Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi Soruları

KO
TANZIMATS
. İdrak-i meâli bu küçük akla gerekmez
Zira bu terâzi o kadar sikleti çekmez
Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz
Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde
Allah'a sığın şahs-ı hâlimin gazabından
Zirâ yumuşak huylu atın çiftesi pektir
Yukarıda verilen vecize niteliğindeki dizelerin Sairi
aşağıdakilerin hangisidir?
A) Cenap Şahabettin
B) Namık Kemal
C) Şinasi
D) Ziya Paşa
E) Ziya Gökalp
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
KO TANZIMATS . İdrak-i meâli bu küçük akla gerekmez Zira bu terâzi o kadar sikleti çekmez Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde Allah'a sığın şahs-ı hâlimin gazabından Zirâ yumuşak huylu atın çiftesi pektir Yukarıda verilen vecize niteliğindeki dizelerin Sairi aşağıdakilerin hangisidir? A) Cenap Şahabettin B) Namık Kemal C) Şinasi D) Ziya Paşa E) Ziya Gökalp
1. Tanzimat Dönemi şiiri ile ilgili aşağıdakilerden
hangisinde verilen bilgi yanlıştır?
A)Toplum için sanat görüşüne uygun biçimde yazan şairler
vardır.
B) Çoğunlukla hece ölçüsünü tercih etmekle birlikte aruz
ölçüsünü denemişlerdir.
C)Divan şiirine ait nazım biçimleri ile yeni kavram ve
konular işlenmiştir.
D) Şiirin biçimi ile ilgili bazı yenilik çalışmaları olmuştur.
E)Kullanılan dil, genel olarak sadelikten uzaktır.
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
1. Tanzimat Dönemi şiiri ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde verilen bilgi yanlıştır? A)Toplum için sanat görüşüne uygun biçimde yazan şairler vardır. B) Çoğunlukla hece ölçüsünü tercih etmekle birlikte aruz ölçüsünü denemişlerdir. C)Divan şiirine ait nazım biçimleri ile yeni kavram ve konular işlenmiştir. D) Şiirin biçimi ile ilgili bazı yenilik çalışmaları olmuştur. E)Kullanılan dil, genel olarak sadelikten uzaktır.
1. Git vatan! Kâbe'de siyaha bürün
Bir kolun Ravza-i Nebi'ye uzat
Birini Kerbela'da Meshed'e al
Kâinatta o hey'etinle görün!
Bu temaşaya Hak da âşık olur
Göze bir âlem eyliyor izhar
Ki cihanda büyük letafeti var
O letafet olunsa ger inkâr
Mezhebimce demek muvalik olur
Aç vatan göğsünü llah'ına aç!
Şühedanı çıkar da ortaya saç!
Bu şiirden hareketle Tanzimat şiiri ile ilgilltola-
rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kafiye ve redif önemsenmiştir.
B) Toplumcu bir anlayış bulunmaktadır
Anlaşılır bir dil kullanılmıştır
Di Dini ve tasavvufi anlamlar içermektedi
E) Söz sanatlarından yararlanılmıştır
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
1. Git vatan! Kâbe'de siyaha bürün Bir kolun Ravza-i Nebi'ye uzat Birini Kerbela'da Meshed'e al Kâinatta o hey'etinle görün! Bu temaşaya Hak da âşık olur Göze bir âlem eyliyor izhar Ki cihanda büyük letafeti var O letafet olunsa ger inkâr Mezhebimce demek muvalik olur Aç vatan göğsünü llah'ına aç! Şühedanı çıkar da ortaya saç! Bu şiirden hareketle Tanzimat şiiri ile ilgilltola- rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kafiye ve redif önemsenmiştir. B) Toplumcu bir anlayış bulunmaktadır Anlaşılır bir dil kullanılmıştır Di Dini ve tasavvufi anlamlar içermektedi E) Söz sanatlarından yararlanılmıştır
4. (1) Bizde gazetecilik 1831'de Takvim-i Vekayi adi
resmi gazetenin çıkarılmasıyla başlar. (II)ingiliz
chill'in 1840'ta çıkardığı Ceride-i Havadis yan ro
bir yapıya sahiptir. (II) 1860'tan sonra gazeteler
sayıca çoğalır; 1860'ta ilk özel Türk gazetesi olan
Tercüman-ı Ahval'i Şinasi ve Agâh Efendi birikte
çıkarır. (IV) 1862'de Şinasi Hürriyet'i çıkarmaya
başlar. (V) 1865'te Namık Kemal'e bırakılan hu
ga-
zeteyi 1867'de Recaizade Mahmut Ekrem yayımar.
Parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangi
sinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) I
B)II
C) II
D) IV E) V
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
4. (1) Bizde gazetecilik 1831'de Takvim-i Vekayi adi resmi gazetenin çıkarılmasıyla başlar. (II)ingiliz chill'in 1840'ta çıkardığı Ceride-i Havadis yan ro bir yapıya sahiptir. (II) 1860'tan sonra gazeteler sayıca çoğalır; 1860'ta ilk özel Türk gazetesi olan Tercüman-ı Ahval'i Şinasi ve Agâh Efendi birikte çıkarır. (IV) 1862'de Şinasi Hürriyet'i çıkarmaya başlar. (V) 1865'te Namık Kemal'e bırakılan hu ga- zeteyi 1867'de Recaizade Mahmut Ekrem yayımar. Parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangi sinde bir yanlışlık yapılmıştır? A) I B)II C) II D) IV E) V
- 3
DENEME - 3
AYTI
17. Râkım, bir arkadaşının aracılığı ile İngiliz Mister ve
Misters Ziklas'ın Can ve Margrit adlarındaki kızlarına
Türkçe dersi vermeye başlar. Engin bilgisi, alçakgönül-
lülüğü, efendiliği ile kısa sürede bu ailenin dostu háline
gelir. Bu arada Canan'a da okuma yazma öğretip onun
eğitimi ile ilgilenir. Râkım bir gün Ziklasların evinde
Felâtun'la karşılaşır. Felâtun, Râkım'ı Ziklasların gözün-
den düşürmek için birtakım hareketler yapsa da en
sonunda kendi cahilliğini ortaya koyar. Râkım'ın kibar-
lığını bozmaması ve kendine güveni Mister Ziklas ve
kızlarının hoşuna gider.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada tanıtılan eserin
yazarının farklı türden bir yapıtıdır?
A) Hüseyin Fellah
B) Esrar-ı Cinayet
C) Dürdane Hanım
D) Jön Türkler
E) Çerkez Özdenler
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
- 3 DENEME - 3 AYTI 17. Râkım, bir arkadaşının aracılığı ile İngiliz Mister ve Misters Ziklas'ın Can ve Margrit adlarındaki kızlarına Türkçe dersi vermeye başlar. Engin bilgisi, alçakgönül- lülüğü, efendiliği ile kısa sürede bu ailenin dostu háline gelir. Bu arada Canan'a da okuma yazma öğretip onun eğitimi ile ilgilenir. Râkım bir gün Ziklasların evinde Felâtun'la karşılaşır. Felâtun, Râkım'ı Ziklasların gözün- den düşürmek için birtakım hareketler yapsa da en sonunda kendi cahilliğini ortaya koyar. Râkım'ın kibar- lığını bozmaması ve kendine güveni Mister Ziklas ve kızlarının hoşuna gider. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada tanıtılan eserin yazarının farklı türden bir yapıtıdır? A) Hüseyin Fellah B) Esrar-ı Cinayet C) Dürdane Hanım D) Jön Türkler E) Çerkez Özdenler
Tanzimat sanatçısı Ziya Paşa divan şiirindeki "hakimane"
şiirinin son temsilcisi ve halk filozofu unvanına sahiptir.
Yazdığı "Terkibibent" ve "Terciibent'lerindeki pek çok beyit
birer atasözü kimliği kazanmıştır.
Bu parçadaki açıklamaya göre, aşağıda verilenlerden
hangisinin Ziya Paşa'ya ait olduğu söylenemez?
A) Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir
Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir
B) Hak söyleyen evvel dahi menfùr idi gerçi
Hainlere amma ki riayet yeni çıktı
C) Eyvah ki bu báziçede bizler yine yandık
Zira ki ziyan ortada bilmem ne kazandık
D) Pek rengine aldanma felek eski felektir
Zira feleğin meşreb-i nå-sázı dönektir
E) Her rengi istemez gözümüz şimdi aldadır
Ispanya dalga dalga bu akşam bu şaldadir
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
Tanzimat sanatçısı Ziya Paşa divan şiirindeki "hakimane" şiirinin son temsilcisi ve halk filozofu unvanına sahiptir. Yazdığı "Terkibibent" ve "Terciibent'lerindeki pek çok beyit birer atasözü kimliği kazanmıştır. Bu parçadaki açıklamaya göre, aşağıda verilenlerden hangisinin Ziya Paşa'ya ait olduğu söylenemez? A) Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir B) Hak söyleyen evvel dahi menfùr idi gerçi Hainlere amma ki riayet yeni çıktı C) Eyvah ki bu báziçede bizler yine yandık Zira ki ziyan ortada bilmem ne kazandık D) Pek rengine aldanma felek eski felektir Zira feleğin meşreb-i nå-sázı dönektir E) Her rengi istemez gözümüz şimdi aldadır Ispanya dalga dalga bu akşam bu şaldadir
1.E 2.E 3.E
4.B
5.C
6.B
.
D 11.E
12 A
Tan
10. (1) Tanzimat nesrinin ilk temsilcisi Şinasi'dir. (II) Dil konusunda
çok şuurlu hareket eden Şinasi, Şair Evlenmesi ile Durub-
Emsal-ı Osmaniye'yi dilde sadeleşme düşüncesini taşıyarak
yazmıştır. (II) Şiirleri eskinin devamı niteliğinde olan Ziya
Paşa ise "Şiir ve İnşa" makalesi ile sade Türkçe hareketinin
en büyük temsilcilerinden biri olmuştur ama "Harabat
Mukaddimesi" ile bu makalesindeki düşüncelerinden
vazgeçmiştir. (IV) Bütün eserlerinde çok sade bir dil kullanan
Namık Kemal, Tanzimat nesrinin en önemli temsilcisidir.
Ta
1.
ze
b
si
(V) Dilde sadeleşme çabaları Tanzimat Dönemi'nde halkı
aydınlatma ve yeni bir edebiyat oluşturma çabalarının bir
sonucudur.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen
bilgi yanlıştır?
A)I.
B) II.
C) II.
D) IV.
E) V.
11
Asağıdaki eslestirmelerin hangisinde yanlışlık
9.
8.
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
1.E 2.E 3.E 4.B 5.C 6.B . D 11.E 12 A Tan 10. (1) Tanzimat nesrinin ilk temsilcisi Şinasi'dir. (II) Dil konusunda çok şuurlu hareket eden Şinasi, Şair Evlenmesi ile Durub- Emsal-ı Osmaniye'yi dilde sadeleşme düşüncesini taşıyarak yazmıştır. (II) Şiirleri eskinin devamı niteliğinde olan Ziya Paşa ise "Şiir ve İnşa" makalesi ile sade Türkçe hareketinin en büyük temsilcilerinden biri olmuştur ama "Harabat Mukaddimesi" ile bu makalesindeki düşüncelerinden vazgeçmiştir. (IV) Bütün eserlerinde çok sade bir dil kullanan Namık Kemal, Tanzimat nesrinin en önemli temsilcisidir. Ta 1. ze b si (V) Dilde sadeleşme çabaları Tanzimat Dönemi'nde halkı aydınlatma ve yeni bir edebiyat oluşturma çabalarının bir sonucudur. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır? A)I. B) II. C) II. D) IV. E) V. 11 Asağıdaki eslestirmelerin hangisinde yanlışlık 9. 8.
5. Türkçede Tanzimat'tan önce edebiyat kurallarını öğ-
reten bilime "ilm-i edeb", nazımla oluşturulan eserlere
"", nesirle oluşturulan eserlere ise "-" adı veril-
mekteydi. Edebiyatımızda "edebiyat” sözcüğünü bir
sanat türünün adı olarak ilk kez kullanmıştır.
Bu parçadaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşa-
ğıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) şiir - inşa - Şinasi
B) dize - nesir - Şinasi
C) dörtlük - nesir - Ziya Paşa
D) misra - yazı - Namık Kemal
E) şiir - düzyazı - Namik Kemal
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
5. Türkçede Tanzimat'tan önce edebiyat kurallarını öğ- reten bilime "ilm-i edeb", nazımla oluşturulan eserlere "", nesirle oluşturulan eserlere ise "-" adı veril- mekteydi. Edebiyatımızda "edebiyat” sözcüğünü bir sanat türünün adı olarak ilk kez kullanmıştır. Bu parçadaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşa- ğıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) şiir - inşa - Şinasi B) dize - nesir - Şinasi C) dörtlük - nesir - Ziya Paşa D) misra - yazı - Namık Kemal E) şiir - düzyazı - Namik Kemal
55
AND Porn %80 17:02
11. Git vatan! Kâbe'de siyaha bürün
Bir kolun Ravza-i Nebi'ye uzat
Birini Kerbela'da Meşhed'e at
Kainatta o hey'etinle görün!
Bu temaşaya Hak da aşık olur
Göze bir âlem eyliyor izhar
Ki cihanda büyük letafeti var
O letafet olunsa ger inkár
Mezhebimce demek muvafık olur
Aç vatan göğsünü İlah'ına aç!
Şühedanı çıkar da ortaya saç!
Bu şiirden hareketle Tanzimat şiiri ile ilgili ola
rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kafiye ve redif önemsenmiştir.
B) Toplumcu bir anlayış bulunmaktadır.
C) Anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
Dinî ve tasavvufi anlamlar içermektedir.
E) Söz sanatlarından yararlanılmıştır.
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
55 AND Porn %80 17:02 11. Git vatan! Kâbe'de siyaha bürün Bir kolun Ravza-i Nebi'ye uzat Birini Kerbela'da Meşhed'e at Kainatta o hey'etinle görün! Bu temaşaya Hak da aşık olur Göze bir âlem eyliyor izhar Ki cihanda büyük letafeti var O letafet olunsa ger inkár Mezhebimce demek muvafık olur Aç vatan göğsünü İlah'ına aç! Şühedanı çıkar da ortaya saç! Bu şiirden hareketle Tanzimat şiiri ile ilgili ola rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kafiye ve redif önemsenmiştir. B) Toplumcu bir anlayış bulunmaktadır. C) Anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Dinî ve tasavvufi anlamlar içermektedir. E) Söz sanatlarından yararlanılmıştır.
12.
9. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi'n-
de yazılmış ilk hikâye örneğidir?
A) Küçük Şeyler-Samipaşazade Sezai
B) Letaif-i Rivayat-Ahmet Mithat Efendi
C) Taaşşuk - Talat ve Fitnat-Şemsettin Sami
D) Telemak-Yusuf Kâmil Paşa
E) Tahrib-i Harabat-Namık Kemal
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
12. 9. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi'n- de yazılmış ilk hikâye örneğidir? A) Küçük Şeyler-Samipaşazade Sezai B) Letaif-i Rivayat-Ahmet Mithat Efendi C) Taaşşuk - Talat ve Fitnat-Şemsettin Sami D) Telemak-Yusuf Kâmil Paşa E) Tahrib-i Harabat-Namık Kemal
11. Ziya Paşa'nın Avrupa dönüşü yayımladığı eser, Tanzimat yazar-
lannın hiç değilse yeni edebiyat kökleşene kadar unuttuklan
halk şiiri tekrar diriltilebilir düşüncesiyle Namık Kemal tarafın-
II
IV
dan acımasızca tenkit edildi. Harabat çıktığı zaman
Magosa'da sürgünde bulunan Namık Kemal, edebiyatta ye-
nilik yapma yolunda arkadaşı olan Ziya Paşa'nın, böyle bir-
denbire güçlükle yapılanları da yıkabilecek bir eser çıkarma-
sına haklı olarak içerlerdi.
Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yan-
lışı vardır?
A) I
B) ||
C) II
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
11. Ziya Paşa'nın Avrupa dönüşü yayımladığı eser, Tanzimat yazar- lannın hiç değilse yeni edebiyat kökleşene kadar unuttuklan halk şiiri tekrar diriltilebilir düşüncesiyle Namık Kemal tarafın- II IV dan acımasızca tenkit edildi. Harabat çıktığı zaman Magosa'da sürgünde bulunan Namık Kemal, edebiyatta ye- nilik yapma yolunda arkadaşı olan Ziya Paşa'nın, böyle bir- denbire güçlükle yapılanları da yıkabilecek bir eser çıkarma- sına haklı olarak içerlerdi. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yan- lışı vardır? A) I B) || C) II D) IV E) V
EDEBİYA
TANZİMAT EDEBİYATI II. DÖNEM
16.
13. Pederin kırk altı yaşında olduğu halde irtihalinde, ben
tahminen sekiz yaşında idim. Kıyafeti hâlâ gözümün
önündedir. Orta boylu, geniş omuzlu, kaviü'lbünye, bü-
yücek başlı, değirmi çehreli, kalınca kara kaşlı, ela göz-
lū, irice kara bryıklı, beyaz tenli, mehibü's-sima. Başına
giydiği büyük Tunus fesin üzerine büyücek bir yeme-
ni sarar. Geniş göğsüni scçe kapayabilen kaytan ve
sırma işlemeli çuha yeleka düğmelerin kısm-u küllisi
hemen yaz kış çözük bulunur.
1
Bu parça aşağıdaki eserlerin ha sinden alınmış ola-
bilir?
Bunlar Odur
ruzan
Tahrib-i Harabat
D) Avrupa'da Bir Cevelan
) Ömer'in Çocukluğu
14.
- tarafından kaleme alınan --- adlı eser, edebiyatımız-
da Batılamda ilk pastoral sa örneklerini icerin
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
EDEBİYA TANZİMAT EDEBİYATI II. DÖNEM 16. 13. Pederin kırk altı yaşında olduğu halde irtihalinde, ben tahminen sekiz yaşında idim. Kıyafeti hâlâ gözümün önündedir. Orta boylu, geniş omuzlu, kaviü'lbünye, bü- yücek başlı, değirmi çehreli, kalınca kara kaşlı, ela göz- lū, irice kara bryıklı, beyaz tenli, mehibü's-sima. Başına giydiği büyük Tunus fesin üzerine büyücek bir yeme- ni sarar. Geniş göğsüni scçe kapayabilen kaytan ve sırma işlemeli çuha yeleka düğmelerin kısm-u küllisi hemen yaz kış çözük bulunur. 1 Bu parça aşağıdaki eserlerin ha sinden alınmış ola- bilir? Bunlar Odur ruzan Tahrib-i Harabat D) Avrupa'da Bir Cevelan ) Ömer'in Çocukluğu 14. - tarafından kaleme alınan --- adlı eser, edebiyatımız- da Batılamda ilk pastoral sa örneklerini icerin
Tanzimat 1. Dönem eserlerinde görülen zihnî arka plan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Geleneksel anlayış yeni bir biçimle sürdürülmek istenmiştir.
B) Toplumsal meseleler ele alınmıştır.
C) Edebiyat fayda sağlayan bir araç olarak görülmüştür.
D) Edebî eserler bir eğitim aracı olarak düşünülmüştür.
E) Batılı görüşlerin halka aktarılması düşüncesi vardır.
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
Tanzimat 1. Dönem eserlerinde görülen zihnî arka plan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Geleneksel anlayış yeni bir biçimle sürdürülmek istenmiştir. B) Toplumsal meseleler ele alınmıştır. C) Edebiyat fayda sağlayan bir araç olarak görülmüştür. D) Edebî eserler bir eğitim aracı olarak düşünülmüştür. E) Batılı görüşlerin halka aktarılması düşüncesi vardır.
8.
Aşağıdakilerden hangisi Recaizâde Mahmut Ekrem ile
Abdülhak Hamit Tarhan'ın ortak özelliği değildir?
A) Sanat için sanat anlayışına bağlıdırlar.
B) Şiirlerinde aşk, doğa ve ölüm konusunu işlemişlerdir.
C) İkinci Dönem Tanzimat edebiyatı sanatçılarıdırlar.
D) Romantizm akımından etkilenmişlerdir.
E) Şiir, tiyatro, öykü ve roman türlerinde eserleri vardır.
Edebiyat Soru Bankası
168
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
8. Aşağıdakilerden hangisi Recaizâde Mahmut Ekrem ile Abdülhak Hamit Tarhan'ın ortak özelliği değildir? A) Sanat için sanat anlayışına bağlıdırlar. B) Şiirlerinde aşk, doğa ve ölüm konusunu işlemişlerdir. C) İkinci Dönem Tanzimat edebiyatı sanatçılarıdırlar. D) Romantizm akımından etkilenmişlerdir. E) Şiir, tiyatro, öykü ve roman türlerinde eserleri vardır. Edebiyat Soru Bankası 168
Nana
E)
E. Zola
B
i
12. Aşağıdaki sanatçılar benimsedikleri edebî akımlara
göre ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?
A) Tevfik Fikret
B) Namık Kemal
C) Cahit Sıtkı Tarancı
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Ahmet Mithat Efendi
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
Nana E) E. Zola B i 12. Aşağıdaki sanatçılar benimsedikleri edebî akımlara göre ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? A) Tevfik Fikret B) Namık Kemal C) Cahit Sıtkı Tarancı D) Yahya Kemal Beyatlı E) Ahmet Mithat Efendi
11.
"Karabibik" romanıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
Kamp 2019
A) Natüralizm akımının özelliklerini taşır.
B) Türk edebiyatında Anadolu'yu, köy yaşamını anlatan
ilk roman dir.
C) Canan adliye üzerinden kölelik ve cariyelik te-
ması da alınmıştır.
D) Nabizade Nazım tarafından kaleme alınmıştır.
E) Romanda kahramanlar Antalya Yöresi'ne özgü bir
ağızla konuşturulmuştur.
1
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
11. "Karabibik" romanıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? Kamp 2019 A) Natüralizm akımının özelliklerini taşır. B) Türk edebiyatında Anadolu'yu, köy yaşamını anlatan ilk roman dir. C) Canan adliye üzerinden kölelik ve cariyelik te- ması da alınmıştır. D) Nabizade Nazım tarafından kaleme alınmıştır. E) Romanda kahramanlar Antalya Yöresi'ne özgü bir ağızla konuşturulmuştur. 1