Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Sohbet ve Fıkra Soruları

16. I. Biyografi
II. Fıkra
III. Deneme
IV. Ani
V. Gezi yazısı
A)I
Tanınmış kişilerin yaşamını anlatan
eserler
B) II
Aktüel konulan ele alan gazete
yazılan
Dolaşılan yerlerin ilgi çekici
özelliklerini anlatan yazılar
Yukarıdaki öğretici metin türlerinin hangisinin karşısın-
daki açıklama yanlıştır?
Yalnızca güncel konuları ele alan
samimi yazılar
Kişisel tecrübe ve yaşantıların belli
bir süre sonra kaleme alınması
C) III
Adın:
Soyadın:
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
16. I. Biyografi II. Fıkra III. Deneme IV. Ani V. Gezi yazısı A)I Tanınmış kişilerin yaşamını anlatan eserler B) II Aktüel konulan ele alan gazete yazılan Dolaşılan yerlerin ilgi çekici özelliklerini anlatan yazılar Yukarıdaki öğretici metin türlerinin hangisinin karşısın- daki açıklama yanlıştır? Yalnızca güncel konuları ele alan samimi yazılar Kişisel tecrübe ve yaşantıların belli bir süre sonra kaleme alınması C) III Adın: Soyadın: D) IV E) V
le bel-
E) V
m sa-
işle-
yaz-
ko-
ar.
282
1
13. Max Brooks'un bilimkurgu romanı "Dünya Savaşı Z'yi ay-
ni isimle sinemaya uyarlayan Marc Foster, yanına filmin
aynı zamanda yapımcısı olan Brad Pitt'i de alarak büyük
prodüksiyonlu bir "apokaliptik" filmi perdelere taşıyor. Ro-
11
|||
IV
manın okurun üzerinde bıraktığı güçlü ve ürpertici etki fil-
me de yansıyacaksa bizleri sağlam bir uyarlama bekliyor
V
diyebiliriz.
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi bir
adı belirtme ya da niteleme göreviyle kullanılmamış-
tır?
A) I
B) II
C) III
▷ Doğru
D) IV
E) V
▷ Yanlış
2.
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
le bel- E) V m sa- işle- yaz- ko- ar. 282 1 13. Max Brooks'un bilimkurgu romanı "Dünya Savaşı Z'yi ay- ni isimle sinemaya uyarlayan Marc Foster, yanına filmin aynı zamanda yapımcısı olan Brad Pitt'i de alarak büyük prodüksiyonlu bir "apokaliptik" filmi perdelere taşıyor. Ro- 11 ||| IV manın okurun üzerinde bıraktığı güçlü ve ürpertici etki fil- me de yansıyacaksa bizleri sağlam bir uyarlama bekliyor V diyebiliriz. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi bir adı belirtme ya da niteleme göreviyle kullanılmamış- tır? A) I B) II C) III ▷ Doğru D) IV E) V ▷ Yanlış 2.
1.
●
• Görüşleri kanıtlama amacı olmaksızın aktaran kısa yazı-
lardır.
Güncel konularda okuru uyarma, kamuoyu oluşturma
amacıyla yazılır.
Günümüzde daha çok, köşe yazısı olarak bilinir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Fikra
B) Deneme
D) Röportaj
E) Eleştiri
C) Makale
5.
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
1. ● • Görüşleri kanıtlama amacı olmaksızın aktaran kısa yazı- lardır. Güncel konularda okuru uyarma, kamuoyu oluşturma amacıyla yazılır. Günümüzde daha çok, köşe yazısı olarak bilinir. Yukarıda bazı özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Fikra B) Deneme D) Röportaj E) Eleştiri C) Makale 5.
5.
C
Deneme ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
evh
A) İlk örnekleri Montaigne tarafından verilmiştir.
B) Bu tür yazılarda yazar kendi kanılarını okura
nail aşılamaya çalışmaz.
C) Yazar, okurla sohbet ediyormuş gibi bir tavır
kullanır.
D) Her konuda yazılabilir.
E) Gazetenin icadıyla ortaya çıkmıştır.
cokole, fikse
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
5. C Deneme ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? evh A) İlk örnekleri Montaigne tarafından verilmiştir. B) Bu tür yazılarda yazar kendi kanılarını okura nail aşılamaya çalışmaz. C) Yazar, okurla sohbet ediyormuş gibi bir tavır kullanır. D) Her konuda yazılabilir. E) Gazetenin icadıyla ortaya çıkmıştır. cokole, fikse
13. Münazarayla ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?
A) Bir tezin olumlu ve olumsuz yönleriyle savunul-
ması üzerine kurulur.
B) Konu seçilir, üçer kişiden oluşan iki grup oluştu-
rulur.
C) Konu toplumun tümünü veya genelini ilgilendir-
melidir.
D) Bu tür, kişiye etkili konuşma alışkanlığı kazandı-
rip kişinin düşünme gücünü geliştirir.
E) Bu tür jüri önünde gerçekleştirilir.
U
L
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
13. Münazarayla ilgili olarak aşağıdakilerden han- gisi söylenemez? A) Bir tezin olumlu ve olumsuz yönleriyle savunul- ması üzerine kurulur. B) Konu seçilir, üçer kişiden oluşan iki grup oluştu- rulur. C) Konu toplumun tümünü veya genelini ilgilendir- melidir. D) Bu tür, kişiye etkili konuşma alışkanlığı kazandı- rip kişinin düşünme gücünü geliştirir. E) Bu tür jüri önünde gerçekleştirilir. U L
4. 1. Nurullah Ataç Söyleşiler
Suut Kemal Yetkin - Edebiyat Söyleşileri
Ahmet Rasim Ramazan Sohbetleri
IV. Buşen Eşref Ünaydın - Diyorlar ki
Şevket Rado - Eşref Saati
Yukarıdakilerden hangisi sohbet türünde yazıl-
mış eserlerden değildir?
-ATT.
B) 11.
C) HI.
D) V. EV.
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
4. 1. Nurullah Ataç Söyleşiler Suut Kemal Yetkin - Edebiyat Söyleşileri Ahmet Rasim Ramazan Sohbetleri IV. Buşen Eşref Ünaydın - Diyorlar ki Şevket Rado - Eşref Saati Yukarıdakilerden hangisi sohbet türünde yazıl- mış eserlerden değildir? -ATT. B) 11. C) HI. D) V. EV.
5
13. Max Brooks'un bilim kurgu romanı Dünya Savaşı Z'yi
I
aynı isimle sinemaya uyarlayan Marc Foster, yanına
filmin aynı zamanda yapımcısı olan Brad Pitt'i de alarak
büyük prodüksiyonlu bir "apokaliptik" filmi perdelere
||
Retros
taşıyor. Romanın okurun üzerinde bıraktığı güçlü ve
|||
ürpertici etki filme de yansıyacaksa bizleri sağlam bir
IV
V
uyarlama bekliyor diyebiliriz.
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi,
bir adı belirtme ya da niteleme göreviyle
kullanılmamıştır?
A)1
-B) H
Doğru
C) III
cost
D) IV
Yanlış X
MURA
EV
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
5 13. Max Brooks'un bilim kurgu romanı Dünya Savaşı Z'yi I aynı isimle sinemaya uyarlayan Marc Foster, yanına filmin aynı zamanda yapımcısı olan Brad Pitt'i de alarak büyük prodüksiyonlu bir "apokaliptik" filmi perdelere || Retros taşıyor. Romanın okurun üzerinde bıraktığı güçlü ve ||| ürpertici etki filme de yansıyacaksa bizleri sağlam bir IV V uyarlama bekliyor diyebiliriz. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi, bir adı belirtme ya da niteleme göreviyle kullanılmamıştır? A)1 -B) H Doğru C) III cost D) IV Yanlış X MURA EV
10. Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlış-
tır?
A) Yahya Kemal Beyatlı - Tarih Musahabeleri
B) Melih Cevdet Anday - Dilimiz Üstüne Söyleşiler (
C) Refik Halit Karay - Ramazan Sohbetleri
D) Falih Rifki Atay - Pazar Konuşmaları
E) Suut Kemal Yetkin - Edebiyat Söyleşileri PUB
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
10. Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlış- tır? A) Yahya Kemal Beyatlı - Tarih Musahabeleri B) Melih Cevdet Anday - Dilimiz Üstüne Söyleşiler ( C) Refik Halit Karay - Ramazan Sohbetleri D) Falih Rifki Atay - Pazar Konuşmaları E) Suut Kemal Yetkin - Edebiyat Söyleşileri PUB
ÖĞRETİCİ METİNLER
(Makale, Deneme, Sohbet, Fıkra, Eleştiri, Haber
7. Haftada üç gün yazıyorum. Gazetede yayımlanıyor yazdıkla-
rim. Daha çok güncel sorunlar üzerinde dursam da edebiyat
ve sanatla ilgili yazılar da yazıyorum. Yazılarımın kendine göre
giriş, gelişme ve sonuç bölümleri oluyor. Ancak kesin sınırlarla
ayrılmış çizgilere göre oluşmuyor bu bölümler. Kendi istediğim
tarzda yazıyorum ve bu tarzı okurlar benimsemiş görünüyor.
Bu da bana yazacağım yeni yazılar için şevk veriyor.
Yazarın yukarıda sözünü ettiği yazı türü aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A) Deneme
D) Günlük
B) Makale
E) Hikâye
C) Fıkra
10.
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
ÖĞRETİCİ METİNLER (Makale, Deneme, Sohbet, Fıkra, Eleştiri, Haber 7. Haftada üç gün yazıyorum. Gazetede yayımlanıyor yazdıkla- rim. Daha çok güncel sorunlar üzerinde dursam da edebiyat ve sanatla ilgili yazılar da yazıyorum. Yazılarımın kendine göre giriş, gelişme ve sonuç bölümleri oluyor. Ancak kesin sınırlarla ayrılmış çizgilere göre oluşmuyor bu bölümler. Kendi istediğim tarzda yazıyorum ve bu tarzı okurlar benimsemiş görünüyor. Bu da bana yazacağım yeni yazılar için şevk veriyor. Yazarın yukarıda sözünü ettiği yazı türü aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Deneme D) Günlük B) Makale E) Hikâye C) Fıkra 10.
6. Yazarın kendi yönelimlerine göre seçtiği herhangi bir konuyla
ilgili görüşlerini, konuşma doğallığı içinde veren düşünce
yazılarıdır. Bir düşünce yazısı olsa da bu türde düşünceler
karşılıklı konuşma havası içinde kaleme alınır. Konu genellikle
günlük sanat olaylarından seçilir. Yazar bir anısını, bir yazarı,
şairi ya da onun eserleri hakkındaki değerlendirmelerini,
okuduğu bir kitapla, izlediği bir filmle ilgili yorumlarını okurla
paylaşır. Bu tür, yazar açısından kültür, sanat, edebiyat, felsefe
gibi alanlarda birikimli olmayı gerektirir.
Bu parçada sözü edilen yazınsal tür aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Deneme
D) Eleştiri
B) Sohbet
E) Makale
C) Ani
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
6. Yazarın kendi yönelimlerine göre seçtiği herhangi bir konuyla ilgili görüşlerini, konuşma doğallığı içinde veren düşünce yazılarıdır. Bir düşünce yazısı olsa da bu türde düşünceler karşılıklı konuşma havası içinde kaleme alınır. Konu genellikle günlük sanat olaylarından seçilir. Yazar bir anısını, bir yazarı, şairi ya da onun eserleri hakkındaki değerlendirmelerini, okuduğu bir kitapla, izlediği bir filmle ilgili yorumlarını okurla paylaşır. Bu tür, yazar açısından kültür, sanat, edebiyat, felsefe gibi alanlarda birikimli olmayı gerektirir. Bu parçada sözü edilen yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Deneme D) Eleştiri B) Sohbet E) Makale C) Ani
17. Okumayı sever misiniz? Böyle sual olur mu? Elbette se-
versiniz; sevmeseydiniz bu kitabı almaz, bu satırları oku-
mazdınız. Her kim olursa olsun bir gazetecinin hitap ettiği
kimse, muhakkak okumayı seven kimsedir. Ama kimisi
çok, kimisi az okur.
Bu metin aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alın-
mış olabilir?
A) Makale
B) Gezi yazısı
D) Deneme
E) Hatıra
C) Fıkra
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
17. Okumayı sever misiniz? Böyle sual olur mu? Elbette se- versiniz; sevmeseydiniz bu kitabı almaz, bu satırları oku- mazdınız. Her kim olursa olsun bir gazetecinin hitap ettiği kimse, muhakkak okumayı seven kimsedir. Ama kimisi çok, kimisi az okur. Bu metin aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alın- mış olabilir? A) Makale B) Gezi yazısı D) Deneme E) Hatıra C) Fıkra
41. Gazete ve dergilerde yayımlanan, güncel konularla ilgili
kişisel değerlendirmeler içeren yazılardır. Bu tür yazılarda
yazar, genellikle okuyucuyu kendi görüşleri çerçevesinde
düşündürmeye çalışır. Anlatılanların kanıtlanma zorunlu-
luğu yoktur.
Bu parçada hakkında bilgi verilen yazı türü aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Fıkra
B) Deneme
D) Eleştiri
C) Makale
E) Sohbet
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
41. Gazete ve dergilerde yayımlanan, güncel konularla ilgili kişisel değerlendirmeler içeren yazılardır. Bu tür yazılarda yazar, genellikle okuyucuyu kendi görüşleri çerçevesinde düşündürmeye çalışır. Anlatılanların kanıtlanma zorunlu- luğu yoktur. Bu parçada hakkında bilgi verilen yazı türü aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Fıkra B) Deneme D) Eleştiri C) Makale E) Sohbet
9. Roman, öykü, tarih, coğrafya, gezi, ani, dil bilgisi gibi
pek çok alanda eser veren Ahmet Rasim; edebiyatı-
mızda fıkra türünün ilk önemli ustası kabul edilir.
1
Sohbet ve fıkra türündeki yazılarında İstanbul'u tüm
canlılığıyla yansıtmıştır. Fıkra türünde kaleme aldığı
Bize Göre ve Şehir Mektupları; anı türünde yazdığı
11
|||
Falaka; söyleşi özelliği taşıyan Ramazan Sohbetleri
IV
ile İstanbul Türkçesini bütün incelikleriyle kullanan
sanatçı, herhangi bir edebî topluluğa katılmamıştır.
V
Bu parçada altı çizili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I
C) III
D) IV
B) II
E) V
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
9. Roman, öykü, tarih, coğrafya, gezi, ani, dil bilgisi gibi pek çok alanda eser veren Ahmet Rasim; edebiyatı- mızda fıkra türünün ilk önemli ustası kabul edilir. 1 Sohbet ve fıkra türündeki yazılarında İstanbul'u tüm canlılığıyla yansıtmıştır. Fıkra türünde kaleme aldığı Bize Göre ve Şehir Mektupları; anı türünde yazdığı 11 ||| Falaka; söyleşi özelliği taşıyan Ramazan Sohbetleri IV ile İstanbul Türkçesini bütün incelikleriyle kullanan sanatçı, herhangi bir edebî topluluğa katılmamıştır. V Bu parçada altı çizili bilgilerden hangisi yanlıştır? A) I C) III D) IV B) II E) V
12. Steinbeck, Tatlı Perşembe isimli o harika kitabında bir
liman mahallesinde yaşananları anlatır.
Bu cümlenin ögeleri ve ögelerinin sıralanışı ile
özdeş olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genç kız mart ayının başında bir mağazada çalış-
maya başlar.
Bu öykü, toplumsal değişimin olumsuz yönlerini işli-
yor.
C) Genç adam, elinde bir demet çiçekle kızın evine git-
miş.
By y
ZT
D) Bütün mahalleli zor günlerinde onlara yardım etmiş-
27
T
>
E Kasaba halkı, genç öğretmenlere istediklerini veri-
yordu. O
DT
Neve
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
12. Steinbeck, Tatlı Perşembe isimli o harika kitabında bir liman mahallesinde yaşananları anlatır. Bu cümlenin ögeleri ve ögelerinin sıralanışı ile özdeş olan cümle aşağıdakilerden hangisidir? A) Genç kız mart ayının başında bir mağazada çalış- maya başlar. Bu öykü, toplumsal değişimin olumsuz yönlerini işli- yor. C) Genç adam, elinde bir demet çiçekle kızın evine git- miş. By y ZT D) Bütün mahalleli zor günlerinde onlara yardım etmiş- 27 T > E Kasaba halkı, genç öğretmenlere istediklerini veri- yordu. O DT Neve
Konu Testi
7.
10.
Asik suratlı insanlardan hoşlanır mısınız desem tabil bana
gülersiniz. Zaten ben de biraz gülmeniz için söze böyle baş-
ladım. Güler yüze ve gülmeye dair olan bu konuşmayı asık
suratla dinlemenizi istemem tabil. Konuşurken söze baş-
ladığınız sırada karşınızdakinin kaşlarını çattığını, asık bir
suratla sizi dinlediğini görürseniz konuşmak hevesiniz kırı-
lir. Lafı kısa kesip bu tatsız sohbeti bir an önce bi-tirmeye
bakarsınız Bir de karşınızdakinin sizi güler yüzle dinlediğini,
hatta araya biraz da tatlı söz karıştırarak sohbete renk ver-
diğini görecek olsanız konuştukça konuşacağınız gelir.
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış
olabilir?
9.
A) Hatıra
C) Gezi yazısI
A) Menakibname
C) Şairname
E) Mektup
A) Makale
C) Eleştiri
E) Şehrengiz
UT Edebivat
B) Sohbet
D) Öykü
B) Tezkire
D) Gazavatname
E) Hikâye
▼ Test 20
Bir yazarın, gezip gördüğü yerlerin ilgi çekici yönlerini
özenli bir anlatımla tanıttığı yazı türüdür.
Yazar, sadece gördüklerini anlatmakla kalmaz, onlar
hakkındaki düşüncelerini açıkça ortaya koyar.
III. Öğreticilik niteliği söz konusu değildir, yazar sanat gücü-
nü göstermek için gördüklerini aktarır.
& Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında yazılan bi- 11. Herhangi bir bölgeyi, bir ülkeyi, bir işletmeyi veya bir şehri
yografik eserlerden biri değildir?
bütün özellikleriyle tanıtan bir yazı türüdür. Yazar, araştır-
macı bir yaklaşımla konuyu ele alır. Kamera, fotoğraf ma-
kinesi ve ses kaydedici gibi teknolojik imkanlardan da ya-
rarlanarak sadece doğruları ortaya koyar.
Yukarıda sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangi-
sidir?
Bu parça, aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alın-
mış olabilir?
Gözlemler sıradan olamaz, okur için ilginç olabilecek
ayrıntılar üzerinde durulur.
BY Röportaj
D) Fıkra
Tarihsel belge niteliği taşır; tarih, coğrafya, sosyoloji.
psikoloji, folklor için kaynak niteliğindedir.
Gezi yazılarıyla ilgili numaralanmış cümlelerden hangi-
si söylenemez?
A) I
B) II
ME
C) III
Makale
Tarih
D) IV
hangisi yanlıştır?
Cahit Sıtkı'nın "Saşırdım Kaldım" adlı şiiri Türkçede yazılmış 12. Günce (günlük) ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden
en güzel şiirlerden biridir. Cahit Sıtkı, buna benzer daha bir-
çok şiir yazmıştır. "Gençlik Böyledir Işte", "Allah'ı Ararken" ad-
li şiirleri, bence, çok şöhret kazanmış olan "Otuz Beş Yaş"tan
daha güzeldir. Duyguların verdiği dünya ve sıradan bir hayat-
la tatmin olamayan şair, bu şiirlerinde hem istirap ve arayışla
kendisini aşar hem de sembole ve imaja yükselir.
) V
E) Röportaj
B) Mülakat
D) Deneme
A) Bir kişinin geçmişte yaşadıklarını uygun bir zamanda
yazıya aktardığı bir türdür.
B Sıcağı sıcağına yazıldıkları için anidan ayrılırlar.
CIçtenlikle yazıldıkları için doğal bir anlatımları vardır.
Günlük, bir iç dökme yazısıdır; sırlar, dertler olduğu gibi
aktarılabilir.
E) Eski edebiyatımızda "ruzname" adıyla anılır.
AYT Edebiyat
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
Konu Testi 7. 10. Asik suratlı insanlardan hoşlanır mısınız desem tabil bana gülersiniz. Zaten ben de biraz gülmeniz için söze böyle baş- ladım. Güler yüze ve gülmeye dair olan bu konuşmayı asık suratla dinlemenizi istemem tabil. Konuşurken söze baş- ladığınız sırada karşınızdakinin kaşlarını çattığını, asık bir suratla sizi dinlediğini görürseniz konuşmak hevesiniz kırı- lir. Lafı kısa kesip bu tatsız sohbeti bir an önce bi-tirmeye bakarsınız Bir de karşınızdakinin sizi güler yüzle dinlediğini, hatta araya biraz da tatlı söz karıştırarak sohbete renk ver- diğini görecek olsanız konuştukça konuşacağınız gelir. Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir? 9. A) Hatıra C) Gezi yazısI A) Menakibname C) Şairname E) Mektup A) Makale C) Eleştiri E) Şehrengiz UT Edebivat B) Sohbet D) Öykü B) Tezkire D) Gazavatname E) Hikâye ▼ Test 20 Bir yazarın, gezip gördüğü yerlerin ilgi çekici yönlerini özenli bir anlatımla tanıttığı yazı türüdür. Yazar, sadece gördüklerini anlatmakla kalmaz, onlar hakkındaki düşüncelerini açıkça ortaya koyar. III. Öğreticilik niteliği söz konusu değildir, yazar sanat gücü- nü göstermek için gördüklerini aktarır. & Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında yazılan bi- 11. Herhangi bir bölgeyi, bir ülkeyi, bir işletmeyi veya bir şehri yografik eserlerden biri değildir? bütün özellikleriyle tanıtan bir yazı türüdür. Yazar, araştır- macı bir yaklaşımla konuyu ele alır. Kamera, fotoğraf ma- kinesi ve ses kaydedici gibi teknolojik imkanlardan da ya- rarlanarak sadece doğruları ortaya koyar. Yukarıda sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangi- sidir? Bu parça, aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alın- mış olabilir? Gözlemler sıradan olamaz, okur için ilginç olabilecek ayrıntılar üzerinde durulur. BY Röportaj D) Fıkra Tarihsel belge niteliği taşır; tarih, coğrafya, sosyoloji. psikoloji, folklor için kaynak niteliğindedir. Gezi yazılarıyla ilgili numaralanmış cümlelerden hangi- si söylenemez? A) I B) II ME C) III Makale Tarih D) IV hangisi yanlıştır? Cahit Sıtkı'nın "Saşırdım Kaldım" adlı şiiri Türkçede yazılmış 12. Günce (günlük) ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden en güzel şiirlerden biridir. Cahit Sıtkı, buna benzer daha bir- çok şiir yazmıştır. "Gençlik Böyledir Işte", "Allah'ı Ararken" ad- li şiirleri, bence, çok şöhret kazanmış olan "Otuz Beş Yaş"tan daha güzeldir. Duyguların verdiği dünya ve sıradan bir hayat- la tatmin olamayan şair, bu şiirlerinde hem istirap ve arayışla kendisini aşar hem de sembole ve imaja yükselir. ) V E) Röportaj B) Mülakat D) Deneme A) Bir kişinin geçmişte yaşadıklarını uygun bir zamanda yazıya aktardığı bir türdür. B Sıcağı sıcağına yazıldıkları için anidan ayrılırlar. CIçtenlikle yazıldıkları için doğal bir anlatımları vardır. Günlük, bir iç dökme yazısıdır; sırlar, dertler olduğu gibi aktarılabilir. E) Eski edebiyatımızda "ruzname" adıyla anılır. AYT Edebiyat
(1) Sohbet türü, Türk edebiyatında
gazeteyle
ortaya Cikte, Tanzimat Dönemi'nde
ortaya çıkmıştır. (II) Bu tür, asıl
gelişmeyi Cumhuriyet De
CoOstermiştir. (III) Şevket R
zmet Rasim, I
sağlamıst eseriyle bu türel
Saat adlı eseri, türün
edilmiştir. (IV)
Sohbetleri
AC
Eşref
örneği kabul
ml RM5653
1510jlayjcho
cümlelerin
hangisinde buşi vardır?
Lise Türkçe
Sohbet ve Fıkra
(1) Sohbet türü, Türk edebiyatında gazeteyle ortaya Cikte, Tanzimat Dönemi'nde ortaya çıkmıştır. (II) Bu tür, asıl gelişmeyi Cumhuriyet De CoOstermiştir. (III) Şevket R zmet Rasim, I sağlamıst eseriyle bu türel Saat adlı eseri, türün edilmiştir. (IV) Sohbetleri AC Eşref örneği kabul ml RM5653 1510jlayjcho cümlelerin hangisinde buşi vardır?