Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950) Soruları

KAMP 04
12. yüzyılda yazılan bu eser tasavvufi gerçekleri içerir.
Hece ölçüsüyle ve dörtlük birimiyle yazılan bu eserde ge-
nellikle 7'li ve 12'li hece ölçüleri kullanılmıştır. Yazar, Türk
tasavvuf edebiyatının ilk büyük ismidir. Sade bir dille yazı-
lan eser, didaktik bir eserdir.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisi-
dir?
AD Divan-ı Hikmete 112
7 sade bird il
B Kutadgu Bilig
C) Atabetü'l Hakayık
D) Risâletü'n Nushiyye
E) Makalat
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
KAMP 04 12. yüzyılda yazılan bu eser tasavvufi gerçekleri içerir. Hece ölçüsüyle ve dörtlük birimiyle yazılan bu eserde ge- nellikle 7'li ve 12'li hece ölçüleri kullanılmıştır. Yazar, Türk tasavvuf edebiyatının ilk büyük ismidir. Sade bir dille yazı- lan eser, didaktik bir eserdir. Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisi- dir? AD Divan-ı Hikmete 112 7 sade bird il B Kutadgu Bilig C) Atabetü'l Hakayık D) Risâletü'n Nushiyye E) Makalat
13- Orhan Veli'yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Batı edebiyatından çeviriler yapmıştır.
B) İlk şiirleri duygusal ve liriktir.
C) Sürrealizmin etkisinde kalmıştır.
D) Eski şiirle yeni şiirin sentezini yapmıştır.
E) Şiirde şairaneliği kaldırmıştır.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
13- Orhan Veli'yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Batı edebiyatından çeviriler yapmıştır. B) İlk şiirleri duygusal ve liriktir. C) Sürrealizmin etkisinde kalmıştır. D) Eski şiirle yeni şiirin sentezini yapmıştır. E) Şiirde şairaneliği kaldırmıştır.
E
. İlk kar tanesi Erzurum'a düştüğünde, Anadolu'nun
I
birçok yeri güneşle yüz yüzedir. Oysa Palandöken'de
||
kar yükünü çoktan tutmuş; dağın gerçek sakinleri
yuvalarına çekilmiş, karlar erimeye başlayana kadar
IV
V
ortadan kaybolmuştur.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. sözcük, bir ad takımını belirtmiştir.
B) II. söz, bir edat grubudur.
C) III. söz, ek eylem alarak yüklem görevinde kullanılan
bir ikilemedir.
D) IV. sözcük, hem iyelik hem de durum eki almıştır.
E) V sözcükte "ler/lar" eki, yapım eki görevinde
kullanılmıştır.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
E . İlk kar tanesi Erzurum'a düştüğünde, Anadolu'nun I birçok yeri güneşle yüz yüzedir. Oysa Palandöken'de || kar yükünü çoktan tutmuş; dağın gerçek sakinleri yuvalarına çekilmiş, karlar erimeye başlayana kadar IV V ortadan kaybolmuştur. Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. sözcük, bir ad takımını belirtmiştir. B) II. söz, bir edat grubudur. C) III. söz, ek eylem alarak yüklem görevinde kullanılan bir ikilemedir. D) IV. sözcük, hem iyelik hem de durum eki almıştır. E) V sözcükte "ler/lar" eki, yapım eki görevinde kullanılmıştır.
A
29. Tarihi çok eskilere dayanan dövme, Afrika kabilelerinde
ve Kızılderililerde kimlik kartı görevi görüyordu. Dövme, o
zamanlar, kişinin toplumsal konumuna dair minik ipuçları
veriyordu. İçinde bulunduğumuz çağda dövmenin, etnik
kullanımını geride bırakarak oldukça yaygınlaştığını bili-
yoruz. Biraz geriye gittiğimizde dövmenin asıl yükselişinin
bireycilik ve narsisizmin geliştiği 1980-1990 senelerinde
olduğunu görüyoruz. Önceleri dövme bir tür safını belli
etme, daha sonrasında da bir sosyal gruba aidiyeti anlat-
ma aracı olarak kullanılırdı. Günümüzde bunların dışında
taşıdığı anlamlarla oldukça yaygındır.
Bu parçadan hareketle dövmeyle ilgili aşağıdakilerin
hangisine ulaşılamaz?
Son yıllarda,
belli bir gruba mensup olma amacı dışın-
da kullanımı yaygınlaşmıştır.
BBireycilik ve narsisizmle rağbet gördüğü dönmede bir
topluluğa bağlılığı gösteren siyasi işaret olmuştur.
C) Zamanla, taşıdığı anlamlar değişime uğramış ve gü-
nümüzde moda hâline gelmiştir.
Geçmişte, kabile kültüründe görülen ve bireyin ait ol-
duğu topluluğu yansıtan bir belge niteliğindedir.
EX Etnik kullanımının geride kaldığı ve günümüzde farklı
amaçlarla kullanıldığı görülmektedir.
30 Mariana, derinliği yaklaşık 11 km olan ve Pasifik O
hir cukurdur. Çukurun uzur
üzerine
e "ken-
bırakın
ve her
wanınız-
mez?
vardır.
ektedir.
miştir.
karekök
Türkçe
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)
A 29. Tarihi çok eskilere dayanan dövme, Afrika kabilelerinde ve Kızılderililerde kimlik kartı görevi görüyordu. Dövme, o zamanlar, kişinin toplumsal konumuna dair minik ipuçları veriyordu. İçinde bulunduğumuz çağda dövmenin, etnik kullanımını geride bırakarak oldukça yaygınlaştığını bili- yoruz. Biraz geriye gittiğimizde dövmenin asıl yükselişinin bireycilik ve narsisizmin geliştiği 1980-1990 senelerinde olduğunu görüyoruz. Önceleri dövme bir tür safını belli etme, daha sonrasında da bir sosyal gruba aidiyeti anlat- ma aracı olarak kullanılırdı. Günümüzde bunların dışında taşıdığı anlamlarla oldukça yaygındır. Bu parçadan hareketle dövmeyle ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Son yıllarda, belli bir gruba mensup olma amacı dışın- da kullanımı yaygınlaşmıştır. BBireycilik ve narsisizmle rağbet gördüğü dönmede bir topluluğa bağlılığı gösteren siyasi işaret olmuştur. C) Zamanla, taşıdığı anlamlar değişime uğramış ve gü- nümüzde moda hâline gelmiştir. Geçmişte, kabile kültüründe görülen ve bireyin ait ol- duğu topluluğu yansıtan bir belge niteliğindedir. EX Etnik kullanımının geride kaldığı ve günümüzde farklı amaçlarla kullanıldığı görülmektedir. 30 Mariana, derinliği yaklaşık 11 km olan ve Pasifik O hir cukurdur. Çukurun uzur üzerine e "ken- bırakın ve her wanınız- mez? vardır. ektedir. miştir. karekök Türkçe
14-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 1950-1980
cumhuriyet tiyatrosu ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A-1950 sonrasında tiyatro teknik acıdan ilerlemiş, tiyatroda
işlenen konular çeşitlenmiştir.
B-1940 - 1960 yıllarında ülkedeki değişim, hayatla iç içe bir
sanat olan tiyatromuzu da yakından ilgilendirmiştir.
C-Oyunların sayısında büyük bir artışın gözlemlendiği bu
dönemde oyunların konuları sabit kalmış pek değişmemiştir.
D-1960'larda gelişen siyasi ve sosyal olaylarla
edebiyatımızda yeni bir dönem başlar.
E-Sosyal değişimlerin birey ve toplum yaşamındaki etkileri
siyasal, sosyal ve psikolojik yaklaşımlarla yansıtılır.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
14-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 1950-1980 cumhuriyet tiyatrosu ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? A-1950 sonrasında tiyatro teknik acıdan ilerlemiş, tiyatroda işlenen konular çeşitlenmiştir. B-1940 - 1960 yıllarında ülkedeki değişim, hayatla iç içe bir sanat olan tiyatromuzu da yakından ilgilendirmiştir. C-Oyunların sayısında büyük bir artışın gözlemlendiği bu dönemde oyunların konuları sabit kalmış pek değişmemiştir. D-1960'larda gelişen siyasi ve sosyal olaylarla edebiyatımızda yeni bir dönem başlar. E-Sosyal değişimlerin birey ve toplum yaşamındaki etkileri siyasal, sosyal ve psikolojik yaklaşımlarla yansıtılır.
Yukarıda bazı özellik
A) Orhan Asena
B) Nahid Sırrı Orik
C) Necati Cumalı D) Recep Bilginer
E) Turgut Özakman
55) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi cumhuriyet 1950-1980 dönemi tiyatro türünde eser vermemiştir
A) Turan Oflazoğlu
B) Nahid Sırrı Orik
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Haldun Taner
E) Faruk Nafiz Çamlıbel
56-Aşağıdakilerden hangisi tiyatronun öğeleri arasında yer almaz?
A- seyirci
B- oyuncu
C- sahne
D- eser
E-anlatıcı
psu'ndaki ilk epik tiyatro örneği olan "Keşanlı Ali Destanı" adlı oyunu ile dünya
rdan alan siyasal-sosyal taşlamaların ağır bastığı oyun
irk tiyatrosunun klasikleri old
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
Yukarıda bazı özellik A) Orhan Asena B) Nahid Sırrı Orik C) Necati Cumalı D) Recep Bilginer E) Turgut Özakman 55) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi cumhuriyet 1950-1980 dönemi tiyatro türünde eser vermemiştir A) Turan Oflazoğlu B) Nahid Sırrı Orik C) Hüseyin Cahit Yalçın D) Haldun Taner E) Faruk Nafiz Çamlıbel 56-Aşağıdakilerden hangisi tiyatronun öğeleri arasında yer almaz? A- seyirci B- oyuncu C- sahne D- eser E-anlatıcı psu'ndaki ilk epik tiyatro örneği olan "Keşanlı Ali Destanı" adlı oyunu ile dünya rdan alan siyasal-sosyal taşlamaların ağır bastığı oyun irk tiyatrosunun klasikleri old
e tiyatro
in ken-
# ile kul-
eri usta
ülür. İlk
ul Şehir
n lanın-
elenen
akiler-
kut
U
A) Orhan Asend
B) Turgut Özakman
C) Necali Cumali
D) Refik Erduran
E) Güngör Dilmen
11. Aşağıdaki tiyatro eserlerinden hangisi Turan Oflazoğlu'na
ait değildir?
A) IV. Murat
B) Kösem Sultan
C) Töre
D) Sokrates Savunuyor
E) Genç Osman
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
e tiyatro in ken- # ile kul- eri usta ülür. İlk ul Şehir n lanın- elenen akiler- kut U A) Orhan Asend B) Turgut Özakman C) Necali Cumali D) Refik Erduran E) Güngör Dilmen 11. Aşağıdaki tiyatro eserlerinden hangisi Turan Oflazoğlu'na ait değildir? A) IV. Murat B) Kösem Sultan C) Töre D) Sokrates Savunuyor E) Genç Osman
52. Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamit Tarhan'ın tiyatro anlayışı için yanlış bir
yargı içermektedir?
A) Tiyatrolarını yazılışları bakımından manzum, mensur ve manzum-mensur karışık
olmak üzere üçe ayırmak mümkündür.
B) Sahnelenmeye pek de uygun olmayan bu eserleri daha çok okunması için
yazmıştır.
C) Yerli hayatı konu aldığı birkaç oyun dışında oyunlarında tarihî olaylara ve başka
milletlerin yaşayışlarına yer vermiştir.
D) Teknik bakımdan oldukça başarılı eserler vermiştir.
E) Shakespeare'den gelme bir tesir ile kimi oyunlarında cinlere ve cadılara da yer
verir.
de eser vermistir?
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
52. Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamit Tarhan'ın tiyatro anlayışı için yanlış bir yargı içermektedir? A) Tiyatrolarını yazılışları bakımından manzum, mensur ve manzum-mensur karışık olmak üzere üçe ayırmak mümkündür. B) Sahnelenmeye pek de uygun olmayan bu eserleri daha çok okunması için yazmıştır. C) Yerli hayatı konu aldığı birkaç oyun dışında oyunlarında tarihî olaylara ve başka milletlerin yaşayışlarına yer vermiştir. D) Teknik bakımdan oldukça başarılı eserler vermiştir. E) Shakespeare'den gelme bir tesir ile kimi oyunlarında cinlere ve cadılara da yer verir. de eser vermistir?
4. Batılı anlamda romancılık bu dönemde başlamıştır. Romanlar realizm ve
naturalizmin etkisinde gelişmiş, eserlerde gereksiz tasvirlere yer verilmemiş, olaylar
İstanbul ve yakınlarında geçerken Fransız cümle yapısına uygun devrik ve iç içe
birleşik cümleler kullanılmıştır. Üst tabaka insanların kahraman olarak seçildiği
eserlerde ruh çözümlemeleri dikkat çekicidir. Bu parçada sözü edilen edebiyat
hareketi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimat Edebiyatı
B) Fecriati Edebiyatı
C) Servetifünun Edebiyatı
D) Milli Edebiyat
E) Cumhuriyet Edebiyatı
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)
4. Batılı anlamda romancılık bu dönemde başlamıştır. Romanlar realizm ve naturalizmin etkisinde gelişmiş, eserlerde gereksiz tasvirlere yer verilmemiş, olaylar İstanbul ve yakınlarında geçerken Fransız cümle yapısına uygun devrik ve iç içe birleşik cümleler kullanılmıştır. Üst tabaka insanların kahraman olarak seçildiği eserlerde ruh çözümlemeleri dikkat çekicidir. Bu parçada sözü edilen edebiyat hareketi aşağıdakilerden hangisidir? A) Tanzimat Edebiyatı B) Fecriati Edebiyatı C) Servetifünun Edebiyatı D) Milli Edebiyat E) Cumhuriyet Edebiyatı
1. Bir Serencam, Rahmet hikâye türündeki eserleridir.
II.Yaban romanında Ahmet Celal'in şahsiyetinde Türk
aydınını sembolize etmiştir.
III. Nesil çatışmasını Naim Efendi ve torunu Seniha
üzerinden Kiralık Konak adlı eserinde işlemiştir.
L
IV. Kenan Çobanları, Maske ve Ruh tiyatro türündeki
yapıtlarıdır.
VI. Dünya Savaşı yıllarında İstanbul'daki ahlaki çökün-
tüyü Sodom ve Gomore adlı romanında ele almıştır.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde Yakup Kadri
Karaosmanoğlu ile ilgili bilgi yanlışı vardır?
BY II C) III
AN AV
IV
19.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
1. Bir Serencam, Rahmet hikâye türündeki eserleridir. II.Yaban romanında Ahmet Celal'in şahsiyetinde Türk aydınını sembolize etmiştir. III. Nesil çatışmasını Naim Efendi ve torunu Seniha üzerinden Kiralık Konak adlı eserinde işlemiştir. L IV. Kenan Çobanları, Maske ve Ruh tiyatro türündeki yapıtlarıdır. VI. Dünya Savaşı yıllarında İstanbul'daki ahlaki çökün- tüyü Sodom ve Gomore adlı romanında ele almıştır. Numaralanmış cümlelerin hangisinde Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile ilgili bilgi yanlışı vardır? BY II C) III AN AV IV 19.
IRAJURO2 LISAY SMEMO.S
"Midas'ın Kulakları"yla................, "Koçyiğit Köroğlu'yla........................; Cumhuriyet Dönemi
tiyatroculuğumuzun önemli sanatçılarındandır.
3. Boş bırakılan yerlere hangileri gelmelidir?
910T abys bli noz muğubnulud sbludnstal...ves id Xüyüd nipt mine
A) Orhan Asena- Faruk Nafiz Çamlıbel
ainuyo ilbs eybsn ns2 sbs2 Debus) .stlu2 ms110H
B) Güngör Dilmen- Necati Cumalı
malignis nebrsiblebijses penisz neysmlins h929 sbnexuY.F
Hamdi Tanpınar
C) Turan Oflazoğlu-Ahmet
D) Güngör Dilmen-Ahmet Kutsi Tecer
E) Necati Cumalı- Haldun Taner
nomosso Tugu
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
IRAJURO2 LISAY SMEMO.S "Midas'ın Kulakları"yla................, "Koçyiğit Köroğlu'yla........................; Cumhuriyet Dönemi tiyatroculuğumuzun önemli sanatçılarındandır. 3. Boş bırakılan yerlere hangileri gelmelidir? 910T abys bli noz muğubnulud sbludnstal...ves id Xüyüd nipt mine A) Orhan Asena- Faruk Nafiz Çamlıbel ainuyo ilbs eybsn ns2 sbs2 Debus) .stlu2 ms110H B) Güngör Dilmen- Necati Cumalı malignis nebrsiblebijses penisz neysmlins h929 sbnexuY.F Hamdi Tanpınar C) Turan Oflazoğlu-Ahmet D) Güngör Dilmen-Ahmet Kutsi Tecer E) Necati Cumalı- Haldun Taner nomosso Tugu
17Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 1923-1950 cumhuriyet tiyatrosu ile ilgili bir bilgi yanlışı
vardır?
A-7 Ekim 1914'te ilk resmî Türk tiyatrosu Darülbedayi kurulmuştur.
B- kişi ve toplumsal sorunları birlikte ele alınmıştır diyebiliriz.
C-Bu dönemde tiyatro, Cumhuriyet değerlerinin halka aktarılmasında bir araç olarak
kullanılmıştır.derskonum
D-1940'lı yıllarda Türk tiyatrosunda geleneksel Türk Tiyatrosu'nun izleri görülür.
E-1927'de, Darülbedayi'nin başına Musahipzade Celal getirilmiştir..
nar eser yanlış eşleştirilmiştir?
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
17Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 1923-1950 cumhuriyet tiyatrosu ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? A-7 Ekim 1914'te ilk resmî Türk tiyatrosu Darülbedayi kurulmuştur. B- kişi ve toplumsal sorunları birlikte ele alınmıştır diyebiliriz. C-Bu dönemde tiyatro, Cumhuriyet değerlerinin halka aktarılmasında bir araç olarak kullanılmıştır.derskonum D-1940'lı yıllarda Türk tiyatrosunda geleneksel Türk Tiyatrosu'nun izleri görülür. E-1927'de, Darülbedayi'nin başına Musahipzade Celal getirilmiştir.. nar eser yanlış eşleştirilmiştir?
A
D
A
DENEME 1
Oyun kahramanları efsane, mitoloji, tarih ve rivayetlerden
faydalanarak renklendirmiştir.
• Divan edebiyatı ve halk edebiyatı kaynaklarından beslen-
miştir.
• Uzak tarih, yakın tarih iyice taranmış, tarihi kişilikler, siyasi
olaylar, kritik dönemeçler eserlerine konu olmuştur.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdaki eserlerden hangi-
sini yazmamıştır?
A) Deli İbrahim
B) Sultan Ahmet
C) Ben Mimar Sinan
D) Cem Sultan
E) Yine Bir Gülnihal
a
16.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
A D A DENEME 1 Oyun kahramanları efsane, mitoloji, tarih ve rivayetlerden faydalanarak renklendirmiştir. • Divan edebiyatı ve halk edebiyatı kaynaklarından beslen- miştir. • Uzak tarih, yakın tarih iyice taranmış, tarihi kişilikler, siyasi olaylar, kritik dönemeçler eserlerine konu olmuştur. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdaki eserlerden hangi- sini yazmamıştır? A) Deli İbrahim B) Sultan Ahmet C) Ben Mimar Sinan D) Cem Sultan E) Yine Bir Gülnihal a 16.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
6. Şehir tiyatrolarının bir sahnesine onun adı verildi. Yine adına,
bir meslek eğitim okulu kuruldu. Her ölüm yıl dönümünde,
mezarı başında yapılan anma toplantıları, bir gelenek håline
gelmiştir. Özellikle Türk tiyatro ve sinema tarihinde, köşe taşı
sayılabilecek bir kişiliktir. Tarihçi ve araştırmacılar, Türk si-
Dönemi" olarak
nema ve tiyatrosundaki belli bir dönemi,
tanımlamakta görüş birliği içindedirler.
66
1110
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Afife Jale
B) Orhan Asena
C) Haldun Dormen
D) Gazanfer Özcan
E) Muhsin Ertuğrul
Edebiyat yaşamına şiir ve öykü yazarak başlayan sanatçı
1950 yılından sonraki Türk edebiyatımızın en önemli tiyatr
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 6. Şehir tiyatrolarının bir sahnesine onun adı verildi. Yine adına, bir meslek eğitim okulu kuruldu. Her ölüm yıl dönümünde, mezarı başında yapılan anma toplantıları, bir gelenek håline gelmiştir. Özellikle Türk tiyatro ve sinema tarihinde, köşe taşı sayılabilecek bir kişiliktir. Tarihçi ve araştırmacılar, Türk si- Dönemi" olarak nema ve tiyatrosundaki belli bir dönemi, tanımlamakta görüş birliği içindedirler. 66 1110 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Afife Jale B) Orhan Asena C) Haldun Dormen D) Gazanfer Özcan E) Muhsin Ertuğrul Edebiyat yaşamına şiir ve öykü yazarak başlayan sanatçı 1950 yılından sonraki Türk edebiyatımızın en önemli tiyatr
13. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi tiyatrosu ile ilgili
yanlış bir ifadedir?
A) Bugünkü şehir tiyatrolarının temeli 1923'te kurulan Darülbedayi' dir.
B) Muhsin Ertuğrul tiyatroyu çağdaşlaştırarak bugünkü tiyatronun
temellerini atmıştır.
C) Bu dönemde sanatçılar toplumumuzdaki değer yargılarının
değişmesinden kaynaklanan sorunlarla ilgilenmişlerdir.
D) Şinasi ilk eserlerini bu dönemde vermiştir.
E) 1950-1970'li yıllarda yazar sayısı artmış, konular çeşitlenmiş,
kuşaklar arası, ağa-köylü, kadın-erkek çatışmaları işlenmiştir.
14. Aşağıdakilerden hangis konusun gimo ta
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
13. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi tiyatrosu ile ilgili yanlış bir ifadedir? A) Bugünkü şehir tiyatrolarının temeli 1923'te kurulan Darülbedayi' dir. B) Muhsin Ertuğrul tiyatroyu çağdaşlaştırarak bugünkü tiyatronun temellerini atmıştır. C) Bu dönemde sanatçılar toplumumuzdaki değer yargılarının değişmesinden kaynaklanan sorunlarla ilgilenmişlerdir. D) Şinasi ilk eserlerini bu dönemde vermiştir. E) 1950-1970'li yıllarda yazar sayısı artmış, konular çeşitlenmiş, kuşaklar arası, ağa-köylü, kadın-erkek çatışmaları işlenmiştir. 14. Aşağıdakilerden hangis konusun gimo ta
3. Aşağıda verilen listede eserlerin ilk baskı tarihi esas
alınmış, basılmayanlar için ise sahnelenme tarihleri
verilmiştir.
Basılan Piyesler:
(1920) Hançer. İstanbul: Diken-İnci Neşriyatı Matbaası.
(1922) Eski Rüya. İstanbul: Hüsn-i Tabiat Matbaası.
(1926) Taş Parçası. İstanbul: Ma'rifet Matbaasi.
Basılmayan Piyesler:
(1946) Ağlayan Kız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir
Tiyatroları Kütüphanesi.
(1956) Bu Gece Başka Gece. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Şehir Tiyatroları Kütüphanesi.
Bu parçanın yer aldığı bir makaleyle ilgili olarak
1. Millî Edebiyat Dönemi'nde yazılmıştır.
II. Tiyatro türüyle ilgilidir.
III. Reşat Nuri Güntekin'in bazı eserleriyle ilgili bilgiler
içermektedir.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
I ve II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
3. Aşağıda verilen listede eserlerin ilk baskı tarihi esas alınmış, basılmayanlar için ise sahnelenme tarihleri verilmiştir. Basılan Piyesler: (1920) Hançer. İstanbul: Diken-İnci Neşriyatı Matbaası. (1922) Eski Rüya. İstanbul: Hüsn-i Tabiat Matbaası. (1926) Taş Parçası. İstanbul: Ma'rifet Matbaasi. Basılmayan Piyesler: (1946) Ağlayan Kız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Kütüphanesi. (1956) Bu Gece Başka Gece. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Kütüphanesi. Bu parçanın yer aldığı bir makaleyle ilgili olarak 1. Millî Edebiyat Dönemi'nde yazılmıştır. II. Tiyatro türüyle ilgilidir. III. Reşat Nuri Güntekin'in bazı eserleriyle ilgili bilgiler içermektedir. yargılarından hangileri söylenebilir? A) Yalnız I I ve II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III