Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Tamlamalar Soruları

7. Aşağıdakilerin hangisinde hem tamlayanı hem tamlananı zamir (adil) olan isim tamlaması
kullanılmıştır?
A) Bazı günler sadece evde oturup dinlenmek isterim.
B) Kafam o kadar attı ki bunların cümlesini atacağım artık.
C) Odaya gelen çiçeklerin birini koklayıp gülümsedi.
D) Sitedeki evlerden hangisi konum bakımından daha iyidir?
E) Okuduğum kitaplar arasında senin kitabın beni etkiledi.
Lise Türkçe
Tamlamalar
7. Aşağıdakilerin hangisinde hem tamlayanı hem tamlananı zamir (adil) olan isim tamlaması kullanılmıştır? A) Bazı günler sadece evde oturup dinlenmek isterim. B) Kafam o kadar attı ki bunların cümlesini atacağım artık. C) Odaya gelen çiçeklerin birini koklayıp gülümsedi. D) Sitedeki evlerden hangisi konum bakımından daha iyidir? E) Okuduğum kitaplar arasında senin kitabın beni etkiledi.
. Sifat tamlamalarında bir isim,
birden fazla sıfat ile nitelene-
bilir.
CUR ga
Güvenilir, iyi bir insandı.
Bir sifat birden fazla görevdeş
isimleri belirtip niteleyebilir.
-hçesinde beyaz güller ve
patyalar vardı.
Bir" belgisiz sıfatı niteleme
Fatlarından sonra söylenir.
nilir bir insan olarak tanıyo-
nu.
3.
Svemin of
Osmanlı şehrinin genellikle düzgün olmayan arazi molki-
yetine bağlı olarak yapıların üzerine oturtuldukları parsel-
ler dik köşeli değildir. Zemin katların planlarında parsele
uyulmuş, üst katlarda ise muntazam mekânlar elde ede-
11
bilmek için bu katları zemin katların taş duvarları üzerin-
den taşırtma yoluna gidilmiştir.
Bu cümlelerde numaralanmış sözcüklerin türleri aşa-
ğıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?
I
11
A) Niteleme sıfatı İşaret sıfatı
B) Tür ismi
Belgisiz sifat
İşaret sıfatı
C) Türemiş isim
D) Adlaşmış sifat
Niteleme sıfatı
Belgisiz sifat
Niteleme sıfatı
III
Tür ismi
Niteleme sıfatı
Somut isim
Niteleme sıfatı
Somut isim
B) Belirtisiz ad ta
D) Sira sayı sifa
E) Türemiş sifat
6. Geçti yaz günlerinin güzellig
Açık pencereler, damlar, bahçeler
11
Her şey ne sıcaktı, her şey ne iyi
111
Hatta o karanlık, aysız geceler
INV
V
Bu dizelerdeki numaralanmış
farklı görevde kullanılmıştır?
A) I
B) II
C) III
Lise Türkçe
Tamlamalar
. Sifat tamlamalarında bir isim, birden fazla sıfat ile nitelene- bilir. CUR ga Güvenilir, iyi bir insandı. Bir sifat birden fazla görevdeş isimleri belirtip niteleyebilir. -hçesinde beyaz güller ve patyalar vardı. Bir" belgisiz sıfatı niteleme Fatlarından sonra söylenir. nilir bir insan olarak tanıyo- nu. 3. Svemin of Osmanlı şehrinin genellikle düzgün olmayan arazi molki- yetine bağlı olarak yapıların üzerine oturtuldukları parsel- ler dik köşeli değildir. Zemin katların planlarında parsele uyulmuş, üst katlarda ise muntazam mekânlar elde ede- 11 bilmek için bu katları zemin katların taş duvarları üzerin- den taşırtma yoluna gidilmiştir. Bu cümlelerde numaralanmış sözcüklerin türleri aşa- ğıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir? I 11 A) Niteleme sıfatı İşaret sıfatı B) Tür ismi Belgisiz sifat İşaret sıfatı C) Türemiş isim D) Adlaşmış sifat Niteleme sıfatı Belgisiz sifat Niteleme sıfatı III Tür ismi Niteleme sıfatı Somut isim Niteleme sıfatı Somut isim B) Belirtisiz ad ta D) Sira sayı sifa E) Türemiş sifat 6. Geçti yaz günlerinin güzellig Açık pencereler, damlar, bahçeler 11 Her şey ne sıcaktı, her şey ne iyi 111 Hatta o karanlık, aysız geceler INV V Bu dizelerdeki numaralanmış farklı görevde kullanılmıştır? A) I B) II C) III
i az
em
O,
pa-
in
K-
MEF YAYINCILI
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sifat tamla-
ması, ekeylem almıştır?
(A
A) Öğretmenin anlattıkları, soruların yanıtlarıymış.
B) Havaların ısınmasıyla ağaçlar çiçeklendi.
C) Aldığım haber beni çok sevindirdi.
D) Günlerdir bu soruna çözüm aramaktayım.
E) O zamanlar buralar ipıssız yerlerdi.
Lise Türkçe
Tamlamalar
i az em O, pa- in K- MEF YAYINCILI 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sifat tamla- ması, ekeylem almıştır? (A A) Öğretmenin anlattıkları, soruların yanıtlarıymış. B) Havaların ısınmasıyla ağaçlar çiçeklendi. C) Aldığım haber beni çok sevindirdi. D) Günlerdir bu soruna çözüm aramaktayım. E) O zamanlar buralar ipıssız yerlerdi.
E) Artık doğru yolu buldu o avare.
Sifo
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim
tamlamasının tamlananı soyut bir isimden
oluşmuştur?
A) Aşkın kitabını yazacağım diyordu, güldük.
B) Jale biraz daha cesur olsaydı kaybetmezdi.
C) Erkan vefalı biridir, her bayram arar bizi.
D) Hoca, kültür konuşmalarıyla ün yapmıştı.
Patronun güvenini kazanması çok iyi oldu.
Lise Türkçe
Tamlamalar
E) Artık doğru yolu buldu o avare. Sifo Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlamasının tamlananı soyut bir isimden oluşmuştur? A) Aşkın kitabını yazacağım diyordu, güldük. B) Jale biraz daha cesur olsaydı kaybetmezdi. C) Erkan vefalı biridir, her bayram arar bizi. D) Hoca, kültür konuşmalarıyla ün yapmıştı. Patronun güvenini kazanması çok iyi oldu.
1.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde isim tamlaması
yoktur?
A) Ve an gelir, kuşlar nereye giderse
Güneş doğar yağmurun üstüne
B) Ben ağlayınca serçeler uçar
Dünya küçülür, yürek yanar
C) Her nesnenin bir bitimi var ama
Aşka hudut çizilmiyor Mihriban
D) Bütün okyanusların baş eğdiği tek kaptan
Sana verdim geç diye benim denizlerimi
E) Seni sevmek yaşamının aşılmaz büyüklüğü
Seni sevmek çocukların düşlerinde gördüğü
Lise Türkçe
Tamlamalar
1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde isim tamlaması yoktur? A) Ve an gelir, kuşlar nereye giderse Güneş doğar yağmurun üstüne B) Ben ağlayınca serçeler uçar Dünya küçülür, yürek yanar C) Her nesnenin bir bitimi var ama Aşka hudut çizilmiyor Mihriban D) Bütün okyanusların baş eğdiği tek kaptan Sana verdim geç diye benim denizlerimi E) Seni sevmek yaşamının aşılmaz büyüklüğü Seni sevmek çocukların düşlerinde gördüğü
9. Gün batımında kızıla boyanmış İstanbul panoramasını sey-
rediyorum. Boğaziçi'nin mordan laciverde dönen dalgaları
1
kıyılara vurmuş. Minareler şehri İstanbul'un üzerine
||
akşamın ilk perdesi inmiş. Ne zaman saymaya kalksam hep
|||
bir eksikle geçiştiriyorum şehrin göğe uzanan ellerini. Oy-
IV
sa her İstanbul âşığının bildiği bir gerçek bu. İstanbul da
Roma gibi yedi tepe üzerine kuruldu ve her tepenin üstünde
V
bir cami var. Ertesi gün Üsküdar-Eminönü vapurunda alı-
yorum soluğu.
Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinde, bir isim
tamlaması tamlayanın içinde yer almıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Tamlamalar
9. Gün batımında kızıla boyanmış İstanbul panoramasını sey- rediyorum. Boğaziçi'nin mordan laciverde dönen dalgaları 1 kıyılara vurmuş. Minareler şehri İstanbul'un üzerine || akşamın ilk perdesi inmiş. Ne zaman saymaya kalksam hep ||| bir eksikle geçiştiriyorum şehrin göğe uzanan ellerini. Oy- IV sa her İstanbul âşığının bildiği bir gerçek bu. İstanbul da Roma gibi yedi tepe üzerine kuruldu ve her tepenin üstünde V bir cami var. Ertesi gün Üsküdar-Eminönü vapurunda alı- yorum soluğu. Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinde, bir isim tamlaması tamlayanın içinde yer almıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fill gru-
bunun içinde isim tamlaması vardır?
A) Bir müzik aleti çalmayı öğrenmek çocuklarda
hafızayı ve zekâyı geliştiriyor.
B) Amerika'da yapılan araştırmalara göre bir ens-
trüman çalan çocuklar daha sosyal oluyor.
Müzik eğitimi almış çocukların diğer çocuklara
göre daha başarılı oldukları söyleniyor.
D) Müzik, gençlerin kendi kimliklerini oluşturmala-
ri için çok önemli bir etken olarak tanımlanır.
E) Müzik aletleri, beynimizin sol tarafını güçlendir-
diğinden hafıza üzerinde etkili olmaktadır.
Lise Türkçe
Tamlamalar
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fill gru- bunun içinde isim tamlaması vardır? A) Bir müzik aleti çalmayı öğrenmek çocuklarda hafızayı ve zekâyı geliştiriyor. B) Amerika'da yapılan araştırmalara göre bir ens- trüman çalan çocuklar daha sosyal oluyor. Müzik eğitimi almış çocukların diğer çocuklara göre daha başarılı oldukları söyleniyor. D) Müzik, gençlerin kendi kimliklerini oluşturmala- ri için çok önemli bir etken olarak tanımlanır. E) Müzik aletleri, beynimizin sol tarafını güçlendir- diğinden hafıza üzerinde etkili olmaktadır.
Merliyor dört nala
B) Ben sizi sevdim, belki bu sevda
Kalbimde sönmedi, kaldi iz
C) Bu bir hüzne yol açmasin asia
pide binek eylemiar, ad soyu bir s
lerden oluşan ögelerde
Bu tanima uygun birleşik eylem, ag
vardyr?
A) Yeriyorlar çocukdantan ne Grenem
5) Latinatuvar sonugann bir sons e
6renince de silesiye konusun
Oğuna doğum günü sürpriz ya
metrelerce yol kateter
Dy Soniugann agilarena sar
yazacain
E) Simdi orta olduktan gra
ni düşünedursunter.
5. Gökyüzünün başka ren
1
Geç fark ettim taşın se
11
Su insanı boğar, ateg
111
Her doğan günün t
IV
Insan bu yaşa gel
Yukandaki dize
aşağıdakilerde
A) l'incisi, an
isimdir.
B) Il'ncisi, I
C) III'üncü
D) IV'ünc
E) Vinc
Hiçbir şeyle üzmek istemem sizi
D) Ben sana mecburum bilemezsin.
Adini mih gibi akdimda tutuyorum
E) Uzaniverse gövdem taşlara boydan boya
Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "olmak" sözcüğü yardımçı
eylem olarak kullanılmıştır?
A) Üzümler on beş güne kalmaz, olur.
B) Vitrindeki ceket bana tam oldu.
C) On dakika geçti, sanınm çay olmuştur.
D) Sen bizimle gelmesen de olur.
Kendine bakmayınca adam hasta oldu.
3. Kimi sifat takımlarında adla sıfatın yeri değiştirilip ada bir iyelik eki
(-1/-1) eklenerek bir sifat grubu (birleşik sifat) oluşturulur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu yolla yapılmış bir sifat
grubu vardır?
A) Evlere hapsolduğumuz bu sıkıntılı günlerde dijital evrenin ayak
izlerini takip etmekteyiz.
B) Küresel salgının ülkemize ayak basmasından bu yana elinden
tutup getirdiği cehaletle de mücadele ediyoruz.
-C) Depresyon hastalannın yanısı, hiçbir tedavi görmezken gören
lerin de ancak beşte biri etkili tedavi almaktadır.
D) Morali bozuk insanların tedavi süreci, sanılanın aksine olduk-
ça uzun oluyor.
E) Sağlık çalışanları, kısıtlı ekipmanlarla binlerce hastanın te-
davisini sürdürmeye çalışıyor.
TYT / TÜRKÇE
Paylaşım Yayınları
Lise Türkçe
Tamlamalar
Merliyor dört nala B) Ben sizi sevdim, belki bu sevda Kalbimde sönmedi, kaldi iz C) Bu bir hüzne yol açmasin asia pide binek eylemiar, ad soyu bir s lerden oluşan ögelerde Bu tanima uygun birleşik eylem, ag vardyr? A) Yeriyorlar çocukdantan ne Grenem 5) Latinatuvar sonugann bir sons e 6renince de silesiye konusun Oğuna doğum günü sürpriz ya metrelerce yol kateter Dy Soniugann agilarena sar yazacain E) Simdi orta olduktan gra ni düşünedursunter. 5. Gökyüzünün başka ren 1 Geç fark ettim taşın se 11 Su insanı boğar, ateg 111 Her doğan günün t IV Insan bu yaşa gel Yukandaki dize aşağıdakilerde A) l'incisi, an isimdir. B) Il'ncisi, I C) III'üncü D) IV'ünc E) Vinc Hiçbir şeyle üzmek istemem sizi D) Ben sana mecburum bilemezsin. Adini mih gibi akdimda tutuyorum E) Uzaniverse gövdem taşlara boydan boya Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "olmak" sözcüğü yardımçı eylem olarak kullanılmıştır? A) Üzümler on beş güne kalmaz, olur. B) Vitrindeki ceket bana tam oldu. C) On dakika geçti, sanınm çay olmuştur. D) Sen bizimle gelmesen de olur. Kendine bakmayınca adam hasta oldu. 3. Kimi sifat takımlarında adla sıfatın yeri değiştirilip ada bir iyelik eki (-1/-1) eklenerek bir sifat grubu (birleşik sifat) oluşturulur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu yolla yapılmış bir sifat grubu vardır? A) Evlere hapsolduğumuz bu sıkıntılı günlerde dijital evrenin ayak izlerini takip etmekteyiz. B) Küresel salgının ülkemize ayak basmasından bu yana elinden tutup getirdiği cehaletle de mücadele ediyoruz. -C) Depresyon hastalannın yanısı, hiçbir tedavi görmezken gören lerin de ancak beşte biri etkili tedavi almaktadır. D) Morali bozuk insanların tedavi süreci, sanılanın aksine olduk- ça uzun oluyor. E) Sağlık çalışanları, kısıtlı ekipmanlarla binlerce hastanın te- davisini sürdürmeye çalışıyor. TYT / TÜRKÇE Paylaşım Yayınları
13. Heyelan bölgesine Valilik tarafından birçok askerî ve sağlık
aracı sevk edilmişti.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Çatı uyuşmazlığı
B) Tamlama yanlışı
C) Nesne eksikliği
D) Gereksiz sözcük kullanılması
E) Anlam belirsizliği
Lise Türkçe
Tamlamalar
13. Heyelan bölgesine Valilik tarafından birçok askerî ve sağlık aracı sevk edilmişti. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Çatı uyuşmazlığı B) Tamlama yanlışı C) Nesne eksikliği D) Gereksiz sözcük kullanılması E) Anlam belirsizliği
9.
Sanatla ilgilenmek; özellikle yaşadığımız çağda, bazı kişile-
re özgü nahif bir uğraş değil; bütün insanlara sunulması ge-
reken ruhsal bir değişim aracı olmalıdır.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Niteleme ve belirtme sıfatı almış isim tamlaması
B) Birinci çoğul kişi iyelik ekiyle kullanılan sifat-fiil grubu
C) Yönelme eki almış birden çok çoğul isim
D) Ad takımında tamlanan durumunda isim-fiil
E) Kelime grubu hâlinde zaman zarfı
l
Lise Türkçe
Tamlamalar
9. Sanatla ilgilenmek; özellikle yaşadığımız çağda, bazı kişile- re özgü nahif bir uğraş değil; bütün insanlara sunulması ge- reken ruhsal bir değişim aracı olmalıdır. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Niteleme ve belirtme sıfatı almış isim tamlaması B) Birinci çoğul kişi iyelik ekiyle kullanılan sifat-fiil grubu C) Yönelme eki almış birden çok çoğul isim D) Ad takımında tamlanan durumunda isim-fiil E) Kelime grubu hâlinde zaman zarfı l
13. Burası köylerden hayli içeride su değirmeniydi. Güneş
sırtın arkasındaki boşluğa gömülünce sular kararır
yalnız yüksek kavakların dumanli tepelerinde yapraklar
birer renkli fener gibi aydınlık kalırdı. Sonra onlar da
söner; bu dar, rutubetli yer en ufak sesi genişleten,
büyüten bir yetenekle derenin şırıltısını dinlerdi.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Yüklem görevinde ad tamlaması
B) Yönelme durum eki almış zincirleme isim tamlaması
C) Üleştirme sayı sıfatı
D) Sifatı derecelendiren zarf
E) Hem niteleme hem belirtme sıfatı almış ad
060
16. (1) 0,
ber sal
den ba
(III) Düs
ve sele
yavaş k
insan du
Bu parç
kilerder
A) I. cum
B) II. cur
C) II. cu
D) IV cur
Lise Türkçe
Tamlamalar
13. Burası köylerden hayli içeride su değirmeniydi. Güneş sırtın arkasındaki boşluğa gömülünce sular kararır yalnız yüksek kavakların dumanli tepelerinde yapraklar birer renkli fener gibi aydınlık kalırdı. Sonra onlar da söner; bu dar, rutubetli yer en ufak sesi genişleten, büyüten bir yetenekle derenin şırıltısını dinlerdi. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Yüklem görevinde ad tamlaması B) Yönelme durum eki almış zincirleme isim tamlaması C) Üleştirme sayı sıfatı D) Sifatı derecelendiren zarf E) Hem niteleme hem belirtme sıfatı almış ad 060 16. (1) 0, ber sal den ba (III) Düs ve sele yavaş k insan du Bu parç kilerder A) I. cum B) II. cur C) II. cu D) IV cur
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad takımının
arasına yargı bildiren bir sözcük girmiştir?
X
A) Hikâyede insan isimleri, yer adları hep bir kav-
ramla birleşiyor.
B) Olta aldım, çiçek pasajından.
C) Ali Rahmi Ovalı'nın Nizip'teki lakabı Gece Ve-
ziri'dir.
D) Bu şiirle kapısı aralandı çocukluğumuzun.
E) Bu saatte çalınır mı bir insanın kapısı?
Lise Türkçe
Tamlamalar
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad takımının arasına yargı bildiren bir sözcük girmiştir? X A) Hikâyede insan isimleri, yer adları hep bir kav- ramla birleşiyor. B) Olta aldım, çiçek pasajından. C) Ali Rahmi Ovalı'nın Nizip'teki lakabı Gece Ve- ziri'dir. D) Bu şiirle kapısı aralandı çocukluğumuzun. E) Bu saatte çalınır mı bir insanın kapısı?
Bilimsel bir gözlem, bilimde başka edebiyatta
başka bir anlam değeriyle ortaya çıkar, o
bilgi içeriği iki yerde tipatıp aynı olsa da.
Söz gelimi bir biyoloji kitabında,
11
yaşlılık sorunlarını işleyen
IV
bir uzmanlık tümcesi okuyoruz.
nne V
Bu cümlede altı çizili tamlamalardan hangisi
görev bakımından ötekilerden farklıdır?
pod
5/0
A) I
B) II
E) V
D) IV
C) III
Lise Türkçe
Tamlamalar
Bilimsel bir gözlem, bilimde başka edebiyatta başka bir anlam değeriyle ortaya çıkar, o bilgi içeriği iki yerde tipatıp aynı olsa da. Söz gelimi bir biyoloji kitabında, 11 yaşlılık sorunlarını işleyen IV bir uzmanlık tümcesi okuyoruz. nne V Bu cümlede altı çizili tamlamalardan hangisi görev bakımından ötekilerden farklıdır? pod 5/0 A) I B) II E) V D) IV C) III
TYT TÜRKÇE DENEMELERİ
15. (1) Oyun bir genç kızın tedirginlik dolu hayatını anlatıyor.
(II) Alice, iyi eğitimli bir ailenin tek kızı. (III) Önceleri dışa
dönük, sıcakkanlı, neşeli bir çocukken yaşadıklarından sonra
ruh hâli değişiyor. (IV) Duygularını anlatabildiği tek kişi yaşlı
babaannesi. (V) Ona anlattıklarından iç dünyasındaki
karmaşayı anlıyoruz.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda
söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede belirtili ad tamlaması vardır
B) II. cümlede zincirleme ad tamlaması vardır.
C) III. cümlede belirtisiz ad tamlaması vardır
D) IV. cümlede tamlayanı düşmüş ad tamlaması vardır.
E) V. cümlede sifat tamlaması vardır.
TYT
17. F
Lise Türkçe
Tamlamalar
TYT TÜRKÇE DENEMELERİ 15. (1) Oyun bir genç kızın tedirginlik dolu hayatını anlatıyor. (II) Alice, iyi eğitimli bir ailenin tek kızı. (III) Önceleri dışa dönük, sıcakkanlı, neşeli bir çocukken yaşadıklarından sonra ruh hâli değişiyor. (IV) Duygularını anlatabildiği tek kişi yaşlı babaannesi. (V) Ona anlattıklarından iç dünyasındaki karmaşayı anlıyoruz. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede belirtili ad tamlaması vardır B) II. cümlede zincirleme ad tamlaması vardır. C) III. cümlede belirtisiz ad tamlaması vardır D) IV. cümlede tamlayanı düşmüş ad tamlaması vardır. E) V. cümlede sifat tamlaması vardır. TYT 17. F
Sifat
Salkım - Eksik olmayınız efendim emriniz başım üzerine fakat öbür evde bir maşa dahi yok-
tur. Zira valdenin ebedi gaybubeti bizi divane etti gözüm görmesin dedik, iğneden ipliğe kadar sattım
savdım o acı ile evden işte böyle gördüğünüz gibi üryan sefil bir halde Bursa'ya canımızı attık.
P. - Efendim üzülme kızım Allah kerimdir badema belki eskisinden daha âlâlarını yaparsınız.
Bak terütaze çocuklarsınız haydi yavrum üzülme malum ya bir beyit vardır:
"Her derdin olur çaresi her inleyen ölmez
Sifat
Her mihnete bir aher olur her gama payan" demiştir şair Ziya paşa merhum. Haydi bakayım
doğruca yuvanıza.
Salkım - Eksik olmayınız efendim. (Gider, yeni dünyaya girer.)
K. (Kahkaha ile gülerek) İsmail bunlar da kim?
Sigat
P. - Efendim bu çocuklar yeni kiracı benim elimde büyüyen çocuklar, neden sordun?
K.-
Deli midirler diye sordum.
T Sifat
P. Ne demek, neden deli olsunlar?
-
K.-
Bunlara bu bezsiz paravanayı ev diye sen mi kiraladın?
P. - Elbette sen gözünü sil de öyle bak dudu kuşu gibi canım eve paravan diyorsun, hadi hadi
sen kendi derdine yan, bir kere gözünün çapağını sil de bak.
Sifat
K.- (...) Dürbinle baksam zırva tevil götürmez, ne ise senin dediğin doğru olsun, sen şimdi
benim derdime bir çare bul, ben zaten sana onun için geliyordum.
P.- Hayrola
Hayrolafat
Sifat
Sifat
K.- Hayrın çok ola, bilürsin ki iki aydır açıktayım. Çoluk çocuk çek sefil ondan bundan ödünç
para ala ala borç gırtlağıma çıktı, artık bakkal kasap ta postayı kesti ne yapacağımı şaşırdım. Senin
bildiğin çok olduğu gibi sözün de geçer, aman İsmail bana bir iş, şu hayatı kurtaralım.
Lise Türkçe
Tamlamalar
Sifat Salkım - Eksik olmayınız efendim emriniz başım üzerine fakat öbür evde bir maşa dahi yok- tur. Zira valdenin ebedi gaybubeti bizi divane etti gözüm görmesin dedik, iğneden ipliğe kadar sattım savdım o acı ile evden işte böyle gördüğünüz gibi üryan sefil bir halde Bursa'ya canımızı attık. P. - Efendim üzülme kızım Allah kerimdir badema belki eskisinden daha âlâlarını yaparsınız. Bak terütaze çocuklarsınız haydi yavrum üzülme malum ya bir beyit vardır: "Her derdin olur çaresi her inleyen ölmez Sifat Her mihnete bir aher olur her gama payan" demiştir şair Ziya paşa merhum. Haydi bakayım doğruca yuvanıza. Salkım - Eksik olmayınız efendim. (Gider, yeni dünyaya girer.) K. (Kahkaha ile gülerek) İsmail bunlar da kim? Sigat P. - Efendim bu çocuklar yeni kiracı benim elimde büyüyen çocuklar, neden sordun? K.- Deli midirler diye sordum. T Sifat P. Ne demek, neden deli olsunlar? - K.- Bunlara bu bezsiz paravanayı ev diye sen mi kiraladın? P. - Elbette sen gözünü sil de öyle bak dudu kuşu gibi canım eve paravan diyorsun, hadi hadi sen kendi derdine yan, bir kere gözünün çapağını sil de bak. Sifat K.- (...) Dürbinle baksam zırva tevil götürmez, ne ise senin dediğin doğru olsun, sen şimdi benim derdime bir çare bul, ben zaten sana onun için geliyordum. P.- Hayrola Hayrolafat Sifat Sifat K.- Hayrın çok ola, bilürsin ki iki aydır açıktayım. Çoluk çocuk çek sefil ondan bundan ödünç para ala ala borç gırtlağıma çıktı, artık bakkal kasap ta postayı kesti ne yapacağımı şaşırdım. Senin bildiğin çok olduğu gibi sözün de geçer, aman İsmail bana bir iş, şu hayatı kurtaralım.
18. Köye yaklaşınca ortalığı bir kızıllık kapladı. Kırmızı bir deniz gibi
kımıldayan bu kuru bozkır otlarının üzerinde upuzun gölgem
yatıyor. Gölgemin başı ileride, aralarından yer yer çekirgeler
fırlayan bu otların arasında kayboluyordu.
1. Belirtisiz isim tamlaması
E
II. Belirtili sim tamlaması
III. Zincirleme isim tamlaması
IV. Sifat tamlaması
Bu parçada yukarıda verilenlerin hangileri vardır?
A) I ve II
B) II ve III
D) I, II ve V
E) I, II ve IV
C) III ve IV
20.
5
Lise Türkçe
Tamlamalar
18. Köye yaklaşınca ortalığı bir kızıllık kapladı. Kırmızı bir deniz gibi kımıldayan bu kuru bozkır otlarının üzerinde upuzun gölgem yatıyor. Gölgemin başı ileride, aralarından yer yer çekirgeler fırlayan bu otların arasında kayboluyordu. 1. Belirtisiz isim tamlaması E II. Belirtili sim tamlaması III. Zincirleme isim tamlaması IV. Sifat tamlaması Bu parçada yukarıda verilenlerin hangileri vardır? A) I ve II B) II ve III D) I, II ve V E) I, II ve IV C) III ve IV 20. 5