Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Olay ve Durum Hikâyesi Soruları

FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
17. Aşağıdakilerden hangisi klasik komedya ile dramın
ortak özelliğidir?
A) Sadece nazımla yazılması
B) Yer, zaman ve olay birliğine uyulması
C) Koro ve diyalog bölümlerinden oluşması
D Toplum içinden kişilere yer vermesi
E) Genellikle beş perdelik bölümlerle yazılması
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI 17. Aşağıdakilerden hangisi klasik komedya ile dramın ortak özelliğidir? A) Sadece nazımla yazılması B) Yer, zaman ve olay birliğine uyulması C) Koro ve diyalog bölümlerinden oluşması D Toplum içinden kişilere yer vermesi E) Genellikle beş perdelik bölümlerle yazılması
T
2. Aşağıdakilerden hangisi halk masalların özelliklerin-
den değildir?
3.
A) Anonim bir türdür, genellikle kısa ve yoğun bir anlatı-
ma sahiptir.
5) Karşıt durumların temsilcisi olan kişilerin mücadelele-
rinden söz edilir; korku ve itaat amaçlandığı için kötü-
ler galip gelir ve insanların kaderine hükmeder.
C) Masallarda yer ve zaman kavramlan belirsizdir, milli ve
dini motiflere hemen hiç yer verilmez.
D) Çoğunda cinler, periler, devler de rol alır; masallanın bir
kısmı da hayvanlarla ilgilidir.
E) Masalların çoğu "Bir varmış, bir yokmuş." ya da "Ev-
vel zaman içinde, kalbur saman içinde." gibi ifadelerle
başlar; bunlara tekerleme ya da döşeme denir.
1. Kelile ve Dimne
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
T 2. Aşağıdakilerden hangisi halk masalların özelliklerin- den değildir? 3. A) Anonim bir türdür, genellikle kısa ve yoğun bir anlatı- ma sahiptir. 5) Karşıt durumların temsilcisi olan kişilerin mücadelele- rinden söz edilir; korku ve itaat amaçlandığı için kötü- ler galip gelir ve insanların kaderine hükmeder. C) Masallarda yer ve zaman kavramlan belirsizdir, milli ve dini motiflere hemen hiç yer verilmez. D) Çoğunda cinler, periler, devler de rol alır; masallanın bir kısmı da hayvanlarla ilgilidir. E) Masalların çoğu "Bir varmış, bir yokmuş." ya da "Ev- vel zaman içinde, kalbur saman içinde." gibi ifadelerle başlar; bunlara tekerleme ya da döşeme denir. 1. Kelile ve Dimne
riy
0
Mu
2.
-
1. Olay hikayesinin serim - düğüm – çözüm-
den oluşan belli bir planı vardır ve yazar bu
plana uyar. Durum hikayesinde ise yazarın
bu plana uyma zorunluluğu yoktur.
II. Olay/hikayesinde farklı sonuçlar hayal ede-
bilen, kurgulayabilen, düşünebilen okur;
durum hikayesinde sonuçla ilgili yorumda
bylunmaz, farklı bitişler hayal etmez.
Laughin
II lay hikayelerinde öncelikli ve önemli olan
merak unsurudur. Bu unsur durum hikayele-
rinde pek de önemsenmez.
IV. Olay hikayesinde, kişiler hikayenin elverdiği
kadarıyla tanıtılır, durum hikayelerinde kişiler
tam olarak tanıtılmaz.
V. Olay hikayelerinin merkezinde bir olay var-
dir ve bu olay kişi, yer ve zaman unsurlarına
bağlanarak anlatılır. Durum hikayelerinde
ise aslolan olay değil, kişisel yorumlar ve
duygulardır.
Olay ve durum hikayesinin karşılaştırıldığı nu-
maralandırılmış maddelerden hangisi yanlıştır?
A) I
B)
ONDE
C) III D) IV
3
E) V
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
riy 0 Mu 2. - 1. Olay hikayesinin serim - düğüm – çözüm- den oluşan belli bir planı vardır ve yazar bu plana uyar. Durum hikayesinde ise yazarın bu plana uyma zorunluluğu yoktur. II. Olay/hikayesinde farklı sonuçlar hayal ede- bilen, kurgulayabilen, düşünebilen okur; durum hikayesinde sonuçla ilgili yorumda bylunmaz, farklı bitişler hayal etmez. Laughin II lay hikayelerinde öncelikli ve önemli olan merak unsurudur. Bu unsur durum hikayele- rinde pek de önemsenmez. IV. Olay hikayesinde, kişiler hikayenin elverdiği kadarıyla tanıtılır, durum hikayelerinde kişiler tam olarak tanıtılmaz. V. Olay hikayelerinin merkezinde bir olay var- dir ve bu olay kişi, yer ve zaman unsurlarına bağlanarak anlatılır. Durum hikayelerinde ise aslolan olay değil, kişisel yorumlar ve duygulardır. Olay ve durum hikayesinin karşılaştırıldığı nu- maralandırılmış maddelerden hangisi yanlıştır? A) I B) ONDE C) III D) IV 3 E) V
1.
1. Sait Faik Abasıyanık
II. Mustafa Kutlu
III.
Refik Halit Karay
IV. Vüs'at O. Bener
V. Rasim Özdenören
Yukarıdaki numaralandırılmış yazarlardan hangisi
durum hikâyesi türünde yazmamıştır?
A) I
B) II
D) IV
E) V
93
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
1. 1. Sait Faik Abasıyanık II. Mustafa Kutlu III. Refik Halit Karay IV. Vüs'at O. Bener V. Rasim Özdenören Yukarıdaki numaralandırılmış yazarlardan hangisi durum hikâyesi türünde yazmamıştır? A) I B) II D) IV E) V 93
mo
n
Roman / Teknik Bilgiler
Küçük hocanın ağır tokadı, büyük hocanın uzun so.
pası ki, rast geldiği kafayı mutlaka şişirirdi. Ben, hiç
dayak yememiştim. Belki iltimas ediyorlardı. Yalnız
bir defa büyük hoca kuru ve kemikten elleriyle, yalan
söylediğim için, sağ kulağımı çekmişti; o kadar hızlı
ve kıpkırmızıy
çekmişti ki, ertesi günü bile yanıyordu
di. Hâlbuki kabahatim yoktu; doğru söylemiştim. Bah-
çedeki abdest fıçısının, musluğu koparılmıştı. Büyük
hoca. Bu kabahati yapanı arıyordu. Bu, mavi cepken-/
li, kırmızı kuşaklı, hasta ve zayıf bir çocuktu. Haber
verdim, falakaya konacaktı. İnkâr etti. Sonra diğer bir
çocuk çıktı. Kendi kopardığını, onun kabahatli olmadi-
ğını söyledi ve yere yattı. Bağıra bağıra sopa yedi. O
vakit büyük hoca: "-Niçin yalan söylüyorsun, bu za-
vallıya iftira ediyorsun?" diye kulağıma yapıştı; yüzünü
buruşturarak darıldı.
7.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada bir kısmı veri-
len hikâye türünde yazmamıştır?
A) Ömer Seyfettin
C) Oktay Akbal
Mehme
mak is
mecis
rin'i g
sevir
isten
kent
Şah
B) Refik Halit Karay
D) Orhan Kemal
E) Samim Kocagöz
na
Fe
ka
S
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
mo n Roman / Teknik Bilgiler Küçük hocanın ağır tokadı, büyük hocanın uzun so. pası ki, rast geldiği kafayı mutlaka şişirirdi. Ben, hiç dayak yememiştim. Belki iltimas ediyorlardı. Yalnız bir defa büyük hoca kuru ve kemikten elleriyle, yalan söylediğim için, sağ kulağımı çekmişti; o kadar hızlı ve kıpkırmızıy çekmişti ki, ertesi günü bile yanıyordu di. Hâlbuki kabahatim yoktu; doğru söylemiştim. Bah- çedeki abdest fıçısının, musluğu koparılmıştı. Büyük hoca. Bu kabahati yapanı arıyordu. Bu, mavi cepken-/ li, kırmızı kuşaklı, hasta ve zayıf bir çocuktu. Haber verdim, falakaya konacaktı. İnkâr etti. Sonra diğer bir çocuk çıktı. Kendi kopardığını, onun kabahatli olmadi- ğını söyledi ve yere yattı. Bağıra bağıra sopa yedi. O vakit büyük hoca: "-Niçin yalan söylüyorsun, bu za- vallıya iftira ediyorsun?" diye kulağıma yapıştı; yüzünü buruşturarak darıldı. 7. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada bir kısmı veri- len hikâye türünde yazmamıştır? A) Ömer Seyfettin C) Oktay Akbal Mehme mak is mecis rin'i g sevir isten kent Şah B) Refik Halit Karay D) Orhan Kemal E) Samim Kocagöz na Fe ka S
22.
Durum Hikâyesi
Kahramanın bir olay
I. karşısındaki duygu yo-
ğunluğu önemsenir.
Merak ögesi önemsen-
mez.
Olay; serim, düğüm, çö-
IV. züm bölümlerine bağlı
olarak kurgulanmaz.
V.
Hikâye sona erdiğinde Hikâye bittiğinde her
III. bir bitmemişlik duygusu şey bir sonuca bağlan-
vardır.
mıştır.
Olay Hikâyesi
Hikayede asıl olan olay-
dır.
Daha uzun ve ayrıntılı
bir anlatımı vardır.
Önemli ve öncelikli olan
merak ögesidir.
Olay; serim, düğüm, çö-
züm bölümleri gözetile-
rek anlatılır.
Aynıntılı bir anlatım ger-
çekleştirmeyip okuyucu-
nun hayal gücünü aktif
kılar.
Durum hikâyesiyle olay hikâyesinin karşılaştı-
rıldığı bu tabloda numaralanmış eşleştirmeler-
den hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
22. Durum Hikâyesi Kahramanın bir olay I. karşısındaki duygu yo- ğunluğu önemsenir. Merak ögesi önemsen- mez. Olay; serim, düğüm, çö- IV. züm bölümlerine bağlı olarak kurgulanmaz. V. Hikâye sona erdiğinde Hikâye bittiğinde her III. bir bitmemişlik duygusu şey bir sonuca bağlan- vardır. mıştır. Olay Hikâyesi Hikayede asıl olan olay- dır. Daha uzun ve ayrıntılı bir anlatımı vardır. Önemli ve öncelikli olan merak ögesidir. Olay; serim, düğüm, çö- züm bölümleri gözetile- rek anlatılır. Aynıntılı bir anlatım ger- çekleştirmeyip okuyucu- nun hayal gücünü aktif kılar. Durum hikâyesiyle olay hikâyesinin karşılaştı- rıldığı bu tabloda numaralanmış eşleştirmeler- den hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V
13. I. Cihanı cam-ı nazmım şiir-i Bâki gibi devr eyler
Bu bezmin şimdi biz de Câmi-i devranıyız cână
II. Lebleri mül saçları sünbül yanağı berk-i gül
Bir semenber serv-i hoşreftår dersen iste sen
III. Ezelden şah-ı aşkın bende-i fermanıyız cână
Muhabbet mülkünün sultan-ı âli-şânıyız cână
IV. Sehab-ı lütfun âbın teşne-dillerden diriğ etme
Bu deştin bağrı yanmış lâle-i nu'manıyız cânâ
V. Zamane bizde cevher sezdiyçün dil-hıraş eyler
Aninçün bağrımız hûndur ma'rif kânıyız cână
beyitlerden hangisi
Yukarıdaki numaralanmış
bir gazelin ilk beytidir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV. E) V.
3.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
13. I. Cihanı cam-ı nazmım şiir-i Bâki gibi devr eyler Bu bezmin şimdi biz de Câmi-i devranıyız cână II. Lebleri mül saçları sünbül yanağı berk-i gül Bir semenber serv-i hoşreftår dersen iste sen III. Ezelden şah-ı aşkın bende-i fermanıyız cână Muhabbet mülkünün sultan-ı âli-şânıyız cână IV. Sehab-ı lütfun âbın teşne-dillerden diriğ etme Bu deştin bağrı yanmış lâle-i nu'manıyız cânâ V. Zamane bizde cevher sezdiyçün dil-hıraş eyler Aninçün bağrımız hûndur ma'rif kânıyız cână beyitlerden hangisi Yukarıdaki numaralanmış bir gazelin ilk beytidir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 3.
10.
Sınıf / Bursluluk Sınavı 01
13. Deli Dumrul kırk yiğit ile yiyip içip otururken-ansızın
Azrail çıkageldi. Azrail'i ne çavuş gördü ne kapıcı. Deli
Dumrul'un görür gözü görmez du, tutar elleri tutmaz
oldu. Dünya âlem Deli Dumrul'un gözüne karanlık oldu.
Çağırıp Deli Dumrul söyler, görelim "han"ım.ne söyler:
Bre, ne heybetli ihtiyarsın!
Kapıcılar seni görmedi.
Çavuşlar seni duymadı.
Benim görür gözlerim görmez oldu.
Benim tutar ellerim tutmaz oldu.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Manzum bölümde rediften yararlanılmıştır.
B) İslamiyet ile ilgili motiflere yer verilmiştir.
C) Olay anlatımı yapılmıştır.
D) Nazım ve nesir bir arada kullanılmıştır.
E) Kahraman anlatıcının bakış açısı ile söylenmiştir.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
10. Sınıf / Bursluluk Sınavı 01 13. Deli Dumrul kırk yiğit ile yiyip içip otururken-ansızın Azrail çıkageldi. Azrail'i ne çavuş gördü ne kapıcı. Deli Dumrul'un görür gözü görmez du, tutar elleri tutmaz oldu. Dünya âlem Deli Dumrul'un gözüne karanlık oldu. Çağırıp Deli Dumrul söyler, görelim "han"ım.ne söyler: Bre, ne heybetli ihtiyarsın! Kapıcılar seni görmedi. Çavuşlar seni duymadı. Benim görür gözlerim görmez oldu. Benim tutar ellerim tutmaz oldu. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Manzum bölümde rediften yararlanılmıştır. B) İslamiyet ile ilgili motiflere yer verilmiştir. C) Olay anlatımı yapılmıştır. D) Nazım ve nesir bir arada kullanılmıştır. E) Kahraman anlatıcının bakış açısı ile söylenmiştir.
65. Aşağıdaki metni okuyunuz.
Bitkilerin yaşamımızda önemli bir yeri vardır. Örneğin sağlıklı beslenme, bitkiler olmadan
düşünülemez. Giysilerimizin çoğunun ham maddesini bitkilerden elde ederiz. En sevdiğimiz
renkleri veren boyalar da yine bitkilerden üretilir.
İlaçların çoğu bitkilerden elde edilir. Kimi bitkilerin köklerinden,
kimilerinin de yapraklarından yararlanılır. Elbette bunlar özel
işlemlerden geçtikten sonra ilaç hâline getirilir.
Bilim insanları, bitki liflerinden giysi yapımının 10.000
yıllık bir geçmişi olduğunu tahmin ediyorlar. Bu doğal lifli
bitkilerden en bilinenleri keten, pamuk ve hasır bitkisidir.
Kâğıdın da bitkilerin liflerinden yapıldığını biliyor muydunuz?
Bu metnin konusunu yazınız.
Bu metni kendi cümlelerinizi kullanarak kısaca yazınız.
67.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
65. Aşağıdaki metni okuyunuz. Bitkilerin yaşamımızda önemli bir yeri vardır. Örneğin sağlıklı beslenme, bitkiler olmadan düşünülemez. Giysilerimizin çoğunun ham maddesini bitkilerden elde ederiz. En sevdiğimiz renkleri veren boyalar da yine bitkilerden üretilir. İlaçların çoğu bitkilerden elde edilir. Kimi bitkilerin köklerinden, kimilerinin de yapraklarından yararlanılır. Elbette bunlar özel işlemlerden geçtikten sonra ilaç hâline getirilir. Bilim insanları, bitki liflerinden giysi yapımının 10.000 yıllık bir geçmişi olduğunu tahmin ediyorlar. Bu doğal lifli bitkilerden en bilinenleri keten, pamuk ve hasır bitkisidir. Kâğıdın da bitkilerin liflerinden yapıldığını biliyor muydunuz? Bu metnin konusunu yazınız. Bu metni kendi cümlelerinizi kullanarak kısaca yazınız. 67.
2021 - AYT-TG/Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Türk edebiyatında "yenileşme hareketi"nin öncüsü olan
Şinasi, ilk yerli tiyatro eseri olan Şair Evlenmesi'ni yazmiş-
tır.
B) Eski ve yeni edebiyat arasında ikilem yaşayan Ziya Paşa,
Harabat isimli eseriyle antoloji türünün ilk örneğini vermiş-
tir.
C) Nesri, şiirlerine kıyasla daha güçlü olan Namık Kemal,
Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk eleştiri yazısını yaz-
mıştır.
D) Öğreticiliği kendine ilke edinen Ahmet Mithat Efendi, yan-
lis Batılılaşmayı ve züppe tipini Türk edebiyatında ilk işle-
yen sanatçıdır.
E) Tanzimat'ın en önemli dil bilginlerinden olan Samipaşaza-
de Sezai, ilk Türkçe sözlük olan Kamus-i Türkî isimli eseri
oluşturmuştur.
15
GEM
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
2021 - AYT-TG/Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) Türk edebiyatında "yenileşme hareketi"nin öncüsü olan Şinasi, ilk yerli tiyatro eseri olan Şair Evlenmesi'ni yazmiş- tır. B) Eski ve yeni edebiyat arasında ikilem yaşayan Ziya Paşa, Harabat isimli eseriyle antoloji türünün ilk örneğini vermiş- tir. C) Nesri, şiirlerine kıyasla daha güçlü olan Namık Kemal, Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk eleştiri yazısını yaz- mıştır. D) Öğreticiliği kendine ilke edinen Ahmet Mithat Efendi, yan- lis Batılılaşmayı ve züppe tipini Türk edebiyatında ilk işle- yen sanatçıdır. E) Tanzimat'ın en önemli dil bilginlerinden olan Samipaşaza- de Sezai, ilk Türkçe sözlük olan Kamus-i Türkî isimli eseri oluşturmuştur. 15 GEM
1. Dünya edebiyatında şu iki hikâye tarzı yaygındır:
1. Maupassant tarzı hikâye
2. Çehov tarzı hikâye
Buna göre aşağıdaki sanatçılardan hangi ikisi aynı
tarz hikâye yazmaktadır?
A) Ömer Seyfettin - Sait Faik Abasıyanık
B) Sabahattin Ali - Nezihe Meriç
C) Memduh Şevket Esendal - Ömer Seyfettin
D) Ömer Seyfettin - Refik Halit Karay
E) Vüsat O. Bener - Orhan Kemal
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
1. Dünya edebiyatında şu iki hikâye tarzı yaygındır: 1. Maupassant tarzı hikâye 2. Çehov tarzı hikâye Buna göre aşağıdaki sanatçılardan hangi ikisi aynı tarz hikâye yazmaktadır? A) Ömer Seyfettin - Sait Faik Abasıyanık B) Sabahattin Ali - Nezihe Meriç C) Memduh Şevket Esendal - Ömer Seyfettin D) Ömer Seyfettin - Refik Halit Karay E) Vüsat O. Bener - Orhan Kemal
B
18. Rus bir araştırmacı Türk öykücüleri okuduğunda Anton
Çehov'un öyküleriyle benzerlikler görür. Anton Çehov
gibi, sıradan insanı işleyen yazarın toplumsal konulara
da değindiğini ve yalnızlık temasını da çokça işlediğini
fark eder.
Buna göre araştırmacı, aşağıdaki yazarlardan han-
gisine ait öyküler okumuştur?
Sait Faik Abasıyanık
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Sabahattin Ali
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Halide Edip Adıvar
Geher
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
B 18. Rus bir araştırmacı Türk öykücüleri okuduğunda Anton Çehov'un öyküleriyle benzerlikler görür. Anton Çehov gibi, sıradan insanı işleyen yazarın toplumsal konulara da değindiğini ve yalnızlık temasını da çokça işlediğini fark eder. Buna göre araştırmacı, aşağıdaki yazarlardan han- gisine ait öyküler okumuştur? Sait Faik Abasıyanık B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu C) Sabahattin Ali D) Reşat Nuri Güntekin E) Halide Edip Adıvar Geher
4. Kimi insan, para pul budalası olur, kimisi keşif ve icat me-
raklısı, bazısı da musiki âşığı. Deli Davut ise adalar ka-
rasevdalısıydi. Denizin bu deli divanesinin gözünde hep
adalar tüter, adalar titrerdi. Tan yeri ağarırken adalarla
beraber uyanacağım diye, çok geceler göz yummazdı.
Gecenin loşluğuyla örtülü duran deniz, rüyasına dalmış
derin derin uyurken, tan işığını yüksekten kapan adalar,
Arşipel'in o kopkoyu çelik mavisinde sanki şafak par-
çaları gibi parlar ve Davut'a ta uzaklardan göz kırparak
yeni günü ona gün doğmazdan evvel müjdelerlerdi. Bunu
gören Davut dünyaya yeni gelmişe dönerdi. Kuş uçmaz,
kervan geçmez dağ başlarında gerili duran telgraf telleri-
ne rüzgâr değince, tellerin uzun uzun "Viinggg!" diye inle-
mesi gibi, Davut'un da gönlü, titreye titreye ışığa ve açık-
lıklara uyanır, gözleri yüreğinde vuran sevinçle harlardı.
Bu parça ile ilgili,
I. Geriye dönüş tekniği kullanılmıştır.
II. Gözlemci anlatıcı bakış açısı vardır.
III. Kişileştirmelere yer verilmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız IH
E
D) II ve II
C) I ve Il
E), II ve III
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
4. Kimi insan, para pul budalası olur, kimisi keşif ve icat me- raklısı, bazısı da musiki âşığı. Deli Davut ise adalar ka- rasevdalısıydi. Denizin bu deli divanesinin gözünde hep adalar tüter, adalar titrerdi. Tan yeri ağarırken adalarla beraber uyanacağım diye, çok geceler göz yummazdı. Gecenin loşluğuyla örtülü duran deniz, rüyasına dalmış derin derin uyurken, tan işığını yüksekten kapan adalar, Arşipel'in o kopkoyu çelik mavisinde sanki şafak par- çaları gibi parlar ve Davut'a ta uzaklardan göz kırparak yeni günü ona gün doğmazdan evvel müjdelerlerdi. Bunu gören Davut dünyaya yeni gelmişe dönerdi. Kuş uçmaz, kervan geçmez dağ başlarında gerili duran telgraf telleri- ne rüzgâr değince, tellerin uzun uzun "Viinggg!" diye inle- mesi gibi, Davut'un da gönlü, titreye titreye ışığa ve açık- lıklara uyanır, gözleri yüreğinde vuran sevinçle harlardı. Bu parça ile ilgili, I. Geriye dönüş tekniği kullanılmıştır. II. Gözlemci anlatıcı bakış açısı vardır. III. Kişileştirmelere yer verilmiştir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız IH E D) II ve II C) I ve Il E), II ve III
en
iyor,
daş-
man-
?
E) Oğlumuz - Tarık Buğra
7. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi hikâyelerini öteki-
lerden farklı bir anlayışla yazmıştır?
A) Sabahattin Ali
B) Ömer Seyfettin
C) Refik Halit Karay
D) Halide Edip Adıvar
E) Sait Faik Abasıyanık
BANKAS
içinde yüzen
ki eriklerin üze
ağabeyimin s
duyurmaya ça
den belirip ba
nip kaybolurd
Bu metnin as
alındığı söyle
A) Manzum H
B) Kesit hikâ
C) Olay hikây
D) Durum hik
E) Ben merke
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
en iyor, daş- man- ? E) Oğlumuz - Tarık Buğra 7. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi hikâyelerini öteki- lerden farklı bir anlayışla yazmıştır? A) Sabahattin Ali B) Ömer Seyfettin C) Refik Halit Karay D) Halide Edip Adıvar E) Sait Faik Abasıyanık BANKAS içinde yüzen ki eriklerin üze ağabeyimin s duyurmaya ça den belirip ba nip kaybolurd Bu metnin as alındığı söyle A) Manzum H B) Kesit hikâ C) Olay hikây D) Durum hik E) Ben merke
17. Artık her gün o kahvedeydim. Altı yedi kadar müşterisi
vardı. Hiçbir gün bu sayıyı geçtiğini zannetmiyorum. Onların
ne yüzü, ne kılığı hatırımda... Esasen sokakta onları
görseydim anımsamazdım. Onlar ancak o kahvede, kirli sarı
duvarların arasında mevcuttular.
Olaya bağlı bir metinden alınan yukarıdaki parçada olay
hangi bakış açısıyla anlatılmıştır?
A) Gözlemci anlatıcının bakış açısıyla
B) Kahraman anlatıcının bakış açısıyla
C) İlahî bakış açısıyla
D) Yazarın bakış açısıyla
E) Okurun bakış açısıyla
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
17. Artık her gün o kahvedeydim. Altı yedi kadar müşterisi vardı. Hiçbir gün bu sayıyı geçtiğini zannetmiyorum. Onların ne yüzü, ne kılığı hatırımda... Esasen sokakta onları görseydim anımsamazdım. Onlar ancak o kahvede, kirli sarı duvarların arasında mevcuttular. Olaya bağlı bir metinden alınan yukarıdaki parçada olay hangi bakış açısıyla anlatılmıştır? A) Gözlemci anlatıcının bakış açısıyla B) Kahraman anlatıcının bakış açısıyla C) İlahî bakış açısıyla D) Yazarın bakış açısıyla E) Okurun bakış açısıyla
ü,
2
24. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin karşılaştırılmasıyla ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Olay hikâyelerinde önemli olan, bir olayın gelişim süre-
cinde anlatılması iken durum hikâyelerinde anlık bir hayat
kesiti üzerinde durulur.
B) Olay hikâyelerinde giriş, gelişme ve sonuç bölümleri belir-
ginken durum hikâyelerinde bu bölümler belirgin değildir.
Durum hikâyelerinde anlatılanları her okuyucu kendine
göre yorumlarken olay hikâyeleri, kişisel yorumlamalara
açık değildir.
D) Olay hikâyelerinde bir olay, zaman unsuru eşliğinde hızlı
değişim gösterirken durum hikâyelerinde zaman ve olayın
akışı yavaştır.
E) Dünya edebiyatına olay hikâyelerini A. Çehov, durum hikâ-
yelerini ise G. Maupassant tanıtmıştır.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
ü, 2 24. Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin karşılaştırılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Olay hikâyelerinde önemli olan, bir olayın gelişim süre- cinde anlatılması iken durum hikâyelerinde anlık bir hayat kesiti üzerinde durulur. B) Olay hikâyelerinde giriş, gelişme ve sonuç bölümleri belir- ginken durum hikâyelerinde bu bölümler belirgin değildir. Durum hikâyelerinde anlatılanları her okuyucu kendine göre yorumlarken olay hikâyeleri, kişisel yorumlamalara açık değildir. D) Olay hikâyelerinde bir olay, zaman unsuru eşliğinde hızlı değişim gösterirken durum hikâyelerinde zaman ve olayın akışı yavaştır. E) Dünya edebiyatına olay hikâyelerini A. Çehov, durum hikâ- yelerini ise G. Maupassant tanıtmıştır.