Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Romanın Yapı Unsurları Soruları

bigla karşılaştırır.
Cu Usuluyle evlenmeyi yerer.
26. Aşağıdakilerin hangisinde Divan şiiriyle Tanzimat II. Dönem şiirinin karşılaştırılmasına yönelik yanlış bir
yargıdır?
A) Her ikisinde de aruz ölçüsü kullanılmıştır.
B) Divan edebiyatında parça, Tanzimat edebiyatında bütün güzelliği önemsenmiştir.
C) Dil her iki dönemde de ağır; konuşma dilinden uzaktır.
D) Her iki dönemin de en yaygın nazım biçimi gazeldir.
E) Her iki dönemde de "sanat için sanat" ilkesi benimsenmistir.
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
bigla karşılaştırır. Cu Usuluyle evlenmeyi yerer. 26. Aşağıdakilerin hangisinde Divan şiiriyle Tanzimat II. Dönem şiirinin karşılaştırılmasına yönelik yanlış bir yargıdır? A) Her ikisinde de aruz ölçüsü kullanılmıştır. B) Divan edebiyatında parça, Tanzimat edebiyatında bütün güzelliği önemsenmiştir. C) Dil her iki dönemde de ağır; konuşma dilinden uzaktır. D) Her iki dönemin de en yaygın nazım biçimi gazeldir. E) Her iki dönemde de "sanat için sanat" ilkesi benimsenmistir.
10. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat sanatçıların ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Eski edebiyatı yıkmak, sosyal yaşamla geniş ölçüde ilgili yani bir edebiyat getirmek isteği
B) Sade dile ve halk Türkçesine değer vererek, halka halk diliyle hitap edebilmek arzusu.
C) Vatan sevgisi, milliyet duygusu, hürriyet aşkı gibi idealleri
D) Özellikle Fransız edebiyatından etkilenerek, edebiyata yeni türler getirmek
E) Halkı aydınlatma yoluna yazılacak yapıtların özellikle realizmin ve natüralizmin etkisinde oluşmasını s
halka benimsetmek.
düşüncesi.
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
10. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat sanatçıların ortak özelliklerinden biri değildir? A) Eski edebiyatı yıkmak, sosyal yaşamla geniş ölçüde ilgili yani bir edebiyat getirmek isteği B) Sade dile ve halk Türkçesine değer vererek, halka halk diliyle hitap edebilmek arzusu. C) Vatan sevgisi, milliyet duygusu, hürriyet aşkı gibi idealleri D) Özellikle Fransız edebiyatından etkilenerek, edebiyata yeni türler getirmek E) Halkı aydınlatma yoluna yazılacak yapıtların özellikle realizmin ve natüralizmin etkisinde oluşmasını s halka benimsetmek. düşüncesi.
5. SORU
Aşağıdaki parçalarda kullanılan bakış açılarını yazınız. (3x3p=9 p.)
a) Gregor Samsa, bir sabah, tedirgin rüyalardan uyandığında kendini yatağında bir böceğe dönüşmüş olarak buldu. Zırh gibi sert
sırtının üstünde yatıyordu ve başını biraz kaldırdığında yay biçimindeki eklemlerinin bölümlediği, en yüksek noktasında yorganın
büsbütün aşağıya kaymamak için zar zor tutunduğu kahverengi, tümsek, kamını gördü. Normal büyüklüğüyle karşılaştırıldığında
acınası nitelikteki bir sürü bacağı gözlerinin önünde çaresizlik içinde ışıltıyla titreşiyordu. Ne yapmalı, diye düşündü. Düşünürken
odasının kapısı çalındı.
b) Dün başımdan garip bir hadise geçti ve bana on sene evvelki başka birtakım hadiseleri yeniden yaşattı. Unutup gittiğimi
zannettiğim bu hatıraların, bundan sonra beni hiç bırakmayacaklarını biliyorum. Hangi hain tesadüf, dün onları yolumun üstüne
çıkardı ve beni, senelerden beri dalmış olduğum derin uykudan, artık yavaş yavaş alıştığım hissiz uyuşukluktan ayırdı. Deli olacağım
yahut öleceğim dersem yalan söylemiş olurum. İnsan tahammül edemeyeceğini zannettiği şeylere pek çabuk alışıyor ve katlanıyor.
Ben de yaşayacağım... Ama nasıl yaşayacağım! Bundan sonraki hayatım nasıl dayanılmaz bir işkence olacak! Ama ben
dayanacağım. Şimdiye kadar olduğu gibi...
c) Akşam olunca Ömer Efendi gişesini kapar. Köprü'nün merdivenlerini uzun, dalgın bir hâlde çıkar. Kendinden altmışar, yetmişer,
seksener santim aşağıda insanların üstüne buğulu gözleriyle bakarak bir tramvay vatmanının yanında iki büklüm Beşiktaş'taki
evinde döner. Babasıyla yemeklerini yerler. Sonra tahtadan hususi yapılmış şiltesine uzanır, gözlerini kapar...
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
5. SORU Aşağıdaki parçalarda kullanılan bakış açılarını yazınız. (3x3p=9 p.) a) Gregor Samsa, bir sabah, tedirgin rüyalardan uyandığında kendini yatağında bir böceğe dönüşmüş olarak buldu. Zırh gibi sert sırtının üstünde yatıyordu ve başını biraz kaldırdığında yay biçimindeki eklemlerinin bölümlediği, en yüksek noktasında yorganın büsbütün aşağıya kaymamak için zar zor tutunduğu kahverengi, tümsek, kamını gördü. Normal büyüklüğüyle karşılaştırıldığında acınası nitelikteki bir sürü bacağı gözlerinin önünde çaresizlik içinde ışıltıyla titreşiyordu. Ne yapmalı, diye düşündü. Düşünürken odasının kapısı çalındı. b) Dün başımdan garip bir hadise geçti ve bana on sene evvelki başka birtakım hadiseleri yeniden yaşattı. Unutup gittiğimi zannettiğim bu hatıraların, bundan sonra beni hiç bırakmayacaklarını biliyorum. Hangi hain tesadüf, dün onları yolumun üstüne çıkardı ve beni, senelerden beri dalmış olduğum derin uykudan, artık yavaş yavaş alıştığım hissiz uyuşukluktan ayırdı. Deli olacağım yahut öleceğim dersem yalan söylemiş olurum. İnsan tahammül edemeyeceğini zannettiği şeylere pek çabuk alışıyor ve katlanıyor. Ben de yaşayacağım... Ama nasıl yaşayacağım! Bundan sonraki hayatım nasıl dayanılmaz bir işkence olacak! Ama ben dayanacağım. Şimdiye kadar olduğu gibi... c) Akşam olunca Ömer Efendi gişesini kapar. Köprü'nün merdivenlerini uzun, dalgın bir hâlde çıkar. Kendinden altmışar, yetmişer, seksener santim aşağıda insanların üstüne buğulu gözleriyle bakarak bir tramvay vatmanının yanında iki büklüm Beşiktaş'taki evinde döner. Babasıyla yemeklerini yerler. Sonra tahtadan hususi yapılmış şiltesine uzanır, gözlerini kapar...
C
8
Harve
Aşağıdakilerden
lerinden değildir?
hangisi roman türünün özellik-
A) Yazarın isteğine, göre farklı anlatıcı bakış açıları
yer alır.
B) Kişi kadrosu; tip ve karakter olarak şekillenir ve
geniştir.
(C) Kişi ve mekân betimlemeleri yüzeyseldir.
D) Olay örgüsü bir temel çatışma etrafında şekille
nir.
E) Romanın gerçekliği kurmaca gerçekliktir.
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
C 8 Harve Aşağıdakilerden lerinden değildir? hangisi roman türünün özellik- A) Yazarın isteğine, göre farklı anlatıcı bakış açıları yer alır. B) Kişi kadrosu; tip ve karakter olarak şekillenir ve geniştir. (C) Kişi ve mekân betimlemeleri yüzeyseldir. D) Olay örgüsü bir temel çatışma etrafında şekille nir. E) Romanın gerçekliği kurmaca gerçekliktir.
ie
200
12. Bed-asla necâbet mi verir hiç üniforma
Zer-dûz palan vursan eşek yine eşektir
1379
(Kötü asıllı -soysuz-birine üniforma soyluluk mu ve-
rir; eşeğe altın işlemeli semer vursan yine eşektir.)
Milyonlar çalan mesned-i izzette ser-efraz
Birkaç kuruşu mürtekibin cây-ı kürektir.
(Milyonlar çalanlar yüksek ve şerefli mevkilere yük-
seltilerek baş tacı edilir; birkaç kuruş çalan hırsız ise
kürek cezasına çarptırılır.)
Bu parçada açıklamalarıyla verilen beyitler aşa-
ğıdaki şairlerden hangisine aittir?
A) Sinasi
B Namık Kemal
Ziya Paşa
Recaizade Mahmut Ekrem
Abdülhak Hamit Tarhan
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
ie 200 12. Bed-asla necâbet mi verir hiç üniforma Zer-dûz palan vursan eşek yine eşektir 1379 (Kötü asıllı -soysuz-birine üniforma soyluluk mu ve- rir; eşeğe altın işlemeli semer vursan yine eşektir.) Milyonlar çalan mesned-i izzette ser-efraz Birkaç kuruşu mürtekibin cây-ı kürektir. (Milyonlar çalanlar yüksek ve şerefli mevkilere yük- seltilerek baş tacı edilir; birkaç kuruş çalan hırsız ise kürek cezasına çarptırılır.) Bu parçada açıklamalarıyla verilen beyitler aşa- ğıdaki şairlerden hangisine aittir? A) Sinasi B Namık Kemal Ziya Paşa Recaizade Mahmut Ekrem Abdülhak Hamit Tarhan
UM
phę
+
7. Tâli' oldi neyyir-i ikbâl ü devlet subh-dem
Şu'le saldı âleme necm-i hidâyet subh-dem
God
Kâ'inâtı kıldı mir'ât-ı cemâl-i şâhdan
Gark-i envâr-ı hidâyet Rabb-ı izzet subh-dem
Bu dizelerle ilgili olarak
+
(OSYM TADINDA
SORULAR
I. Nazmın nesre yaklaştırıldığı görülmektedir.
Dili sadeleştirme çabasının sonuç vermediği
görülmektedir.
II.
III.
Söyleyiş olarak halk şiirine yakındır. X
IV. Tanzimat II. Dönem şiirinden alınmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
I, III
D) II ve III
B) Yalnız IV
G₁
E) II ve IV
C) I ve III
Z
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
UM phę + 7. Tâli' oldi neyyir-i ikbâl ü devlet subh-dem Şu'le saldı âleme necm-i hidâyet subh-dem God Kâ'inâtı kıldı mir'ât-ı cemâl-i şâhdan Gark-i envâr-ı hidâyet Rabb-ı izzet subh-dem Bu dizelerle ilgili olarak + (OSYM TADINDA SORULAR I. Nazmın nesre yaklaştırıldığı görülmektedir. Dili sadeleştirme çabasının sonuç vermediği görülmektedir. II. III. Söyleyiş olarak halk şiirine yakındır. X IV. Tanzimat II. Dönem şiirinden alınmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II I, III D) II ve III B) Yalnız IV G₁ E) II ve IV C) I ve III Z
lerini bir
Bazı
mi'nde bir
C) II. ve IV.
ri
C) II. ve V.
V.
3D YAYINLARI -
1.
II.
Macera-yı Aşk - karşılıklı konuşmalar hâlinde
yazılmış dört perdelik mensur eserdir. Kaşmir
çevresinde hükümdar çocukları arasında geçen bir
aşk hikâyesi konu edilmiştir.
Sabr ü Sebat - İstanbul'da bir cariyeyi sevmekle
başlayan ve Rumeli Türkleri arasında, işi dervişliğe
vurarak unutulmaya çalışılan bir aşk macerasının
hikayesi anlatılmış bir oyundur.
III. Nesteren - Namık Kemal'in Zavallı Çocuk eserine
nazire olarak yazılmış bir tiyatro eseridir.
IV. Duhter-i Hindu - Romantizmin etkisiyle Hindistan
bölgesinin doğa güzelliklerinin konu edildiği bir
oyundur.
V. İçli Kız - Fransız trajedi şairi Corneille'in Le Cid'ine
nazire olarak yazılan manzum bir dramdır. İspanyol
hayatına göre yazılan Le Cid'i Afganistan hayatına
(Kabil sarayına) adapteye çalışmıştır.
Abdülhak Hamit Tarhan'ın yukarıdaki yapıtlarından hangi
ikisinin yeri değiştirilirse bilgi yanlısı giderilir?
A) I. ve II.
D) II. ve V.
B) I. ve IV.
E) IV. ve V.
C) II. ve IV.
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
lerini bir Bazı mi'nde bir C) II. ve IV. ri C) II. ve V. V. 3D YAYINLARI - 1. II. Macera-yı Aşk - karşılıklı konuşmalar hâlinde yazılmış dört perdelik mensur eserdir. Kaşmir çevresinde hükümdar çocukları arasında geçen bir aşk hikâyesi konu edilmiştir. Sabr ü Sebat - İstanbul'da bir cariyeyi sevmekle başlayan ve Rumeli Türkleri arasında, işi dervişliğe vurarak unutulmaya çalışılan bir aşk macerasının hikayesi anlatılmış bir oyundur. III. Nesteren - Namık Kemal'in Zavallı Çocuk eserine nazire olarak yazılmış bir tiyatro eseridir. IV. Duhter-i Hindu - Romantizmin etkisiyle Hindistan bölgesinin doğa güzelliklerinin konu edildiği bir oyundur. V. İçli Kız - Fransız trajedi şairi Corneille'in Le Cid'ine nazire olarak yazılan manzum bir dramdır. İspanyol hayatına göre yazılan Le Cid'i Afganistan hayatına (Kabil sarayına) adapteye çalışmıştır. Abdülhak Hamit Tarhan'ın yukarıdaki yapıtlarından hangi ikisinin yeri değiştirilirse bilgi yanlısı giderilir? A) I. ve II. D) II. ve V. B) I. ve IV. E) IV. ve V. C) II. ve IV.
TYA
12. Divan... Lügat... Tuhfe... Ferheng... Ve nihayet Sözlük...
Divanü Lügati't Türk'ten bu yana sözlüklerimizi adlandır-
makta kullandığımız sözcükler bunlar. Dilimizin Farsça
blykadar iyi olduğunu anlatmak için yazdığımız Muhakemetü'l
Lügateyn, Osmanlı'nın son zamanlarında çıkan Lehçe-i
Osmani ve Kamus-i Türkî ve Lügat-i Naci'de hep dilimizin
güzelliklerini ortaya koyduk. Bugün dünyanın en çok ko-
glid nuşulan dilleri arasında dilimizin yaşamaya devam etmesi
belki de bu çabaların sonucudur.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen eser-
lerin yazarlarından biri değildir?
lux A) Ahmet Vefik Paşa
CYAli Şir Nevai
B) Kaşgarlı Mahmut
DYMU
DY Muallim Naci
E) Sami Paşazade Sezai
Di Havaya Con Dunya
Ej Kuil Elma
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
TYA 12. Divan... Lügat... Tuhfe... Ferheng... Ve nihayet Sözlük... Divanü Lügati't Türk'ten bu yana sözlüklerimizi adlandır- makta kullandığımız sözcükler bunlar. Dilimizin Farsça blykadar iyi olduğunu anlatmak için yazdığımız Muhakemetü'l Lügateyn, Osmanlı'nın son zamanlarında çıkan Lehçe-i Osmani ve Kamus-i Türkî ve Lügat-i Naci'de hep dilimizin güzelliklerini ortaya koyduk. Bugün dünyanın en çok ko- glid nuşulan dilleri arasında dilimizin yaşamaya devam etmesi belki de bu çabaların sonucudur. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen eser- lerin yazarlarından biri değildir? lux A) Ahmet Vefik Paşa CYAli Şir Nevai B) Kaşgarlı Mahmut DYMU DY Muallim Naci E) Sami Paşazade Sezai Di Havaya Con Dunya Ej Kuil Elma
7. Hep gelmek, ziyaret etmek istedim seni, diyorum,
Öyleyse niçin gerçekleştirmedin, diyor. Ben hep
büyü bozulacak diye korktum. Büyüyü bir kez boz
etmiyorum. Kömürlükte, diyor, kömürlüğümde oyna
muştun, diyor. O değil, diyorum. O büyüden söz
diğin günlerden birinde, nerden aklina esmişti, kapı
nin üstündeki boşlukta elini gezdirip... O büyüden
söz etmiyorum, diyorum. (...) Birden benim bile oraya
kimin koyduğunu anımsamadığım yumurtayı bul
muştun. Babam, uğur yumurtasıdır, demişti. Evet,
ve sana,
ama komşular, babandan önce görmüşler
hemen kırıp üzerine çişini etmeni söylemişlerdi. Çok
korkmuştum. Ama söylenenleri de yapmıştım.
Yukarıdaki roman alıntısında hangi roman tekniği
ön plandadır?
A) Portre tekniği-
B) Açıklama tekniği-
-
Otobiyografi tekniği-
D) Özetleme tekniği-
E) Gösterme tekniği
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
7. Hep gelmek, ziyaret etmek istedim seni, diyorum, Öyleyse niçin gerçekleştirmedin, diyor. Ben hep büyü bozulacak diye korktum. Büyüyü bir kez boz etmiyorum. Kömürlükte, diyor, kömürlüğümde oyna muştun, diyor. O değil, diyorum. O büyüden söz diğin günlerden birinde, nerden aklina esmişti, kapı nin üstündeki boşlukta elini gezdirip... O büyüden söz etmiyorum, diyorum. (...) Birden benim bile oraya kimin koyduğunu anımsamadığım yumurtayı bul muştun. Babam, uğur yumurtasıdır, demişti. Evet, ve sana, ama komşular, babandan önce görmüşler hemen kırıp üzerine çişini etmeni söylemişlerdi. Çok korkmuştum. Ama söylenenleri de yapmıştım. Yukarıdaki roman alıntısında hangi roman tekniği ön plandadır? A) Portre tekniği- B) Açıklama tekniği- - Otobiyografi tekniği- D) Özetleme tekniği- E) Gösterme tekniği
15. Roman ve hikâye ile ilgili aşağıdaki karşılaştırma-
lardan hangisi yanlıştır?
A) Her ikisi de yaşanmış ya da yaşanması mümkün
olan olayları anlatır.
B Roman, hikâyeye göre daha hacimli ve ayrıntılı bir
türdür.
Hikâyeler her zaman bir kesiti ele aldığı hâlde ro-
man tüm olayı anlatır.
Her ikisi de olaya dayalı ve kurgusal özellikler ta-
şıyan metinlerdir.
E) Belirli bir yazar tarafından kaleme alınırlar.
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
15. Roman ve hikâye ile ilgili aşağıdaki karşılaştırma- lardan hangisi yanlıştır? A) Her ikisi de yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayları anlatır. B Roman, hikâyeye göre daha hacimli ve ayrıntılı bir türdür. Hikâyeler her zaman bir kesiti ele aldığı hâlde ro- man tüm olayı anlatır. Her ikisi de olaya dayalı ve kurgusal özellikler ta- şıyan metinlerdir. E) Belirli bir yazar tarafından kaleme alınırlar.
rdır.
azı-
n'ın
Prf Yayınları
Ell
11. Namık Kemal adlı tiyatrosunun ön sözünde "Avru-
palı öğrenciler üniversitelerde, eksik kalan dil zevklerini
tiyatrolarda, sahne eserlerini takip ederek giderirler. Bu
kadar çok yönlü özellikleri bünyesinde topladığı için
tiyatro, Batı ülkelerinde edebiyat türlerinin hepsinden
üstün sayılır." demiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir?
A) Celalettin Harzemşah
B) Vatan yahut Silistre X
C) Çok Bilen Çok Yanılır
D) İçli Kız X
E) Nesteren
romotion
12. Ahmet Mithat Efendi'nin tiyatro alanında yetişmesi için
çaba harcadığı, onun Corneille, Racine gibi hir traindi
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
rdır. azı- n'ın Prf Yayınları Ell 11. Namık Kemal adlı tiyatrosunun ön sözünde "Avru- palı öğrenciler üniversitelerde, eksik kalan dil zevklerini tiyatrolarda, sahne eserlerini takip ederek giderirler. Bu kadar çok yönlü özellikleri bünyesinde topladığı için tiyatro, Batı ülkelerinde edebiyat türlerinin hepsinden üstün sayılır." demiştir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisi getirilmelidir? A) Celalettin Harzemşah B) Vatan yahut Silistre X C) Çok Bilen Çok Yanılır D) İçli Kız X E) Nesteren romotion 12. Ahmet Mithat Efendi'nin tiyatro alanında yetişmesi için çaba harcadığı, onun Corneille, Racine gibi hir traindi
18. (1) Zengin bir kelime hazinesine sahip olan öğrenciler;
kendilerini iyi ifade ettikleri gibi, daha fazla kelimeyle
düşünüp düşüncelerini akıcı, tutarlı bir şekilde
karşısındakilere iletirler. (II) Kelime hazinesi fakir olan
öğrenciler ise iletişimde sorun yaşarlar. (III) Az kelime ile
düşünüp konuştukları için vermek istedikleri mesajı
doğru bir şekilde iletemezler. (IV) Sanatçılar ve yazarlar,
zengin bir kelime hazinesine sahip oldukları için özgün
eserler ortaya koymuşlardır. (V) Kelime dağarcığının
geliştirilmesinin öğrencilere yapacağı katkının farkında
olan eğitimciler, Türkçe derslerinde kelime hazinesinin
geliştirilmesine yer vermişlerdir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I
B) II
C) III
anomart
D) IV
E) V
6
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
18. (1) Zengin bir kelime hazinesine sahip olan öğrenciler; kendilerini iyi ifade ettikleri gibi, daha fazla kelimeyle düşünüp düşüncelerini akıcı, tutarlı bir şekilde karşısındakilere iletirler. (II) Kelime hazinesi fakir olan öğrenciler ise iletişimde sorun yaşarlar. (III) Az kelime ile düşünüp konuştukları için vermek istedikleri mesajı doğru bir şekilde iletemezler. (IV) Sanatçılar ve yazarlar, zengin bir kelime hazinesine sahip oldukları için özgün eserler ortaya koymuşlardır. (V) Kelime dağarcığının geliştirilmesinin öğrencilere yapacağı katkının farkında olan eğitimciler, Türkçe derslerinde kelime hazinesinin geliştirilmesine yer vermişlerdir. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A) I B) II C) III anomart D) IV E) V 6
5.
1
A) Toz Duman içinde - Talip Apaydın
B) Kurtlar Sofrası - Attila İlhan
C) Mahşer - Peyami Safa
D) Küçük Ağa - Tarık Buğra
E) Sahnenin Dışındakiler - Ahmet Hamdi Tanpınar
Hayat o kadar güzel ki... Hakikaten bu sabah saatinde ya-
şamak güzel şeydi. Her şey güzeldi, taze ve ahenkliydi. Bir
gülüşün yumuşaklığıyla insana geliyordu ve Mümtaz bir
akasya yaprağına, bir küçük hayvan yüzüne, bir insan eline
bu saatte bikmadan ebediyet boyunca bakabileceğini sa-
niyordu. Çünkü hepsi, her şey güzeldi. Bu belirsiz ışık bir
senfoniydi; işte caminin avlusunda ilk hüzme bir kadın gibi
soyunmuş oynuyordu. Bu taze simit kokusu, yürüyen adam-
ların acelesi, bu düşünceli yüzler hepsi güzeldi. Fakat hiç-
birinin üzerinde duramıyordu.
Bu parça anlatım ve içerik özellikleri dikkate alındığın-
da aşağıdaki romanların hangisinden alınmış olabilir?
A) Yorgun Savaşçı
B) Huzur
D) Hanımın Çiftliği
AMA TESTI
BİLGİS
C) Ortadirek
E) Gece
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
5. 1 A) Toz Duman içinde - Talip Apaydın B) Kurtlar Sofrası - Attila İlhan C) Mahşer - Peyami Safa D) Küçük Ağa - Tarık Buğra E) Sahnenin Dışındakiler - Ahmet Hamdi Tanpınar Hayat o kadar güzel ki... Hakikaten bu sabah saatinde ya- şamak güzel şeydi. Her şey güzeldi, taze ve ahenkliydi. Bir gülüşün yumuşaklığıyla insana geliyordu ve Mümtaz bir akasya yaprağına, bir küçük hayvan yüzüne, bir insan eline bu saatte bikmadan ebediyet boyunca bakabileceğini sa- niyordu. Çünkü hepsi, her şey güzeldi. Bu belirsiz ışık bir senfoniydi; işte caminin avlusunda ilk hüzme bir kadın gibi soyunmuş oynuyordu. Bu taze simit kokusu, yürüyen adam- ların acelesi, bu düşünceli yüzler hepsi güzeldi. Fakat hiç- birinin üzerinde duramıyordu. Bu parça anlatım ve içerik özellikleri dikkate alındığın- da aşağıdaki romanların hangisinden alınmış olabilir? A) Yorgun Savaşçı B) Huzur D) Hanımın Çiftliği AMA TESTI BİLGİS C) Ortadirek E) Gece
eder matem.
da hep mahrem;
aima hurrem...
ISI hoş bir yerdir
n) üzerinde bir ade
ceye dalmıştır, bey
li görünür. Bulute
mle beraber, ağaca
en.)
e ilgili olarak aşağ
2
llikler vardır.
ştır.
A)X
CHIL D) IV
3. Tanzimat Dönemi şiirlerinde, eski dönemlerden farklı
olarak yeni kavramlara ve toplumsal konulara yer veril-
meye başlanmıştır.
Co
B) II
E) V
Bu bilgiden yola çıkılarak aşağıdaki dizelerin
hangisinin Tanzimat Dönemi'nde yazıldığı söy-
lenebittr?
A Bir safa bahşedelim gel şu dil-i nâ-şâda
Gidelim serv-i revanım yürü Sa'd-abad'a
B) Kalbim yine üzgün seni andım derinden
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden
C) Ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet
Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten
D) Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge
Ne açar kimse kapım bâd-ı sâbâdan gayrı
E) Ömrümde sana bir kerre geçmedi niyâzım
Âşık olayım da ne demek geçmeye nâzım
AYT Edebiyat Soru Bankası
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
eder matem. da hep mahrem; aima hurrem... ISI hoş bir yerdir n) üzerinde bir ade ceye dalmıştır, bey li görünür. Bulute mle beraber, ağaca en.) e ilgili olarak aşağ 2 llikler vardır. ştır. A)X CHIL D) IV 3. Tanzimat Dönemi şiirlerinde, eski dönemlerden farklı olarak yeni kavramlara ve toplumsal konulara yer veril- meye başlanmıştır. Co B) II E) V Bu bilgiden yola çıkılarak aşağıdaki dizelerin hangisinin Tanzimat Dönemi'nde yazıldığı söy- lenebittr? A Bir safa bahşedelim gel şu dil-i nâ-şâda Gidelim serv-i revanım yürü Sa'd-abad'a B) Kalbim yine üzgün seni andım derinden Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden C) Ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten D) Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge Ne açar kimse kapım bâd-ı sâbâdan gayrı E) Ömrümde sana bir kerre geçmedi niyâzım Âşık olayım da ne demek geçmeye nâzım AYT Edebiyat Soru Bankası
daki olumsuzluk
taslayarak çevre
âlem,
ir âdem,
dem;
mâtem.
2.
Y
Bireysel konulara ağırlık
verilmiştir.
Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
Toplumsal konulara
iştir.
ağırlık verilmiştir.
Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
Vücudun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır
Ne gam rah-ı vatanda hâk olursa cevr ü mihnetten
(Vücudun mayası, vatan toprağıdır; bu vücut acı ve
sıkıntı içinde vatan yolunda toprak olsa en küçük bir
üzüntü duyulmaz.)
Muini zalimin dünyada erbab-ı denaettir
Köpektir zevk alan sayyad-ı bi-insafa hizmetten
(Dünyada zalimin yardımcısı, aşağılık kimselerdir;
insafsız avcıya hizmetten zevk alan ancak köpektir.)
Bu dizelerin,
LIEL
- bakılarak divan ya da Tanzimat şiirine
ait olduğu tespit edilebilir.
Bu cümle;
1. ölçüsüne,
II nazım birimine,
III. kafiye şemasına,
IV. konusuna,
V. nazım biçimine
ifadelerinden hangisiyle sürdürülürse doğru bir
yargı olur?
A)
B) II
3 Tanzimat Dönemi siirlerinde eski dönemlerden farklı
CI
D) IV
E) V
YAYIN DENİZİ
5.
Toplum
anlayışı
D) Dilde sa
ci güdü
E) "Hak,
gibi top
ra ağır
Romantizn
ve siyasal
güne sayg
Bu fikirle
Fransız ih
ra karşı b
Aşağıda
akımdan
A Nam
Ahm
C) Drah
D Abd
E Sem
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
daki olumsuzluk taslayarak çevre âlem, ir âdem, dem; mâtem. 2. Y Bireysel konulara ağırlık verilmiştir. Aruz ölçüsü kullanılmıştır. Toplumsal konulara iştir. ağırlık verilmiştir. Aruz ölçüsü kullanılmıştır. Vücudun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır Ne gam rah-ı vatanda hâk olursa cevr ü mihnetten (Vücudun mayası, vatan toprağıdır; bu vücut acı ve sıkıntı içinde vatan yolunda toprak olsa en küçük bir üzüntü duyulmaz.) Muini zalimin dünyada erbab-ı denaettir Köpektir zevk alan sayyad-ı bi-insafa hizmetten (Dünyada zalimin yardımcısı, aşağılık kimselerdir; insafsız avcıya hizmetten zevk alan ancak köpektir.) Bu dizelerin, LIEL - bakılarak divan ya da Tanzimat şiirine ait olduğu tespit edilebilir. Bu cümle; 1. ölçüsüne, II nazım birimine, III. kafiye şemasına, IV. konusuna, V. nazım biçimine ifadelerinden hangisiyle sürdürülürse doğru bir yargı olur? A) B) II 3 Tanzimat Dönemi siirlerinde eski dönemlerden farklı CI D) IV E) V YAYIN DENİZİ 5. Toplum anlayışı D) Dilde sa ci güdü E) "Hak, gibi top ra ağır Romantizn ve siyasal güne sayg Bu fikirle Fransız ih ra karşı b Aşağıda akımdan A Nam Ahm C) Drah D Abd E Sem
OV
19. Yazar, bir edebî metinde her şeyi söyleyemez; söyle-
meye güç yetiremez. Bütün edebî metinler bu anlam-
da tamamlanmamış eserlerdir. Edebî metnin tamam-
lanması okuyucuyla mümkündür. Okuyucunun kültü-
rel seviyesi, çağrışım gücü, toplumsal şartlarına bağ-
lı olarak tamamlanan edebî eser bu yönüyle özel bir
eserdir. Onda birçok ara boşluk vardır ve o boşlukları
okuyucu kendince doldurur. Ancak okura hiçbir boş-
luk bırakmayan metnin edebilîği ya da iyi bir metin
oluşu epeyce tartışılabilir.
ut B500
36
Bu parçaya göre bir metnin edebî olması aşağıda-
kilerden hangisine bağlıdır?
A) Açık, anlaşılır bir dilinin olmasına
Keng
B) Etkileyici bir üslubunun olmasına
C) İçerik bakımından farklı olmasına
Sallia
D) Seçkin bir okuyucu kitlesine seslenmesine
E)
nonwlyi
Okuyucusuna yorumlama imkânı vermesine
1698
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
OV 19. Yazar, bir edebî metinde her şeyi söyleyemez; söyle- meye güç yetiremez. Bütün edebî metinler bu anlam- da tamamlanmamış eserlerdir. Edebî metnin tamam- lanması okuyucuyla mümkündür. Okuyucunun kültü- rel seviyesi, çağrışım gücü, toplumsal şartlarına bağ- lı olarak tamamlanan edebî eser bu yönüyle özel bir eserdir. Onda birçok ara boşluk vardır ve o boşlukları okuyucu kendince doldurur. Ancak okura hiçbir boş- luk bırakmayan metnin edebilîği ya da iyi bir metin oluşu epeyce tartışılabilir. ut B500 36 Bu parçaya göre bir metnin edebî olması aşağıda- kilerden hangisine bağlıdır? A) Açık, anlaşılır bir dilinin olmasına Keng B) Etkileyici bir üslubunun olmasına C) İçerik bakımından farklı olmasına Sallia D) Seçkin bir okuyucu kitlesine seslenmesine E) nonwlyi Okuyucusuna yorumlama imkânı vermesine 1698