Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri Soruları

23. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
Yakup Kadri Karaosmanoğlu; romanlarında Tanzi-
mat'tan itibaren Türk toplumunun geçirdiği değişimle-
ri, bunların getirdiği sosyal konuları, aydın-halk ilişki-
lerini ele almış ve Yaban romanını yazmıştır.
B) Reşat Nuri Güntekin; Anadolu'yu ve yerli hayatı ro-
manda geniş çapta işlemesi, tasvir ve tahlilciliği, özel-
likle kendisine büyük ün kazandıran Çalıkuşu'nda
çizdiği öğretmen tipi; ayrıca batıl inançlar, din ve Bati-
lılaşma üzerine geliştirdiği görüşleriyle öne çıkmıştır.
C) Refik Halit Karay; gözlem yeteneği, sade ve akıcı üslu-
bu, betimlemedeki ustalığı ve mizah yeteneğiyle tanın-
mış ve Bugünün Saraylısı adlı romanı yazmıştır.
D) Aka Gündüz; teknik bakımdan ustalığa ulaşamamış
olsa da milliyetçi, realíst, kimi zaman da naturalist
tavrıyla Millî Edebiyat Dönemi romanının önemli tem-
silcileri arasında yer almış ve Üç İstanbul adlı romanı
kaleme almıştır.
Halide Edip Adıvar; kişiliği, kültürü, Mustafa Kemal'e
yakınlığı, kadın kahramanları ele alışı Doğu-Batı
kültürleri karşısında takınılacak tavrı araştırmasıyla
dikkati çekmiş ve Vurun Kahpeye adlı romanı yaz-
mıştır.
8
Testokul
25. A
B
C
D
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
23. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Yakup Kadri Karaosmanoğlu; romanlarında Tanzi- mat'tan itibaren Türk toplumunun geçirdiği değişimle- ri, bunların getirdiği sosyal konuları, aydın-halk ilişki- lerini ele almış ve Yaban romanını yazmıştır. B) Reşat Nuri Güntekin; Anadolu'yu ve yerli hayatı ro- manda geniş çapta işlemesi, tasvir ve tahlilciliği, özel- likle kendisine büyük ün kazandıran Çalıkuşu'nda çizdiği öğretmen tipi; ayrıca batıl inançlar, din ve Bati- lılaşma üzerine geliştirdiği görüşleriyle öne çıkmıştır. C) Refik Halit Karay; gözlem yeteneği, sade ve akıcı üslu- bu, betimlemedeki ustalığı ve mizah yeteneğiyle tanın- mış ve Bugünün Saraylısı adlı romanı yazmıştır. D) Aka Gündüz; teknik bakımdan ustalığa ulaşamamış olsa da milliyetçi, realíst, kimi zaman da naturalist tavrıyla Millî Edebiyat Dönemi romanının önemli tem- silcileri arasında yer almış ve Üç İstanbul adlı romanı kaleme almıştır. Halide Edip Adıvar; kişiliği, kültürü, Mustafa Kemal'e yakınlığı, kadın kahramanları ele alışı Doğu-Batı kültürleri karşısında takınılacak tavrı araştırmasıyla dikkati çekmiş ve Vurun Kahpeye adlı romanı yaz- mıştır. 8 Testokul 25. A B C D
22. Türk edebiyatında bir kişinin ya da ailenin değişimini
kuşaklar üzerinden anlatan romanlar arasında
Mithat Cemal Kuntay'ın Üç Istanbul, Halide Edip Adivar'ın
Ateşten Gömlek, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun
11
Kiralık Konak adlı yapıtlarını sayabiliriz.
|||
Bu parçada numaralanmış yerlerin hangilerinde bilgi
yanlışı vardır?
A) Yalnız
D) I ve Il
B) Yalnız II
EXI ve III
C)Yalnız III
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
22. Türk edebiyatında bir kişinin ya da ailenin değişimini kuşaklar üzerinden anlatan romanlar arasında Mithat Cemal Kuntay'ın Üç Istanbul, Halide Edip Adivar'ın Ateşten Gömlek, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun 11 Kiralık Konak adlı yapıtlarını sayabiliriz. ||| Bu parçada numaralanmış yerlerin hangilerinde bilgi yanlışı vardır? A) Yalnız D) I ve Il B) Yalnız II EXI ve III C)Yalnız III
23. Tarık Buğra ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden han-
gisi yanlıştır?
A) Yapıtlarında, toplum çatışmalarını psikolojik yönden
ele almıştır.
B) Ayakta Durmak İstiyorum, Akümülatörlü Radyo adlı
yapıtları tiyatro türündedir.
C) Fıkra, deneme, gezi yazısı türünde de yapıtlar ka-
leme almıştır.
D) Sarı Naciye adlı yapıtında Anadolu halkının çektiği
sıkıntıları başarıyla dile getirmiştir.
E) Her yerde rastlanabilecek tipleri kahraman olarak
seçmiş, iyimserliğini olaylara ve kahramanlara yan-
sıtmıştır.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
23. Tarık Buğra ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden han- gisi yanlıştır? A) Yapıtlarında, toplum çatışmalarını psikolojik yönden ele almıştır. B) Ayakta Durmak İstiyorum, Akümülatörlü Radyo adlı yapıtları tiyatro türündedir. C) Fıkra, deneme, gezi yazısı türünde de yapıtlar ka- leme almıştır. D) Sarı Naciye adlı yapıtında Anadolu halkının çektiği sıkıntıları başarıyla dile getirmiştir. E) Her yerde rastlanabilecek tipleri kahraman olarak seçmiş, iyimserliğini olaylara ve kahramanlara yan- sıtmıştır.
B
B
AYT
13. Hayatımda hiçbir akıma bağlı kalarak eser verme-
dim. Çünkü ortada bir akım varsa bunu ileri süren bir
kişi ve arkasından gelenler yani ona öykünenler ile
vardır. İşte ben o öykünen şair tayfasından olmak is-
temedim. Bu arada yaşadığım dönemde de öyküne-
ceğim birçok yazar ve akım da ortaya çıktı. O yüz-
den beni kitaplarınıza koyacaksanız bağımsız, kendi
başına buyruk bir şair diye koyacaksınız.
A) Tevfik Fikret\
C) Orhan Veli Kanık
Bu parçada kendinden böyle söz eden şair aşağı-
dakilerden hangisi olabilir?
B
B) Cemal Süreya
D) Behçet Necatigil
E) Halit Fahri Ozansoy
15.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
B B AYT 13. Hayatımda hiçbir akıma bağlı kalarak eser verme- dim. Çünkü ortada bir akım varsa bunu ileri süren bir kişi ve arkasından gelenler yani ona öykünenler ile vardır. İşte ben o öykünen şair tayfasından olmak is- temedim. Bu arada yaşadığım dönemde de öyküne- ceğim birçok yazar ve akım da ortaya çıktı. O yüz- den beni kitaplarınıza koyacaksanız bağımsız, kendi başına buyruk bir şair diye koyacaksınız. A) Tevfik Fikret\ C) Orhan Veli Kanık Bu parçada kendinden böyle söz eden şair aşağı- dakilerden hangisi olabilir? B B) Cemal Süreya D) Behçet Necatigil E) Halit Fahri Ozansoy 15.
ge-
Sa-
net
ro-
ve
Ce-
nü,
in-
Prf Yayınları
5
T
16. Roman, Peyami'nin günlüğü şeklindedir. Günlük
olarak yazıldığı için romandaki olaylar Peyami'nin
bakış açısıyla verilir. Kurtuluş Savaşı yıllarını anla-
tan romanda Peyami ve Ayşe, farklı kültürleri temsil
eder. Ayşe zulüm altında zor günler yaşayan İzmir'in,
Peyami ise kendi dünyasında yaşayan İstanbul'un
yüksek sosyetesinin yaşadığı Şişli'nin temsilcisidir.
İstanbul'un bombalanmasıyla birlikte Peyami de de-
ğişmeye başlar.
20*225
Bu parçada ele alınan roman, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yaban
B) Ateşten Gömlek
C) Sinekli Bakkal
D) Tatarcık
E) Sodom ve Gomore
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
ge- Sa- net ro- ve Ce- nü, in- Prf Yayınları 5 T 16. Roman, Peyami'nin günlüğü şeklindedir. Günlük olarak yazıldığı için romandaki olaylar Peyami'nin bakış açısıyla verilir. Kurtuluş Savaşı yıllarını anla- tan romanda Peyami ve Ayşe, farklı kültürleri temsil eder. Ayşe zulüm altında zor günler yaşayan İzmir'in, Peyami ise kendi dünyasında yaşayan İstanbul'un yüksek sosyetesinin yaşadığı Şişli'nin temsilcisidir. İstanbul'un bombalanmasıyla birlikte Peyami de de- ğişmeye başlar. 20*225 Bu parçada ele alınan roman, aşağıdakilerden hangisidir? A) Yaban B) Ateşten Gömlek C) Sinekli Bakkal D) Tatarcık E) Sodom ve Gomore
B
28. Ahmet:
Ben Halide Edip'in Doğu-Batı karşıtlığı üze-
rine temellendirdiği yapıtını okudum. Rabia ile
Peregrini'nin aşkı her ne kadar kurgusal olsa da
yapıt, iletisiyle dikkat çekiyor.
Tolga:
Ben Halide Edip'in Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı
yapıtları okudum sadece, Aliye ve Ayşe karak-
terlerini idealize edilen başarılı kadınlar olduğunu
söyleyebilirim.
Öykü:
- Halide Edip'in toplumsal ya da savaş içerikli ya-
pıtları dışındaki aşk romanları da oldukça başarılı-
dır. Söz gelimi bir romanda âşık olduğu Refik Ce-
mal karakterinin başkasıyla evli olduğunu anlayan
kadın kahraman vicdan azabından ölür.
Nil:
Halide Edip bazı romanlarını da kendi çocukluk
anılarından yola çıkarak yazmıştır. Sözü edilen
romanda da hem bir aydının hem de bir yazarın
yetiştiği yıllar anlatılır.
Bu diyalogdan aşağıdakilerden hangisine ulaşıla-
maz?
A) Öğrencilerden hiçbiri Seviye Talip romanını
okumamıştır.
B) Ahmet'in okuduğu Sinekli Bakkal'dır.
C) Tolga'nın dile getirdiği kişiler sırasıyla Vurun
Kahpeye ve Ateşten Gömlek adlı yapıtlarda
geçmektedir.
D) Öykü'nün sözünü ettiği roman Handan'dır.
E) Nil'in dile getirdiği roman Tatarcık'tır.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
B 28. Ahmet: Ben Halide Edip'in Doğu-Batı karşıtlığı üze- rine temellendirdiği yapıtını okudum. Rabia ile Peregrini'nin aşkı her ne kadar kurgusal olsa da yapıt, iletisiyle dikkat çekiyor. Tolga: Ben Halide Edip'in Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı yapıtları okudum sadece, Aliye ve Ayşe karak- terlerini idealize edilen başarılı kadınlar olduğunu söyleyebilirim. Öykü: - Halide Edip'in toplumsal ya da savaş içerikli ya- pıtları dışındaki aşk romanları da oldukça başarılı- dır. Söz gelimi bir romanda âşık olduğu Refik Ce- mal karakterinin başkasıyla evli olduğunu anlayan kadın kahraman vicdan azabından ölür. Nil: Halide Edip bazı romanlarını da kendi çocukluk anılarından yola çıkarak yazmıştır. Sözü edilen romanda da hem bir aydının hem de bir yazarın yetiştiği yıllar anlatılır. Bu diyalogdan aşağıdakilerden hangisine ulaşıla- maz? A) Öğrencilerden hiçbiri Seviye Talip romanını okumamıştır. B) Ahmet'in okuduğu Sinekli Bakkal'dır. C) Tolga'nın dile getirdiği kişiler sırasıyla Vurun Kahpeye ve Ateşten Gömlek adlı yapıtlarda geçmektedir. D) Öykü'nün sözünü ettiği roman Handan'dır. E) Nil'in dile getirdiği roman Tatarcık'tır.
kçeyle yazıl-
daha çok ya-
lir. Halk ede-
yakın bir dil
uyak daha
eri şunlar-
yanlışı
III
ndan
diye
niş-
25.
1.
olağanüstü olaylar anlatmaları,
II.
edebî metin özelliği göstermeleri,
III. nazım - nesir karışık yazılmaları
Buna göre numaralanmış ifadelerden hangilerinde bi
gibi özellikler açısından birbirine benzemektedir.
yanlışı vardır?
A) Yalnız I
D) Ive 11
B) Yalnız II
C)Yalnız III
E) Il ve t
26. Millî Edebiyat Dönemi, 1911'den 1923 yılını -Cumhuriyet'i
ilanına kadar geçen süreyi - kapsayan edebî dönemdir.
Meşrutiyet'in ilan edilmesiyle başlayan “Türkçülük" akımı
"edebiyatta ulusal kaynaklara dönme” fikrini beraberinde ge
tirmiştir. Bu anlayış doğrultusunda eserler veren sanatçılar
yalın dil kullanmaya ve eserlerinde yerli yaşamı konu edin-
meye başlamışlardır. Bu amaçla Arapça - Farsça sözcükler-
den uzak, saf Türkçe sözcük kullanımını benimsemişlerdir.
Yerli yaşamı ele alma konusunda --- --, ---- gibi roman
BÖmer Seyfettin
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Orhan Kemal
ve hikâye yazarları ön plana çıkmışlardır.
BY
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki sanatçılar-
dan hangisi getirilemez?
Refik Halit Kardy
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
--------,,
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
kçeyle yazıl- daha çok ya- lir. Halk ede- yakın bir dil uyak daha eri şunlar- yanlışı III ndan diye niş- 25. 1. olağanüstü olaylar anlatmaları, II. edebî metin özelliği göstermeleri, III. nazım - nesir karışık yazılmaları Buna göre numaralanmış ifadelerden hangilerinde bi gibi özellikler açısından birbirine benzemektedir. yanlışı vardır? A) Yalnız I D) Ive 11 B) Yalnız II C)Yalnız III E) Il ve t 26. Millî Edebiyat Dönemi, 1911'den 1923 yılını -Cumhuriyet'i ilanına kadar geçen süreyi - kapsayan edebî dönemdir. Meşrutiyet'in ilan edilmesiyle başlayan “Türkçülük" akımı "edebiyatta ulusal kaynaklara dönme” fikrini beraberinde ge tirmiştir. Bu anlayış doğrultusunda eserler veren sanatçılar yalın dil kullanmaya ve eserlerinde yerli yaşamı konu edin- meye başlamışlardır. Bu amaçla Arapça - Farsça sözcükler- den uzak, saf Türkçe sözcük kullanımını benimsemişlerdir. Yerli yaşamı ele alma konusunda --- --, ---- gibi roman BÖmer Seyfettin C) Reşat Nuri Güntekin D) Orhan Kemal ve hikâye yazarları ön plana çıkmışlardır. BY Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki sanatçılar- dan hangisi getirilemez? Refik Halit Kardy Yakup Kadri Karaosmanoğlu --------,,
15. Türk edebiyatında Tanzimat Dönemi'nden sonra bir
olgu ortaya çıkmıştır. 19. yüzyılda Batı'nın örnek alın-
ması, Batı'daki gelişmelerin ve Batı edebiyatının takip
edilmesi kimi zaman toplumda yanlış değişim ve do
nüşümler olarak ortaya çıkmıştır. Ahmet Mithat'ın ----
Recaizade'nin ----, Hüseyin Rahmi'nin ----, Yakup Kad-
adlı eser kişileri farklı özellikte olsalar da ortak
bir yanları vardır. Bu ortaklık da Batılılaşmayı yanlış an-
lamış, gerekli olanı özümsemiş kişiler olmalarıdır.
Aşağıda verilen isimlerden hangisi bu parçada boş
bırakılan yerlerden birine getirilemez?
ri'nin
A) Efruz Bey
B) Felatun Bey
C) Şöhret Beyo
D) Seniha
E) Bihruz Bey
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
15. Türk edebiyatında Tanzimat Dönemi'nden sonra bir olgu ortaya çıkmıştır. 19. yüzyılda Batı'nın örnek alın- ması, Batı'daki gelişmelerin ve Batı edebiyatının takip edilmesi kimi zaman toplumda yanlış değişim ve do nüşümler olarak ortaya çıkmıştır. Ahmet Mithat'ın ---- Recaizade'nin ----, Hüseyin Rahmi'nin ----, Yakup Kad- adlı eser kişileri farklı özellikte olsalar da ortak bir yanları vardır. Bu ortaklık da Batılılaşmayı yanlış an- lamış, gerekli olanı özümsemiş kişiler olmalarıdır. Aşağıda verilen isimlerden hangisi bu parçada boş bırakılan yerlerden birine getirilemez? ri'nin A) Efruz Bey B) Felatun Bey C) Şöhret Beyo D) Seniha E) Bihruz Bey
B
B
B
23. Aşağıdakilerden hangisinde eşleştirme yanlış yapıl-
mıştır?
A) Ömer Seyfettin - modernizmi esas alma
B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Türkçülük
C) Giritli Aziz Efendi - Binbir Gece Masalları'na öykünen
üslup
D) Memduh Şevket Esendal - yalın, özlü anlatım
E) Sait Faik Abasıyanık - şiirsel üslup
24. Aşağıdakilerin hangisinde bir halk edebiyatı sanatçısı
yanlış tanıtılmıştır?
A) 13. yüzyılda yaşadığı sanılan fıkra yazarı ve kahrama-
nıdır. Türk mizahının en önemli, dünya mizah edebiya-
tının önde gelen isimlerinden biridir. İnsanın kişisel
hırslarını, günlük hayatın sıradan
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
B B B 23. Aşağıdakilerden hangisinde eşleştirme yanlış yapıl- mıştır? A) Ömer Seyfettin - modernizmi esas alma B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Türkçülük C) Giritli Aziz Efendi - Binbir Gece Masalları'na öykünen üslup D) Memduh Şevket Esendal - yalın, özlü anlatım E) Sait Faik Abasıyanık - şiirsel üslup 24. Aşağıdakilerin hangisinde bir halk edebiyatı sanatçısı yanlış tanıtılmıştır? A) 13. yüzyılda yaşadığı sanılan fıkra yazarı ve kahrama- nıdır. Türk mizahının en önemli, dünya mizah edebiya- tının önde gelen isimlerinden biridir. İnsanın kişisel hırslarını, günlük hayatın sıradan
6/41
20. S
biyatı profesörü olduğu için
eserlerini Ingilizce ne yayımlamıştır. Romanlarında ve
hikayelerinde tasvir ve tahliller çok başarılıdır. Tasvirlerine
baktığımızda realizm akiminin etkisini görürüz. Romanin-
da kahramanlannin birbirlerine yazdıklan mektuplarla geli-
şen olayları anlatır. Eser mektuplarla oluşması bakımından
önemlidir. Ateşten Gömlek romanında Milli Mücadele yılla-
nında yaşananlanı, İzmir'in işgali sırasında kocası ve çocu-
Qu düşman tarafından öldürülen Ayşe'nin etrafında gelişen
olaylarla anlatır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Omer Seyfettin
B) Ziya Gökalp
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Halide Edip Adivar
E) Ali Canip Yöntem
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
6/41 20. S biyatı profesörü olduğu için eserlerini Ingilizce ne yayımlamıştır. Romanlarında ve hikayelerinde tasvir ve tahliller çok başarılıdır. Tasvirlerine baktığımızda realizm akiminin etkisini görürüz. Romanin- da kahramanlannin birbirlerine yazdıklan mektuplarla geli- şen olayları anlatır. Eser mektuplarla oluşması bakımından önemlidir. Ateşten Gömlek romanında Milli Mücadele yılla- nında yaşananlanı, İzmir'in işgali sırasında kocası ve çocu- Qu düşman tarafından öldürülen Ayşe'nin etrafında gelişen olaylarla anlatır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Omer Seyfettin B) Ziya Gökalp C) Mehmet Emin Yurdakul D) Halide Edip Adivar E) Ali Canip Yöntem
3. I. Analar ve Çocuklar
II. Doğu'nun Çilesi
III. Kar Çiçekleri
IV. Çukurova Yana Yana
V. Cemo
Yukarıdaki numaralandırılmış eserlerden hangisi
türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
//////////
www.pelikankitabevi.com.tr
Av
V
6. 1. Natü
II. Rom
III. Sem
IV. Emp
V.
Letri
Yukarıda
toplumc
çok etkil
fi
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
3. I. Analar ve Çocuklar II. Doğu'nun Çilesi III. Kar Çiçekleri IV. Çukurova Yana Yana V. Cemo Yukarıdaki numaralandırılmış eserlerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır? A) I B) II C) III D) IV ////////// www.pelikankitabevi.com.tr Av V 6. 1. Natü II. Rom III. Sem IV. Emp V. Letri Yukarıda toplumc çok etkil fi
A
19. Feride'yi Zeyniler köyünden beri tanıyan ve yaşlı askeri bir
okul kapatılmış, hastane yapılmıştır. Munise, kuşpalazından
doktor olan Hayrullah Bey ona sahip çıkar. Kuşadası'ndaki
ölür. Hayrullah Bey, Feride'yi kızı gibi sevmektedir.
Dedikoduları kesmek için Feride'yle kâğıt üzerinde
nikahlanır. Hayrullah Bey, Feride'nin tuttuğu günlüğü bulur
ve okur. Feride'nin Kâmran'ı sevdiğini öğrenir, teyzesine
verilmek üzere bir paket hazırlar. Doktor her şeyi mektupla
Kâmran'a anlatmıştır. Paketin içinde Feride'nin günlüğü de
vardır. Hayrullah Bey hastalanır, ölür. Feride, Tekirdağ'da
teyzesinin yanına gider. Hayrullah Bey'in vasiyetine uyarak
zarfı da getirmiştir. Mektubu ve günlüğü okuyan Kâmran,
Feride'yi bir daha bırakmaz, onunla evlenir.
AVT
DERS:
TESLİM TARİHİ:
Bu parçada söz edilen eser ve yazarı aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir?
A) Vurun Kahpeye - Halide Edip Adıvar
B) Yaban - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin
D) Sürgün - Refik Halit Karay
E) Acımak - Reşat Nuri Güntekin
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
A 19. Feride'yi Zeyniler köyünden beri tanıyan ve yaşlı askeri bir okul kapatılmış, hastane yapılmıştır. Munise, kuşpalazından doktor olan Hayrullah Bey ona sahip çıkar. Kuşadası'ndaki ölür. Hayrullah Bey, Feride'yi kızı gibi sevmektedir. Dedikoduları kesmek için Feride'yle kâğıt üzerinde nikahlanır. Hayrullah Bey, Feride'nin tuttuğu günlüğü bulur ve okur. Feride'nin Kâmran'ı sevdiğini öğrenir, teyzesine verilmek üzere bir paket hazırlar. Doktor her şeyi mektupla Kâmran'a anlatmıştır. Paketin içinde Feride'nin günlüğü de vardır. Hayrullah Bey hastalanır, ölür. Feride, Tekirdağ'da teyzesinin yanına gider. Hayrullah Bey'in vasiyetine uyarak zarfı da getirmiştir. Mektubu ve günlüğü okuyan Kâmran, Feride'yi bir daha bırakmaz, onunla evlenir. AVT DERS: TESLİM TARİHİ: Bu parçada söz edilen eser ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Vurun Kahpeye - Halide Edip Adıvar B) Yaban - Yakup Kadri Karaosmanoğlu C) Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin D) Sürgün - Refik Halit Karay E) Acımak - Reşat Nuri Güntekin
atdılaşma
nindan
How
Hikmet Ali bir mebustur. Gemiyle bir seyahate çıkar. Bu seyahat
sırasında gördüğü bir kadın güzelliği ile dikkat çeker. Bayan İs-
panyolca ve Fransızca da bilmektedir. Kadının adı Zeli Yezdi'dir.
Kendisi ailesinin Yezid soyundan geldiğini ve Arjantin'e taşın-
dığını söyler. Hikmet Ali Bey bu kadından çok hoşlanır. Ancak
kadının gizemi, kendisini şaşırtır ve onun ajan olduğunu düşü-
nür. Zeli Yezdi ise 80 bin civarında kalan Yezidilerin iyi bir hayat
sürmesi için çaba sarf ettiğini söyler. Zeli, Hikmet Ali'yi Suri-
ye'de Pamir denilen yere çağırır. Yezidi halkının yaşadığı yerleri
göstererek planını daha detaylı anlatır. Hikmet Ali, Zeli'ye âşık
olmuştur ancak tüm gerçekleri Şeyh Şemun adında bir adam
açıklar. Bu adam Zeli'nin işlerine yardım eden adamdır. Zeli'nin
akıl hastası olduğunu dile getirir ve kendisinin de onun kocası
olduğunu söyler. Asıl adı da Senyor Alfonso'dur.
Aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıda özeti verilen roma-
nın yazarı tarafından kaleme alınmamıştır?
A)Nilgün
B) Sürgün
Yeşil Gece
D) Bugünün Saraylısı E) İstanbul'un İçyüzü
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
atdılaşma nindan How Hikmet Ali bir mebustur. Gemiyle bir seyahate çıkar. Bu seyahat sırasında gördüğü bir kadın güzelliği ile dikkat çeker. Bayan İs- panyolca ve Fransızca da bilmektedir. Kadının adı Zeli Yezdi'dir. Kendisi ailesinin Yezid soyundan geldiğini ve Arjantin'e taşın- dığını söyler. Hikmet Ali Bey bu kadından çok hoşlanır. Ancak kadının gizemi, kendisini şaşırtır ve onun ajan olduğunu düşü- nür. Zeli Yezdi ise 80 bin civarında kalan Yezidilerin iyi bir hayat sürmesi için çaba sarf ettiğini söyler. Zeli, Hikmet Ali'yi Suri- ye'de Pamir denilen yere çağırır. Yezidi halkının yaşadığı yerleri göstererek planını daha detaylı anlatır. Hikmet Ali, Zeli'ye âşık olmuştur ancak tüm gerçekleri Şeyh Şemun adında bir adam açıklar. Bu adam Zeli'nin işlerine yardım eden adamdır. Zeli'nin akıl hastası olduğunu dile getirir ve kendisinin de onun kocası olduğunu söyler. Asıl adı da Senyor Alfonso'dur. Aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıda özeti verilen roma- nın yazarı tarafından kaleme alınmamıştır? A)Nilgün B) Sürgün Yeşil Gece D) Bugünün Saraylısı E) İstanbul'un İçyüzü
11. Reşat Nuri Güntekin eserlerine konuşma dilinin
1
11
zenginliğini zorlanmadan yansıtır. Romanlarında
kullandığı dil ve anlatım oldukça yalın, diyalogları
|||
canlıdır. Sanatçı, en önemli romanlarından olan
Sinekli Bakkal da kendi hâlinde bir aileye sahip olan
IV
Ali Rıza Bey'in, çocuklarının yaptığı hatalar yüzün-
V
den çektiği sıkıntıları işler. Roman, o dönemde sık
sık yaşanan eğlence hayatına düşkün gençlerin se-
bep olduğu parçalanan aileler sorununu dile getirir
Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangi-
sinde yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) I
B) II C) III
D) IV E) V
13.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
11. Reşat Nuri Güntekin eserlerine konuşma dilinin 1 11 zenginliğini zorlanmadan yansıtır. Romanlarında kullandığı dil ve anlatım oldukça yalın, diyalogları ||| canlıdır. Sanatçı, en önemli romanlarından olan Sinekli Bakkal da kendi hâlinde bir aileye sahip olan IV Ali Rıza Bey'in, çocuklarının yaptığı hatalar yüzün- V den çektiği sıkıntıları işler. Roman, o dönemde sık sık yaşanan eğlence hayatına düşkün gençlerin se- bep olduğu parçalanan aileler sorununu dile getirir Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangi- sinde yanlış bir bilgi verilmiştir? A) I B) II C) III D) IV E) V 13.
5.
Refik Halit Karay ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde
bir bilgi yanlışı vardır?
A)
Anlatımında gözleme çok değer ve önem veren, realist bir
romancıdır.
B) Yazarken hayattan asla uzaklaşmaz, hayatı olduğu gibi
yaşamak ve yaşatmak ister.
C) Romanlarının konularını daha çok, çeşitli sosyal olaylar
teşkil eder.
D) Zengin bir şahıs kadrosuna sahip olan romanlarında, ka-
din kahramanlara çokça yer verir.
Mizahi ögelerden uzakta, ciddi bir üsluba sahiptir.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
5. Refik Halit Karay ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Anlatımında gözleme çok değer ve önem veren, realist bir romancıdır. B) Yazarken hayattan asla uzaklaşmaz, hayatı olduğu gibi yaşamak ve yaşatmak ister. C) Romanlarının konularını daha çok, çeşitli sosyal olaylar teşkil eder. D) Zengin bir şahıs kadrosuna sahip olan romanlarında, ka- din kahramanlara çokça yer verir. Mizahi ögelerden uzakta, ciddi bir üsluba sahiptir.
Vir,
ru
a-
ak
eis
15.
A Kitapçığı
Maarif müdürünün toparlak siyah sakalı, bulanık sü-
nepe ve mürai gözleri, hilekâr uzun yüzü altında iğ-
renç, ince dudaklı bir ağzı vardı. Yanındaki meclis-i
idare azasından, yerli Ömer Efendi, abani sarıklı,
temiz yüzlü, kır sakallı, görmüş geçirmiş, mahzun,
siyah gözleriyle insana bakan bir simaya sahipti. İkisi
de Aliye'yi görünce şaşırdılar. Maarif müdürünün bu-
lanık gözleri daha bulandı, burnu uzadı, bütün yüzü
daha hilekâr ve kibirle riyakâr bir tevazuyu karıştıran
tavrını aldı.
***
***
Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın alındığı ro-
manın yazara ait bir eserdir?
A) Nur Baba
B) İstanbul'un İç Yüzü
Çalıkuşu
P) Ateşten Gömlek
E) Kırık Hayatlar
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
Vir, ru a- ak eis 15. A Kitapçığı Maarif müdürünün toparlak siyah sakalı, bulanık sü- nepe ve mürai gözleri, hilekâr uzun yüzü altında iğ- renç, ince dudaklı bir ağzı vardı. Yanındaki meclis-i idare azasından, yerli Ömer Efendi, abani sarıklı, temiz yüzlü, kır sakallı, görmüş geçirmiş, mahzun, siyah gözleriyle insana bakan bir simaya sahipti. İkisi de Aliye'yi görünce şaşırdılar. Maarif müdürünün bu- lanık gözleri daha bulandı, burnu uzadı, bütün yüzü daha hilekâr ve kibirle riyakâr bir tevazuyu karıştıran tavrını aldı. *** *** Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın alındığı ro- manın yazara ait bir eserdir? A) Nur Baba B) İstanbul'un İç Yüzü Çalıkuşu P) Ateşten Gömlek E) Kırık Hayatlar