Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950) Soruları

MAL
isi dersini
dan almak
giliz kuv-
r ki oraya
iye bunu
u açıkla-
alındı
pilir?
arttır-
mmil-
dő-
ne-
5
TYT/KONTROL - SOSYAL BİLİMLER
Türkiye'nin Lozan Antlaşmasından sonraki süreçte
Misak-ı Millî hedeflerini gerçekleştirmeye çalıştığına;
1. Yunanistan ile nüfus mübadelesinin yapılması,
Locarno Antlaşması'nın imzalanması,
III. Hatay'ın Türkiye sınırlarına dâhil edilmesi
gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
CYalnız II
II.
D) I ve III
E) II ve III
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)
MAL isi dersini dan almak giliz kuv- r ki oraya iye bunu u açıkla- alındı pilir? arttır- mmil- dő- ne- 5 TYT/KONTROL - SOSYAL BİLİMLER Türkiye'nin Lozan Antlaşmasından sonraki süreçte Misak-ı Millî hedeflerini gerçekleştirmeye çalıştığına; 1. Yunanistan ile nüfus mübadelesinin yapılması, Locarno Antlaşması'nın imzalanması, III. Hatay'ın Türkiye sınırlarına dâhil edilmesi gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II CYalnız II II. D) I ve III E) II ve III
5.
I. Basılı ilk tiyatro eserimiz, Ibrahim Şinasi'nin
1859'da yazıp 1860 yılında Tercüman-ı Ah-
val'de tefrika ettiği Şair Evlenmesi'dir.
II. Namık Kemal, tiyatroda eğlence ile toplum-
sal yararı birleştirir. Gülnihal, Zavallı Çocuk ve
Akif Bey adlı oyunlarında tarihsel konuları, Va-
tan yahut Silistre, Celâleftin Harzemşah adlı
oyunlarında ise toplumsal konuları işlemiştir.
III. Ahmet Vefik Paşa, tercüme ve adaptasyon
tarzında eserler vermiştir. Moliere'den çevir-
diği ve Kokona Yatıyor, Ayyar Hamza adını
verdiği Türkçeye adapte edilmiş eserleriyle
büyük başarı sağlamıştır.
IV. Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı Çok Bi-
len Çok Yanılır komedisi Batılı anlamda tiyat-
ronun bütün özelliklerini taşır.
V. Eserlerini dram türüyle yazan Abdülhak Ha-
mit Tarhan; Finten'de Shakespeare; Neste-
ren ve Eşber'de Corneille'in etkisinde kalmış-
tır. İlk piyeslerinde tiyatro tekniğine (üç birlik
kuralı) uyarken sonraları bu anlayışı bırakmış,
1880'den sonraki tiyatro eserlerini okunsun di-
ye yazmıştır.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yan-
lışı vardır?
A) I e IV
B) II e III
llxe
D) ve V
von min26d
C) III ve IV
E) IV ve V
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)
5. I. Basılı ilk tiyatro eserimiz, Ibrahim Şinasi'nin 1859'da yazıp 1860 yılında Tercüman-ı Ah- val'de tefrika ettiği Şair Evlenmesi'dir. II. Namık Kemal, tiyatroda eğlence ile toplum- sal yararı birleştirir. Gülnihal, Zavallı Çocuk ve Akif Bey adlı oyunlarında tarihsel konuları, Va- tan yahut Silistre, Celâleftin Harzemşah adlı oyunlarında ise toplumsal konuları işlemiştir. III. Ahmet Vefik Paşa, tercüme ve adaptasyon tarzında eserler vermiştir. Moliere'den çevir- diği ve Kokona Yatıyor, Ayyar Hamza adını verdiği Türkçeye adapte edilmiş eserleriyle büyük başarı sağlamıştır. IV. Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı Çok Bi- len Çok Yanılır komedisi Batılı anlamda tiyat- ronun bütün özelliklerini taşır. V. Eserlerini dram türüyle yazan Abdülhak Ha- mit Tarhan; Finten'de Shakespeare; Neste- ren ve Eşber'de Corneille'in etkisinde kalmış- tır. İlk piyeslerinde tiyatro tekniğine (üç birlik kuralı) uyarken sonraları bu anlayışı bırakmış, 1880'den sonraki tiyatro eserlerini okunsun di- ye yazmıştır. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yan- lışı vardır? A) I e IV B) II e III llxe D) ve V von min26d C) III ve IV E) IV ve V
9. 1. Çoktandır bir sıcak çorba içmemişti.
II. Eskiden bu harap evde yaşıyordu.
III. Bu sıcak havada epey yürümüş.
IV. Nicedir özlemişim bir çınarın altında oturmayı.
V. Bu evi yapmak için yıllarca emek vermişti.
Bu cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözler, birbirine
yakın anlamdadır?
A) 1. ve II.
D) III. ve V.
B) I. ve IV.
E) IV. ve V.
C) II. ve III.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)
9. 1. Çoktandır bir sıcak çorba içmemişti. II. Eskiden bu harap evde yaşıyordu. III. Bu sıcak havada epey yürümüş. IV. Nicedir özlemişim bir çınarın altında oturmayı. V. Bu evi yapmak için yıllarca emek vermişti. Bu cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözler, birbirine yakın anlamdadır? A) 1. ve II. D) III. ve V. B) I. ve IV. E) IV. ve V. C) II. ve III.
eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu
9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne
vardır?
A) Sanatçı, müzikseverleri coşturdu, neşeli dakikalar
yaşattı.
B) Uyumayı çok, kitap okumayı hiç sevmiyordu.
C) Herkes olayı seyrediyor, yardım
düşünmüyordu.
etmeyi
D) Sizi önemseyen ve inanan insanlar var.
E) Babaannem, bize masal okur, uyutmaya çalışırdı.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)
eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu 9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne vardır? A) Sanatçı, müzikseverleri coşturdu, neşeli dakikalar yaşattı. B) Uyumayı çok, kitap okumayı hiç sevmiyordu. C) Herkes olayı seyrediyor, yardım düşünmüyordu. etmeyi D) Sizi önemseyen ve inanan insanlar var. E) Babaannem, bize masal okur, uyutmaya çalışırdı.
Hitit İmparatorluğu'nun
başladığı yıllarda
Anadolu; Kafkaslar ve Boğazlar üzerinden gelen
bazı göçmen grupların ---- girmeye başlamıştı.
A) güçlenmeye - eğemenliğine
B) çökmeye - etkisi altına
C) zayıflamaya - istilasına
D) dağılmaya - baskıcı rejimine
kurulmaya - himayesine
E)
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)
Hitit İmparatorluğu'nun başladığı yıllarda Anadolu; Kafkaslar ve Boğazlar üzerinden gelen bazı göçmen grupların ---- girmeye başlamıştı. A) güçlenmeye - eğemenliğine B) çökmeye - etkisi altına C) zayıflamaya - istilasına D) dağılmaya - baskıcı rejimine kurulmaya - himayesine E)
7. Desem ki sen benim için,
Hava kadar lazım,
Ekmek kadar mübarek
Su gibi aziz bir şeysin;
Nimettensin, nimettensin.
Bu dizelerdeki benzetme sanatının ögeleriyle ilgili
olarak
I. "Hava", "Ekmek" ve "Su" sözcükleri kendisine ben-
zetilendir.
lasblüm 1st 18 J
II. "için", "kadar", "gibi" sözcükleri benzetme edatıdır.
III. "lazım", "mübarek" ve "aziz" sözcükleri benzetme
yönüdür.
IV. "sen", "şey" ve "nimetten" sözcükleri benzeyendir.
numaralanmış cümlelerde verilen bilgilerden han-
gisi yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve IV
idees
C) Yalnız III
E) II, III ve IV
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)
7. Desem ki sen benim için, Hava kadar lazım, Ekmek kadar mübarek Su gibi aziz bir şeysin; Nimettensin, nimettensin. Bu dizelerdeki benzetme sanatının ögeleriyle ilgili olarak I. "Hava", "Ekmek" ve "Su" sözcükleri kendisine ben- zetilendir. lasblüm 1st 18 J II. "için", "kadar", "gibi" sözcükleri benzetme edatıdır. III. "lazım", "mübarek" ve "aziz" sözcükleri benzetme yönüdür. IV. "sen", "şey" ve "nimetten" sözcükleri benzeyendir. numaralanmış cümlelerde verilen bilgilerden han- gisi yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve IV idees C) Yalnız III E) II, III ve IV
1.
Hâlihazırda sentetik olarak üretilse ve çeşitli ürünlerde kulla-
nılsa da şimdiye kadar örümcek ipeğinin eşsiz mekanik özel-
likleri tam olarak taklit edilemiyordu.
Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak sıralanmıştır?
A) Olumsuz birleşik kurallı isim
B) Olumlu basit kurall fil
C) Olumsuz - bağlı - kurallı - fiil
D) Olumsuz-birleşik - kurallı - fiil
E) Olumlu sıralı devrik isim.....
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)
1. Hâlihazırda sentetik olarak üretilse ve çeşitli ürünlerde kulla- nılsa da şimdiye kadar örümcek ipeğinin eşsiz mekanik özel- likleri tam olarak taklit edilemiyordu. Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? A) Olumsuz birleşik kurallı isim B) Olumlu basit kurall fil C) Olumsuz - bağlı - kurallı - fiil D) Olumsuz-birleşik - kurallı - fiil E) Olumlu sıralı devrik isim.....
Turkçe
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin
yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A) Bozkırdaki Çekirdek, Kemal Tahir'in tezli romanların-
dandır.
B) Yeni atama kararları Resmî Gazete'de yayımlandı.
C) Süphan Dağı, Bitlis il sınırları içinde bulunan volka-
nik bir dağdır.
D) Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülte-
sine kaydımı yaptırdım.
E) Ayasofya'nın ilk çağdan bugüne kutsal bir mekân ol-
duğu bilinmektedir.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
Turkçe 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? A) Bozkırdaki Çekirdek, Kemal Tahir'in tezli romanların- dandır. B) Yeni atama kararları Resmî Gazete'de yayımlandı. C) Süphan Dağı, Bitlis il sınırları içinde bulunan volka- nik bir dağdır. D) Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülte- sine kaydımı yaptırdım. E) Ayasofya'nın ilk çağdan bugüne kutsal bir mekân ol- duğu bilinmektedir.
4.
dir?
A taşlama - mersiye - yergi
BY taşlama-şathiye - yergi
Chicviye-yergi - taşlama
taşlama-hicviye - yergi
Eşathiye - hicviye - yergi
Herkes başkasına benzedi işte
Sözde masum bir düşü çoğaltarak
Kimin hüznü değdi ki gözlerime
Karanlığım böyle çalgı çağanak
Bu şiir, duygu örgüsü yönünden aşağıdaki
türlerden hangisine en yakındır?
A Satirik B Pastoral C) Epik
D Dramatik Lirik
k
5. Sanat; insanlığın düşüncesi!
Kırar prangaları, zincirleri,
Otot diliyle ele geçirir.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
4. dir? A taşlama - mersiye - yergi BY taşlama-şathiye - yergi Chicviye-yergi - taşlama taşlama-hicviye - yergi Eşathiye - hicviye - yergi Herkes başkasına benzedi işte Sözde masum bir düşü çoğaltarak Kimin hüznü değdi ki gözlerime Karanlığım böyle çalgı çağanak Bu şiir, duygu örgüsü yönünden aşağıdaki türlerden hangisine en yakındır? A Satirik B Pastoral C) Epik D Dramatik Lirik k 5. Sanat; insanlığın düşüncesi! Kırar prangaları, zincirleri, Otot diliyle ele geçirir.
5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz düşmesi
yoktur?
A)Sağlıcakla kalın diyerek evden çıktı.
B)Ahmet'in çalışma odası küçücüktü.
C) Kadının yumuşacık elleri vardı.
D) Çabucak sınıfı terk edin, dedi.
E)Soğuğa rağmen çiçekler capcanlıydı.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz düşmesi yoktur? A)Sağlıcakla kalın diyerek evden çıktı. B)Ahmet'in çalışma odası küçücüktü. C) Kadının yumuşacık elleri vardı. D) Çabucak sınıfı terk edin, dedi. E)Soğuğa rağmen çiçekler capcanlıydı.
MARI (Ellerini havaya kaldırıp haykırarak) Ben kim-
seye zulmedilmeyen Türk memleketinde doğdum,
büyüdüm. O memlekette bir Hristiyan'ı camiye ka-
payıp eza etmezler. Siz beni, üzerinde iman ettiğim
haç bulunan manastira ne hakla hapsedeceksiniz?
PALLADA-Götürün, saçlarını kesin, kendini düzel-
tinceye kadar karanlıkta bırakın.
MEHMET (Hiddet ve gazapla haykırarak Mari'nin
önüne geçer.) Çekilin... Beni parça parça etmedikçe
onun bir kılına dokunamazsınız.
-
ŞÖVALYELER (Meçlerini çekip hücuma hazırlanırlar.)
MEHMET - Ey şövalyeler, ey Venedik asilzadeleri!
Siz Türk'ü böyle zincire vurduktan sonra mı kahra-
manlık gösterirsiniz? Sizin memleketinizde âdet bu
mudur? Açın zincirlerimi, her birinizle ayrı ayrı vuruş-
mazsam namerdim.
PALLADA - Seni mahvederiz. (Üzerine yürür.)
MARKAM- Seni burada öldürürüz.
MEHMET Çekilin riyakârlar, Cenabıhakk'ın emir-
lerini zalim hükümdarların emellerine göre yorumla-
yarak insanlığı vahşet ve sefalete sürükleyen güruh!
Ah riyakârlar, ayaklarınızı krallara öptürmekle gurur
ve taassubunuzu teskin eder, sonra da o zalimleri
eğlendirmek için insan kanından selsebiller yapar,
gözyaşlarından şerbetler sunarsınız. Dünyaya ekti-
ğiniz kin ve nifakla hırsınızı teskin edersiniz.
-
3. Bu parça biçim ve içerik özelliklerine göre aşağı-
daki yazarlardan hangisinin bir yapıtından alınmış
olabilir?
A) Musahipzade Celal
B) Namık Kemal
C) İbrahim Şinasi
D) Abdülhak Hamit Tarhan
E) Halit Ziya Uşaklıgil
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)
MARI (Ellerini havaya kaldırıp haykırarak) Ben kim- seye zulmedilmeyen Türk memleketinde doğdum, büyüdüm. O memlekette bir Hristiyan'ı camiye ka- payıp eza etmezler. Siz beni, üzerinde iman ettiğim haç bulunan manastira ne hakla hapsedeceksiniz? PALLADA-Götürün, saçlarını kesin, kendini düzel- tinceye kadar karanlıkta bırakın. MEHMET (Hiddet ve gazapla haykırarak Mari'nin önüne geçer.) Çekilin... Beni parça parça etmedikçe onun bir kılına dokunamazsınız. - ŞÖVALYELER (Meçlerini çekip hücuma hazırlanırlar.) MEHMET - Ey şövalyeler, ey Venedik asilzadeleri! Siz Türk'ü böyle zincire vurduktan sonra mı kahra- manlık gösterirsiniz? Sizin memleketinizde âdet bu mudur? Açın zincirlerimi, her birinizle ayrı ayrı vuruş- mazsam namerdim. PALLADA - Seni mahvederiz. (Üzerine yürür.) MARKAM- Seni burada öldürürüz. MEHMET Çekilin riyakârlar, Cenabıhakk'ın emir- lerini zalim hükümdarların emellerine göre yorumla- yarak insanlığı vahşet ve sefalete sürükleyen güruh! Ah riyakârlar, ayaklarınızı krallara öptürmekle gurur ve taassubunuzu teskin eder, sonra da o zalimleri eğlendirmek için insan kanından selsebiller yapar, gözyaşlarından şerbetler sunarsınız. Dünyaya ekti- ğiniz kin ve nifakla hırsınızı teskin edersiniz. - 3. Bu parça biçim ve içerik özelliklerine göre aşağı- daki yazarlardan hangisinin bir yapıtından alınmış olabilir? A) Musahipzade Celal B) Namık Kemal C) İbrahim Şinasi D) Abdülhak Hamit Tarhan E) Halit Ziya Uşaklıgil
27. Paydos, Genç Osman, Ölü Kentin Nabzı, Eşeğin Gölgesi gibi
oyunlar Cumhuriyet Dönemi tiyatromuzun önemli örnekleri
arasındadır.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin eserine bu cümlede
yer verilmemiştir?
A) Cevat Fehmi Başkut
B) Haldun Taner
C) Güngör Dilmen
D) Orhan Asena
E) Ahmet Turan Oflazoğlu
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)
27. Paydos, Genç Osman, Ölü Kentin Nabzı, Eşeğin Gölgesi gibi oyunlar Cumhuriyet Dönemi tiyatromuzun önemli örnekleri arasındadır. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin eserine bu cümlede yer verilmemiştir? A) Cevat Fehmi Başkut B) Haldun Taner C) Güngör Dilmen D) Orhan Asena E) Ahmet Turan Oflazoğlu
TYT DENEME SINAVI
12-13. soruları aşağıdaki parçaya göre cevapla-
yınız.
Oktay Arayıcı tiyatrosu, Cumhuriyet Dönemi'yle birlikte
toplumda yaşanan hızlı değişimin bireyler ve kurumlara
olan yansımasını irdelerken toplumsal gerçekliği temel
almıştır. Hem toplumdaki sosyoekonomik yapıyı hem
de bunun toplumu oluşturan bireylere yansımasında-
ki psikososyal yapıyı tarihsel verilere dayandırmıştır.
Toplumcu gerçekçi bir anlayışla toplumsal, ekonomik
ve politik sorunlara odaklanan Oktay Arayıcı Anadolu
insanının davranışını, duyuşunu, tavrını yansıtmaya çalış-
mış; kişilerini toplumun ezilmiş kesimlerinden seçmiş, bu
insanların ortak kaderinin değiştirilmesi gerektiği mesajını
vurgulamıştır. Seçtiği oyun kişilerini geleneksel tiyatroda
olduğu gibi ağız ve karakter özellikleriyle belirginleştirerek
tipleştirmiş, böylece eleştirel bakışını kişiler üzerinden
toplumun geneline yaymayı da başarmıştır. Ulusal Türk
tiyatrosunun, kendi gerçeklerimize dönerek kurulabileceğine
inanan yazar, geleneksel Türk tiyatrosundan ödünçlediği
yerli özü, çağdaş tiyatronun unsurlarıyla buluşturmuştur.
Oyunlarında geleneksel Türk tiyatrosunun anlatımını,
açık biçemini örnek almış; epik tiyatronun yadırgatma
yöntemini ironik bir tavırla kullanmış, epizotlar arasına
yerleştirdiği şarkılarla iletisini izleyiciye, okura iletmeyi
amaçlamıştır.
12. Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi Oktay
Arayior tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir?
A Bireysel ve toplumsal değişimin gerekliliğini vurgu-
lama
B) Joplumun zıt kesimlerinden kişilere yer verme
Toplumsal gerçekliği esas alma
D Birey üzerinden topluma yönelme
E Toplumsal yapıyı tarihsel verilerle ele alma
Bu parçaya göre, Oktay Arayıcı'nın eserleri aşağıdaki
kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilemez?
A) Sentez
Sorgulama
BY Alaysama
D) Yoruma açıklık
EX Masaj yaygisi
TYT/GNL-10 (A SERİSİ)
14.
C
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
TYT DENEME SINAVI 12-13. soruları aşağıdaki parçaya göre cevapla- yınız. Oktay Arayıcı tiyatrosu, Cumhuriyet Dönemi'yle birlikte toplumda yaşanan hızlı değişimin bireyler ve kurumlara olan yansımasını irdelerken toplumsal gerçekliği temel almıştır. Hem toplumdaki sosyoekonomik yapıyı hem de bunun toplumu oluşturan bireylere yansımasında- ki psikososyal yapıyı tarihsel verilere dayandırmıştır. Toplumcu gerçekçi bir anlayışla toplumsal, ekonomik ve politik sorunlara odaklanan Oktay Arayıcı Anadolu insanının davranışını, duyuşunu, tavrını yansıtmaya çalış- mış; kişilerini toplumun ezilmiş kesimlerinden seçmiş, bu insanların ortak kaderinin değiştirilmesi gerektiği mesajını vurgulamıştır. Seçtiği oyun kişilerini geleneksel tiyatroda olduğu gibi ağız ve karakter özellikleriyle belirginleştirerek tipleştirmiş, böylece eleştirel bakışını kişiler üzerinden toplumun geneline yaymayı da başarmıştır. Ulusal Türk tiyatrosunun, kendi gerçeklerimize dönerek kurulabileceğine inanan yazar, geleneksel Türk tiyatrosundan ödünçlediği yerli özü, çağdaş tiyatronun unsurlarıyla buluşturmuştur. Oyunlarında geleneksel Türk tiyatrosunun anlatımını, açık biçemini örnek almış; epik tiyatronun yadırgatma yöntemini ironik bir tavırla kullanmış, epizotlar arasına yerleştirdiği şarkılarla iletisini izleyiciye, okura iletmeyi amaçlamıştır. 12. Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi Oktay Arayior tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir? A Bireysel ve toplumsal değişimin gerekliliğini vurgu- lama B) Joplumun zıt kesimlerinden kişilere yer verme Toplumsal gerçekliği esas alma D Birey üzerinden topluma yönelme E Toplumsal yapıyı tarihsel verilerle ele alma Bu parçaya göre, Oktay Arayıcı'nın eserleri aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilemez? A) Sentez Sorgulama BY Alaysama D) Yoruma açıklık EX Masaj yaygisi TYT/GNL-10 (A SERİSİ) 14. C
18. Röportaj, gazeteciliğin ana kollarından biridir ve gazeteleri
haber yönünden besleyen bir alandır. Hele sinema, televiz-
yon ve radyodan sonra önemi gittikçe artıyor. Batı gazeteci-
liği şu anda bir tür röportaj gazeteciliğine yöneldi. Haber bir
soyutlama, bir çerçeve işidir. Gazetecilikte haber, radyo ve
televizyondan önce okuyucuyu doyurmuyordu. Röportaj çi-
kınca okuyucu yaşamla, yaşamın özüyle karşı karşıya gele-
bildi. Röportaj yaşamın özüne, gerçeğin özüne doğru bir iniş-
tir.
Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisine açıklık ge-
tirmektedir?
A) Röportajın ne zaman ortaya çıktığına
B) Haberleşme araçlarının niçin önemli olduğuna
C) Röportajın niçin önemli olduğuna
D) Okuyucunun gazeteden ne beklediğine
E) Röportajın diğer haber sunma türlerinden ne farkının ol-
duğuna
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
18. Röportaj, gazeteciliğin ana kollarından biridir ve gazeteleri haber yönünden besleyen bir alandır. Hele sinema, televiz- yon ve radyodan sonra önemi gittikçe artıyor. Batı gazeteci- liği şu anda bir tür röportaj gazeteciliğine yöneldi. Haber bir soyutlama, bir çerçeve işidir. Gazetecilikte haber, radyo ve televizyondan önce okuyucuyu doyurmuyordu. Röportaj çi- kınca okuyucu yaşamla, yaşamın özüyle karşı karşıya gele- bildi. Röportaj yaşamın özüne, gerçeğin özüne doğru bir iniş- tir. Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisine açıklık ge- tirmektedir? A) Röportajın ne zaman ortaya çıktığına B) Haberleşme araçlarının niçin önemli olduğuna C) Röportajın niçin önemli olduğuna D) Okuyucunun gazeteden ne beklediğine E) Röportajın diğer haber sunma türlerinden ne farkının ol- duğuna
ortaya çıkdığını fark etti.
W
Numaralanmış sözcüklerin hangisinde bir yazım
yanlışı yapılmamıştır?
B) II.
A) I.
Ⓒ. N. v.
C) II.
5. Aşağıdakilerin hangisinde ayrı yazılması gereken
"de" bitişik yazılmıştır?
A) Sende zor geçen yılların yorgunluğu var sanki.
B) Eğer içinizde söylediklerimi anlamayan varsa söy-
lesin.
C) Pencerenin pervazında oturur, saatlerce denize
bakardım.
D) Sen burada azıcık beklede ben biraz dışarı çıkıp
geleyim.
VE)O yıllarda huysuz bir ihtiyar yaşardı bu evde.
6.
1. Arama çalışmalarından bugünde bir sonuç alina-
madı.
1. Kitapta birkaç yerde yanlışlık yapılmış, bunlara
düzeltelim
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
ortaya çıkdığını fark etti. W Numaralanmış sözcüklerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır? B) II. A) I. Ⓒ. N. v. C) II. 5. Aşağıdakilerin hangisinde ayrı yazılması gereken "de" bitişik yazılmıştır? A) Sende zor geçen yılların yorgunluğu var sanki. B) Eğer içinizde söylediklerimi anlamayan varsa söy- lesin. C) Pencerenin pervazında oturur, saatlerce denize bakardım. D) Sen burada azıcık beklede ben biraz dışarı çıkıp geleyim. VE)O yıllarda huysuz bir ihtiyar yaşardı bu evde. 6. 1. Arama çalışmalarından bugünde bir sonuç alina- madı. 1. Kitapta birkaç yerde yanlışlık yapılmış, bunlara düzeltelim
Edebiyatçıların korkularının başında yaratıcı-
lıklarını yitirme korkusu gelir. Büyük sanatçı-
lar bile yaşamlarının belli dönemlerinde bir
tür duraklama yaşamış, yaratıcı esin kaynak-
lanını kaybettikleri korkusuna kapılmışlardır.
Örneğin, Leonardo Da Vinci'nin bazı tablola-
rını tamamlaması yıllarını almış, hatta bir dö-
nem neredeyse sanatı bırakmaya kadar var-
mıştır. Yine sıradışı üretkenliğine rağmen Pi-
casso'nun hiçbir şey üretmeden geçirdiği
dönemlerinin olduğu biliniyor.
Bu parçanın konusu aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Edebiyatçıların başlıca korkuları
B) Sanatçının üreticiliğini engelleyen etken-
ler
C) Sanat eserinin oluşma süreci
D)
Edebiyatçıların yaratıcılıklarını yitirme
korkusu
E) Büyük sanatçıların zamanı değerlendir-
me biçimleri
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 )
Edebiyatçıların korkularının başında yaratıcı- lıklarını yitirme korkusu gelir. Büyük sanatçı- lar bile yaşamlarının belli dönemlerinde bir tür duraklama yaşamış, yaratıcı esin kaynak- lanını kaybettikleri korkusuna kapılmışlardır. Örneğin, Leonardo Da Vinci'nin bazı tablola- rını tamamlaması yıllarını almış, hatta bir dö- nem neredeyse sanatı bırakmaya kadar var- mıştır. Yine sıradışı üretkenliğine rağmen Pi- casso'nun hiçbir şey üretmeden geçirdiği dönemlerinin olduğu biliniyor. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden han- gisidir? A) Edebiyatçıların başlıca korkuları B) Sanatçının üreticiliğini engelleyen etken- ler C) Sanat eserinin oluşma süreci D) Edebiyatçıların yaratıcılıklarını yitirme korkusu E) Büyük sanatçıların zamanı değerlendir- me biçimleri