Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İsim Tamlamaları Soruları

pir
1. Sabah saat alti
Açtım günün kapısını girdim içeri
1
Karşıladı beni pencerede genç mavinin tadı
||
Aynada alnımın dünden kalma çizgileri
Ve radyoda memleket haberi
IV
Saatlerin yemiş bahçesinde koşacağım
V
Bu dizelerdeki numaralanmış tamlamalarla ilgili
olarak aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
A) I. - Belirtili isim tamlamasıdır.
B) II.-Tamlayanı sıfat almış belirtili isim tamlamasıdır.
C) III. - Tamlayanla tamlanan arasında sifat bulun-
maktadır.
D) IV. - Belirtisiz isim tamlamasıdır.
E) V. - Tamlananı sifat tamlaması olan isim tamla-
masıdır.
4. bi
DES
e:
g
B
A
B
C
D
E
5. a
te
S
B
C
A
E
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
pir 1. Sabah saat alti Açtım günün kapısını girdim içeri 1 Karşıladı beni pencerede genç mavinin tadı || Aynada alnımın dünden kalma çizgileri Ve radyoda memleket haberi IV Saatlerin yemiş bahçesinde koşacağım V Bu dizelerdeki numaralanmış tamlamalarla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? A) I. - Belirtili isim tamlamasıdır. B) II.-Tamlayanı sıfat almış belirtili isim tamlamasıdır. C) III. - Tamlayanla tamlanan arasında sifat bulun- maktadır. D) IV. - Belirtisiz isim tamlamasıdır. E) V. - Tamlananı sifat tamlaması olan isim tamla- masıdır. 4. bi DES e: g B A B C D E 5. a te S B C A E
D) Car
E) Od
- Ka
1. İşl
1. Ki
V. A
. K
uka
D) Belirtisiz isim tamlaması
E) Bulunma durumu eki
10. Çocuğun sırt çantası çok dikkat çekiciydi.
Aşağıdaki cümlelerde geçen tamlamalardan han-
gisi, bu cümledeki altı çizili tamlamayla özdeştir?
A) Bilgisayar başında çalışan kadın mutsuzdu.
B) Bu şehirde hayat şartları giderek zorlaşıyor.
C) Yukarıdaki ailenin gürültüsü hiç bitmiyor.
D) Okulun duvar rengi yeşile çalan bir maviydi.
E) Batan güneşin ışıltısı, sokağı kızıla boyadı.
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, belirtili isim
tamlamasının tamlayanı sıfatla nitelenmiştir?
D) Filmin başarıs
E) Okul müdürü
15. Aşağıdaki cüml
isim tamlaması
A) Yemekte sala
B) Gömleğinin c
C) Dolapta boş
D) Çöp poşetini
E) Matematik ö
16. Aşağıdaki cüm
müş ad tamlam
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
D) Car E) Od - Ka 1. İşl 1. Ki V. A . K uka D) Belirtisiz isim tamlaması E) Bulunma durumu eki 10. Çocuğun sırt çantası çok dikkat çekiciydi. Aşağıdaki cümlelerde geçen tamlamalardan han- gisi, bu cümledeki altı çizili tamlamayla özdeştir? A) Bilgisayar başında çalışan kadın mutsuzdu. B) Bu şehirde hayat şartları giderek zorlaşıyor. C) Yukarıdaki ailenin gürültüsü hiç bitmiyor. D) Okulun duvar rengi yeşile çalan bir maviydi. E) Batan güneşin ışıltısı, sokağı kızıla boyadı. 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, belirtili isim tamlamasının tamlayanı sıfatla nitelenmiştir? D) Filmin başarıs E) Okul müdürü 15. Aşağıdaki cüml isim tamlaması A) Yemekte sala B) Gömleğinin c C) Dolapta boş D) Çöp poşetini E) Matematik ö 16. Aşağıdaki cüm müş ad tamlam
n
N
stalıkla
dir türlere karşı
eyiz. (V) Kurt, ça
mek adına orm
in çok, akbab
alıp salona ger
D) Iri yapılı, beyaz gömlekli bir adam elindeki köpe
Bazı şeyler çok hızlı oluyor yaşamda, bazılarıy
tasmasını sallaya sallaya geçiyor.
sa cox yavaş.
A
Y 14. Günümüzde hâlen eğlenceli bir makine olan müzik
parçadak
k aşağıd
cùm
kutusu, teknolojinin henüz gelişmemiş olduğu za-
manlarda çok popülerdi. Müzik kutusunun içinde, tit-
reştiğinde ses veren farklı uzunlukta metal çubuklar
vardır. Bu çubuklar yan yana dizilirler ve hepsi belli
bir notayı çıkartacak şekilde ayarlanmıştır.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
Dr Edilgen çatılı yüklem bulunmaktadır.
ET Belgisiz zamir kullanılmıştır.
Aisim ve fil cümlelerine yer verilmiştir.
B) Belirtisiz ve zincirleme isim tamlamaları vardır.
Csim-fill, sifat-fiil ve zarf fiile en az birer örnek
vardır.
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
n N stalıkla dir türlere karşı eyiz. (V) Kurt, ça mek adına orm in çok, akbab alıp salona ger D) Iri yapılı, beyaz gömlekli bir adam elindeki köpe Bazı şeyler çok hızlı oluyor yaşamda, bazılarıy tasmasını sallaya sallaya geçiyor. sa cox yavaş. A Y 14. Günümüzde hâlen eğlenceli bir makine olan müzik parçadak k aşağıd cùm kutusu, teknolojinin henüz gelişmemiş olduğu za- manlarda çok popülerdi. Müzik kutusunun içinde, tit- reştiğinde ses veren farklı uzunlukta metal çubuklar vardır. Bu çubuklar yan yana dizilirler ve hepsi belli bir notayı çıkartacak şekilde ayarlanmıştır. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dr Edilgen çatılı yüklem bulunmaktadır. ET Belgisiz zamir kullanılmıştır. Aisim ve fil cümlelerine yer verilmiştir. B) Belirtisiz ve zincirleme isim tamlamaları vardır. Csim-fill, sifat-fiil ve zarf fiile en az birer örnek vardır.
üzerin
Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil; bu sebeple ne-
reye varılırsa varılsın kimse yolun sonuna gelmiş sayılmaz.
Lam (A
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylene-
mez?
Farklı türde zamirlere yer verilmiştir.
B) Belirtisiz isim tamlaması vardır
C) Hâl eki almış zamir kullanılmıştır.
D) Takısız isim tamlaması bulunmaktadır.
LE) Hem soyut hem de türemiş bir isim vardır.
10.
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
üzerin Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil; bu sebeple ne- reye varılırsa varılsın kimse yolun sonuna gelmiş sayılmaz. Lam (A Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylene- mez? Farklı türde zamirlere yer verilmiştir. B) Belirtisiz isim tamlaması vardır C) Hâl eki almış zamir kullanılmıştır. D) Takısız isim tamlaması bulunmaktadır. LE) Hem soyut hem de türemiş bir isim vardır. 10.
Sün
5.
Dünya menfaatleri için iyilik edenlerin iyilikleri, avcının kuşla-
ra yem atmas gibidir.
Belirtisiz
Zinger
leme
Bu cümlede aşağıdaki tamlamalardan hangileri vardır?
belirtili ad tamlaması
A) Belirtisiz ad tamlaması -
B) Belirtisiz ad tamlaması - takısız ad tamlaması
C) Belirtili ad tamlaması - zincirleme ad tamlaması
D) Belirtili ad tamlaması - takısız ad tamlaması
E) Belirtisiz ad tamlaması - zincirleme ad tamlaması
8.
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
Sün 5. Dünya menfaatleri için iyilik edenlerin iyilikleri, avcının kuşla- ra yem atmas gibidir. Belirtisiz Zinger leme Bu cümlede aşağıdaki tamlamalardan hangileri vardır? belirtili ad tamlaması A) Belirtisiz ad tamlaması - B) Belirtisiz ad tamlaması - takısız ad tamlaması C) Belirtili ad tamlaması - zincirleme ad tamlaması D) Belirtili ad tamlaması - takısız ad tamlaması E) Belirtisiz ad tamlaması - zincirleme ad tamlaması 8.
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş ad ta-
kımı vardır?
A) Evinizi ve mobilyalarınızı çok beğendim.
B) Buranın yemeklerine asla doyum olmaz.
C) Dışarı çıkalı on beş dakika kadar oldu.
D) O, her işte marifet gösteren bir insandır.
E) Paragrafın başlığını ve ana düşüncesini bulduk.
6.
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş ad ta- kımı vardır? A) Evinizi ve mobilyalarınızı çok beğendim. B) Buranın yemeklerine asla doyum olmaz. C) Dışarı çıkalı on beş dakika kadar oldu. D) O, her işte marifet gösteren bir insandır. E) Paragrafın başlığını ve ana düşüncesini bulduk. 6.
12. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı zamir olan bir isim
tamlaması yoktur?
1
A) Geyik, zürafa, zebra ve timsahların hepsi yaygın olan hay-
van topluluklarıdır.
B) Ulus egemenliğine dayalı bir yönetim kurulması tek düşün-
cesiydi onun.
C) Senin haritandaki bozulma oranı daha fazla olacağa benzi-
yor.
D) Şaire yalnızlığı ve ölümü hatırlattığı için "gece" onun şiirle-
rinde hiç geçmez.
E) Arapçanın ortak dil olarak kabul edilmesi hepsinin isteğiyle
olmus o dönem.
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
12. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı zamir olan bir isim tamlaması yoktur? 1 A) Geyik, zürafa, zebra ve timsahların hepsi yaygın olan hay- van topluluklarıdır. B) Ulus egemenliğine dayalı bir yönetim kurulması tek düşün- cesiydi onun. C) Senin haritandaki bozulma oranı daha fazla olacağa benzi- yor. D) Şaire yalnızlığı ve ölümü hatırlattığı için "gece" onun şiirle- rinde hiç geçmez. E) Arapçanın ortak dil olarak kabul edilmesi hepsinin isteğiyle olmus o dönem.
en
48. Dış dünyadaki uyarıcıların sinir akımı halinde beynimize ulaş
1
masina duyum denir. Diş dünyadan duyu organlarımıza gelen 45. A
parça parça ve karmaşık uyaranian, zihnin aynştırma ve bü
tünleştirme özelli sayesinde anlami bütünler halinde organi-
IV
ze etme ve bunlan geçmişte kaydedilmiş özelliklere eşleştirme
V
işlevine de algı denir. Müzyon isa var olan bir nesne veya cani-
y organik ya da psikolojik nedenlerle yanlış algılamadır.
Bu parçadaki numaralanmış tamlamaların hangisi türü ba-
kımından diğerlerinden farklıdır?
8) ll
C) I
Ajl
D) IV E) V
A)
8)
D
(s)
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
en 48. Dış dünyadaki uyarıcıların sinir akımı halinde beynimize ulaş 1 masina duyum denir. Diş dünyadan duyu organlarımıza gelen 45. A parça parça ve karmaşık uyaranian, zihnin aynştırma ve bü tünleştirme özelli sayesinde anlami bütünler halinde organi- IV ze etme ve bunlan geçmişte kaydedilmiş özelliklere eşleştirme V işlevine de algı denir. Müzyon isa var olan bir nesne veya cani- y organik ya da psikolojik nedenlerle yanlış algılamadır. Bu parçadaki numaralanmış tamlamaların hangisi türü ba- kımından diğerlerinden farklıdır? 8) ll C) I Ajl D) IV E) V A) 8) D (s)
diya-
48. Dış dünyadaki uyancılann sinir akımı halinde beynimize ulaş
1
masina duyum denir. Diş dünyadan duyu organlanmiza gelen
parça parça ve karmaşık uyaranian, zihnin aynştuma ve bú-
tünleştirme özelliğ sayesinde anlami bütünler halinde organi-
IV
ze etme ve bunlar geçmişte kaydedilmiş özelliklere eşleştirme
işlevine de algı denir. İllüzyon ise var olan bir nesne vaya canli-
y organik ya da psikolojik nedenlerle yanlış algılamadır.
Bu parçadaki numaralanmış tamlamaların hangiai türü ba-
kumından diğerlerinden farklıdır?
A) I
C) III
D) IV
E) V
45
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
diya- 48. Dış dünyadaki uyancılann sinir akımı halinde beynimize ulaş 1 masina duyum denir. Diş dünyadan duyu organlanmiza gelen parça parça ve karmaşık uyaranian, zihnin aynştuma ve bú- tünleştirme özelliğ sayesinde anlami bütünler halinde organi- IV ze etme ve bunlar geçmişte kaydedilmiş özelliklere eşleştirme işlevine de algı denir. İllüzyon ise var olan bir nesne vaya canli- y organik ya da psikolojik nedenlerle yanlış algılamadır. Bu parçadaki numaralanmış tamlamaların hangiai türü ba- kumından diğerlerinden farklıdır? A) I C) III D) IV E) V 45
an ilk
u
KIŞ
90
Her ferdin hakkı var bizimdir vatan
Babamız, dedemiz döktüler al kan
Hudut boylarında can verip yatan
Saygıyla anarız şehit diyerek.
19.Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Zincirleme isim tamlaması B)Belirtisiz isim tamlaması
C)Sifat-fiil
D)Zarf-fiil E)Belirtili isim tamlaması
Ağzında şarkılıktan çıkmış iniltilerle
Dağ, taş deme, arkadaş, gün batmadan ilerle!
n yükünü
*1.
anship
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
an ilk u KIŞ 90 Her ferdin hakkı var bizimdir vatan Babamız, dedemiz döktüler al kan Hudut boylarında can verip yatan Saygıyla anarız şehit diyerek. 19.Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A)Zincirleme isim tamlaması B)Belirtisiz isim tamlaması C)Sifat-fiil D)Zarf-fiil E)Belirtili isim tamlaması Ağzında şarkılıktan çıkmış iniltilerle Dağ, taş deme, arkadaş, gün batmadan ilerle! n yükünü *1. anship
yal dünyasına sahip olduğu
23. Aşağıdakilerin hangisinde bir ad tamlaması birden
fazla sıfatla nitelenmiştir?
A) Soğuk kış akşamlarının huzurunu arıyorum.
B) O sıcacık bakışın ve gülüşün ardından gidiyorum.
Bembeyaz bir bulut kümesi dağların doruklarına otu-
rup kalmıştı.
Akıcı, duygulu, içten bir deneme kitabıydı yazdığı.
E) Geniş yakalı gömleğinin üzerine bir hırka giymişti.
(2022-2028)
4
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
yal dünyasına sahip olduğu 23. Aşağıdakilerin hangisinde bir ad tamlaması birden fazla sıfatla nitelenmiştir? A) Soğuk kış akşamlarının huzurunu arıyorum. B) O sıcacık bakışın ve gülüşün ardından gidiyorum. Bembeyaz bir bulut kümesi dağların doruklarına otu- rup kalmıştı. Akıcı, duygulu, içten bir deneme kitabıydı yazdığı. E) Geniş yakalı gömleğinin üzerine bir hırka giymişti. (2022-2028) 4
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim
tamlaması vardır?
A) Bir yaşlını hayatını konu alan film, yaşlı nüfusun
giderek arttığı ülkelerde büyük tartışma başlattı.
B) Film, yetmiş yaşındaki bir terzinin başından geçen
olayları konu alıyor.
C) Filmdeki hikaye, herhangi bir zamanda, herhangi bir
yerde geçebilecek kadar basitti.
D) Ülkemizin en çok okunan gazetesi, bu filmden
övgüyle bahsetti.
E) Yönetmen, yaşlık döneminin güçlüklerini gözler
önüne sermek istemiş.
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır? A) Bir yaşlını hayatını konu alan film, yaşlı nüfusun giderek arttığı ülkelerde büyük tartışma başlattı. B) Film, yetmiş yaşındaki bir terzinin başından geçen olayları konu alıyor. C) Filmdeki hikaye, herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde geçebilecek kadar basitti. D) Ülkemizin en çok okunan gazetesi, bu filmden övgüyle bahsetti. E) Yönetmen, yaşlık döneminin güçlüklerini gözler önüne sermek istemiş.
N
2.
&
3.
Aşağıdakilerin hangisinde bir ikileme, ad tamlaması şek-
linde kurulmuştur?
Babaların babasına bu özel günde hediye almak hepimizin
görevi.
B) İçten içe beni nasıl kıskandığını saklamana gerek kalmadı.
C) Ateşi tutuşturmak için etraftan çalı çırpı toplamalıyız.
D) Ayrımız gayrımız yok, diyerek cebindeki tüm parayı uzattı.
E) Onu ne zaman bahçede görsem kalbim küt küt atardı.
4.
Aşağıdakilerin hangisinde tamlananı ortak bir isim tamla-
ması kullanılmıştır?
A) Bu konuda onun desteğini ve katkısını inkâr edemem.
B) Kendi evinin bakımını üstlenmiş bir kadındı annem.
C) Vakit gece yarısını geçtiğinde bilgisayarımı kapatıp kaldır-
dim.
Üç yaşında
kadife borne
sandalyesin
Bu cümlec
tır?
D) Çalıştığım yıllar boyunca bir hayli para biriktirdim.
E) Berkay'ın ve Sude'nin velisi ilk toplantıya katılmamış.
A) 1
5.
Aşa
gerl
A)
B)
TOPR c
D
Ini iniuntin
14/0
Belirtisiz isim tamlamalarında tamlayan) tamlananın yapılma
nedenini belirtebilir.
Aşağıdaki cümlelerde geçen tamlamalardan hangisi bu
durumu örneklemektedir?
tini olinde yokustan hızlı bir şekilde iniyor.
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
N 2. & 3. Aşağıdakilerin hangisinde bir ikileme, ad tamlaması şek- linde kurulmuştur? Babaların babasına bu özel günde hediye almak hepimizin görevi. B) İçten içe beni nasıl kıskandığını saklamana gerek kalmadı. C) Ateşi tutuşturmak için etraftan çalı çırpı toplamalıyız. D) Ayrımız gayrımız yok, diyerek cebindeki tüm parayı uzattı. E) Onu ne zaman bahçede görsem kalbim küt küt atardı. 4. Aşağıdakilerin hangisinde tamlananı ortak bir isim tamla- ması kullanılmıştır? A) Bu konuda onun desteğini ve katkısını inkâr edemem. B) Kendi evinin bakımını üstlenmiş bir kadındı annem. C) Vakit gece yarısını geçtiğinde bilgisayarımı kapatıp kaldır- dim. Üç yaşında kadife borne sandalyesin Bu cümlec tır? D) Çalıştığım yıllar boyunca bir hayli para biriktirdim. E) Berkay'ın ve Sude'nin velisi ilk toplantıya katılmamış. A) 1 5. Aşa gerl A) B) TOPR c D Ini iniuntin 14/0 Belirtisiz isim tamlamalarında tamlayan) tamlananın yapılma nedenini belirtebilir. Aşağıdaki cümlelerde geçen tamlamalardan hangisi bu durumu örneklemektedir? tini olinde yokustan hızlı bir şekilde iniyor.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur?
A) Anadolu kitim motiflerine hayranlık duyuyorum.
B) Teoman'ın sözünden neredeyse hiçbir şey anlamadım.
C) Gönlümde şiirin bambaşka bir yeri vardır.
D) Bunu her gördüğümde içten bir şekilde gülümserim.
E) Onların iyilikleri her zaman saygıyla hatırlanacaktır.
F
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur? A) Anadolu kitim motiflerine hayranlık duyuyorum. B) Teoman'ın sözünden neredeyse hiçbir şey anlamadım. C) Gönlümde şiirin bambaşka bir yeri vardır. D) Bunu her gördüğümde içten bir şekilde gülümserim. E) Onların iyilikleri her zaman saygıyla hatırlanacaktır. F
intree menübnupüb melno ab szembnaige innelisen
Yağmur yağar, camlarına dökülür
Benim yüzümdür, çizilen camlarda
Yalnızlığın sesidir, rüzgâr değil
meroon
no laus
Gürgen ağaçlarında
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
A) Birden fazla belirtili isim tamlaması vardır.
gee bude
B) Türemiş isme yer verilmiştir.
PITBIETEMU
C) Hem iyelik hem de hâl eki almış isimler vardır.
D) Yalın hâlde isim kullanılmıştır.
E) Belirtme hâl ekini almış isim vardır.
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
intree menübnupüb melno ab szembnaige innelisen Yağmur yağar, camlarına dökülür Benim yüzümdür, çizilen camlarda Yalnızlığın sesidir, rüzgâr değil meroon no laus Gürgen ağaçlarında Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Birden fazla belirtili isim tamlaması vardır. gee bude B) Türemiş isme yer verilmiştir. PITBIETEMU C) Hem iyelik hem de hâl eki almış isimler vardır. D) Yalın hâlde isim kullanılmıştır. E) Belirtme hâl ekini almış isim vardır.
TYT / Türkçe
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-yor" eki, diğerlerinden
farklı bir zaman anlamı katmıştır?
OUR
ev 10
A) Tek eşlilik özellikleri ile diğer kuşlardan ayrılan Angut kuş-
ları, eşlerden birinin ölmesi hâlinde öteki kuşlarla ilişki kur-
muyor, bir nevi eşlerinin ardından yas tutuyor.
gevr
B) Yağmurun kuraklıktan çatlamış topraklara rahmet olmasına
şükrediyor gökyüzündeki yığın yığın yağmur bulutlarının
afet olmaması için dua ediyoruz.
Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, "Kar" romanının yayım-
lanmasından yaklaşık yirmi yıl sonra, eserin son sözünde
Dovoler Türkiye'nin bir çeşit siyasi minyatürü olarak hayal ettiğini be-
lirttiği şehir olan Kars'a gelmeyi düşünüyor.
ZISINA
30
D) Bilim adamları, 1964 yılında keşfedilen ve bütün evreni dol-
durduğuna inanılan kozmik fon işımasının evrenin en uza-
ğından yani Büyük Patlama'dan geldiğini belirtiyorlar
Iss
E) Arkeologlar Göbekli Tepe'deki dikilitaşların, stilize insan
heykelleri olduğunu özellikle merkez dikilitaşların gövde-
sinde bulunan insan el ve kol motiflerinin bu konudaki her
türlü şüpheyi ortadan kaldırdığını belirtiyorlar.
14.
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
TYT / Türkçe 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-yor" eki, diğerlerinden farklı bir zaman anlamı katmıştır? OUR ev 10 A) Tek eşlilik özellikleri ile diğer kuşlardan ayrılan Angut kuş- ları, eşlerden birinin ölmesi hâlinde öteki kuşlarla ilişki kur- muyor, bir nevi eşlerinin ardından yas tutuyor. gevr B) Yağmurun kuraklıktan çatlamış topraklara rahmet olmasına şükrediyor gökyüzündeki yığın yığın yağmur bulutlarının afet olmaması için dua ediyoruz. Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, "Kar" romanının yayım- lanmasından yaklaşık yirmi yıl sonra, eserin son sözünde Dovoler Türkiye'nin bir çeşit siyasi minyatürü olarak hayal ettiğini be- lirttiği şehir olan Kars'a gelmeyi düşünüyor. ZISINA 30 D) Bilim adamları, 1964 yılında keşfedilen ve bütün evreni dol- durduğuna inanılan kozmik fon işımasının evrenin en uza- ğından yani Büyük Patlama'dan geldiğini belirtiyorlar Iss E) Arkeologlar Göbekli Tepe'deki dikilitaşların, stilize insan heykelleri olduğunu özellikle merkez dikilitaşların gövde- sinde bulunan insan el ve kol motiflerinin bu konudaki her türlü şüpheyi ortadan kaldırdığını belirtiyorlar. 14.