Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Tamlamalar Soruları

▸
HOCA KAFASI
belaide
belgird
68
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı arasına sözcük gir-
miş bir ad tamlaması vardır?
zincirleme isim T..
A) On beyin devrelerinin bir başka işlevi de insanı mantıklı düşünce dizgesi içinde
tutmak ve belli rutinlerle hayatı kolaylaştırmaktır.
B) Merkezi sinir sisteminin yapısı milyarlarca yılı kapsayan canlılık tarihini en iyi
yansıtan hiyerarşik yapılanma örneğidir.
C) Psikolojik ve zihinsel boyutu açısından insan, diğer canlılarla kıyas kabul etme-
yecek kadar karmaşık ve derindir.
D) Onlarca yılın yaşanmışlıklarıyla bir köşeye çekilmek zorunda kalan yaşlı insan-
lara biraz olsun şefkat borcumuz var.
E) Gençlerde görülen bir başka yaygın davranış özelliği, risk alma konusunda eriş-
kinlere göre daha cesur olmalarıdır.
für me
edot grow
isim
7. E
Lise Türkçe
Tamlamalar
▸ HOCA KAFASI belaide belgird 68 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı arasına sözcük gir- miş bir ad tamlaması vardır? zincirleme isim T.. A) On beyin devrelerinin bir başka işlevi de insanı mantıklı düşünce dizgesi içinde tutmak ve belli rutinlerle hayatı kolaylaştırmaktır. B) Merkezi sinir sisteminin yapısı milyarlarca yılı kapsayan canlılık tarihini en iyi yansıtan hiyerarşik yapılanma örneğidir. C) Psikolojik ve zihinsel boyutu açısından insan, diğer canlılarla kıyas kabul etme- yecek kadar karmaşık ve derindir. D) Onlarca yılın yaşanmışlıklarıyla bir köşeye çekilmek zorunda kalan yaşlı insan- lara biraz olsun şefkat borcumuz var. E) Gençlerde görülen bir başka yaygın davranış özelliği, risk alma konusunda eriş- kinlere göre daha cesur olmalarıdır. für me edot grow isim 7. E
Türkiye'de 1980'lerde yaygınlaşan kuş göz-
|
lemciliği, buna gönül vermiş amatörlerce yü-
rütülüyor. Aslında ülke genelinde kuş gözlemi
IL
yapan profesyonel topluluklardan en ak-
|||
tif olanı İstanbul Kuş Gözlem Topluluğudur.
Gönüllülük esasına dayanan ve amatörce yü-
IV
rütülen bu çalışmalardan elde edilen bilgiler,
doğa bilimcilerin veri tabanları oluşturmaları-
V
na yardım ediyor.
Bu parçadaki numaralanmış bölümlerden
hangisi ad tamlaması değildir?
A) I. B) II.
C) III. D) IV. E) V.
Lise Türkçe
Tamlamalar
Türkiye'de 1980'lerde yaygınlaşan kuş göz- | lemciliği, buna gönül vermiş amatörlerce yü- rütülüyor. Aslında ülke genelinde kuş gözlemi IL yapan profesyonel topluluklardan en ak- ||| tif olanı İstanbul Kuş Gözlem Topluluğudur. Gönüllülük esasına dayanan ve amatörce yü- IV rütülen bu çalışmalardan elde edilen bilgiler, doğa bilimcilerin veri tabanları oluşturmaları- V na yardım ediyor. Bu parçadaki numaralanmış bölümlerden hangisi ad tamlaması değildir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde.altı çizili bölüm
diğerlerinden farklı bir tamlamadır
A) El ele gezeriz sahil boyunca
Martı olur, turna olur uçarız
B) Denizi dinleriz dolunay vakti
Uzak ufuklara yelken açarız
C) Bir toprak kokusu siner yuvaya
Renk renk hülya kumaşları biçeriz
D) Bahçelerden yansır eylülün dingin yüzü
Fasl-i hazan der de fasıl geçeriz
E) Gülümşer dünyaya güz çiçekleri
Gülümser, çevreye ışık saçarız
Lise Türkçe
Tamlamalar
Aşağıdaki dizelerin hangisinde.altı çizili bölüm diğerlerinden farklı bir tamlamadır A) El ele gezeriz sahil boyunca Martı olur, turna olur uçarız B) Denizi dinleriz dolunay vakti Uzak ufuklara yelken açarız C) Bir toprak kokusu siner yuvaya Renk renk hülya kumaşları biçeriz D) Bahçelerden yansır eylülün dingin yüzü Fasl-i hazan der de fasıl geçeriz E) Gülümşer dünyaya güz çiçekleri Gülümser, çevreye ışık saçarız
5.
(1) Sonbahara doğru birtakım insanların çoluk çocuk
ellerinde bir kafes, Ada'nın tek tepesine doğru gittiklerini
görürdüm. (II) İçim ciz ederdi. (III) Büyüklerin ellerinde
birbirine yapışmış, toprak renginde acayip çomaklar vardı.
(IV) Bunlarla bir yeşil meydanın kenarına varr, bunlay
ufacık ağacın altına çığırtkan kafesiyle bırakırlar, ağacın her
dalına ökseleri bağlarlardı. (V) Hür kuşlar, kafesteki
çığırtkan kuşun feryadına, dostluk, arkadaşlık, yalnızlık
seslerine doğru bir küme gelirdi.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlede, zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır.
II. cümlede, sadece isim ve fiil kullanılmıştır.
C) III. cümlede, adlaşmış sifat ve zamir kullanılmıştır.
IV. cümlede, niteleme ve belirtme sıfatı kullanılmıştır.
E) V. cümlede, bir tamlanan birden fazla tamlayana
bağlanmıştır.
feryade
Lise Türkçe
Tamlamalar
5. (1) Sonbahara doğru birtakım insanların çoluk çocuk ellerinde bir kafes, Ada'nın tek tepesine doğru gittiklerini görürdüm. (II) İçim ciz ederdi. (III) Büyüklerin ellerinde birbirine yapışmış, toprak renginde acayip çomaklar vardı. (IV) Bunlarla bir yeşil meydanın kenarına varr, bunlay ufacık ağacın altına çığırtkan kafesiyle bırakırlar, ağacın her dalına ökseleri bağlarlardı. (V) Hür kuşlar, kafesteki çığırtkan kuşun feryadına, dostluk, arkadaşlık, yalnızlık seslerine doğru bir küme gelirdi. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. cümlede, zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır. II. cümlede, sadece isim ve fiil kullanılmıştır. C) III. cümlede, adlaşmış sifat ve zamir kullanılmıştır. IV. cümlede, niteleme ve belirtme sıfatı kullanılmıştır. E) V. cümlede, bir tamlanan birden fazla tamlayana bağlanmıştır. feryade
1.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir
isim tamlaması kullanılmıştır?
A) Ey ana toprağı, ey Anadolu,
Açıldı önünde terakki yolu
B) Yeni bir ay ördün al bayrağına
Girdin en sonunda irfan bagina
C) Cağdaş hayatın ışıkmağına
Ezelden susamış ceylan gibisin
D) Bir mektup parçası
Sevgilim, ne kadar hüzünlü bilsen
E) Bir Muğla türküsü yükseldi kırdan
Ayşem, aygın baygın Ayşem, nereye
Lise Türkçe
Tamlamalar
1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir isim tamlaması kullanılmıştır? A) Ey ana toprağı, ey Anadolu, Açıldı önünde terakki yolu B) Yeni bir ay ördün al bayrağına Girdin en sonunda irfan bagina C) Cağdaş hayatın ışıkmağına Ezelden susamış ceylan gibisin D) Bir mektup parçası Sevgilim, ne kadar hüzünlü bilsen E) Bir Muğla türküsü yükseldi kırdan Ayşem, aygın baygın Ayşem, nereye
6.
ben bir ardıç ağacıyım şu tepenin açığında
yanarım, üşürüm, kimseciklerin haberi olmaz
gölgeme sığınanlar yaz sıcaklarında
kışın iyi niyetlerle semtime gelmez
kapımı çalanlar baltayla çalar
9
yaralarımın nasıl sızladığını tarif edemem
yanar kora dönüşürüm, sönünce kül olurum
yine de kimseciklere kin güdemem
her zaman sevgi egemendir yüreğime
Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisine örnek yoktur?
A) Tamlayanı düşmüş isim tamlaması
B) Tamlayanı zamir olan belirtili isim tamlaması
C) Belirtisiz isim tamlaması
D) Tamlayanı sıfat almış belirtili isim tamlaması
E) Tamlayanla tamlananı yer değiştirmiş belirtili isim
tamlaması
151
Lise Türkçe
Tamlamalar
6. ben bir ardıç ağacıyım şu tepenin açığında yanarım, üşürüm, kimseciklerin haberi olmaz gölgeme sığınanlar yaz sıcaklarında kışın iyi niyetlerle semtime gelmez kapımı çalanlar baltayla çalar 9 yaralarımın nasıl sızladığını tarif edemem yanar kora dönüşürüm, sönünce kül olurum yine de kimseciklere kin güdemem her zaman sevgi egemendir yüreğime Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisine örnek yoktur? A) Tamlayanı düşmüş isim tamlaması B) Tamlayanı zamir olan belirtili isim tamlaması C) Belirtisiz isim tamlaması D) Tamlayanı sıfat almış belirtili isim tamlaması E) Tamlayanla tamlananı yer değiştirmiş belirtili isim tamlaması 151
30. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, tamlananı tamlayandan ön-
ce söylenmiş bik belirtili ad tamlaması vardır?
A) Gözlerim gözlerinde dinlenirken eriyor
B) Yüzüme sert çizgiler çekti senin adını
C) Siyah kanatları batıya açtı kuşlar
D) Önce kalbimde beyaz/elleri bir sisli kışın
Elimi beş yerinden dağladı beş parmağın
Lise Türkçe
Tamlamalar
30. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, tamlananı tamlayandan ön- ce söylenmiş bik belirtili ad tamlaması vardır? A) Gözlerim gözlerinde dinlenirken eriyor B) Yüzüme sert çizgiler çekti senin adını C) Siyah kanatları batıya açtı kuşlar D) Önce kalbimde beyaz/elleri bir sisli kışın Elimi beş yerinden dağladı beş parmağın
11. Bugünkü kuşaklar için Kuyucaklı Yusuf o eski tanınmışlığını
||
yitirdi ama bizim gençlik yıllarımızda Sabahattin Ali'nin bu
|||
yapıtı, büyük bir hayranlıkla okunulan ve taşra dünyasının
IV
o sarp havasının bol oksijenli ortamını bize hissettirmesi
V
yönüyle dikkate değer bir romandı.
Bu parçadaki altı çizili tamlamalardan hangisi, tür ba-
kımından ötekilerden farklıdır?
A) I,
B) II
C) III D) IV
E) V
Lise Türkçe
Tamlamalar
11. Bugünkü kuşaklar için Kuyucaklı Yusuf o eski tanınmışlığını || yitirdi ama bizim gençlik yıllarımızda Sabahattin Ali'nin bu ||| yapıtı, büyük bir hayranlıkla okunulan ve taşra dünyasının IV o sarp havasının bol oksijenli ortamını bize hissettirmesi V yönüyle dikkate değer bir romandı. Bu parçadaki altı çizili tamlamalardan hangisi, tür ba- kımından ötekilerden farklıdır? A) I, B) II C) III D) IV E) V
er
3-
7,
8.
Bütün manzara, ucuz bir dekor muşambası
Kurtuluş günü, çıkmaz ayın son çarşambası
Yukarıda altı çizili tamlamanın yapısıyla benzerlik gös-
teren tamlama aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Bir kuş uçtu sallanan akasyanın dalından
B) Açtı kanatlarını kayboldu göğün mavisinde
C) Bir umut belirdi gözlerinin içinde
D) Mutluluk saçar mavi göğün beyaz bulutları
E) Kurtuluş kapısının anahtarını kim çalmış?
Lise Türkçe
Tamlamalar
er 3- 7, 8. Bütün manzara, ucuz bir dekor muşambası Kurtuluş günü, çıkmaz ayın son çarşambası Yukarıda altı çizili tamlamanın yapısıyla benzerlik gös- teren tamlama aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? A) Bir kuş uçtu sallanan akasyanın dalından B) Açtı kanatlarını kayboldu göğün mavisinde C) Bir umut belirdi gözlerinin içinde D) Mutluluk saçar mavi göğün beyaz bulutları E) Kurtuluş kapısının anahtarını kim çalmış?
8. Çocuklar, güven ve sevgi ortamının içinde kendi benlikleri-
ni keşfedebilmek için değişik yaklaşımlarda bulunurlar.
Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Tamlayanı zamir olan isim tamlaması
B) Sifat tamlaması
C) Takısız isim tamlaması
D) Tamlananı ortak isim tamlaması
E) Zincirleme isim tamlaması
Lise Türkçe
Tamlamalar
8. Çocuklar, güven ve sevgi ortamının içinde kendi benlikleri- ni keşfedebilmek için değişik yaklaşımlarda bulunurlar. Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Tamlayanı zamir olan isim tamlaması B) Sifat tamlaması C) Takısız isim tamlaması D) Tamlananı ortak isim tamlaması E) Zincirleme isim tamlaması
14. Güneş'ten ortalama uzaklığı 228 milyon km olan Mars'ta
|
bir gün 24 saat 39 dakika 36 saniye sürüyor. Mars'ın yüzeyi
genel olarak soğuktur. Özellikle kutup bölgelerinde ve kış
aylarında hüküm süren sürekli karanlık ve dondurucu soğuk
||
|||
(bu bölgelerde sıcaklık -140°C'ye kadar bile düşebilir) Dünya'dan
gönderilen araçlara zaman zaman büyük zorluklar yaşatır
Sulattas
hatta onları teslim alır. Mars yüzeyinde ölçülmüş en yüksek
V
sıcaklık +27°C'dir.
Bu parçada numaralanmış tamlamalardan hangisi tü-
rü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Tamlamalar
14. Güneş'ten ortalama uzaklığı 228 milyon km olan Mars'ta | bir gün 24 saat 39 dakika 36 saniye sürüyor. Mars'ın yüzeyi genel olarak soğuktur. Özellikle kutup bölgelerinde ve kış aylarında hüküm süren sürekli karanlık ve dondurucu soğuk || ||| (bu bölgelerde sıcaklık -140°C'ye kadar bile düşebilir) Dünya'dan gönderilen araçlara zaman zaman büyük zorluklar yaşatır Sulattas hatta onları teslim alır. Mars yüzeyinde ölçülmüş en yüksek V sıcaklık +27°C'dir. Bu parçada numaralanmış tamlamalardan hangisi tü- rü bakımından ötekilerden farklıdır? A) I B) II C) III D) IV E) V
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili tamlama
türce diğerlerinden farklıdır?
A) Kitapların adını uzaktan rahatça okuyamıyordu.
B) Can sıkıntısından ne yapacağını şaşırdı.
C) Okuyup anlamadan konu testlerini çözemezsin ki!
D) Eşyalarını rahatça koyabilmek için raf ünitesi yaptır-
mış.
E) Caddedeki fırınların hiçbirinde kepek ekmeği bula-
mamıştım.
Lise Türkçe
Tamlamalar
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili tamlama türce diğerlerinden farklıdır? A) Kitapların adını uzaktan rahatça okuyamıyordu. B) Can sıkıntısından ne yapacağını şaşırdı. C) Okuyup anlamadan konu testlerini çözemezsin ki! D) Eşyalarını rahatça koyabilmek için raf ünitesi yaptır- mış. E) Caddedeki fırınların hiçbirinde kepek ekmeği bula- mamıştım.
11. (1) Çıkmaz sokak, yasemin kokusuyla dolup taşmıştı.
(II) Tarihî evler birbirine sırtını dayayarak ayakta duru-
yordu sanki. (III) Güneş, ilik bir meltemle el ele vermiş,
sokağın içini ısıtıyordu. (IV) Birazdan kahvaltı saati bite-
cek, çıkmaz sokağın çocukları aşağı inecekti. (V) Asıl o
zaman sokak hareketlenecek, cana gelecekti.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerin-
de ad tamlaması yoktur?
A) I ve II
B) I ve III
D) III ve IV
E) IV ve V
C) II ve V
Lise Türkçe
Tamlamalar
11. (1) Çıkmaz sokak, yasemin kokusuyla dolup taşmıştı. (II) Tarihî evler birbirine sırtını dayayarak ayakta duru- yordu sanki. (III) Güneş, ilik bir meltemle el ele vermiş, sokağın içini ısıtıyordu. (IV) Birazdan kahvaltı saati bite- cek, çıkmaz sokağın çocukları aşağı inecekti. (V) Asıl o zaman sokak hareketlenecek, cana gelecekti. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerin- de ad tamlaması yoktur? A) I ve II B) I ve III D) III ve IV E) IV ve V C) II ve V
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili tamlama-
nın türü yanlış verilmiştir?
A) Yapay zekâ da firmanın üzerinde çalıştığı konular-
dan biri. / Sifat tamlaması
B) Satrancın bütün ustalıklarını bilir, ona göre oynardı. /
Arasına sıfat girmiş belirtili ad tamlaması
C) Sistem, güncellemelerin birçoğunda hata gösteriyor.
/ Tamlananı zamir olan belirtili ad tamlaması
D) Arin Gölü, deniz seviyesinden 1650 m yüksektedir. /
Belirtisiz ad tamlaması
E) Ne zaman önemli bir misafir gelse annesinden kal-
ma takımı çıkarırdı. / Belirtili ad tamlaması
Lise Türkçe
Tamlamalar
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili tamlama- nın türü yanlış verilmiştir? A) Yapay zekâ da firmanın üzerinde çalıştığı konular- dan biri. / Sifat tamlaması B) Satrancın bütün ustalıklarını bilir, ona göre oynardı. / Arasına sıfat girmiş belirtili ad tamlaması C) Sistem, güncellemelerin birçoğunda hata gösteriyor. / Tamlananı zamir olan belirtili ad tamlaması D) Arin Gölü, deniz seviyesinden 1650 m yüksektedir. / Belirtisiz ad tamlaması E) Ne zaman önemli bir misafir gelse annesinden kal- ma takımı çıkarırdı. / Belirtili ad tamlaması
A
10. Osmanlı Devleti'nde ilk karantina uygulaması Sultan
II. Mahmut Dönemi'nde, 1831 yılındaki büyük kolera sal-
gini sırasında olmuştur. Rusya'da ortaya çıkan hastalık
üzerine İngiltere, Fransa, Nemçe sefaret tercüman-
ları Rusya'dan Osmanlı limanlarına gelecek gemilere
karantina tatbik edilmesini istediler. Bunun üzerine II.
Mahmut, devlet ricalini karantina konusunu da müzake-
re etmek için toplantıya çağırdı.
A
Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili bö-
Jümlerden herhangi birinin karşılığı değildin?
Belirtili isim tamlaması
B) Belirtisiz isim tamlamasy
C) Sifat tamlaması
D) Edat grubu
E) Fiilimsi grubu
Lise Türkçe
Tamlamalar
A 10. Osmanlı Devleti'nde ilk karantina uygulaması Sultan II. Mahmut Dönemi'nde, 1831 yılındaki büyük kolera sal- gini sırasında olmuştur. Rusya'da ortaya çıkan hastalık üzerine İngiltere, Fransa, Nemçe sefaret tercüman- ları Rusya'dan Osmanlı limanlarına gelecek gemilere karantina tatbik edilmesini istediler. Bunun üzerine II. Mahmut, devlet ricalini karantina konusunu da müzake- re etmek için toplantıya çağırdı. A Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili bö- Jümlerden herhangi birinin karşılığı değildin? Belirtili isim tamlaması B) Belirtisiz isim tamlamasy C) Sifat tamlaması D) Edat grubu E) Fiilimsi grubu
2.
3.
E) Topluluk adı
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme ad tamlaması vardır?
A) Bu yörede, bahar mevsiminin güzelliğine doyamazsınız.
B) Çocuğun bütün günleri karne sevinciyle geçiyordu.
C) İç Anadolu, ülkemizin en az yağış alan bölümünü oluşturur.
D) Dünyanın bütün ülkelerinde popülist romanlar çok satar.
E) Birgün, şu karlı dağların zirvesine tırmanmayı çok istiyorum.
(1) Bisikletlerimizle ilerliyor, kente girmeden önce kısa bir mola veriyoruz. (II) Yol kenarına kurulc
çadırına konuk oluyoruz. (III) Çadırın sahipleri, bu dinlenme yerinde, yaylada kurdukları çadırın bi
Mafin yayık ayranı hazır, dumanı tüten gözlemeler de... (V) Yaşlı nine bir köşeye oturmuş: "Am
Lise Türkçe
Tamlamalar
2. 3. E) Topluluk adı Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme ad tamlaması vardır? A) Bu yörede, bahar mevsiminin güzelliğine doyamazsınız. B) Çocuğun bütün günleri karne sevinciyle geçiyordu. C) İç Anadolu, ülkemizin en az yağış alan bölümünü oluşturur. D) Dünyanın bütün ülkelerinde popülist romanlar çok satar. E) Birgün, şu karlı dağların zirvesine tırmanmayı çok istiyorum. (1) Bisikletlerimizle ilerliyor, kente girmeden önce kısa bir mola veriyoruz. (II) Yol kenarına kurulc çadırına konuk oluyoruz. (III) Çadırın sahipleri, bu dinlenme yerinde, yaylada kurdukları çadırın bi Mafin yayık ayranı hazır, dumanı tüten gözlemeler de... (V) Yaşlı nine bir köşeye oturmuş: "Am