Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri Soruları

27. Sevinç Han öteki boylara da elçiler gönderip
IN
KA 216
birleşmek ve Moğollar'dan öç almak üzere anlaştı.
IV
Yukarıdaki altı çizili sözlerden hangisinde bir ya-
zim yanlışı vardır?
A) I
B) II
6C
C) II D) IV
E) V
www.panoyayinevi.com
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
27. Sevinç Han öteki boylara da elçiler gönderip IN KA 216 birleşmek ve Moğollar'dan öç almak üzere anlaştı. IV Yukarıdaki altı çizili sözlerden hangisinde bir ya- zim yanlışı vardır? A) I B) II 6C C) II D) IV E) V www.panoyayinevi.com
I'Ithat th.
)7-Türk edebiyatinda ilk yer olan şemsettin Saminin yazuigi Taaşuk-
()8-Tutunamayanlar romanında Ahmet Rasim, küçük burjuva dünyasının problemlerini anlatır.
()9- Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek romanı Kurtuluş Savaşı'nı konu alır.
()10- İlk köy romanı Nabizade Nazım'ın yazdığı Karabibik'tir.
( )11-İlk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa'nın Fransızcadan çevirdiği TELEMAK'tır.
(
)12-İlk psikolojik roman Mehmet Rauf'un yazdığı Ekim'dir.
)13-Geleneksel Türk tiyatrosunda meddah şemsiye ve gözlük kullanır.
( )14-Ortaoyununda Pişekar, tıpkı Karagöz gibi eğitimli birisidir.
(
)15-Tiyatroda oyuncuların hazırlık yaptıkları sahne gerisindeki yere kulis denir.
4-Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (15 Puan)
(Köşe yazısı, Faust, Trajedi, Muhsin Ertuğrul, Reşat Nuri Güntekin, Şair Evlenmesi, Dram, Karalama
Defteri, Kuyucaklı Yusuf, Vatanyahut Silistre, Suflör, Darülbedayi, Köşebaşı, Hürrem Sultan, Devlet Ana)
1-Türk edebiyatında ilk tiyatro eseri Şinasi'nin yazdığı
.'dir.
.'dir.
2- Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz Namık Kemal'in yazdığı..
3-Nurullah ATAÇ..
..ni yazmıştır.
4-Sabahattin Ali...
5-Atatürk 1927 yılında
yazmıştır.
.'yi kurmuştur ,başına.
getirmiştir.
6- Soyluların hayatını işleyen ve sonu kötü biten tiyatro eserine...............denir.
7-Hayatın ta kendisidir, halkın yaşadığı acı tatlı olayları işleyen tiyatro türüne.....
8-Ahmet Kutsi Tecer, içinden yol geçen bir mahallede evlerin yıkılması konusunu...
tiyatro eserinde anlatmıştır.
9-Orhan Asena'nın yazdığı
.....
.tarihi bir tiyatro eseridir.
....yazmıştır.
..denir.
elerini vazınız. (5 puan)
.'u
10-Çalıkuşu romanını...
11- Alman Şair Goethe...
...adlı eserinde insanoğlunun şeytanla mücadelesini anlatmıştır.
.....denir.
12- Tiyatro oynanırken perdenin gerisinde oyunculara rollerini hatırlatan kişiye..........
13- Kemal Tahir,
.adlı romanında Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarını anlatır.
....denir.
14-Gazete fıkralarına...
adlı
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
I'Ithat th. )7-Türk edebiyatinda ilk yer olan şemsettin Saminin yazuigi Taaşuk- ()8-Tutunamayanlar romanında Ahmet Rasim, küçük burjuva dünyasının problemlerini anlatır. ()9- Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek romanı Kurtuluş Savaşı'nı konu alır. ()10- İlk köy romanı Nabizade Nazım'ın yazdığı Karabibik'tir. ( )11-İlk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa'nın Fransızcadan çevirdiği TELEMAK'tır. ( )12-İlk psikolojik roman Mehmet Rauf'un yazdığı Ekim'dir. )13-Geleneksel Türk tiyatrosunda meddah şemsiye ve gözlük kullanır. ( )14-Ortaoyununda Pişekar, tıpkı Karagöz gibi eğitimli birisidir. ( )15-Tiyatroda oyuncuların hazırlık yaptıkları sahne gerisindeki yere kulis denir. 4-Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (15 Puan) (Köşe yazısı, Faust, Trajedi, Muhsin Ertuğrul, Reşat Nuri Güntekin, Şair Evlenmesi, Dram, Karalama Defteri, Kuyucaklı Yusuf, Vatanyahut Silistre, Suflör, Darülbedayi, Köşebaşı, Hürrem Sultan, Devlet Ana) 1-Türk edebiyatında ilk tiyatro eseri Şinasi'nin yazdığı .'dir. .'dir. 2- Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz Namık Kemal'in yazdığı.. 3-Nurullah ATAÇ.. ..ni yazmıştır. 4-Sabahattin Ali... 5-Atatürk 1927 yılında yazmıştır. .'yi kurmuştur ,başına. getirmiştir. 6- Soyluların hayatını işleyen ve sonu kötü biten tiyatro eserine...............denir. 7-Hayatın ta kendisidir, halkın yaşadığı acı tatlı olayları işleyen tiyatro türüne..... 8-Ahmet Kutsi Tecer, içinden yol geçen bir mahallede evlerin yıkılması konusunu... tiyatro eserinde anlatmıştır. 9-Orhan Asena'nın yazdığı ..... .tarihi bir tiyatro eseridir. ....yazmıştır. ..denir. elerini vazınız. (5 puan) .'u 10-Çalıkuşu romanını... 11- Alman Şair Goethe... ...adlı eserinde insanoğlunun şeytanla mücadelesini anlatmıştır. .....denir. 12- Tiyatro oynanırken perdenin gerisinde oyunculara rollerini hatırlatan kişiye.......... 13- Kemal Tahir, .adlı romanında Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarını anlatır. ....denir. 14-Gazete fıkralarına... adlı
TYT/ SOSYAL BİLİMLER
8. Aşağıda bir akarsuyun akım grafiği ve bu akarsuyun
bulunduğu bölgenin iklim grafiği verilmiştir.
A Akım (m³/sn)
300
250
200
150
100
50
mm
Sonbahar Kış İlkbahar Yaz
Yağış
Mevsim
Sıcaklık
0 OŞ M NMHTAEEKA
25
20
15
10
5
Aylar
Bu akarsuyun rejimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisinin söylenmesi doğru olur?
A) Yağmur sularıyla beslenmektedir.
B) Kaynak sularıyla beslenmektedir.
CYKar ve buz sularıyla beslenmektedir.
Birden fazla kaynaktan beslenmektedir.
D
E) Göl suyuyla beslenmektedir.
10.
9. Coğrafyanın metodolojisi yakın çağda oluşturulmuştur.
Coğrafya biliminin bölümleri ve konuları günümüzdeki
*A*
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
TYT/ SOSYAL BİLİMLER 8. Aşağıda bir akarsuyun akım grafiği ve bu akarsuyun bulunduğu bölgenin iklim grafiği verilmiştir. A Akım (m³/sn) 300 250 200 150 100 50 mm Sonbahar Kış İlkbahar Yaz Yağış Mevsim Sıcaklık 0 OŞ M NMHTAEEKA 25 20 15 10 5 Aylar Bu akarsuyun rejimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olur? A) Yağmur sularıyla beslenmektedir. B) Kaynak sularıyla beslenmektedir. CYKar ve buz sularıyla beslenmektedir. Birden fazla kaynaktan beslenmektedir. D E) Göl suyuyla beslenmektedir. 10. 9. Coğrafyanın metodolojisi yakın çağda oluşturulmuştur. Coğrafya biliminin bölümleri ve konuları günümüzdeki *A*
39. Mendilim yudum arıttım
Gülün dalında kuruttum
Adın ne idi unuttum
Sorulmayı sorulmayı
Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Koşma tipi uyak düzeni vardır.
B) Semai nazım biçimiyle yazılmıştır.
C) Konusu bakımından lirik bir şiirdir.
D) Redif kullanılmamıştır.
E) Halk edebiyatına ait bir şiirdir.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
39. Mendilim yudum arıttım Gülün dalında kuruttum Adın ne idi unuttum Sorulmayı sorulmayı Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Koşma tipi uyak düzeni vardır. B) Semai nazım biçimiyle yazılmıştır. C) Konusu bakımından lirik bir şiirdir. D) Redif kullanılmamıştır. E) Halk edebiyatına ait bir şiirdir.
7. Şiir-i Arabi'nin bir noksanı varsa o da şu'arayı Arabin
tarihine müte'allik veyahut sırf muhayyelâtından olarak
bir uzun vakayı esas ittihaz ile tafsilatının nazm u
tasvirine girişmegi âded idinmemeleri ve binaenaleyh
meşâir-i şuarayı Arabın asarı içinde Homer, Firdevsî,
Dante, Milton gibi şuaranın asarıyla mukayese
olunabilecek mufassal ve muntazam bir eser
bulunamamasıdır.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili,
1. Sade nesir örneğidir.
II. Düşünce temelli bir metinden alınmıştır.
III. Uzun ve karmaşık cümlelerden oluşmuştur.
IV. Arapça ve Farsça sözcüklere yer verilmiştir.
V. Türkçe tamlama yapısının dışında örnekler vardır.
yargılarından hangisi söylenemez?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
7. Şiir-i Arabi'nin bir noksanı varsa o da şu'arayı Arabin tarihine müte'allik veyahut sırf muhayyelâtından olarak bir uzun vakayı esas ittihaz ile tafsilatının nazm u tasvirine girişmegi âded idinmemeleri ve binaenaleyh meşâir-i şuarayı Arabın asarı içinde Homer, Firdevsî, Dante, Milton gibi şuaranın asarıyla mukayese olunabilecek mufassal ve muntazam bir eser bulunamamasıdır. Bu parçanın anlatımıyla ilgili, 1. Sade nesir örneğidir. II. Düşünce temelli bir metinden alınmıştır. III. Uzun ve karmaşık cümlelerden oluşmuştur. IV. Arapça ve Farsça sözcüklere yer verilmiştir. V. Türkçe tamlama yapısının dışında örnekler vardır. yargılarından hangisi söylenemez? A) I B) II C) III D) IV E) V
büyük
n bir
miyle
cüyle
en
çok
C
Ş,
kork
n
=1 bir
E)
nitelik taşıyor.
5.1) Türü denem olsa da siyasetten bilime, popüler kültürden
tarihe gözümüzün önünde olan ama tüm yönlerini
göremediğimizi isimleri anlatıyor yapıtında yazar. (II)
Birbirinden ilginç portrelerin anlatım biçimini vermek içinse
söylenecek en uygun söz teleskop olacaktır. (III) Çıplak gözle
görünmeyene bir mercekle bakmamızı sağlıyor o. (IV)
Birçoğumuzun her firsatta eleştirdiklerini savunuyor, tuhaf bir
şekilde sevdiğimiz sonradan görmeleri eleştiriyor, Tanpınar'ın,
Atay'ın hakkını yıllar sonra vermeye çabalarken yenilerini
ihmal eden edebiyat dünyasının hâlini gözler önüne seriyor.
(V) Farkında olmadığımız cevherleri, cevher sandığımız
sıradanları, punca kalabalık içinde gözden yitirdiğimiz yalnız
insanların öykülerini anlatıyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlede bir sözcük benzetme ilgisi olmadan başka bir
sözcük yerine kullanılmıştır.
Mecaz Mürsel
B) II. cümlede terim anlamlı sözcükler kullanılmıştır.
C) III. cümlede, "mercek" sözcüğü, gerçek anlamıyla
kullanılmıştır.
DIV. cümlede, birden fazla deyim vardır.
EV. cümlede, bazı sözcüklerle anlamca karşıtlık sağlanmıştır.
6( Yarışmada öyküleri Kemal Tahir'in seçeceği söylendi.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
büyük n bir miyle cüyle en çok C Ş, kork n =1 bir E) nitelik taşıyor. 5.1) Türü denem olsa da siyasetten bilime, popüler kültürden tarihe gözümüzün önünde olan ama tüm yönlerini göremediğimizi isimleri anlatıyor yapıtında yazar. (II) Birbirinden ilginç portrelerin anlatım biçimini vermek içinse söylenecek en uygun söz teleskop olacaktır. (III) Çıplak gözle görünmeyene bir mercekle bakmamızı sağlıyor o. (IV) Birçoğumuzun her firsatta eleştirdiklerini savunuyor, tuhaf bir şekilde sevdiğimiz sonradan görmeleri eleştiriyor, Tanpınar'ın, Atay'ın hakkını yıllar sonra vermeye çabalarken yenilerini ihmal eden edebiyat dünyasının hâlini gözler önüne seriyor. (V) Farkında olmadığımız cevherleri, cevher sandığımız sıradanları, punca kalabalık içinde gözden yitirdiğimiz yalnız insanların öykülerini anlatıyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. cümlede bir sözcük benzetme ilgisi olmadan başka bir sözcük yerine kullanılmıştır. Mecaz Mürsel B) II. cümlede terim anlamlı sözcükler kullanılmıştır. C) III. cümlede, "mercek" sözcüğü, gerçek anlamıyla kullanılmıştır. DIV. cümlede, birden fazla deyim vardır. EV. cümlede, bazı sözcüklerle anlamca karşıtlık sağlanmıştır. 6( Yarışmada öyküleri Kemal Tahir'in seçeceği söylendi.
nakları çukur çukur olmaktaymış. Nihayet günün birin-
de, çılgın bir hovardalığın sabahında zavallı genç, ziya-
fetin döküntüleri ve sararıp solan avizeler arasında yapa-
yalnız kalınca, altın külçesinde açtığı kocaman deliği gö-
rüp ürkmüş, artık uslu oturmak zamanının geldiğini an-
lamış.
4
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
nakları çukur çukur olmaktaymış. Nihayet günün birin- de, çılgın bir hovardalığın sabahında zavallı genç, ziya- fetin döküntüleri ve sararıp solan avizeler arasında yapa- yalnız kalınca, altın külçesinde açtığı kocaman deliği gö- rüp ürkmüş, artık uslu oturmak zamanının geldiğini an- lamış. 4
10. Reşat Nuri'nin çocukluğu İzmir, Bursa, Çanakkale
gibi Anadolu şehirlerinde geçmiştir. Müfettişlik görevi
sırasında da bütün Anadolu'yu şehir şehir, kasaba kasaba
dolaşmıştır. Bu sırada görüp duyduklarını da romanlarının
ana malzemesi yapmıştır. Romanlarında mekân olarak
daha çok insan çevresini yani seçtiği tiplerin çevresini
ele almıştır. Anadolu köy ve kasabalarını gelenek, âdet,
zihniyet ve sosyal sorunlarıyla anlatmış fakat Yakup
Kadri'den farklı olarak sefil olarak göstermekten kaçınmıştır.
Yakup Kadri, romanlarında çok geniş ve çeşitli çevrelere
yer vermiştir. Yaban ve Ankara romanlarında çevre
Anadolu'dur. Bir Serencam ve Bir Sürgün adlı eserlerinde
ise çevre olarak Mısır ve Avrupa seçilmiştir. Sanatçı,
romanlarında İstanbul'un seçkin ve orta hâlli semtlerine de
çevre olarak yer vermiştir.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık
oluşturulmuş olabilir?
A) Reşat Nuri ve Yakup Kadri'nin romanlarında olaylar
nerelerde cereyan etmektedir?
B) Reşat Nuri ve Yakup Kadri, romanlarında hangi olaylar
üzerinde durmaktadır?
C) Eserleri bakımından Reşat Nuri ile Yakup Kadri
arasında ne fark vardır?
D) Türk edebiyatında Reşat Nuri ile Yakup Kadri'nin yeri ve
önemi nedir?
E) Türk edebiyatında roman denince akla ilk gelen yazarlar
kimlerdir?
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
10. Reşat Nuri'nin çocukluğu İzmir, Bursa, Çanakkale gibi Anadolu şehirlerinde geçmiştir. Müfettişlik görevi sırasında da bütün Anadolu'yu şehir şehir, kasaba kasaba dolaşmıştır. Bu sırada görüp duyduklarını da romanlarının ana malzemesi yapmıştır. Romanlarında mekân olarak daha çok insan çevresini yani seçtiği tiplerin çevresini ele almıştır. Anadolu köy ve kasabalarını gelenek, âdet, zihniyet ve sosyal sorunlarıyla anlatmış fakat Yakup Kadri'den farklı olarak sefil olarak göstermekten kaçınmıştır. Yakup Kadri, romanlarında çok geniş ve çeşitli çevrelere yer vermiştir. Yaban ve Ankara romanlarında çevre Anadolu'dur. Bir Serencam ve Bir Sürgün adlı eserlerinde ise çevre olarak Mısır ve Avrupa seçilmiştir. Sanatçı, romanlarında İstanbul'un seçkin ve orta hâlli semtlerine de çevre olarak yer vermiştir. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık oluşturulmuş olabilir? A) Reşat Nuri ve Yakup Kadri'nin romanlarında olaylar nerelerde cereyan etmektedir? B) Reşat Nuri ve Yakup Kadri, romanlarında hangi olaylar üzerinde durmaktadır? C) Eserleri bakımından Reşat Nuri ile Yakup Kadri arasında ne fark vardır? D) Türk edebiyatında Reşat Nuri ile Yakup Kadri'nin yeri ve önemi nedir? E) Türk edebiyatında roman denince akla ilk gelen yazarlar kimlerdir?
Kalk şimdi sen.
13-Bu parça üslup ve içerik açısından değerlendirildiğinde hangi döneme ait olabilir? (5p)
Duydum ki Adil Efendi, arkasında yirmi candarmaylan gene geliyormuş. Gene köyde ne var, ne yok alacakmış. Zaten bu yıl
o kadar verim olmadı. Her şeyimizi alırsa çok kötülük olacak köyde. Ve de gelip hepsini alacak. Ve de açlıktan çok ölüm
olacak köyde. Bunun için size danışıyorum. Adil Efendiyi köye getirmemenin mümkünü yok. Gelecek çaresiz ve çaresiz
gelecek. Ve soyup soğana çevirecek. Ve de çocuklar, kocalar açlıktan ölecekler. Ve de hepimiz açlıktan kırılacağız. Ve
utançların büyüğü yüzümüzde kalacak. Buna karşılık ne yapmalıyız? Sizi çağırdım ki bana bir akıl veresiniz. Söyleyin
bakalım.
(Yer Demir Gök Bakır).
hukluğu neden kaynaklanmıştır belirtiniz,cümleleri düzelterek yeniden yazınız?
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
Kalk şimdi sen. 13-Bu parça üslup ve içerik açısından değerlendirildiğinde hangi döneme ait olabilir? (5p) Duydum ki Adil Efendi, arkasında yirmi candarmaylan gene geliyormuş. Gene köyde ne var, ne yok alacakmış. Zaten bu yıl o kadar verim olmadı. Her şeyimizi alırsa çok kötülük olacak köyde. Ve de gelip hepsini alacak. Ve de açlıktan çok ölüm olacak köyde. Bunun için size danışıyorum. Adil Efendiyi köye getirmemenin mümkünü yok. Gelecek çaresiz ve çaresiz gelecek. Ve soyup soğana çevirecek. Ve de çocuklar, kocalar açlıktan ölecekler. Ve de hepimiz açlıktan kırılacağız. Ve utançların büyüğü yüzümüzde kalacak. Buna karşılık ne yapmalıyız? Sizi çağırdım ki bana bir akıl veresiniz. Söyleyin bakalım. (Yer Demir Gök Bakır). hukluğu neden kaynaklanmıştır belirtiniz,cümleleri düzelterek yeniden yazınız?
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öbek hâlinde
sifat vardır?
A) Her insan aynı anlayış, bilgi ve düşünme gücü-
ne sahip değildir.
B) Bizim düşünmediğimizi, bir başkası düşünebilir.
C) Biri bizden daha iyi düşünüp karanlık binnokta-
da bize ışık tutabilir.
THE (O
D) Önemli işlerimizde güvenli, geniş düşünce sa-
hibi kimselere danışmaktan, onların bilgi ve
tecrübesine başvurmaktan kaçınmamalıyız.
E) Bu mesele ancak akıl yoluyla çözülebilir.
(Spot 11'
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öbek hâlinde sifat vardır? A) Her insan aynı anlayış, bilgi ve düşünme gücü- ne sahip değildir. B) Bizim düşünmediğimizi, bir başkası düşünebilir. C) Biri bizden daha iyi düşünüp karanlık binnokta- da bize ışık tutabilir. THE (O D) Önemli işlerimizde güvenli, geniş düşünce sa- hibi kimselere danışmaktan, onların bilgi ve tecrübesine başvurmaktan kaçınmamalıyız. E) Bu mesele ancak akıl yoluyla çözülebilir. (Spot 11'
E) V
lerden
blo ni-
ca ya-
sans-
i dü-
dair
gibi
6
16. (1) Adını renklerinden alan yağ hücrelerinin ilki beyaz yağ
hücresidir. (II) Beyaz bir yağ hücresinin içinde büyük bir
yağ damlacığı bulunur. (1) Bu yağ birikintisi, hücreye ren-
gini ve ününü verir; enerji depolar ve iç organlarımız için
rahat bir yastık görevi görür. (IV) Aynı zamanda östrojen
ve leptin gibi pek çok hormon üretir. (V) Kahverengi yağ
hücresi, beyaz yağ hücresinden tamamen farklı bir olu-
şum gösterir; büyük bir damla yağ değil de küçük ama
çok sayıda yağ damlacığı ve çok sayıda mitokondriden
oluşur. (VI) Bu hücresel güç santralleri, kahverengi ren-
gin oluşmasını sağlayan demir atomları içerir ve bu demir
atomları küçük yağ damlacıklarının yakılmasını sağlar.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci parag-
raf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
A) II
B) III
C) IV
D) V
E) VI
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
E) V lerden blo ni- ca ya- sans- i dü- dair gibi 6 16. (1) Adını renklerinden alan yağ hücrelerinin ilki beyaz yağ hücresidir. (II) Beyaz bir yağ hücresinin içinde büyük bir yağ damlacığı bulunur. (1) Bu yağ birikintisi, hücreye ren- gini ve ününü verir; enerji depolar ve iç organlarımız için rahat bir yastık görevi görür. (IV) Aynı zamanda östrojen ve leptin gibi pek çok hormon üretir. (V) Kahverengi yağ hücresi, beyaz yağ hücresinden tamamen farklı bir olu- şum gösterir; büyük bir damla yağ değil de küçük ama çok sayıda yağ damlacığı ve çok sayıda mitokondriden oluşur. (VI) Bu hücresel güç santralleri, kahverengi ren- gin oluşmasını sağlayan demir atomları içerir ve bu demir atomları küçük yağ damlacıklarının yakılmasını sağlar. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci parag- raf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? A) II B) III C) IV D) V E) VI
E EDEBİYATI Soru Bankası
şiir anla-
Tecaizade
arine kur
ecek bir
lenekten
nin anla
wir oldu-
anlayışla
si gere-
ncak bu
Ahengi
ngi bir
kefeye
Konuyu
er şey
rriyet,
ndirir.
tirir.
acına
söy-
en bir
atsal
bile
izca
mak
cak-
benimhocam
TESTO
6. Behçet, Ahmet Mithat Efendi ile Sami Paşazade Seza
sanat anlayışıyla ilgili bir oyun kurgular. Bu oyunda s
roman üzerine bir tartışmaya girer.
Aşağıdakilerden hangisi bu tartışmada geçebilecek
A) A. Mithat Efendi: Romanın belli bir tekniği var ve bu
inkar ediyorsunuz. Olay akışını kesmenin romana
diyalogdan alınmıştır?
kadar zarar verdiğini söylemeye gerek var mı?
Servetifünun edebiyas
hangisi yanlıştır?
etkisi vardır.
AL Roman ve hikâyele
ar Toplumun sorunla
O Sanat için sanat &
DYSüslü, sanatlı bir
E) Daha önce kulla
S. Paşazade Sezai: Ben okurun olaya müdahil olma
isterim, onu olayın içine çekerim. Bunda bir yanlış var me
Olayı durdurabilirim, romanda buna muktedirim.
B) A. Mithat Efendi: Romanda toplumsal faydayı gerektir
bir durumun varlığına inanmıyorum. Toplumsal fayda
gözetmek romana olabildiğince zarar verir.
S. Paşazade Sezai: Olanı değil olması gerekeni anlat
yorum. Bana romantizmden etkilenmiş diyebilirsiniz ama
romanda hatta tüm sanatlarda toplumsal fayda olmazsa
olmazdır.
C) A. Mithat Efendi: Okura bir baba gibi yaklaşmaktan ne
zevk alıyorsunuz? Onun eksiklerini, hatalarını ona anlat
mak ne fayda sağlar? Sanata dönün mirim.
f.
S. Paşazade Sezai: Bir aydın, yol göstermelidir. You
gösterirken de doğruları söyler. Ben, böyle yaptım diye
eserlerim asla zarar görmez.
D) A. Mithat Efendi: Yazarın dil anlayışı, romanı basitleş
tirmemeli. Basitleşen romanın çok okunması da anlam-
sızdır. Bırakın, romanın dili ağır olsun. Anlayan az ve öz
olsun.
den
S. Paşazade Sezai: Herkes anlamalı romandan. Herkes
bir paye çıkartmalı. Bundan başka ne denebilir ki? Sanat
yapmak, toplumdan kopmak olmamalı.
2.
E) A. Mithat Efendi: Evet, çok fazla yazdım. Herkese ulaş-
maya çalıştım. Romanlarımda meddah gibi davrandım.
Olay akışını kestim, araya girdim. Teknik için değil, top-
lum için bunu yaptım.
Servetifünu
1891 yılında Ah
bilim- teknik der
sinin başına Rea
ce bir edebiyat
Parçada bırak
gisi getirilmel
S. Paşazade Sezai: Üstadım! Gerçeklerden koptunuz.
Okura yol göstermeye çalıştın da romanların sanatsal bir
değere mi ulaştı? Bırak toplumsallığı. Sanat, sanata yani
kendisine hizmet etmeli.
A) Mehmet R
B) Celal San
C) Tevfik Fil
D) Cenap S
E) Halit Ziy
3. Servetifi
hangisi
A) Cen
B) Ese
C) Şiir
D) Arv
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
E EDEBİYATI Soru Bankası şiir anla- Tecaizade arine kur ecek bir lenekten nin anla wir oldu- anlayışla si gere- ncak bu Ahengi ngi bir kefeye Konuyu er şey rriyet, ndirir. tirir. acına söy- en bir atsal bile izca mak cak- benimhocam TESTO 6. Behçet, Ahmet Mithat Efendi ile Sami Paşazade Seza sanat anlayışıyla ilgili bir oyun kurgular. Bu oyunda s roman üzerine bir tartışmaya girer. Aşağıdakilerden hangisi bu tartışmada geçebilecek A) A. Mithat Efendi: Romanın belli bir tekniği var ve bu inkar ediyorsunuz. Olay akışını kesmenin romana diyalogdan alınmıştır? kadar zarar verdiğini söylemeye gerek var mı? Servetifünun edebiyas hangisi yanlıştır? etkisi vardır. AL Roman ve hikâyele ar Toplumun sorunla O Sanat için sanat & DYSüslü, sanatlı bir E) Daha önce kulla S. Paşazade Sezai: Ben okurun olaya müdahil olma isterim, onu olayın içine çekerim. Bunda bir yanlış var me Olayı durdurabilirim, romanda buna muktedirim. B) A. Mithat Efendi: Romanda toplumsal faydayı gerektir bir durumun varlığına inanmıyorum. Toplumsal fayda gözetmek romana olabildiğince zarar verir. S. Paşazade Sezai: Olanı değil olması gerekeni anlat yorum. Bana romantizmden etkilenmiş diyebilirsiniz ama romanda hatta tüm sanatlarda toplumsal fayda olmazsa olmazdır. C) A. Mithat Efendi: Okura bir baba gibi yaklaşmaktan ne zevk alıyorsunuz? Onun eksiklerini, hatalarını ona anlat mak ne fayda sağlar? Sanata dönün mirim. f. S. Paşazade Sezai: Bir aydın, yol göstermelidir. You gösterirken de doğruları söyler. Ben, böyle yaptım diye eserlerim asla zarar görmez. D) A. Mithat Efendi: Yazarın dil anlayışı, romanı basitleş tirmemeli. Basitleşen romanın çok okunması da anlam- sızdır. Bırakın, romanın dili ağır olsun. Anlayan az ve öz olsun. den S. Paşazade Sezai: Herkes anlamalı romandan. Herkes bir paye çıkartmalı. Bundan başka ne denebilir ki? Sanat yapmak, toplumdan kopmak olmamalı. 2. E) A. Mithat Efendi: Evet, çok fazla yazdım. Herkese ulaş- maya çalıştım. Romanlarımda meddah gibi davrandım. Olay akışını kestim, araya girdim. Teknik için değil, top- lum için bunu yaptım. Servetifünu 1891 yılında Ah bilim- teknik der sinin başına Rea ce bir edebiyat Parçada bırak gisi getirilmel S. Paşazade Sezai: Üstadım! Gerçeklerden koptunuz. Okura yol göstermeye çalıştın da romanların sanatsal bir değere mi ulaştı? Bırak toplumsallığı. Sanat, sanata yani kendisine hizmet etmeli. A) Mehmet R B) Celal San C) Tevfik Fil D) Cenap S E) Halit Ziy 3. Servetifi hangisi A) Cen B) Ese C) Şiir D) Arv
Aşağıda verilen deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz.
Düşüncesizce davranmak veya
aklına geleni hemen yapmak
Aceleyle, telaşla
Bir is telas sırasında yapılmak
Sözün gelişinden çıkarmak
Dünyada neler olduğunu
öğrenmek, deneyimi artmak
00000
karine ile
anlamak
telaşa gelmek
dünyayı
anlamak
yel yeperek
yelken kürek
aklına yelken
etmek
2
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
Aşağıda verilen deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Düşüncesizce davranmak veya aklına geleni hemen yapmak Aceleyle, telaşla Bir is telas sırasında yapılmak Sözün gelişinden çıkarmak Dünyada neler olduğunu öğrenmek, deneyimi artmak 00000 karine ile anlamak telaşa gelmek dünyayı anlamak yel yeperek yelken kürek aklına yelken etmek 2
7. Sırt üstü yatmak zannedilen dinlenme, bir meşguluyetten
diğerine geçmektir.
Aşağıdakilerden hangisi yükleminin türü yönünden
bu cümleyle özdeştir?
A) Havanın her durumunun ayrı bir şiirsel hâli vardır.
B) Bahçeye tohum atılmazsa bahçede hiçbir şey bitmez.
C) Anını güzel yaşamayan, gelecekte bir şey yapamaz.
D) Çocukların sorularını, onları azarlamadan cevaplama-
lıyız.
E) Güzel söyle ki aksi sedası da güzel olsun.
10. "E
C
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
7. Sırt üstü yatmak zannedilen dinlenme, bir meşguluyetten diğerine geçmektir. Aşağıdakilerden hangisi yükleminin türü yönünden bu cümleyle özdeştir? A) Havanın her durumunun ayrı bir şiirsel hâli vardır. B) Bahçeye tohum atılmazsa bahçede hiçbir şey bitmez. C) Anını güzel yaşamayan, gelecekte bir şey yapamaz. D) Çocukların sorularını, onları azarlamadan cevaplama- lıyız. E) Güzel söyle ki aksi sedası da güzel olsun. 10. "E C
rdu- 9.
leri
m-
ve
-i-
p
a
Fethiye'ye ilk kez 1999 yılında kış mevsiminde gitmiştim.
11
1
Fethiye bende kışında hayatın devam ettiği, büyüklük olarak
|||
IV
köy ile şehir arasında şirin mi şirin, yaşanılası bir kasaba
V
izlenimi bırakmıştı.
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisinin ya-
zımı yanlıştır?
A) 1
cy/₁1
O
Double mibles
B)
D) W
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
rdu- 9. leri m- ve -i- p a Fethiye'ye ilk kez 1999 yılında kış mevsiminde gitmiştim. 11 1 Fethiye bende kışında hayatın devam ettiği, büyüklük olarak ||| IV köy ile şehir arasında şirin mi şirin, yaşanılası bir kasaba V izlenimi bırakmıştı. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisinin ya- zımı yanlıştır? A) 1 cy/₁1 O Double mibles B) D) W
A
-n
bi
/KafaDengi
Türkçe Testi
32. Pürk edebiyatında sosyal eleştiri ilk olarak hiciv
örnekleriyle ortaya çıkar. İğneleyici sözler ve alaylı
ifadelerle sosyal bir durumu eleştiren manzum hicivler,
divan edebiyatında daha çok kişilere yönelik eleştiri içeren
bir türdür. Türk edebiyatında ilk önemli hiciv örneği,
15. yüzyılda yaşayan Şeyhî'nin Harnâme adlı eseridir.
Bir eşeğin konuşturulması yoluyla Harnâme'de Şeyhî'nin
uğradığı saldırı eleştirilir. Bir diğer önemli hiciv şairi ise
Nef'î'dir. 17. yüzyılda yaşayan şairin hiciv konulu şiirleri
dönemin padişahı tarafından da oldukça takdir toplamakla
birlikte padişahın veziri Bayram Paşa için yazdığı hicvi,
ölümüne yol açar. Yüzyılın sonlarına doğru ise Nâbî
şiirlerinde sosyal konulara yer veren şairlerden olur.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine
ulaşılabilir?
A) Türk edebiyatında eleştirinin eski bir geçmişi olduğuna
Hiciv şairlerinin devlet himayesinde sanatlarını icra
etme imkânına eriştiklerine
C) Türk edebiyatında alegorik özellikler gösteren hiciv
örneklerinin daha çok sevildiğine
D) Türk edebiyatında hiciv denince akla ilk olarak divan
edebiyatının geldiğine
E) Osmanlının yükselme ve duraklama devrinin hiciv
türünün en bilindik örneklerine kaynaklık ettiğine
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Tiyatrosu Özellikleri
A -n bi /KafaDengi Türkçe Testi 32. Pürk edebiyatında sosyal eleştiri ilk olarak hiciv örnekleriyle ortaya çıkar. İğneleyici sözler ve alaylı ifadelerle sosyal bir durumu eleştiren manzum hicivler, divan edebiyatında daha çok kişilere yönelik eleştiri içeren bir türdür. Türk edebiyatında ilk önemli hiciv örneği, 15. yüzyılda yaşayan Şeyhî'nin Harnâme adlı eseridir. Bir eşeğin konuşturulması yoluyla Harnâme'de Şeyhî'nin uğradığı saldırı eleştirilir. Bir diğer önemli hiciv şairi ise Nef'î'dir. 17. yüzyılda yaşayan şairin hiciv konulu şiirleri dönemin padişahı tarafından da oldukça takdir toplamakla birlikte padişahın veziri Bayram Paşa için yazdığı hicvi, ölümüne yol açar. Yüzyılın sonlarına doğru ise Nâbî şiirlerinde sosyal konulara yer veren şairlerden olur. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? A) Türk edebiyatında eleştirinin eski bir geçmişi olduğuna Hiciv şairlerinin devlet himayesinde sanatlarını icra etme imkânına eriştiklerine C) Türk edebiyatında alegorik özellikler gösteren hiciv örneklerinin daha çok sevildiğine D) Türk edebiyatında hiciv denince akla ilk olarak divan edebiyatının geldiğine E) Osmanlının yükselme ve duraklama devrinin hiciv türünün en bilindik örneklerine kaynaklık ettiğine