Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri Soruları

Gil Parco
19. İmam, karısını genç kaybetti ve bir daha dünya evine
girmedi. Emine adlı bir kızından başka kimsesi yoktu. Bu,
beyaz gergin tenli, pembe yanaklı, fare kapanı gibi sımsı-
kı kapanan ince dudaklı, küçük kara gözlü bir kızcağızdı.
Temizdi, hamarattı, titizdi, mahalle çocuklarıyla oynama-
ya tenezzül etmezdi. Suratsızdı, gülmezdi, İmam'ın aki-
desinin biricik timsali gibiydi. Fakat insanları ummadıkları
yerden vuran aksi talih, İmam'a Emine'nin eliyle en acı bir
darbe indirdi. Kız on yedi yaşında iken mahallede haylaz-
liği ile meşhur zenne rolüne çıkan "Kız Tevfik" lakaplı bir
delikanlıya kaçtı. Esasen münasebetleri mektep sıraların-
da başlamıştı.
Bu parçanın alındığı roman ve bu romanın yazarı aşa-
ğıdakilerin hangisidir?
varX
A Sinekli Bakkal - Halide Edip Adıvar
B)
Sözde Kızlar - Peyami Safa
C) Bugünün Saraylısı - Refik Halit Karay
D) Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin X
E) Kiralık Konak - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
Gil Parco 19. İmam, karısını genç kaybetti ve bir daha dünya evine girmedi. Emine adlı bir kızından başka kimsesi yoktu. Bu, beyaz gergin tenli, pembe yanaklı, fare kapanı gibi sımsı- kı kapanan ince dudaklı, küçük kara gözlü bir kızcağızdı. Temizdi, hamarattı, titizdi, mahalle çocuklarıyla oynama- ya tenezzül etmezdi. Suratsızdı, gülmezdi, İmam'ın aki- desinin biricik timsali gibiydi. Fakat insanları ummadıkları yerden vuran aksi talih, İmam'a Emine'nin eliyle en acı bir darbe indirdi. Kız on yedi yaşında iken mahallede haylaz- liği ile meşhur zenne rolüne çıkan "Kız Tevfik" lakaplı bir delikanlıya kaçtı. Esasen münasebetleri mektep sıraların- da başlamıştı. Bu parçanın alındığı roman ve bu romanın yazarı aşa- ğıdakilerin hangisidir? varX A Sinekli Bakkal - Halide Edip Adıvar B) Sözde Kızlar - Peyami Safa C) Bugünün Saraylısı - Refik Halit Karay D) Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin X E) Kiralık Konak - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) II, IV ve V
✓
ğüm ve çö-
olayları iş-
Ant", "Fa-
"Bomba",
inde ken-
savaş al-
5. Aşağıdaki eserlerden hangisi hikâye türünde de-
ğildir?
A) Çalıkuşu
C) Kadınlar Vaizi
B) Tanrı Misafiri
D) İlk Düşen Ak
E) İzmir'den Bursa'ya
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
C) II, IV ve V ✓ ğüm ve çö- olayları iş- Ant", "Fa- "Bomba", inde ken- savaş al- 5. Aşağıdaki eserlerden hangisi hikâye türünde de- ğildir? A) Çalıkuşu C) Kadınlar Vaizi B) Tanrı Misafiri D) İlk Düşen Ak E) İzmir'den Bursa'ya
lat ve Fitnat
Türk edebiyatının Batılı anlamda ilk romanlarını yazan ---
modem Türk romanının da kurucusu sayılır.
1
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir?
A) Şinasi
B) Mehmet Rauf
C) Ahmet Mithat Efendi
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Sami Paşazade Sezai
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
lat ve Fitnat Türk edebiyatının Batılı anlamda ilk romanlarını yazan --- modem Türk romanının da kurucusu sayılır. 1 Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisi getirilmelidir? A) Şinasi B) Mehmet Rauf C) Ahmet Mithat Efendi D) Halit Ziya Uşaklıgil E) Sami Paşazade Sezai
10.
SINIF
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
1, 2 ve 3. soruları aşağıdaki parçaya göre cevap-
layınız.
Suat; üzgün, ciddi olarak rahatsızdı. Söyleyecek bir şey bu-
lamayarak, kaçmak isteyerek ateş üstünde gibi duruyor,
Hacer'in kocası hakkında söylediği ağır sözlerden sıkılarak
ne yapacağını bilmiyordu. Onun huzurunda kendisini rahat-
sız eden bir şey de Necip meselesi idi. O, kendi itiraflarıyla
saatler geçirirken kendisinden de söz almak için ara sıra
gözleri ateşlenirdi. Bu kadında bu yolda bir şeyler konuşma-
ya telaş, konuşurken bütün ruhuyla katıldığını gösteren bir
göz parlayışı vardı ki Suat hayret ediyordu. Konuşurken bir-
çok şey konunun Necip'e gelmesine sebep olabiliyordu...
Suat ağzından, gözlerinden bir kelime, bir bakış, duruşun-
dan bir anlam çıkacak, bir şey sezilecek, sonra abartılarak
bir yeni yalan daha çıkarılacak diye titrer, "Vallah bir şey bil-
mem, bir şey yok..." yeminini o kadar düşünürdü ki ağzın-
dan kaçacak zannederdi. Zaten var mıydı? Bir şey olmadi-
ğına, hem de samimi olarak yemin edemez miydi? Onların
yanında kendini o kadar temiz görüyordu ki masum olduğu-
na yemin etmekten korkmuyordu. Fakat hanımefendinin
yanına gidince bu duygu tamamen tersine dönüyor, o za-
man kendini onlarla karşılaştırdığına utanıp uçurumda bu-
lunduğunu inkâr edemiyor, bir an kurtulamadığı o acı dü-
şünceler ile kendisini harap eden çelişkiler içinde ölüyordu.
Bu parçanın alındığı roman ve bu romanın yazarı
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Mai ve Siyah-Halit Ziya Uşaklıgil
B) Halas-Mehmet Rauf
C) Eylül-Mehmet Rauf
D) Nadide-Hüseyin Cahit Yalçın
E) Aşk-ı Memnu-Halit Ziya Uşaklıgil
Bu parça ile ilgili olarak
I. Kahramanın psikolojisi yansıtılmıştır.
II. Tanrısal bakış açısıyla yazılmıştır.
III. Karamsarlık duygusu egemendir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) I ve III
C) II ve III
E) I, II ve III
4.
Bu parçaya bak
aşağıdakilerden
A) Milli sorunlara
B) Yaşama sevir
C) Kahramanlar
D) Bunalım ve k
E) Arap ve Fars
-lyi ama tam
tun mu? Kisme
caman kocama
- Biliyorum,
yanımdan ayrı
- Hep baba
ğüm, onun sö
Elbette öy
Onun pel
-Ya, diye t
- Elbette v
na bir şeyler
riz.
Terasta bir
yarla alay e
riş etmiyor
hâline bakı
akıntıdan,
ların sürek
lardı. O gü
bile. Uzun
rini Havar
türüyorlar
Bu parça
lenemez
A) Gözl
B) Psike
C) Olay
D) Süs
E) Am
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1, 2 ve 3. soruları aşağıdaki parçaya göre cevap- layınız. Suat; üzgün, ciddi olarak rahatsızdı. Söyleyecek bir şey bu- lamayarak, kaçmak isteyerek ateş üstünde gibi duruyor, Hacer'in kocası hakkında söylediği ağır sözlerden sıkılarak ne yapacağını bilmiyordu. Onun huzurunda kendisini rahat- sız eden bir şey de Necip meselesi idi. O, kendi itiraflarıyla saatler geçirirken kendisinden de söz almak için ara sıra gözleri ateşlenirdi. Bu kadında bu yolda bir şeyler konuşma- ya telaş, konuşurken bütün ruhuyla katıldığını gösteren bir göz parlayışı vardı ki Suat hayret ediyordu. Konuşurken bir- çok şey konunun Necip'e gelmesine sebep olabiliyordu... Suat ağzından, gözlerinden bir kelime, bir bakış, duruşun- dan bir anlam çıkacak, bir şey sezilecek, sonra abartılarak bir yeni yalan daha çıkarılacak diye titrer, "Vallah bir şey bil- mem, bir şey yok..." yeminini o kadar düşünürdü ki ağzın- dan kaçacak zannederdi. Zaten var mıydı? Bir şey olmadi- ğına, hem de samimi olarak yemin edemez miydi? Onların yanında kendini o kadar temiz görüyordu ki masum olduğu- na yemin etmekten korkmuyordu. Fakat hanımefendinin yanına gidince bu duygu tamamen tersine dönüyor, o za- man kendini onlarla karşılaştırdığına utanıp uçurumda bu- lunduğunu inkâr edemiyor, bir an kurtulamadığı o acı dü- şünceler ile kendisini harap eden çelişkiler içinde ölüyordu. Bu parçanın alındığı roman ve bu romanın yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Mai ve Siyah-Halit Ziya Uşaklıgil B) Halas-Mehmet Rauf C) Eylül-Mehmet Rauf D) Nadide-Hüseyin Cahit Yalçın E) Aşk-ı Memnu-Halit Ziya Uşaklıgil Bu parça ile ilgili olarak I. Kahramanın psikolojisi yansıtılmıştır. II. Tanrısal bakış açısıyla yazılmıştır. III. Karamsarlık duygusu egemendir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) I ve III C) II ve III E) I, II ve III 4. Bu parçaya bak aşağıdakilerden A) Milli sorunlara B) Yaşama sevir C) Kahramanlar D) Bunalım ve k E) Arap ve Fars -lyi ama tam tun mu? Kisme caman kocama - Biliyorum, yanımdan ayrı - Hep baba ğüm, onun sö Elbette öy Onun pel -Ya, diye t - Elbette v na bir şeyler riz. Terasta bir yarla alay e riş etmiyor hâline bakı akıntıdan, ların sürek lardı. O gü bile. Uzun rini Havar türüyorlar Bu parça lenemez A) Gözl B) Psike C) Olay D) Süs E) Am
5.
...Mehmet Çavuş'un halkı kışkırtması ile birlikte derdest edi-
lir. Lakin bu uzun sürmez, yardım birlikleri sayesinde kurtulur-
lar ve Mehmet Çavuş idam edilir. Kezban ise kayıplardadır.
Bu arbede sırasında yaralanan Peyami, İhsan'ın ricası üs-
tüne Eskişehir'e gider. Müdafaa-i Milliye'ye atanan Peyami
bir süreliğine yeni göreviyle meşgul olmuş ve birçok seyahate
çıkmıştır. Ayşe ise bu sırada hemşireliğe devam ediyor ve or-
dunun maddi ve manevi yaralarını sarıyordur. İhsan ve Cemal
ise görevlerini farklı yerlerde sürdürüyorlardır. Bir vakit Cemal,
İhsan ve Ayşe Ankara'da toplanmışlarsa da Peyami bu si-
rada İnebolu'dadır. Ayşe seyyar kuvvette görev almak üzere
Polatlı'ya geçer. Sakarya'ya doğru çekilen ordu Kütahya ye-
nilgisinden sonra toparlanmaya başlar ve bir sonraki saldı-
rıyı karşılamak için ivedilikle hazırlıkları sürdürürler bu sırada.
Bu metnin içeriği göz önünde bulundurularak aşağıdaki
belgeleneklerin hangisi ile oluşturulmuş olduğu söylenebi-
lir?
A) Postmodernizmi esas alan eserler
B) Mistik anlayışı temel alan eserler
C) Bireyin iç dünyasını esas alan eserler
D) Toplumcu gerçekçi eserler
E) Millî edebiyat anlayışını yansıtan eserler
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
5. ...Mehmet Çavuş'un halkı kışkırtması ile birlikte derdest edi- lir. Lakin bu uzun sürmez, yardım birlikleri sayesinde kurtulur- lar ve Mehmet Çavuş idam edilir. Kezban ise kayıplardadır. Bu arbede sırasında yaralanan Peyami, İhsan'ın ricası üs- tüne Eskişehir'e gider. Müdafaa-i Milliye'ye atanan Peyami bir süreliğine yeni göreviyle meşgul olmuş ve birçok seyahate çıkmıştır. Ayşe ise bu sırada hemşireliğe devam ediyor ve or- dunun maddi ve manevi yaralarını sarıyordur. İhsan ve Cemal ise görevlerini farklı yerlerde sürdürüyorlardır. Bir vakit Cemal, İhsan ve Ayşe Ankara'da toplanmışlarsa da Peyami bu si- rada İnebolu'dadır. Ayşe seyyar kuvvette görev almak üzere Polatlı'ya geçer. Sakarya'ya doğru çekilen ordu Kütahya ye- nilgisinden sonra toparlanmaya başlar ve bir sonraki saldı- rıyı karşılamak için ivedilikle hazırlıkları sürdürürler bu sırada. Bu metnin içeriği göz önünde bulundurularak aşağıdaki belgeleneklerin hangisi ile oluşturulmuş olduğu söylenebi- lir? A) Postmodernizmi esas alan eserler B) Mistik anlayışı temel alan eserler C) Bireyin iç dünyasını esas alan eserler D) Toplumcu gerçekçi eserler E) Millî edebiyat anlayışını yansıtan eserler
1.
Edebiyat yaşamının başında Fecriâti topluluğunun kurucu
üyeleri arasında yer almış, daha sonra bireyci düşüncelerden
uzaklaşarak toplumculuğu kabul etmiş bir yazar olarak de-
ğerlendirilmiştir. Milli Mücadele yıllarında ve sonrasında etkin
bir siyasal yaşam sürmüştür. Milli Mücadeleden itibaren Ata-
türk'ün yakın arkadaşları arasında yer almıştır. Sanatçımızın
yazdığı nehir roman özelliği gösteren Panorama'da Cumhuri-
yet'in ilk yıllarında yaşanan olaylar eski-yeni çatışması içinde
anlatılmıştır. Atatürk Dönemi'nde yapılan devrimlerin henüz
kökleşmediği, bunun önünde bazı engeller olduğu, kökleş-
mesi için daha çok çalışmak gerektiği düşüncesi işlenmiştir.
Bu
parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Halide Edip Adıvar
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Refik Halit Karay
E) Halit Ziya Uşaklıgil
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
1. Edebiyat yaşamının başında Fecriâti topluluğunun kurucu üyeleri arasında yer almış, daha sonra bireyci düşüncelerden uzaklaşarak toplumculuğu kabul etmiş bir yazar olarak de- ğerlendirilmiştir. Milli Mücadele yıllarında ve sonrasında etkin bir siyasal yaşam sürmüştür. Milli Mücadeleden itibaren Ata- türk'ün yakın arkadaşları arasında yer almıştır. Sanatçımızın yazdığı nehir roman özelliği gösteren Panorama'da Cumhuri- yet'in ilk yıllarında yaşanan olaylar eski-yeni çatışması içinde anlatılmıştır. Atatürk Dönemi'nde yapılan devrimlerin henüz kökleşmediği, bunun önünde bazı engeller olduğu, kökleş- mesi için daha çok çalışmak gerektiği düşüncesi işlenmiştir. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? A) Ömer Seyfettin B) Halide Edip Adıvar C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu D) Refik Halit Karay E) Halit Ziya Uşaklıgil
ak geti-
biraz
B
sine
me-
si
J
B
19..
AYT
Önceki dönemlerde İstanbul'un dışına hemen he-
men hiç çıkmayan yazarlar bu dönemde bilinçli bir
şekilde Anadolu'ya yönelerek romanlarının konula-
rını Anadolu'dan, tarihten seçmişlerdir.
Romanlarda Anadolu, Anadolu insanının yaşam
koşulları, yoksulluk, Türkçülük, yanlış Batılılaşma,
cehalet, kuşak çatışması, kahramanlık, vatan sev-
gisi, savaş yıllarında çekilen sıkıntılar, bağımsızlık
gibi toplumsal temalar işlenmiştir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen edebî dönem ya da
topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimat
B) Fecriati
C) Servetifünun
D) Milli edebiyat
E) Cumhuriyet edebiyatı
B
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
ak geti- biraz B sine me- si J B 19.. AYT Önceki dönemlerde İstanbul'un dışına hemen he- men hiç çıkmayan yazarlar bu dönemde bilinçli bir şekilde Anadolu'ya yönelerek romanlarının konula- rını Anadolu'dan, tarihten seçmişlerdir. Romanlarda Anadolu, Anadolu insanının yaşam koşulları, yoksulluk, Türkçülük, yanlış Batılılaşma, cehalet, kuşak çatışması, kahramanlık, vatan sev- gisi, savaş yıllarında çekilen sıkıntılar, bağımsızlık gibi toplumsal temalar işlenmiştir. Yukarıda bazı özellikleri verilen edebî dönem ya da topluluk aşağıdakilerden hangisidir? A) Tanzimat B) Fecriati C) Servetifünun D) Milli edebiyat E) Cumhuriyet edebiyatı B
5. Öğrencilerine kapağında ismi görünmeyen kitaptan bir
metin okuyan öğretmen, daha sonra bu metinle ilgili
aşağıdaki açıklamayı yapar:
Okuduğum metin, 1938 yılında yayımlanan bir romandan
alınmıştır. Yazar; romanında bir bölümünü yakın
çevresinden seçtiği kahramanlarla II. Abdülhamit,
II. Meşrutiyet ve Mütareke dönemlerinin İstanbul'unu
anlatmıştır. Romanın başkahramanlarından Adnan'ın
şahsında toplumdaki değişimi yansıtmıştır.
Buna göre öğretmenin okuduğu metin aşağıdaki
eserlerin hangisinden alınmıştır?
A) Vurun Kahpeye
Üç İstanbul
C) Hüküm Gecesi
D) Küçük Ağa
E) Yorgun Savaşçı
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
5. Öğrencilerine kapağında ismi görünmeyen kitaptan bir metin okuyan öğretmen, daha sonra bu metinle ilgili aşağıdaki açıklamayı yapar: Okuduğum metin, 1938 yılında yayımlanan bir romandan alınmıştır. Yazar; romanında bir bölümünü yakın çevresinden seçtiği kahramanlarla II. Abdülhamit, II. Meşrutiyet ve Mütareke dönemlerinin İstanbul'unu anlatmıştır. Romanın başkahramanlarından Adnan'ın şahsında toplumdaki değişimi yansıtmıştır. Buna göre öğretmenin okuduğu metin aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır? A) Vurun Kahpeye Üç İstanbul C) Hüküm Gecesi D) Küçük Ağa E) Yorgun Savaşçı Diğer sayfaya geçiniz.
6.
(1) Millî edebiyatın daha çok hikâye, roman ve şiir türle-
rinde ürünler veren sanatçıları, 1915'ten sonra tiyatroya
da ilgi duymaya başlarlar. (II) Güllü Agop Tiyatrosu'nda
daha çok eski Yunan trajedileri oynandığı için tiyatroya
yönelenlerin bir kısmı ilk yapıtlarını çoğunlukla trajedi
türünde verir. (III) Bir kısmı da Tanzimat sonrası tiyat-
romuzda karşımıza sıkça çıkan dram türüne yönelir. (IV)
Bu yüzden de Millî Edebiyat Dönemi'nde gerçek tiyatro
yapıtlarının ve yazarlarının sayısı çok azdır. (V) Öyle ki
Musahipzade Celal ve İbnürrefik Ahmet Nuri dışında
üçüncü bir oyun yazarından söz edilemez.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bilgi yanlışı söz konusudur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
6. (1) Millî edebiyatın daha çok hikâye, roman ve şiir türle- rinde ürünler veren sanatçıları, 1915'ten sonra tiyatroya da ilgi duymaya başlarlar. (II) Güllü Agop Tiyatrosu'nda daha çok eski Yunan trajedileri oynandığı için tiyatroya yönelenlerin bir kısmı ilk yapıtlarını çoğunlukla trajedi türünde verir. (III) Bir kısmı da Tanzimat sonrası tiyat- romuzda karşımıza sıkça çıkan dram türüne yönelir. (IV) Bu yüzden de Millî Edebiyat Dönemi'nde gerçek tiyatro yapıtlarının ve yazarlarının sayısı çok azdır. (V) Öyle ki Musahipzade Celal ve İbnürrefik Ahmet Nuri dışında üçüncü bir oyun yazarından söz edilemez. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı söz konusudur? A) I B) II C) III D) IV E) V
A YAYINLARI
25. Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerinden han-
gisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Göl İnsanları - Peyami Safa
B) Oğlumuz - Tarık Buğra
C) Sam Amca - Samim Kocagöz
D) Bacayı İndir Bacayı Kaldır-Sadri Ertem
E) Abdullah Efendi'nin Rüyaları - Ahmet Hamdi Tanpı-
nar
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
A YAYINLARI 25. Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerinden han- gisinde yanlışlık yapılmıştır? A) Göl İnsanları - Peyami Safa B) Oğlumuz - Tarık Buğra C) Sam Amca - Samim Kocagöz D) Bacayı İndir Bacayı Kaldır-Sadri Ertem E) Abdullah Efendi'nin Rüyaları - Ahmet Hamdi Tanpı- nar
22. Türk edebiyatında bir kişinin ya da ailenin değişimini
kuşaklar üzerinden anlatan romanlar arasında
Mithat Cemal Kuntay'ın Üç İstanbul, Halide Edip Adıvar'ın
Ateşten Gömlek, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun
Kiralık Konak adlı yapıtlarını sayabiliriz.
|||
Bu parçada numaralanmış yerlerin hangilerinde bilgi
yanlışı vardır?
A) Yalnız I
OATE A
D) We ll
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
22. Türk edebiyatında bir kişinin ya da ailenin değişimini kuşaklar üzerinden anlatan romanlar arasında Mithat Cemal Kuntay'ın Üç İstanbul, Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Kiralık Konak adlı yapıtlarını sayabiliriz. ||| Bu parçada numaralanmış yerlerin hangilerinde bilgi yanlışı vardır? A) Yalnız I OATE A D) We ll B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
Onlar "Yeni Lisan" adını verdikleri
davalarını gerçekleştirmek istiyorlardı.
Bunun için de Arapça ve Farsça dilbilgisi
kuralları ile bazı istisnalar dışında bu
kurala göre yapılmış tamlamaların
kullanılmamasını, Arapça ve Farsça
kelimelerin Türkçedeki kullanılışlarına
göre değerlendirilmesini, bu dillere ait
kelimelerin yerine mümkün olduğu kadar
Türkçelerinin kullanılmasına dikkat
edilmesini, yazı diliyle konuşma dilinin
birleştirilmesini; İstanbul şivesinin esas
alınmasını, yani İstanbul halkının
konuştuğu dilin yazı dili haline
getirilmesini istiyorlardı.
84.Bu parçada sözü edilen edebi
dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimat Edebiyatı
B) Servet-i Fünun Edebiyatı
C) Fecr-i Ati Edebiyatı
D) Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
E) Milli Edebiyat
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
Onlar "Yeni Lisan" adını verdikleri davalarını gerçekleştirmek istiyorlardı. Bunun için de Arapça ve Farsça dilbilgisi kuralları ile bazı istisnalar dışında bu kurala göre yapılmış tamlamaların kullanılmamasını, Arapça ve Farsça kelimelerin Türkçedeki kullanılışlarına göre değerlendirilmesini, bu dillere ait kelimelerin yerine mümkün olduğu kadar Türkçelerinin kullanılmasına dikkat edilmesini, yazı diliyle konuşma dilinin birleştirilmesini; İstanbul şivesinin esas alınmasını, yani İstanbul halkının konuştuğu dilin yazı dili haline getirilmesini istiyorlardı. 84.Bu parçada sözü edilen edebi dönem aşağıdakilerden hangisidir? A) Tanzimat Edebiyatı B) Servet-i Fünun Edebiyatı C) Fecr-i Ati Edebiyatı D) Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı E) Milli Edebiyat
Yayı
......
TEST-51
er."
sidir. Bu m
a yayınla
utan bu
keti baş
rtulam
taya
le say
akimi
arek
da o
10
Dönemi"yle ilgili
maz?
k alınmıştır.
mıştır.
alınmıştır.
ştur.
memiştir.
0 99
1.
Mehmet Fuat Köprülü
Neyzen
11.
a.
b.
Tevfik
Müsahipzade Celal
III.
V.Ziya Gökalp
Yukarıdaki sanatçıların temsil ettikleri
Tiyatro
Mizah ve hiciv
kavramlarının doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden han-
gisinde
verilmiştir?
A)l-d
11-b
Ill-a
IV-C
Runolo
D) 1-b
ll-d
III-a
IV-C
itabi
B) I-c
Turanın bir ili var
Ve yalnız bir dili var
Başka bir dili var diyenin
Başka bir emell var
MATEM
C. Türkçülük
d. Edebiyat tarihi
ll-d
Ill-b
IV-a
GEO
C)1-d
E)l-a
11-b
ll-a
IV-d
Ill-c
9. Aşağıdaki table
savunduklan
IV-b
Akim
Yayıncılık
Bati
Türk
Buna g
lerden
C)
D
m mat
E
F
Bu dizelerde aşağıdaki dönem ve anlayıştan hangisine E
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
Yayı ...... TEST-51 er." sidir. Bu m a yayınla utan bu keti baş rtulam taya le say akimi arek da o 10 Dönemi"yle ilgili maz? k alınmıştır. mıştır. alınmıştır. ştur. memiştir. 0 99 1. Mehmet Fuat Köprülü Neyzen 11. a. b. Tevfik Müsahipzade Celal III. V.Ziya Gökalp Yukarıdaki sanatçıların temsil ettikleri Tiyatro Mizah ve hiciv kavramlarının doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden han- gisinde verilmiştir? A)l-d 11-b Ill-a IV-C Runolo D) 1-b ll-d III-a IV-C itabi B) I-c Turanın bir ili var Ve yalnız bir dili var Başka bir dili var diyenin Başka bir emell var MATEM C. Türkçülük d. Edebiyat tarihi ll-d Ill-b IV-a GEO C)1-d E)l-a 11-b ll-a IV-d Ill-c 9. Aşağıdaki table savunduklan IV-b Akim Yayıncılık Bati Türk Buna g lerden C) D m mat E F Bu dizelerde aşağıdaki dönem ve anlayıştan hangisine E
ÖZDEBİR
YAYINLARI
angi bir işte ça-
yaşamı anla-
bir adam ola-
nem bir hayat
bir kişidir. Ro-
urumları "ku-
aç dalı komp-
apıt, yaban-
tif getirerek
e yansıtabi-
yapıtın ya-
23. Milli Edebiyat Dönemi'nde ortaya konan eserlerde Türk sos-
yal hayatı ve halkın sorunları çeşitli yönlerden ve derinlikli ola-
rak ele alınmıştır. Ebubekir Hâzım'ın ---- ve Refik Halit'in Mem-
leket Hikâyeleri gibi eserlerde olaylar İstanbul dışına çıkarıl-
mış, sosyal sorunlar daha geniş ve değişik çevreler içinde iş-
lenmiştir. Halide Edip'in Yeni Turan, Ahmet Hikmet Müftüoğ-
lu'nun romanları gibi eserlerde milliyetçilik siyasi bir ide-
oloji olarak ele alınmıştır. Halide Edip'in ---- ve Yakup Kadri Ka-
raosmanoğlu'nun Yaban gibi eserlerinde Kurtuluş Savaşı ger-
çekleri dile getirilmiştir. Yakup Kadri'nin ----, Reşat Nuri Gün-
tekin'in Yaprak Dökümü gibi eserlerinde halkın Tanzimat'tan
başlayarak üç nesil boyunca geçirdiği sosyal değişiklikler ana-
liz edilmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yerlerden birine aşağıdakilerden
hangisi getirilemez?
A) Ateşten Gömlek
B) Kiralık Konak
C) Küçük Paşa
D) Handan s
E) Gönül Hanım
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
ÖZDEBİR YAYINLARI angi bir işte ça- yaşamı anla- bir adam ola- nem bir hayat bir kişidir. Ro- urumları "ku- aç dalı komp- apıt, yaban- tif getirerek e yansıtabi- yapıtın ya- 23. Milli Edebiyat Dönemi'nde ortaya konan eserlerde Türk sos- yal hayatı ve halkın sorunları çeşitli yönlerden ve derinlikli ola- rak ele alınmıştır. Ebubekir Hâzım'ın ---- ve Refik Halit'in Mem- leket Hikâyeleri gibi eserlerde olaylar İstanbul dışına çıkarıl- mış, sosyal sorunlar daha geniş ve değişik çevreler içinde iş- lenmiştir. Halide Edip'in Yeni Turan, Ahmet Hikmet Müftüoğ- lu'nun romanları gibi eserlerde milliyetçilik siyasi bir ide- oloji olarak ele alınmıştır. Halide Edip'in ---- ve Yakup Kadri Ka- raosmanoğlu'nun Yaban gibi eserlerinde Kurtuluş Savaşı ger- çekleri dile getirilmiştir. Yakup Kadri'nin ----, Reşat Nuri Gün- tekin'in Yaprak Dökümü gibi eserlerinde halkın Tanzimat'tan başlayarak üç nesil boyunca geçirdiği sosyal değişiklikler ana- liz edilmiştir. Bu parçada boş bırakılan yerlerden birine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) Ateşten Gömlek B) Kiralık Konak C) Küçük Paşa D) Handan s E) Gönül Hanım
1 Yüzbaşı Murat
●
Feride
calıkuşu.
Ahmet Celal Yaban.
Peregrini
Aşağıdaki yazarlardan hangisi, yukarıda
kahramanları verilen romanlardan birinin yazarı
değildir?
A) Halide Edip Adıvar
B) Refik Halit Karay
CReşat Nuri Güntekin
D) Aka Gündüz
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) yakup
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
1 Yüzbaşı Murat ● Feride calıkuşu. Ahmet Celal Yaban. Peregrini Aşağıdaki yazarlardan hangisi, yukarıda kahramanları verilen romanlardan birinin yazarı değildir? A) Halide Edip Adıvar B) Refik Halit Karay CReşat Nuri Güntekin D) Aka Gündüz E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu E) yakup
15. Türkçülük düşüncesini benimseyerek ona halkçı bir
nitelik kazandırmıştır. Edebiyat dünyamızda daha çok
Cenge Giderken şiiriyle tanınan şairimiz, "Millî Şair"
unvanıyla anılmış; şiirlerinde genellikle hecenin 14'lü ve
15'li kalıplarını tercih etmiştir.
Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada tanıtılan
sanatçımıza ait değildir?
A) Tan Sesleri
C) Ey Türk Uyan
E) Geçtiğim Yol
B) Zafer Yolunda
D) Turan'a Doğru
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
15. Türkçülük düşüncesini benimseyerek ona halkçı bir nitelik kazandırmıştır. Edebiyat dünyamızda daha çok Cenge Giderken şiiriyle tanınan şairimiz, "Millî Şair" unvanıyla anılmış; şiirlerinde genellikle hecenin 14'lü ve 15'li kalıplarını tercih etmiştir. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada tanıtılan sanatçımıza ait değildir? A) Tan Sesleri C) Ey Türk Uyan E) Geçtiğim Yol B) Zafer Yolunda D) Turan'a Doğru