Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Olay ve Durum Hikâyesi Soruları

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yansımadan türemiş
bir sözcük vardır?
A) Hiçbir şeyden zevk almıyorum, duygularım körelmiş.
B) Çoktandır görmediği öğretmeniyle karşılaşınca gözleri
parıl parıl parladı.
C) Titrek elleriyle ceketinin düğmesini ilikledi ve selam
verdi.
D) Boynunu kıtırdatması çevresini rahatsız etse de bildiği-
ni okuyordu.
E) Birinci olan yarışmacı ipi soluk soluğa göğüsledi.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yansımadan türemiş bir sözcük vardır? A) Hiçbir şeyden zevk almıyorum, duygularım körelmiş. B) Çoktandır görmediği öğretmeniyle karşılaşınca gözleri parıl parıl parladı. C) Titrek elleriyle ceketinin düğmesini ilikledi ve selam verdi. D) Boynunu kıtırdatması çevresini rahatsız etse de bildiği- ni okuyordu. E) Birinci olan yarışmacı ipi soluk soluğa göğüsledi.
is
nion
11 Günlerden bir gün Garip, üç kardeşlerle gelmişten geç-
mişten konuşurken "Kulağıma hiçbir yandan bir saz sesi
değmiyor; bu memlekette bir âşıklar kahvesi yok mudur?
sizin bu geleneğiniz öldü mü?” diye sordukta kardeşler,
"Ha âşık, sen bunun burasını bülbülü çekilmiş virane mi
sandın? Kavalsız köy, âşıksız kent olur mu? Deli Mah-
mut'in Unkapanı kahvesine, her biri bir dar-ü diyardan
kopup gelmiş nice âşıklar konup göçer." dediler ve aldılar
onu oraya götürdüler.
Bir halk hikâyesinden alınan bu parçayla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Halk içinde sürdürülen bir geleneğe değinilmiştir.
B) Anlatılanlar gerçekçi özellikler taşımaktadır.
C) (Öyküleyici anlatımdan yararlanılmıştır.
D) Kahraman bakış açısı ile yazılmıştır.
E) Dili doğal ve akıcıdır.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
is nion 11 Günlerden bir gün Garip, üç kardeşlerle gelmişten geç- mişten konuşurken "Kulağıma hiçbir yandan bir saz sesi değmiyor; bu memlekette bir âşıklar kahvesi yok mudur? sizin bu geleneğiniz öldü mü?” diye sordukta kardeşler, "Ha âşık, sen bunun burasını bülbülü çekilmiş virane mi sandın? Kavalsız köy, âşıksız kent olur mu? Deli Mah- mut'in Unkapanı kahvesine, her biri bir dar-ü diyardan kopup gelmiş nice âşıklar konup göçer." dediler ve aldılar onu oraya götürdüler. Bir halk hikâyesinden alınan bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Halk içinde sürdürülen bir geleneğe değinilmiştir. B) Anlatılanlar gerçekçi özellikler taşımaktadır. C) (Öyküleyici anlatımdan yararlanılmıştır. D) Kahraman bakış açısı ile yazılmıştır. E) Dili doğal ve akıcıdır.
6. Edebiyatımızda olay hikâyeciliğinin temsilcisi Ömer Seyfettin,
1
durum/kesit hikâyeciliğinin temsilcisi Şemsettin Sami, ilk yerli
11
hikâye örneğini veren Ahmet Mithat Efendi, Batılı ilk hikâye
111
örneğini veren Sami Paşazade Sezai; dünya edebiyatında ilk
IV
hikâye örneğini veren ise Boccacio'dur.
V
Yukarıda altı çizili yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
6. Edebiyatımızda olay hikâyeciliğinin temsilcisi Ömer Seyfettin, 1 durum/kesit hikâyeciliğinin temsilcisi Şemsettin Sami, ilk yerli 11 hikâye örneğini veren Ahmet Mithat Efendi, Batılı ilk hikâye 111 örneğini veren Sami Paşazade Sezai; dünya edebiyatında ilk IV hikâye örneğini veren ise Boccacio'dur. V Yukarıda altı çizili yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V
2. Sanatçı, şu sözüyle aslında öykücülükte izlediği yolun
ipuçlarını verir: "Bir insanı unutmak istiyorsanız onunla
yaşadıklarınızı değil, onun size yaşattıklarını düşünme-
lisiniz." Evet, onun hikâyelerinde olaydan ziyade hisler
önemlidir. Olaylar alışıldık bir sonla bitmez, tam aksine
bittikten sonra da devam ediyor etkisi bırakır. O; olayları
ve kişileri değil, olay ve kişilerin yansıttıkları ve hissettir-
dikleri üzerinde durur.
Bu parçada sözü edilen sanatçı ve hikâye anlayışı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sait Faik Abasıyanık - Olay hikâyesi
B) Guy De Maupassant - Durum hikâyesi
C) Anton Çehov - Durum hikâyesi
D) Guy De Maupassant - Olay hikâyesi
E) Ömer Seyfettin - Durum hikâyesi
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
2. Sanatçı, şu sözüyle aslında öykücülükte izlediği yolun ipuçlarını verir: "Bir insanı unutmak istiyorsanız onunla yaşadıklarınızı değil, onun size yaşattıklarını düşünme- lisiniz." Evet, onun hikâyelerinde olaydan ziyade hisler önemlidir. Olaylar alışıldık bir sonla bitmez, tam aksine bittikten sonra da devam ediyor etkisi bırakır. O; olayları ve kişileri değil, olay ve kişilerin yansıttıkları ve hissettir- dikleri üzerinde durur. Bu parçada sözü edilen sanatçı ve hikâye anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sait Faik Abasıyanık - Olay hikâyesi B) Guy De Maupassant - Durum hikâyesi C) Anton Çehov - Durum hikâyesi D) Guy De Maupassant - Olay hikâyesi E) Ömer Seyfettin - Durum hikâyesi
) Ölçü, tema ve
Hepsi bir arada
bilir mi bunu ()
vermek pek de
şaretlerinden
19.
Aşağıdakilerin hangisinde dörtlüklerden oluşan
edebiyatı nazım şekilleri bir arada
divan
verilmiştir?
A) Kit'a - gazel - murabba - rubai
B) Şarkı - kaside - müstezat - tuyuğ
C) Şarkı - tuyuğ - rubai - murabba
D) Terkibibent - murabba - kaside - gazel
E) Mesnevi - rubai - müstezat - gazel
Aşağıc
yapılm
A) Ist
A
B) E
C)
5
D
E
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
) Ölçü, tema ve Hepsi bir arada bilir mi bunu () vermek pek de şaretlerinden 19. Aşağıdakilerin hangisinde dörtlüklerden oluşan edebiyatı nazım şekilleri bir arada divan verilmiştir? A) Kit'a - gazel - murabba - rubai B) Şarkı - kaside - müstezat - tuyuğ C) Şarkı - tuyuğ - rubai - murabba D) Terkibibent - murabba - kaside - gazel E) Mesnevi - rubai - müstezat - gazel Aşağıc yapılm A) Ist A B) E C) 5 D E
endemik
bir anlatımla yazdığı halk
taşıdığı tuyuğları önemlidir. (Kadı Burhaneddin)
12. I. Sait Faik Abasıyanık
II.
Serim-düğüm-çözüm
III. Maupassant tarzı
IV. Memduh Şevket Esendal
Durum öyküsünün açıklanmasına ilişkin kavramlar-
la oluşturulacak bir araştırma dosyasında numara-
lanmış ifadelerden hangileri yer almaz?
A) Yalnız
B) Yalnız 1
D
Hve
C)Yalnız b
E) Ive IV
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
endemik bir anlatımla yazdığı halk taşıdığı tuyuğları önemlidir. (Kadı Burhaneddin) 12. I. Sait Faik Abasıyanık II. Serim-düğüm-çözüm III. Maupassant tarzı IV. Memduh Şevket Esendal Durum öyküsünün açıklanmasına ilişkin kavramlar- la oluşturulacak bir araştırma dosyasında numara- lanmış ifadelerden hangileri yer almaz? A) Yalnız B) Yalnız 1 D Hve C)Yalnız b E) Ive IV
a-
u.
k-
bu
er-
in
na
Küçük hocanın ağır tokadı, büyük hocanın
uzun sopası ki rastgeldiği kafayı mutlaka
şişirirdi. Ben, hiç dayak yememiştim. Belki
iltimas ediyorlardı. Yalnız bir defa büyük
hoca kuru ve kemikten elleriyle, yalan söy-
lediğim için, sağ kulağımı çekmişti; o kadar
hızlı çekmişti ki ertesi günü bile kulağım
yanıyordu ve kıpkırmızıydı. Hâlbuki kaba-
hatim yoktu, doğru söylemiştim. Bahçede-
ki abdest fıçısının musluğu koparılmıştı.
Büyük hoca, bu kabahati yapanı arıyordu.
Hangs balus acis.
vor (kahramon, ilahs, galore)
gabona)
yde Kan...y
aruun demir kanının
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
a- u. k- bu er- in na Küçük hocanın ağır tokadı, büyük hocanın uzun sopası ki rastgeldiği kafayı mutlaka şişirirdi. Ben, hiç dayak yememiştim. Belki iltimas ediyorlardı. Yalnız bir defa büyük hoca kuru ve kemikten elleriyle, yalan söy- lediğim için, sağ kulağımı çekmişti; o kadar hızlı çekmişti ki ertesi günü bile kulağım yanıyordu ve kıpkırmızıydı. Hâlbuki kaba- hatim yoktu, doğru söylemiştim. Bahçede- ki abdest fıçısının musluğu koparılmıştı. Büyük hoca, bu kabahati yapanı arıyordu. Hangs balus acis. vor (kahramon, ilahs, galore) gabona) yde Kan...y aruun demir kanının
ürüm,
an
rine
$-
le
ur,
kü
r
rak da
Bu parçada boş bırakılan yer
A)I
öncelikle
vazgeçmeliyiz.
en başta eğref yaşantılardan uzak durmalıyız.
I tabelaları sadece Türkçe yazalım.
hangilerinin getirilmesi uygun değildir?
Alive Il
1.
başkalarının hayatını yaşamaktan
DH ve III
Mamayız
B) II ve III
Paragrafın Şifresi
C) Yalnız
14, Fotoğraf tarihi gelişimi içinde objektifleri; basit ob-
jektifler, petzval objektifleri, simetrik çiftler, anas-
tigmatlar ve üç elemanlılar diye 5 grupta toplamak
mümkündür. (1) Bu gruplaşma 1839 ile 1902 yılları
arasını kapsar. (II) Bu tarihten sonra 20. yy. her
şeyde olduğu gibi fotoğraf alanında da gelişmeler
sonsuz gelişme objektiflerde de büyük yenilikler
çağı olmuştur. (III) Bilhassa kamera yapımındaki
yapılmasını zorunlu kıldı. (IV) Artık objektiflerde va-
nilabilecek en mükemmele varılmıştır fakat yine de
objektiflerde simetri sistemi ve üç elemanlı sistem
en ideal şekil olarak korunmuştur. (V)
E) Yalniz III
Bu parçadaki numaralandırılmış yerlerden
hangisine "Bunun sonucu birçok modern
objektif ve bu modern objektiflerin yanında birçok
özel amaçlı objektif yapılmıştır." cümlesinin
getirilmesi anlamca uygun düşer?
B) II
C) III D) IV
kat bura
gel bas
E)V
a
yanz bu
16. Dinlener
dinlabilm
olarak
rahatsiz
tamam
durum
açıklan
isitme
nimiz
olmal
189
şark
soru
oldu
Bu
ha
A
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
ürüm, an rine $- le ur, kü r rak da Bu parçada boş bırakılan yer A)I öncelikle vazgeçmeliyiz. en başta eğref yaşantılardan uzak durmalıyız. I tabelaları sadece Türkçe yazalım. hangilerinin getirilmesi uygun değildir? Alive Il 1. başkalarının hayatını yaşamaktan DH ve III Mamayız B) II ve III Paragrafın Şifresi C) Yalnız 14, Fotoğraf tarihi gelişimi içinde objektifleri; basit ob- jektifler, petzval objektifleri, simetrik çiftler, anas- tigmatlar ve üç elemanlılar diye 5 grupta toplamak mümkündür. (1) Bu gruplaşma 1839 ile 1902 yılları arasını kapsar. (II) Bu tarihten sonra 20. yy. her şeyde olduğu gibi fotoğraf alanında da gelişmeler sonsuz gelişme objektiflerde de büyük yenilikler çağı olmuştur. (III) Bilhassa kamera yapımındaki yapılmasını zorunlu kıldı. (IV) Artık objektiflerde va- nilabilecek en mükemmele varılmıştır fakat yine de objektiflerde simetri sistemi ve üç elemanlı sistem en ideal şekil olarak korunmuştur. (V) E) Yalniz III Bu parçadaki numaralandırılmış yerlerden hangisine "Bunun sonucu birçok modern objektif ve bu modern objektiflerin yanında birçok özel amaçlı objektif yapılmıştır." cümlesinin getirilmesi anlamca uygun düşer? B) II C) III D) IV kat bura gel bas E)V a yanz bu 16. Dinlener dinlabilm olarak rahatsiz tamam durum açıklan isitme nimiz olmal 189 şark soru oldu Bu ha A
Edebiyat
17. Öyle bir hikâye okuyorsunuz ki yazarının çocuk-
luğuna ilişkin, Osmanlı tarihine ilişkin bilgiler alı-
yorsunuz. Hikâyelerdeki olay örgüsü sizi etkili-
yor. Okuduğunuz öykünün yazarı aynı zamanda
hikâyeciliği meslek hâline getiren bir isimdir.
Bu parçada anlatılan öykünün yazarı aşağı-
dakilerden hangisi olabilir?
A) Memduh Şevket Esendal
B) Omer Seyfettin
Sait Faik Abasıyanık
D) Vüs'at O. Bener
E) Rasim Özdenören
1
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
Edebiyat 17. Öyle bir hikâye okuyorsunuz ki yazarının çocuk- luğuna ilişkin, Osmanlı tarihine ilişkin bilgiler alı- yorsunuz. Hikâyelerdeki olay örgüsü sizi etkili- yor. Okuduğunuz öykünün yazarı aynı zamanda hikâyeciliği meslek hâline getiren bir isimdir. Bu parçada anlatılan öykünün yazarı aşağı- dakilerden hangisi olabilir? A) Memduh Şevket Esendal B) Omer Seyfettin Sait Faik Abasıyanık D) Vüs'at O. Bener E) Rasim Özdenören 1
5. "Bir insanı unutmak istiyorsanız onunla yaşa-
dıklarınızı değil, onun size yaşattıklarınızı dü-
şünmelisiniz." sözüyle hikâyecilikte izlediği yolu
açıklayan sanatçının hikâyelerinde olaylar bek-
lenmedik bir sonla bitmez. Aksine bittikten son-
ra da devam ediyor etkisi. O; olayları ve kişileri
değil, olay ve kişilerin yansıttıkları, hissettirdik-
leri üzerinde durur.
Bu metinde sözü edilen hikâye türü aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Olay hikâyesi
C) Halk hikâyesi
B) Durum hikâyesi
D) Postmodern hikâye
E) Modern hikâye
Diğer sayfaya geçiniz
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
5. "Bir insanı unutmak istiyorsanız onunla yaşa- dıklarınızı değil, onun size yaşattıklarınızı dü- şünmelisiniz." sözüyle hikâyecilikte izlediği yolu açıklayan sanatçının hikâyelerinde olaylar bek- lenmedik bir sonla bitmez. Aksine bittikten son- ra da devam ediyor etkisi. O; olayları ve kişileri değil, olay ve kişilerin yansıttıkları, hissettirdik- leri üzerinde durur. Bu metinde sözü edilen hikâye türü aşağıda- kilerden hangisidir? A) Olay hikâyesi C) Halk hikâyesi B) Durum hikâyesi D) Postmodern hikâye E) Modern hikâye Diğer sayfaya geçiniz
ina
ay-
bir
1
4.
Adam ihlamur ağacı ile evin aralığından ezana
doğru kaybolup gitti. Yaşlı kadın bir elinde kulp-
lu tencere, ötekinde bazlamaları koyup bağladı-
ğı çıkın; bahçeye, bostana, ağaçlara, eve, yaşlı
adama doğru yürüdü. Zerdaliye varınca eğilip
iki deste maydanoz kopardı, koparırken yok
oldu. Teyzelerle yeğenler kuru yünleri çuvalla-
ra doldurmuşlardı. Çuvallar omuzlarında, elleri
bellerinde, ıslak etekleri ile salına salına geçip
gittiler. Alaca fino onların ardından baktı, bir de
dönüp az önce türkülerin söylendiği dere kıyısı-
ni gözden geçirdi. Sessizlik ve ıssızlıktan ürktü.
O da ötekilerin ardından yok oluşa atıldı.
Bu parça anlatım özellikleri dikkate alındı-
ğında aşağıdaki türlerin hangisinden alın-
mış olabilir?
A) Anr
D) Masal
B) Efsane
C) Hikâye
E) Deneme
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
ina ay- bir 1 4. Adam ihlamur ağacı ile evin aralığından ezana doğru kaybolup gitti. Yaşlı kadın bir elinde kulp- lu tencere, ötekinde bazlamaları koyup bağladı- ğı çıkın; bahçeye, bostana, ağaçlara, eve, yaşlı adama doğru yürüdü. Zerdaliye varınca eğilip iki deste maydanoz kopardı, koparırken yok oldu. Teyzelerle yeğenler kuru yünleri çuvalla- ra doldurmuşlardı. Çuvallar omuzlarında, elleri bellerinde, ıslak etekleri ile salına salına geçip gittiler. Alaca fino onların ardından baktı, bir de dönüp az önce türkülerin söylendiği dere kıyısı- ni gözden geçirdi. Sessizlik ve ıssızlıktan ürktü. O da ötekilerin ardından yok oluşa atıldı. Bu parça anlatım özellikleri dikkate alındı- ğında aşağıdaki türlerin hangisinden alın- mış olabilir? A) Anr D) Masal B) Efsane C) Hikâye E) Deneme Diğer sayfaya geçiniz.
35-36. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Bilgi alanı ne olursa olsun irdeleyici bir okuma alışkanlı-
ğının, ana dilin bütün iletişim esneklikleriyle donatılarak
düzgün eserlerle bilinçlere yerleştirilmesi gerekir. Böyle
bir düzenlemeyle kalıcı bir okuma alışkanlığı ortaya çıkar.
Yoksa ortalık; okumayan sözde aydınlardan, politikacılar-
dan, askerlerden, yargıçlardan, öğretmenlerden, sözde
bilim insanlarından geçilmez olur. Söz gelimi Türkiye'de
öğretimin bütün aşamalarında, bireyleri eleştirici bir oku-
ma alışkanlığından kaçırmak için bütün nedenler hazır-
dır. Gerek ana dilin gerekse değişik bilgi alanlarının öğ-
retiminde öğrencinin hizmetine sunulan ders kitapları;
kapağı, kâğıdı, çamur gibi baskısı, çirkin resimleri, yalnız
ezberle kavranacak içeriğiyle okumaya özendirmek-
ten çok uzaktır. Nitekim her öğretim yılı sonunda sınavı
geçer geçmez sevinçten kitabını parçalayan, yakan ya
da elden çıkaran öğrenciler bugün bile eksik değildir.
Türkiye'de kamu görevlileriyle yönetimin her kesiminde,
okumayan okuryazarların çok sayıda olmasında bu du-
rumun büyük payı vardır.
35. Bu parçaya göre, genel ve kalıcı okuma alışkanlığının
ortaya çıkması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
Uzman bir ekip tarafından hazırlanmış, toplumun bü-
tününe seslenen kitapların varlığına
B) Eleştirel yanı güçlü, iletişim becerisi yüksek bireylerin
yetiştirilmesine
C) Sorgulayıcı, ana dilin özelliklerini doğru bir şekilde
yansıtan kitaplarla zihinlere nüfuz edilmesine
D) Bireylerin belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlayacak
yapıtlara daha çok ağırlık verilmesine
E) Ana dilin tüm inceliklerini yansıtan, estetik yönü güçlü
yapıtların okul kütüphanelerine konulmasına
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
35-36. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Bilgi alanı ne olursa olsun irdeleyici bir okuma alışkanlı- ğının, ana dilin bütün iletişim esneklikleriyle donatılarak düzgün eserlerle bilinçlere yerleştirilmesi gerekir. Böyle bir düzenlemeyle kalıcı bir okuma alışkanlığı ortaya çıkar. Yoksa ortalık; okumayan sözde aydınlardan, politikacılar- dan, askerlerden, yargıçlardan, öğretmenlerden, sözde bilim insanlarından geçilmez olur. Söz gelimi Türkiye'de öğretimin bütün aşamalarında, bireyleri eleştirici bir oku- ma alışkanlığından kaçırmak için bütün nedenler hazır- dır. Gerek ana dilin gerekse değişik bilgi alanlarının öğ- retiminde öğrencinin hizmetine sunulan ders kitapları; kapağı, kâğıdı, çamur gibi baskısı, çirkin resimleri, yalnız ezberle kavranacak içeriğiyle okumaya özendirmek- ten çok uzaktır. Nitekim her öğretim yılı sonunda sınavı geçer geçmez sevinçten kitabını parçalayan, yakan ya da elden çıkaran öğrenciler bugün bile eksik değildir. Türkiye'de kamu görevlileriyle yönetimin her kesiminde, okumayan okuryazarların çok sayıda olmasında bu du- rumun büyük payı vardır. 35. Bu parçaya göre, genel ve kalıcı okuma alışkanlığının ortaya çıkması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Uzman bir ekip tarafından hazırlanmış, toplumun bü- tününe seslenen kitapların varlığına B) Eleştirel yanı güçlü, iletişim becerisi yüksek bireylerin yetiştirilmesine C) Sorgulayıcı, ana dilin özelliklerini doğru bir şekilde yansıtan kitaplarla zihinlere nüfuz edilmesine D) Bireylerin belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlayacak yapıtlara daha çok ağırlık verilmesine E) Ana dilin tüm inceliklerini yansıtan, estetik yönü güçlü yapıtların okul kütüphanelerine konulmasına
3. Daniyar, o korkunç yükün altında iki büklüm, başını önüne
eğmiş, dişlerini dudaklarına geçirmiş, yaralı ayağını dikkatle
atarak ağır ağır yürüyordu. Her adımı korkunç bir acı veriyordu
ona, öyle anlaşılıyordu; durup durup başını arkaya atıyordu.
Kalası çıktıkça sallanması artıyordu. İyice sendeliyordu artık.
Ağzımın içi, korkudan ve utançtan kupkuru kesilmişti. Dona-
kalmıştım, bütün kaslarımda çuvalın ağırlığını, yaralı bacağın
dayanılmaz acısını duyuyordum. Bir kere daha sendeledi
Daniyar, başını geriye attı; işte o anda gözlerim karardı, toprak
ayaklarımın altında kaymaya başladı.
Çelik gibi bir pençe elime yapışmasaydı belki bayılacaktım.
Cemile'yi birdenbire tanıyamadım. Çarşaf gibi bembeyaz
olmuştu yüzü, sanki göz bebekleri büyümüştü, dudakları az
önceki gülüşünden hâlâ seğiriyordu. Herkes, ambar memuru
bile, kalasın altında toplanmıştı şimdi. Daniyar iki adım daha
attı. Çuvalı sırtında dengelemeye çalıştı, ansızın tek dizinin üs-
tüne çökmeye başladı. Cemile, elleriyle yüzünü kapattı, "Bırak!
Bırak çuvalı!" diye haykırdı. Ama Daniyar çuvalı bırakmadı.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi şöyle-
nemez?
Yaşananların anlatıcı üzerindeki etkisine de yer verilmiştir.
BBilinç akışı tekniğinden yararlanılmıştır.
Anlatımda betimleyici unsurlardan faydalanılmıştır.
DOlay öyküsüne özgü nitelikler taşımaktadır.
CE) Anlatılanlar oluş sırasına uygun biçimde sunulmuştur.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
3. Daniyar, o korkunç yükün altında iki büklüm, başını önüne eğmiş, dişlerini dudaklarına geçirmiş, yaralı ayağını dikkatle atarak ağır ağır yürüyordu. Her adımı korkunç bir acı veriyordu ona, öyle anlaşılıyordu; durup durup başını arkaya atıyordu. Kalası çıktıkça sallanması artıyordu. İyice sendeliyordu artık. Ağzımın içi, korkudan ve utançtan kupkuru kesilmişti. Dona- kalmıştım, bütün kaslarımda çuvalın ağırlığını, yaralı bacağın dayanılmaz acısını duyuyordum. Bir kere daha sendeledi Daniyar, başını geriye attı; işte o anda gözlerim karardı, toprak ayaklarımın altında kaymaya başladı. Çelik gibi bir pençe elime yapışmasaydı belki bayılacaktım. Cemile'yi birdenbire tanıyamadım. Çarşaf gibi bembeyaz olmuştu yüzü, sanki göz bebekleri büyümüştü, dudakları az önceki gülüşünden hâlâ seğiriyordu. Herkes, ambar memuru bile, kalasın altında toplanmıştı şimdi. Daniyar iki adım daha attı. Çuvalı sırtında dengelemeye çalıştı, ansızın tek dizinin üs- tüne çökmeye başladı. Cemile, elleriyle yüzünü kapattı, "Bırak! Bırak çuvalı!" diye haykırdı. Ama Daniyar çuvalı bırakmadı. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi şöyle- nemez? Yaşananların anlatıcı üzerindeki etkisine de yer verilmiştir. BBilinç akışı tekniğinden yararlanılmıştır. Anlatımda betimleyici unsurlardan faydalanılmıştır. DOlay öyküsüne özgü nitelikler taşımaktadır. CE) Anlatılanlar oluş sırasına uygun biçimde sunulmuştur.
Bu hikâyelerde giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin keskin
çizgilerle aynıldığı roman kurgusu bulunmaz. Bazen bir cüm-
lelik girişler ile doğrudan olayın anlatımına başlanır. Sonuç kıs-
mi ise çoğu zaman ihmal edilir. Devam edip gitmekte olan
olay birdenbire ve belli bir sonuca ulaşmadan kesiliverir. Bu
uygulama, hikâyenin bitmediği izlenimini uyandırır. Bitirilme-
yen hikâyede son, okuyucuya bırakılır. Olayın en aza indirildi-
ği hatta tamamen kaldırıldığı hikâyelerde söz konusu olan, bir
olayın yansıtılması değil durumun dikkatlere sunulmasıdır.
6.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada söz edilen
hikâye türünde eser vermemiştir?
A) Memduh Şevket Esendal
C) Halit Ziya Uşaklıgil
1
B) Tarık Buğra
D) Sait Faik Abasıyanık
E) Oktay Akbal
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
Bu hikâyelerde giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin keskin çizgilerle aynıldığı roman kurgusu bulunmaz. Bazen bir cüm- lelik girişler ile doğrudan olayın anlatımına başlanır. Sonuç kıs- mi ise çoğu zaman ihmal edilir. Devam edip gitmekte olan olay birdenbire ve belli bir sonuca ulaşmadan kesiliverir. Bu uygulama, hikâyenin bitmediği izlenimini uyandırır. Bitirilme- yen hikâyede son, okuyucuya bırakılır. Olayın en aza indirildi- ği hatta tamamen kaldırıldığı hikâyelerde söz konusu olan, bir olayın yansıtılması değil durumun dikkatlere sunulmasıdır. 6. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada söz edilen hikâye türünde eser vermemiştir? A) Memduh Şevket Esendal C) Halit Ziya Uşaklıgil 1 B) Tarık Buğra D) Sait Faik Abasıyanık E) Oktay Akbal
Yar
5. Aşağıdakilerden hangisi öykü türünün özelliklerinden biri
AP
değildir?
A) Özgün söyleyişler içerme
B) Çevreyi betimlemelerle verme
C) İç konuşma tekniğine başvurma
D) Olayın toplumsal yönüne dikkat çekme
E) Üçüncü kişili anlatımdan yararlanma
unin kopsamlı bir islevi
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
Yar 5. Aşağıdakilerden hangisi öykü türünün özelliklerinden biri AP değildir? A) Özgün söyleyişler içerme B) Çevreyi betimlemelerle verme C) İç konuşma tekniğine başvurma D) Olayın toplumsal yönüne dikkat çekme E) Üçüncü kişili anlatımdan yararlanma unin kopsamlı bir islevi
4.
Hikâye türü anlatım şekli ve eserin yapısı yönünden iki
ana kolda şekillenmiştir. Bunlar Fransız yazar
Maupassant ile özdeşleşen hikâyesi ile Rus yazar
Çehov ile özdeşleşen ---- hikâyesidir.
kayesi
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda
verilenlerden hangileri getirilmelidir?
A) kesit - durum
C) klasik - geleneksel
D) IV E) V
E) uzun - kısa
B) olay - modern
D) olay - kesit
8.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
4. Hikâye türü anlatım şekli ve eserin yapısı yönünden iki ana kolda şekillenmiştir. Bunlar Fransız yazar Maupassant ile özdeşleşen hikâyesi ile Rus yazar Çehov ile özdeşleşen ---- hikâyesidir. kayesi Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda verilenlerden hangileri getirilmelidir? A) kesit - durum C) klasik - geleneksel D) IV E) V E) uzun - kısa B) olay - modern D) olay - kesit 8.