Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980) Soruları

2.
1.
(Tiyatro)
Aşağıdaki tragedya ve komedya karşılaştırmalarından 3.
hangisi yanlıştır?
A) Tragedya, konusunu tarihten ya da mitolojiden alır;
komedya, günlük yaşantıyı irdeler.
B) Tragedyanın kişileri, toplumca tanınan seçkin insanlardır;
komedyada sıradan, kusurlu kişiler yer alır.
C) Tragedyada öykü, güzel başlayıp yıkımla sonuçlanır;
komedyada olaylar bunun tersi yönde gelişir, öykü mutlu
bir şekilde biter.
D) Tragedyada zaman-yer-olay birliği olarak bilinen üç
birlik kuralına uyulur; komedide üç birlik kuralına uyma
zorunluluğu yoktur.
E) Tragedya, seyircide korku ve acima duyguları uyandır-
mayı amaçlar; komedya, kusurlara güldürerek seyirciyi
düşündürmek ister.
KANUNÎ - (Mustafa'ya bir ferman uzatarak) Safevilerin fitne
Ten
sur
için
ve
eş
4.
de
gr
A
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
2. 1. (Tiyatro) Aşağıdaki tragedya ve komedya karşılaştırmalarından 3. hangisi yanlıştır? A) Tragedya, konusunu tarihten ya da mitolojiden alır; komedya, günlük yaşantıyı irdeler. B) Tragedyanın kişileri, toplumca tanınan seçkin insanlardır; komedyada sıradan, kusurlu kişiler yer alır. C) Tragedyada öykü, güzel başlayıp yıkımla sonuçlanır; komedyada olaylar bunun tersi yönde gelişir, öykü mutlu bir şekilde biter. D) Tragedyada zaman-yer-olay birliği olarak bilinen üç birlik kuralına uyulur; komedide üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur. E) Tragedya, seyircide korku ve acima duyguları uyandır- mayı amaçlar; komedya, kusurlara güldürerek seyirciyi düşündürmek ister. KANUNÎ - (Mustafa'ya bir ferman uzatarak) Safevilerin fitne Ten sur için ve eş 4. de gr A
3. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi şart kipinin hikâ-
yesi biçimindedir?
A) O kötü hatıraları geride bırakabilsem.
B) Siparişlerimizin hazır olması gerekiyordu.
C) Keşke biraz daha sabretseydiniz.
D) Şimdi yanındaki ben olmalıydım. X
E) Haberi olsaymış kendisi de gelirmiş. X
+
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
3. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi şart kipinin hikâ- yesi biçimindedir? A) O kötü hatıraları geride bırakabilsem. B) Siparişlerimizin hazır olması gerekiyordu. C) Keşke biraz daha sabretseydiniz. D) Şimdi yanındaki ben olmalıydım. X E) Haberi olsaymış kendisi de gelirmiş. X +
3 Natüralizm,
yüzyılın
XIX.
sonlarında
Fransa'da ortaya çıkmış bir edebî akımdır.
Kainatta gerçekleşen her şeyin nedensellik
bağı içinde belirlendiği düşüncesini benim-
seyen determinizmin edebiyata yansıması-
minizmin
dır. Toplumu anlatırken bilimsel yöntemden
faydalanır ve soya çekim kavramı üzerinde
UV
durur. Romantizmin ileri aşamasıdır.
V
Natüralizm ile ilgili verilen yukarıdaki
parçada kaç numara ile belirtilen kav-
ram veya sözcük yanlış bir bilgidir?
A
LEATI
TICHTII DYTV
E)
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
3 Natüralizm, yüzyılın XIX. sonlarında Fransa'da ortaya çıkmış bir edebî akımdır. Kainatta gerçekleşen her şeyin nedensellik bağı içinde belirlendiği düşüncesini benim- seyen determinizmin edebiyata yansıması- minizmin dır. Toplumu anlatırken bilimsel yöntemden faydalanır ve soya çekim kavramı üzerinde UV durur. Romantizmin ileri aşamasıdır. V Natüralizm ile ilgili verilen yukarıdaki parçada kaç numara ile belirtilen kav- ram veya sözcük yanlış bir bilgidir? A LEATI TICHTII DYTV E)
22. 1947'de kurulmakta olan Devlet Tiyatroları Genel Müdür-
lüğünü yönetmek üzere Ankara Devlet Konservatuvarı Tat-
bikat Sahnesinin başına getirilen ve aynı zamanda Türk
tiyatrosunun Batılı anlamda kurucusu olarak kabul edilen
----, artık sinemadan uzaklaşmaya ve tiyatro alanında çalış-
malarını yoğunlaştırmaya başladı. Çeşitli aralıklarla Devlet
Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Şehir Tiyatroları
Başrejisörlüğü görevini sürdürdü. 1947'de Ankara da Küçük
Tiyatro, 1948'de Buyuk Tiyatro yu kurdu. Bir Komiser Geldi
oyunundaki müfettiş rolüyle oyuncu olarak son kez sahnede
göründü.
A Gungor Dilmen
B) Haldun Taner
A
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
Muhsin Ertuğrul
Deneme - 4
D) Orhan Asena
E) Turgut Özakman
VERONIC
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
22. 1947'de kurulmakta olan Devlet Tiyatroları Genel Müdür- lüğünü yönetmek üzere Ankara Devlet Konservatuvarı Tat- bikat Sahnesinin başına getirilen ve aynı zamanda Türk tiyatrosunun Batılı anlamda kurucusu olarak kabul edilen ----, artık sinemadan uzaklaşmaya ve tiyatro alanında çalış- malarını yoğunlaştırmaya başladı. Çeşitli aralıklarla Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Şehir Tiyatroları Başrejisörlüğü görevini sürdürdü. 1947'de Ankara da Küçük Tiyatro, 1948'de Buyuk Tiyatro yu kurdu. Bir Komiser Geldi oyunundaki müfettiş rolüyle oyuncu olarak son kez sahnede göründü. A Gungor Dilmen B) Haldun Taner A Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Muhsin Ertuğrul Deneme - 4 D) Orhan Asena E) Turgut Özakman VERONIC
5. Namus ile irfanı yetişmez mi mükâfat q
İkbal yolu gerçi Kemal'in kapanıktır
Çok ak göremezsen de saçında sakalında
Elminnetü lillâh yüzü ak, alnı açıktır
Bu şiirin nazım biçimi, aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Rubai
B) Kit'a
D) Murabba
C) Mesnevi
E) Müstezat
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
5. Namus ile irfanı yetişmez mi mükâfat q İkbal yolu gerçi Kemal'in kapanıktır Çok ak göremezsen de saçında sakalında Elminnetü lillâh yüzü ak, alnı açıktır Bu şiirin nazım biçimi, aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Rubai B) Kit'a D) Murabba C) Mesnevi E) Müstezat
A
19. Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı bir uyak türü
vardır?
A) Hülyalara boş kadehler uzatır
Anlatır sevdaları satır satır,
NO1
CONS
tunc
B) Biçare gönüller! Ne giden son gemidir-bu
Hicranlı hayatın ne de son maternidicbu
C) Dost yollan nakışlandı kanımdan
Sevdiklerim vergi keser canimdan.
tam
2Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk
Soğuk bir mart sabahı... Buz tutuyor her soluk
E) Dalında kurudu ümidin goncalen
zengin
Bir türlü bulamadım o dörtlü yoncalar
tung
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
A 19. Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı bir uyak türü vardır? A) Hülyalara boş kadehler uzatır Anlatır sevdaları satır satır, NO1 CONS tunc B) Biçare gönüller! Ne giden son gemidir-bu Hicranlı hayatın ne de son maternidicbu C) Dost yollan nakışlandı kanımdan Sevdiklerim vergi keser canimdan. tam 2Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk Soğuk bir mart sabahı... Buz tutuyor her soluk E) Dalında kurudu ümidin goncalen zengin Bir türlü bulamadım o dörtlü yoncalar tung
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-lik" ekini alan
sözcüğün görevi diğerlerinden farklıdır?
A) Bahçeye kışlık odunları yığıp doğrayacaktım.
B) Evin aylık giderine maaşım yetmemeye başladı.
C) Biraz bekle, bir saatlik işim kaldı.
D) Kimseye karşı böyle anlık tepkiler vermemelisin.
Yapılan her iyilik dünyayı daha güzelleştirecektir.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-lik" ekini alan sözcüğün görevi diğerlerinden farklıdır? A) Bahçeye kışlık odunları yığıp doğrayacaktım. B) Evin aylık giderine maaşım yetmemeye başladı. C) Biraz bekle, bir saatlik işim kaldı. D) Kimseye karşı böyle anlık tepkiler vermemelisin. Yapılan her iyilik dünyayı daha güzelleştirecektir.
14
10. Aşağıdaki tabloda bazı illerin ocak ayı sıcaklık ortalaması
verilmiştir.
İller
Antalya
İzmir
İstanbul
Ocak Ayı Sıcaklık Ortalaması (°C)
9,9
8,9
5,7
Bu illerde sıcaklıkların farklı olmasında etkili olan te-
mel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
B) Ortalama yükselti
D) Bakı etkisi
A) Enlem etkisi
C) Dağların uzanışı
E) Deniz etkisi
-
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
14 10. Aşağıdaki tabloda bazı illerin ocak ayı sıcaklık ortalaması verilmiştir. İller Antalya İzmir İstanbul Ocak Ayı Sıcaklık Ortalaması (°C) 9,9 8,9 5,7 Bu illerde sıcaklıkların farklı olmasında etkili olan te- mel faktör aşağıdakilerden hangisidir? B) Ortalama yükselti D) Bakı etkisi A) Enlem etkisi C) Dağların uzanışı E) Deniz etkisi -
V-Konu Testi
10. Yürü bre Dadaloğlu'm yürü git
Dertli dertli Çukurova yolun tut
Bunda suçun varsa Hakk'a tevbe et
De ki gayrı bizim eller iniler
Test
38
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıştır?
A) 11'li hece ölçüsü kullanılmıştır.
B) 4+4+3 durak düzenine uygundur.
C) Pastoral şiir nitelikleri taşımaktadır.
D) Bir keşmanın son dörtlüğüdür.
E) "aaab" biçiminde uyaklanmıştır.
IGN
inans
Aşağıdakilerden hangisi kesik mani örneğidir?
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
V-Konu Testi 10. Yürü bre Dadaloğlu'm yürü git Dertli dertli Çukurova yolun tut Bunda suçun varsa Hakk'a tevbe et De ki gayrı bizim eller iniler Test 38 Bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) 11'li hece ölçüsü kullanılmıştır. B) 4+4+3 durak düzenine uygundur. C) Pastoral şiir nitelikleri taşımaktadır. D) Bir keşmanın son dörtlüğüdür. E) "aaab" biçiminde uyaklanmıştır. IGN inans Aşağıdakilerden hangisi kesik mani örneğidir?
Bir ad tamlamasında birden fazla tamlayan, ortak
tamlanana bağlanabilir.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu açıklamaya
örnek olacak bir kullanım vardır?
A) Gökyüzü ağlıyor, haykırıyor sensizliği
Sensizlik bir tokat gibi çarpıyor yüzüme
B) Sevgilinin gözlerinde üzüm salkımları
Boğaza karşı şerbetledi günümüzü
C) Sarı taşlı yollardan, yürürken yavaş yavaş
Her adımla tükenen, bir hasretle arkadaş
DY Bir avuç yıldız topladım gökyüzünden
Bir avuç gökyüzü düşüverdi avuçlarıma
E) insanoğlu bir et bir kemik parçası
Her biri zerredir, ummanın damlası
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
Bir ad tamlamasında birden fazla tamlayan, ortak tamlanana bağlanabilir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu açıklamaya örnek olacak bir kullanım vardır? A) Gökyüzü ağlıyor, haykırıyor sensizliği Sensizlik bir tokat gibi çarpıyor yüzüme B) Sevgilinin gözlerinde üzüm salkımları Boğaza karşı şerbetledi günümüzü C) Sarı taşlı yollardan, yürürken yavaş yavaş Her adımla tükenen, bir hasretle arkadaş DY Bir avuç yıldız topladım gökyüzünden Bir avuç gökyüzü düşüverdi avuçlarıma E) insanoğlu bir et bir kemik parçası Her biri zerredir, ummanın damlası
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sifat-fiil kul-
lanılmıştır?
po
A) Paraya sıkışanlar arsa satardı.
B) Almanya'dan oğlum gelecek, diye bizi çıkardı.
C) Köpeğini ayda bir yıkardı.
D) Öğretmenlerine çok saygı gösterirdi.
E) İkide bir gelip bana sataşırdı.
STQ
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sifat-fiil kul- lanılmıştır? po A) Paraya sıkışanlar arsa satardı. B) Almanya'dan oğlum gelecek, diye bizi çıkardı. C) Köpeğini ayda bir yıkardı. D) Öğretmenlerine çok saygı gösterirdi. E) İkide bir gelip bana sataşırdı. STQ
EYG YAYINLARI
"Güvenli" ile "güvenilir" sözcükleri arasındaki ayrımı her-
kes bilmiyor.
II. Aracın trafik kurallarına uymayan sürücüsüne polis tara-
fından ceza yazıldı.
5. 1.
III. Köy meydanından yankılanan sesi tüm kasaba duyabi-
liyordu.
IV. Eve giderken genellikle bu yolu kullanırım.
V. ÖSYM merkezinden yapılan açıklamaya göre, sınav sü-
relerinde herhangi bir değişiklik yokmuş.
Yukarıda verilen numaralandırılmış cümlelerin hangi-
sinde anlatım bozukluğu vardır?
AV
C) III
B) IV
D) II
E) L
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
EYG YAYINLARI "Güvenli" ile "güvenilir" sözcükleri arasındaki ayrımı her- kes bilmiyor. II. Aracın trafik kurallarına uymayan sürücüsüne polis tara- fından ceza yazıldı. 5. 1. III. Köy meydanından yankılanan sesi tüm kasaba duyabi- liyordu. IV. Eve giderken genellikle bu yolu kullanırım. V. ÖSYM merkezinden yapılan açıklamaya göre, sınav sü- relerinde herhangi bir değişiklik yokmuş. Yukarıda verilen numaralandırılmış cümlelerin hangi- sinde anlatım bozukluğu vardır? AV C) III B) IV D) II E) L
& Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mantık yanlışlığı var-
dır?
A) Gelecek kuşaklarla nesiller bu olayları daha iyi yorum-
layacaklardır.
B) Dün akşam izinsiz evden ayrılıp konsere gittiği için ba-
bası ona çok kızdı..
C Gelecek haftanın önemli programlarından bazılarını siz-
fere hatırlatmaya çalışalım.
D) Romanda ve öyküde olayları bir fotoğraf acımasızlığıyla
vermesi, başarısız olmasına katkıda bulundu.
Yarın sabah tam on bire doğru Sabiha Gökçen Havaa-
lanı'nda olurum.
G YAYINLARI
1
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
& Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mantık yanlışlığı var- dır? A) Gelecek kuşaklarla nesiller bu olayları daha iyi yorum- layacaklardır. B) Dün akşam izinsiz evden ayrılıp konsere gittiği için ba- bası ona çok kızdı.. C Gelecek haftanın önemli programlarından bazılarını siz- fere hatırlatmaya çalışalım. D) Romanda ve öyküde olayları bir fotoğraf acımasızlığıyla vermesi, başarısız olmasına katkıda bulundu. Yarın sabah tam on bire doğru Sabiha Gökçen Havaa- lanı'nda olurum. G YAYINLARI 1
aşa-
5.
shogib obhialgnen he
İyimser bir kişiliği vardır ve bu yazar, yapıtlarında insan
sevgisine geniş bir yer verir.
ina (A
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yan-
liştır?sq
lo st
A Niteleme sıfatına yer verilmiştir.
B) Bir sözcük hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır.
Sayı sıfatı kullanılmıştır.
D) İşaret sıfatına yer verilmiştir.
Vistovisore
Bem
E) Türemiş sıfata yer verilmiştir.
nole2/73
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
aşa- 5. shogib obhialgnen he İyimser bir kişiliği vardır ve bu yazar, yapıtlarında insan sevgisine geniş bir yer verir. ina (A Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yan- liştır?sq lo st A Niteleme sıfatına yer verilmiştir. B) Bir sözcük hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır. Sayı sıfatı kullanılmıştır. D) İşaret sıfatına yer verilmiştir. Vistovisore Bem E) Türemiş sıfata yer verilmiştir. nole2/73
nde
efe,
bu
ise
s-
uş
Ok
ğı
zli
se
e
?
A
A
bir
34. O, önceleri bir tüccarın yanında çalışır. Daha sonra kısa bir
süre memurluk yapar. Memuriyetten ayrıldıktan sonra ise bir
yerlerde çalışmaz, babasından kalan paralarla geçinir. İki
kere evlenmiştir. İlk evliliğini, (Sevgi isimli kolej mezunu
kızla; ikincisini ise Bilge isimli felsefe mezunu genç bir ha-
nimla yapar. Her iki evliliği de kısa bir süre içinde sona erer
ve o, sürecin sonunda yaşadığı ayrılıkları daha iyi değer-
lendirmek için iç dünyasına çekilir. Orada kendisini hesapla-
şarak yeniden kurmaya çalışır ve çoğunlukla da kurguladığı
oyunlarla meşguldür, onlarla oyalanır.
Romandan alınan metinden yola çıkarak
Saatleri Ayarlama
Başkişisi: Hikmet Benol
II. Adı: Korkuyu Beklerken
D) II ile IV
Es Hikaye
Yazarı: Oğuz Atay
IV. Türü: Postmodern
yukarıdakilerin hangisine varılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Enstitüsü
C) I ile III
E) Yalnız IV
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
nde efe, bu ise s- uş Ok ğı zli se e ? A A bir 34. O, önceleri bir tüccarın yanında çalışır. Daha sonra kısa bir süre memurluk yapar. Memuriyetten ayrıldıktan sonra ise bir yerlerde çalışmaz, babasından kalan paralarla geçinir. İki kere evlenmiştir. İlk evliliğini, (Sevgi isimli kolej mezunu kızla; ikincisini ise Bilge isimli felsefe mezunu genç bir ha- nimla yapar. Her iki evliliği de kısa bir süre içinde sona erer ve o, sürecin sonunda yaşadığı ayrılıkları daha iyi değer- lendirmek için iç dünyasına çekilir. Orada kendisini hesapla- şarak yeniden kurmaya çalışır ve çoğunlukla da kurguladığı oyunlarla meşguldür, onlarla oyalanır. Romandan alınan metinden yola çıkarak Saatleri Ayarlama Başkişisi: Hikmet Benol II. Adı: Korkuyu Beklerken D) II ile IV Es Hikaye Yazarı: Oğuz Atay IV. Türü: Postmodern yukarıdakilerin hangisine varılamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II Enstitüsü C) I ile III E) Yalnız IV
t Bey
nda
1830 yılında oynanan bir piyes sırasında klasik ve romantik
akım yandaşları arasında bir tartışma yaşanır. Tartışmanın
sonucunda romantizm güç kazanır. Kazanılan bu güç,
tartışmaya yol açan piyesin yazarının da adının duyulmasına
yol açar.
Bu parçada sözü edilen piyes ve piyesin yazarı
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Cimri - Moliere
B) Genç Warther'in Acıları - Geothe
C) Hernani - Victor Hugo
D) Kral Lear - Shakespeare
E) Haydutlar - Schiller
-Madam
3D YAYINLARI
Daha önce
Madam A
Bu parc
özellikl
A) Klas
C) Re
RE
ar
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
t Bey nda 1830 yılında oynanan bir piyes sırasında klasik ve romantik akım yandaşları arasında bir tartışma yaşanır. Tartışmanın sonucunda romantizm güç kazanır. Kazanılan bu güç, tartışmaya yol açan piyesin yazarının da adının duyulmasına yol açar. Bu parçada sözü edilen piyes ve piyesin yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Cimri - Moliere B) Genç Warther'in Acıları - Geothe C) Hernani - Victor Hugo D) Kral Lear - Shakespeare E) Haydutlar - Schiller -Madam 3D YAYINLARI Daha önce Madam A Bu parc özellikl A) Klas C) Re RE ar