Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Romanın Yapı Unsurları Soruları

Tanzimat Dönemi'nde yazdığı şiirlerle yeni
edebiyatın inşasında önemli rol oynayan sanatçılar-
dan biri olmuştur. Yüzünü Batı'ya dönen Tanzimat
sanatçılarından kimileri içerik olarak kimileri biçim
olarak yeninin peşinden koşmuştur. Bu açıdan
Tanzimat Dönemi, Türk edebiyatının kırılmaların-
dan biridir.
15. --
----
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanat-
cılardan hangisi getirilemez?
A) Namık Kemal
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Şinasi
D) Abdülhak Hamit Tarhan
E) Ahmet Mithat Efendi
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
Tanzimat Dönemi'nde yazdığı şiirlerle yeni edebiyatın inşasında önemli rol oynayan sanatçılar- dan biri olmuştur. Yüzünü Batı'ya dönen Tanzimat sanatçılarından kimileri içerik olarak kimileri biçim olarak yeninin peşinden koşmuştur. Bu açıdan Tanzimat Dönemi, Türk edebiyatının kırılmaların- dan biridir. 15. -- ---- Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanat- cılardan hangisi getirilemez? A) Namık Kemal B) Recaizade Mahmut Ekrem C) Şinasi D) Abdülhak Hamit Tarhan E) Ahmet Mithat Efendi
23. Koca bir defterin yapraklarının önünü arkasını şiirle
doldurdu. Atiye'den defteri köşe bucak kaçırdı. Defteri
damlara bacalara çıkardı. Atiye'de uyku, düzen bırak-
madı.
Atiye, "Bir defteri var anam bu kızın, bir de kendi." diye
diye evin içinde defterin peşine düştü. Yatakların altına,
yastıkların içine baktı. Dami, banyoyu didik didik aradı.
Defteri bir türlü eline geçiremedi. Sonunda defterin yeri-
ni bulmak için rüyaya yatmaya başladı. Rüyadan kalktı.
Tahminlediği her yeri yokladı. "Şu kızın defterini elinden
al, elime ver ya Rabb'im!" diye dualar etti.
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
bilir?
ante
A) Fiziksel betimlemeler yoğundur.
B) Zam
Zaman ve mekân -belirgindir.
e Bilinç akışı tekniğine başvurulmuştur.
D Hakim anlatıcının bakış açısıyla oluşturulmuştur.
E) Zamanda, kronolojik sıra göz ardı edilmiştir.
noi si
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
23. Koca bir defterin yapraklarının önünü arkasını şiirle doldurdu. Atiye'den defteri köşe bucak kaçırdı. Defteri damlara bacalara çıkardı. Atiye'de uyku, düzen bırak- madı. Atiye, "Bir defteri var anam bu kızın, bir de kendi." diye diye evin içinde defterin peşine düştü. Yatakların altına, yastıkların içine baktı. Dami, banyoyu didik didik aradı. Defteri bir türlü eline geçiremedi. Sonunda defterin yeri- ni bulmak için rüyaya yatmaya başladı. Rüyadan kalktı. Tahminlediği her yeri yokladı. "Şu kızın defterini elinden al, elime ver ya Rabb'im!" diye dualar etti. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene- bilir? ante A) Fiziksel betimlemeler yoğundur. B) Zam Zaman ve mekân -belirgindir. e Bilinç akışı tekniğine başvurulmuştur. D Hakim anlatıcının bakış açısıyla oluşturulmuştur. E) Zamanda, kronolojik sıra göz ardı edilmiştir. noi si
Ah etse nola bülbül-i dil meşhedim üzre
Ta mahşer olunca
Çok çekti gam-ı harını gülzâr-ı cihanın
Bu bağ-ı fenanın
İzzet ne şeker çiğnedi tutî gibi bilmem
Açmış yeni bir söz
Reşk ile sulandı yine ağzı şuaranın
Sinf-i husemânın
Bu dizeler, aşağıdaki nazım biçimlerinden hangi-
siyle yazılmış bir şiirden alınmıştır?
A) Müstezat
B) Mesnevi
c) Terkibibent
D) Gazel
E) Kaside
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
Ah etse nola bülbül-i dil meşhedim üzre Ta mahşer olunca Çok çekti gam-ı harını gülzâr-ı cihanın Bu bağ-ı fenanın İzzet ne şeker çiğnedi tutî gibi bilmem Açmış yeni bir söz Reşk ile sulandı yine ağzı şuaranın Sinf-i husemânın Bu dizeler, aşağıdaki nazım biçimlerinden hangi- siyle yazılmış bir şiirden alınmıştır? A) Müstezat B) Mesnevi c) Terkibibent D) Gazel E) Kaside
7. Aşağıdaki bilgilerin hangisi Abdülhak Hamit için doğ-
ru bir yargı değildir?
A) Divan şiiri geleneğini hem şekil hem içerik yönünden
terk ederek Türk şiirini Batılı bir anlayışa kavuşturmuş-
tur.
B) "Sanat için sanat" görüşüyle bireysel konuları şiir ve ti-
yatroda işlemiştir.
C) "Tezatlar şairi" olarak nitelendirilen şair, görünende gö-
rünmeyeni aramış; bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yaz-
mıştır.
D) Türk şiirine farklı ufuklar açmış, modern Türk edebiya-
tının kurucularından olmuştur.
E) Hayal gücünün enginliği, duygularının zenginliği yönün-
den edebiyatımızın lirik şairleri arasında yer almıştır.
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
7. Aşağıdaki bilgilerin hangisi Abdülhak Hamit için doğ- ru bir yargı değildir? A) Divan şiiri geleneğini hem şekil hem içerik yönünden terk ederek Türk şiirini Batılı bir anlayışa kavuşturmuş- tur. B) "Sanat için sanat" görüşüyle bireysel konuları şiir ve ti- yatroda işlemiştir. C) "Tezatlar şairi" olarak nitelendirilen şair, görünende gö- rünmeyeni aramış; bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yaz- mıştır. D) Türk şiirine farklı ufuklar açmış, modern Türk edebiya- tının kurucularından olmuştur. E) Hayal gücünün enginliği, duygularının zenginliği yönün- den edebiyatımızın lirik şairleri arasında yer almıştır.
5.
Tanzimat Dönemi'nin en gür sesli şairidir. "Vatan şairi" ola-
rak tanınır. Bir dava adamı olan sanatçının bütün yaşamı
mücadele ile geçmiştir. Romantizmin etkisinde olan sanat-
çının coşkulu ve içli bir söyleyişi vardır. Sanat ve edebiyat
onun için amaç değil, araçtır.
Aşağıdakilerin hangisi, bu parçada sözü edilen sanat-
çının bir eseri değildir?
A) Gülnihal
B) Atala
D) Zavallı Çocuk
C) Akif Bey
E) Takip
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
5. Tanzimat Dönemi'nin en gür sesli şairidir. "Vatan şairi" ola- rak tanınır. Bir dava adamı olan sanatçının bütün yaşamı mücadele ile geçmiştir. Romantizmin etkisinde olan sanat- çının coşkulu ve içli bir söyleyişi vardır. Sanat ve edebiyat onun için amaç değil, araçtır. Aşağıdakilerin hangisi, bu parçada sözü edilen sanat- çının bir eseri değildir? A) Gülnihal B) Atala D) Zavallı Çocuk C) Akif Bey E) Takip
2.
Tanzimat II. Dönem'de sanat için sanat görüşü benimsen-
miştir. Sanatçılar, toplumu ilgilendiren konulardan uzakla-
şarak bireysel konulara yönelmişlerdir. Dilde sadeleşme
düşüncesi terk edilmiş, birinci dönem sanatçılarına göre
daha ağır bir dil kullanılmıştır.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada sözü edi-
len görüşler doğrultusunda eserler vermemiştir?
A) Recaizade Mahmut Ekrem
B) Abdülhak Hamit Tarhan
C) Muallim Naci
D) Şemsettin Sami
E) Nabizade Nazım
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
2. Tanzimat II. Dönem'de sanat için sanat görüşü benimsen- miştir. Sanatçılar, toplumu ilgilendiren konulardan uzakla- şarak bireysel konulara yönelmişlerdir. Dilde sadeleşme düşüncesi terk edilmiş, birinci dönem sanatçılarına göre daha ağır bir dil kullanılmıştır. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada sözü edi- len görüşler doğrultusunda eserler vermemiştir? A) Recaizade Mahmut Ekrem B) Abdülhak Hamit Tarhan C) Muallim Naci D) Şemsettin Sami E) Nabizade Nazım
Mahv eder kendini bülbül bile hürriyet için
Çekilir mi bu belâ âlem-i pür-mihnet için
Din için devlet için can çekişen millet için
Azme hail mi olurmuş bu çürük ten kafesi
Memleket bitti yine bitmedi hâlâ sen ben
Bize bu hâl ile bizden büyük olmaz düşmen
Dest-i a'dâdayız Allah için ey ehl-i vatan
Yetişir terk edelim gayri hevâ vü hevesi
Bu dörtlüklerin, biçim ve içeriği dikkate alındığında, aşa-
ğıdaki sanatçılardan hangisine ait olduğu söylenebilir?
A) Namık Kemal
B) Abdülhak Hamit Tarhan
C) Cenap Şahabettin
D) Recaizade Mahmut Ekrem
E) Yahya Kemal
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
Mahv eder kendini bülbül bile hürriyet için Çekilir mi bu belâ âlem-i pür-mihnet için Din için devlet için can çekişen millet için Azme hail mi olurmuş bu çürük ten kafesi Memleket bitti yine bitmedi hâlâ sen ben Bize bu hâl ile bizden büyük olmaz düşmen Dest-i a'dâdayız Allah için ey ehl-i vatan Yetişir terk edelim gayri hevâ vü hevesi Bu dörtlüklerin, biçim ve içeriği dikkate alındığında, aşa- ğıdaki sanatçılardan hangisine ait olduğu söylenebilir? A) Namık Kemal B) Abdülhak Hamit Tarhan C) Cenap Şahabettin D) Recaizade Mahmut Ekrem E) Yahya Kemal
Kültür hayatımızda Tanzimat'tan bu yana görülen,
1
gazete ve dergilerde gelişme imkânı bulan makale
11
türünün edebiyatımızdaki ilk temsilcisi, Tercüman-ı
Ahval ile Tasvir-i Efkâr gazetelerindeki yazıları ile
Namık Kemal'dir.
wwwww
Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde
bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. c) III.
D) IV. E) V.
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
Kültür hayatımızda Tanzimat'tan bu yana görülen, 1 gazete ve dergilerde gelişme imkânı bulan makale 11 türünün edebiyatımızdaki ilk temsilcisi, Tercüman-ı Ahval ile Tasvir-i Efkâr gazetelerindeki yazıları ile Namık Kemal'dir. wwwww Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I. B) II. c) III. D) IV. E) V.
Hak-
deki
i SI-
ar
ÖSYM
Örnek: (4)
Şinasi'nin edebiyatımızda gerçekleştirdikleri arasında aşağıdaki-
lerden hangisi yoktur?
A) Halk için roman yazma hareketini başlatmışt
B) Dilde sadeleşme hareketine öncülük etmiştir.
C) La Fontaine'den çeviriler yapmıştır.
D) İlk özel gazeteyi çıkarmıştır. V
E) İlk tiyatro yapıtını yazmıştır.
(2007/ÖSS)
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
Hak- deki i SI- ar ÖSYM Örnek: (4) Şinasi'nin edebiyatımızda gerçekleştirdikleri arasında aşağıdaki- lerden hangisi yoktur? A) Halk için roman yazma hareketini başlatmışt B) Dilde sadeleşme hareketine öncülük etmiştir. C) La Fontaine'den çeviriler yapmıştır. D) İlk özel gazeteyi çıkarmıştır. V E) İlk tiyatro yapıtını yazmıştır. (2007/ÖSS)
ir
-i,
n
i
5. Arkadaşım, hangi felâketin beni bu hale getirdiğini sormu
yordu. Hayat böyleydi. İnsanlar ayrı ayrı yollara dağılırlar
dı. Kiminin tuttuğu yol insanı bu Cevdet gibi, muvaffakiyete
götürür. Kimininkini de benim vardığım şahikaya çıkarırdı.
Bu bir talih, tesadüf meselesiydi. Niçinini, nasılını sormak
beyhudeydi.
Bu paragraf için aşağıdakilerden hangisi söylene
mez?
A) Çatışma, kişinin iç dünyası ve tükenmişlik sendromu
üzerine kurulmuştur.
B) Kişinin neyi nasıl duyumsadığı, iç çözümleme tekniğ
ile değerlendirilerek okuyucuya yansıtılmıştır. Y
C) Bilinç akışı tekniği ile kahramanın çalkantılı iç dünyas
gözler önüne serilmeye çalışılmıştır.
D) Geçmiş yaşantılarla ilgili hayal kırıklıkları hatırlatma
tekniği kullanılarak aktarılmıştır.
E) Kişinin iç dünyası, tümdengelen bir anlayışla hakim
bakış açısı kullanılarak dile getirilmiştir.
Bu parg
kullanıl
A) Past
8. Çok g
tekrar
de, fic
şekill-
yesin
Abdu
tekni
Yuk
dak
A) U
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
ir -i, n i 5. Arkadaşım, hangi felâketin beni bu hale getirdiğini sormu yordu. Hayat böyleydi. İnsanlar ayrı ayrı yollara dağılırlar dı. Kiminin tuttuğu yol insanı bu Cevdet gibi, muvaffakiyete götürür. Kimininkini de benim vardığım şahikaya çıkarırdı. Bu bir talih, tesadüf meselesiydi. Niçinini, nasılını sormak beyhudeydi. Bu paragraf için aşağıdakilerden hangisi söylene mez? A) Çatışma, kişinin iç dünyası ve tükenmişlik sendromu üzerine kurulmuştur. B) Kişinin neyi nasıl duyumsadığı, iç çözümleme tekniğ ile değerlendirilerek okuyucuya yansıtılmıştır. Y C) Bilinç akışı tekniği ile kahramanın çalkantılı iç dünyas gözler önüne serilmeye çalışılmıştır. D) Geçmiş yaşantılarla ilgili hayal kırıklıkları hatırlatma tekniği kullanılarak aktarılmıştır. E) Kişinin iç dünyası, tümdengelen bir anlayışla hakim bakış açısı kullanılarak dile getirilmiştir. Bu parg kullanıl A) Past 8. Çok g tekrar de, fic şekill- yesin Abdu tekni Yuk dak A) U
in
HIN
RE
M
17. V
mar
Ziya Paşa Comal
II. İbrahim Şinasi
III. Ahmet Mithat
Numaralanmış sanatçılardan hangilerinin roman türün-
de eseri yoktur?
er.Os
A) Yalnız
D) I vell
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III puusloY
lbs
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
in HIN RE M 17. V mar Ziya Paşa Comal II. İbrahim Şinasi III. Ahmet Mithat Numaralanmış sanatçılardan hangilerinin roman türün- de eseri yoktur? er.Os A) Yalnız D) I vell B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III puusloY lbs
latmaya Bağlı Metinler
Roman türü ile ilgili olarak
1. Yaşanmış ya da yaşanma olasılığı bulunan olay-
lar mekân ve zamana bağlanarak anlatılır.
II. Anlatılan olaylar genişliğine ve derinliğine ele
alınıp işlenir.
III. Olaylar çoğunlukla bir ana olay ile ana olaya
bağlı olaylar dizisinden meydana gelir.
IV. Kişiler, tek yönlü olarak ele alınıp ruh çözümle-
melerine girilmez.
V Anlatım birinci ya da üçüncü kişinin ağzından
yapılabilir.
yargılarından hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
latmaya Bağlı Metinler Roman türü ile ilgili olarak 1. Yaşanmış ya da yaşanma olasılığı bulunan olay- lar mekân ve zamana bağlanarak anlatılır. II. Anlatılan olaylar genişliğine ve derinliğine ele alınıp işlenir. III. Olaylar çoğunlukla bir ana olay ile ana olaya bağlı olaylar dizisinden meydana gelir. IV. Kişiler, tek yönlü olarak ele alınıp ruh çözümle- melerine girilmez. V Anlatım birinci ya da üçüncü kişinin ağzından yapılabilir. yargılarından hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
Gondevren
farve Nof 2
II. Tanzimat / Genel Özellikler
7. (1) Tanzimat II. Dönemi'nde de I. Tanzimat'ta olduğu
gibi edebiyatımızda bazı "ilk" ler görülmüştür. (II) Örne-
ğin ilk realist roman olan Araba Sevdası bu dönemde
yazılmıştır. (III) Batı edebiyatını örnek alan II. Tanzimat
sanatçıları, tiyatroda Batılı tekniği uygulamaya devam
etmişlerdir. (IV) Ancak bu dönem tiyatroları, dil ve
anlatımları bakımından sahnelenmek için değil de
âdeta okunmak için yazılmıştır. (V) II. Tanzimat şiiri ise
divan edebiyatının klasik görünümüne bağlı kalmış,
yalnız içerikte yeniliğe yönelmiştir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
10
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
Gondevren farve Nof 2 II. Tanzimat / Genel Özellikler 7. (1) Tanzimat II. Dönemi'nde de I. Tanzimat'ta olduğu gibi edebiyatımızda bazı "ilk" ler görülmüştür. (II) Örne- ğin ilk realist roman olan Araba Sevdası bu dönemde yazılmıştır. (III) Batı edebiyatını örnek alan II. Tanzimat sanatçıları, tiyatroda Batılı tekniği uygulamaya devam etmişlerdir. (IV) Ancak bu dönem tiyatroları, dil ve anlatımları bakımından sahnelenmek için değil de âdeta okunmak için yazılmıştır. (V) II. Tanzimat şiiri ise divan edebiyatının klasik görünümüne bağlı kalmış, yalnız içerikte yeniliğe yönelmiştir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V 10
11. ......
olayları genellikle hikâyenin içindeki bir karak-
terin, çoğu zaman da ana karakterin doğrudan aktardığı
bir anlatı üslubudur. Bu anlatı tarzında, "yazar" ile "anla-
tıcı” rahatlıkla birbirinden ayrıt edilebilir, çünkü “anlatıcı”
yaşanan olay içindeki kişilerden bir tanesi haline gelir.
"Vücudumun büyük bir parçasını kaybetmek hayaline
bir saniye katlanamıyorum, içime baygınlıklar geliyor, el-
lerimle hasta bacağı tutuyorum ve onun ölümünü kendi
ölümümden daha dehşetli buluyorum." Romandan alınan
bu parça bu anlatıcı türünün en güzel örneğini oluşturur.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir
--
A) Birinci şahıs anlatıcı
O
İkinci şahıs anlatıcı
B) Üçüncü şahıs anlatıcı
D) Çoklu anlatıcı
E) Değişken anlatıcı
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
11. ...... olayları genellikle hikâyenin içindeki bir karak- terin, çoğu zaman da ana karakterin doğrudan aktardığı bir anlatı üslubudur. Bu anlatı tarzında, "yazar" ile "anla- tıcı” rahatlıkla birbirinden ayrıt edilebilir, çünkü “anlatıcı” yaşanan olay içindeki kişilerden bir tanesi haline gelir. "Vücudumun büyük bir parçasını kaybetmek hayaline bir saniye katlanamıyorum, içime baygınlıklar geliyor, el- lerimle hasta bacağı tutuyorum ve onun ölümünü kendi ölümümden daha dehşetli buluyorum." Romandan alınan bu parça bu anlatıcı türünün en güzel örneğini oluşturur. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisi getirilmelidir -- A) Birinci şahıs anlatıcı O İkinci şahıs anlatıcı B) Üçüncü şahıs anlatıcı D) Çoklu anlatıcı E) Değişken anlatıcı
AYT Türk Dili ve Edebiyatı Denemeleri
5.
1. Duhter-i Hindu
II. Afife Anjelik
III. Şir
IV. Gâve
V. Kara Bela
Aşağıdaki sanatçıların hangisi, numaralanmış
tiyatro yapıtlarından herhangi biriyle eşleştirile-
mez?
A) Direktör Ali Bey
B) Abdülhak Hamit Tarhan
C) Samipaşazade Sezai
D) Şemseddin Sami
E) Namık Kemal
7.
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
AYT Türk Dili ve Edebiyatı Denemeleri 5. 1. Duhter-i Hindu II. Afife Anjelik III. Şir IV. Gâve V. Kara Bela Aşağıdaki sanatçıların hangisi, numaralanmış tiyatro yapıtlarından herhangi biriyle eşleştirile- mez? A) Direktör Ali Bey B) Abdülhak Hamit Tarhan C) Samipaşazade Sezai D) Şemseddin Sami E) Namık Kemal 7.
ve
Edebiyat tarihi, bir ulusun çağlar boyunca meydana
getirdiği edebî eserleri inceleyerek düşüncede
duyguda izlediği yolu, geçirdiği evreleri bize tanıtır.
Bu bakımdan uygarlık tarihinin önemli bir kolu olan
edebiyat tarihinin temel dayanağı,
Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi ge-
tirilmelidir?
A) medeniyet tarihidir
B) dönemin zihniyetidir
edebî eserlerle sanatçılardır
D) dönemin sosyal ve siyasi gelişmeleridir
E) bilim insanları ve edebiyat araştırmacılarıdır
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
ve Edebiyat tarihi, bir ulusun çağlar boyunca meydana getirdiği edebî eserleri inceleyerek düşüncede duyguda izlediği yolu, geçirdiği evreleri bize tanıtır. Bu bakımdan uygarlık tarihinin önemli bir kolu olan edebiyat tarihinin temel dayanağı, Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi ge- tirilmelidir? A) medeniyet tarihidir B) dönemin zihniyetidir edebî eserlerle sanatçılardır D) dönemin sosyal ve siyasi gelişmeleridir E) bilim insanları ve edebiyat araştırmacılarıdır