Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri Soruları

e an
24. ABD'de bir üniversitede bilgisayar uzmanlan, "istatistiksel
stilometri" yöntemiyle "en çok okunanlar'ın sımını ortaya
çıkardı. Bestseller kitapların simnin, klişelerden uzak dur-
mak ve aşın fiil kullanmamak olduğu ortaya çıktı.
"Association of Computational Linguistics" dergisinde
yayımlanan araştırma, bu konudaki yapılan ilk bilim-
sel çalışma. ABD'nin New York kentindeki Stony Brook
Universitesi bilgisayar uzmanları, popüler bir kitabın
özelliklerini ortaya koyabilmek amacıyla 'istatistiksel sti-
lometri' adını verdikleri bir algoritma geliştirdi. Araştır-
macılar, geliştirdikleri algoritmayı bilim kurgudan şiire
birçok alanda uyguladı.
Bu parçada sözü edilen araştırmanın amacı aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Bestseller kitapların sırrını ortaya çıkarmak
B) Cok okunan ve çok satılan kitapların özelliklerini be-
lirlemek
C) Çok satılan romanların özelliklerini şiirde de ortaya
koymak
1
D) Çok satılan kitapların sürümünü matematiksel ola-
rak ortaya koymak
E) Popüler bir kitabın beğenilme nedenlerini saptamak
26. Devl
Ana
Fix Yayınlan
yaşa
leşr
dır.
zer
üze
Os
zit
ne
la
g
le
n
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
e an 24. ABD'de bir üniversitede bilgisayar uzmanlan, "istatistiksel stilometri" yöntemiyle "en çok okunanlar'ın sımını ortaya çıkardı. Bestseller kitapların simnin, klişelerden uzak dur- mak ve aşın fiil kullanmamak olduğu ortaya çıktı. "Association of Computational Linguistics" dergisinde yayımlanan araştırma, bu konudaki yapılan ilk bilim- sel çalışma. ABD'nin New York kentindeki Stony Brook Universitesi bilgisayar uzmanları, popüler bir kitabın özelliklerini ortaya koyabilmek amacıyla 'istatistiksel sti- lometri' adını verdikleri bir algoritma geliştirdi. Araştır- macılar, geliştirdikleri algoritmayı bilim kurgudan şiire birçok alanda uyguladı. Bu parçada sözü edilen araştırmanın amacı aşağı- dakilerden hangisidir? A) Bestseller kitapların sırrını ortaya çıkarmak B) Cok okunan ve çok satılan kitapların özelliklerini be- lirlemek C) Çok satılan romanların özelliklerini şiirde de ortaya koymak 1 D) Çok satılan kitapların sürümünü matematiksel ola- rak ortaya koymak E) Popüler bir kitabın beğenilme nedenlerini saptamak 26. Devl Ana Fix Yayınlan yaşa leşr dır. zer üze Os zit ne la g le n
en
şağı-
dır.
1
4
14. I. Bazı sosyolog, siyaset bilimci, iktisat bilimci ya da
tarihçilerin şifreli dille yazdığı yapıtları okumak bana
zahmetli geliyor.
II. Kapalılık, derinliğin vazgeçilmezi olmuyor ve bilginin
sadece seçkinlere ait olduğu fikri beni birçok yazar-
dan uzaklaştırıyor.
Numaralanmış I. cümle ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir?
A) II. cümlede belirtilen durumla ilgili nesnel bir değer-
lendirme yapılmıştır."
B) II. cümlede ifade edilenlerle çelişen farklı bir bilgi
sunulmaktadır.
C) II. cümlede ortaya konan düşüncenin bir sebebine
yer verilmiştir.
D) II. cümlede verilen açıklamanın önüne geçmek adına
öneri dile getirilmiştir.
E) II. cümledeki koşulun gerçekleşmesi için birtakım
örnekler ele alınmıştır.
plo edenler her zaman ka-
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
en şağı- dır. 1 4 14. I. Bazı sosyolog, siyaset bilimci, iktisat bilimci ya da tarihçilerin şifreli dille yazdığı yapıtları okumak bana zahmetli geliyor. II. Kapalılık, derinliğin vazgeçilmezi olmuyor ve bilginin sadece seçkinlere ait olduğu fikri beni birçok yazar- dan uzaklaştırıyor. Numaralanmış I. cümle ile ilgili aşağıdakilerden han- gisi söylenebilir? A) II. cümlede belirtilen durumla ilgili nesnel bir değer- lendirme yapılmıştır." B) II. cümlede ifade edilenlerle çelişen farklı bir bilgi sunulmaktadır. C) II. cümlede ortaya konan düşüncenin bir sebebine yer verilmiştir. D) II. cümlede verilen açıklamanın önüne geçmek adına öneri dile getirilmiştir. E) II. cümledeki koşulun gerçekleşmesi için birtakım örnekler ele alınmıştır. plo edenler her zaman ka-
Yazım Kurallan
Yanlız değiliz sevgilim
Gece karanlık,
Tek başına
Ölüme bir soluk kala,
Tek başına
Zindanda yatarken de
Asla yalnız kalmamak
Yukarıdaki şiirde geçen sözcüklerle ilgili aşağı-
da söylenenlerden hangisi doğrudur?
A) Birinci dizedeki "ufka" sözetiğü "ufuka" şeklin-
de yazılmalıdır.
B) Birinci dizedeki "ki" kendinden önceki sözcüğe
bitiştirilmelidir.
C) Ikinci dizedeki "yanlız" sözcüğü "yalnız" şeklin-
de yazılmalıdır.
D) "Tek başına" sözetkleri bitişik yazılmalıdır.
E) de" yatarken sözcüğüne bitiştirilmelidir.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
Yazım Kurallan Yanlız değiliz sevgilim Gece karanlık, Tek başına Ölüme bir soluk kala, Tek başına Zindanda yatarken de Asla yalnız kalmamak Yukarıdaki şiirde geçen sözcüklerle ilgili aşağı- da söylenenlerden hangisi doğrudur? A) Birinci dizedeki "ufka" sözetiğü "ufuka" şeklin- de yazılmalıdır. B) Birinci dizedeki "ki" kendinden önceki sözcüğe bitiştirilmelidir. C) Ikinci dizedeki "yanlız" sözcüğü "yalnız" şeklin- de yazılmalıdır. D) "Tek başına" sözetkleri bitişik yazılmalıdır. E) de" yatarken sözcüğüne bitiştirilmelidir.
Prospektif (ileriye dönük) bellek kişinin yapacağı eylemleri
planlamasını sağlar. Bu bakımdan, geçmişte olup biten-
lerin depolandığı bellek türünden ayrılır. Anılar; insanlar,
mekânlar, olaylar, eylemler gibi çok çeşitli şeylerle bağlan-
tılı olabilir. Ancak prospektif bellek yalnızca tek bir gruptan
oluşur: gelecek eylemlerin tasarıları. Gerçekleştirilmiş bir
eylem, çağrışımlarla ve nerede, nasıl olup bittiği, başka
kimin orada bulunduğu gibi ayrıntılarla birlikte depolanır.
Henüz gerçekleştirilmemiş eylemlerde ise böyle bağlan-
tilar yoktur. Bizi anılara götüren yolu açan şey çağrışım-
lardır. İşte bu yüzden tasarılar ve yapılacak işler kolayca
aklımızdan çıkar.
40. Bu parçaya göre
I. Gerçekleştirilmemiş eylemlerin anılarla ilgisi
araştırılmaktadır.
II. Prospektif bellek, kategori yönünden sınırlıdır.
III. Gerçekleştirilmiş bir eylemin depolanmasında
çeşitli ögeler bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
Prospektif (ileriye dönük) bellek kişinin yapacağı eylemleri planlamasını sağlar. Bu bakımdan, geçmişte olup biten- lerin depolandığı bellek türünden ayrılır. Anılar; insanlar, mekânlar, olaylar, eylemler gibi çok çeşitli şeylerle bağlan- tılı olabilir. Ancak prospektif bellek yalnızca tek bir gruptan oluşur: gelecek eylemlerin tasarıları. Gerçekleştirilmiş bir eylem, çağrışımlarla ve nerede, nasıl olup bittiği, başka kimin orada bulunduğu gibi ayrıntılarla birlikte depolanır. Henüz gerçekleştirilmemiş eylemlerde ise böyle bağlan- tilar yoktur. Bizi anılara götüren yolu açan şey çağrışım- lardır. İşte bu yüzden tasarılar ve yapılacak işler kolayca aklımızdan çıkar. 40. Bu parçaya göre I. Gerçekleştirilmemiş eylemlerin anılarla ilgisi araştırılmaktadır. II. Prospektif bellek, kategori yönünden sınırlıdır. III. Gerçekleştirilmiş bir eylemin depolanmasında çeşitli ögeler bulunur. yargılarından hangileri doğrudur?
23. Tarihin eski dönemlerinden beri medeniyet inşasının en
temel dinamiği şehirler, sanayileşmeyle bu kimliğinden
uzaklaştı. Sanayi tesislerine yer bulma uğruna, yüzyıl
lardır ayakta duran birer kimlik abidesi mimari eserler
tek tek yıkıldı. Birçok doğal alan yok edilirken geriye ka-
lanlar da fabrika bacalarından çıkan duman altında bo-
ğuldu, cazibesini kaybetti. Sanayide ihtiyaç duyulan iş
gücünün taşradan şehirlere yönelmesiyle de kent çevre-
leri çarpık yapılaşmayla kuşatıldı. Buralarda ne şehri ne
de köyü andıran garip bir mimari tarzı ve kültürü gelişti.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangismin
"sanayileşmeyle birlikte gelişen olumsuzluklardan biri
olduğu söylenemez?
AŞehirlere göç akınının olması
B Tarihi eserlerin yok edilmesi
Doğal güzelliklerin tüketilmesi
DAKırsal alanda işsizliğin artması
E) Sehir kültürünün ortadan kalkması
J
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
23. Tarihin eski dönemlerinden beri medeniyet inşasının en temel dinamiği şehirler, sanayileşmeyle bu kimliğinden uzaklaştı. Sanayi tesislerine yer bulma uğruna, yüzyıl lardır ayakta duran birer kimlik abidesi mimari eserler tek tek yıkıldı. Birçok doğal alan yok edilirken geriye ka- lanlar da fabrika bacalarından çıkan duman altında bo- ğuldu, cazibesini kaybetti. Sanayide ihtiyaç duyulan iş gücünün taşradan şehirlere yönelmesiyle de kent çevre- leri çarpık yapılaşmayla kuşatıldı. Buralarda ne şehri ne de köyü andıran garip bir mimari tarzı ve kültürü gelişti. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangismin "sanayileşmeyle birlikte gelişen olumsuzluklardan biri olduğu söylenemez? AŞehirlere göç akınının olması B Tarihi eserlerin yok edilmesi Doğal güzelliklerin tüketilmesi DAKırsal alanda işsizliğin artması E) Sehir kültürünün ortadan kalkması J
C.D
TÜRKÇE TESTİ
39.-40. sorulan aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Gerçek dünyadaki somut durumların benzerlik ve
farklılıklarından yola çıkılarak temel yönlerinin orta-
ya konmasıyla araştırmacılar tarafından inşa edilen
kurgulara "ideal tipler" adı verilir. Bir ideal tip, dün-
yayı gözlemlemekte kullandığımız bir bakış açısına
benzer. Örneğin demokrasi, siber suçlar, tüketim
toplumu veya otoriteyle ilgili açıklayıcı önermeler
sunmak için ideal tiplere başvurulabilir. Ancak bu
kurguları oluşturmadaki amaç, olgunun bütün özel-
liklerini ortaya koymak değil, araştırmacıya açıkla-
ma ve karşılaştırma yapma veya varsayımlar kurma
imkânı sağlayan yardımcı bir araç sunmaktır. İdeal
tipler, araştırmacının incelediği olguyla ilgili gerçeğe
ilişkin bazı problemleri ifade etmesine olanak sağ-
layan bir referans çerçevesidir. Bundan dolayı ideal
tiplerin hiçbir suretle doğru veya yanlış olduğu ifade
edilemez.
39. Bu parçaya göre ideal tiplerle ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?
Gündelik yaşamdaki olay ve olgulara ilişkin göz-
lemlerden doğar.
B) Kurgu olarak tasarlandığından sosyal gerçeklik-
le farklılık gösterebilir.
C) stevi konusunda araştırmacılar arasında görüş
farklılıkları bulunmaktadır.
Sosyal olay ve olguları açıklamada kullanılabile-
cek örnek niteliğine sahiptir.
EVAraştırmacıların ele aldığı nesne hakkında fikir
yürütmesine imkân sağlar.
2020-TYT Türkçe Tipkı Basım
Ünlüler Karması
16
40. Bu parçaya göre ideal tiplerin doğru veya yanlış
olduğunun söylenememesinin nedeni aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) İdeal veya saf olan gerçek bilginin tam olarak
gözlemlenememesi
B) Olgunun tam tanımına ulaştıktan sonra ideal
olma özelliğini yitirmesi
C) Sosyal dünyayı tanımlayıcı özelliklerin bir bütün-
lük oluşturamaması
D) Gerçekliğin daha çok ana unsurlarını yansıtan
bir sınır çiziyor olması
E) Olguları anlaşılır kılacak benzerlikleri belirleme-
de zorluk yaşanması
TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
C.D TÜRKÇE TESTİ 39.-40. sorulan aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Gerçek dünyadaki somut durumların benzerlik ve farklılıklarından yola çıkılarak temel yönlerinin orta- ya konmasıyla araştırmacılar tarafından inşa edilen kurgulara "ideal tipler" adı verilir. Bir ideal tip, dün- yayı gözlemlemekte kullandığımız bir bakış açısına benzer. Örneğin demokrasi, siber suçlar, tüketim toplumu veya otoriteyle ilgili açıklayıcı önermeler sunmak için ideal tiplere başvurulabilir. Ancak bu kurguları oluşturmadaki amaç, olgunun bütün özel- liklerini ortaya koymak değil, araştırmacıya açıkla- ma ve karşılaştırma yapma veya varsayımlar kurma imkânı sağlayan yardımcı bir araç sunmaktır. İdeal tipler, araştırmacının incelediği olguyla ilgili gerçeğe ilişkin bazı problemleri ifade etmesine olanak sağ- layan bir referans çerçevesidir. Bundan dolayı ideal tiplerin hiçbir suretle doğru veya yanlış olduğu ifade edilemez. 39. Bu parçaya göre ideal tiplerle ilgili aşağıdakiler- den hangisi söylenemez? Gündelik yaşamdaki olay ve olgulara ilişkin göz- lemlerden doğar. B) Kurgu olarak tasarlandığından sosyal gerçeklik- le farklılık gösterebilir. C) stevi konusunda araştırmacılar arasında görüş farklılıkları bulunmaktadır. Sosyal olay ve olguları açıklamada kullanılabile- cek örnek niteliğine sahiptir. EVAraştırmacıların ele aldığı nesne hakkında fikir yürütmesine imkân sağlar. 2020-TYT Türkçe Tipkı Basım Ünlüler Karması 16 40. Bu parçaya göre ideal tiplerin doğru veya yanlış olduğunun söylenememesinin nedeni aşağıda- kilerden hangisidir? A) İdeal veya saf olan gerçek bilginin tam olarak gözlemlenememesi B) Olgunun tam tanımına ulaştıktan sonra ideal olma özelliğini yitirmesi C) Sosyal dünyayı tanımlayıcı özelliklerin bir bütün- lük oluşturamaması D) Gerçekliğin daha çok ana unsurlarını yansıtan bir sınır çiziyor olması E) Olguları anlaşılır kılacak benzerlikleri belirleme- de zorluk yaşanması TÜRKÇE TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
5.
Günümüzde internet ve sanal ortamların, telefonla
geçirilen zamanın artması ile beraber kitap okuma ile
sağlanacak olan faydalar ikinci planda kalmaktadır.
Kitap okumanın, insanı ruhsal ve zihinsel olarak etki-
lediği, insanlar için faydalı bir uğraş olduğu kanıtlan-
mış bir gerçektir. Bu yüzden kitap okuma bir alışkanlık
hâline getirilmeli ve hayatımızın her alanına yansıma-
lıdır. Kitap okumanın faydalarından yararlanabilmek
için de çocuklara kitap okuma alışkanlığı küçük yaş-
lardan itibaren aşılanmalıdır. Bunu sağlamak için ise
işe kendiniz kitap okuyarak başlayabilirsiniz.
Düşüncenin akışına göre bu parçanın sonuna
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kitap okumanın Alzheimer hastalığına karşı da
koruyucu olduğu ispatlanmıştır.
B) Çünkü kitap okumak bulaşıcıdır.
C) Kitap okumanın anlama kabiliyetini artırdığı anla-
şılmıştır.
D) Kitap okumak her insanın hayatına yerleştirmesi
gereken bir davranış olmalıdır.
E) Bu yüzden çocuklarımızı kitaplar ile buluşturmalı-
yız.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
5. Günümüzde internet ve sanal ortamların, telefonla geçirilen zamanın artması ile beraber kitap okuma ile sağlanacak olan faydalar ikinci planda kalmaktadır. Kitap okumanın, insanı ruhsal ve zihinsel olarak etki- lediği, insanlar için faydalı bir uğraş olduğu kanıtlan- mış bir gerçektir. Bu yüzden kitap okuma bir alışkanlık hâline getirilmeli ve hayatımızın her alanına yansıma- lıdır. Kitap okumanın faydalarından yararlanabilmek için de çocuklara kitap okuma alışkanlığı küçük yaş- lardan itibaren aşılanmalıdır. Bunu sağlamak için ise işe kendiniz kitap okuyarak başlayabilirsiniz. Düşüncenin akışına göre bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Kitap okumanın Alzheimer hastalığına karşı da koruyucu olduğu ispatlanmıştır. B) Çünkü kitap okumak bulaşıcıdır. C) Kitap okumanın anlama kabiliyetini artırdığı anla- şılmıştır. D) Kitap okumak her insanın hayatına yerleştirmesi gereken bir davranış olmalıdır. E) Bu yüzden çocuklarımızı kitaplar ile buluşturmalı- yız.
Yedigey kendisinin ve milletinin geçmişini( ) acı tatlı( ) düşündürücü yanlarıyla bir
bir gözlerinin önünden geçirir ( )O gün () asra bedel bir gün() olur onun için( )Sevdikleri
kişilerin cenazesini Naymanların kutsal mezarlıklarına götürdükleri zaman ( ) orada bir uzay
sürüsünün kurulmuş olduğunu görürler( )
Onunla yaşadığı olaylar zihninden bir bir geçmektedir( ) Yedigey ( ) Ana Beyit
Efsanesi)hatırlar()Efsanede Nayman Ana)güzel)ince(, )uzun boylu(, )sağlam yapılı
göçebe bir kadındı(-)Kocasını savaşta kaybetmiş( )babasının öcünü almak için savaşa
katılan yiğit()güçlü mankurt edilmiş bir oğlu vardır(.)
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
Yedigey kendisinin ve milletinin geçmişini( ) acı tatlı( ) düşündürücü yanlarıyla bir bir gözlerinin önünden geçirir ( )O gün () asra bedel bir gün() olur onun için( )Sevdikleri kişilerin cenazesini Naymanların kutsal mezarlıklarına götürdükleri zaman ( ) orada bir uzay sürüsünün kurulmuş olduğunu görürler( ) Onunla yaşadığı olaylar zihninden bir bir geçmektedir( ) Yedigey ( ) Ana Beyit Efsanesi)hatırlar()Efsanede Nayman Ana)güzel)ince(, )uzun boylu(, )sağlam yapılı göçebe bir kadındı(-)Kocasını savaşta kaybetmiş( )babasının öcünü almak için savaşa katılan yiğit()güçlü mankurt edilmiş bir oğlu vardır(.)
TYT/Türkçe
25.
Klasik koşullanma yoluyla öğrenme kuramı Ivan Pavlov'un
yaptığı araştırmalara dayanır. Onun ortaya attığı "bağ kur-
ma" yöntemiyle olaylar ve nesneler arasında bağlar kuru-
lur. Pavlov yaptığı deneyde, bir eliyle köpeğine et verirken
öbür eliyle de bir zili çalar. Köpek başta bunu anlamaz çün-
kü eti yemekten başka bir şeyle ilgilenmiyordur fakat birkaç
seferden sonra köpek, ne zaman zil çalsa peşinden et de
geldiğinden artık zile karşı da tepki verir/Pavlov gözlemler
ki köpek, zil çalınca da et verilmiş gibi salya salgılamaya
başlar. Başlangıçta köpek için bir anlam ifade etmeyen şey,
daha sonra onun için anlam ifade eden bir şeye dönüştü.
Edimsel koşullanma, ödülü almayı ya da cezadan kurtul-
mayı sağlayan davranışı öğrenmedir. İlk edimsel koşullan-
ma deneylerini yapan Skinner, aç bırakılan bir fareyi bir ku-
tunun içine koyar. Fare, kutunun içinde gezinirken rastgele
kutudaki pedala basar ve içeri yiyecek düşer. Fare yiyeceği
yer ve dolaşmaya devam eder. Dolaşırken yine rastgele
pedala basar ve içeri yine yiyecek düşer. Bu olay, fare
pedala her bastığında tekrarlanınca fare bağlantıyı çözer
ve acıktıkça pedala basar yani ortada duygu sonucu değil
düşünce sonucu davranışa yönelme vardır. Organizma öğ-
renirken aktiftir, zihinsel çaba sonucu öğrenme gerçekleş-
miştir.
27. "Bir insan
rine görm
Platon'
gisi söy
Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle-
nebilir?
A) Farklı görüşlerin aslında birbirini desteklediğini göstermek-
tedir.
A) Doc
TONO
C) Farklı olguları farklı yönleriyle değerlendirip ele almaktadır.
D) Aynı düşünceyi pekiştirmeye yönelik farklı örnekler sun-
maktadır.
E) Farklı üsluplar kullansalar da konuyu benzer nedenlerle
açıklamaktadır.
B) Ba
de
G
B) Aynı konuya ilişkin farklı görüşler olduğunu vurgulamakta PR
dır.
yayınc
rutinler, yaslandı-
la
F
28
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
TYT/Türkçe 25. Klasik koşullanma yoluyla öğrenme kuramı Ivan Pavlov'un yaptığı araştırmalara dayanır. Onun ortaya attığı "bağ kur- ma" yöntemiyle olaylar ve nesneler arasında bağlar kuru- lur. Pavlov yaptığı deneyde, bir eliyle köpeğine et verirken öbür eliyle de bir zili çalar. Köpek başta bunu anlamaz çün- kü eti yemekten başka bir şeyle ilgilenmiyordur fakat birkaç seferden sonra köpek, ne zaman zil çalsa peşinden et de geldiğinden artık zile karşı da tepki verir/Pavlov gözlemler ki köpek, zil çalınca da et verilmiş gibi salya salgılamaya başlar. Başlangıçta köpek için bir anlam ifade etmeyen şey, daha sonra onun için anlam ifade eden bir şeye dönüştü. Edimsel koşullanma, ödülü almayı ya da cezadan kurtul- mayı sağlayan davranışı öğrenmedir. İlk edimsel koşullan- ma deneylerini yapan Skinner, aç bırakılan bir fareyi bir ku- tunun içine koyar. Fare, kutunun içinde gezinirken rastgele kutudaki pedala basar ve içeri yiyecek düşer. Fare yiyeceği yer ve dolaşmaya devam eder. Dolaşırken yine rastgele pedala basar ve içeri yine yiyecek düşer. Bu olay, fare pedala her bastığında tekrarlanınca fare bağlantıyı çözer ve acıktıkça pedala basar yani ortada duygu sonucu değil düşünce sonucu davranışa yönelme vardır. Organizma öğ- renirken aktiftir, zihinsel çaba sonucu öğrenme gerçekleş- miştir. 27. "Bir insan rine görm Platon' gisi söy Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle- nebilir? A) Farklı görüşlerin aslında birbirini desteklediğini göstermek- tedir. A) Doc TONO C) Farklı olguları farklı yönleriyle değerlendirip ele almaktadır. D) Aynı düşünceyi pekiştirmeye yönelik farklı örnekler sun- maktadır. E) Farklı üsluplar kullansalar da konuyu benzer nedenlerle açıklamaktadır. B) Ba de G B) Aynı konuya ilişkin farklı görüşler olduğunu vurgulamakta PR dır. yayınc rutinler, yaslandı- la F 28
Şairi, sakin bir evin arka bahçesine bakan odasında 2
gördüm) Bu sade odaya koyu kırmızı perdelerle ör-
1
HK
-415
tülü pencerelerden giren tatlı sabah ışıklar uysal ve
cana yakın gölgeler dolduruyordu. Odayı, çaydanlı-
TV
ğının ince emziğinden hafif dumanlarla üfürdüğü ne-
fis bir çay kokusu bürümüştü.
YAYINLARI
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden han-
geri yapım eki almıştır?
A) ve IV
B) II ve Ill
D) I ve II
C) IV ye V
E) Illve V
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
Şairi, sakin bir evin arka bahçesine bakan odasında 2 gördüm) Bu sade odaya koyu kırmızı perdelerle ör- 1 HK -415 tülü pencerelerden giren tatlı sabah ışıklar uysal ve cana yakın gölgeler dolduruyordu. Odayı, çaydanlı- TV ğının ince emziğinden hafif dumanlarla üfürdüğü ne- fis bir çay kokusu bürümüştü. YAYINLARI Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden han- geri yapım eki almıştır? A) ve IV B) II ve Ill D) I ve II C) IV ye V E) Illve V
YÜKLEMLERİN KÖKLERİNİN TÜRÜNÜ YAZ.
Bunca olur aşka doğru bu sonsuz uyum.
Demek eski zamanlarda yücelmek buydu. isim türlü
Annem dün sessizce odama girdi.
lü
En ziyade düşman olduğu bu cansız arkadaşıma kinli bir nazar attıktan sonra bir iskemle çekti. ll turks
Karşıma oturdu, derin bir nefes aldı. Pill til:
Belli ki mühim bir şeydi. 1 türlü
Kim gördü derince bu sevgiyi, kim duydy. fldürlü
Bir tek sana açık gönül sarayım şimdi. im türlü
Yüzünde güzelliği eskimeyen bir güzel vardı. im lü
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
YÜKLEMLERİN KÖKLERİNİN TÜRÜNÜ YAZ. Bunca olur aşka doğru bu sonsuz uyum. Demek eski zamanlarda yücelmek buydu. isim türlü Annem dün sessizce odama girdi. lü En ziyade düşman olduğu bu cansız arkadaşıma kinli bir nazar attıktan sonra bir iskemle çekti. ll turks Karşıma oturdu, derin bir nefes aldı. Pill til: Belli ki mühim bir şeydi. 1 türlü Kim gördü derince bu sevgiyi, kim duydy. fldürlü Bir tek sana açık gönül sarayım şimdi. im türlü Yüzünde güzelliği eskimeyen bir güzel vardı. im lü
Annem
Şimdi
18. I. Türklerin tarih boyunca esarete boyun eğ-
diği hiç görülmemiştir.
II. Ne kadar uğraşsam da insanları anlaya-
madım.
III. Kardeşim eline küçük oyuncaklarını almış.
IV. En ufak bir olayda bozulan arkadaşlıklar-
dan nefret ederim.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde
çokluk eki eklendiği sözcüğe diğerlerinden
farklı bir anlam katmıştır?
A) I
B) II
OPD-6-TG-04
C) III
D) IV
5
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
Annem Şimdi 18. I. Türklerin tarih boyunca esarete boyun eğ- diği hiç görülmemiştir. II. Ne kadar uğraşsam da insanları anlaya- madım. III. Kardeşim eline küçük oyuncaklarını almış. IV. En ufak bir olayda bozulan arkadaşlıklar- dan nefret ederim. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde çokluk eki eklendiği sözcüğe diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır? A) I B) II OPD-6-TG-04 C) III D) IV 5
we'deki
olması
8. Aşağıdaki haritada numaralandırılan alanlarda sık
görülen doğal afetler verilmiştir.
Kasırga ve
hortum
Volkanik
patlama
D) Il ve IV
{
B) I ve IV
Orman
yangını
Bu alanların hangilerinde belirtilen afetin
görülmesinde mutlak konum özelliklerinin etkili
olduğu söylenebilir?
A) I ve II
Tsunami ve
deprem
E) III ve IV
IV
C) II ve III
10. Aşa
çiz
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
we'deki olması 8. Aşağıdaki haritada numaralandırılan alanlarda sık görülen doğal afetler verilmiştir. Kasırga ve hortum Volkanik patlama D) Il ve IV { B) I ve IV Orman yangını Bu alanların hangilerinde belirtilen afetin görülmesinde mutlak konum özelliklerinin etkili olduğu söylenebilir? A) I ve II Tsunami ve deprem E) III ve IV IV C) II ve III 10. Aşa çiz
Bazen hiç bilmemek eksik bilmekten daha iyidir.
34 hslungs
me 6
2. I.
II. Akşam saatlerinde meydana gelen patlamada can
kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
III. Sanatçı, şiirlerinde ahenk unsurlarının yanı sıra sözür
anlatım gücünü artırmak için hayallerden, imgelerden
izlenimlerden, birtakım benzetme ve mecazlardan
faydalanmıştır.
IV. Stresin size zarar vermemesini istiyorsanız buna stres
hakkındaki yargılarınızı değiştirerek başlayabilirsiniz.
V. Bu aralar çok yoğunum, burnumu kaşıyacak vaktim
yok.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir
anlatım bozukluğu vardır?
O
A) I
C) III
B) II
D) IV
E) V
J
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
Bazen hiç bilmemek eksik bilmekten daha iyidir. 34 hslungs me 6 2. I. II. Akşam saatlerinde meydana gelen patlamada can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. III. Sanatçı, şiirlerinde ahenk unsurlarının yanı sıra sözür anlatım gücünü artırmak için hayallerden, imgelerden izlenimlerden, birtakım benzetme ve mecazlardan faydalanmıştır. IV. Stresin size zarar vermemesini istiyorsanız buna stres hakkındaki yargılarınızı değiştirerek başlayabilirsiniz. V. Bu aralar çok yoğunum, burnumu kaşıyacak vaktim yok. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? O A) I C) III B) II D) IV E) V J
11. Onlar geleli tam on dokuz gün ve o kadar gece olmuştu. Kari
koca, iki de çocuk... Dört can... şimdi her gün iki okka ekmek
fazla alınıyor ve her masraf ona göre artıyordu. Zaten ev dardi.
Bu karı kocaya aynı bir oda verebilmek için aile daha sıkışmaya
vurdumduy-
mecbur oldu. Ne havsalası geniş, ne saygısız, ne
maz misafirdi bunlar... Ne surattan anlıyorlardı ne rumuzdan ne
kinayeden... En açık hor görmelere karşı sinik bir tebessümle
mukabeleden hiç sıkılmıyorlardı. Misafir Halil Efendi akşamcıy-
di. Hane sahibi İzzet Efendi ise içkinin damlasından kaçan, ko-
kusundan boğulan, sofu, dindar bir zat...
Bu parçada aşağıdaki anlatım yöntemlerinin hangisinden
yararlanılmıştır?
A) Geriye dönüş-
B) Parodi
C) Bilinç akışı
D) İç çözümleme
E) Özetleme
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
11. Onlar geleli tam on dokuz gün ve o kadar gece olmuştu. Kari koca, iki de çocuk... Dört can... şimdi her gün iki okka ekmek fazla alınıyor ve her masraf ona göre artıyordu. Zaten ev dardi. Bu karı kocaya aynı bir oda verebilmek için aile daha sıkışmaya vurdumduy- mecbur oldu. Ne havsalası geniş, ne saygısız, ne maz misafirdi bunlar... Ne surattan anlıyorlardı ne rumuzdan ne kinayeden... En açık hor görmelere karşı sinik bir tebessümle mukabeleden hiç sıkılmıyorlardı. Misafir Halil Efendi akşamcıy- di. Hane sahibi İzzet Efendi ise içkinin damlasından kaçan, ko- kusundan boğulan, sofu, dindar bir zat... Bu parçada aşağıdaki anlatım yöntemlerinin hangisinden yararlanılmıştır? A) Geriye dönüş- B) Parodi C) Bilinç akışı D) İç çözümleme E) Özetleme
mez?
16. Gül-i ruhsârına karşu gözümden kanlu ahar su
Habîbüm fasl-ı güldür bu ahar sular bulanmaz mı b
?
Degüldüm men sana mâ'il sen itdün aklumi zâ'il C
Mana ta'n eyleyen gâfil seni görgeç utanmaz mi
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Divan geleneğine ait bir şiirden alınmıştır.
B) Dili, Arapça ve Farsça sözcüklerle doludur.
C) Din konusu işlenmiştir.
D) "xa-xa" biçiminde uyaklanmıştı.
E) Nazım biçimi gazeldir.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
mez? 16. Gül-i ruhsârına karşu gözümden kanlu ahar su Habîbüm fasl-ı güldür bu ahar sular bulanmaz mı b ? Degüldüm men sana mâ'il sen itdün aklumi zâ'il C Mana ta'n eyleyen gâfil seni görgeç utanmaz mi Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Divan geleneğine ait bir şiirden alınmıştır. B) Dili, Arapça ve Farsça sözcüklerle doludur. C) Din konusu işlenmiştir. D) "xa-xa" biçiminde uyaklanmıştı. E) Nazım biçimi gazeldir.