Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri Soruları

36. Huzur'un ilk bölümleri Tanpınar'ın dilini de gayet iyi bildiği Fran-
siz romanlarından esintiler taşır. Hem bu taşıma håll bir süre
sonra öyle ağırlaşır ki romanın giriş bölümü Tanpınar'ın kalemi-
nin peşinden gitmesiyle beraber fazla uzun, ağır ve boğucu bir
Iklimde ilerler. İşte bu andan itibaren de Ahmet Hamdi Tanpı
Sadece yapım eki var.
111
nar'ın bir düşünceyi benimsetmek için yazan yazarlar gibi bir
IV
metin kurduğunu düşünmemek elde olmaz.
Bu parçadaki altı çizill sözcüklerin hangisi hem yapım eki
ham çekim eki almamıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
36. Huzur'un ilk bölümleri Tanpınar'ın dilini de gayet iyi bildiği Fran- siz romanlarından esintiler taşır. Hem bu taşıma håll bir süre sonra öyle ağırlaşır ki romanın giriş bölümü Tanpınar'ın kalemi- nin peşinden gitmesiyle beraber fazla uzun, ağır ve boğucu bir Iklimde ilerler. İşte bu andan itibaren de Ahmet Hamdi Tanpı Sadece yapım eki var. 111 nar'ın bir düşünceyi benimsetmek için yazan yazarlar gibi bir IV metin kurduğunu düşünmemek elde olmaz. Bu parçadaki altı çizill sözcüklerin hangisi hem yapım eki ham çekim eki almamıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
yüz-
niz sizi
karşı
40. Hiçbir elektronik cihazı yanınıza almadan doğada geçireceğiniz
bir haftalık sürenin sonunda vücudunuzun biyolojik saati adeta
resetlenir. Melatonin hormonu gün doğumu ve gün batımı
IV
zamanlarına göre salgılanmaya başlayacağı için vücudumuz
gerçek biyolojik düzenine gen döner.
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakilerin han-
gisi söylenemez?
A) I. sözcük, yönelme durumu eld almıştır.
B) II. sözcük, fillden isim yapım eki almıştır.
C) III. sözcük, tamlayan eki almıştır.
D) IV. sözcük, hem yapım eki hem çekim aki almıştır.
E) V. sözcük, yapım aki almıştır.
12.
Be
YE
A)
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
yüz- niz sizi karşı 40. Hiçbir elektronik cihazı yanınıza almadan doğada geçireceğiniz bir haftalık sürenin sonunda vücudunuzun biyolojik saati adeta resetlenir. Melatonin hormonu gün doğumu ve gün batımı IV zamanlarına göre salgılanmaya başlayacağı için vücudumuz gerçek biyolojik düzenine gen döner. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakilerin han- gisi söylenemez? A) I. sözcük, yönelme durumu eld almıştır. B) II. sözcük, fillden isim yapım eki almıştır. C) III. sözcük, tamlayan eki almıştır. D) IV. sözcük, hem yapım eki hem çekim aki almıştır. E) V. sözcük, yapım aki almıştır. 12. Be YE A)
7. Mahv eder kendini bülbül bile hürriyet içün
Çekilir mi bu belâ âlem-i pür mihnet içün
Din içün devlet içün can çekişen millet içün
Azme hâ'il mi olurmuş bu çürük ten kafesi
Biçim ve içerik özelliklerine göre bu dizeler özellikle aşa-
ğıdaki şiir geleneklerinden hangisine özgü nitelikler taşı-
maktadır?
A) Divan Şiiri
C) Fecriati Şiiri
S
E) Halk şiiri
B) Tanzimat şiiri
D) Servetifünun şiiri
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
7. Mahv eder kendini bülbül bile hürriyet içün Çekilir mi bu belâ âlem-i pür mihnet içün Din içün devlet içün can çekişen millet içün Azme hâ'il mi olurmuş bu çürük ten kafesi Biçim ve içerik özelliklerine göre bu dizeler özellikle aşa- ğıdaki şiir geleneklerinden hangisine özgü nitelikler taşı- maktadır? A) Divan Şiiri C) Fecriati Şiiri S E) Halk şiiri B) Tanzimat şiiri D) Servetifünun şiiri
O
17. Pascal () Taşra Mektupları ()nda bilginin üç ilkesini açıklar()
Olgular hakkında doğru hüküm veren gözlerimiz() duyularımız-
dir() doğal ve idrak edilir şeylerin hüküm vericisi akıldır(,) doğa-
üstü ve vahyedilmiş şeylerin hüküm vericisi imandır.
Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki nok-
talama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) () () () (;) (.)
C) () () (-) :) :) ()
svested
000000
() () () () () ()
D) (.) () () () () (.)
E) () () () () () ()
7
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
O 17. Pascal () Taşra Mektupları ()nda bilginin üç ilkesini açıklar() Olgular hakkında doğru hüküm veren gözlerimiz() duyularımız- dir() doğal ve idrak edilir şeylerin hüküm vericisi akıldır(,) doğa- üstü ve vahyedilmiş şeylerin hüküm vericisi imandır. Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki nok- talama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A) () () () (;) (.) C) () () (-) :) :) () svested 000000 () () () () () () D) (.) () () () () (.) E) () () () () () () 7
7. Geleneksel sanatların etkisinde kalan filmler estetik arılık
nedenleriyle ortadaki fiziki gerçeğe aldırmamayı yeğlerlerse
sinema için sağlanmış olan bir fırsatı kaçırırlar.
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıştır?
A) Çekim ekinden sonra gelen yapım eki kullanılmıştır.
B) Tamlayan eki çoğul ekinden sonra kullanılmıştır.
C) Eş sesli köke sahip sözcükler kullanılmıştır.
D) Yapım eklerinin tamamının örnekleri bulunmaktadır.
EV Belirtme durum eki bir çekim ekinin ardından kulla-
nılmıştır.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
7. Geleneksel sanatların etkisinde kalan filmler estetik arılık nedenleriyle ortadaki fiziki gerçeğe aldırmamayı yeğlerlerse sinema için sağlanmış olan bir fırsatı kaçırırlar. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Çekim ekinden sonra gelen yapım eki kullanılmıştır. B) Tamlayan eki çoğul ekinden sonra kullanılmıştır. C) Eş sesli köke sahip sözcükler kullanılmıştır. D) Yapım eklerinin tamamının örnekleri bulunmaktadır. EV Belirtme durum eki bir çekim ekinin ardından kulla- nılmıştır.
¹. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan zamirin
türü ötekilerden farklıdır?
A) Git de onları güneşin önünden kaldır.
8) Bunları hafta sonu bir seyyar satıcıdan aldım.
Onun işleri her zaman yolunda giderdi.
D) Buraya soğuk havadan korunmak için geldik.
E) Birkaç defa oradan geçince kahvedekilerin dikkatini
çekmiştik.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
¹. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan zamirin türü ötekilerden farklıdır? A) Git de onları güneşin önünden kaldır. 8) Bunları hafta sonu bir seyyar satıcıdan aldım. Onun işleri her zaman yolunda giderdi. D) Buraya soğuk havadan korunmak için geldik. E) Birkaç defa oradan geçince kahvedekilerin dikkatini çekmiştik.
22.Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik sözcüklerden
hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Pek çok konuda ilerleme kateden insanlık, çevre kirliliği-
ne karşı kalıcı bir çözüm üretemedi.
B) Her şeyden menedilmiş bir memur olarak evinin yolunu
tutan mutsuz bir adam vardı artık.
C) Gün yüzü görmek şöyle dursun, etrafındaki bütün olum-
suzlukları da kendi bünyesinde toplayabiliyordu.
D) İnsanları susturmak için mücadele vermek, yaşadığımız
yüzyılda terkedilmesi gereken bir davranıştır.
E) İnsanlar ellerindeki varlıklara ve içinde bulundukları du-
ruma hamdettikleri ölçüde mutlu olurlar.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
22.Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? A) Pek çok konuda ilerleme kateden insanlık, çevre kirliliği- ne karşı kalıcı bir çözüm üretemedi. B) Her şeyden menedilmiş bir memur olarak evinin yolunu tutan mutsuz bir adam vardı artık. C) Gün yüzü görmek şöyle dursun, etrafındaki bütün olum- suzlukları da kendi bünyesinde toplayabiliyordu. D) İnsanları susturmak için mücadele vermek, yaşadığımız yüzyılda terkedilmesi gereken bir davranıştır. E) İnsanlar ellerindeki varlıklara ve içinde bulundukları du- ruma hamdettikleri ölçüde mutlu olurlar.
21. (1) Arkeologlar, Kalahari'de ve başka yerlerde güneş
kremi veya derileri korumanın bir yolu olarak kullanı-
labilen taş aletler ve toprak boyası gibi faydalı öge-
lerin uzun mesafeli hareketlerinin derin tarihlemesini
belirlediler. (II) Hatta araştırmacılar, Doğu Afrika'da
200.000 yıl öncesine kadar 160 km'den fazla mesa-
feden taşınan obsidiyen aletlerin örneklerini kaydetti.
(III) Eğer bir taş alet ya da toprak boyası bulduysanız
bunun değiş-tokuş tarafından sağlanan sosyal bağların
bir işareti olup olmadığını tam anlamıyla bilemezsiniz.
(IV) Ancak bunlar oldukça sembolik yapılardır. (V) Bu
kadar erken zamanların sosyal ilişkilerini anlamak için
tek kaynağımız da bu olabilir. (VI) Araştırma ekibi, bul-
duğu daha yakın mesafeli (yaklaşık 100 km uzaklıktaki)
bu bağların gerçekten de kaynakları paylaşan insanları
temsil ettiğinden şüpheleniyor.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci pa-
ragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
E) VI
AD
B) III C) IV D) V
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
21. (1) Arkeologlar, Kalahari'de ve başka yerlerde güneş kremi veya derileri korumanın bir yolu olarak kullanı- labilen taş aletler ve toprak boyası gibi faydalı öge- lerin uzun mesafeli hareketlerinin derin tarihlemesini belirlediler. (II) Hatta araştırmacılar, Doğu Afrika'da 200.000 yıl öncesine kadar 160 km'den fazla mesa- feden taşınan obsidiyen aletlerin örneklerini kaydetti. (III) Eğer bir taş alet ya da toprak boyası bulduysanız bunun değiş-tokuş tarafından sağlanan sosyal bağların bir işareti olup olmadığını tam anlamıyla bilemezsiniz. (IV) Ancak bunlar oldukça sembolik yapılardır. (V) Bu kadar erken zamanların sosyal ilişkilerini anlamak için tek kaynağımız da bu olabilir. (VI) Araştırma ekibi, bul- duğu daha yakın mesafeli (yaklaşık 100 km uzaklıktaki) bu bağların gerçekten de kaynakları paylaşan insanları temsil ettiğinden şüpheleniyor. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci pa- ragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? E) VI AD B) III C) IV D) V
4. 1. Yazılı metne dayanmayan, içinde müzik, raks
ve şarkı da bulunan doğaçlama bir oyundur.
II. Oyunun oynandığı yuvarlak ya da oval alana
palanga denir.
III. Kesin biçimini 15. yüzyılda kazanmış ve aynı
yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
IV. Dört bölümden oluşan oyunun asıl bölümü
muhaveredir.
V. Karşılıklı konuşmalardaki söz oyunları, yanlış
anlamalar, hazırcevaplık ve şive taklitleri baş-
lica güldürü ögeleridir.
Orta oyunu ile ilgili yukarıda verilen bilgiler-
den hangileri yanlıştır?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
D) IV. ve V.
C) III. ve IV.
E) I. ve V.
7.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
4. 1. Yazılı metne dayanmayan, içinde müzik, raks ve şarkı da bulunan doğaçlama bir oyundur. II. Oyunun oynandığı yuvarlak ya da oval alana palanga denir. III. Kesin biçimini 15. yüzyılda kazanmış ve aynı yüzyılda yazıya geçirilmiştir. IV. Dört bölümden oluşan oyunun asıl bölümü muhaveredir. V. Karşılıklı konuşmalardaki söz oyunları, yanlış anlamalar, hazırcevaplık ve şive taklitleri baş- lica güldürü ögeleridir. Orta oyunu ile ilgili yukarıda verilen bilgiler- den hangileri yanlıştır? A) I. ve II. B) II. ve III. D) IV. ve V. C) III. ve IV. E) I. ve V. 7.
SEN YAYINLARI
12. ---- komedyasında toplumun belirli bir döneminin
ya da kesitinin gelenekleri ele alınarak bunların
aksayan, zayıf yanları gülünçleştirilerek sergile-
nir. Şinasi'nin ile Gogol'un ---- adlı oyunları
bu türün örneklerindendir.
----
Bu parçadaki boşluklara aşağıdakilerin hangi-
sinde verilenler getirilmelidir?
A) Töre - Bir Kavuk Devrildi - Burun
B) Karakter - Geveze Berber - Palto
C) Karakter - Çok Bilen Çok Yanılır - Müfettiş
D) Töre - Şair Evlenmesi
Müfettiş
E) Entrika - Çok Bilen Çok Yanılır - Palto
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
SEN YAYINLARI 12. ---- komedyasında toplumun belirli bir döneminin ya da kesitinin gelenekleri ele alınarak bunların aksayan, zayıf yanları gülünçleştirilerek sergile- nir. Şinasi'nin ile Gogol'un ---- adlı oyunları bu türün örneklerindendir. ---- Bu parçadaki boşluklara aşağıdakilerin hangi- sinde verilenler getirilmelidir? A) Töre - Bir Kavuk Devrildi - Burun B) Karakter - Geveze Berber - Palto C) Karakter - Çok Bilen Çok Yanılır - Müfettiş D) Töre - Şair Evlenmesi Müfettiş E) Entrika - Çok Bilen Çok Yanılır - Palto
10. Aşağıdakilerden hangisi seyirlik halk oyunla-
rinin ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Anonim nitelikte olması
B) Güldürü ögesine geniş yer verilmesi
C) Şive taklitlerinden yararlanılması
D) Dört bölümden meydana gelmesi
E) Doğaçlamaya dayalı olarak oynanması
56 X
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
10. Aşağıdakilerden hangisi seyirlik halk oyunla- rinin ortak özelliklerinden biri değildir? A) Anonim nitelikte olması B) Güldürü ögesine geniş yer verilmesi C) Şive taklitlerinden yararlanılması D) Dört bölümden meydana gelmesi E) Doğaçlamaya dayalı olarak oynanması 56 X
14. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine veril-
miş bir cevap niteliğindedir?
A) Yahya Kemal gibi sanatçılar neden günümüzde
yetişmemektedir?
B) Yahya Kemal'i diğer şairlerden ayıran özellikler
nelerdir?
C) Yahya Kemal'in dilimize katkıları nelerdir?
D) Yahya Kemal'in edebiyatımız için anlamı nedir?
E) Yahya Kemal'in yapmacık Türkçe sözcüklere
karşı tavrı ne olmuştur.
1
229
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
14. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine veril- miş bir cevap niteliğindedir? A) Yahya Kemal gibi sanatçılar neden günümüzde yetişmemektedir? B) Yahya Kemal'i diğer şairlerden ayıran özellikler nelerdir? C) Yahya Kemal'in dilimize katkıları nelerdir? D) Yahya Kemal'in edebiyatımız için anlamı nedir? E) Yahya Kemal'in yapmacık Türkçe sözcüklere karşı tavrı ne olmuştur. 1 229
ESEN YAYINL
6. Aşağıdaki parçalardan hangisi tanrısal (hâ-
kim) anlatıcının bakış açısıyla verilmiştir?
A) Çok geçmeden telefon çaldı. Telefon yanım-
daydı, yatağın başucundaki sehpanın üstün-
de. Uzun uzun çaldı. Cevap vermedim.
B) Gittiğimizde acil servis kapısında iki er nöbet
tutuyordu: her girmeyene kalkana kimlik soru-
yorlar ama çok da incelemiyorlardı. Onları ge-
çip içeri girdik.
C) Cemal saatler sonra trenin bir istasyonda dur-
masıyla kendine geldi. Daha çok yolları oldu-
ğunu bildiği için istasyonlara dikkat bile etmi-
yordu. Gerindi, çevresine bakındı; Meryem
yoktu. Koridora çıktığını düşündü.
D) Adam irkildi, elleri kitabın üstüne kapanır gibi
oldu. Eski yazıyla yeni yazının alt alta olduğu
bir sararmış kalın kitaptı okuduğu şey. Başını
sertçe bana çevirdi, ama bana değil ayakları-
ma dikti gözlerini.
E) Evde kala kal bir tane küçük sehpa kalmıştı.
Üzerinde tozlanmış disketleri kartvizitler, fatu-
ralar, fişler, eve gelip de ceplerini boşaltırken
nereye koyacağını bilemediğin şeyler. Onları
yere döküp sehpayı Nazmi amcanın önüne
getirdim, kahvesini üstüne koydum.
HK 53 H
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
ESEN YAYINL 6. Aşağıdaki parçalardan hangisi tanrısal (hâ- kim) anlatıcının bakış açısıyla verilmiştir? A) Çok geçmeden telefon çaldı. Telefon yanım- daydı, yatağın başucundaki sehpanın üstün- de. Uzun uzun çaldı. Cevap vermedim. B) Gittiğimizde acil servis kapısında iki er nöbet tutuyordu: her girmeyene kalkana kimlik soru- yorlar ama çok da incelemiyorlardı. Onları ge- çip içeri girdik. C) Cemal saatler sonra trenin bir istasyonda dur- masıyla kendine geldi. Daha çok yolları oldu- ğunu bildiği için istasyonlara dikkat bile etmi- yordu. Gerindi, çevresine bakındı; Meryem yoktu. Koridora çıktığını düşündü. D) Adam irkildi, elleri kitabın üstüne kapanır gibi oldu. Eski yazıyla yeni yazının alt alta olduğu bir sararmış kalın kitaptı okuduğu şey. Başını sertçe bana çevirdi, ama bana değil ayakları- ma dikti gözlerini. E) Evde kala kal bir tane küçük sehpa kalmıştı. Üzerinde tozlanmış disketleri kartvizitler, fatu- ralar, fişler, eve gelip de ceplerini boşaltırken nereye koyacağını bilemediğin şeyler. Onları yere döküp sehpayı Nazmi amcanın önüne getirdim, kahvesini üstüne koydum. HK 53 H
2. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı me-
tinlerin özelliklerinden biri değildir?
A) Yazıldıkları dönemin zihniyetini yansıtmaları
B) Olay örgüsü, kişi, yer, zaman gibi ögelerin bir
tema çevresinde birleşmesiyle oluşmaları
C) Gerçekliği değiştirerek kurmaca bir dünya
içinde sunmaları
D) İlahi bakış açısı, kahraman anlatıcının bakış
açısı ya da gözlemci anlatıcının bakış açısın-
dan anlatılmaları
E) Dilin ağırlıklı olarak göndergesel işlevle kulla-
nılması
ESEN YAYINLARI
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
2. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı me- tinlerin özelliklerinden biri değildir? A) Yazıldıkları dönemin zihniyetini yansıtmaları B) Olay örgüsü, kişi, yer, zaman gibi ögelerin bir tema çevresinde birleşmesiyle oluşmaları C) Gerçekliği değiştirerek kurmaca bir dünya içinde sunmaları D) İlahi bakış açısı, kahraman anlatıcının bakış açısı ya da gözlemci anlatıcının bakış açısın- dan anlatılmaları E) Dilin ağırlıklı olarak göndergesel işlevle kulla- nılması ESEN YAYINLARI
TYT
6/18
Achi
KRK
Sınavı
Ünite Değerlendirme
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat ya da bağlaç
kullanılmamıştır?
A) Sanatçı, geçen yüzyılın sonuyla bu yüzyılın başına
damgasını vurdu.
B) Otuzlu yaşlarına doğru yazar olmaya karar verdi.
C) Insan, yaptığı her şeyi başkalarının da göreceğini
düşünerek kaygılanmalıdır.
D) İlerlemek ve başarılı olmak için başarısızlıklar karşı-
sında yılmamak gerekir.
abagisq ua
E) Gerçekçi edebiyatın insanları bencillikten kurtardığı-
na inanıyorum.
7.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
TYT 6/18 Achi KRK Sınavı Ünite Değerlendirme 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat ya da bağlaç kullanılmamıştır? A) Sanatçı, geçen yüzyılın sonuyla bu yüzyılın başına damgasını vurdu. B) Otuzlu yaşlarına doğru yazar olmaya karar verdi. C) Insan, yaptığı her şeyi başkalarının da göreceğini düşünerek kaygılanmalıdır. D) İlerlemek ve başarılı olmak için başarısızlıklar karşı- sında yılmamak gerekir. abagisq ua E) Gerçekçi edebiyatın insanları bencillikten kurtardığı- na inanıyorum. 7.
ģi
Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları
ÜNİTE 8 ANLATIM BOZUKLUKLARI
1. Türkiye uzun süreden beri soykırım iddialarıyla ilgili olarak
çok iyi organize olmuş, her fırsatı değerlendirmekten ka-
çınmayan bir kampanya lle karşı karşıya bulunmaktadır.
2.
3.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Özne - yüklem uyuşmazlığı
B) Öge eksikliği
C) Söz dizimi yanlışlığı
D) Gereksiz sözcük kullanımı
E) Sözcüğün yanlış anlamda kullanımı
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozuklu-
ğu vardır?
A) Yağmur damlaları yere doğru düşerken sık sık diğer
yağmur damlalarıyla çarpışır.
B) Atmosferdeki su buhan toz parçacıkları üzerine yoğun-
laşarak yağmur damlalarını oluşturur.
C) Damlalar büyüdükçe suyun yüzey gerilimi nedeniyle
küreye benzer bir şekil almaya başlar.
D) Damlalar yere doğru düşmeye başladığında ise, hava
moleküllerinin oluşturduğu sürtünme nedeniyle alt kı-
sımları düzleşmeye başlar.
E) Çapı yaklaşık 5 millimetre olan bir yağmur damlası sa-
niyede yaklaşık 10 metre hızla hareket eder.
Antarktika'nın en vahşi hayvanı hangisidir diye sorulsa lik
1
akla gelen leopar foku olur. Bu foklar vücutlanındaki benek-
|||
lerden dolayı leopar foku diye adlandırılır, aynı zamanda
IV
deniz leopan olarak da bilinirler. Ince gövdeleri ve uzun ön
V
yüzgeç ayakları leopar foklarını ayırt etmeyi kolaylaştırır.
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi yanlış yer-
de kullanıldığı için anlatım bozukluğuna yol açmıştır?
DV
4. N
5.
It
H
I
11
y
E
r
E
r
A
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
ģi Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları ÜNİTE 8 ANLATIM BOZUKLUKLARI 1. Türkiye uzun süreden beri soykırım iddialarıyla ilgili olarak çok iyi organize olmuş, her fırsatı değerlendirmekten ka- çınmayan bir kampanya lle karşı karşıya bulunmaktadır. 2. 3. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıda- kilerden hangisidir? A) Özne - yüklem uyuşmazlığı B) Öge eksikliği C) Söz dizimi yanlışlığı D) Gereksiz sözcük kullanımı E) Sözcüğün yanlış anlamda kullanımı Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozuklu- ğu vardır? A) Yağmur damlaları yere doğru düşerken sık sık diğer yağmur damlalarıyla çarpışır. B) Atmosferdeki su buhan toz parçacıkları üzerine yoğun- laşarak yağmur damlalarını oluşturur. C) Damlalar büyüdükçe suyun yüzey gerilimi nedeniyle küreye benzer bir şekil almaya başlar. D) Damlalar yere doğru düşmeye başladığında ise, hava moleküllerinin oluşturduğu sürtünme nedeniyle alt kı- sımları düzleşmeye başlar. E) Çapı yaklaşık 5 millimetre olan bir yağmur damlası sa- niyede yaklaşık 10 metre hızla hareket eder. Antarktika'nın en vahşi hayvanı hangisidir diye sorulsa lik 1 akla gelen leopar foku olur. Bu foklar vücutlanındaki benek- ||| lerden dolayı leopar foku diye adlandırılır, aynı zamanda IV deniz leopan olarak da bilinirler. Ince gövdeleri ve uzun ön V yüzgeç ayakları leopar foklarını ayırt etmeyi kolaylaştırır. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi yanlış yer- de kullanıldığı için anlatım bozukluğuna yol açmıştır? DV 4. N 5. It H I 11 y E r E r A