Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950) Soruları

11Aşağıdaki fıkra - sohbet karşılaştırmasının yapıldığı
cümlelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Sohbet de fikra da gazete ve dergi çevresinde gelişen
öğretici metin türlerindedir.
B) Fıkrada sohbetten farklı olarak karşısındakiyle konuşur
gibi bir üslup yoktur.
C) Fıkra güncel konularda yazılırken sohbet daha bilimsel
konularda yazılır.
D) Her ikisi de sanat kaygısı taşımadığı için imge ve söz
sanatlarından uzak bir anlatıma sahiptir.
E) Uzmanlık istemeyen bu yazılarda yazar yine de inandırıcı
olmaya çabalar.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
11Aşağıdaki fıkra - sohbet karşılaştırmasının yapıldığı cümlelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? A) Sohbet de fikra da gazete ve dergi çevresinde gelişen öğretici metin türlerindedir. B) Fıkrada sohbetten farklı olarak karşısındakiyle konuşur gibi bir üslup yoktur. C) Fıkra güncel konularda yazılırken sohbet daha bilimsel konularda yazılır. D) Her ikisi de sanat kaygısı taşımadığı için imge ve söz sanatlarından uzak bir anlatıma sahiptir. E) Uzmanlık istemeyen bu yazılarda yazar yine de inandırıcı olmaya çabalar.
23.
Vasif Öngören -Asiye Nasıl Kurtulur
Turan Oflazoğlu - Sokrates Savunuyor
III. Turgut Özakman - Deli İbrahim
IV. Orhan Asena - Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe
V. Haldun Taner - Lütfen Dokunmayın
Yukarıdaki yazar-yapıt eşleştirmelerinin hangisinde yan-
lışlık vardır?
A) I
B) 11
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
23. Vasif Öngören -Asiye Nasıl Kurtulur Turan Oflazoğlu - Sokrates Savunuyor III. Turgut Özakman - Deli İbrahim IV. Orhan Asena - Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe V. Haldun Taner - Lütfen Dokunmayın Yukarıdaki yazar-yapıt eşleştirmelerinin hangisinde yan- lışlık vardır? A) I B) 11 C) III D) IV E) V
4-1923-1950 Cumhuriyet dönemi tiyatrosu ile ilgili aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A-Bu dönemde tiyatro türünün Batı edebiyatımdaki tiyatro
geleneği ile ilişkisi güçlüdür
B-Bu dönemde tiyatro, Cumhuriyet değerlerinin halka
aktarılmasında bir araç olarak kullanılmıştır.
C-1940 yillarda Türk tiyatrosunda geleneksel Türk
Tiyatrosu'nun izleri görülür.
D- Sanatçılar Osmanlı tarihinde yaşananları, geçmiş kabul ederek
tiyatroda işlememiştir.
E-Cumhuriyetin ilk yirmi yılında, kişi ve toplumsal sorunları
birlikte ele alınmıştır diyebiliriz.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
4-1923-1950 Cumhuriyet dönemi tiyatrosu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A-Bu dönemde tiyatro türünün Batı edebiyatımdaki tiyatro geleneği ile ilişkisi güçlüdür B-Bu dönemde tiyatro, Cumhuriyet değerlerinin halka aktarılmasında bir araç olarak kullanılmıştır. C-1940 yillarda Türk tiyatrosunda geleneksel Türk Tiyatrosu'nun izleri görülür. D- Sanatçılar Osmanlı tarihinde yaşananları, geçmiş kabul ederek tiyatroda işlememiştir. E-Cumhuriyetin ilk yirmi yılında, kişi ve toplumsal sorunları birlikte ele alınmıştır diyebiliriz.
A) Küfe
BY Seyfi Baba
CYBalıkçılar N.c
Dy Siyah İnciler
E) Hasta Çocuk
M.
18. Tanzimat Dönemi tiyatrosunda sıkça işlenen konulardan
biri, görücü usulü evliliktir. Namık Kemal
adlı oyu-
nunda, anne ve babalarının baskısıyla tanımadıkları, sev-
medikleri kişiyle evlenmek zorunda kalan genç kızların
hayatlarını sahnelemiştir. Cumhuriyet Dönemi'nde Recep
Bilginer ---- adlı oyununda, aşkı uğruna evden kaçan ki-
zını, törelerin gereğini yapmayıp bağrına basan babayı
konu almıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki-
lerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Zavallı Çocuk - Sarı Naciye
(B) Gülnihal-Kurban
ihal -
C) Şair Evlenmesi - Pembe Evin Kaderi
D) İçli Kız - Cengiz Han'ın Bisikleti
E) Vuslat- Keziban
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
A) Küfe BY Seyfi Baba CYBalıkçılar N.c Dy Siyah İnciler E) Hasta Çocuk M. 18. Tanzimat Dönemi tiyatrosunda sıkça işlenen konulardan biri, görücü usulü evliliktir. Namık Kemal adlı oyu- nunda, anne ve babalarının baskısıyla tanımadıkları, sev- medikleri kişiyle evlenmek zorunda kalan genç kızların hayatlarını sahnelemiştir. Cumhuriyet Dönemi'nde Recep Bilginer ---- adlı oyununda, aşkı uğruna evden kaçan ki- zını, törelerin gereğini yapmayıp bağrına basan babayı konu almıştır. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki- lerin hangisinde verilenler getirilmelidir? A) Zavallı Çocuk - Sarı Naciye (B) Gülnihal-Kurban ihal - C) Şair Evlenmesi - Pembe Evin Kaderi D) İçli Kız - Cengiz Han'ın Bisikleti E) Vuslat- Keziban
/benimhocam
16. Keşanlı Ali Destanı: Büyük bir kentin yakınlarında bulunan
Sineklidağ, gecekondular, fakir halktan oluşan varoş tabir
edilen bir yerleşim yeridir. Oyunun ana karakteri olan Keşanlı
Ali, Çamur ihsan adlı kişiyi öldürme suçuyla cezaevine
girmiştir. Ancak cezaevinden çıktıktan sonra bir anda kah-
ramanlık payesi sahibi olmuştur. Ali'nin içinden çıkamadığı
iki durum bulunmaktadır. İlki suçsuz yere cinayetten hapse
girip çıkmıştır. İkincisiyse öldürdüğü zannedilen Çamur İhsan
sevdiği kadın olan Zilha'nın amcasıdır ve ona amcasının katili
zannederek kötü davranışlarda bulunur. Muhtarlık seçimlerini
kazanan Ali, mahalleye dirlik ve düzeni getirmek için çalışma-
lar yapar ilk olarak haraç toplanmasına son verir. Mahalleye
çıkagelen ve ekonomik durumu oldukça iyi olan Bülent Bey,
Zilha'yı kendisinden ayrılan eşi Nevvare'ye benzeterek iş
teklifinde bulunur ve evine çalışması için davet eder. Bülent
Bey'in eşi Nevvare ise bu sırada yeniden evine dönmüştür.
Keşanlı Ali Zilha'nın Bülent Bey'in evine gitmesine kızmış ve
söz konusu eve baskın yaparak Neware'yi Zilha zannederek
kaçırır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen eserin
yazarına ait değildir?
A) Huzur Çıkmazı
B) Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
C) Bir Kilo Namus
D) Fazilet Eczanesi
E) Eşeğin Gölgesi
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
/benimhocam 16. Keşanlı Ali Destanı: Büyük bir kentin yakınlarında bulunan Sineklidağ, gecekondular, fakir halktan oluşan varoş tabir edilen bir yerleşim yeridir. Oyunun ana karakteri olan Keşanlı Ali, Çamur ihsan adlı kişiyi öldürme suçuyla cezaevine girmiştir. Ancak cezaevinden çıktıktan sonra bir anda kah- ramanlık payesi sahibi olmuştur. Ali'nin içinden çıkamadığı iki durum bulunmaktadır. İlki suçsuz yere cinayetten hapse girip çıkmıştır. İkincisiyse öldürdüğü zannedilen Çamur İhsan sevdiği kadın olan Zilha'nın amcasıdır ve ona amcasının katili zannederek kötü davranışlarda bulunur. Muhtarlık seçimlerini kazanan Ali, mahalleye dirlik ve düzeni getirmek için çalışma- lar yapar ilk olarak haraç toplanmasına son verir. Mahalleye çıkagelen ve ekonomik durumu oldukça iyi olan Bülent Bey, Zilha'yı kendisinden ayrılan eşi Nevvare'ye benzeterek iş teklifinde bulunur ve evine çalışması için davet eder. Bülent Bey'in eşi Nevvare ise bu sırada yeniden evine dönmüştür. Keşanlı Ali Zilha'nın Bülent Bey'in evine gitmesine kızmış ve söz konusu eve baskın yaparak Neware'yi Zilha zannederek kaçırır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen eserin yazarına ait değildir? A) Huzur Çıkmazı B) Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım C) Bir Kilo Namus D) Fazilet Eczanesi E) Eşeğin Gölgesi
AYINLARI
23. Tanzimat Dönemi'nde şiirin yaşanılan gerçekle yüz yüze gel
mesi, Fransız edebiyatının tesiriyle yeni anlatım şekillerinin
kullanılması edebiyatçılarımız arasında çeşitli tartışmalara se
bep olur. Tartışma ve tenkit ortamında en çok adı geçen sa-
hislardan biri. Kendisinin Talim-i Edebiyat ve Takdir-i Elhan
adlı eserleri döneminde büyük tartışmaları beraberinde geti-
rir. Çeşitli yazılarında üstü kapalı bir şekilde ---- laf atması, onun
Demdeme adlı eseriyle kendisini hedef almasına sebep olur.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi si-
rasıyla getirilmelidir?
A) Namık Kemal'dir - Ziya Paşa'ya
B) Recaizade Mahmut Ekrem'dir - Muallim Naci'ye
C) Şinasi'dir-Abdülhak Hamit Tarhan'a
D) Muallim Naci'dir-Recaizade Mahmut Ekrem'e
E) Recaizade Mahmut Ekrem'dir-Sami Paşazade Sezal'ye
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
AYINLARI 23. Tanzimat Dönemi'nde şiirin yaşanılan gerçekle yüz yüze gel mesi, Fransız edebiyatının tesiriyle yeni anlatım şekillerinin kullanılması edebiyatçılarımız arasında çeşitli tartışmalara se bep olur. Tartışma ve tenkit ortamında en çok adı geçen sa- hislardan biri. Kendisinin Talim-i Edebiyat ve Takdir-i Elhan adlı eserleri döneminde büyük tartışmaları beraberinde geti- rir. Çeşitli yazılarında üstü kapalı bir şekilde ---- laf atması, onun Demdeme adlı eseriyle kendisini hedef almasına sebep olur. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi si- rasıyla getirilmelidir? A) Namık Kemal'dir - Ziya Paşa'ya B) Recaizade Mahmut Ekrem'dir - Muallim Naci'ye C) Şinasi'dir-Abdülhak Hamit Tarhan'a D) Muallim Naci'dir-Recaizade Mahmut Ekrem'e E) Recaizade Mahmut Ekrem'dir-Sami Paşazade Sezal'ye
iyor 35. Çocukluk güzeldi, ışıltılıydı, renkliydi, neşeliydi. İs-
-iz?"
ek-
ide-
tediğimiz oyuncağın alınması kadar önemli bir şey
yoktu yeryüzünde bizim için. Mutluyduk çünkü so-
rumsuzduk. Çok çabuk memnun oluyor, yaşamın
keyfini sürüyorduk. ----. Dünyanın o çocuğun yaşa-
masına izin vermeyecek kadar kirli olduğunu ancak
sonradan fark ettik.
li bir
iniz-
akit-
ülen
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilirse anlam bütünlüğü sağlanmış
olur?
Hâlbuki çocukken ne kadar saf ve temizdik
B) Bu dünyanın hep böyle süreceğini sanıyorduk
CÇocukluk anılarımızı taze tutmaya çalıştık
D) Yaşam; yalanlar, bencillikler ve kıskançlıklarla
doludur
S) Çocukluktan yetişkinliğe geçmek çok zordu
MUBA YAYINLARI
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
iyor 35. Çocukluk güzeldi, ışıltılıydı, renkliydi, neşeliydi. İs- -iz?" ek- ide- tediğimiz oyuncağın alınması kadar önemli bir şey yoktu yeryüzünde bizim için. Mutluyduk çünkü so- rumsuzduk. Çok çabuk memnun oluyor, yaşamın keyfini sürüyorduk. ----. Dünyanın o çocuğun yaşa- masına izin vermeyecek kadar kirli olduğunu ancak sonradan fark ettik. li bir iniz- akit- ülen Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur? Hâlbuki çocukken ne kadar saf ve temizdik B) Bu dünyanın hep böyle süreceğini sanıyorduk CÇocukluk anılarımızı taze tutmaya çalıştık D) Yaşam; yalanlar, bencillikler ve kıskançlıklarla doludur S) Çocukluktan yetişkinliğe geçmek çok zordu MUBA YAYINLARI
A
A
TÜRKÇE
Bu testte 40 soru vardır.
2.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının “Türkçe Testi" için ayrılan kısmına
2
1. Hayaller, insanı insan yapan şeylerin başında gelir.
Hayallerin de onları kuranlar gibi ömürleri vardır. Fakat
hayal, karanlık duvarlarda açılmış, yüreklere şenlik ve-
ren bir pencere değildir; hayal duvarların olmamasıdır.
Bu parçada geçen "hayal, duvarların olmamasıdır"
sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Kişiye özel oluşu
BY Sınırsız oluşu
D) Mantıksal oluşu
Umut verici oluşu
Doğruya dayalı oluşu
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
A A TÜRKÇE Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının “Türkçe Testi" için ayrılan kısmına 2 1. Hayaller, insanı insan yapan şeylerin başında gelir. Hayallerin de onları kuranlar gibi ömürleri vardır. Fakat hayal, karanlık duvarlarda açılmış, yüreklere şenlik ve- ren bir pencere değildir; hayal duvarların olmamasıdır. Bu parçada geçen "hayal, duvarların olmamasıdır" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Kişiye özel oluşu BY Sınırsız oluşu D) Mantıksal oluşu Umut verici oluşu Doğruya dayalı oluşu
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somutlaştırmaya
başvurulmuştur?
A) Yüreğine öyle bir sevgi kök salmıştı ki gece gündüz
onu düşünüyordu.
B) Sanatçı, sevilen parçayı yoğun istek üzerine bir kez
daha söyledi.
Buğra ve Yiğit, dedelerinin bahçeye kurduğu minik
havuzda sabahları yüzerlerdi.
D) Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte şehir içi trafiğinde
bir rahatlama oldu.
E) Dolu öyle şiddetli yağmıştı ki bahçedeki tüm meyve
ağaçlarına zarar vermişti.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somutlaştırmaya başvurulmuştur? A) Yüreğine öyle bir sevgi kök salmıştı ki gece gündüz onu düşünüyordu. B) Sanatçı, sevilen parçayı yoğun istek üzerine bir kez daha söyledi. Buğra ve Yiğit, dedelerinin bahçeye kurduğu minik havuzda sabahları yüzerlerdi. D) Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte şehir içi trafiğinde bir rahatlama oldu. E) Dolu öyle şiddetli yağmıştı ki bahçedeki tüm meyve ağaçlarına zarar vermişti.
A
A
16. Namık Kemal'in Tasvir-i Efkâr gazetesinde yayımla-
nan Lisan-i Osmani'nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mü-
lahazatı Şamildir isimli eseri Türkçenin dil özellikleri
üzerine eğilmiştir. Dilimizin Arapça ve Farsçanın bas-
kısı altından kurtulup öz değerleriyle öne çıkması, bu
konuda edebiyatın yanında toplumsal bir bilincin oluş-
ması fikri bu metinde ele alınmıştır. Arapça, Farsça ve
Türkçenin gramer kurallarıyla ilerleyen bir dilin yapısal
ve düşünsel olarak toplumu zorladığı bu tarihlerde Na-
mık Kemal'in üzerine eğildiği konulardan biri olmuştur.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin şiirin işlevi ile
ilgili görüşleri Namık Kemal'in bu parçadaki dü-
şünceleriyle örtüşmez?
A) Mehmet Emin Yurdakul
B) Ziya Gökalp
C) Ziya Paşa
D) Şinasi
E) Ahmet Haşim
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
A A 16. Namık Kemal'in Tasvir-i Efkâr gazetesinde yayımla- nan Lisan-i Osmani'nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mü- lahazatı Şamildir isimli eseri Türkçenin dil özellikleri üzerine eğilmiştir. Dilimizin Arapça ve Farsçanın bas- kısı altından kurtulup öz değerleriyle öne çıkması, bu konuda edebiyatın yanında toplumsal bir bilincin oluş- ması fikri bu metinde ele alınmıştır. Arapça, Farsça ve Türkçenin gramer kurallarıyla ilerleyen bir dilin yapısal ve düşünsel olarak toplumu zorladığı bu tarihlerde Na- mık Kemal'in üzerine eğildiği konulardan biri olmuştur. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin şiirin işlevi ile ilgili görüşleri Namık Kemal'in bu parçadaki dü- şünceleriyle örtüşmez? A) Mehmet Emin Yurdakul B) Ziya Gökalp C) Ziya Paşa D) Şinasi E) Ahmet Haşim
t
Cumhuriyet Dönemi'nde toplumcu gerçekçilerden
farklı olarak insan gerçekliğini toplumsal yönüyle
değil, psikolojik yönüyle anlatma gayreti içinde
olan....... gibi sanatçılar da vardır. Bu sanatçılar,
olaylardan ve insanlardan hareketle bireyin iç
dünyasını yansıtmışlardır.
9.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Peyami Safa
B) Mustafa Kutlu
D) Samim Kocagöz
C) Sâmiha Ayverdi
E) Abdülhak Şinasi Hisar
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
t Cumhuriyet Dönemi'nde toplumcu gerçekçilerden farklı olarak insan gerçekliğini toplumsal yönüyle değil, psikolojik yönüyle anlatma gayreti içinde olan....... gibi sanatçılar da vardır. Bu sanatçılar, olaylardan ve insanlardan hareketle bireyin iç dünyasını yansıtmışlardır. 9.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) Peyami Safa B) Mustafa Kutlu D) Samim Kocagöz C) Sâmiha Ayverdi E) Abdülhak Şinasi Hisar
15) Aşağıdakilerin hangisinde ayraç içinde verilen
sanatçı, sözü edilen tiyatro eserinin yazarı de-
ğildir?
A) Sevdiği erkeğin peşinden erkek kılığına girerek
cepheye giden Zekiye savaşa gidip bir daha
dönmeyen babasını orada bulur. (Namık Kemal)
B) Sevdiği kızla değil de onun evde kalmış abla-
sıyla evlendirilen bir şairin, bu durumdan arka-
daşının yardımıyla nasıl kurtulduğu, komedi
unsurları da katılarak anlatılır. (Şinasi)
C) İffetine düşkün bir kadın olan Anjelik'in iftiraya
uğraması, kocasının bu iftiralara inanmasıyla
Anjelik'in birçok acı yaşaması ve sonunda ko-
casıyla mutluluğu yakalaması anlatılır. (Recai-
zade Mahmut Ekrem)
D) Şefika, Ata'yı sevmektedir ancak annesi ve ba-
bası onu kendinden yaşça çok büyük bir paşa
ile nikâhlarlar. Ata kendini zehirler, Şefika da
veremden ölür. (Ahmet Vefik Paşa)
E) Zengin bir adamın karısı olan Finten, ahlaken
düşük bir kadındır; kocasını öldürmeyi planlar
fakat oynadığı oyunlar kendine döner ve oyu-
nun sonunda cezasını çeker. (Abdülhak Hamit
Tarhan)
inü, her
görev-
izdıkları
âyeleri,
1 biyog-
r.
görevli.
inlattığı
yazdık-
şlardır.
n Heşt
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
15) Aşağıdakilerin hangisinde ayraç içinde verilen sanatçı, sözü edilen tiyatro eserinin yazarı de- ğildir? A) Sevdiği erkeğin peşinden erkek kılığına girerek cepheye giden Zekiye savaşa gidip bir daha dönmeyen babasını orada bulur. (Namık Kemal) B) Sevdiği kızla değil de onun evde kalmış abla- sıyla evlendirilen bir şairin, bu durumdan arka- daşının yardımıyla nasıl kurtulduğu, komedi unsurları da katılarak anlatılır. (Şinasi) C) İffetine düşkün bir kadın olan Anjelik'in iftiraya uğraması, kocasının bu iftiralara inanmasıyla Anjelik'in birçok acı yaşaması ve sonunda ko- casıyla mutluluğu yakalaması anlatılır. (Recai- zade Mahmut Ekrem) D) Şefika, Ata'yı sevmektedir ancak annesi ve ba- bası onu kendinden yaşça çok büyük bir paşa ile nikâhlarlar. Ata kendini zehirler, Şefika da veremden ölür. (Ahmet Vefik Paşa) E) Zengin bir adamın karısı olan Finten, ahlaken düşük bir kadındır; kocasını öldürmeyi planlar fakat oynadığı oyunlar kendine döner ve oyu- nun sonunda cezasını çeker. (Abdülhak Hamit Tarhan) inü, her görev- izdıkları âyeleri, 1 biyog- r. görevli. inlattığı yazdık- şlardır. n Heşt
17. I. İlk oyunu "Dışarıda Yağmur Var"dır. En popüler oyunu ise
"Rumuz Goncagül'dür.
ilk oyunu "Pembe Evin Kaderi'nde kuşaklar arası kopuşu ve
yabancılaşmayı ele alır.
III. "Cengizhan'ın Bisikleti" adlı oyununda birden çok kadınla
evlenme geleneğinin eleştirisini yapmıştır.
IV. Şeyh Galip'in "Hüsnü Aşk" adlı mesnevisini "Güzellik ile Aşk"
adıyla tiyatroya uyarlamıştır.
Yukarıda verilen numaralanmş cümlelerde aşağıdaki yazar-
lardan hangisine ait bir bilgi yoktur?
A) Turan Oflazoğlu
B) Refik Erduran
C) Muhsin Ertuğrul
D) Oktay Arayıcı
Turgut Özakman
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
17. I. İlk oyunu "Dışarıda Yağmur Var"dır. En popüler oyunu ise "Rumuz Goncagül'dür. ilk oyunu "Pembe Evin Kaderi'nde kuşaklar arası kopuşu ve yabancılaşmayı ele alır. III. "Cengizhan'ın Bisikleti" adlı oyununda birden çok kadınla evlenme geleneğinin eleştirisini yapmıştır. IV. Şeyh Galip'in "Hüsnü Aşk" adlı mesnevisini "Güzellik ile Aşk" adıyla tiyatroya uyarlamıştır. Yukarıda verilen numaralanmş cümlelerde aşağıdaki yazar- lardan hangisine ait bir bilgi yoktur? A) Turan Oflazoğlu B) Refik Erduran C) Muhsin Ertuğrul D) Oktay Arayıcı Turgut Özakman
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı ya-
pılmıştır?
A) Bu ormanlarda eskiden iki binin üzerinde ceylan
yaşarmış.
B) Yönetmeliğin altıncı maddesine göre burada bek-
lemek yasaktır.
C)Yarın öğlen sizi saat 13.00'da köşedeki pastanede
bekliyorum.
D) Bizim ülkemizde 1932'den beri bu kanun yürürlük-
tedir.
E) Ailesinin yaşadığı kasaba çalıştığı yerden 30 km
uzaktadır.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı ya- pılmıştır? A) Bu ormanlarda eskiden iki binin üzerinde ceylan yaşarmış. B) Yönetmeliğin altıncı maddesine göre burada bek- lemek yasaktır. C)Yarın öğlen sizi saat 13.00'da köşedeki pastanede bekliyorum. D) Bizim ülkemizde 1932'den beri bu kanun yürürlük- tedir. E) Ailesinin yaşadığı kasaba çalıştığı yerden 30 km uzaktadır.
8.
KAYMAKAM: Vatandaş artık dilekçe vermeyecek. Ge-
lecek, meramını anlatacak. Alâkalı not alıp derdini gi-
derecek.
TAHRİRAT KATİBİ: Nasıl olur efendim?
KAYMAKAM: Olduğu zaman nasıl olduğunu görür-
sün.
TAHRİRAT KÂTİBİ: Fakat efendim, kanunlar, nizam-
lar...
KAYMAKAM: Bu kanun ve nizamları kaldırıyorum.
TAHRİRAT KÂTİBİ: Nasıl kaldırırsınız efendim?
KAYMAKAM: Ne buyurdunuz?
DELİ ÇAVUŞ: Sus kâtip sus artık... İleri gittin bre kar-
deş. Koskoca kaymakam bu, kanun nizam dediğin
nedir ki?
Bu parçanın alındığı eser aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Reis Bey
B) Buzlar Çözülmeden
C) Kanaviçe
D) Duvarların Ötesi
E) Tanrılar ve İnsanlar
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)
8. KAYMAKAM: Vatandaş artık dilekçe vermeyecek. Ge- lecek, meramını anlatacak. Alâkalı not alıp derdini gi- derecek. TAHRİRAT KATİBİ: Nasıl olur efendim? KAYMAKAM: Olduğu zaman nasıl olduğunu görür- sün. TAHRİRAT KÂTİBİ: Fakat efendim, kanunlar, nizam- lar... KAYMAKAM: Bu kanun ve nizamları kaldırıyorum. TAHRİRAT KÂTİBİ: Nasıl kaldırırsınız efendim? KAYMAKAM: Ne buyurdunuz? DELİ ÇAVUŞ: Sus kâtip sus artık... İleri gittin bre kar- deş. Koskoca kaymakam bu, kanun nizam dediğin nedir ki? Bu parçanın alındığı eser aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Reis Bey B) Buzlar Çözülmeden C) Kanaviçe D) Duvarların Ötesi E) Tanrılar ve İnsanlar
52. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Epik şiirin ustası olan Fazıl Hüsnü Dağlarca, Kurtuluş Sa-
vaşı ile ilgili destans, lirik şiirleriyle tanınır.
BY Metafizik konularla ilgilenen Necip Fazıl Kısakürek, uzun
yıllar Büyük Doğu adlı dergiyi çıkarmış; tarih, medeniyet,
Batılılaşma ve politika konularında yazılar yazmıştır.
Ahmet Muhip Dıranas, öykülerinde şiirsel bir söyleyişe, in-
sanlar arasındaki sıcak ilişkilere yer vermiştir.
Arif Nihat Asya, yurt, millet ve bayrak sevgisiyle ilgili şiirler
yazmış; şiirleriyle millî duyguları harekete geçirmiştir.
E Orhan Veli Kanık, şairane söyleyişlerden, basmakalıp söz
ve benzetmelerden kaçınmış; gündelik yaşamı, günlük ko-
nuşma diliyle, esprili bir biçimde anlatmıştır.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
52. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Epik şiirin ustası olan Fazıl Hüsnü Dağlarca, Kurtuluş Sa- vaşı ile ilgili destans, lirik şiirleriyle tanınır. BY Metafizik konularla ilgilenen Necip Fazıl Kısakürek, uzun yıllar Büyük Doğu adlı dergiyi çıkarmış; tarih, medeniyet, Batılılaşma ve politika konularında yazılar yazmıştır. Ahmet Muhip Dıranas, öykülerinde şiirsel bir söyleyişe, in- sanlar arasındaki sıcak ilişkilere yer vermiştir. Arif Nihat Asya, yurt, millet ve bayrak sevgisiyle ilgili şiirler yazmış; şiirleriyle millî duyguları harekete geçirmiştir. E Orhan Veli Kanık, şairane söyleyişlerden, basmakalıp söz ve benzetmelerden kaçınmış; gündelik yaşamı, günlük ko- nuşma diliyle, esprili bir biçimde anlatmıştır.