Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Olay ve Durum Hikâyesi Soruları

5) "Leş-Toplu Öyküler, toplumcu gerçekçi, bilinç akışı, Yakamoz Avına Çıkmak, küçürek hikâye "
Aşağıdaki boşluklara yukarıda verilen sözcüklerden uygun olanları yazınız.
a) 1960 sonrası
anlayışa sahip yazarlar; hikâyelerinde köyden kente göçenleri, yurt dışına çalışmaya
giden gurbetçileri ve kadınların yaşadığı sosyal ve siyasal sorunları işlemiştir.
ana odaklanır ve az sayıda kelime
b) Zaman, mekân, kişi gibi hikâye unsurlarını geri plana alan
kullanıldığı için şiire yaklaşır.
c) Sanatın hemen her türüyle ilgilenen Ferit Edgü,
..adlı eserinde küçürek (minimal) hikâyelere
de yer vermiştir.
ç) Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar hikâyelerinde kahramanların iç dünyasına ve iç çatışmalara yer vermiş, iç çözümleme,
gibi teknikler kullanmıştır.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
5) "Leş-Toplu Öyküler, toplumcu gerçekçi, bilinç akışı, Yakamoz Avına Çıkmak, küçürek hikâye " Aşağıdaki boşluklara yukarıda verilen sözcüklerden uygun olanları yazınız. a) 1960 sonrası anlayışa sahip yazarlar; hikâyelerinde köyden kente göçenleri, yurt dışına çalışmaya giden gurbetçileri ve kadınların yaşadığı sosyal ve siyasal sorunları işlemiştir. ana odaklanır ve az sayıda kelime b) Zaman, mekân, kişi gibi hikâye unsurlarını geri plana alan kullanıldığı için şiire yaklaşır. c) Sanatın hemen her türüyle ilgilenen Ferit Edgü, ..adlı eserinde küçürek (minimal) hikâyelere de yer vermiştir. ç) Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar hikâyelerinde kahramanların iç dünyasına ve iç çatışmalara yer vermiş, iç çözümleme, gibi teknikler kullanmıştır.
10. Aziz Sancar, ABD Ulusal Bilimler Akademisine seçilen
ilk ABD'li Türk olarak tanınır. Hücrelerin, hasar gören
DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğu-
nu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel
Kimya Ödülü'nü kazanmıştır. ABD'de Ulusal Bilimler
Akademisi ve Amerikan Sanat ve Bilimler Akademisi,
Türk Bilimler Akademisi üyesidir. Aziz Sancar'ın gelişti-
rip ismini koyduğu "maxicell" tekniği ile buluşunu yapıp
ismini koyduğu "excinuclease/excision nuclease" en-
zimi terimleri, Oxford Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
Sözlüğü'ne girmiştir.
Bu parçada Aziz Sancar ile ilgili olarak aşağıdakile-
rin hangisine değinilmemiştir?
Uluslararası tanınırlığı olan bir bilim insanı olduğuna
Biyokimya ve moleküler biyoloji alanlarında önemli
çalışmalar yaptığına
DNA ile ilgili çalışmaları sayesinde Nobel Ödülü'ne
layık görüldüğüne
D) Yurt içi ve yurt dışında birçok bilimsel kuruluşa üye
olduğuna
E) Bilimsel çalışmalar yanında sanata da ilgi duyduğuna
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
10. Aziz Sancar, ABD Ulusal Bilimler Akademisine seçilen ilk ABD'li Türk olarak tanınır. Hücrelerin, hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğu- nu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştır. ABD'de Ulusal Bilimler Akademisi ve Amerikan Sanat ve Bilimler Akademisi, Türk Bilimler Akademisi üyesidir. Aziz Sancar'ın gelişti- rip ismini koyduğu "maxicell" tekniği ile buluşunu yapıp ismini koyduğu "excinuclease/excision nuclease" en- zimi terimleri, Oxford Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Sözlüğü'ne girmiştir. Bu parçada Aziz Sancar ile ilgili olarak aşağıdakile- rin hangisine değinilmemiştir? Uluslararası tanınırlığı olan bir bilim insanı olduğuna Biyokimya ve moleküler biyoloji alanlarında önemli çalışmalar yaptığına DNA ile ilgili çalışmaları sayesinde Nobel Ödülü'ne layık görüldüğüne D) Yurt içi ve yurt dışında birçok bilimsel kuruluşa üye olduğuna E) Bilimsel çalışmalar yanında sanata da ilgi duyduğuna
8. Aşağıdakilerden hangisi olay hikâyesinin özellik-
lerinden biri değildir?
A) Ele alınan olaylar, mantıksal bir gelişim içerisinde
verilir.
B) Zaman, yer ve yaşam koşulları okuyucuya doğru-
dan değil, sezdirilerek verilir.
a
Bu tür hikâyede merak unsuru canlı tutulur.
D) Olaylar; serim, düğüm ve çözüm bölümlerine uy-
gun olarak anlatılır.
E) Olayların gelişiminde kişi, yer ve zaman ögeleri
göz önünde bulundurulur.
23090501
4
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
8. Aşağıdakilerden hangisi olay hikâyesinin özellik- lerinden biri değildir? A) Ele alınan olaylar, mantıksal bir gelişim içerisinde verilir. B) Zaman, yer ve yaşam koşulları okuyucuya doğru- dan değil, sezdirilerek verilir. a Bu tür hikâyede merak unsuru canlı tutulur. D) Olaylar; serim, düğüm ve çözüm bölümlerine uy- gun olarak anlatılır. E) Olayların gelişiminde kişi, yer ve zaman ögeleri göz önünde bulundurulur. 23090501 4
3.
1. Pandomima
II. Hürriyet Bayrakları
III. Kızıl Elma Neresi
IV. Kaşağı
V. Kediler
Numaralanmış hikâyelerden hangileri diğerlerinden
farklı bir dönemin hikâye anlayışını yansıtır?
A) I ve II
D) II ve IV
B) I ve V
E) III ve V
C) II ve III
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
3. 1. Pandomima II. Hürriyet Bayrakları III. Kızıl Elma Neresi IV. Kaşağı V. Kediler Numaralanmış hikâyelerden hangileri diğerlerinden farklı bir dönemin hikâye anlayışını yansıtır? A) I ve II D) II ve IV B) I ve V E) III ve V C) II ve III
A.
D
. 1. Öyküleri genellikle karşılıklı konuşmalarla düzenlenmiştir.
II. Eserlerinde temiz, sade Türkçe kullanmıştir
III. 1917-1930 arası hikâyeye geniş yer ayırmışth.
IV. Günlük, sıradan insanlann yaşamını ve hayattan kesitler
sunmuştur.
V. Hikâye dışında roman, tiyatro ve gezi yazısı kalem almıştır.
Yukarıdaki numaralandırılmış açıklamaların hangisinde
Reşat Nuri Güntekin'e ait olmayan bir bilgiye yer veril-
miştir?
Cl
f
DUV
E) V
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
A. D . 1. Öyküleri genellikle karşılıklı konuşmalarla düzenlenmiştir. II. Eserlerinde temiz, sade Türkçe kullanmıştir III. 1917-1930 arası hikâyeye geniş yer ayırmışth. IV. Günlük, sıradan insanlann yaşamını ve hayattan kesitler sunmuştur. V. Hikâye dışında roman, tiyatro ve gezi yazısı kalem almıştır. Yukarıdaki numaralandırılmış açıklamaların hangisinde Reşat Nuri Güntekin'e ait olmayan bir bilgiye yer veril- miştir? Cl f DUV E) V
6) "Oğlumuz "adlı metni aşağıdaki tabloda verilen özellikler açısından belirtiniz
Kanım, belirmeye başlayan pencerenin önünde oturuyordu: geceyi orada geçirmişti. -Sen hâlâ yatmayacak misin?
Dedim. Doğruldu. Kül rengi pencerenin önünde sadece bir gölgeden ibaretti. Fakat bu gölgede, beraber geçirdiğimiz yirmi
küsur yılın her gününden bir şey vardı. - Ezan okunuyor, diye mırıldandi. Sesi bana hüzün verdi. Odamız bu dünyadan,
duyguların erişemeyeceği kadar ötede gibiydi ve karım, Kur'an'la vaat edilen mutluluğunu, sanki asırlardan beri boşuna
bekliyordu. Hareketlerinde ve yürüyüşünde, kabul edilmiş bir mağlubiyetin iç burkan sessizliği vardı. Mutfağa geçti. Onu
sanki rüyada görüyordum: Mangala ve semavere kömür koydu; abdest aldı, sonra seccadesini sofaya sererek namaza
durdu. Pencere lyiden iyiye aydınlanmışb. Renksiz, sessiz ve serin kuşluk vakti: Yatağın ikliği, belirsiz duygular,
düşünceden kaçış... Dalmışım.-Yahu. Ne var?-Geldi.. -lyi ya işte... Fakat mesele bu değildi: Karım beni kayıtsız buluyor
ve üzülüyordu: - Bir şey söylemeyecek misin; bu üçüncü oluyor... Ha yahu: Ne yapacağız? Bilir miyim ben. Fakat ona: -
Yarın bir şeyler yaparım, diyorum. Hangl yann?
.
ANLATICI BAKIŞ AÇISI:
ANLATIM TEKNİKLERİ:
ÖYKÜ TÜRÜ:
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
6) "Oğlumuz "adlı metni aşağıdaki tabloda verilen özellikler açısından belirtiniz Kanım, belirmeye başlayan pencerenin önünde oturuyordu: geceyi orada geçirmişti. -Sen hâlâ yatmayacak misin? Dedim. Doğruldu. Kül rengi pencerenin önünde sadece bir gölgeden ibaretti. Fakat bu gölgede, beraber geçirdiğimiz yirmi küsur yılın her gününden bir şey vardı. - Ezan okunuyor, diye mırıldandi. Sesi bana hüzün verdi. Odamız bu dünyadan, duyguların erişemeyeceği kadar ötede gibiydi ve karım, Kur'an'la vaat edilen mutluluğunu, sanki asırlardan beri boşuna bekliyordu. Hareketlerinde ve yürüyüşünde, kabul edilmiş bir mağlubiyetin iç burkan sessizliği vardı. Mutfağa geçti. Onu sanki rüyada görüyordum: Mangala ve semavere kömür koydu; abdest aldı, sonra seccadesini sofaya sererek namaza durdu. Pencere lyiden iyiye aydınlanmışb. Renksiz, sessiz ve serin kuşluk vakti: Yatağın ikliği, belirsiz duygular, düşünceden kaçış... Dalmışım.-Yahu. Ne var?-Geldi.. -lyi ya işte... Fakat mesele bu değildi: Karım beni kayıtsız buluyor ve üzülüyordu: - Bir şey söylemeyecek misin; bu üçüncü oluyor... Ha yahu: Ne yapacağız? Bilir miyim ben. Fakat ona: - Yarın bir şeyler yaparım, diyorum. Hangl yann? . ANLATICI BAKIŞ AÇISI: ANLATIM TEKNİKLERİ: ÖYKÜ TÜRÜ:
dir-
bir
S-
ni
●
kayenin ternelleri atılmighr. L)
Dede Korkut Hikâyeleri, destan geleneğinden halk hikayeciliğine geçişin ilk ömeğidir. (D)
3. Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin apa unsurlarından biri değildir?
A) Bakış açısı
B) Kişi
C) Mekân
D) Olay örgüsü E) Zaman
4."Bu tarz hikâyelere 'modern öykü' de denir. Merak unsuru, geri plandadır. Yazar bu tarz hikâyelerd
günlük hayattan bir kesit sunar."
Yukarıda sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumsal hikâye
B) Halk hikâyesi
C) Durum hikâyesi
D) Manzum hikâye
E) Olay hikâyesi
9
5. "Türk edebiyatında olay hikâyesi, durum hikâyesinden daha çok sevilmiş ve okunmuştu
daki birçok sanatçı olay hikâyesi yazmaya yönelmiştir."
edilen sanatçılardan biri değildir?
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
dir- bir S- ni ● kayenin ternelleri atılmighr. L) Dede Korkut Hikâyeleri, destan geleneğinden halk hikayeciliğine geçişin ilk ömeğidir. (D) 3. Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin apa unsurlarından biri değildir? A) Bakış açısı B) Kişi C) Mekân D) Olay örgüsü E) Zaman 4."Bu tarz hikâyelere 'modern öykü' de denir. Merak unsuru, geri plandadır. Yazar bu tarz hikâyelerd günlük hayattan bir kesit sunar." Yukarıda sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Toplumsal hikâye B) Halk hikâyesi C) Durum hikâyesi D) Manzum hikâye E) Olay hikâyesi 9 5. "Türk edebiyatında olay hikâyesi, durum hikâyesinden daha çok sevilmiş ve okunmuştu daki birçok sanatçı olay hikâyesi yazmaya yönelmiştir." edilen sanatçılardan biri değildir?
3. Memduh Şevket Esendal
Haldun Taner
6. Sait Faik Abasıyanık
Ömer Seyfettin
WO
Guy de Maupassant
exic Aşağıdakilerin hangisi bu isimlerle
op eşleştirilemez?
lo A) Durum hikâyesi
B) Modern hikâye
C) Klasik hikâye
676
D) Olay hikâyesi
E) Realist hikâye dig!
SY
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
3. Memduh Şevket Esendal Haldun Taner 6. Sait Faik Abasıyanık Ömer Seyfettin WO Guy de Maupassant exic Aşağıdakilerin hangisi bu isimlerle op eşleştirilemez? lo A) Durum hikâyesi B) Modern hikâye C) Klasik hikâye 676 D) Olay hikâyesi E) Realist hikâye dig! SY
6. Konu ve olaydan çok, dramatik ahlanı şiirsel bir etkiyle anlatan öyküler yazar. Bir boyacı sandığını, bir "hişt" sesini öyküye soktu. Kör
Mustafa gibi çalışan, didinen küçük insanları, önemsiz görünen şeyleri öyküleştirdi. "Modern öykü"nün özgün örneklerini verdi.
Bu parçada sözü edilen öykü yazan aşağıdakilerden hangisidir?
A) M. Şevket Esendal
B) Ömer Seyfettin
C) Ahmet Rasim
D) Orhan Kemal
E) Sait Faik
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
6. Konu ve olaydan çok, dramatik ahlanı şiirsel bir etkiyle anlatan öyküler yazar. Bir boyacı sandığını, bir "hişt" sesini öyküye soktu. Kör Mustafa gibi çalışan, didinen küçük insanları, önemsiz görünen şeyleri öyküleştirdi. "Modern öykü"nün özgün örneklerini verdi. Bu parçada sözü edilen öykü yazan aşağıdakilerden hangisidir? A) M. Şevket Esendal B) Ömer Seyfettin C) Ahmet Rasim D) Orhan Kemal E) Sait Faik
t
24. Aşağıdaki yazar/eser eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?
A) Küçük Şeyler, Memduh Şevket Esendal
B) Sarnıç, Sait Faik Abasıyanık
C) Abdullah Efendi'nin Rüyaları, Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Gurbet Hikâyeleri, Refik Halit Karay
E) Gizli Mabet, Ömer Seyfettin
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
t 24. Aşağıdaki yazar/eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Küçük Şeyler, Memduh Şevket Esendal B) Sarnıç, Sait Faik Abasıyanık C) Abdullah Efendi'nin Rüyaları, Ahmet Hamdi Tanpınar D) Gurbet Hikâyeleri, Refik Halit Karay E) Gizli Mabet, Ömer Seyfettin
3)Aşağıda verilen boşlukları doldurunuz (8 Puan)
Olay hikayesinin Türk edebiyatındaki kurucusu
Olay hikayesinin Dünya edebiyatındaki kurucusu
Durum hikâyesinin Türk edebiyatındaki kurucusu
Durum hikâyesinin Dünya edebiyatındaki kurucusu
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
3)Aşağıda verilen boşlukları doldurunuz (8 Puan) Olay hikayesinin Türk edebiyatındaki kurucusu Olay hikayesinin Dünya edebiyatındaki kurucusu Durum hikâyesinin Türk edebiyatındaki kurucusu Durum hikâyesinin Dünya edebiyatındaki kurucusu
3) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi
1923-1940 yılları arasında yazılan hikâyelerin
bir özelliği olamaz?
A) Gerçekçi ve gözleme dayalı hikayeler yazılmış-
tir.
4)
B) Sade, açık, süssüz bir dil kullanılmıştır.
C) Realizm akımının etkisi görülmektedir.
D) Sosyal problemlere yönelme, yazarlarımızın en
çok ilgilendikleri konular olmaya devam etmiş-
tir.
E) Bu dönemde sadece "Maupassant tarzı" öykü-
cülüğün örneklerini görmek mümkündür.
@
Realizm ve naturalizmin şiire uygulanmış hâli-
dir.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
3) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi 1923-1940 yılları arasında yazılan hikâyelerin bir özelliği olamaz? A) Gerçekçi ve gözleme dayalı hikayeler yazılmış- tir. 4) B) Sade, açık, süssüz bir dil kullanılmıştır. C) Realizm akımının etkisi görülmektedir. D) Sosyal problemlere yönelme, yazarlarımızın en çok ilgilendikleri konular olmaya devam etmiş- tir. E) Bu dönemde sadece "Maupassant tarzı" öykü- cülüğün örneklerini görmek mümkündür. @ Realizm ve naturalizmin şiire uygulanmış hâli- dir.
n
5.
6. Bu yazarların bir kısmı, kimi eserlerinde ideolojik bir
kurguyu esas almışlar, kendi görüşlerinin doğruluğunu
kanıtlamak için çaba göstermişlerdir. Yani sanat
eserini bir ideolojiyi benimsetmede "araç" olarak
kullanmışlardır. Halkı aydınlatmak düşüncesi ile bazı
yazarlar, bazı bölgeleri özellikle konu olarak
seçmişlerdir. Köy Enstitüleri'ni bitiren öğretmen
kökenli yazarlar, Anadolu köyünü ve köylü sorunlarını
geniş ölçüde edebiyata taşımıştır.
Cumhuriyet Dönemi Türk Hikâyesi 4 ana bölüm
halinde incelenebilir. Yukarıda sözü edilen bölüm
hangisidir? Yazınız.
b) Ben bir hikaye yazmak istiyorum. Ancak bu
hikayem okuyanlara sanki bitmemiş izlenimi
versin. Hikayenin sonu okuyucunun hayaline
kalsın.
Bu sözleri söyleyen kişi hangi hikaye türünde bir eser
yazmak istemektedir? Yazınız.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
n 5. 6. Bu yazarların bir kısmı, kimi eserlerinde ideolojik bir kurguyu esas almışlar, kendi görüşlerinin doğruluğunu kanıtlamak için çaba göstermişlerdir. Yani sanat eserini bir ideolojiyi benimsetmede "araç" olarak kullanmışlardır. Halkı aydınlatmak düşüncesi ile bazı yazarlar, bazı bölgeleri özellikle konu olarak seçmişlerdir. Köy Enstitüleri'ni bitiren öğretmen kökenli yazarlar, Anadolu köyünü ve köylü sorunlarını geniş ölçüde edebiyata taşımıştır. Cumhuriyet Dönemi Türk Hikâyesi 4 ana bölüm halinde incelenebilir. Yukarıda sözü edilen bölüm hangisidir? Yazınız. b) Ben bir hikaye yazmak istiyorum. Ancak bu hikayem okuyanlara sanki bitmemiş izlenimi versin. Hikayenin sonu okuyucunun hayaline kalsın. Bu sözleri söyleyen kişi hangi hikaye türünde bir eser yazmak istemektedir? Yazınız.
4.
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
CYSait Faik Abasıyanık
DY Halikarnas Balıkçısı
E Peyami Safa
Ben bir gün yalnız başıma kaldım. Hasan'la Dadaruh
dere kenarına inmişlerdi. İçimde bir tımar etmek hırsı
uyandı. Kaşağıyı aradım, bulamadım. Ahırın köşesin-
de Dadaruh'un penceresiz küçük odası vardı. Buraya
girdim. Eyerlerin arasına falan baktım. Yok! Yok!.. Ya-
tağın altında yeşil tahtadan bir sandık duruyordu. Onu
açtım. Az daha sevincimdem haykıracaktım. Annemin
bir hafta evvel İstanbul'dan gönderdiği hediyeler için-
den çıkan kaşağı pırıl pırıl parlıyordu.
Bir hikâyeden alınan bu parçayla ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?
Kahraman anlatıcının bakış açısıyla yazılmıştır.
B) Kısa, yalın ve açık cümleler kullanılmıştır.
C) Olay, bilinç akışı tekniğiyle anlatılmıştır.
Sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
E) Bir olay öyküsünden alınmıştır.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
4. B) Ahmet Hamdi Tanpınar CYSait Faik Abasıyanık DY Halikarnas Balıkçısı E Peyami Safa Ben bir gün yalnız başıma kaldım. Hasan'la Dadaruh dere kenarına inmişlerdi. İçimde bir tımar etmek hırsı uyandı. Kaşağıyı aradım, bulamadım. Ahırın köşesin- de Dadaruh'un penceresiz küçük odası vardı. Buraya girdim. Eyerlerin arasına falan baktım. Yok! Yok!.. Ya- tağın altında yeşil tahtadan bir sandık duruyordu. Onu açtım. Az daha sevincimdem haykıracaktım. Annemin bir hafta evvel İstanbul'dan gönderdiği hediyeler için- den çıkan kaşağı pırıl pırıl parlıyordu. Bir hikâyeden alınan bu parçayla ilgili olarak aşağı- dakilerden hangisi söylenemez? Kahraman anlatıcının bakış açısıyla yazılmıştır. B) Kısa, yalın ve açık cümleler kullanılmıştır. C) Olay, bilinç akışı tekniğiyle anlatılmıştır. Sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. E) Bir olay öyküsünden alınmıştır.
Sabahleyin Ali'nin bir semaver. bir de fabrikanın önünde bekleyen salep güğümü hoşuna giderdi. Sonra sesler. Halıcıoğlu'ndaki
askeri mektebin borazanı, fabrikanın uzun ve bütün Haliç'i çınlatan düdüğü, onda arzular uyandırır; a zular söndürürdü. Demek ki
Alimiz biraz şairce idi. Büyük değirmende bir elektrik amelesi için hassasiyet, Haliç'e büyük transatlantikler sokmaya benzerse de
biz, Ali, Mehme t, Hasan biraz böyleyizdir. Hepimizin gönlünde bir aslan jatar.
Ali, annesinin elini öptü.
14. a) Yukarıdaki hikâye, hikâye çeşitlerinden hangisine girmektedir?
b) Bu hikâye türünün 3 özelliğini yazınız.
Aphesisigers
olg dur
tercent
Berguer
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
Sabahleyin Ali'nin bir semaver. bir de fabrikanın önünde bekleyen salep güğümü hoşuna giderdi. Sonra sesler. Halıcıoğlu'ndaki askeri mektebin borazanı, fabrikanın uzun ve bütün Haliç'i çınlatan düdüğü, onda arzular uyandırır; a zular söndürürdü. Demek ki Alimiz biraz şairce idi. Büyük değirmende bir elektrik amelesi için hassasiyet, Haliç'e büyük transatlantikler sokmaya benzerse de biz, Ali, Mehme t, Hasan biraz böyleyizdir. Hepimizin gönlünde bir aslan jatar. Ali, annesinin elini öptü. 14. a) Yukarıdaki hikâye, hikâye çeşitlerinden hangisine girmektedir? b) Bu hikâye türünün 3 özelliğini yazınız. Aphesisigers olg dur tercent Berguer
Haber verdim, falakaya konacaktı. İnkâr etti. Sonra diğer bir çocuk çıktı. Kendi kopardığını, onun kabahatli
olmadığını söyledi ve yere yattı. Bağıra bağıra sopa yedi. O vakit büyük hoca: "-Niçin yalan söylüyorsun, bu zavallıya
iftira ediyorsun?" diye kulağıma yapıştı; yüzünü buruşturarak darıldı. Ağladım, ağladım; çünkü yalan söylemiyordum.
Evet, musluğu koparırken gözümle görmüştüm. Akşam azadından da dayağı yiyen çocuğu tuttum:
-Niçin beni yalancı çıkardın, dedim. Musluğu sen koparmamıştın.
-Ben koparmıştım.
-Hayır, sen koparmamıştın. Öbür çocuğun kopardığını ben gözümle gördüm.
Israr etmedi, yüzüme baktı, bir an durdu ve eğer hocaya söylemeyeceği me yemin edersem saklamayacaktı,
anlatacaktı. Ben hemen yemin ettim, merak ediyordum.
3) Yukarıdaki hikâyenin hangi hikâye türüne ait olduğunu belirterek iki hikaye türünü kısaca karşılaştırınız.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
Haber verdim, falakaya konacaktı. İnkâr etti. Sonra diğer bir çocuk çıktı. Kendi kopardığını, onun kabahatli olmadığını söyledi ve yere yattı. Bağıra bağıra sopa yedi. O vakit büyük hoca: "-Niçin yalan söylüyorsun, bu zavallıya iftira ediyorsun?" diye kulağıma yapıştı; yüzünü buruşturarak darıldı. Ağladım, ağladım; çünkü yalan söylemiyordum. Evet, musluğu koparırken gözümle görmüştüm. Akşam azadından da dayağı yiyen çocuğu tuttum: -Niçin beni yalancı çıkardın, dedim. Musluğu sen koparmamıştın. -Ben koparmıştım. -Hayır, sen koparmamıştın. Öbür çocuğun kopardığını ben gözümle gördüm. Israr etmedi, yüzüme baktı, bir an durdu ve eğer hocaya söylemeyeceği me yemin edersem saklamayacaktı, anlatacaktı. Ben hemen yemin ettim, merak ediyordum. 3) Yukarıdaki hikâyenin hangi hikâye türüne ait olduğunu belirterek iki hikaye türünü kısaca karşılaştırınız.