Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Tamlamalar Soruları

9.
II.
Yeni ders programı idare tarafından öğretmenlere
tebliğ edildi.
Sizin sözlerinizi dinlemek akıllıca bir yol olarak gö-
rünüyor.
III. İçimizi biraz olsun rahatiatan şey, yoğun bakım
ünitelerinin yeterliliğidir.
IV. Basımı tamamlanan tarih atlası, tarihe farklı baka-
bilmeyi vaat ediyor size.
V. Savaştaki yenilginin asıl nedeni yerleşik kültüre alı-
şık olmayan gruplardı.
A) I
Bu cümlelerde bulunan isim tamlamaları ikişerli
eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?
D) IV
B) II
|||
E) V
Lise Türkçe
Tamlamalar
9. II. Yeni ders programı idare tarafından öğretmenlere tebliğ edildi. Sizin sözlerinizi dinlemek akıllıca bir yol olarak gö- rünüyor. III. İçimizi biraz olsun rahatiatan şey, yoğun bakım ünitelerinin yeterliliğidir. IV. Basımı tamamlanan tarih atlası, tarihe farklı baka- bilmeyi vaat ediyor size. V. Savaştaki yenilginin asıl nedeni yerleşik kültüre alı- şık olmayan gruplardı. A) I Bu cümlelerde bulunan isim tamlamaları ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? D) IV B) II ||| E) V
Isim tamlamalarında kaynaştırma sesi olarak "n" ve
"s" kullanılır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyma-
yan bir isim tamlaması vardır?
A) Anadilinin kurallarını her insan bilmelidir
B) Dünyanın bütün büyük yazarlarını okumuş olamaz-
sin.
C) Elbisesinin rengini beğendiğimi söyleyemeyeceğim.
D) İki limon suyunu kaynayan tatlıya katarsınız.
E) Aynanın karşısında saatlerce taranırdı.
Lise Türkçe
Tamlamalar
Isim tamlamalarında kaynaştırma sesi olarak "n" ve "s" kullanılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyma- yan bir isim tamlaması vardır? A) Anadilinin kurallarını her insan bilmelidir B) Dünyanın bütün büyük yazarlarını okumuş olamaz- sin. C) Elbisesinin rengini beğendiğimi söyleyemeyeceğim. D) İki limon suyunu kaynayan tatlıya katarsınız. E) Aynanın karşısında saatlerce taranırdı.
12. Niçin roman okunur? Bizim buna verecek cevabimiz
dur: Esasen roman yazmak ne için ise roman okumak
onun içindir. Romanlar ahlakı düzeltmek için yazılmıyor
muydu? O hålde ahlakı düzeltmek için okunur. Şunu da
söyleyelim: Roman okuyan halkın bir kısmı okuyarak
lenir. Bir kısmı uyanır. Bir kısmı da insanlığın iyi hareket
lerine örnek olan olay kahramanlarını taklide çalışır
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi so
lenemez?
A) Ek fill alarak yüklem olan adıl vardır.
B) Kişi zamiri iyelik eki almıştır.
C) Soru zamiri cümleye soru anlamı katmamıştır.
D) İşaret zamirine yer verilmiştir.
E) Tamlayanı zamir olan isim tamlaması vardır.
Lise Türkçe
Tamlamalar
12. Niçin roman okunur? Bizim buna verecek cevabimiz dur: Esasen roman yazmak ne için ise roman okumak onun içindir. Romanlar ahlakı düzeltmek için yazılmıyor muydu? O hålde ahlakı düzeltmek için okunur. Şunu da söyleyelim: Roman okuyan halkın bir kısmı okuyarak lenir. Bir kısmı uyanır. Bir kısmı da insanlığın iyi hareket lerine örnek olan olay kahramanlarını taklide çalışır Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi so lenemez? A) Ek fill alarak yüklem olan adıl vardır. B) Kişi zamiri iyelik eki almıştır. C) Soru zamiri cümleye soru anlamı katmamıştır. D) İşaret zamirine yer verilmiştir. E) Tamlayanı zamir olan isim tamlaması vardır.
7.
İnsanız işte. Acıları da yaşıyoruz sevinçleri de. Gülmek de
I
bize ağlamak da. Zafer naraları da savururuz, bozgun
türküleri de çığırırız. Bütün renkleri ile bütün yönleri ile varız.
111
LHV
İnsan kainatın en şereflisi olarak yaratılan ve tabiattaki var-
lıkların iradesi eline bırakılan tek canlı.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi, “belirtme
durumu eki" almıştır?
A) I
Ve
Sutart che...
C) III
B) II
M (0
lupster
D) IV
11 (8
diente.
E) V
Lise Türkçe
Tamlamalar
7. İnsanız işte. Acıları da yaşıyoruz sevinçleri de. Gülmek de I bize ağlamak da. Zafer naraları da savururuz, bozgun türküleri de çığırırız. Bütün renkleri ile bütün yönleri ile varız. 111 LHV İnsan kainatın en şereflisi olarak yaratılan ve tabiattaki var- lıkların iradesi eline bırakılan tek canlı. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi, “belirtme durumu eki" almıştır? A) I Ve Sutart che... C) III B) II M (0 lupster D) IV 11 (8 diente. E) V
DEGERLENDIR
10. "Mermerlerin nabzında hâlâ çarpar mi
tekbir?
Bulur mu deli rüzgâr o sedayı: Allah bir!
Bütün bunlar sendedir, girift bilmece-
ler;"
Yukarıdaki dizelerde kaç tane sifat tam-
laması vardır?
A) 2
B) 3
D) 5 E) 6
C) 4
13.
Lise Türkçe
Tamlamalar
DEGERLENDIR 10. "Mermerlerin nabzında hâlâ çarpar mi tekbir? Bulur mu deli rüzgâr o sedayı: Allah bir! Bütün bunlar sendedir, girift bilmece- ler;" Yukarıdaki dizelerde kaç tane sifat tam- laması vardır? A) 2 B) 3 D) 5 E) 6 C) 4 13.
8. (1) Pul kanatlılar takımında bulunan kelebeklerin
kanatlarında kiremit gibi dizilmiş kılların uçlarının
yassılaşarak genişlemesiyle oluşan pullar bulunur.
A) Milimetrenin onda biri boyutundaki bu küçük pul-
lar, kolaylıkla kanattan kopabilir. (III) Pulların yapısın-
da bulunan mikroskobik ölçekteki karmaşık çıkıntı
ve çukur benzeri yapılar, pigmentleşmenin yanı sıra
ışığı kırarak kanatların eşsiz görünümüne katkıda
bulunur. (IV) Bu pullar, kelebeklerin korunmasında
da etkilidir. Ayrıca bazı kelebek ve güve türlerin-
deki özelleşmiş pulların feromonlar salgıladığı bilin-
mektedir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangile-
rinde ortaç kullanılmamıştır?
B) I ve IV
A)
A ve II
D) Il ve IV
E) III ve V
II ve III
Lise Türkçe
Tamlamalar
8. (1) Pul kanatlılar takımında bulunan kelebeklerin kanatlarında kiremit gibi dizilmiş kılların uçlarının yassılaşarak genişlemesiyle oluşan pullar bulunur. A) Milimetrenin onda biri boyutundaki bu küçük pul- lar, kolaylıkla kanattan kopabilir. (III) Pulların yapısın- da bulunan mikroskobik ölçekteki karmaşık çıkıntı ve çukur benzeri yapılar, pigmentleşmenin yanı sıra ışığı kırarak kanatların eşsiz görünümüne katkıda bulunur. (IV) Bu pullar, kelebeklerin korunmasında da etkilidir. Ayrıca bazı kelebek ve güve türlerin- deki özelleşmiş pulların feromonlar salgıladığı bilin- mektedir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangile- rinde ortaç kullanılmamıştır? B) I ve IV A) A ve II D) Il ve IV E) III ve V II ve III
a,
ga
me-
k
cak.
10, (1) Türkiye Selçuklu Devleti, son hükümdarının keder
ve hüzün içinde ölümü üzerine parçalandı. (II) 1308
yılında Anadolu'nun genel görünümü şöyleydi: (III) Orta
ve Doğu Anadolu İlhanlıların Anadolu valilerinin elinde,
yine Trabzon İmparatorluğu ve Kilikya Ermeni Krallığı
İlhanlılara tabi durumdaydı. (IV) Maraş ve Antep çevre-
leri ise Memlukluların elindeydi. (V) Marmara'nın güney
ve doğu sahilleri Bizans denetimindeydi.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
sifat tamlaması yoktur?
A) I
BH
C) III
2
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Tamlamalar
a, ga me- k cak. 10, (1) Türkiye Selçuklu Devleti, son hükümdarının keder ve hüzün içinde ölümü üzerine parçalandı. (II) 1308 yılında Anadolu'nun genel görünümü şöyleydi: (III) Orta ve Doğu Anadolu İlhanlıların Anadolu valilerinin elinde, yine Trabzon İmparatorluğu ve Kilikya Ermeni Krallığı İlhanlılara tabi durumdaydı. (IV) Maraş ve Antep çevre- leri ise Memlukluların elindeydi. (V) Marmara'nın güney ve doğu sahilleri Bizans denetimindeydi. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sifat tamlaması yoktur? A) I BH C) III 2 D) IV E) V
7
C
30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayan zamir olan bir isim
tamlaması kullanılmıştır?
A) Yalvarmak, yakarmak nafile, delikanlılık çağındaki cevher, gözünün yaşına
bakmadan gider
B) Neden böyle düşman görünürsünüz, yıllar yılı dost bildiğim aynalar.
C) Gökyüzünün başka rengi de varmış, geç fark ettim taşın sert olduğunu.
D) Hayata beraber başladığımız dostlarla da ayrıldı yollar bir bir.
E) Neylersin, ölüm hepimizin başında; uyudun uyanamadın olacak, kim bilir
nerede, nasıl, kaç yaşında.
21 G-
Lise Türkçe
Tamlamalar
7 C 30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayan zamir olan bir isim tamlaması kullanılmıştır? A) Yalvarmak, yakarmak nafile, delikanlılık çağındaki cevher, gözünün yaşına bakmadan gider B) Neden böyle düşman görünürsünüz, yıllar yılı dost bildiğim aynalar. C) Gökyüzünün başka rengi de varmış, geç fark ettim taşın sert olduğunu. D) Hayata beraber başladığımız dostlarla da ayrıldı yollar bir bir. E) Neylersin, ölüm hepimizin başında; uyudun uyanamadın olacak, kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında. 21 G-
37. Aşağıdakilerin hangisinde belirtisiz ad tamlamasının tamlayanı
cümle niteliğindedir?
A) Kendi uçağını kendin yap kampanyası hızla gelişiyor.
B) Artık gazete anketlerinin yerini TV anketleri alıyor.
C) Deli dana hastalığı çıkınca tavuk satışları patladı.
D) Hukuk sisteminde önemli değişiklikler yapılacak.
E) Türk - Fransız anlaşmazlığı Ermeni tasarısı ile yeniden gündeme geldi.
Lise Türkçe
Tamlamalar
37. Aşağıdakilerin hangisinde belirtisiz ad tamlamasının tamlayanı cümle niteliğindedir? A) Kendi uçağını kendin yap kampanyası hızla gelişiyor. B) Artık gazete anketlerinin yerini TV anketleri alıyor. C) Deli dana hastalığı çıkınca tavuk satışları patladı. D) Hukuk sisteminde önemli değişiklikler yapılacak. E) Türk - Fransız anlaşmazlığı Ermeni tasarısı ile yeniden gündeme geldi.
B
19.
Dilene dilene eğilmiş belim
Yüzüm kaktüs yaprağına benzemiş
Bilmiyorum neden böyle tembelim
Kim bana "çalışma, yaşarsın" demiş.
Yukarıdaki dizelerde tamlayanı düşmüş kaç ad tamlaması vardır?
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Belirtisiz ad tamlamalarında tamlayan ya da tamlanan, adlaşmış sıfattan
Lise Türkçe
Tamlamalar
B 19. Dilene dilene eğilmiş belim Yüzüm kaktüs yaprağına benzemiş Bilmiyorum neden böyle tembelim Kim bana "çalışma, yaşarsın" demiş. Yukarıdaki dizelerde tamlayanı düşmüş kaç ad tamlaması vardır? B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Belirtisiz ad tamlamalarında tamlayan ya da tamlanan, adlaşmış sıfattan
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde (sifat isim
tamlamasının tamlayanını nitelemiştir?
A) Bazı yaz akşamlarında daha başka seviyorum
seni.
B) Okulun eski öğretmenlerinden biri dün akşam
vefat etmiş.
C) Cesur Türk ordusu hiçbir zaman vatanına sırtı-
ni dönmez.
D) Hatalarının bir bedeli olacağını biliyor olmalısın.
E) Karmaşık duyguların etkisindeyim, demişti
dünkü konuşmada.
Lise Türkçe
Tamlamalar
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde (sifat isim tamlamasının tamlayanını nitelemiştir? A) Bazı yaz akşamlarında daha başka seviyorum seni. B) Okulun eski öğretmenlerinden biri dün akşam vefat etmiş. C) Cesur Türk ordusu hiçbir zaman vatanına sırtı- ni dönmez. D) Hatalarının bir bedeli olacağını biliyor olmalısın. E) Karmaşık duyguların etkisindeyim, demişti dünkü konuşmada.
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir tamlananın birden çok
tamlayana bağlandığı bir isim tamlaması vardır?
A) Bu tasarıyla esnafın, memurun, çiftçinin sorunlar çözülecek
B) Ülkenin gazeteleri, televizyonlan iki gündür aynı olaydan söz
ediyor.
X
C) Tarımsal üretimin düsmele birlikte ürün fiyatları artmaya
başladı fot
7sim tamlaması
D Tarım alanlarının korunması için konutlar kurak ve verimsiz
alanlara yapılmalıdır.ene isim tamlamas.
E) Eski alışkanlıklarından kolay kurtulamayan insanlar yenilikle-
re çabuk uyum sağlayamaz.
X
Lise Türkçe
Tamlamalar
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir tamlananın birden çok tamlayana bağlandığı bir isim tamlaması vardır? A) Bu tasarıyla esnafın, memurun, çiftçinin sorunlar çözülecek B) Ülkenin gazeteleri, televizyonlan iki gündür aynı olaydan söz ediyor. X C) Tarımsal üretimin düsmele birlikte ürün fiyatları artmaya başladı fot 7sim tamlaması D Tarım alanlarının korunması için konutlar kurak ve verimsiz alanlara yapılmalıdır.ene isim tamlamas. E) Eski alışkanlıklarından kolay kurtulamayan insanlar yenilikle- re çabuk uyum sağlayamaz. X
2- Sürünün içinde ben de vardım
Sırtımda bir zıpkın yarası
Nedense gitmiyordu kulağımdan
Bir türlü o "ağ var" sesleri
ad t
C-)
bilm
Kulesi D-
D-)
E-)
Bu dizelerle Ilgill
söylenemez?
benim
Ilgili olarak aşağıdakilerden hangisl
A-) ilk dizede, tamlayanı topluluk adı olan belirtili ad tam-
laması vardır
B-) İkinci dizede, sıfatla belirtilmiş ad tanaması örneklen-
miştir.
C-) Üçüncü dizede, tamlayanı düşmüş ad tamlaması kulla-
nılmıştır.
DDördüncü dizede, tamlayanı cümle şeklinde olan belirtisiz
ad tamlamasi vardır.
E Her dizede ad tamlaması vardır.
mas
6
YL
ta
Lise Türkçe
Tamlamalar
2- Sürünün içinde ben de vardım Sırtımda bir zıpkın yarası Nedense gitmiyordu kulağımdan Bir türlü o "ağ var" sesleri ad t C-) bilm Kulesi D- D-) E-) Bu dizelerle Ilgill söylenemez? benim Ilgili olarak aşağıdakilerden hangisl A-) ilk dizede, tamlayanı topluluk adı olan belirtili ad tam- laması vardır B-) İkinci dizede, sıfatla belirtilmiş ad tanaması örneklen- miştir. C-) Üçüncü dizede, tamlayanı düşmüş ad tamlaması kulla- nılmıştır. DDördüncü dizede, tamlayanı cümle şeklinde olan belirtisiz ad tamlamasi vardır. E Her dizede ad tamlaması vardır. mas 6 YL ta
buzdolabı falan yoktu.
Hemen her gittiğimiz yerde kiralık ev bulmak mesele
olduğundan Emin Efendi imdada yetişmiş, "Ağalık
vermekle, yiğitlik vurmakla" düsturuna göre eski ma-
rabasından olup o yıllarda işportacılıkla geçinen Çerçi
Abdullah'ın avlu gerisindeki müştemilatını tutmamıza
aracılık etmişti.
Çerçi Abdullah yaşlı, çipil bir adamdı. Sarışın çiçek bo-
zuğu bir yüzü vardı. Tıraşı gecikmiş kırçıl sakalları
ufacık suratını iyice küçültür, başından yaz-kış çıkar-
madığı yün başlığı ile dolaşır, kekeme dilinden ne de-
diği pek anlaşılmazdı.
Evi bahçeli ve ahşap olup, bir cephesi sokağa bakardı.
Biz bahçenin gerisinde galiba bir odası tandırdamı,
öteki ambar niyetine yapılmış ilave binada kalıyor, ay-
ni bahçe kapısını kullanıyorduk.
Bahçede bir büyük dut, bir iki zerdali, vişneler, dalları-
el-
yaz
ni oturduğumuz odanın penceresine uzatan bir
ması, duvar diplerinde kızılcıklar ve her bahar mor
salkımlarını sokağa sarkıtan leylaklar vardı.
Çerçi Abdullah vaktiyle dağ köylerinden birine gider-
ken katırı ile birlikte yardan yuvarlanmış, bir bacağı
onulmaz biçimde sakatlanmış, topal ayağıyla artık işi-
ni yapamaz olunca çerçiliği bırakmıştı.
Sarıkaya Oteli'nin bitişiğindeki küçümen aralığa bir iş-
porta tezgâhı kurmuş, oracıkta rızkını aramaya başla-
mıştı. Ayna, tarak, jilet, çakı, çakmak, çakmak taşı, çak-
Lise Türkçe
Tamlamalar
buzdolabı falan yoktu. Hemen her gittiğimiz yerde kiralık ev bulmak mesele olduğundan Emin Efendi imdada yetişmiş, "Ağalık vermekle, yiğitlik vurmakla" düsturuna göre eski ma- rabasından olup o yıllarda işportacılıkla geçinen Çerçi Abdullah'ın avlu gerisindeki müştemilatını tutmamıza aracılık etmişti. Çerçi Abdullah yaşlı, çipil bir adamdı. Sarışın çiçek bo- zuğu bir yüzü vardı. Tıraşı gecikmiş kırçıl sakalları ufacık suratını iyice küçültür, başından yaz-kış çıkar- madığı yün başlığı ile dolaşır, kekeme dilinden ne de- diği pek anlaşılmazdı. Evi bahçeli ve ahşap olup, bir cephesi sokağa bakardı. Biz bahçenin gerisinde galiba bir odası tandırdamı, öteki ambar niyetine yapılmış ilave binada kalıyor, ay- ni bahçe kapısını kullanıyorduk. Bahçede bir büyük dut, bir iki zerdali, vişneler, dalları- el- yaz ni oturduğumuz odanın penceresine uzatan bir ması, duvar diplerinde kızılcıklar ve her bahar mor salkımlarını sokağa sarkıtan leylaklar vardı. Çerçi Abdullah vaktiyle dağ köylerinden birine gider- ken katırı ile birlikte yardan yuvarlanmış, bir bacağı onulmaz biçimde sakatlanmış, topal ayağıyla artık işi- ni yapamaz olunca çerçiliği bırakmıştı. Sarıkaya Oteli'nin bitişiğindeki küçümen aralığa bir iş- porta tezgâhı kurmuş, oracıkta rızkını aramaya başla- mıştı. Ayna, tarak, jilet, çakı, çakmak, çakmak taşı, çak-
Famlayan ya da tamlanan zamir olabilir.
den hål eki" tamlayan eki görevinde kullanılabi-
lir.
E) Bazı tamlamalarda zamir durumundaki tamlayan
düşebilir.
L
ne met
Uzanırken gece mehtabi getirsem yanına
Bakakalırım giden geminin ardından
Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından
ev Bhipse
Kalbinin vuruşundan anlıyorum
İstanbul'u dinliyorum
Bu dizelerde kaç ad tamlaması kullanılmıştır?
A) 1
201
B) 2 C) 3
D)
E) 5
17. Aşağıdak
yoktur?
A) Tep
kak
BY C
B
BY
Lise Türkçe
Tamlamalar
Famlayan ya da tamlanan zamir olabilir. den hål eki" tamlayan eki görevinde kullanılabi- lir. E) Bazı tamlamalarda zamir durumundaki tamlayan düşebilir. L ne met Uzanırken gece mehtabi getirsem yanına Bakakalırım giden geminin ardından Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından ev Bhipse Kalbinin vuruşundan anlıyorum İstanbul'u dinliyorum Bu dizelerde kaç ad tamlaması kullanılmıştır? A) 1 201 B) 2 C) 3 D) E) 5 17. Aşağıdak yoktur? A) Tep kak BY C B BY
34. GÜN
Sifat Tamlamaları - 2
di.
her
OSYM
SORAR
7. Ağrı Dağı'nda yaşayan Ahmet'in evinin önünde çok güzel,
zengin ve önemli birine ait olduğu anlaşılan bir at bulunur.
Ağrı Dağı geleneğine göre bu at, kapısına geldiği için
Ahmet'in hakkıdır. At, Ahmet'in evinin önüne şans eseri
gelmediğinden emin olunması için üç kez serbest bırakılır
fakat üç kez de Ahmet'in yanına döndüğü için atın ona ait
olduğu kabul edilir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine yer
verilmemiştir?
A) Sifat alan ad takımı
B) Belirtili ad takımları
C Zincirleme ad takımları
D) Belirtisiz ad takımları
E) Sifat tamlamaları
Ahmet'in evinin
sons
onunde
eseri
Lise Türkçe
Tamlamalar
34. GÜN Sifat Tamlamaları - 2 di. her OSYM SORAR 7. Ağrı Dağı'nda yaşayan Ahmet'in evinin önünde çok güzel, zengin ve önemli birine ait olduğu anlaşılan bir at bulunur. Ağrı Dağı geleneğine göre bu at, kapısına geldiği için Ahmet'in hakkıdır. At, Ahmet'in evinin önüne şans eseri gelmediğinden emin olunması için üç kez serbest bırakılır fakat üç kez de Ahmet'in yanına döndüğü için atın ona ait olduğu kabul edilir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? A) Sifat alan ad takımı B) Belirtili ad takımları C Zincirleme ad takımları D) Belirtisiz ad takımları E) Sifat tamlamaları Ahmet'in evinin sons onunde eseri