Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Sohbet ve Fıkra Soruları

1.
1. Dinî törenlerden doğmuş ama din dışı törenlerde geliş-
miştir.
LE
Dif yabancı etkilerden uzaktır, öz Türkçedir.
III. Genellikle aşk, doğa, kahramanlık ve ölüm konuları iş-
lenmiştir.
L
V. Şiirlerde genellikle yarım uyak kullanılmıştır.
V. Ozan, baksı, kam adı verilen icracılar saz adı verilen
ilkel bir çalgıyla eşlik etmişlerdir.
PUTNINGA
İslamiyet öncesi Türk şüriyle ilgili olarak numaralanmış
bilgilerin hangisinde yanlışlık vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
A
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
1. 1. Dinî törenlerden doğmuş ama din dışı törenlerde geliş- miştir. LE Dif yabancı etkilerden uzaktır, öz Türkçedir. III. Genellikle aşk, doğa, kahramanlık ve ölüm konuları iş- lenmiştir. L V. Şiirlerde genellikle yarım uyak kullanılmıştır. V. Ozan, baksı, kam adı verilen icracılar saz adı verilen ilkel bir çalgıyla eşlik etmişlerdir. PUTNINGA İslamiyet öncesi Türk şüriyle ilgili olarak numaralanmış bilgilerin hangisinde yanlışlık vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V A
>> İsim
1. Aşağıdakilerin cümlelerin hangisinde cümleyi oluş-
turan bütün sözcüklerin türü isimdir?
A) Sabahları kahvaltı yapmadan evden çıkmazdı.
BY Piknik alanının içinde akasya ağaçları vardı.
C) Buradan güzel düşünceler eşliğinde ayrılıyorum.
DOnun bizim gönlümüzdeki yeri her zaman aynıydı.
E) Gökyüzünün bütün yıldızları bu gece parlıyordu.
B
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
>> İsim 1. Aşağıdakilerin cümlelerin hangisinde cümleyi oluş- turan bütün sözcüklerin türü isimdir? A) Sabahları kahvaltı yapmadan evden çıkmazdı. BY Piknik alanının içinde akasya ağaçları vardı. C) Buradan güzel düşünceler eşliğinde ayrılıyorum. DOnun bizim gönlümüzdeki yeri her zaman aynıydı. E) Gökyüzünün bütün yıldızları bu gece parlıyordu. B
7.
Günümüz edebiyatçılarının eserleri teneke sesi veriyor. Bu du-
ruma paralel olarak da yapıtlar geçmişteki özelliklerini yitiriyor.
Altı çizili söz öbeğinin bu cümleye kattığı anlam aşağıdaki-
lerin hangisinde vardır?
A) Eserlerinin çoğu, nitelikten yoksun birer karalama defteri.
B) Yapıtlarındaki bencil tutum hemen göze çarpıyor.
C) Yazarın eserlerinde duygular oldukça tutarsız.
D) Özgün olmayan yargılar, esere gölge düşürmüş.
E) Romanındaki içtenlik, insanı 60'lara götürüyor.
PALME
YAYINEVİ
10.
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
7. Günümüz edebiyatçılarının eserleri teneke sesi veriyor. Bu du- ruma paralel olarak da yapıtlar geçmişteki özelliklerini yitiriyor. Altı çizili söz öbeğinin bu cümleye kattığı anlam aşağıdaki- lerin hangisinde vardır? A) Eserlerinin çoğu, nitelikten yoksun birer karalama defteri. B) Yapıtlarındaki bencil tutum hemen göze çarpıyor. C) Yazarın eserlerinde duygular oldukça tutarsız. D) Özgün olmayan yargılar, esere gölge düşürmüş. E) Romanındaki içtenlik, insanı 60'lara götürüyor. PALME YAYINEVİ 10.
5.
Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç için-
deki yazınsal tür getirilemez?
A) yaşananları sıcaklığı kaybolduktan sonra aktaran yazı
türüdür. (Anı)
1
B) ----, daha çok, gazete köşelerinde yer alan, okuru belli
bir konuda uyarmak ve kamuoyu oluşturmak için kaleme
alınan yazı türüdür. (Deneme)
C) ----, toplum içinde önemli bir yer edinmiş kişilerin yaşamını
üçüncü kişinin ağzından anlatan yazı türüdür. (Biyografi)
D) ----, kişinin başından geçen olayları günübirlik anlattığı
yazı türüdür. (Günlük)
E) ----, dolaşılan yerleri, oradaki insanların yaşantısını akıcı
bir dille anlatan yazı türüdür. (Gezi yazısı)
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
5. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç için- deki yazınsal tür getirilemez? A) yaşananları sıcaklığı kaybolduktan sonra aktaran yazı türüdür. (Anı) 1 B) ----, daha çok, gazete köşelerinde yer alan, okuru belli bir konuda uyarmak ve kamuoyu oluşturmak için kaleme alınan yazı türüdür. (Deneme) C) ----, toplum içinde önemli bir yer edinmiş kişilerin yaşamını üçüncü kişinin ağzından anlatan yazı türüdür. (Biyografi) D) ----, kişinin başından geçen olayları günübirlik anlattığı yazı türüdür. (Günlük) E) ----, dolaşılan yerleri, oradaki insanların yaşantısını akıcı bir dille anlatan yazı türüdür. (Gezi yazısı)
107
8.
Gide gide Ceyhun suyunun yanına geldik. Su, ölü
gibiydi. Yeni yeni şafak söküyordu. Suyun üstüne
incecik bir ışık dalgası düşmüştü. Nehir, köye doğru
yaklaştıkça ovaya yayılır ve kıyılarındaki yarlar
kaybolur, çakıllı bir düzlük yayılır. İşte bu düzlükte bir
ışık gördük, sonra ışık söndü. Biz ışığa yaklaştıkça
ortalıkta ağarıyordu. Yürüdükçe ortalık da iyiden iyiye
ağardı. Biz de ışığın söndüğü yere yaklaştık. Büyük,
turuncuya boyanmış bir traktörü siyah, ıslak kâkülleri
alnına düşmüş bir delikanlı yıkıyordu. Hösük Emmi ile
az ötede durup seyretmeye başladık. Delikanlı traktörü
yıkıyor yıkıyor, sonra da bir bezle iyice parlatıyordu.
Hösük Emmi neden sonra traktörü parlatan delikanlıya
sert bir sesle:
"Bana bak oğul!" dedi. "Bana baksana. Ben yarın,
hemen yarın Yüreğir toprağına gidiyorum."
Bu parça, aşağıdaki edebî türlerin hangisinden
alınmış olabilir?
A) Deneme
D) Makale
Doğru
B) Eleştiri
✔
E) Röportaj
Yanlış X
C) Fıkra
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
107 8. Gide gide Ceyhun suyunun yanına geldik. Su, ölü gibiydi. Yeni yeni şafak söküyordu. Suyun üstüne incecik bir ışık dalgası düşmüştü. Nehir, köye doğru yaklaştıkça ovaya yayılır ve kıyılarındaki yarlar kaybolur, çakıllı bir düzlük yayılır. İşte bu düzlükte bir ışık gördük, sonra ışık söndü. Biz ışığa yaklaştıkça ortalıkta ağarıyordu. Yürüdükçe ortalık da iyiden iyiye ağardı. Biz de ışığın söndüğü yere yaklaştık. Büyük, turuncuya boyanmış bir traktörü siyah, ıslak kâkülleri alnına düşmüş bir delikanlı yıkıyordu. Hösük Emmi ile az ötede durup seyretmeye başladık. Delikanlı traktörü yıkıyor yıkıyor, sonra da bir bezle iyice parlatıyordu. Hösük Emmi neden sonra traktörü parlatan delikanlıya sert bir sesle: "Bana bak oğul!" dedi. "Bana baksana. Ben yarın, hemen yarın Yüreğir toprağına gidiyorum." Bu parça, aşağıdaki edebî türlerin hangisinden alınmış olabilir? A) Deneme D) Makale Doğru B) Eleştiri ✔ E) Röportaj Yanlış X C) Fıkra
12. İktisadi gelişme ve kalkınma düzeyi ülkenin sahip
olduğu ve kullanabildiği bilimsel, teknik gelişme ile
ilgilidir. Teknik gelişmelerin kaynağı, bilimsel geliş-
melerdir. Bu nedenle belirli bir düzeye ulaşan bilim-
sel gelişme, hangi ülkede olursa olsun daima aynı
sonucu vermekte, aynı teknik buluşu çıkartmaktadır.
Teknik buluşlar, kesinlikle rastlantıya bağlı değildir.
Yukarıdaki parça aşağıdakilerden hangisinden
alınmıştır?
A) Fıkra
B) Eleştiri
D) Makale
C) Deneme
E) Söyleşi
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
12. İktisadi gelişme ve kalkınma düzeyi ülkenin sahip olduğu ve kullanabildiği bilimsel, teknik gelişme ile ilgilidir. Teknik gelişmelerin kaynağı, bilimsel geliş- melerdir. Bu nedenle belirli bir düzeye ulaşan bilim- sel gelişme, hangi ülkede olursa olsun daima aynı sonucu vermekte, aynı teknik buluşu çıkartmaktadır. Teknik buluşlar, kesinlikle rastlantıya bağlı değildir. Yukarıdaki parça aşağıdakilerden hangisinden alınmıştır? A) Fıkra B) Eleştiri D) Makale C) Deneme E) Söyleşi
Aşağıdaki gazete ve gazeteyi çıkaran isimlerin
hangisinde yanlış bir eşleştirme yapılmıştır?
A) Devir - Ahmet Mithat Efendi
B) Iasvir-i Efkâr - Şinasi
C) Tercüman-ı Ahval – Agâh Efendi
D Takvim-i Vakayi - Ali Suavi
E) Hürriyet - Namık Kemal
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
Aşağıdaki gazete ve gazeteyi çıkaran isimlerin hangisinde yanlış bir eşleştirme yapılmıştır? A) Devir - Ahmet Mithat Efendi B) Iasvir-i Efkâr - Şinasi C) Tercüman-ı Ahval – Agâh Efendi D Takvim-i Vakayi - Ali Suavi E) Hürriyet - Namık Kemal
aki-
kul-
ina
ha
Ik
15 (1) Kınalar köyüne doğru bir boğaz vardır. (II) Buraya,
her gidişimde en az bir kere mutlaka uğrarım. (III) Bu
yıl bahar selleri yüzünden suları artmış boğazın. (IV)
Eskiden üstüne çöktüğümüz taşlar, arkasında giyinip
soyunduğumuz çınar silinip gitmiş. (V) Su, kayalanta-
rayarak inmiş aşağılara ve koca koca parçaları koparıp
tabana yığmış.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde
"çekimli eylem" kullanılmamıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV. E) V.
fava
geçiniz.
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
aki- kul- ina ha Ik 15 (1) Kınalar köyüne doğru bir boğaz vardır. (II) Buraya, her gidişimde en az bir kere mutlaka uğrarım. (III) Bu yıl bahar selleri yüzünden suları artmış boğazın. (IV) Eskiden üstüne çöktüğümüz taşlar, arkasında giyinip soyunduğumuz çınar silinip gitmiş. (V) Su, kayalanta- rayarak inmiş aşağılara ve koca koca parçaları koparıp tabana yığmış. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde "çekimli eylem" kullanılmamıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. fava geçiniz.
----, herhangi bir alanda ünlenmiş bir kişiyle soru-cevap
şeklindeki görüşmedir. Ruşen Eşref Ünaydın'ın Diyorlar ki
adını verdiği konuşmalar, türün ilk örneği kabul edilebilir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Eleştiri
C) Ani
E) Deneme
pho
B) Mülakat
D) Otobiyografi
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
----, herhangi bir alanda ünlenmiş bir kişiyle soru-cevap şeklindeki görüşmedir. Ruşen Eşref Ünaydın'ın Diyorlar ki adını verdiği konuşmalar, türün ilk örneği kabul edilebilir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Eleştiri C) Ani E) Deneme pho B) Mülakat D) Otobiyografi
1. BOL
n da, gu die
ir, geklime
asil dayan
öyledir. En
Ataç, 60m
an'a, "Has
okuyorum
vamayaca
mak isteriz
enemez?
1. BÖLÜM
0000
>=
Gazetemdeki köşemde her gün güncel, siyasal, toplumsal so-
runlan, kişisel görüşle ele alıp işliyorum. Yer yer esprill, hoga gi-
den bir günübirlik konular yanında sanatsal yazılar da kaleme
aliyorum. Bir görüşü, konuyu ayrintilanyla ele alma, kantama
yoluna gitmeden küçük parçalar halinde yazıyorum. Nitekim ya
inlik ve yoğunluktan yanayım.
Örnek - 5
Yazarın paragrafta sözünü ettiği yazı türü aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A) Makale
D) Hikaye
Çözüm
B) Fikra
E) Günlük
C) Deneme
Çöz
Ör
Yazar
layan
miş in
nndir
130
içeris
yük
zara
bilec
küre
için
Bu
ler a
A) E
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
1. BOL n da, gu die ir, geklime asil dayan öyledir. En Ataç, 60m an'a, "Has okuyorum vamayaca mak isteriz enemez? 1. BÖLÜM 0000 >= Gazetemdeki köşemde her gün güncel, siyasal, toplumsal so- runlan, kişisel görüşle ele alıp işliyorum. Yer yer esprill, hoga gi- den bir günübirlik konular yanında sanatsal yazılar da kaleme aliyorum. Bir görüşü, konuyu ayrintilanyla ele alma, kantama yoluna gitmeden küçük parçalar halinde yazıyorum. Nitekim ya inlik ve yoğunluktan yanayım. Örnek - 5 Yazarın paragrafta sözünü ettiği yazı türü aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Makale D) Hikaye Çözüm B) Fikra E) Günlük C) Deneme Çöz Ör Yazar layan miş in nndir 130 içeris yük zara bilec küre için Bu ler a A) E
3. Aşağıdakilerden hangisi fıkranın özelliklerin-
den değildir?
A) Güncel konular işlenir.
B) Köşe yazısı olarak da bilinir.
C) Her konuda yazılabilir.
D) Daha çok öyküleme ve betimleme anlatım tür-
leri kullanılır.
E) Kesin bir sonuca ulaşılmaz.
s
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
3. Aşağıdakilerden hangisi fıkranın özelliklerin- den değildir? A) Güncel konular işlenir. B) Köşe yazısı olarak da bilinir. C) Her konuda yazılabilir. D) Daha çok öyküleme ve betimleme anlatım tür- leri kullanılır. E) Kesin bir sonuca ulaşılmaz. s
AA
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI /
SOSYAL BİLİMLER-1
23. Zelzele, dün gece İstanbul'u uykusunun en derin yerinde
oynattı. Garip şey! Haftalardan beri komşu toprakları
sarsan ve şimdi gizli adımlarla bize yaklaşır gibi olan
bu afetin, faaliyete geçmek için insan gafletini kollayışta
gösterdiği şeytani dikkate bakılırsa bunun, cana
kastetmiş bir müthiş zekânın işi olduğuna hükmetmek
lazım geliyor.
Bu parça anlatım ve içerik yönünden aşağıdaki
öğretici metin türlerinin hangisine örnek olarak
gösterilebilir?
A) Deneme
D) Makale
B) Fıkra
E) Ani
C) Gezi yazısı
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
AA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI / SOSYAL BİLİMLER-1 23. Zelzele, dün gece İstanbul'u uykusunun en derin yerinde oynattı. Garip şey! Haftalardan beri komşu toprakları sarsan ve şimdi gizli adımlarla bize yaklaşır gibi olan bu afetin, faaliyete geçmek için insan gafletini kollayışta gösterdiği şeytani dikkate bakılırsa bunun, cana kastetmiş bir müthiş zekânın işi olduğuna hükmetmek lazım geliyor. Bu parça anlatım ve içerik yönünden aşağıdaki öğretici metin türlerinin hangisine örnek olarak gösterilebilir? A) Deneme D) Makale B) Fıkra E) Ani C) Gezi yazısı
21. Ama rica ederim, yanlış anlaşılmasın, ben bunları söyle
mekle sözü "insanlar bir şey istemesinler demeye getir-
mek niyetinde değilim. Bilakis dünyadaki ilerleme, mede-
niyet dediğimiz rahatlık seviyesi insanların bazı şeyler
istemeleri sayesinde elde edilmiştir. Fazla kazanmayı
isteyiniz; çünkü bu, fazla çalışmak sayesinde mümkün
dür. Daha rahat bir hayat seviyesine yükselmeyi isteyiniz,
çünkü bu sizin tabii hakkınızdır ve yine çalışarak bu iste-
ğinize, hem de kısa zamanda nail olabilirsiniz. Fakat
mesela günde yüz kuruş kazanabiliyorsanız bu kazancı-
nızla günde bin kuruş kazananların hayatına ayak uydur-
mayı istemeyiniz.
Dil, anlatım ve içerik özellikleri bakımından bu parça
aşağıdaki öğretici metin türlerinden hangisine örnek-
tir?
A) Röportaj
-D) Anr
-B) Makate
E) Eleştiri
Sohbet
23. Cum
Sc
B
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
21. Ama rica ederim, yanlış anlaşılmasın, ben bunları söyle mekle sözü "insanlar bir şey istemesinler demeye getir- mek niyetinde değilim. Bilakis dünyadaki ilerleme, mede- niyet dediğimiz rahatlık seviyesi insanların bazı şeyler istemeleri sayesinde elde edilmiştir. Fazla kazanmayı isteyiniz; çünkü bu, fazla çalışmak sayesinde mümkün dür. Daha rahat bir hayat seviyesine yükselmeyi isteyiniz, çünkü bu sizin tabii hakkınızdır ve yine çalışarak bu iste- ğinize, hem de kısa zamanda nail olabilirsiniz. Fakat mesela günde yüz kuruş kazanabiliyorsanız bu kazancı- nızla günde bin kuruş kazananların hayatına ayak uydur- mayı istemeyiniz. Dil, anlatım ve içerik özellikleri bakımından bu parça aşağıdaki öğretici metin türlerinden hangisine örnek- tir? A) Röportaj -D) Anr -B) Makate E) Eleştiri Sohbet 23. Cum Sc B
20. Diyeceksiniz ki o yeniliklerin çoğu geçicidir, gerçekten
güzel değildir, içlerinde sadece iş olsun diye
uydurulmuş olanlar da vardır. Birtakım şairler, sanat
adamları gelir, başkalarına benzemek için, sadece
dikkati çekmek için olmayacak şeyler çıkarırlar. Her
yeniliği anlamak istersek onlara da kapılırız, sonra
bizimle alay ederler... Evet, olabilir, bunu da göze
almalıyız. Gerçek bir güzelliği anlayamamaktansa
yalancı bir güzelliğe kapılayım, bence daha iyidir.
Hem doğrusunu isterseniz ben hiçbir sanat çığırının
yalandan, sadece iş olsun diye uydurulduğuna
inanmam.
Bu parça aşağıdaki öğretici metin türlerinin
hangisinden alınmış olabilir?
B) Makale
A
A Sohbet
D) Deneme
C) Fıkra
E) Eleştiri
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
20. Diyeceksiniz ki o yeniliklerin çoğu geçicidir, gerçekten güzel değildir, içlerinde sadece iş olsun diye uydurulmuş olanlar da vardır. Birtakım şairler, sanat adamları gelir, başkalarına benzemek için, sadece dikkati çekmek için olmayacak şeyler çıkarırlar. Her yeniliği anlamak istersek onlara da kapılırız, sonra bizimle alay ederler... Evet, olabilir, bunu da göze almalıyız. Gerçek bir güzelliği anlayamamaktansa yalancı bir güzelliğe kapılayım, bence daha iyidir. Hem doğrusunu isterseniz ben hiçbir sanat çığırının yalandan, sadece iş olsun diye uydurulduğuna inanmam. Bu parça aşağıdaki öğretici metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir? B) Makale A A Sohbet D) Deneme C) Fıkra E) Eleştiri
23. Ben de çok merak ediyorum, bunun kesin tanımı
şudur diyecek biri çıkacak mı? Çıkmayacak tabi ki ama
herkesin kesin tanımı olacaktır. "Hayatın en önemli
ihtiyacıdır bence." Bu da benim tanımım. Neden mi
söz ediyorum, tabi ki "aşk"tan. Hele bir de benim gibi
içinizle dışınız arasında yaş farkı oluşmamışsa, yani
gençseniz bütün her şeyinizi feda edersiniz onun
için. Bu gençlikten, cahillikten gelmiyor; insanın
doğasından, aşkın doğasından geliyor.
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnek
olabilir?
A) Makale
B) Fıkra
Deneme
C) Eleştiri
E) Gezi yazısı
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
23. Ben de çok merak ediyorum, bunun kesin tanımı şudur diyecek biri çıkacak mı? Çıkmayacak tabi ki ama herkesin kesin tanımı olacaktır. "Hayatın en önemli ihtiyacıdır bence." Bu da benim tanımım. Neden mi söz ediyorum, tabi ki "aşk"tan. Hele bir de benim gibi içinizle dışınız arasında yaş farkı oluşmamışsa, yani gençseniz bütün her şeyinizi feda edersiniz onun için. Bu gençlikten, cahillikten gelmiyor; insanın doğasından, aşkın doğasından geliyor. Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnek olabilir? A) Makale B) Fıkra Deneme C) Eleştiri E) Gezi yazısı
8.
Sosyal Bilimler-1
Korona Günlüğü
"Corona", diye yazmıyorum. Artık bizden biri o...
"Korona", diyeceğim kendisine...
Bir tane virüsün gelip bütün dünyayı esir alacağını
söyleseler, inanmazdım.
Bilim kurgu filmini yapabilirlerdi ama ben
gitmezdim...
Bu yüzyılda, "şaka" gibi bir şeyler oldu... Hep
birlikte esir olduk.
Dünyanın en zengin adamı da esir oldu...Gariban
da...
Bağlasan durmayacak olan çocuklar da evin
içinde kaldı...
Evinden çıkamayacak kadar yaşlı olanlar da...
Kimseyi ayırt etmedi...
Diyorum ya;
PALME
YAYINEVİ
Film gibi... Biz evimizde "esir" kaldık.
Bizim dışımızdaki canlılar ise "özgür" oldu.
Hayvanlar saklandıkları yerden çıktılar...
Bitkiler coştular...
İnsanoğlu sanırım anladı...
"Demek ki onların özgürlüğünü biz kısıtlamışız..."
B) Deneme
preoportaj
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnek
gösterilebilir?
A) Köşe yazısı
E) Sohbet
10. A
Makale
PALME
YAYINEVI
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
8. Sosyal Bilimler-1 Korona Günlüğü "Corona", diye yazmıyorum. Artık bizden biri o... "Korona", diyeceğim kendisine... Bir tane virüsün gelip bütün dünyayı esir alacağını söyleseler, inanmazdım. Bilim kurgu filmini yapabilirlerdi ama ben gitmezdim... Bu yüzyılda, "şaka" gibi bir şeyler oldu... Hep birlikte esir olduk. Dünyanın en zengin adamı da esir oldu...Gariban da... Bağlasan durmayacak olan çocuklar da evin içinde kaldı... Evinden çıkamayacak kadar yaşlı olanlar da... Kimseyi ayırt etmedi... Diyorum ya; PALME YAYINEVİ Film gibi... Biz evimizde "esir" kaldık. Bizim dışımızdaki canlılar ise "özgür" oldu. Hayvanlar saklandıkları yerden çıktılar... Bitkiler coştular... İnsanoğlu sanırım anladı... "Demek ki onların özgürlüğünü biz kısıtlamışız..." B) Deneme preoportaj Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnek gösterilebilir? A) Köşe yazısı E) Sohbet 10. A Makale PALME YAYINEVI