III. yaşadığımız çevreyi değiştirmek, IV. kalabalık bir kitle karşısında konuşmak durumlarından hangilerinin olumlu veya olum- suz stres kaynağı olduğu kesin değildir? B) Yalnız III A) Yalnız I D) I ve III C) I ve II III ve IV
9.
Bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden
dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan
koluna ---- adı verilir. Coğrafi ve kültürel etmen-
ler bu ayrılmada rol oynar. Ses, şekil ve kelime ay-
rılıkları çok büyüktür.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) ağız
D) lehçe
B) şive
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
E) argo
C) jargon
24
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
9. Bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan koluna ---- adı verilir. Coğrafi ve kültürel etmen- ler bu ayrılmada rol oynar. Ses, şekil ve kelime ay- rılıkları çok büyüktür. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) ağız D) lehçe B) şive TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI E) argo C) jargon 24
1. • Böyün ne çabih gettin. (Bugün ne çabuk gittin.)
Abe kızan çok ses çıkarıyo beya! (Çocuk ne
kadar çok ses çıkarıyor ya!)
• Depcem deyon depemeyon. (Vurcam diyorsun
vuramıyorsun.)
Daha yenu celdum da. (Daha yeni geldim.)
Bu cümlelerde dilin kullanımından doğan türle-
rinden hangisi örneklenmiştir?
A) Sive
B) Ağız
C) Lehçe
D) Argo
E) Jargon
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
1. • Böyün ne çabih gettin. (Bugün ne çabuk gittin.) Abe kızan çok ses çıkarıyo beya! (Çocuk ne kadar çok ses çıkarıyor ya!) • Depcem deyon depemeyon. (Vurcam diyorsun vuramıyorsun.) Daha yenu celdum da. (Daha yeni geldim.) Bu cümlelerde dilin kullanımından doğan türle- rinden hangisi örneklenmiştir? A) Sive B) Ağız C) Lehçe D) Argo E) Jargon
1.
değildir?
A. One sürdüğü gör
B. Sözcükleri farklı anlamla
C. Güncel konuları ele alma
D. Sayısal verilerden, örneklerden yararlann
E. Okuru bilgilendirme amacını gütme
2. Fıkraya ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?
A. Öne sürdüğü görüşleri kanıtlar.
B. Günümüzde daha çok köşe yazısı olarak adlandırılır.
C. Makaleye göre daha kısadır.
D. Kamuoyu oluşturmada etkilidir.
E. Okuru uyarma, düşündürme amacı taşır.
dakilerin hangisi denemeci için söylenemez?
dinden söz eder.
ondan konuya geçebilir.
kaygısı
L
E
Y
Ö
B
ka
bi
iz
bi
Ar
sür
6.
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
1. değildir? A. One sürdüğü gör B. Sözcükleri farklı anlamla C. Güncel konuları ele alma D. Sayısal verilerden, örneklerden yararlann E. Okuru bilgilendirme amacını gütme 2. Fıkraya ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Öne sürdüğü görüşleri kanıtlar. B. Günümüzde daha çok köşe yazısı olarak adlandırılır. C. Makaleye göre daha kısadır. D. Kamuoyu oluşturmada etkilidir. E. Okuru uyarma, düşündürme amacı taşır. dakilerin hangisi denemeci için söylenemez? dinden söz eder. ondan konuya geçebilir. kaygısı L E Y Ö B ka bi iz bi Ar sür 6.
D) Fıkra
E) Eleştiri
10. Aşağıdakilerden hangisi deneme ve sohbet türünün
ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Gazete çevresinde gelişen yazı türlerinden olmaları
B) Güncel olaylar üzerine yorumlar içermeleri
C) Bilgilendirme ve öğretme amacı taşımaları
D) Kanıtlama amacı taşımamaları
E) Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı ürünü olmaları
11. ---- herhangi bir konuda yazılmış, okuyucuyu sıkmayan
yazılardır. Konu çeşitliliği, öznellik, anlatımdaki içtenlik, bir
ması gibi özellikleriyle
bry
bry
bry
bry
bry
bry
bry
bry
bry
A) fr
B) c
C)
D)
E)
14. (1)
Mc
ön
ed
ba
ne
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
D) Fıkra E) Eleştiri 10. Aşağıdakilerden hangisi deneme ve sohbet türünün ortak özelliklerinden biri değildir? A) Gazete çevresinde gelişen yazı türlerinden olmaları B) Güncel olaylar üzerine yorumlar içermeleri C) Bilgilendirme ve öğretme amacı taşımaları D) Kanıtlama amacı taşımamaları E) Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı ürünü olmaları 11. ---- herhangi bir konuda yazılmış, okuyucuyu sıkmayan yazılardır. Konu çeşitliliği, öznellik, anlatımdaki içtenlik, bir ması gibi özellikleriyle bry bry bry bry bry bry bry bry bry A) fr B) c C) D) E) 14. (1) Mc ön ed ba ne
a-
25
54. Aşağıdakilerden hangisi fikra ve makale türünün ortak özel-
liklerinden değildir?
A) Sade ve anlaşılır bir dil kullanılması
B) Bir plan çerçevesinde oluşturulmaları
C) Öğretici metinler içinde sınıflandırılmaları
Günübirlik konuların ele alınması
E) Düşünce ağırlıklı metinler olmaları
1. FASİKÜL
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
a- 25 54. Aşağıdakilerden hangisi fikra ve makale türünün ortak özel- liklerinden değildir? A) Sade ve anlaşılır bir dil kullanılması B) Bir plan çerçevesinde oluşturulmaları C) Öğretici metinler içinde sınıflandırılmaları Günübirlik konuların ele alınması E) Düşünce ağırlıklı metinler olmaları 1. FASİKÜL