Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Tamlamalar Soruları

10. (1) Pervez yirmi yıldır taksi şoförüydü. (H) Bu sürenin yarı-
sında aynı şirket için çalışmıştı. (H) Öbür şoförlerin çoğu da
onun gibi Pencaplıydı. (IV)Pencaplılar, yolların daha boş ve
gelirin daha iyi olduğu gece saatlerinde çalışmayı yeğliyor-
du. (V) Gündüzleri uyur, gürültüden kurtulmuş olurlardı.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde "sifat
tamlaması" yoktur?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Tamlamalar
10. (1) Pervez yirmi yıldır taksi şoförüydü. (H) Bu sürenin yarı- sında aynı şirket için çalışmıştı. (H) Öbür şoförlerin çoğu da onun gibi Pencaplıydı. (IV)Pencaplılar, yolların daha boş ve gelirin daha iyi olduğu gece saatlerinde çalışmayı yeğliyor- du. (V) Gündüzleri uyur, gürültüden kurtulmuş olurlardı. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde "sifat tamlaması" yoktur? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
16. Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik,
Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden.
Martılar konuyor omuzlarıma,
Gözlerin İstanbul oluyor birden.
Yukarıdaki dizelerde tamlayanı düşmüş kaç isim tamlaması vardır? (C)
A) 1 2) B C) 3 D) 4 E) 5
Lise Türkçe
Tamlamalar
16. Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik, Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden. Martılar konuyor omuzlarıma, Gözlerin İstanbul oluyor birden. Yukarıdaki dizelerde tamlayanı düşmüş kaç isim tamlaması vardır? (C) A) 1 2) B C) 3 D) 4 E) 5
4. Aşağıdakilerden hangisinde adlaşmış sifat yok-
tur?
A) Öğleden sonra yaşlıların programı başlayacak.
B) Makinedekileri sepete koyup ipe asmaya gitti.
C) Onu bulabilmek için aramadığımız yer kalmadı.
D) Birinciler, ödüllerini almak için sırayla kürsüye
çıktı.
E) Korkaklar bize katılmasın, biz bize yeteriz.
Lise Türkçe
Tamlamalar
4. Aşağıdakilerden hangisinde adlaşmış sifat yok- tur? A) Öğleden sonra yaşlıların programı başlayacak. B) Makinedekileri sepete koyup ipe asmaya gitti. C) Onu bulabilmek için aramadığımız yer kalmadı. D) Birinciler, ödüllerini almak için sırayla kürsüye çıktı. E) Korkaklar bize katılmasın, biz bize yeteriz.
(I)Nubbe Hanim'in eşyası yıllardır yenilenmemişti. (l) Evin
kökeni gibiydi bu eşyalar. (I)Pirinç topuzlarla bezeli, yüksek, demirden
karyola, iki büyük (IV)gaz lambası, üzerinde (V)fotoğrafların
durduğu aynalı konsol.....
7)Numaralanmış bölümlerden hangisi isim tamlaması değildir?
A) □. B) a. C). D). E) O.
Lise Türkçe
Tamlamalar
(I)Nubbe Hanim'in eşyası yıllardır yenilenmemişti. (l) Evin kökeni gibiydi bu eşyalar. (I)Pirinç topuzlarla bezeli, yüksek, demirden karyola, iki büyük (IV)gaz lambası, üzerinde (V)fotoğrafların durduğu aynalı konsol..... 7)Numaralanmış bölümlerden hangisi isim tamlaması değildir? A) □. B) a. C). D). E) O.
5. Millet aşkı, din aşkı, vatan aşkı uyansa
1
Il
|||
Yurduma göz dikenler al kanlara boyansa
TOVUSIV
BEV
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi
emisifat tamlamasına örnektir?
ile id lige
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
nu
ug
Lise Türkçe
Tamlamalar
5. Millet aşkı, din aşkı, vatan aşkı uyansa 1 Il ||| Yurduma göz dikenler al kanlara boyansa TOVUSIV BEV Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi emisifat tamlamasına örnektir? ile id lige A) I B) II C) III D) IV E) V nu ug
18. Köye yaklaşınca ortalığı bir kızıllık kapladı. Kırmızı bir deniz gibi
kımıldayan bu kuru bozkır otlarının üzerinde upuzun gölgem
yatıyor. Gölgemin başı ileride, aralarından yer yer çekirgeler
fırlayan bu otların arasında kayboluyordu.
I. Belirtisiz isim tamlaması
II. Belirtili isim tamlaması
III. Zincirleme isim tamlaması
IV. Sifat tamlaması
Bu parçada yukarıda verilenlerin hangileri vardır?
A) I ve II
B) II ve III
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV
TÜRKÇE
C) III ve IV
Lise Türkçe
Tamlamalar
18. Köye yaklaşınca ortalığı bir kızıllık kapladı. Kırmızı bir deniz gibi kımıldayan bu kuru bozkır otlarının üzerinde upuzun gölgem yatıyor. Gölgemin başı ileride, aralarından yer yer çekirgeler fırlayan bu otların arasında kayboluyordu. I. Belirtisiz isim tamlaması II. Belirtili isim tamlaması III. Zincirleme isim tamlaması IV. Sifat tamlaması Bu parçada yukarıda verilenlerin hangileri vardır? A) I ve II B) II ve III D) I, II ve IV E) II, III ve IV TÜRKÇE C) III ve IV
34. Başarılı olma yolunda senin ilk büyük düşmanın
tembelliktir. İkinci düşmanın da kötü arkadaştır.
Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
21
A) Tamlananı sifat almış isim tamlaması vardır.
B) Ek fiil almış bir isim tamlaması vardır.
C) Hem niteleme hem belirtme sıfatı kullanılmıştır.
D) Tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır.
E) Birden çok türemiş kelime kullanılmıştır.
Lise Türkçe
Tamlamalar
34. Başarılı olma yolunda senin ilk büyük düşmanın tembelliktir. İkinci düşmanın da kötü arkadaştır. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? 21 A) Tamlananı sifat almış isim tamlaması vardır. B) Ek fiil almış bir isim tamlaması vardır. C) Hem niteleme hem belirtme sıfatı kullanılmıştır. D) Tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır. E) Birden çok türemiş kelime kullanılmıştır.
10. (1) Bursa'ya birkaç defa gittim ve her defasında kendimi
daha ilk adımda bir efsaneye çok benzeyen bu tarihin
içinde buldum. (II) Zaman mefhumunu âdeta kaybettim
ve daima, bu şehre ilk defa giren ve onu yeni baştan bir
Türk şehri olarak kuran dedelerimizin yaşayışlarındaki
hális tarafa hayran oldum. (III) Onlar, zaferin kendilerine
ilk gülüşü saydıkları bu şehri o kadar sevmişler, o kadar
candan kucaklamışlar ki hâlâ taşı, toprağı izleriyle doludur
bu yükseltici ve şekil verici isteğin. (IV) Bu şehirde belir-
li bir çağa ait olmak durumu o kadar kuvvetlidir ki insan
"Bursa'nın ikinci bir zamanı daha vardır." diye düşünebilir.
(V) Yaşadığımız, gülüp eğlendiğimiz, çalıştığımız zamanın
yanı başında, ondan çok daha derin, takvimle alakası ol
mayan; Bursa'nın tarihinin etkisiyle oluşmuş bir zaman...
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?
All cümlede hem belirtili hem takısız isim tamlaması var-
dır.
B) II. cümlede belirtisiz isim tamlaması, sıfatla belirtilmiştir.
C) III. cümlede tamlayanı ve tamlananı yer değiştirmiş isim
tamlaması kullanılmıştır.
D)IV. cümlede tamlayanı ile tamlananı arasında sifat bulu-
nan belirtili isim tamlaması vardır.
E) V. cümlede zincirleme isim tamlamasına yer verilmiştir.
Lise Türkçe
Tamlamalar
10. (1) Bursa'ya birkaç defa gittim ve her defasında kendimi daha ilk adımda bir efsaneye çok benzeyen bu tarihin içinde buldum. (II) Zaman mefhumunu âdeta kaybettim ve daima, bu şehre ilk defa giren ve onu yeni baştan bir Türk şehri olarak kuran dedelerimizin yaşayışlarındaki hális tarafa hayran oldum. (III) Onlar, zaferin kendilerine ilk gülüşü saydıkları bu şehri o kadar sevmişler, o kadar candan kucaklamışlar ki hâlâ taşı, toprağı izleriyle doludur bu yükseltici ve şekil verici isteğin. (IV) Bu şehirde belir- li bir çağa ait olmak durumu o kadar kuvvetlidir ki insan "Bursa'nın ikinci bir zamanı daha vardır." diye düşünebilir. (V) Yaşadığımız, gülüp eğlendiğimiz, çalıştığımız zamanın yanı başında, ondan çok daha derin, takvimle alakası ol mayan; Bursa'nın tarihinin etkisiyle oluşmuş bir zaman... Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi söylenemez? All cümlede hem belirtili hem takısız isim tamlaması var- dır. B) II. cümlede belirtisiz isim tamlaması, sıfatla belirtilmiştir. C) III. cümlede tamlayanı ve tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması kullanılmıştır. D)IV. cümlede tamlayanı ile tamlananı arasında sifat bulu- nan belirtili isim tamlaması vardır. E) V. cümlede zincirleme isim tamlamasına yer verilmiştir.
18. Köye yaklaşınca ortalığı bir kızıllık kapladı. Kırmızı bir deniz gibi
kimildayan bu kuru bozkır otlarının üzerinde upuzun gölgem
yatıyor. Gölgemin başı ileride, aralarından yer yer çekirgeler
fırlayan bu otların arasında kayboluyordu.
1. Belirtisiz isim tamlaması
II. Belirtili isim tamlaması
III. Zincirleme isim tamlaması
IV. Sifat tamlaması
Bu parçada yukarıda verilenlerin hangileri vardır?
A) I ve il
B) II ve II
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV
C) IIl ve IV
5
Lise Türkçe
Tamlamalar
18. Köye yaklaşınca ortalığı bir kızıllık kapladı. Kırmızı bir deniz gibi kimildayan bu kuru bozkır otlarının üzerinde upuzun gölgem yatıyor. Gölgemin başı ileride, aralarından yer yer çekirgeler fırlayan bu otların arasında kayboluyordu. 1. Belirtisiz isim tamlaması II. Belirtili isim tamlaması III. Zincirleme isim tamlaması IV. Sifat tamlaması Bu parçada yukarıda verilenlerin hangileri vardır? A) I ve il B) II ve II D) I, II ve IV E) II, III ve IV C) IIl ve IV 5
4.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük, bir
"tamlamanın sıfatı" görevinde kullanılmıştır?
A) Şirketimizin tecrübeli elemanlara ihtiyacı var.
B) Öfkeli kalabalığın arasından sıyrılıp, bağırdı.
C) Eski duvar halısının tarihi değeri varmış.
D) Yaşlı adamın çocukları da haberi duymuştu.
E) Dindirilmez kuşlar gibi tiz, haykırır yeniden.
Lise Türkçe
Tamlamalar
4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük, bir "tamlamanın sıfatı" görevinde kullanılmıştır? A) Şirketimizin tecrübeli elemanlara ihtiyacı var. B) Öfkeli kalabalığın arasından sıyrılıp, bağırdı. C) Eski duvar halısının tarihi değeri varmış. D) Yaşlı adamın çocukları da haberi duymuştu. E) Dindirilmez kuşlar gibi tiz, haykırır yeniden.
6.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde zamirle kurulan bir tam-
lamada tamlayan ile tamlanan yer değiştirmiştir?
Thesed
A) Yeniden su yürüdü dalıma, yaprağıma
jbro (3
Bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma
hitsgiebt anney be
pila
B) Bir aydınlık denizin sonsuz derinliğinde
lidol
Yürüyorum gözünün yeşil serinliğinde
nugyu svemisLU
someone"
12000
C) Sen oluyorum karanlık mağaranın ışıltısı silux vid
ball de Ve gözlerim Şavkıyor, açılıyor gökyüzüme (A
D) Suda, rüzgârda, kuşta senin sedanı duyup
Seni beyaz çiçekli dallar sanmak
obali
E) Ne kadar vatan varsa o vatandan haberci
Sırrın saklanır senin sonsuza dek
eleg en
Lise Türkçe
Tamlamalar
6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zamirle kurulan bir tam- lamada tamlayan ile tamlanan yer değiştirmiştir? Thesed A) Yeniden su yürüdü dalıma, yaprağıma jbro (3 Bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma hitsgiebt anney be pila B) Bir aydınlık denizin sonsuz derinliğinde lidol Yürüyorum gözünün yeşil serinliğinde nugyu svemisLU someone" 12000 C) Sen oluyorum karanlık mağaranın ışıltısı silux vid ball de Ve gözlerim Şavkıyor, açılıyor gökyüzüme (A D) Suda, rüzgârda, kuşta senin sedanı duyup Seni beyaz çiçekli dallar sanmak obali E) Ne kadar vatan varsa o vatandan haberci Sırrın saklanır senin sonsuza dek eleg en
8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlanan eki düş-
hev müş bir isim tamlaması vardır? ensimsT (3
A) Sen bizim dağları bilmezsin gülüm, elim
Hele boz dumanlar çekilsin de gör.
B) Ilkbaharı geldi Anadolu'nun,
Silifke'de çiçek açtı nar şimdi.
C) Hora teper Sürmene'nin uşağı,
Her Dadaşların oynadığı bar şimdi.
D) Gönül dile gelir kaval sesinde.
Boz martılar düğün yapar Mersin'de.
E) Civil civil, sessiz duran yuvalar,
Kelebekler birbirini kovalar.
Lise Türkçe
Tamlamalar
8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlanan eki düş- hev müş bir isim tamlaması vardır? ensimsT (3 A) Sen bizim dağları bilmezsin gülüm, elim Hele boz dumanlar çekilsin de gör. B) Ilkbaharı geldi Anadolu'nun, Silifke'de çiçek açtı nar şimdi. C) Hora teper Sürmene'nin uşağı, Her Dadaşların oynadığı bar şimdi. D) Gönül dile gelir kaval sesinde. Boz martılar düğün yapar Mersin'de. E) Civil civil, sessiz duran yuvalar, Kelebekler birbirini kovalar.
ulphia
<tur?
Fati
14. Klasik eserlere dünyanın her bölgesinde okuyucu ilgisi
hibirsis Unslösd
sürüyor. Klasik eserler, eğitim müfredatlarına göre za-
nsbingoD SY
IV
Tib1eV JOBY sosiqot xs18lo myslob sb sy
man içerisinde artıp azalan bir ilgiyle karşılaşsa da her
id unpop homsine nhéinelibe sbst ebelmus bil us
V
dönemde okuyucunun uzandığı rafta olmayı başarıyor.
itdi Bu parçadaki numaralanmış tamlamalardan hangi
upubyub 26v
sisy ikisi diğerlerinden farklıdır?
A) I ve II
B) II ve IV
sid
NEC) I ve III
Qayitri nişi xem
D) III ve V
(153
101m6261
100 (8)
E) IV ve V
-nso nsbloy ilyslob sb sy nisburpob siqot ugubyub
nibetlemelixte inimsąsy il
joisliinsos1qot nslo insis insiped 18 (0
Lise Türkçe
Tamlamalar
ulphia <tur? Fati 14. Klasik eserlere dünyanın her bölgesinde okuyucu ilgisi hibirsis Unslösd sürüyor. Klasik eserler, eğitim müfredatlarına göre za- nsbingoD SY IV Tib1eV JOBY sosiqot xs18lo myslob sb sy man içerisinde artıp azalan bir ilgiyle karşılaşsa da her id unpop homsine nhéinelibe sbst ebelmus bil us V dönemde okuyucunun uzandığı rafta olmayı başarıyor. itdi Bu parçadaki numaralanmış tamlamalardan hangi upubyub 26v sisy ikisi diğerlerinden farklıdır? A) I ve II B) II ve IV sid NEC) I ve III Qayitri nişi xem D) III ve V (153 101m6261 100 (8) E) IV ve V -nso nsbloy ilyslob sb sy nisburpob siqot ugubyub nibetlemelixte inimsąsy il joisliinsos1qot nslo insis insiped 18 (0
Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü
Işık ışık, dalga dalga bayrağım,
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.
Bu dörtlükteki ara sözde aşağıdakilerden han-
gisine yer verilmemiştir?
A) Tamlananı sifat tamlaması olan isim tamlaması
B) Tamlayanı sıfat tamlaması olan isim tamlaması
C) Tamlananı bağlama grubu olan isim tamlaması
D) Her iki unsuru da sifat tamlaması olan isim
tamlaması
E) Tamlayanı kişi zamiri olan belirtili isim tamla-
masi
Lise Türkçe
Tamlamalar
Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü Işık ışık, dalga dalga bayrağım, Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Bu dörtlükteki ara sözde aşağıdakilerden han- gisine yer verilmemiştir? A) Tamlananı sifat tamlaması olan isim tamlaması B) Tamlayanı sıfat tamlaması olan isim tamlaması C) Tamlananı bağlama grubu olan isim tamlaması D) Her iki unsuru da sifat tamlaması olan isim tamlaması E) Tamlayanı kişi zamiri olan belirtili isim tamla- masi
9. (Bizde, ne yazık ki, genellikle "kaza"larla anılan otobüsler,
uygulamalarıyla da tarihsel takvimin göstergesi gibidir.
(II) Örneğin, 1960'lı yıllar, Amerika Birleşik Devletleri
ile Sovyetler Birliği arasındaki savaşın uzaya taşındığı
yıllardır. (III) İki süper güç, Ay'a ulaşma yolunda birbirleriyle
yarışırken ülkemizde otobüs firmalarının adına "jet" sözcüğü
konulmaya başlanır. (IV) Amerikalıların uzay roketlerinin
adı "Apollo", bizde otobüs kapılarının üstüne yazılır. (V) Bir
otobüste ise aynen şu yazı okunur: "Tek rakibim NASA!"
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat
tamlaması yoktur?
AXT
B) II
C) III
D) IV
EXV
Lise Türkçe
Tamlamalar
9. (Bizde, ne yazık ki, genellikle "kaza"larla anılan otobüsler, uygulamalarıyla da tarihsel takvimin göstergesi gibidir. (II) Örneğin, 1960'lı yıllar, Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasındaki savaşın uzaya taşındığı yıllardır. (III) İki süper güç, Ay'a ulaşma yolunda birbirleriyle yarışırken ülkemizde otobüs firmalarının adına "jet" sözcüğü konulmaya başlanır. (IV) Amerikalıların uzay roketlerinin adı "Apollo", bizde otobüs kapılarının üstüne yazılır. (V) Bir otobüste ise aynen şu yazı okunur: "Tek rakibim NASA!" Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur? AXT B) II C) III D) IV EXV
QUAD CAMERA
DMI NOTE 8 PRO
TYT/Türkçe
5.) "Kuşburnunun rengi genellikle kırmızıdır. cümlesindeki
altı çizili sözcükle ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Türünü değiştiren bir yapım eki almıştır.
B) Hem tamlayan hem de tamlanan ekini almıştır.
C) Sifat tamlamasının kalıplaşmasından oluşan birleşik
sözcüktür.
D) Bir ismi niteleme görevinde kullanılmıştır.
E) lyelik ekinden sonra hål ekiyle çekimlenmiştir.
Lise Türkçe
Tamlamalar
QUAD CAMERA DMI NOTE 8 PRO TYT/Türkçe 5.) "Kuşburnunun rengi genellikle kırmızıdır. cümlesindeki altı çizili sözcükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Türünü değiştiren bir yapım eki almıştır. B) Hem tamlayan hem de tamlanan ekini almıştır. C) Sifat tamlamasının kalıplaşmasından oluşan birleşik sözcüktür. D) Bir ismi niteleme görevinde kullanılmıştır. E) lyelik ekinden sonra hål ekiyle çekimlenmiştir.