Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri Soruları

20. Bu dönem, Türk edebiyatında gerek içerik gerekse
dil ve anlatım bakımından büyük değişikliklerin ya
şandığı bir süreçtir. Bu dönemde İstanbul dışına
çıkan yazarlar, Anadolu'yu yakından tanıma fırsatı
bulurlar. Okuyucu roman ve hikâyede bir "tagra"
gerçeği ile karşılaşma fırsatı bulmuştur. Anado-
lu'nun o zamana kadar ihmal edildiği de bu yöne-
lişle fark edilmiştir. Dönemin yazarları Anadolu
gerçeğini dışardan bakan bir gözlemci olarak değil,
bizzat bu coğrafyada yaşayarak anlatma yoluna git-
mişlerdir. Anadolu, bu dönem hikâye ve romanına
daha çok yoksulluk, cehalet, taassup gibi kavram-
larla girer. Milli Mücadele de yine bu dönem roman
ve hikâyesinde en çok işlenen temalar arasında yer
alır.
Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada dile
getirilen düşüncelerden biri ile ilişkilendirile-
mez?
A) Yaban
B) Küçük Paşa
C) Çete
D) Yeşil Gece
E) Kırık Hayatlar
Halil Zijev
og
Grid
gen
top
99
için
nu
div
3
Gre
Şi
Ya
B
C
D
E
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
20. Bu dönem, Türk edebiyatında gerek içerik gerekse dil ve anlatım bakımından büyük değişikliklerin ya şandığı bir süreçtir. Bu dönemde İstanbul dışına çıkan yazarlar, Anadolu'yu yakından tanıma fırsatı bulurlar. Okuyucu roman ve hikâyede bir "tagra" gerçeği ile karşılaşma fırsatı bulmuştur. Anado- lu'nun o zamana kadar ihmal edildiği de bu yöne- lişle fark edilmiştir. Dönemin yazarları Anadolu gerçeğini dışardan bakan bir gözlemci olarak değil, bizzat bu coğrafyada yaşayarak anlatma yoluna git- mişlerdir. Anadolu, bu dönem hikâye ve romanına daha çok yoksulluk, cehalet, taassup gibi kavram- larla girer. Milli Mücadele de yine bu dönem roman ve hikâyesinde en çok işlenen temalar arasında yer alır. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada dile getirilen düşüncelerden biri ile ilişkilendirile- mez? A) Yaban B) Küçük Paşa C) Çete D) Yeşil Gece E) Kırık Hayatlar Halil Zijev og Grid gen top 99 için nu div 3 Gre Şi Ya B C D E
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1
Servetifünun Dönemi bağımsız yazarlarındandır.
Şık, Gulyabani gibi romanlarında İstanbul'un
mahallelerindeki yaşamı gerçekçi bir biçimde dile
getirmiştir.
Eserlerinde Ahmet Mithat Efendi tarzını sürdürmüş,
anlatımın akışını keserek yorumlarını aktarmıştır.
C
Aşağıdakilerden hangisi, bazı özellikleri verilen yazara
ait eserlerden biridir?
A) Yalnızız
C) iffet
E) Çalıkuşu
B) Sinekli Bakkal
D) Yaban
B
19.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1 Servetifünun Dönemi bağımsız yazarlarındandır. Şık, Gulyabani gibi romanlarında İstanbul'un mahallelerindeki yaşamı gerçekçi bir biçimde dile getirmiştir. Eserlerinde Ahmet Mithat Efendi tarzını sürdürmüş, anlatımın akışını keserek yorumlarını aktarmıştır. C Aşağıdakilerden hangisi, bazı özellikleri verilen yazara ait eserlerden biridir? A) Yalnızız C) iffet E) Çalıkuşu B) Sinekli Bakkal D) Yaban B 19.
2
AYT Türk Dili ve Edebiyatı Denemeleri
19. Naim Efendi, Osmanlı terbiyesiyle yetişmiş, nazırlığa
kadar yükselmiş biridir. Kızı, damadı ve torunlarıyla
birlikte yaşamaktadır. Damadı, aşırı derecede Batılı
yaşam biçimini taklit etmektedir. Kızı Seniha da Batı
hayranı bir tiptir.
Bu parçada tanıtılan roman ve yazarı aşağıdaki-
lerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Fatih - Harbiye / Peyami Safa
B) Araba Sevdası / Recaizade Mahmut Ekrem
C) Kiralık Konak / Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Handan / Halide Edip Adıvar
E) Şık / Hüseyin Rahmi Gürpınar
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
2 AYT Türk Dili ve Edebiyatı Denemeleri 19. Naim Efendi, Osmanlı terbiyesiyle yetişmiş, nazırlığa kadar yükselmiş biridir. Kızı, damadı ve torunlarıyla birlikte yaşamaktadır. Damadı, aşırı derecede Batılı yaşam biçimini taklit etmektedir. Kızı Seniha da Batı hayranı bir tiptir. Bu parçada tanıtılan roman ve yazarı aşağıdaki- lerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Fatih - Harbiye / Peyami Safa B) Araba Sevdası / Recaizade Mahmut Ekrem C) Kiralık Konak / Yakup Kadri Karaosmanoğlu D) Handan / Halide Edip Adıvar E) Şık / Hüseyin Rahmi Gürpınar
fazla yer
Metni Anlama ve Çözümleme
1. Küçük Ağa romanının olay örgüsünü belirleyiniz.
2. Küçük Ağa romanından alınan metnin olay örgüsünün aynı kurguyla yaşanması mümkün müdür?
Açıklayınız.
3. Küçük Ağa romanından alınan metnin temel çatışmasının hangi tema etrafında oluştuğunu aşağı-
daki tabloda gösteriniz.
Tema
4. Sizce Küçük Ağa tip midir, karakter midir? Nedeniyle birlikte açıklayınız.
Karakter -sbrey
Tip stoplumun boyutu
134
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
fazla yer Metni Anlama ve Çözümleme 1. Küçük Ağa romanının olay örgüsünü belirleyiniz. 2. Küçük Ağa romanından alınan metnin olay örgüsünün aynı kurguyla yaşanması mümkün müdür? Açıklayınız. 3. Küçük Ağa romanından alınan metnin temel çatışmasının hangi tema etrafında oluştuğunu aşağı- daki tabloda gösteriniz. Tema 4. Sizce Küçük Ağa tip midir, karakter midir? Nedeniyle birlikte açıklayınız. Karakter -sbrey Tip stoplumun boyutu 134
(1)Yaban romanında Yakup Kadri, devletin yıllarca
kendi hâlinde bıraktığı köylü ile aydını karşı karşıya
getirmiş, aralarındaki uçurumu ortaya koymuştur.
(II) Köylülere göre, şehirden gelen her aydın bir ya-
ban yani bir yabancı, hatta bir düşmandır. (III) Ya-
kup Kadri, Sakarya Savaşı'ndan sonra düşmanın
zarar verdiği bölgeleri dolaşmış, romanını yazarken
bu gözlemlerinden yararlanmıştır.(IV) Roman anı
biçiminde yazılmış olup olaylar Ahmet Celâl'in ani
defterinden anlatılmaktadır. (V) Eser, düşünceyi ön
plâna çıkardığı için zaman zaman makale türüne
be yaklaşmaktadır.
no2 (3
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden han-
gisinde eserle ilgili "olumsuz bir eleştiri" yapıl-
maktadır?
A) I
11
11
C) III D) IV
LTE
E) V
TES
YAYINLARI
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
(1)Yaban romanında Yakup Kadri, devletin yıllarca kendi hâlinde bıraktığı köylü ile aydını karşı karşıya getirmiş, aralarındaki uçurumu ortaya koymuştur. (II) Köylülere göre, şehirden gelen her aydın bir ya- ban yani bir yabancı, hatta bir düşmandır. (III) Ya- kup Kadri, Sakarya Savaşı'ndan sonra düşmanın zarar verdiği bölgeleri dolaşmış, romanını yazarken bu gözlemlerinden yararlanmıştır.(IV) Roman anı biçiminde yazılmış olup olaylar Ahmet Celâl'in ani defterinden anlatılmaktadır. (V) Eser, düşünceyi ön plâna çıkardığı için zaman zaman makale türüne be yaklaşmaktadır. no2 (3 Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden han- gisinde eserle ilgili "olumsuz bir eleştiri" yapıl- maktadır? A) I 11 11 C) III D) IV LTE E) V TES YAYINLARI
3.
2
9
de yazılmıştır?
A) Yaban
ERS
Kendi Gök Kubbemiz
Beyoth
Eski Şiirin Rüzgârıyla
Aşağıdaki eserlerden hangisi bu iki eserle aynı tür-
B) Çalıkuşu
Yeni Hayat
C) Tatarcık
E) Küçük Ağa
pelikankita
Orhan Panukslona
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
3. 2 9 de yazılmıştır? A) Yaban ERS Kendi Gök Kubbemiz Beyoth Eski Şiirin Rüzgârıyla Aşağıdaki eserlerden hangisi bu iki eserle aynı tür- B) Çalıkuşu Yeni Hayat C) Tatarcık E) Küçük Ağa pelikankita Orhan Panukslona
. (1) Halit Ziya'nın roman türünde en önemli eserleri şüphesiz
"Mâi ve Siyah" ile "Aşk-ı Memnu" dur. (II) "Mâi ve Siyah", Serve-
tifünun neslinin serüvenidir, denilebilir. (III) Halit Ziya, gerçeğe
yakın bir karakter olarak çizdiği "Topçu Yüzbaşı Cemil" ile bu
neslin sanat ve aşk hayallerini, hayal kırıklıklarını, hayatın ger-
çekliği karşısında yenilgilerini dile getirir. (IV) "Aşk-ı Menmu"
ise bir dönem Boğaziçi'nde yüzünü Batı'ya dönmüş alafranga
bir hayat yaşayan aileleri konu alır. (V) Yasak aşk, kıskançlık,
mutsuz evlilikler, tatmin edilmemiş ihtiraslar, Bihter-Beh-
lül-Firdevs ve Adnan Bey arasındaki çatışmalar romanın konu-
sunu oluşturur.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi
yanlışı söz konusudur?
J
A) 1 B) II
D) IV
E) V
59
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
. (1) Halit Ziya'nın roman türünde en önemli eserleri şüphesiz "Mâi ve Siyah" ile "Aşk-ı Memnu" dur. (II) "Mâi ve Siyah", Serve- tifünun neslinin serüvenidir, denilebilir. (III) Halit Ziya, gerçeğe yakın bir karakter olarak çizdiği "Topçu Yüzbaşı Cemil" ile bu neslin sanat ve aşk hayallerini, hayal kırıklıklarını, hayatın ger- çekliği karşısında yenilgilerini dile getirir. (IV) "Aşk-ı Menmu" ise bir dönem Boğaziçi'nde yüzünü Batı'ya dönmüş alafranga bir hayat yaşayan aileleri konu alır. (V) Yasak aşk, kıskançlık, mutsuz evlilikler, tatmin edilmemiş ihtiraslar, Bihter-Beh- lül-Firdevs ve Adnan Bey arasındaki çatışmalar romanın konu- sunu oluşturur. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı söz konusudur? J A) 1 B) II D) IV E) V 59
istanbulun iq yüzü = refik helit
sürgün =refik nolit
bugunon saraylı si = refik holit
10. I. Edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı üzerine yazılan ilk roman
olma özelliğine sahip eserde bir aşk hikâyesi çevresinde
Anadolu'daki isyanlar ve Büyük Taarruz'a kadar geçen dö-
nem anlatılır.
II. Mahalle imamının kızı Emine, babasına rağmen orta oyu-
nunda zenne (kadın) rolünde oynayan Tevfik ile evlenir, bu-
nun üzerine babası Emine'yi evlatlıktan reddeder.
III. Mektup tarzında yazılan romanda, bir aşk hikâyesi etrafin-
da o günün sosyal yaşamı, kültürel yapısı ve istibdat dö-
nemindeki Türk aydınlarının başlattığı yeni sosyal akımlar-
dan söz edilmektedir.
IV. Yakup Kadri'nin ilk romanı olan ve realist bir özellik sergi-
leyen eserde Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet kuşakla-
ri arasındaki görüş, anlayış ve yaşayış farkları ele alınarak
alafranga düşkünlüğü ve savurganlığın yol açtığı olaylar
anlatılır.
Aşağıdaki eser adları ile yukarıda verilenler eşleştirildiğin-
de hangi eser adı dışarıda kalır?
A) Yaban
B) Ateşten Gömlek
C) Kiralık Konak
D) Handan
E) Sinekli Bakkal
56-A 7-C 8-C 9-B 10-A
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
istanbulun iq yüzü = refik helit sürgün =refik nolit bugunon saraylı si = refik holit 10. I. Edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı üzerine yazılan ilk roman olma özelliğine sahip eserde bir aşk hikâyesi çevresinde Anadolu'daki isyanlar ve Büyük Taarruz'a kadar geçen dö- nem anlatılır. II. Mahalle imamının kızı Emine, babasına rağmen orta oyu- nunda zenne (kadın) rolünde oynayan Tevfik ile evlenir, bu- nun üzerine babası Emine'yi evlatlıktan reddeder. III. Mektup tarzında yazılan romanda, bir aşk hikâyesi etrafin- da o günün sosyal yaşamı, kültürel yapısı ve istibdat dö- nemindeki Türk aydınlarının başlattığı yeni sosyal akımlar- dan söz edilmektedir. IV. Yakup Kadri'nin ilk romanı olan ve realist bir özellik sergi- leyen eserde Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet kuşakla- ri arasındaki görüş, anlayış ve yaşayış farkları ele alınarak alafranga düşkünlüğü ve savurganlığın yol açtığı olaylar anlatılır. Aşağıdaki eser adları ile yukarıda verilenler eşleştirildiğin- de hangi eser adı dışarıda kalır? A) Yaban B) Ateşten Gömlek C) Kiralık Konak D) Handan E) Sinekli Bakkal 56-A 7-C 8-C 9-B 10-A
19.
Milli Mücadele'de aktif olarak yer almış yazarlar-
dan biridir. Milli Mücadele'ye katıldıktan sonra ilk
dönem aşk romanlarının yerini gözlemlerini aktar-
dığı, ulusal bilinci ön plana çıkaran romanları al-
mıştır. Üslubu zayıf bulunan yazarın yarattığı güç-
lü kadın karakterler dikkat çekicidir.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Halide Nusret Zorlutuna
B) Kerime Nadir
C) Halide Edip Adıvar
D) Sermet Muhtar Alus
E) Peride Celal
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
19. Milli Mücadele'de aktif olarak yer almış yazarlar- dan biridir. Milli Mücadele'ye katıldıktan sonra ilk dönem aşk romanlarının yerini gözlemlerini aktar- dığı, ulusal bilinci ön plana çıkaran romanları al- mıştır. Üslubu zayıf bulunan yazarın yarattığı güç- lü kadın karakterler dikkat çekicidir. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? A) Halide Nusret Zorlutuna B) Kerime Nadir C) Halide Edip Adıvar D) Sermet Muhtar Alus E) Peride Celal
17
Q
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
15. Kişi tahlillerinde pek hevesli görünmeyen yazarın
? tasvir gücü, ilk yazılarının çıkışından beri, herkesçe
beğenilmiş, ustalığı deyim yerindeyse "oybirliği” ile
kabul edilmiştir. İstanbul yazılarındaki deniz, Yezidin
Kızı'ndaki çöl, Çete'deki dağ tasvirleri, edebiyatımızın
örnek metinleri arasındadır. Dikkatli gözlemciliği, in-
celikleri ve ayrıntıları yakalamadaki ustalığı dolayısıyla...
kendisine "ressam-yazar" denmiştir. Renk, ışık, koku,
biçim duyumlarını, binbir benzetme ve zeka oyunuy-
la belirtip gözler önüne getirmekte çok başarılıdır.
Gre
Bu parçada söz edilen yazar, aşağıdakilerden
hangisidir?
PROPOFNALDRICHREIN
c
A) Halide Edip Adıvar
B) Ömer Seyfettin
C) Refik Halit Karay
D) Ebubekir Hâzım Tepeyran
E) Mithat Cemal Kuntay
F
f
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
17 Q TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 15. Kişi tahlillerinde pek hevesli görünmeyen yazarın ? tasvir gücü, ilk yazılarının çıkışından beri, herkesçe beğenilmiş, ustalığı deyim yerindeyse "oybirliği” ile kabul edilmiştir. İstanbul yazılarındaki deniz, Yezidin Kızı'ndaki çöl, Çete'deki dağ tasvirleri, edebiyatımızın örnek metinleri arasındadır. Dikkatli gözlemciliği, in- celikleri ve ayrıntıları yakalamadaki ustalığı dolayısıyla... kendisine "ressam-yazar" denmiştir. Renk, ışık, koku, biçim duyumlarını, binbir benzetme ve zeka oyunuy- la belirtip gözler önüne getirmekte çok başarılıdır. Gre Bu parçada söz edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir? PROPOFNALDRICHREIN c A) Halide Edip Adıvar B) Ömer Seyfettin C) Refik Halit Karay D) Ebubekir Hâzım Tepeyran E) Mithat Cemal Kuntay F f
16. Mektup türü, teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya
çıkan yeni iletişim seçenekleri karşısında gücünü koru-
yamayıp gözden düşmüş olsa da bu türün edebiyat ge-
leneğinde dikkate değer bir birikim oluşturduğu görülür.
Bizde de romanın edebiyata dâhil olduğu Tanzimat yıl-
larından itibaren pek çok sanatçı, eserlerinin kurgusunu
desteklemek için bu türden yararlanmıştır. Mektup-roman
olarak tanımlanabilecek bu türün edebiyatımızdaki ilk ve
en önemli örneklerinden biri, Halide Edip Adıvar'ın
adlı romanıdır. Bu roman, Halide Edip'in klasik olay akışı
tekniğinden belirgin bir şekilde ayrılarak yeni arayışlara
girdiği ilk eser olması yönüyle sanatçının yazın hayatın-
da da ayrı bir yer tutar.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir?
Ateşten Gömlek
C) Dağa Çıkan Kurt
B) Tatarcık
D) Vurun Kahpeye
E) Handan
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
16. Mektup türü, teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni iletişim seçenekleri karşısında gücünü koru- yamayıp gözden düşmüş olsa da bu türün edebiyat ge- leneğinde dikkate değer bir birikim oluşturduğu görülür. Bizde de romanın edebiyata dâhil olduğu Tanzimat yıl- larından itibaren pek çok sanatçı, eserlerinin kurgusunu desteklemek için bu türden yararlanmıştır. Mektup-roman olarak tanımlanabilecek bu türün edebiyatımızdaki ilk ve en önemli örneklerinden biri, Halide Edip Adıvar'ın adlı romanıdır. Bu roman, Halide Edip'in klasik olay akışı tekniğinden belirgin bir şekilde ayrılarak yeni arayışlara girdiği ilk eser olması yönüyle sanatçının yazın hayatın- da da ayrı bir yer tutar. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisi getirilmelidir? Ateşten Gömlek C) Dağa Çıkan Kurt B) Tatarcık D) Vurun Kahpeye E) Handan
Servetifünun şairleri nazmı nesre yaklaştırmış, par-
1
ça bütünlüğüne önem vermiş, Batı'dan sone ve ter-
||
zarima gibi yeni nazım şekillerini almış, parnasizm
|||
IV
ve sembolizmden etkilenmişlerdir.
V
Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangi-
sinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
D) IV E) V
C) III D) IV
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
Servetifünun şairleri nazmı nesre yaklaştırmış, par- 1 ça bütünlüğüne önem vermiş, Batı'dan sone ve ter- || zarima gibi yeni nazım şekillerini almış, parnasizm ||| IV ve sembolizmden etkilenmişlerdir. V Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangi- sinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II D) IV E) V C) III D) IV
biçimleri düşünüldüğünde yukarıdaki diyalogda boş
bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Karagöz
C) Tuzsuz Deli Bekir
E) Beberuhi
e) Necdet
10. Mehmet Çavuş'la uzun bir münakaşadan sonra
cephaneyi Sarılar köyünün arkasındaki ağıla yığmaya
karar verdik. Arabalar gece dönüp yükleyeceklerdi. Ben
de cephaneyi haber vermek üzere İhsan'ın karargâhına
gidecektim. Karargâhın yerinin değişip değişmediğini
bilmiyordum. Öğleye doğru Sarılar'a girip köylülerden
malumat alacaktık. Yeni baştan atların üstünde rahvan,
tıkır tıkır gidiyoruz. Söğütlerin arasına dalmıştık. Karni
yerde sürünen birkaç kaz kanatlarını çırparak uçuştu.
Sıcak, tozlu bir gündü. Söğütlerin gölgesi arasından
Ayşe'nin küçük hastanesi görününce kalbim birdenbire
atmaya başladı. Kabaklar dizili beyaz terasta onu beyaz
gömleği ile çıkacak zannediyordum.
DENEME - 4
B) Çelebi
D) Tiryaki
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda bir parçasına yer
verilen romanın kahramanlarından biridir?
A) Ahmet Celal
B) Servet Bey
D) Peyami
Paraf Yayınları
E Aliye
3
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
biçimleri düşünüldüğünde yukarıdaki diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Karagöz C) Tuzsuz Deli Bekir E) Beberuhi e) Necdet 10. Mehmet Çavuş'la uzun bir münakaşadan sonra cephaneyi Sarılar köyünün arkasındaki ağıla yığmaya karar verdik. Arabalar gece dönüp yükleyeceklerdi. Ben de cephaneyi haber vermek üzere İhsan'ın karargâhına gidecektim. Karargâhın yerinin değişip değişmediğini bilmiyordum. Öğleye doğru Sarılar'a girip köylülerden malumat alacaktık. Yeni baştan atların üstünde rahvan, tıkır tıkır gidiyoruz. Söğütlerin arasına dalmıştık. Karni yerde sürünen birkaç kaz kanatlarını çırparak uçuştu. Sıcak, tozlu bir gündü. Söğütlerin gölgesi arasından Ayşe'nin küçük hastanesi görününce kalbim birdenbire atmaya başladı. Kabaklar dizili beyaz terasta onu beyaz gömleği ile çıkacak zannediyordum. DENEME - 4 B) Çelebi D) Tiryaki Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda bir parçasına yer verilen romanın kahramanlarından biridir? A) Ahmet Celal B) Servet Bey D) Peyami Paraf Yayınları E Aliye 3
1. I. Çağlayanlar
II. Harap Mabetler
III. Eski Ahbap
IV. Bir Serencam
EDEBIYAT DÖNEMİ HİKÂYESİ -
Aşağıda verilen sanatçılardan hangisi numaralanmış
eserlerden biriyle eşleştirilemez
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Halide Edip Adıvar
D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
E) Memduh Şevket Esendal
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
1. I. Çağlayanlar II. Harap Mabetler III. Eski Ahbap IV. Bir Serencam EDEBIYAT DÖNEMİ HİKÂYESİ - Aşağıda verilen sanatçılardan hangisi numaralanmış eserlerden biriyle eşleştirilemez A) Reşat Nuri Güntekin B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu C) Halide Edip Adıvar D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu E) Memduh Şevket Esendal
ÖĞRETEN SORU
8. Bir Türk şairi, bir gün bana, bilmem hangi Fransız sanat-
çısının bir kurt parçasını anlatmıştı. Bunu Türkçe bir şiir
olarak yazacaktı. Her gün bu kurt masalının yayımlanma-
sını bekledim. Çıkmadı. Anladım ki şair, benim gibi, anlat-
tığı konuları elinden, kalbinden çıkarıyor. Bir daha onlar-
dan güzellik yaratamıyor. Fakat bu ormanları, avcıları, ay
ışığı, ağaçları, kurtları ve av borularıyla o kadar şiir ve
hayat çerçevesindendi ki bu kurdu tanıyor ve seviyor
gibiydim. Nihayet başım boş ve içim sınırsız bir sıkıntı
içinde, deniz altın bir ışıkla dümdüzken kurt hülyasına
daldım. Birdenbire istedim ki Karacaahmet mezarlıkları
karşısında harabe hâlinde bir küçük evin küçük bir çocuğu
olayım...
aya-
zılar
hikâ-
nlüğü
Bu parçada bir bölümü verilen Dağa Çıkan Kurt adlı
öykü aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Ömer Seyfettin
D) Halide Edip Adıvar
E) Refik Halit Karay
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
ÖĞRETEN SORU 8. Bir Türk şairi, bir gün bana, bilmem hangi Fransız sanat- çısının bir kurt parçasını anlatmıştı. Bunu Türkçe bir şiir olarak yazacaktı. Her gün bu kurt masalının yayımlanma- sını bekledim. Çıkmadı. Anladım ki şair, benim gibi, anlat- tığı konuları elinden, kalbinden çıkarıyor. Bir daha onlar- dan güzellik yaratamıyor. Fakat bu ormanları, avcıları, ay ışığı, ağaçları, kurtları ve av borularıyla o kadar şiir ve hayat çerçevesindendi ki bu kurdu tanıyor ve seviyor gibiydim. Nihayet başım boş ve içim sınırsız bir sıkıntı içinde, deniz altın bir ışıkla dümdüzken kurt hülyasına daldım. Birdenbire istedim ki Karacaahmet mezarlıkları karşısında harabe hâlinde bir küçük evin küçük bir çocuğu olayım... aya- zılar hikâ- nlüğü Bu parçada bir bölümü verilen Dağa Çıkan Kurt adlı öykü aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Reşat Nuri Güntekin B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu C) Ömer Seyfettin D) Halide Edip Adıvar E) Refik Halit Karay
23.
A)
Yazar
Reşat Nuri
Güntekin
11
Halide Edip Adıvar
B)
Bu tabloda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
I
||
Tiyatro nin Yakup Kadri
Roman
Eser
Balıkesir
Muhasebecisi
Bir Sürgün
|||
leamliqsy
C)
Hikâye
2018
D) Roman
E) Tiyatro
Karaosmanoğlu
Yakup Kadri
Karaosmanoğlu
nhslame
Tür
Refik Halit Karay
Kenan Akyüz
Hüseyin Rahmi
Gürpınar
Roman
Hikâye
Harap Mabetler
Yeni Turan
Dağa Çıkan Kurt
Tatarcık
Maske ve Ruh
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
23. A) Yazar Reşat Nuri Güntekin 11 Halide Edip Adıvar B) Bu tabloda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? I || Tiyatro nin Yakup Kadri Roman Eser Balıkesir Muhasebecisi Bir Sürgün ||| leamliqsy C) Hikâye 2018 D) Roman E) Tiyatro Karaosmanoğlu Yakup Kadri Karaosmanoğlu nhslame Tür Refik Halit Karay Kenan Akyüz Hüseyin Rahmi Gürpınar Roman Hikâye Harap Mabetler Yeni Turan Dağa Çıkan Kurt Tatarcık Maske ve Ruh Diğer sayfaya geçiniz.