Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Halk Hikâyeleri Soruları

4. Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatının genel özellikle
in
u
arasında söylenemez?
A) Şiirler, çoğu zaman saz eşliğinde söylenir.
B) Nazım birimi olarak genelllikle dörtlük kullanılır.
C) Aruzla şiir yazanlar olmakla birlikte kullanılan asıl Oleje
hece ölçüsüdür.
D) Şiirlerin dili oldukça ağır ve ağdalıdır.
E) Konu olarak aşk, ölüm, hasret, ayrılık, doğa sevgisi, vijek
işlenmiştir.
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
4. Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatının genel özellikle in u arasında söylenemez? A) Şiirler, çoğu zaman saz eşliğinde söylenir. B) Nazım birimi olarak genelllikle dörtlük kullanılır. C) Aruzla şiir yazanlar olmakla birlikte kullanılan asıl Oleje hece ölçüsüdür. D) Şiirlerin dili oldukça ağır ve ağdalıdır. E) Konu olarak aşk, ölüm, hasret, ayrılık, doğa sevgisi, vijek işlenmiştir.
Halk hikâyeleri genellikle "mutlu son"la biter. Ancak birkaç
hikâyede âşıkların bir araya geldikleri anda öldükleri de
görülür. Genellikle dinleyiciler ayrılığı sevmediği için an-
latıcılar da buna bağlı kalarak âşıkları kavuşturmaktadır.
1800'lü yıllarda âşıkları birbirlerine kavuşturmayan anla-
tıcıların başına bazı kötü hadiseler geldiği için Karslı an-
latıcılar toplanarak bütün hikâyelerin sonunda sevdalıları
kavuşturmaya karar vermişlerdir. Sadece birkaç hikâyenin
sonunu değiştirmemişler fakat onu da günah telakki ederek
fazla anlatmamışlardır. Bütün bunların sebebi, hiç şüphesiz
dinleyici kitlesinin bu ayrılığa razı olmaması, sevenlerin ka-
vuşmalarından yana tavır almasındandır. Hatta bu yüzden
hikâye anlatan âşığa para veren veya tehditler savuranlar
da vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen halk
hikâyelerinden biri değildir?
A) Derdiyok ile Zülfü-siyah
B) Arzu ile Kanber
Kelile ile Dimne
D) Tahir ile Zühre
E) Kerem ile Asli
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
Halk hikâyeleri genellikle "mutlu son"la biter. Ancak birkaç hikâyede âşıkların bir araya geldikleri anda öldükleri de görülür. Genellikle dinleyiciler ayrılığı sevmediği için an- latıcılar da buna bağlı kalarak âşıkları kavuşturmaktadır. 1800'lü yıllarda âşıkları birbirlerine kavuşturmayan anla- tıcıların başına bazı kötü hadiseler geldiği için Karslı an- latıcılar toplanarak bütün hikâyelerin sonunda sevdalıları kavuşturmaya karar vermişlerdir. Sadece birkaç hikâyenin sonunu değiştirmemişler fakat onu da günah telakki ederek fazla anlatmamışlardır. Bütün bunların sebebi, hiç şüphesiz dinleyici kitlesinin bu ayrılığa razı olmaması, sevenlerin ka- vuşmalarından yana tavır almasındandır. Hatta bu yüzden hikâye anlatan âşığa para veren veya tehditler savuranlar da vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen halk hikâyelerinden biri değildir? A) Derdiyok ile Zülfü-siyah B) Arzu ile Kanber Kelile ile Dimne D) Tahir ile Zühre E) Kerem ile Asli
A
kay-
si de
alon
Jon-
ala-
eler-
şim
10. Tuvaline baharı giydiren ressamın fırçasından üşüyorum.
Şimdi görsen bulutların kıvrımları bile ruhumu resmediyor.
İçimdeki sessiz çığlıkla, seni bekliyorum. Biliyor musun,
hangi dilde konuşsam bütün sözcükler seninle bitiyor. Se-
sin kulaklarımda hâlâ, mırıldandığın şarkılar dilimde. Ah,
içimi darmadağın eden... Ruhumda açılan girdapları göz-
yaşlarımla dolduruyorum senin için. Sor bulutlara, yüreği-
mi gözyaşlarımla nasıl doldurduğumu, yokluğunla nasıl bo-
ğulduğunu bedenimin!
Sy-
Bu parçada;
r?
I. hüzün,
II. sitem,
111.
özlem
k
duygularından hangileri belirgindir?
A) Yalnız!
B) Yalhız II
C) I ve 11
D) I ve III
E) II e III
ARI
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
A kay- si de alon Jon- ala- eler- şim 10. Tuvaline baharı giydiren ressamın fırçasından üşüyorum. Şimdi görsen bulutların kıvrımları bile ruhumu resmediyor. İçimdeki sessiz çığlıkla, seni bekliyorum. Biliyor musun, hangi dilde konuşsam bütün sözcükler seninle bitiyor. Se- sin kulaklarımda hâlâ, mırıldandığın şarkılar dilimde. Ah, içimi darmadağın eden... Ruhumda açılan girdapları göz- yaşlarımla dolduruyorum senin için. Sor bulutlara, yüreği- mi gözyaşlarımla nasıl doldurduğumu, yokluğunla nasıl bo- ğulduğunu bedenimin! Sy- Bu parçada; r? I. hüzün, II. sitem, 111. özlem k duygularından hangileri belirgindir? A) Yalnız! B) Yalhız II C) I ve 11 D) I ve III E) II e III ARI
E
S
14. (1) Halk hikâyeleri, nazım, nesir karışımı bir yapıya sahip-
tir. (11) Hikâyenin anlatım ve tasvir kısmı (olaylar) manzum,
duygu ve heyecanı ifade eden bölümler ise mensur olarak
söylenir. (III) Hikâyenin manzum bölümlerinden, halk şiirinin
hemen her şeklinde ve türünde örneklere rastlanabilir. (IV)
Hikâyelerin girişinde tıpkı masallarda olduğu gibi kalıplaşmış
ifadeler vardır. (V) Hikâyelerin dili sözlü varyantlarda sade ve
anlaşılır olmasına rağmen yazmalarda biraz ağırdır.
N
Numaralanmış cümlelerin hangisinde halk hikâyeleriyle
ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) 1
B) II
C) III
D) IV
EN
7
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
E S 14. (1) Halk hikâyeleri, nazım, nesir karışımı bir yapıya sahip- tir. (11) Hikâyenin anlatım ve tasvir kısmı (olaylar) manzum, duygu ve heyecanı ifade eden bölümler ise mensur olarak söylenir. (III) Hikâyenin manzum bölümlerinden, halk şiirinin hemen her şeklinde ve türünde örneklere rastlanabilir. (IV) Hikâyelerin girişinde tıpkı masallarda olduğu gibi kalıplaşmış ifadeler vardır. (V) Hikâyelerin dili sözlü varyantlarda sade ve anlaşılır olmasına rağmen yazmalarda biraz ağırdır. N Numaralanmış cümlelerin hangisinde halk hikâyeleriyle ilgili bir bilgi yanlışı vardır? A) 1 B) II C) III D) IV EN 7
2.
endemik
Halk hikâyeleri genellikle "mutlu son"la biter. Ancak birkaç
hikâyede âşıkların bir araya geldikleri anda öldükleri de
görülür. Genellikle dinleyiciler ayrılığı sevmediği için an-
latıcılar da buna bağlı kalarak âşıkları kavuşturmaktadır.
1800'lü yıllarda âşıkları birbirlerine kavuşturmayan anla-
tıcıların başına bazı kötü hadiseler geldiği için Karslı an-
latıcılar toplanarak bütün hikâyelerin sonunda sevdalıları
kavuşturmaya karar vermişlerdir. Sadece birkaç hikâyenin
sonunu değiştirmemişler fakat onu da günah telakki ederek
fazla anlatmamışlardır. Bütün bunların sebebi, hiç şüphesiz
dinleyici kitlesinin bu ayrılığa razı olmaması, sevenlerin ka-
vuşmalarından yana tavır almasındandır. Hatta bu yüzden
hikâye anlatan âşığa para veren veya tehditler savuranlar
da vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen halk
hikâyelerinden biri değildir?
A) Derdiyok ile Zülfü-siyah
B) Arzu ile Kanber
C) Kelile ile Dimne
D) Tahir ile Zühre
E) Kerem ile Asli
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
2. endemik Halk hikâyeleri genellikle "mutlu son"la biter. Ancak birkaç hikâyede âşıkların bir araya geldikleri anda öldükleri de görülür. Genellikle dinleyiciler ayrılığı sevmediği için an- latıcılar da buna bağlı kalarak âşıkları kavuşturmaktadır. 1800'lü yıllarda âşıkları birbirlerine kavuşturmayan anla- tıcıların başına bazı kötü hadiseler geldiği için Karslı an- latıcılar toplanarak bütün hikâyelerin sonunda sevdalıları kavuşturmaya karar vermişlerdir. Sadece birkaç hikâyenin sonunu değiştirmemişler fakat onu da günah telakki ederek fazla anlatmamışlardır. Bütün bunların sebebi, hiç şüphesiz dinleyici kitlesinin bu ayrılığa razı olmaması, sevenlerin ka- vuşmalarından yana tavır almasındandır. Hatta bu yüzden hikâye anlatan âşığa para veren veya tehditler savuranlar da vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen halk hikâyelerinden biri değildir? A) Derdiyok ile Zülfü-siyah B) Arzu ile Kanber C) Kelile ile Dimne D) Tahir ile Zühre E) Kerem ile Asli
töder
2A DENEME SINAVI
AYT | TÜR
4.
1
1
Ferhat yalnızca nakış yapmaz saz da çalardı; bu nedenle
ertesi gün, sarayın bahçesinde, elinde sazıyla huzura ka-
bulünü bekliyordu. Bu arada, sazının tellerine dokunuyor
ve güzel sesine tatlı nağmeler ekliyordu. O sırada Şirin
kız da bahçeye çıkmıştı. Kulağına tatlı bir nağme ula-
şinca şaşırdı. "Acaba kim çalıp söylüyor?” diye çevreye
bakmaya başladı. Çok geçmeden bu musikinin kayna-
ğının Ferhat olduğunu anladı, yüzü aydınlandı. Elindeki
gülü ona doğru attı. Ama Ferhat kendisine gül atanın dün
saray inşaatında gördüğü ve gönlünü kaptırdığı sultan
olduğunu anlamıştı; vurdu sazın tellerine:
Bahçede bir gül açtı
Bir göründü bir kaçtı
Bu nasıl güzel imiş
Görünmeden dolaştı
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
1
1
Konusunu aşktan alan bir halk hikâyesi anlatılmak-
tadır.
B) Olağanüstü ögelere yer verilmiştir.
e Sade bir dil kullanılmıştır.
Đ) Manzum ve mensur parçalar içermektedir.
ET Anlatmaya dayalı bir nitelik taşımaktadır.
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
töder 2A DENEME SINAVI AYT | TÜR 4. 1 1 Ferhat yalnızca nakış yapmaz saz da çalardı; bu nedenle ertesi gün, sarayın bahçesinde, elinde sazıyla huzura ka- bulünü bekliyordu. Bu arada, sazının tellerine dokunuyor ve güzel sesine tatlı nağmeler ekliyordu. O sırada Şirin kız da bahçeye çıkmıştı. Kulağına tatlı bir nağme ula- şinca şaşırdı. "Acaba kim çalıp söylüyor?” diye çevreye bakmaya başladı. Çok geçmeden bu musikinin kayna- ğının Ferhat olduğunu anladı, yüzü aydınlandı. Elindeki gülü ona doğru attı. Ama Ferhat kendisine gül atanın dün saray inşaatında gördüğü ve gönlünü kaptırdığı sultan olduğunu anlamıştı; vurdu sazın tellerine: Bahçede bir gül açtı Bir göründü bir kaçtı Bu nasıl güzel imiş Görünmeden dolaştı Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? 1 1 Konusunu aşktan alan bir halk hikâyesi anlatılmak- tadır. B) Olağanüstü ögelere yer verilmiştir. e Sade bir dil kullanılmıştır. Đ) Manzum ve mensur parçalar içermektedir. ET Anlatmaya dayalı bir nitelik taşımaktadır.
1)
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri getiriniz? (5x2=10p)
Türk edebiyatına roman, Tanzimat Dönemi'nde
'nın Fransız yazar Fenelon'dan
çevirdiği Telamak adlı eserle girmiştir.
Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Tarık Buğra
romanlar yazmışlardır.
Metin içinde geçen herhangi bir bilgi ile ilgili olarak sayfanın altına, çalışmanın sonuna konan
açıklama veya kaynak bilgisine
...denir.
Münazaralarda
öne sürülen tezin doğruluğunun, inandırıcılığının dayandığı nedenlerdir.
Yalınlık, akıcılık, duruluk, açıklık gibi anlatımın temel ilkelerine uymamak
olarak
karşımıza çıkar.
2)
Aşağıdaki cümleleri "doğru/yanlış" olarak değerlendirin
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
1) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri getiriniz? (5x2=10p) Türk edebiyatına roman, Tanzimat Dönemi'nde 'nın Fransız yazar Fenelon'dan çevirdiği Telamak adlı eserle girmiştir. Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Tarık Buğra romanlar yazmışlardır. Metin içinde geçen herhangi bir bilgi ile ilgili olarak sayfanın altına, çalışmanın sonuna konan açıklama veya kaynak bilgisine ...denir. Münazaralarda öne sürülen tezin doğruluğunun, inandırıcılığının dayandığı nedenlerdir. Yalınlık, akıcılık, duruluk, açıklık gibi anlatımın temel ilkelerine uymamak olarak karşımıza çıkar. 2) Aşağıdaki cümleleri "doğru/yanlış" olarak değerlendirin
SU
A
A
Deneme-3
diyor ki:
12. Tahir'i eli bağlı köşke getiriyorlar. Huzura çıkınca padişah
10.Sınıf
Oğlum! Benim büyük yeminim var. Yeminimi boza.
3. İslam
yillar
Hangi padişahın kızını dersen onu alacağım. Yalnız kızım
mam. Kızım Zühre'den vazgeç. Seni padişah yapacağım.
bu y
tadır
Zühre'den vazgeç.
Bu
- Amca! Söz ile geçemem, saz ile geçersem,
yan
diyor.
A)
Elinin kelepçelerini çözüyorlar. Sazı alıyor destine, koyuyor
sinesinin üstüne. Katil amcasına ne diyor bakalım:
engisi Tanzimat
bilemiyorum,
E) V
Elim bağlı divanına gelmişim
Divana bağışla beni sen emmi
con
Gözyaşıyla name yazmış yâr bana
Nameye bağışla beni sen emmi
surton
rembo
D
Böyle deyince Ethem Şah:
Vurun boynunu, diyor. Hâlâ Zühre'nin ismini ağzına alı-
yor. Ali Han Vezir ayağa kalkıyor.
Ulan, katil şah! Lan, katil herif! Padişah nesline kiliç sal-
lanmaz. Sen kim oluyorsun? Söyle sen oğlum.
OOSH
Aldi bakalım Tahir ne dedi:
Derya kenarında yüksek adalarllennus
14.
hepsi öldü.
7dirilmişti. il
bir yerdeki
nra bir gece
Curda geldi-
=, at, öküz,
rt taraftaki
inde insan
8
ağa doğru
olu olma-
deve, bir G
1
ler, türlü B
görünce S
yediler. A
on adini B
M
ğıdaki-
A
L
sa parça
Esen yeller yâr zülfünü zedeler
Bana gelsin yâre gelen gadalar
Bu parçadan halk hikâyelerinin genel özelliklerinden
hangisine ulaşılamaz?
A) Nazım-nesir karışık bir şekilde oluşturulur.
B) Genellikle aşk ve kahramanlık konuları işlenir.
C) Söyleyeni belli olmayan anonim nitelikli metinlerdir.
D) Öyküleyici ve betimleyici anlatıma yer verilir.
E) Çoğu hikâye "hâkim bakış açısı" ile anlatılır.
kkında
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
SU A A Deneme-3 diyor ki: 12. Tahir'i eli bağlı köşke getiriyorlar. Huzura çıkınca padişah 10.Sınıf Oğlum! Benim büyük yeminim var. Yeminimi boza. 3. İslam yillar Hangi padişahın kızını dersen onu alacağım. Yalnız kızım mam. Kızım Zühre'den vazgeç. Seni padişah yapacağım. bu y tadır Zühre'den vazgeç. Bu - Amca! Söz ile geçemem, saz ile geçersem, yan diyor. A) Elinin kelepçelerini çözüyorlar. Sazı alıyor destine, koyuyor sinesinin üstüne. Katil amcasına ne diyor bakalım: engisi Tanzimat bilemiyorum, E) V Elim bağlı divanına gelmişim Divana bağışla beni sen emmi con Gözyaşıyla name yazmış yâr bana Nameye bağışla beni sen emmi surton rembo D Böyle deyince Ethem Şah: Vurun boynunu, diyor. Hâlâ Zühre'nin ismini ağzına alı- yor. Ali Han Vezir ayağa kalkıyor. Ulan, katil şah! Lan, katil herif! Padişah nesline kiliç sal- lanmaz. Sen kim oluyorsun? Söyle sen oğlum. OOSH Aldi bakalım Tahir ne dedi: Derya kenarında yüksek adalarllennus 14. hepsi öldü. 7dirilmişti. il bir yerdeki nra bir gece Curda geldi- =, at, öküz, rt taraftaki inde insan 8 ağa doğru olu olma- deve, bir G 1 ler, türlü B görünce S yediler. A on adini B M ğıdaki- A L sa parça Esen yeller yâr zülfünü zedeler Bana gelsin yâre gelen gadalar Bu parçadan halk hikâyelerinin genel özelliklerinden hangisine ulaşılamaz? A) Nazım-nesir karışık bir şekilde oluşturulur. B) Genellikle aşk ve kahramanlık konuları işlenir. C) Söyleyeni belli olmayan anonim nitelikli metinlerdir. D) Öyküleyici ve betimleyici anlatıma yer verilir. E) Çoğu hikâye "hâkim bakış açısı" ile anlatılır. kkında
simbo
B. Halk hikayeleri genellikle "mutlu son la biter. Ancak birkaç
hikâyede âşıkların bir araya geldikleri anda öldükleri de
görülür. Genellikle dinleyiciler ayrılığı sevmediği için an-
latıcılar da buna bağlı kalarak âşıkları kavuşturmaktadır.
1800'lü yıllarda aşıkları birbirlerine kavuşturmayan anla-
tıcıların başına bazı kötü hadiseler geldiği için Karslı an-
latıcılar toplanarak bütün hikâyelerin sonunda sevdalıları
kavuşturmaya karar vermişlerdir. Sadece birkaç hikâyenin
sonunu değiştirmemişler fakat onu da günah telakki ederek
fazla anlatmamışlardır. Bütün bunların sebebi, hiç şüphesiz
dinleyici kitlesinin bu ayrılığa razı olmaması, sevenlerin ka-
vuşmalarından yana tavır almasındandır. Hatta bu yüzden
hikâye anlatan âşığa para veren veya tehditler savuranlar
da vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen halk
hikâyelerinden biri değildir?
A) Derdiyok ile Zülfü-siyah
B) Arzu ile Kanber
C) Kelile ile Dimne
D) Tahir ile Zühre
E) Kerem ile Asli
2. Bu sayfanın
neme Sınavlar...
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
simbo B. Halk hikayeleri genellikle "mutlu son la biter. Ancak birkaç hikâyede âşıkların bir araya geldikleri anda öldükleri de görülür. Genellikle dinleyiciler ayrılığı sevmediği için an- latıcılar da buna bağlı kalarak âşıkları kavuşturmaktadır. 1800'lü yıllarda aşıkları birbirlerine kavuşturmayan anla- tıcıların başına bazı kötü hadiseler geldiği için Karslı an- latıcılar toplanarak bütün hikâyelerin sonunda sevdalıları kavuşturmaya karar vermişlerdir. Sadece birkaç hikâyenin sonunu değiştirmemişler fakat onu da günah telakki ederek fazla anlatmamışlardır. Bütün bunların sebebi, hiç şüphesiz dinleyici kitlesinin bu ayrılığa razı olmaması, sevenlerin ka- vuşmalarından yana tavır almasındandır. Hatta bu yüzden hikâye anlatan âşığa para veren veya tehditler savuranlar da vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen halk hikâyelerinden biri değildir? A) Derdiyok ile Zülfü-siyah B) Arzu ile Kanber C) Kelile ile Dimne D) Tahir ile Zühre E) Kerem ile Asli 2. Bu sayfanın neme Sınavlar...
11. Halk hikayeleri genellikle "mutlu son"la biter. Ancak birkaç
hikayede âşıkların bir araya geldikleri anda öldükleri de
görülür. Genellikle dinleyiciler ayrılığı sevmediği için an
latıcılar da buna bağlı kalarak âşıklan kavuşturmaktadır
1800'10 yıllarda aşıkları birbirlerine kavuşturmayan anla
ticilarin başına bazı kötü hadiseler geldiği için Karslı an-
laticilar toplanarak bütün hikayelerin sonunda sevdalılar
kavuşturmaya karar vermişlerdir. Sadece birkaç hikayenin
sonunu değiştirmemişler fakat onu da günah telakki ederek
fazla anlatmamışlardır. Bütün bunların sebebi, hiç şüphesiz
dinleyici kitlesinin bu ayriliga razı olmaması, sevenlerin ka
vuşmalanndan yana tavır almasındandir. Hatta bu yüzden
hikâye anlatan âşığa para veren veya tehditler savuranlar
da vardir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen halk
hikâyelerinden biri değildir?
A) Derdiyok ile Zülfü-siyah
B) Arzu ile Kanber
C) Kelile ile Dimne
D) Tahir ile Zühre
REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA
III
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
11. Halk hikayeleri genellikle "mutlu son"la biter. Ancak birkaç hikayede âşıkların bir araya geldikleri anda öldükleri de görülür. Genellikle dinleyiciler ayrılığı sevmediği için an latıcılar da buna bağlı kalarak âşıklan kavuşturmaktadır 1800'10 yıllarda aşıkları birbirlerine kavuşturmayan anla ticilarin başına bazı kötü hadiseler geldiği için Karslı an- laticilar toplanarak bütün hikayelerin sonunda sevdalılar kavuşturmaya karar vermişlerdir. Sadece birkaç hikayenin sonunu değiştirmemişler fakat onu da günah telakki ederek fazla anlatmamışlardır. Bütün bunların sebebi, hiç şüphesiz dinleyici kitlesinin bu ayriliga razı olmaması, sevenlerin ka vuşmalanndan yana tavır almasındandir. Hatta bu yüzden hikâye anlatan âşığa para veren veya tehditler savuranlar da vardir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen halk hikâyelerinden biri değildir? A) Derdiyok ile Zülfü-siyah B) Arzu ile Kanber C) Kelile ile Dimne D) Tahir ile Zühre REDMI NOTE 8 AI QUAD CAMERA III
8. Kerem ile Aslı nişanlanır ama Keşiş'in karısı bu evliliğin
istememektedir. Bu yüzden bir gece evlerini terk ederler.
In Eve gelip Aslı'yı göremeyen Kerem çok üzülür. Aslı'yı
bulmak için yollara düşer.
Hana geldiklerinde Kerem duvara arkasını verdi. Sazı
eline almış, bakalım ne demiş Kerem:
nel
su Turnalar giderseniz bizim illere
plo Tercan'da bir hasta gördüm diyesiz
Eğer bizden selam soran olursa
Tercan'da bir hasta gördüm diyesiz
Toid lesop
Kerem ile Sofu yola revan olup gittiler. Van'a dahil olup
ei sual ettiler "Buradan bir Keşiş ve bir kadın ve bir kız geçti
mi?" Vanlılar dedi ki “Geçtiler, köylere gittiler." Bunlar dahi
yola revan olup bir gün Van köylerine konup sual ettiler ki
Tiflis tarafına tazimlerini haber alıp vara vara Ağrı Dağı'na
dâhil oldular.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
mond
A) Ait olduğu dönemin dil özelliklerini yansıtır.
B) Bir halk hikâyesinden alınmıştır.
C) Olağanüstü ögelere yer verilmiştir.
D) Öyküleyici anlatıma ait niteliklere sahiptir.
E) Mensur ve manzum parçalar içerir.
tibisha
Tavalli
ebony sound
os
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
8. Kerem ile Aslı nişanlanır ama Keşiş'in karısı bu evliliğin istememektedir. Bu yüzden bir gece evlerini terk ederler. In Eve gelip Aslı'yı göremeyen Kerem çok üzülür. Aslı'yı bulmak için yollara düşer. Hana geldiklerinde Kerem duvara arkasını verdi. Sazı eline almış, bakalım ne demiş Kerem: nel su Turnalar giderseniz bizim illere plo Tercan'da bir hasta gördüm diyesiz Eğer bizden selam soran olursa Tercan'da bir hasta gördüm diyesiz Toid lesop Kerem ile Sofu yola revan olup gittiler. Van'a dahil olup ei sual ettiler "Buradan bir Keşiş ve bir kadın ve bir kız geçti mi?" Vanlılar dedi ki “Geçtiler, köylere gittiler." Bunlar dahi yola revan olup bir gün Van köylerine konup sual ettiler ki Tiflis tarafına tazimlerini haber alıp vara vara Ağrı Dağı'na dâhil oldular. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? mond A) Ait olduğu dönemin dil özelliklerini yansıtır. B) Bir halk hikâyesinden alınmıştır. C) Olağanüstü ögelere yer verilmiştir. D) Öyküleyici anlatıma ait niteliklere sahiptir. E) Mensur ve manzum parçalar içerir. tibisha Tavalli ebony sound os
BILIMLER-1 TESTİ
ish
sağlam
15. Diva
nesil
zeng
13. Orta Çağ'da özellikle Arap ve Fars kültüründe
bir hikâye geleneğinin varlığını bildirmektedir. Bu gelenek,
Arapçadan yapılan çevirilerle Avrupa'ya masal, efsane, ri-
vayetler şekliyle yayılmıştır. Hikâyeye bugünkü anlamda
ilk edebi kimlik kazandıran İtalyan yazar Boccacio'dur. 14.
yüzyılda Boccacio, adlı eseriyle ilk hikâye örneğini ver-
miştir. Rönesans'ın etkisiyle de hikâye 19. yüzyılın en yay-
gin edebi türü olmuştur. Bizde; destanlar, halk hikâyeleri,
mesnevi ve masallarla ilişkili olan bu tür, 15. yüzyılda ---- ile
hikâye tekniğine yaklaşmıştır. Giritli Aziz Efendi'nin Muhay-
yelat ve Emin Nihat Bey'in adlı eserleri hikâye türüne
geçişin önemli örneklerindendir.
güçlü
miştir
bahar
ama ak
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisi
sırasıyla getirilmelidir?
tantana
lerinde
açıklama
göklere
övdüğü b
Babasını E
leriyle hicy
side şairi o
Türkce ve F
Dirk
A) Binbir Gece Masalları - Decameron - Dede Korkut Hika-
yeleri - Müsameratname
B) Pança Tantra Masalları
Decameron Harname
Müşahedat
Irk Bitig - Gargantua - Harname - A'mak-, Hayal
DBinbir Gece Masalları - Pentagruel - Mantıku't Tayr -
Müsameratname
E) Pança Tantra Masalları -
Gargantua
A mak-1
Hayal
Bu parçada
A) Nasati
D
-
Harname
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
BILIMLER-1 TESTİ ish sağlam 15. Diva nesil zeng 13. Orta Çağ'da özellikle Arap ve Fars kültüründe bir hikâye geleneğinin varlığını bildirmektedir. Bu gelenek, Arapçadan yapılan çevirilerle Avrupa'ya masal, efsane, ri- vayetler şekliyle yayılmıştır. Hikâyeye bugünkü anlamda ilk edebi kimlik kazandıran İtalyan yazar Boccacio'dur. 14. yüzyılda Boccacio, adlı eseriyle ilk hikâye örneğini ver- miştir. Rönesans'ın etkisiyle de hikâye 19. yüzyılın en yay- gin edebi türü olmuştur. Bizde; destanlar, halk hikâyeleri, mesnevi ve masallarla ilişkili olan bu tür, 15. yüzyılda ---- ile hikâye tekniğine yaklaşmıştır. Giritli Aziz Efendi'nin Muhay- yelat ve Emin Nihat Bey'in adlı eserleri hikâye türüne geçişin önemli örneklerindendir. güçlü miştir bahar ama ak Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisi sırasıyla getirilmelidir? tantana lerinde açıklama göklere övdüğü b Babasını E leriyle hicy side şairi o Türkce ve F Dirk A) Binbir Gece Masalları - Decameron - Dede Korkut Hika- yeleri - Müsameratname B) Pança Tantra Masalları Decameron Harname Müşahedat Irk Bitig - Gargantua - Harname - A'mak-, Hayal DBinbir Gece Masalları - Pentagruel - Mantıku't Tayr - Müsameratname E) Pança Tantra Masalları - Gargantua A mak-1 Hayal Bu parçada A) Nasati D - Harname
2.
Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin ortak özellik-
lerinden biri değildir?
NE
A) Manzum ve mensur parçaların yer alması
B) Kimi zaman olağanüstü olaylara ve kahramanlara yer ve-
rilmesi
C) Aşk ve kahramanlık konularının işlenmesi
D) Anlatıcılarının okur-yazar, az çok kültürlü kişiler olması
E) Mesnevi nazım şekliyle yazılması
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
2. Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin ortak özellik- lerinden biri değildir? NE A) Manzum ve mensur parçaların yer alması B) Kimi zaman olağanüstü olaylara ve kahramanlara yer ve- rilmesi C) Aşk ve kahramanlık konularının işlenmesi D) Anlatıcılarının okur-yazar, az çok kültürlü kişiler olması E) Mesnevi nazım şekliyle yazılması
19. • Divan
.
Kalenderi
Satranç
Vezniahar
.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi verilen bu nazım biçim-
lerinden herhangi biriyle ilişkilendirilemez?
A) Gevheri
B) Aşık Ömer
C) Kul Mehmet
D) Hayali
E) Karacaoğlan
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
19. • Divan . Kalenderi Satranç Vezniahar . Aşağıdaki sanatçılardan hangisi verilen bu nazım biçim- lerinden herhangi biriyle ilişkilendirilemez? A) Gevheri B) Aşık Ömer C) Kul Mehmet D) Hayali E) Karacaoğlan
7.
A gül yüzlüm, gül benizlim; kerem edecek ne var bunda? A ce-
vahir sözlüm, bu ayrılık bana ölümden beter. Bari ben Kerem
olayım sen de Asli. Kerem senin ağzından çıktı. Bu ad bana
bergüzarın olsun. Sen de bir hayalin aslısın, bu da benden sana
yadigâr olsun. Ben de bakarken sana Asli diye bakarım; bir gün
gelir, yolunda kül olur gidersem şu bastığın toprak ben ola-
yım." deyince Aslı'nın gözlerinden nehir misali kan revan olup
ağzını açmaya mecali kalmadı. Bereket versin oradaki bir dut
ağacı eğildi, dallarından bir dal verdi ona. O da dal gerdanında
yayılan top zülüflerden üç teli çekti de başladı saz u niyaza.
imdi, Aslı ne söyledi? Kerem ne dinledi? Biz ne diyelim, cema-
atimiz ne anlasın?
Aldı Aslı:
Ne gezersin melul melul bu yerde
Aman Kerem beni rüsva eyleme
Düşürürsün beni onulmaz derde
Aman Kerem beni rüsva eyleme
Kısmet etsin beni sana Yaradan
Kaldırsın engeli, yâdı aradan
Ben yeni ayırdım akı karadan
Aman Kerem beni rüsva eyleme
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
AV Olağanüstü ögeye yer verilmiştir.
Öğreticilik yönü öne çıkmıştır.
C) Ait olduğu dönemin anlatım özelliklerini yansıtır.
of Mensur (düzyazı) ve manzum (şiir) parçalar içerir.
E) Bir halk hikâyesinden alınmıştır.
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
7. A gül yüzlüm, gül benizlim; kerem edecek ne var bunda? A ce- vahir sözlüm, bu ayrılık bana ölümden beter. Bari ben Kerem olayım sen de Asli. Kerem senin ağzından çıktı. Bu ad bana bergüzarın olsun. Sen de bir hayalin aslısın, bu da benden sana yadigâr olsun. Ben de bakarken sana Asli diye bakarım; bir gün gelir, yolunda kül olur gidersem şu bastığın toprak ben ola- yım." deyince Aslı'nın gözlerinden nehir misali kan revan olup ağzını açmaya mecali kalmadı. Bereket versin oradaki bir dut ağacı eğildi, dallarından bir dal verdi ona. O da dal gerdanında yayılan top zülüflerden üç teli çekti de başladı saz u niyaza. imdi, Aslı ne söyledi? Kerem ne dinledi? Biz ne diyelim, cema- atimiz ne anlasın? Aldı Aslı: Ne gezersin melul melul bu yerde Aman Kerem beni rüsva eyleme Düşürürsün beni onulmaz derde Aman Kerem beni rüsva eyleme Kısmet etsin beni sana Yaradan Kaldırsın engeli, yâdı aradan Ben yeni ayırdım akı karadan Aman Kerem beni rüsva eyleme Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? AV Olağanüstü ögeye yer verilmiştir. Öğreticilik yönü öne çıkmıştır. C) Ait olduğu dönemin anlatım özelliklerini yansıtır. of Mensur (düzyazı) ve manzum (şiir) parçalar içerir. E) Bir halk hikâyesinden alınmıştır.
8.
Bu hikâyeler, din uğruna yapılan savaşlarda kahraman-
liklari, fedakarlıkları ve kerametleri ile halkın hayal dün-
yasında yer etmiş savaşçıların kişiliği çevresinde doğ-
muş ve gelişmiştir. Hz. Peygamberin amcası Hamza'nın
adı çevresinde gelişen ve Anadolu'da çok yayılan ----;
Horasanlı Ebu Müslim'in destani hayatını anlatan anonim
Ebu Muslim Kitabr; Müslümanlarla Bizanslılar arasındaki
savaşların menkıbelerine dayanan Seyyid Battal Gazi
Destanı adı ile tanınan anonim ----; Danişmend Ahmed
Gazi'nin gazalarını anlatan ----, Anadolu'da ve Rumeli'de
dini yayan savaşçıların en ünlülerinden büyük veli Sari
Saltuk'un hayatını, muharebelerini ve kerametlerini anlatan
ve Cem Sultan'ın emri ile Ebu'l-Hayr Rumi tarafından XV.
yüzyıl sonlarında derlenip yazılmış olan - bu türün en
ünlü mensur örnekleridir..
Bu parçada boş bırakılan yerlerden herhangi birine
aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Hamza-name
B) Battal-name
C) Garip-name
D) Danişmend-name
E) Saltuk-name
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
8. Bu hikâyeler, din uğruna yapılan savaşlarda kahraman- liklari, fedakarlıkları ve kerametleri ile halkın hayal dün- yasında yer etmiş savaşçıların kişiliği çevresinde doğ- muş ve gelişmiştir. Hz. Peygamberin amcası Hamza'nın adı çevresinde gelişen ve Anadolu'da çok yayılan ----; Horasanlı Ebu Müslim'in destani hayatını anlatan anonim Ebu Muslim Kitabr; Müslümanlarla Bizanslılar arasındaki savaşların menkıbelerine dayanan Seyyid Battal Gazi Destanı adı ile tanınan anonim ----; Danişmend Ahmed Gazi'nin gazalarını anlatan ----, Anadolu'da ve Rumeli'de dini yayan savaşçıların en ünlülerinden büyük veli Sari Saltuk'un hayatını, muharebelerini ve kerametlerini anlatan ve Cem Sultan'ın emri ile Ebu'l-Hayr Rumi tarafından XV. yüzyıl sonlarında derlenip yazılmış olan - bu türün en ünlü mensur örnekleridir.. Bu parçada boş bırakılan yerlerden herhangi birine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) Hamza-name B) Battal-name C) Garip-name D) Danişmend-name E) Saltuk-name