Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İsim Tamlamaları Soruları

(E) Tamlayanı düşmüş ad tamlaması
5. Aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir
isim tamlaması vardır?
S
A) Realist sanatçılar eserlerinde yaşamın gerçeklerini
DE
dile getirir. (5
rataim menisy ovebieg tid airl
B) Realistler kişilerin psikolojilerini ayrıntılı bir şekilde
tasvir ederler.don
60180
C) Realist romancılar çevre betimlemelerinde ger-
çekçi bir tasvir oluşturur.
$18
D) Realist yazarların okuyucuyu eğitme gibi bir amacı
yoktur.
E) Realist eserlerde gerçek hayatın varlığı esas oldu-
ğu için sıradan insanlar da eserde yer alabilir.
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
(E) Tamlayanı düşmüş ad tamlaması 5. Aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir isim tamlaması vardır? S A) Realist sanatçılar eserlerinde yaşamın gerçeklerini DE dile getirir. (5 rataim menisy ovebieg tid airl B) Realistler kişilerin psikolojilerini ayrıntılı bir şekilde tasvir ederler.don 60180 C) Realist romancılar çevre betimlemelerinde ger- çekçi bir tasvir oluşturur. $18 D) Realist yazarların okuyucuyu eğitme gibi bir amacı yoktur. E) Realist eserlerde gerçek hayatın varlığı esas oldu- ğu için sıradan insanlar da eserde yer alabilir.
E Her Olayın sonunda bir yol gösteren bulunur.
recmeirost
id is riebniahoolb obnialgned ph
A) 1
8.) Deriden yapılmış kahramanların enkli figürlerinin, ar-
dindan aydınlatılmış bir perdeye yansıtılması esasına
sblix dayanan halk tiyatrosuna "gölge oyunu" denir.
Bu parçada kaç belirtisiz ad tamlaması
tır?
kullanılmış-
B) 2
Tibray isompimat mial
ubio asas blev nusvejl
C) 3
Inner
D) 4
E) 5
VO
19
4D Serisi Ⓡ
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
E Her Olayın sonunda bir yol gösteren bulunur. recmeirost id is riebniahoolb obnialgned ph A) 1 8.) Deriden yapılmış kahramanların enkli figürlerinin, ar- dindan aydınlatılmış bir perdeye yansıtılması esasına sblix dayanan halk tiyatrosuna "gölge oyunu" denir. Bu parçada kaç belirtisiz ad tamlaması tır? kullanılmış- B) 2 Tibray isompimat mial ubio asas blev nusvejl C) 3 Inner D) 4 E) 5 VO 19 4D Serisi Ⓡ
Bukow
E) Sarıya dönmüş bütün yaprakları özlemle yazılan,
HOS hasret kokan bir mektup sayardı.
p
rezte elib inneblegtog niteye HsHoa misi8 (@
ibsamlings asmlo Insped nheze idebe
2. Aşağıdakilerin hangisinde farklı türde bir isim tam-
laması vardır?
obaleignart hele
-100
A) Aşk şiirleri toplumsat konularda yazdığı şiirlerden
daha başarılıydı. hoingsio las is olvilia (A
ARRANGSNEM
B) "Gönüller Sultanı" diye zikrettikleri kişinin "Mevla-
na" olduğunu bilmeyen yoktur.
IA
C) Hayri irdal işe gitmek için evden çıkarken saatin
akrebine uzun uzun baktı.
D) Elindeki tarih kitabı için çok şey söylenmişti de dili
ile ilgili tek bir cümle kuran olmamıştı.
chey
E) Meydan denilen yerde sırtı saat kulesine dönük
şekilde saatlerce bekledi arkadaşlarını
norepag gileg slapiet id qiep elime (3
outub isi ninize sy lengeise sbminiA
4D Serisi Ⓡ
5.
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
Bukow E) Sarıya dönmüş bütün yaprakları özlemle yazılan, HOS hasret kokan bir mektup sayardı. p rezte elib inneblegtog niteye HsHoa misi8 (@ ibsamlings asmlo Insped nheze idebe 2. Aşağıdakilerin hangisinde farklı türde bir isim tam- laması vardır? obaleignart hele -100 A) Aşk şiirleri toplumsat konularda yazdığı şiirlerden daha başarılıydı. hoingsio las is olvilia (A ARRANGSNEM B) "Gönüller Sultanı" diye zikrettikleri kişinin "Mevla- na" olduğunu bilmeyen yoktur. IA C) Hayri irdal işe gitmek için evden çıkarken saatin akrebine uzun uzun baktı. D) Elindeki tarih kitabı için çok şey söylenmişti de dili ile ilgili tek bir cümle kuran olmamıştı. chey E) Meydan denilen yerde sırtı saat kulesine dönük şekilde saatlerce bekledi arkadaşlarını norepag gileg slapiet id qiep elime (3 outub isi ninize sy lengeise sbminiA 4D Serisi Ⓡ 5.
Ay Göğüs Cebimde Durmazsa Şarkılar Boşadır
Dokuz köyden geçtim, belki benim adım delidir
Kulağıma değen bu türküler Leyla'dandır
Bunca allameye karşın yüzüm divanedir, delidir
Tanrı bir durak yapsa, hikmeti Leyla'dandır
Leyla kadim takvimlerden bir dua beğenmiş
Ben camilerin arka sokaklarından geçiyorum
Leyla uyumamış uykumdan rüya beğenmiş
Ben yanında, yelkovanı tek seferde geçiyorum
Elleri perde aralıyor, içerde ışıklar, tanrıçalar
Puslu geceye oturmuş, Leyla'ya ay çalıyorum
Saçlarını tarasa, bir ilahi söylüyor tanrıçalar
Sesini duysam, imanımı taşlara çalıyorum
Yol geliyor gidiyor, Leyla'ya bakıp ağlıyor
Yürüyor, ayakları kanatlı, ayakları sarmaşık
Sürüsünden küzusu firar, durup durup ağlıyor
Bal yüzüne hükmediyor, kirpikleri sarmaşık
Tüm biletlerin üzerinde Leyla'nın adı vardır
Ellerimi açtım, kim olduğumu hatırladım
Kapı vursam kapı açılır, yüzümde adı vardır
Çiçek gördüm, Leyla'nın soyunu hatırladım
Kurban diyor, gözlerinde saniyeleri kesiyor
Leyla kantarda, saçlarına doluyor hâlâ vakti
Sırtını döndüğü yer durmuyor, buz kesiyor
Baston ellerine yakışmaz, öteliyor hâlâ vakti
Ay göğüs cebinde durmazsa, şarkılarım boşadır
Kurşundandır bakışları, hep göğsüme koşuyor
Leyla gelip ata binmezse, kavuşmalar boşadır
Yalnızca yıldızlar değil gök, peşinden koşuyor
IN GÖZ
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
Ay Göğüs Cebimde Durmazsa Şarkılar Boşadır Dokuz köyden geçtim, belki benim adım delidir Kulağıma değen bu türküler Leyla'dandır Bunca allameye karşın yüzüm divanedir, delidir Tanrı bir durak yapsa, hikmeti Leyla'dandır Leyla kadim takvimlerden bir dua beğenmiş Ben camilerin arka sokaklarından geçiyorum Leyla uyumamış uykumdan rüya beğenmiş Ben yanında, yelkovanı tek seferde geçiyorum Elleri perde aralıyor, içerde ışıklar, tanrıçalar Puslu geceye oturmuş, Leyla'ya ay çalıyorum Saçlarını tarasa, bir ilahi söylüyor tanrıçalar Sesini duysam, imanımı taşlara çalıyorum Yol geliyor gidiyor, Leyla'ya bakıp ağlıyor Yürüyor, ayakları kanatlı, ayakları sarmaşık Sürüsünden küzusu firar, durup durup ağlıyor Bal yüzüne hükmediyor, kirpikleri sarmaşık Tüm biletlerin üzerinde Leyla'nın adı vardır Ellerimi açtım, kim olduğumu hatırladım Kapı vursam kapı açılır, yüzümde adı vardır Çiçek gördüm, Leyla'nın soyunu hatırladım Kurban diyor, gözlerinde saniyeleri kesiyor Leyla kantarda, saçlarına doluyor hâlâ vakti Sırtını döndüğü yer durmuyor, buz kesiyor Baston ellerine yakışmaz, öteliyor hâlâ vakti Ay göğüs cebinde durmazsa, şarkılarım boşadır Kurşundandır bakışları, hep göğsüme koşuyor Leyla gelip ata binmezse, kavuşmalar boşadır Yalnızca yıldızlar değil gök, peşinden koşuyor IN GÖZ
le
er-
in
er-
a-
at
4
Yapılan bir araştırmada dış etkenlerin, belleği kolayca
yanıltılabileceği saptanmış. Sonuçların işaret ettiği zayıflık,
||
özellikle de hukuki davalarda görgü tanıklığı gibi hassas
IV
durumlarla ilgili olarak hafızamızın güvenilirliği konusunda
hepimizi düşünmeye sevk ediyor.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi, "belirtme
durumu eki" almıştır?
B) II
A) I
C) III
D) IV
E) V
TYT DENEME-2
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
le er- in er- a- at 4 Yapılan bir araştırmada dış etkenlerin, belleği kolayca yanıltılabileceği saptanmış. Sonuçların işaret ettiği zayıflık, || özellikle de hukuki davalarda görgü tanıklığı gibi hassas IV durumlarla ilgili olarak hafızamızın güvenilirliği konusunda hepimizi düşünmeye sevk ediyor. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi, "belirtme durumu eki" almıştır? B) II A) I C) III D) IV E) V TYT DENEME-2
Türkçe
9. (I) Yaşamımızda gerçekleşen birçok iletişim biçimi internet
aracılığı ile sanal bir boyuta taşınmıştır. (II) Sosyal iletişim
Lağları, kullanıcılara kendilerini tanımaları ve çeşitli sosyal
ilişkiler geliştirmelerini söyler. (III) Hatta öğrenme - öğretme
sürelerini yeniden şekillendirmelerini sağlamaktadır.
(IV) Hızla gelişen bilişim teknolojisi, eğitimde de yeni
olanaklar, kolaylıklar sunmuştur. (V) Aynı zamanda
eğitimcilerin yeni teknolojiye uyum sağlamalarını ve eğitsel,
mesleki gelişimde teknolojiden tam yararlanmalarını zorunlu
kılmıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A 1. cümlede edat öbeği, zarf tümleci görevinde
kullanılmıştır. V
B) II. cümlede niteleme sıfatı, isim tamlamasının
tamlayanını etkilemiştir.
III. cümlede birden çok sözcük hem iyelik hem de durum
eki almıştır.
DV. cümlede hem/edat hem de bağlaç kullanılmıştır tett
E) V. cümlenin yüklemi birleşik yapılı, basit zamanlı bir
fiileir
b'siz it
Birisima
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
Türkçe 9. (I) Yaşamımızda gerçekleşen birçok iletişim biçimi internet aracılığı ile sanal bir boyuta taşınmıştır. (II) Sosyal iletişim Lağları, kullanıcılara kendilerini tanımaları ve çeşitli sosyal ilişkiler geliştirmelerini söyler. (III) Hatta öğrenme - öğretme sürelerini yeniden şekillendirmelerini sağlamaktadır. (IV) Hızla gelişen bilişim teknolojisi, eğitimde de yeni olanaklar, kolaylıklar sunmuştur. (V) Aynı zamanda eğitimcilerin yeni teknolojiye uyum sağlamalarını ve eğitsel, mesleki gelişimde teknolojiden tam yararlanmalarını zorunlu kılmıştır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A 1. cümlede edat öbeği, zarf tümleci görevinde kullanılmıştır. V B) II. cümlede niteleme sıfatı, isim tamlamasının tamlayanını etkilemiştir. III. cümlede birden çok sözcük hem iyelik hem de durum eki almıştır. DV. cümlede hem/edat hem de bağlaç kullanılmıştır tett E) V. cümlenin yüklemi birleşik yapılı, basit zamanlı bir fiileir b'siz it Birisima
J
PALME
YAYINEVİ
39. (1) Rüzgârlı havalarda tadım kaçar çünkü ne zaman
Suriye tarafında kum fırtınası çıksa bizim tarafta
elektrikler kesilir. (II) 2014 yılında romanın bu ilk cümlesini
yazdığımda, hikâyeyi kafamda kurmuş olsam da yazma
sürecinin ne kadar zaman alacağından haberim yoktu.
(III) Gerçi haberim olsa da pek bir şey fark etmezdi,
yine yazardım başka neyim var ki... (IV) Bir de o sıralar
Muhtelif Evhamlar Kitabı'nı yeni bitirmiştim. (V) Öykü
dosyasını birkaç yayınevine göndermiş, oralardan cevap
bekliyordum.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
isim tamlaması yoktur?
A) I
B) II
7Q
Cyill
DIV
EW
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
J PALME YAYINEVİ 39. (1) Rüzgârlı havalarda tadım kaçar çünkü ne zaman Suriye tarafında kum fırtınası çıksa bizim tarafta elektrikler kesilir. (II) 2014 yılında romanın bu ilk cümlesini yazdığımda, hikâyeyi kafamda kurmuş olsam da yazma sürecinin ne kadar zaman alacağından haberim yoktu. (III) Gerçi haberim olsa da pek bir şey fark etmezdi, yine yazardım başka neyim var ki... (IV) Bir de o sıralar Muhtelif Evhamlar Kitabı'nı yeni bitirmiştim. (V) Öykü dosyasını birkaç yayınevine göndermiş, oralardan cevap bekliyordum. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur? A) I B) II 7Q Cyill DIV EW
bu
ene-
B
21.
TYT Deneme Sınavı
ST
(1) Şiir üzerine yazmak belalı bir istir. (II) Yavan, sade bir
yazı yazdınız, şiirin açıklamasına girdiniz, bir ihanet suç
luluğu gelir, içinize çöker. (III) Şiir, böylesi bir sıálığı hos
karşılayabilir. (IV) Çünkü gür, farklı düzeylerde yorumlana-
bilme özelliğine sahiptir. (V) Şiirin içtenlikten beslenen dün-
yası, özentili yorumları hiç kaldırmaz.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlenin yüklemi, sifat tamlakmasıdır.
B) II. cümlede, sifat tamlaması görevinde bir belirtisiz nes-
ne vardır.
C) III. cümlenin zarf tümleg, bir söz öbeğidir.
DV. cümlenin yer tamlayıcısı, isim tamlamasıdır.
idir.
E) V. cümlenin öznesi, belirtili isim tamlamasıdır.
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
bu ene- B 21. TYT Deneme Sınavı ST (1) Şiir üzerine yazmak belalı bir istir. (II) Yavan, sade bir yazı yazdınız, şiirin açıklamasına girdiniz, bir ihanet suç luluğu gelir, içinize çöker. (III) Şiir, böylesi bir sıálığı hos karşılayabilir. (IV) Çünkü gür, farklı düzeylerde yorumlana- bilme özelliğine sahiptir. (V) Şiirin içtenlikten beslenen dün- yası, özentili yorumları hiç kaldırmaz. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlenin yüklemi, sifat tamlakmasıdır. B) II. cümlede, sifat tamlaması görevinde bir belirtisiz nes- ne vardır. C) III. cümlenin zarf tümleg, bir söz öbeğidir. DV. cümlenin yer tamlayıcısı, isim tamlamasıdır. idir. E) V. cümlenin öznesi, belirtili isim tamlamasıdır.
11
4. Asırlardır insanlığın düşlerinden biri olan uzay yolculuklan, ge-
çen yüzyılın ikinci yarısında gerçeğe dönüştü. İki süper güç
Amerika ve Rusya arasındaki küresel egemenlik mücadele-
si olan uzay yarışı, insanların göksel boşluğa ilk izlerini bırak-
masina tanıklık etti. Bu mücadelenin yüzyıl sonunda noktalan-
masıyla insanlı uzay seferleri geri plana itilse de 21. yüzyılda
IV
Gelişim Testi
(A))
uzayı daha ileri atılımlar için kullanma hedefi, insan unsurunu
C) III
Hançer gibi keskin ve
bana uğrunc
yeniden gündeme getiriyor.
Bu parçadaki altı çizili tamlamalardan hangisi çeşit bakı-
mindan ötekilerden farklıdır?
i /s
BIL
Cehren
Gönlümdeki azgın c
Gözlerle günah işle
Gözler ki birer par
Gözler ki senin er
Bu dizelerde aş
D) IV
E)V
A Sifat görevin
B)
Tamlayanı
Belirtisiz is
Tamlayan
E) Bir tamlay
laması
868124108
Bakıp imm
Şehrin üs
Belki gic
Rüyam
Evler, a
Sanki
Bu d
tur?
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
11 4. Asırlardır insanlığın düşlerinden biri olan uzay yolculuklan, ge- çen yüzyılın ikinci yarısında gerçeğe dönüştü. İki süper güç Amerika ve Rusya arasındaki küresel egemenlik mücadele- si olan uzay yarışı, insanların göksel boşluğa ilk izlerini bırak- masina tanıklık etti. Bu mücadelenin yüzyıl sonunda noktalan- masıyla insanlı uzay seferleri geri plana itilse de 21. yüzyılda IV Gelişim Testi (A)) uzayı daha ileri atılımlar için kullanma hedefi, insan unsurunu C) III Hançer gibi keskin ve bana uğrunc yeniden gündeme getiriyor. Bu parçadaki altı çizili tamlamalardan hangisi çeşit bakı- mindan ötekilerden farklıdır? i /s BIL Cehren Gönlümdeki azgın c Gözlerle günah işle Gözler ki birer par Gözler ki senin er Bu dizelerde aş D) IV E)V A Sifat görevin B) Tamlayanı Belirtisiz is Tamlayan E) Bir tamlay laması 868124108 Bakıp imm Şehrin üs Belki gic Rüyam Evler, a Sanki Bu d tur?
Tamlamalar
12. (1) Ceviz ağacına yaslanarak nefes nefese arkasına baktı Os-
man. (II) Çatılar, yaprakların arasında belli belirsiz parlıyordu.
(III) Kalbi durmaksızın atıyor, ayağının altındaki dal parçası, o
hareket ettikçe yaralı bir hayvan gibi inliyordu. (IV) Tedirgindi,
saçlarındaki damlaları, göz kapağına ilişen tuzu koluyla sildi.
(V) Karanlıkta önünü tam seçemiyordu, gökyüzüne baktı.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda veri-
lenlerden hangisi yanlıştır?
1.sinde belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır.
II.sinde belirtili isim tamlaması vardır.
III.sünde başka bir isim tamlamasını niteleyen isim tamla-
ması vardır.
IV.sünde hem belirtili hem de belirtisiz isim tamlaması kul-
lanılmıştır.
★ V.sinde tamlayanı düşmüş isim tamlaması kullanılmıştır.
15.
✓
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
Tamlamalar 12. (1) Ceviz ağacına yaslanarak nefes nefese arkasına baktı Os- man. (II) Çatılar, yaprakların arasında belli belirsiz parlıyordu. (III) Kalbi durmaksızın atıyor, ayağının altındaki dal parçası, o hareket ettikçe yaralı bir hayvan gibi inliyordu. (IV) Tedirgindi, saçlarındaki damlaları, göz kapağına ilişen tuzu koluyla sildi. (V) Karanlıkta önünü tam seçemiyordu, gökyüzüne baktı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda veri- lenlerden hangisi yanlıştır? 1.sinde belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır. II.sinde belirtili isim tamlaması vardır. III.sünde başka bir isim tamlamasını niteleyen isim tamla- ması vardır. IV.sünde hem belirtili hem de belirtisiz isim tamlaması kul- lanılmıştır. ★ V.sinde tamlayanı düşmüş isim tamlaması kullanılmıştır. 15. ✓
TYT / TÜRKÇE
T/TÜP!
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki düşmüş bir
isim tamlamasına yer verilmiştir?
A) Bu kadar işin gücün arasında bir de adamın dertlerini din-
liyoruz.
Rip! Asmain
ibir B)
90 A Gu
C)
nigi
Ömrünün en uzun gecesi bu olsa gerek, sabah sınav var
ve senin uyumaya hiç niyetin yok.
Subloy
D) Son dönemde bizim okul, katıldığı birçok etkinlikte dikkat
çekmeyi başardı.
amin
gerle
K
Koca çınar ağaçları kimsenin yaşamadığı kadar uzun
yaşamış, tüm tarihe tanıklık etmişti.
E) Kimsesiz ve başıboş dolanan sokak hayvanlarına bazı
belediyeler sahip çıkarken bazıları ise hayvanları umursa-
miyor bile.
vacak diye ödüm
19.
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
TYT / TÜRKÇE T/TÜP! 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki düşmüş bir isim tamlamasına yer verilmiştir? A) Bu kadar işin gücün arasında bir de adamın dertlerini din- liyoruz. Rip! Asmain ibir B) 90 A Gu C) nigi Ömrünün en uzun gecesi bu olsa gerek, sabah sınav var ve senin uyumaya hiç niyetin yok. Subloy D) Son dönemde bizim okul, katıldığı birçok etkinlikte dikkat çekmeyi başardı. amin gerle K Koca çınar ağaçları kimsenin yaşamadığı kadar uzun yaşamış, tüm tarihe tanıklık etmişti. E) Kimsesiz ve başıboş dolanan sokak hayvanlarına bazı belediyeler sahip çıkarken bazıları ise hayvanları umursa- miyor bile. vacak diye ödüm 19.
eme 5
simum
Inen
it,
Dil Bilgisi
6. Aşağıdaki dizelerden hangisinde hem belirtili hem
belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır?
A) Ben, şairimin misralarında dil,
Aşığımın sazında tel olmak istiyorum.
B) Bende tarçın sende ıhlamur kokusu
Yürürüz başkentin sokaklarında.
C) Kimi zaman neden kalabalığın içinde duruyoruz da
Kimi zaman bir köşe arıyoruz en sapa?
D) Ayrılık lafları etme sevgilim
Önümüz temmuz önümüz ağustos nasıl olsa.
E) Oysa bir bardak su yetiyordu saçlarını ıslatmaya
Bir dilim el meğin bir iki zeytinin başınaydı doymamız.
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
eme 5 simum Inen it, Dil Bilgisi 6. Aşağıdaki dizelerden hangisinde hem belirtili hem belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır? A) Ben, şairimin misralarında dil, Aşığımın sazında tel olmak istiyorum. B) Bende tarçın sende ıhlamur kokusu Yürürüz başkentin sokaklarında. C) Kimi zaman neden kalabalığın içinde duruyoruz da Kimi zaman bir köşe arıyoruz en sapa? D) Ayrılık lafları etme sevgilim Önümüz temmuz önümüz ağustos nasıl olsa. E) Oysa bir bardak su yetiyordu saçlarını ıslatmaya Bir dilim el meğin bir iki zeytinin başınaydı doymamız.
Önümüz temmuz önümüz ağustos nasıl olsa.
E) Oysa bir bardak su yetiyordu saçlarını ıslatmaya
Bir dilim elmeğin bir iki zeytinin başınaydı doymamız.
7. Kimi sifat takımlarında adla sıfatın yeri değiştirilip ada bir
iyelik eki (-i, -si) eklenerek bir sifat grubu ( birleşik sifat)
oluşturulur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu yolla yapılmış bir
sifat grubu vardır?
A) Hayat bana hiç de düşündüğüm gibi pembe panjurlu,
geniş bahçeli bir ev sunmadı.
B) Iğde kokuları eşliğinde güne merhaba demek, kuş
civiltılarıyla kahvaltı yapmak ne kadar güzelmiş!
C) Açıkça söylemek gerekirse seçmiş olduğunuz rengi
soluk kumaşlardan hiçbirini beğenmedim.
D) Bende kalan fotoğraflarını uygun olduğun bir vakitte
sana verebilirim.
E) Yarım kalan işlerimi tamamlamadan asla buraları terk
etmeyi düşünmüyorum.
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
Önümüz temmuz önümüz ağustos nasıl olsa. E) Oysa bir bardak su yetiyordu saçlarını ıslatmaya Bir dilim elmeğin bir iki zeytinin başınaydı doymamız. 7. Kimi sifat takımlarında adla sıfatın yeri değiştirilip ada bir iyelik eki (-i, -si) eklenerek bir sifat grubu ( birleşik sifat) oluşturulur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu yolla yapılmış bir sifat grubu vardır? A) Hayat bana hiç de düşündüğüm gibi pembe panjurlu, geniş bahçeli bir ev sunmadı. B) Iğde kokuları eşliğinde güne merhaba demek, kuş civiltılarıyla kahvaltı yapmak ne kadar güzelmiş! C) Açıkça söylemek gerekirse seçmiş olduğunuz rengi soluk kumaşlardan hiçbirini beğenmedim. D) Bende kalan fotoğraflarını uygun olduğun bir vakitte sana verebilirim. E) Yarım kalan işlerimi tamamlamadan asla buraları terk etmeyi düşünmüyorum.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamla-
ması kullanılmıştır?
A) Doğduğu yerden ayalmayı pek istemiyordu.
B) Bahçedeki limon ağacı yavaş yavaş kuruyor-
du.
C) Üç arkadaş, sessizce otelden ayrıldı.
D) Adaya yaklaşık üç aydır uğramıyorduk.
E) Geceleyin büyük bir gürültüyle uyandık.
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamla- ması kullanılmıştır? A) Doğduğu yerden ayalmayı pek istemiyordu. B) Bahçedeki limon ağacı yavaş yavaş kuruyor- du. C) Üç arkadaş, sessizce otelden ayrıldı. D) Adaya yaklaşık üç aydır uğramıyorduk. E) Geceleyin büyük bir gürültüyle uyandık.
ARTYS
YAYINEVİ
39. (1) Göğsü kınalı bir serçe varmış. (II) Gök gürlediği
zamanlar tir tir titreyerek yere yatarmış, gök kırılmasın
diye ayaklarını havaya kaldırırmış. (III) Bir yandan da
"Korkumdan kırk kantar yağım eriyor." dermiş. (IV) Bir
gün birisi demiş ki: "Sen kendin beş dirhem gelmezsin,
nasıl oluyor da kırk kantar yağın eriyor?" (V) Bunun
üzerine serçe şöyle cevap vermiş: "Herkesin kendine
göre dirhemi, kantarı var; siz ne anlarsınız?"
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
tamlayanı ile tamlananı arasına sözcük girmiş belirtili
isim tamlaması kullanılmıştır?
A) I
B) II
C) III
y
D) IV
E) V
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
ARTYS YAYINEVİ 39. (1) Göğsü kınalı bir serçe varmış. (II) Gök gürlediği zamanlar tir tir titreyerek yere yatarmış, gök kırılmasın diye ayaklarını havaya kaldırırmış. (III) Bir yandan da "Korkumdan kırk kantar yağım eriyor." dermiş. (IV) Bir gün birisi demiş ki: "Sen kendin beş dirhem gelmezsin, nasıl oluyor da kırk kantar yağın eriyor?" (V) Bunun üzerine serçe şöyle cevap vermiş: "Herkesin kendine göre dirhemi, kantarı var; siz ne anlarsınız?" Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı arasına sözcük girmiş belirtili isim tamlaması kullanılmıştır? A) I B) II C) III y D) IV E) V
pir
1. Sabah saat alti
Açtım günün kapısını girdim içeri
1
Karşıladı beni pencerede genç mavinin tadı
||
Aynada alnımın dünden kalma çizgileri
Ve radyoda memleket haberi
IV
Saatlerin yemiş bahçesinde koşacağım
V
Bu dizelerdeki numaralanmış tamlamalarla ilgili
olarak aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
A) I. - Belirtili isim tamlamasıdır.
B) II.-Tamlayanı sıfat almış belirtili isim tamlamasıdır.
C) III. - Tamlayanla tamlanan arasında sifat bulun-
maktadır.
D) IV. - Belirtisiz isim tamlamasıdır.
E) V. - Tamlananı sifat tamlaması olan isim tamla-
masıdır.
4. bi
DES
e:
g
B
A
B
C
D
E
5. a
te
S
B
C
A
E
Lise Türkçe
İsim Tamlamaları
pir 1. Sabah saat alti Açtım günün kapısını girdim içeri 1 Karşıladı beni pencerede genç mavinin tadı || Aynada alnımın dünden kalma çizgileri Ve radyoda memleket haberi IV Saatlerin yemiş bahçesinde koşacağım V Bu dizelerdeki numaralanmış tamlamalarla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? A) I. - Belirtili isim tamlamasıdır. B) II.-Tamlayanı sıfat almış belirtili isim tamlamasıdır. C) III. - Tamlayanla tamlanan arasında sifat bulun- maktadır. D) IV. - Belirtisiz isim tamlamasıdır. E) V. - Tamlananı sifat tamlaması olan isim tamla- masıdır. 4. bi DES e: g B A B C D E 5. a te S B C A E