Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Romanın Yapı Unsurları Soruları

ki ilkler-
Destanı
afsız ve
si tara-
Nergisi
5.
C
B
• İlk köy şiiri
İlk pastoral şiir
İlk şiir çevirileri
• İlk mensur şiir
• İlk kafiyesiz şiir
Aşağıdaki sanatçılardan hangileri yukarıda belirtilen
ilklerden herhangi biriyle eşleştirilemez?
A) Muallim Naci
29
BAbdülhak Hamit Tarhan
Halit Ziya Uşaklıgil
LP13EDESB20-192
QŞinasi
E) Şemsettin Sami
6. Edebiyatımızdaki en önemli romanlar arasında Namık
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
ki ilkler- Destanı afsız ve si tara- Nergisi 5. C B • İlk köy şiiri İlk pastoral şiir İlk şiir çevirileri • İlk mensur şiir • İlk kafiyesiz şiir Aşağıdaki sanatçılardan hangileri yukarıda belirtilen ilklerden herhangi biriyle eşleştirilemez? A) Muallim Naci 29 BAbdülhak Hamit Tarhan Halit Ziya Uşaklıgil LP13EDESB20-192 QŞinasi E) Şemsettin Sami 6. Edebiyatımızdaki en önemli romanlar arasında Namık
Ties
citt
Tanzimat Dönemi Türk
1. Tanzimat'ın ilk yıllarında Rumeli'de bir
sancakbeyi olan Kaplan Paşa çok zalim-
dir ve en yakınlarından başlayarak mem-
leketin bütün ileri gelenlerini ortadan
kaldırmıştır. Kardeşlerinin çocukları olan
İsmet'le Muhtar ise birbirini sevmekte-
dir. Kaplan Paşa, İsmet'i kendi sevdiği,
Muhtarı da halk tarafından sevildiği için
kıskanır. Muhtar'ı yok etmek amacıyla
birtakım hilelerle iki gencin arasını açar.
Ama sonunda bu oyunlar anlaşılır. İki
gencin kavuşmasında ise onlara İsmet'in
dadısı Gülnihal yardım etmiştir.
Bu parçada özetlenen oyunu aşağıda-
ki yazarlardan hangisi kaleme almış-
tır?
A) Namık Kemal
B) Direktör Ali Bey
C) Ali Haydar Bey
D) Ahmet Vefik Paşa
E) Muallim Naci
BENİM HOCAM
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
Ties citt Tanzimat Dönemi Türk 1. Tanzimat'ın ilk yıllarında Rumeli'de bir sancakbeyi olan Kaplan Paşa çok zalim- dir ve en yakınlarından başlayarak mem- leketin bütün ileri gelenlerini ortadan kaldırmıştır. Kardeşlerinin çocukları olan İsmet'le Muhtar ise birbirini sevmekte- dir. Kaplan Paşa, İsmet'i kendi sevdiği, Muhtarı da halk tarafından sevildiği için kıskanır. Muhtar'ı yok etmek amacıyla birtakım hilelerle iki gencin arasını açar. Ama sonunda bu oyunlar anlaşılır. İki gencin kavuşmasında ise onlara İsmet'in dadısı Gülnihal yardım etmiştir. Bu parçada özetlenen oyunu aşağıda- ki yazarlardan hangisi kaleme almış- tır? A) Namık Kemal B) Direktör Ali Bey C) Ali Haydar Bey D) Ahmet Vefik Paşa E) Muallim Naci BENİM HOCAM
1.
1. Köyden kente göçün
sonuçları, işçilerin ve
emekçilerin durumları
II. Anadolu ve Anado-
lu insanının durumu,
Milli Mücadele yılları
III. Dinî değerler, gelene-
ğe bağlı yaşam biçimi
IV. Bireyin toplumla çatış-
maları, yabancılaşma
A) I
B) II
Orhan Kemal
C) III
Reşat Nuri Güntekin
Samim Kocagöz
V. Bireyin ruh hâli, psiko-
lojik betimlemeler
Numaralanmış özelliklerden hangisi karşısındaki
yazarla ilişkilendirilemez?
Oğuz Atay
Peyami Safa
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
1. 1. Köyden kente göçün sonuçları, işçilerin ve emekçilerin durumları II. Anadolu ve Anado- lu insanının durumu, Milli Mücadele yılları III. Dinî değerler, gelene- ğe bağlı yaşam biçimi IV. Bireyin toplumla çatış- maları, yabancılaşma A) I B) II Orhan Kemal C) III Reşat Nuri Güntekin Samim Kocagöz V. Bireyin ruh hâli, psiko- lojik betimlemeler Numaralanmış özelliklerden hangisi karşısındaki yazarla ilişkilendirilemez? Oğuz Atay Peyami Safa D) IV E) V
ve
2.
D) Abdülhak Hamit Tarhan
E) Şemsettin Sami
nd
B) Ahmet Mithat Efendi
C) Fatma Aliye Hanım
D) Samipaşazâde Sezai
E) İbrahim Şinasi
BENİM HOCAM
1. İlk polisiye romanın yazarı
II. Aruzla yazılan ilk tiyatro eserinin
yazarı
III. Batılı anlamda ilk modern tiyatro
IV. İlk Türk kadın romanci
Yukarıda verilenler ile seçenekler eş-
leştirildiğinde hangisine ulaşılamaz?
A) Abdülhak Hamit Tarhan
X61
3
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
ve 2. D) Abdülhak Hamit Tarhan E) Şemsettin Sami nd B) Ahmet Mithat Efendi C) Fatma Aliye Hanım D) Samipaşazâde Sezai E) İbrahim Şinasi BENİM HOCAM 1. İlk polisiye romanın yazarı II. Aruzla yazılan ilk tiyatro eserinin yazarı III. Batılı anlamda ilk modern tiyatro IV. İlk Türk kadın romanci Yukarıda verilenler ile seçenekler eş- leştirildiğinde hangisine ulaşılamaz? A) Abdülhak Hamit Tarhan X61 3
18. Romanın ana teması "yanlış Batılılaşma'dır. Roman-
da Batı uygarlığını özde kavramayıp biçimde kalanların
düştükleri gülünç durumlar ele alınmıştır. Felatun Bey:
Batı kültürüne özenen züppe, mirasyedi, gösteriş buda-
lası biridir. Rakım Efendi ise onun tam tersi; kendi kültür
ve geleneklerine bağlı, tutumlu ve çalışkan biridir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen.ro-
manın yazarına ait bir eser değildir?
A) Letaif-i Rivayat A.M.
B) Avrupa'da Bir Cevelan A.M
C) Dürdane Hanım A. M
D) Son Emel
E) Çerkez Özdenler
20.
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
18. Romanın ana teması "yanlış Batılılaşma'dır. Roman- da Batı uygarlığını özde kavramayıp biçimde kalanların düştükleri gülünç durumlar ele alınmıştır. Felatun Bey: Batı kültürüne özenen züppe, mirasyedi, gösteriş buda- lası biridir. Rakım Efendi ise onun tam tersi; kendi kültür ve geleneklerine bağlı, tutumlu ve çalışkan biridir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen.ro- manın yazarına ait bir eser değildir? A) Letaif-i Rivayat A.M. B) Avrupa'da Bir Cevelan A.M C) Dürdane Hanım A. M D) Son Emel E) Çerkez Özdenler 20.
6.
1. Nasıl, egzersiz sonucu bir atletin, bacak
kasları gelişiyor ve atlet daha hızlı koşabiliyor
ise aynı mantıkla onun göz algılama
kapasitesinin de artabildiği ortaya çıktı.
II. Savaş sonrası, teknik ABD'de okumaya
uyarlandı; resim yerine, sözcüklerle yapılan
takistoskop çalışmaları ile beynin sözcükleri
hızlı bir şekilde algılaması ve neticesinde hızlı
okuması sağlandı.
III. Bunun üzerine Ohio Üniversitesinden Dr.
Renshaw'ın geliştirdiği "takistoskop" aletiyle
subayları eğitimden geçirdiler.
IV. Göz algılama hızını geliştiren bu aletin
merceği, saniyenin yüzde 25, 50 ve 100'ü
hızlarda resim ve şekiller gösteriyordu.
V. İlk başta, hiçbir şey algılayamayan subaylar,
zamanla resim ve şekilleri çok net bir şekilde
görmeye başladılar.
7.
VI. İkinci Dünya Savaşı sırasında, İngilizler,
pilotlarının ve kulelerde bekleyen gözcülerinin
reaksiyon kabiliyetlerini artırmak istediler.
Numaralanmış cümleler anlamlı bir metin
oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi
baştan ikinci olur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E)
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
6. 1. Nasıl, egzersiz sonucu bir atletin, bacak kasları gelişiyor ve atlet daha hızlı koşabiliyor ise aynı mantıkla onun göz algılama kapasitesinin de artabildiği ortaya çıktı. II. Savaş sonrası, teknik ABD'de okumaya uyarlandı; resim yerine, sözcüklerle yapılan takistoskop çalışmaları ile beynin sözcükleri hızlı bir şekilde algılaması ve neticesinde hızlı okuması sağlandı. III. Bunun üzerine Ohio Üniversitesinden Dr. Renshaw'ın geliştirdiği "takistoskop" aletiyle subayları eğitimden geçirdiler. IV. Göz algılama hızını geliştiren bu aletin merceği, saniyenin yüzde 25, 50 ve 100'ü hızlarda resim ve şekiller gösteriyordu. V. İlk başta, hiçbir şey algılayamayan subaylar, zamanla resim ve şekilleri çok net bir şekilde görmeye başladılar. 7. VI. İkinci Dünya Savaşı sırasında, İngilizler, pilotlarının ve kulelerde bekleyen gözcülerinin reaksiyon kabiliyetlerini artırmak istediler. Numaralanmış cümleler anlamlı bir metin oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur? A) I B) II C) III D) IV E)
Fransız şiirinden alman nazım biçimlerini kullanmıştır.
J) Şiirlerinde aşk ve doğa temalarını işlemiştir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bik bilgi yanlisi vardır?
A)
Faik Al Ozansoy'un Payitahtın Kapısında ile Nedim ve
Lale Devri adlanında iki manzum piyesi vardır.
B)
Servetifünun'un en genç şairlerinden Celâl Sahir'in
sanat hayatı, "Edebiyatıcedide Dönemi". "Fecriati Şi-
irleri", "Türkçülük Dönemi" ve "Cumhuriyet Sonrası"
olmak üzere dört evreye ayrılabilir.
C) Cenap Şahabettin, 1896'nin Haziran inda Mektep'te ya-
yımlanan Teráne-i Mehtab şiriyle edebiyatımızda "De-
kadanlar" adıyla bilinen bir tartışmaya yol açmıştır.
D) "Gave-i Zálim" takma adıyla Tevfik Fikret şiirlerinin bir
kısmını 1923'te basılan Gáve Destan'nda toplamıştır.
E) Hüseyin Siret'in şiir kitapları arasında Kargalar'ı,
Bağbozumu'nu ve Kivilcimli Kül'ü sayabiliriz.
7.
AMEN
173
ASIA
******
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
Fransız şiirinden alman nazım biçimlerini kullanmıştır. J) Şiirlerinde aşk ve doğa temalarını işlemiştir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bik bilgi yanlisi vardır? A) Faik Al Ozansoy'un Payitahtın Kapısında ile Nedim ve Lale Devri adlanında iki manzum piyesi vardır. B) Servetifünun'un en genç şairlerinden Celâl Sahir'in sanat hayatı, "Edebiyatıcedide Dönemi". "Fecriati Şi- irleri", "Türkçülük Dönemi" ve "Cumhuriyet Sonrası" olmak üzere dört evreye ayrılabilir. C) Cenap Şahabettin, 1896'nin Haziran inda Mektep'te ya- yımlanan Teráne-i Mehtab şiriyle edebiyatımızda "De- kadanlar" adıyla bilinen bir tartışmaya yol açmıştır. D) "Gave-i Zálim" takma adıyla Tevfik Fikret şiirlerinin bir kısmını 1923'te basılan Gáve Destan'nda toplamıştır. E) Hüseyin Siret'in şiir kitapları arasında Kargalar'ı, Bağbozumu'nu ve Kivilcimli Kül'ü sayabiliriz. 7. AMEN 173 ASIA ******
14. Tanzimat edebiyatının ilk devrinde yetişen sanatçıların
1
çoğu Montesquieu, Rousseau, Voltaire qibi Fransız
11
devrimci yazarlarının ve klasisizm akımının etkisi altında
|||
kalarak makale ve şiirlerinde zulme, haksızlığa, hırsız-
lığa, geriliğe karşı şiddetli bir dille mücadeleye girişmiş-
ler; vatan, millet, hürriyet, hak, adalet, kanun, meşruti-
IV
yet gibi kavramları memlekete yaymaya çalışmışlar;
"toplum için sanat" anlayışını benimsemişlerdir.
V
Bu parçadaki numaralanmış bölümlerden hangisi
bilgi yanlışına neden olmuştur?
A) I.
B) II.
BRY AYT - 5 Deneme (EA)
C) II.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
14. Tanzimat edebiyatının ilk devrinde yetişen sanatçıların 1 çoğu Montesquieu, Rousseau, Voltaire qibi Fransız 11 devrimci yazarlarının ve klasisizm akımının etkisi altında ||| kalarak makale ve şiirlerinde zulme, haksızlığa, hırsız- lığa, geriliğe karşı şiddetli bir dille mücadeleye girişmiş- ler; vatan, millet, hürriyet, hak, adalet, kanun, meşruti- IV yet gibi kavramları memlekete yaymaya çalışmışlar; "toplum için sanat" anlayışını benimsemişlerdir. V Bu parçadaki numaralanmış bölümlerden hangisi bilgi yanlışına neden olmuştur? A) I. B) II. BRY AYT - 5 Deneme (EA) C) II. D) IV. E) V.
AYT/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
14. Divan edebiyatı ile Tanzimat edebiyatını karşılaştıran
aşağıdaki yargılardan hangisi vanliştir
A) Divan sanatçıları Arap ve Fars edebiyatlarının etkisinde
ürün vermişken Tanzimat şairleri sanat anlayışları bakı-
mindan Batı'dan etkilenmişlerdir.
B) Divan edebiyatında şiirde parça güzelliği önemsenmiş-
ken Tanzimat edebiyatında beyit hâkimiyeti kırılarak şiir
düzyazıya yaklaştırılmış, şiirde olay anlatmaya ağırlık
verilmiştir.
C) Divan edebiyatında seyahatname, tezkire, siyasetna-
me gibi düzyazı türünde eserler yazılmışken Tanzimat
edebiyatında makale, eleştiri, hikâye, anı gibi düzyazı
türlerinde eserler yazılmıştır.
D) Divan edebiyatında uzun soluklu konular ve olaylar
mesnevilerde kaleme alınmışken Tanzimat Dönemi'nde
uzun soluklu konular ve olaylar roman ve hikâyelerde
işlenmiştir.
Divan edebiyatında Türki-i basit, sebkihindi gibi akım-
lardan etkilenilmişken Tanzimat edebiyatında klasisizm,
romantizm, realizm gibi akımlardan etkilenilmiştir.
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
AYT/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 14. Divan edebiyatı ile Tanzimat edebiyatını karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi vanliştir A) Divan sanatçıları Arap ve Fars edebiyatlarının etkisinde ürün vermişken Tanzimat şairleri sanat anlayışları bakı- mindan Batı'dan etkilenmişlerdir. B) Divan edebiyatında şiirde parça güzelliği önemsenmiş- ken Tanzimat edebiyatında beyit hâkimiyeti kırılarak şiir düzyazıya yaklaştırılmış, şiirde olay anlatmaya ağırlık verilmiştir. C) Divan edebiyatında seyahatname, tezkire, siyasetna- me gibi düzyazı türünde eserler yazılmışken Tanzimat edebiyatında makale, eleştiri, hikâye, anı gibi düzyazı türlerinde eserler yazılmıştır. D) Divan edebiyatında uzun soluklu konular ve olaylar mesnevilerde kaleme alınmışken Tanzimat Dönemi'nde uzun soluklu konular ve olaylar roman ve hikâyelerde işlenmiştir. Divan edebiyatında Türki-i basit, sebkihindi gibi akım- lardan etkilenilmişken Tanzimat edebiyatında klasisizm, romantizm, realizm gibi akımlardan etkilenilmiştir.
O
3. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Türk edebiyatının ilk köy şiiri olan Köylü Kızların Şar-
kısı'nı Muallim Naci yazmıştır.
B) Sami Paşazâde Sezai, Küçük Şeyler adlı kitabıyla
Batılı anlamda ilk küçük hikayeyi Türk edebiyatına
getirmiştir.
C) Aynı zamanda bir gazeteci olan Ahmet Mithat, eser-
lerini, halkı aydınlatmak için kaleme almıştır.
D) İlk özel gazeteyi kuran Şinasi, romanlarında ve tiyat-
rolarında yalın ve açık bir dil kullanır.
E) Recaizâde Mahmut Ekrem, Servet-i Fünün edebiya-
tının hazırlayıcılarındandır.
6. Namık Kem
bul edilen e
lan bir savas
raman olduğ
Parçada sö
dir?
A) İntibah
C) Zavallı Ço
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
O 3. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Türk edebiyatının ilk köy şiiri olan Köylü Kızların Şar- kısı'nı Muallim Naci yazmıştır. B) Sami Paşazâde Sezai, Küçük Şeyler adlı kitabıyla Batılı anlamda ilk küçük hikayeyi Türk edebiyatına getirmiştir. C) Aynı zamanda bir gazeteci olan Ahmet Mithat, eser- lerini, halkı aydınlatmak için kaleme almıştır. D) İlk özel gazeteyi kuran Şinasi, romanlarında ve tiyat- rolarında yalın ve açık bir dil kullanır. E) Recaizâde Mahmut Ekrem, Servet-i Fünün edebiya- tının hazırlayıcılarındandır. 6. Namık Kem bul edilen e lan bir savas raman olduğ Parçada sö dir? A) İntibah C) Zavallı Ço
5.
Türk edebiyatının değişme ve gelişmesinde pay sahibi
olan kişilerdendir. Değişik edebî türlerde eserler vermiştir.
Uyağın yapısı hakkındaki görüşleriyle mensur şiir fikrine
kaynaklık etmiştir. Nağme-i Seher sanatçının şiir
kitaplarındandır.
Bu parçanın başındaki boşluğa aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A) Abdülhak Hamit Tarhan
B) Namık Kemal
C) Recaizade Mahmut Ekrem
D) Şinasi
E) Ziya Paşa
VID
sing
(8
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
5. Türk edebiyatının değişme ve gelişmesinde pay sahibi olan kişilerdendir. Değişik edebî türlerde eserler vermiştir. Uyağın yapısı hakkındaki görüşleriyle mensur şiir fikrine kaynaklık etmiştir. Nağme-i Seher sanatçının şiir kitaplarındandır. Bu parçanın başındaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Abdülhak Hamit Tarhan B) Namık Kemal C) Recaizade Mahmut Ekrem D) Şinasi E) Ziya Paşa VID sing (8
bu hüznünle sen ne dilbersin!
5. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının birinci
kuşak şairlerince şiirde gerçekleştirilen yeniliklerden
biri değildir?
A) Vatan,
A)/Vatan,
B) Şiirlere ad koymak
C) Kasidelerin klasik yapısında değişikliğe gitmek
D) Hece ölçüsünü kullanmaya başlamak
E) Dilin sadeleştirilmesi yoluna gitmek
kanun, meşrutiyet, eşitlik vb. kavramları işlemek
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
bu hüznünle sen ne dilbersin! 5. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının birinci kuşak şairlerince şiirde gerçekleştirilen yeniliklerden biri değildir? A) Vatan, A)/Vatan, B) Şiirlere ad koymak C) Kasidelerin klasik yapısında değişikliğe gitmek D) Hece ölçüsünü kullanmaya başlamak E) Dilin sadeleştirilmesi yoluna gitmek kanun, meşrutiyet, eşitlik vb. kavramları işlemek
C) Ahmet
D) Ibrahim Şinasi
E) Ziya Paşa
12. Tanzimat Dönemi şiir anlayışı ile ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez? uyolevil
A) Şiirin içeriğinde önemli değişiklikler yapılmıştır.
B) Aruz ölçüsü kullanılmaya devam edilmiştir.
C) Kafiye, redif gibi ahenk unsurları önemsenmiştir.
D) Sadece Bati edebiyatından alınan nazım biçimleri kul-
Nanılmıştır.
On onem.
E) Ağırlıklı olarak romantizmin etkileri görülür.
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
C) Ahmet D) Ibrahim Şinasi E) Ziya Paşa 12. Tanzimat Dönemi şiir anlayışı ile ilgili olarak aşağıda- kilerden hangisi söylenemez? uyolevil A) Şiirin içeriğinde önemli değişiklikler yapılmıştır. B) Aruz ölçüsü kullanılmaya devam edilmiştir. C) Kafiye, redif gibi ahenk unsurları önemsenmiştir. D) Sadece Bati edebiyatından alınan nazım biçimleri kul- Nanılmıştır. On onem. E) Ağırlıklı olarak romantizmin etkileri görülür.
16. Ahmet Mithat Efendi ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Tanzimat edebiyatının her iki döneminde yer alan sa-
natçı, düşünce olarak birinci döneme yakındır.
B) Tarih, hukuk, felsefe, coğrafya, iktisat gibi birçok alana
hâkim olan yazar eserlerinde bu bilgileri sıkça kullan-
mıştır.
C) "Halk için roman" anlayışıyla yazdığı eserlerin yanı sıra
meddah geleneğinden, öykü ve romanlarında yarar-
lanmıştır.
D) Realizm akımının izlerini taşıyan Letaif-i Rivâyât adlı
yapıtıyla Türk edebiyatındaki ilk öykü örneklerini ver-
miştir.
E) Tercüman-ı Hakikat, Bedir ve Devir gazetelerinin
yanında Dağarcık ve Kırk Ambar dergilerini de Türk
edebiyatına kazandırmıştır.
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
16. Ahmet Mithat Efendi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Tanzimat edebiyatının her iki döneminde yer alan sa- natçı, düşünce olarak birinci döneme yakındır. B) Tarih, hukuk, felsefe, coğrafya, iktisat gibi birçok alana hâkim olan yazar eserlerinde bu bilgileri sıkça kullan- mıştır. C) "Halk için roman" anlayışıyla yazdığı eserlerin yanı sıra meddah geleneğinden, öykü ve romanlarında yarar- lanmıştır. D) Realizm akımının izlerini taşıyan Letaif-i Rivâyât adlı yapıtıyla Türk edebiyatındaki ilk öykü örneklerini ver- miştir. E) Tercüman-ı Hakikat, Bedir ve Devir gazetelerinin yanında Dağarcık ve Kırk Ambar dergilerini de Türk edebiyatına kazandırmıştır.
na
ş;
in
k"
n
ni
6.
Per. Onun bu düşüncesi, ilerde Servet-i Fünün
bir dile sahip ol-
dilinin konuşma dilinden uzaklaşmasına yol açar.
5.
Bu parçada Recaizade Mahmut Ekrem'in şiir anlayışı ile
ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
ADönem Tanzimat şiirinin öncülerinden olduğu
B) Hemen her edebiyat çeşidinde yapıt verdiği
Şiirin sadece estetik haz uyandırmak için yazıldığını sa-
yunduğu
DŞiirde mantık aranmaması gerektiği ve güzel olan her şe-
yin şiirin konusunu oluşturabileceği
C
E) Şiirde üsluba önem verdiği ama konu seçimine yeterince
özen göstermediği
Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamit Tarhan'ın şiir an-
layışıyla ilgili söylenemez?
A) Tanzimat'ın ikinci kuşağında yer almış ve Batılılaşma hare-
ketinde en önde giden şairlerdendir. Batı şiirinde gördüğü,
Türk şiirinde olmayan özellikleri hemen uygulamaya koy-
muştur.
B) En çok işlediği konular "aşk" ve "doğa" dır. Doğa, Divan
şiiirinde bir motifken, Tanzimat'ın ilk kuşağında tasvir mal-
mezesi olarak kullanılmıştır.
C) Doğa, Hamit için duygu ve düşünceye seslenen, psikolojik
ögelerle bir araya getirilen önemli bir konu olmuştur.
D) Abdülhak Hamit Tarhan'ın heceyle yazdığı şiirlerinde "ölüm"
konusu geniş bir yer tutar. İlk eşi Fatma Hanım'ı yitirdikten
sonra yazdığı Makber, Ölü, Hacle gibi şiirlerinde ölümün
verdiği acıyı, ölüm ve fizikötesi ile ilgili düşünceleri işler.
E) Az da olsa kimi toplumsal aksaklıkları ve vatanî duyguları
işler ancak onun hem fizikötesi düşünceleri hem de top-
lumsal sorunları yansıtışı düzensizdir.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat şiiriyle ilgili yanlıştır?
A) Hem birinci dönem hem ikinci dönem Tanzimat şiirinde
bazı yönlerden eleştirdikleri divan şiirine biçim yönünden
bağlı kalmayı ve aruz ölçüsünü kullanmayı sürdürdüler.
B) Zihniyet olarak şiirde romantizme bağlı kaldılar.
C) K dönemde kişisel konulardan sıyrılmalarına karşın ikinci
dönemde yine kişisel konular yerini aldı.
D) İlk dönemde denenen dilde sadeleşme çabalarının aksine
ikinci dönemde bu dil daha da ağır hale getirilmiştir.
F) İkinci dönem şiirinde görülen farklılık denenen yeni nazım
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
na ş; in k" n ni 6. Per. Onun bu düşüncesi, ilerde Servet-i Fünün bir dile sahip ol- dilinin konuşma dilinden uzaklaşmasına yol açar. 5. Bu parçada Recaizade Mahmut Ekrem'in şiir anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? ADönem Tanzimat şiirinin öncülerinden olduğu B) Hemen her edebiyat çeşidinde yapıt verdiği Şiirin sadece estetik haz uyandırmak için yazıldığını sa- yunduğu DŞiirde mantık aranmaması gerektiği ve güzel olan her şe- yin şiirin konusunu oluşturabileceği C E) Şiirde üsluba önem verdiği ama konu seçimine yeterince özen göstermediği Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamit Tarhan'ın şiir an- layışıyla ilgili söylenemez? A) Tanzimat'ın ikinci kuşağında yer almış ve Batılılaşma hare- ketinde en önde giden şairlerdendir. Batı şiirinde gördüğü, Türk şiirinde olmayan özellikleri hemen uygulamaya koy- muştur. B) En çok işlediği konular "aşk" ve "doğa" dır. Doğa, Divan şiiirinde bir motifken, Tanzimat'ın ilk kuşağında tasvir mal- mezesi olarak kullanılmıştır. C) Doğa, Hamit için duygu ve düşünceye seslenen, psikolojik ögelerle bir araya getirilen önemli bir konu olmuştur. D) Abdülhak Hamit Tarhan'ın heceyle yazdığı şiirlerinde "ölüm" konusu geniş bir yer tutar. İlk eşi Fatma Hanım'ı yitirdikten sonra yazdığı Makber, Ölü, Hacle gibi şiirlerinde ölümün verdiği acıyı, ölüm ve fizikötesi ile ilgili düşünceleri işler. E) Az da olsa kimi toplumsal aksaklıkları ve vatanî duyguları işler ancak onun hem fizikötesi düşünceleri hem de top- lumsal sorunları yansıtışı düzensizdir. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat şiiriyle ilgili yanlıştır? A) Hem birinci dönem hem ikinci dönem Tanzimat şiirinde bazı yönlerden eleştirdikleri divan şiirine biçim yönünden bağlı kalmayı ve aruz ölçüsünü kullanmayı sürdürdüler. B) Zihniyet olarak şiirde romantizme bağlı kaldılar. C) K dönemde kişisel konulardan sıyrılmalarına karşın ikinci dönemde yine kişisel konular yerini aldı. D) İlk dönemde denenen dilde sadeleşme çabalarının aksine ikinci dönemde bu dil daha da ağır hale getirilmiştir. F) İkinci dönem şiirinde görülen farklılık denenen yeni nazım
nkara Yayıncılık
20. Milli Edebiyat'ın önemli sanatçılarından biri olan
Halide Edip Adıvar; Türk'ün Ateşle İmtihanı'nda
I
I. Dünya Savaşı sonrası Cumhuriyet tarihinin
oluşumunu, Sinekli Bakkal'da II. Abdühamit
||
Dönemi'ndeki toplumsal değişimleri,
Vurun Kahpeye adlı eserinde
|||
idealist İstanbullu Öğretmen Aliye'nin Anadolu'da bir
kasabaya gidişini ve burada Millî Mücadele
düşüncesini benimseyişini, Ateşten Gömlek'te
IV
Kurtuluş Savaşı sırasında Kuvayımilliye'nin
oluşumunu, Yeni Turan'da Türkçülük düşüncesini
V
ele alır.
Numaralanmış eserlerden hangisi edebî tür yönüyle
diğerlerinden farklıdır?
C) III
A) I
B) II
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
nkara Yayıncılık 20. Milli Edebiyat'ın önemli sanatçılarından biri olan Halide Edip Adıvar; Türk'ün Ateşle İmtihanı'nda I I. Dünya Savaşı sonrası Cumhuriyet tarihinin oluşumunu, Sinekli Bakkal'da II. Abdühamit || Dönemi'ndeki toplumsal değişimleri, Vurun Kahpeye adlı eserinde ||| idealist İstanbullu Öğretmen Aliye'nin Anadolu'da bir kasabaya gidişini ve burada Millî Mücadele düşüncesini benimseyişini, Ateşten Gömlek'te IV Kurtuluş Savaşı sırasında Kuvayımilliye'nin oluşumunu, Yeni Turan'da Türkçülük düşüncesini V ele alır. Numaralanmış eserlerden hangisi edebî tür yönüyle diğerlerinden farklıdır? C) III A) I B) II D) IV E) V