Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi Soruları

}
D) Hüseyin Fellah
E Esrar-ı Cinayat
2.
Türk romanında salgın hastalıklar sıklıkla yer tutmaktadır.
Bu salgın hastalıklardan en sık karşılaşılanı veremdir. Ahmet
Mithat Efendi'nin ---- romanında, Halit Ziya'nın Nemide'sinde,
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanında verem; Reşat
Nuri'nin -romanında sıtma salgın hastalık olarak karşımıza
çıkar.
1100
Bu parçadaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Felâtun Bey ile Râkım Efendi - Huzur - Eski Hastalık
B) Felâtun Bey ile Râkim Efendi Mahur BesteYaprak Dökümü
C) Hasan Mellah - Huzur - Eski Hastalık
D) Hasan Mellah-Manur Beste Yaprak Dökümü
E) Felâtun Bey ile Râkım Efendi - Sahnenin Dışındakiler -
Yaprak Dökümü
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
} D) Hüseyin Fellah E Esrar-ı Cinayat 2. Türk romanında salgın hastalıklar sıklıkla yer tutmaktadır. Bu salgın hastalıklardan en sık karşılaşılanı veremdir. Ahmet Mithat Efendi'nin ---- romanında, Halit Ziya'nın Nemide'sinde, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanında verem; Reşat Nuri'nin -romanında sıtma salgın hastalık olarak karşımıza çıkar. 1100 Bu parçadaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Felâtun Bey ile Râkım Efendi - Huzur - Eski Hastalık B) Felâtun Bey ile Râkim Efendi Mahur BesteYaprak Dökümü C) Hasan Mellah - Huzur - Eski Hastalık D) Hasan Mellah-Manur Beste Yaprak Dökümü E) Felâtun Bey ile Râkım Efendi - Sahnenin Dışındakiler - Yaprak Dökümü
10. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Tanzimat
1. Dönem sanatçılarının ortak özellikleri arasın-
da yer almaz?
A) Divan edebiyatını reddedip Batı tarzı bir edebi-
yat oluşturmaya çalışmışlardır.
B) Şiirde, eski biçimi kullanmaya devam etmişler-
dir.
C) Eşki değerleri yıkmak ve yeni değerler oluştur-
mak için mücadele etmişlerdir.
Osmanlıca kullanmayı sürdürmüşler, halkın an-
layamayacağı dili savunmuşlardır.
Bu dönem sanatçıları Fransız edebiyatını örnek
almışlardır.
14
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
10. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Tanzimat 1. Dönem sanatçılarının ortak özellikleri arasın- da yer almaz? A) Divan edebiyatını reddedip Batı tarzı bir edebi- yat oluşturmaya çalışmışlardır. B) Şiirde, eski biçimi kullanmaya devam etmişler- dir. C) Eşki değerleri yıkmak ve yeni değerler oluştur- mak için mücadele etmişlerdir. Osmanlıca kullanmayı sürdürmüşler, halkın an- layamayacağı dili savunmuşlardır. Bu dönem sanatçıları Fransız edebiyatını örnek almışlardır. 14
LIMIT
15. Abdülhak Hamit Tarhan'ın tiyatro eserleri ile ilgili aşa-
ğıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Tiyatrolarının bir kısmı manzum, bir kısmı mensur, bir
kısmı nazım-nesir karışıktır.
B) Romantizm akımının etkisi vardır.
C) Tiyatro eserleri trajedi ve komedi türündedir.
DIAğır ve süstü bir dit kullanılmıştır.
E) Sahnelenmek için değil, okunmak için yazılmıştır.
3.
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
LIMIT 15. Abdülhak Hamit Tarhan'ın tiyatro eserleri ile ilgili aşa- ğıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Tiyatrolarının bir kısmı manzum, bir kısmı mensur, bir kısmı nazım-nesir karışıktır. B) Romantizm akımının etkisi vardır. C) Tiyatro eserleri trajedi ve komedi türündedir. DIAğır ve süstü bir dit kullanılmıştır. E) Sahnelenmek için değil, okunmak için yazılmıştır. 3.
3.
"Ahmet Vefik Paşa ile ilgili aşağıdaki yargılardan han-
gisi yanlıştır?
A) Klasisizm akiminin etkisinde kalmıştır.
B) Romanlarında alafrangalık, cariyelik, esaret gibi ko-
nuları işlemiştir.
C) Tiyayo alanındaki eserleriyle tanınmıştır.
D) Çeviri ve adaptelerinde halk diline, yerel söyleyişlere
yer vermiştir.
E Dil ve tarih alanında da eser vermiştir.
7.
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
3. "Ahmet Vefik Paşa ile ilgili aşağıdaki yargılardan han- gisi yanlıştır? A) Klasisizm akiminin etkisinde kalmıştır. B) Romanlarında alafrangalık, cariyelik, esaret gibi ko- nuları işlemiştir. C) Tiyayo alanındaki eserleriyle tanınmıştır. D) Çeviri ve adaptelerinde halk diline, yerel söyleyişlere yer vermiştir. E Dil ve tarih alanında da eser vermiştir. 7.
38. Kimi romanlarda yazar, roman kişisini belli bir özelliğiyle
ele alır. Bu özellik abartılı ve sivridir. Bu kişiler benzerlerinin
özelliklerini yansıtır. Genelin romana yansımasıdır. Orhan
Kemal'in Murtaza'sında görev düşkünlüğü o derece ileri
düzeydedir, ki ona evlat sevgisini, babalık duygusunu bile
unutturur. Yine Yakup Kadri'nin Yaban romanında Salih Ağa,
cimri ve sinsi özelliğini roman boyunca sürdürür.
Yukarıda sözü edilen roman kişileri hangi özelliktedir?
A) Karakter
B) Asıl kahraman
Yardımcı kişi
D) Hakim kişi
E) Tip
Ve
D
N
E
Ş
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
38. Kimi romanlarda yazar, roman kişisini belli bir özelliğiyle ele alır. Bu özellik abartılı ve sivridir. Bu kişiler benzerlerinin özelliklerini yansıtır. Genelin romana yansımasıdır. Orhan Kemal'in Murtaza'sında görev düşkünlüğü o derece ileri düzeydedir, ki ona evlat sevgisini, babalık duygusunu bile unutturur. Yine Yakup Kadri'nin Yaban romanında Salih Ağa, cimri ve sinsi özelliğini roman boyunca sürdürür. Yukarıda sözü edilen roman kişileri hangi özelliktedir? A) Karakter B) Asıl kahraman Yardımcı kişi D) Hakim kişi E) Tip Ve D N E Ş
8.
(1) Edebiyatımızda ilk roman çevirisi Tercüme-i Telemak'tır.
(11) 1859'da Fenelon'dan Yusuf Kâmil Paşa'nın süslü nesir
tarzında çevirdiği bu roman, Ahmet Vefik Paşa tarafından
sade nesirle 1879'da yeniden çevrilmiştir. (III) 1862'de
sade nesirle Victor Hugo'nun Sefilleri Hikâye-i Mağdurin
adıyla Ziya Paşa tarafından çevrilir. (IV) Ardından Ahmet
Lütfi Efendi, Daniel Defoe'den Robenson Crusoe'yu çevi-
rir. (V) Teodor Kasap, Aleksandre Dumas'dan Monte Cris-
to'yu dilimize kazandırır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir
bilgi yanlışı yapılmıştır?
AT BYTT. CIII
B)
DJJV.
E)V
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
8. (1) Edebiyatımızda ilk roman çevirisi Tercüme-i Telemak'tır. (11) 1859'da Fenelon'dan Yusuf Kâmil Paşa'nın süslü nesir tarzında çevirdiği bu roman, Ahmet Vefik Paşa tarafından sade nesirle 1879'da yeniden çevrilmiştir. (III) 1862'de sade nesirle Victor Hugo'nun Sefilleri Hikâye-i Mağdurin adıyla Ziya Paşa tarafından çevrilir. (IV) Ardından Ahmet Lütfi Efendi, Daniel Defoe'den Robenson Crusoe'yu çevi- rir. (V) Teodor Kasap, Aleksandre Dumas'dan Monte Cris- to'yu dilimize kazandırır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? AT BYTT. CIII B) DJJV. E)V
D. MİKRO KONU: Tanzimat Edebiyatında Tiyatro
8. ÜNİTE: Tanzimat Edebiyatı
OF6B01CE
Namık Kemal'in Akif Bey adlı piyesi beş perdedir. Bu oyun va-
1
tan duygularıyla başlayan vaka aile faciasıyla biter. Hareket
noktasını daha önce yazdığı "Aile" adlı makalesinde ifade etti-
ği görüşlerden alan Zavallı Çocuk'ta genç bir kızın, annesinin
gözettiği maddi menfaatler uğruna, sevdiği genç erkek yerine,
istemediği zengin biriyle evlendirilmesinden doğan felaketler
gösterilir. Recaizade Mahmut Ekrem'in Içli Kız ile Abdülhak
Hamit'in Vuslat'ından başlayarak uzun yıllar devam eden hissi
IV
hayatı vardır. Harem ağalarının entrikaları üzerine kurulan yerli bir
dram olan Kara Bela, Namık Kemal'in sağlığında basılmamıştır.
V
Bu parçadaki bilgi yanlışlığını gidermek için altı çizili ya-
pıtlardan hangi ikisi birbiriyle yer değiştirmelidir?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve V
D) III ve IV
E) I ve V
Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biridir.
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
D. MİKRO KONU: Tanzimat Edebiyatında Tiyatro 8. ÜNİTE: Tanzimat Edebiyatı OF6B01CE Namık Kemal'in Akif Bey adlı piyesi beş perdedir. Bu oyun va- 1 tan duygularıyla başlayan vaka aile faciasıyla biter. Hareket noktasını daha önce yazdığı "Aile" adlı makalesinde ifade etti- ği görüşlerden alan Zavallı Çocuk'ta genç bir kızın, annesinin gözettiği maddi menfaatler uğruna, sevdiği genç erkek yerine, istemediği zengin biriyle evlendirilmesinden doğan felaketler gösterilir. Recaizade Mahmut Ekrem'in Içli Kız ile Abdülhak Hamit'in Vuslat'ından başlayarak uzun yıllar devam eden hissi IV hayatı vardır. Harem ağalarının entrikaları üzerine kurulan yerli bir dram olan Kara Bela, Namık Kemal'in sağlığında basılmamıştır. V Bu parçadaki bilgi yanlışlığını gidermek için altı çizili ya- pıtlardan hangi ikisi birbiriyle yer değiştirmelidir? A) I ve II B) I ve IV C) II ve V D) III ve IV E) I ve V Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biridir.
5. Gerek sosyal gerekse metafizik konularda yazdığı şiir-
lerindeki ahlakçı ve filozofça tutumuyla Ziya Paşa, di-
van şiirindeki "hakimane" şiirin son temsilcisi ve halk
filozofu unvanını kazanmıştır. Bu tarz şiirlerinden birçok
beyti ve dizesi, birer atasözü sağlamlığı ve sevimliliğiy-
le belleklerde yer etmiştir.
Bu parçadaki açıklamaya göre, aşağıda verilenler-
den hangisinin Ziya Paşa'ya ait olduğu söylene-
mez?
A) İdrâk-i meâlî bu küçük akla gerekmez
Zîrâ bu terâzû o kadar sıkleti çekmez
B) Nâ-merd olayım çarha eğer minnet edersem
Cevrinle senin ben keder etsem mi sanırsın
C) Âyînesi iştir kişinin lâfa bakılmaz
Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde
D) Pek rengine aldanma felek eski felektir
Zîrâ feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönektir
E) Ne kaldı rûha teselli şarâbdan başka
Boğaz'da üç gecelik mâh-tâbdan başka
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
5. Gerek sosyal gerekse metafizik konularda yazdığı şiir- lerindeki ahlakçı ve filozofça tutumuyla Ziya Paşa, di- van şiirindeki "hakimane" şiirin son temsilcisi ve halk filozofu unvanını kazanmıştır. Bu tarz şiirlerinden birçok beyti ve dizesi, birer atasözü sağlamlığı ve sevimliliğiy- le belleklerde yer etmiştir. Bu parçadaki açıklamaya göre, aşağıda verilenler- den hangisinin Ziya Paşa'ya ait olduğu söylene- mez? A) İdrâk-i meâlî bu küçük akla gerekmez Zîrâ bu terâzû o kadar sıkleti çekmez B) Nâ-merd olayım çarha eğer minnet edersem Cevrinle senin ben keder etsem mi sanırsın C) Âyînesi iştir kişinin lâfa bakılmaz Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde D) Pek rengine aldanma felek eski felektir Zîrâ feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönektir E) Ne kaldı rûha teselli şarâbdan başka Boğaz'da üç gecelik mâh-tâbdan başka
•A YAYINLAR
C) Millî EueDiyar
EXTEST
yazmadım.
18. Ben "edebî" sayılabilecek hiçbir eser
Çünkü benim eserlerimin çoğunu yazdığım sı-
ralarda edebiyattan anlamayanlar, toplumumu-
zun büyük çoğunluğunu teşkil ediyordu. Benim
emelim de fazlaca eser vererek çoğunluğa hitap
etmek, onları aydınlatıp dertlerine tercüman ol-
maya çalışmaktı. Zaten edebiyat yapmaya ne
vaktim ne de kalemim müsaitti. Bence o dönem-
de "edebî" eser vermek, karnını doyuramamış
bir kimseye meyve ikram etmek kadar garip bir
hareketti.
Aşağıdakilerden hangisinin edebiyat anlayışı,
bu parçadaki yazarla örtüşür? elbisbig
A) Sami Paşazâde Sezai
(A
B) Ahmet Mithat Efendi
hb-8 (8
C) Mehmet Rauf
D) Halit Ziya Uşaklıgil
(0
E) Abdülhak Hamit Tarhan
YNO (3
E) Garip
(2016-LYS)
20 Yıl Çıkmış Sorular
20.
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
•A YAYINLAR C) Millî EueDiyar EXTEST yazmadım. 18. Ben "edebî" sayılabilecek hiçbir eser Çünkü benim eserlerimin çoğunu yazdığım sı- ralarda edebiyattan anlamayanlar, toplumumu- zun büyük çoğunluğunu teşkil ediyordu. Benim emelim de fazlaca eser vererek çoğunluğa hitap etmek, onları aydınlatıp dertlerine tercüman ol- maya çalışmaktı. Zaten edebiyat yapmaya ne vaktim ne de kalemim müsaitti. Bence o dönem- de "edebî" eser vermek, karnını doyuramamış bir kimseye meyve ikram etmek kadar garip bir hareketti. Aşağıdakilerden hangisinin edebiyat anlayışı, bu parçadaki yazarla örtüşür? elbisbig A) Sami Paşazâde Sezai (A B) Ahmet Mithat Efendi hb-8 (8 C) Mehmet Rauf D) Halit Ziya Uşaklıgil (0 E) Abdülhak Hamit Tarhan YNO (3 E) Garip (2016-LYS) 20 Yıl Çıkmış Sorular 20.
8.
Derd oldu-mukim çâre gitti
Gûya katanım kenare gitti
Ben gurbet-i daimide kaldım
Bir türbe-i bî-ümîde kaldım
Ufkumdan o mâhpâre gitti
Bir matla-ı şeb-nisâre gitti
Gördüm yüzünü misâl-i zulmet
Matla ona bir sitare gitti
I.
Bent mazim birimi kullanılmıştır.
(A
Dize halinde redif kullanılmıştır.
A 19
III. İkinci Dönem Tanzimat şiirinin dil özelliklerini
taşımaktadır.
Bu şiirden hareketle numaralanmış yargılardan
hangileri doğrudur?
A) Yalniz III
B) ve III
C)
D) Yalnız I
E) Ive III
MSA
bua
hlig
Yalnız II
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
8. Derd oldu-mukim çâre gitti Gûya katanım kenare gitti Ben gurbet-i daimide kaldım Bir türbe-i bî-ümîde kaldım Ufkumdan o mâhpâre gitti Bir matla-ı şeb-nisâre gitti Gördüm yüzünü misâl-i zulmet Matla ona bir sitare gitti I. Bent mazim birimi kullanılmıştır. (A Dize halinde redif kullanılmıştır. A 19 III. İkinci Dönem Tanzimat şiirinin dil özelliklerini taşımaktadır. Bu şiirden hareketle numaralanmış yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalniz III B) ve III C) D) Yalnız I E) Ive III MSA bua hlig Yalnız II
- Aşağıdaki dizelerin hangisinde özellikle Tanzimat Dö-
nemine özgü bir kavram yoktur?
A) Memleket bitti yine bitmedi hâlâ sen ü ben
Bize bu hâl ile bizden büyük olmaz düşmen
B) Olmuş insana taasub bir onulmaz illet
Hüsn-i tedbirin ile kurtulur andan millet
C) Felek her türlü esbâb-cefâsın toplasın gelsin
Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azîmetten
D) Kanı ol gül gülerek geldiği demler şimdi
Ağlarım hâtıra geldikçe gülüştüklerimiz
E) Ne efsunkâr imişsin âh ey dídâr-ı hürriyyet
Esîr-i aşkın olduk, gerçi kurtulduk esâretten
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
- Aşağıdaki dizelerin hangisinde özellikle Tanzimat Dö- nemine özgü bir kavram yoktur? A) Memleket bitti yine bitmedi hâlâ sen ü ben Bize bu hâl ile bizden büyük olmaz düşmen B) Olmuş insana taasub bir onulmaz illet Hüsn-i tedbirin ile kurtulur andan millet C) Felek her türlü esbâb-cefâsın toplasın gelsin Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azîmetten D) Kanı ol gül gülerek geldiği demler şimdi Ağlarım hâtıra geldikçe gülüştüklerimiz E) Ne efsunkâr imişsin âh ey dídâr-ı hürriyyet Esîr-i aşkın olduk, gerçi kurtulduk esâretten
VE EDEBİYATI
AYT
2.
ADIM
işen Türk Edebiyatı - 1
4.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat ve Servetifünun şiiri-
nin farklılık gösterdiği alanlardan biri değildir?
AVAmaç
B) Zihniyet
C) Igerik
DY Nazım biçimleri
E) Vezin
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
VE EDEBİYATI AYT 2. ADIM işen Türk Edebiyatı - 1 4. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat ve Servetifünun şiiri- nin farklılık gösterdiği alanlardan biri değildir? AVAmaç B) Zihniyet C) Igerik DY Nazım biçimleri E) Vezin
4
1. (1) Roman türü edebiyatımıza ilk olarak çeviriler yoluyla
girmiştir
. (I) Bu yoldaki ilk örnek, Yusuf Kamil Paşa'nın
Fenelon'dan çevirdiği Telemak adlı eserdir. (III) Türün ilk
yerli örneklerinin verildiği Tanzimat Dönemi'nde gözleme
önem verilmiş, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kuru-
larak okuyucuda gerçeklik duygusu uyandırılmaya özen
gösterilmiştir. (IV) Olaylar genellikle günlük hayattan ya da
tarihten alınmıştır. (V) Yanlış Batılılaşma, alafrangalık özen-
tisi, görücü usulü evlilik, kölelik ve cariyelik bu dönem ro-
manlarında sık karşılaşılan konular olmuştur.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bilgi yanlışı vardır?
B) II
AL
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
4 1. (1) Roman türü edebiyatımıza ilk olarak çeviriler yoluyla girmiştir . (I) Bu yoldaki ilk örnek, Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan çevirdiği Telemak adlı eserdir. (III) Türün ilk yerli örneklerinin verildiği Tanzimat Dönemi'nde gözleme önem verilmiş, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kuru- larak okuyucuda gerçeklik duygusu uyandırılmaya özen gösterilmiştir. (IV) Olaylar genellikle günlük hayattan ya da tarihten alınmıştır. (V) Yanlış Batılılaşma, alafrangalık özen- tisi, görücü usulü evlilik, kölelik ve cariyelik bu dönem ro- manlarında sık karşılaşılan konular olmuştur. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? B) II AL C) III D) IV E) V
4. Tanzimat Dönemi romanları ile ilgili aşağıdakilerin han-
gisinde verilen bilgi yanlıştır?
A) Kullanılan dil, şiir diline göre daha sadedir.
B) Ahmet Mithat Efendi, dönemin en başarılı romancısıdır.
C) İkinci dönemde yazılan romanlar, ilk dönemdekilere
göre daha başarılıdır.
D) Bazı yazarlar, eserlerinde yakından tanıdıkları çevreyi
ve yaşam tarzını işlemişlerdir.
E) Görücü usulü evlilik, esaret gibi konular her iki dönem
romanlarında da işlenmiştir.
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
4. Tanzimat Dönemi romanları ile ilgili aşağıdakilerin han- gisinde verilen bilgi yanlıştır? A) Kullanılan dil, şiir diline göre daha sadedir. B) Ahmet Mithat Efendi, dönemin en başarılı romancısıdır. C) İkinci dönemde yazılan romanlar, ilk dönemdekilere göre daha başarılıdır. D) Bazı yazarlar, eserlerinde yakından tanıdıkları çevreyi ve yaşam tarzını işlemişlerdir. E) Görücü usulü evlilik, esaret gibi konular her iki dönem romanlarında da işlenmiştir.
-k Dili ve Edel
gisin-
15. Sosyal fayda peşinde koşan bir yazar olarak yazarın
hikâye ve romanda ulaşmaya çalıştığı hedef, Türk
halkında "çağdaş medeniyete uymayan düşünüş ve
yaşayış tarzı"nı değiştirmektir
. Bunun içindir ki hikâye
ve romanlarında dikkatini en çok topladığı noktalar;
"batıl inanışları ve zararlı âdetleri" eleştiridir. Yazar,
halka okuma zevki aşılamak için büyük çaba sarf
etmiştir.
Bu parçada sözü edilen Tanzimat Dönemi sanatçı-
si aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muallim Naci
B) Abdülhak Hamit Tarhan
C) Şinasi
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Recaizade Mahmut Ekrem
ynlar
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
-k Dili ve Edel gisin- 15. Sosyal fayda peşinde koşan bir yazar olarak yazarın hikâye ve romanda ulaşmaya çalıştığı hedef, Türk halkında "çağdaş medeniyete uymayan düşünüş ve yaşayış tarzı"nı değiştirmektir . Bunun içindir ki hikâye ve romanlarında dikkatini en çok topladığı noktalar; "batıl inanışları ve zararlı âdetleri" eleştiridir. Yazar, halka okuma zevki aşılamak için büyük çaba sarf etmiştir. Bu parçada sözü edilen Tanzimat Dönemi sanatçı- si aşağıdakilerden hangisidir? A) Muallim Naci B) Abdülhak Hamit Tarhan C) Şinasi D) Ahmet Mithat Efendi E) Recaizade Mahmut Ekrem ynlar
5.
“Abdülhak Hamit Tarhan" ile ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi doğru değildir?
A) İlk şiir kitabı olan Sahra, Türk edebiyatında Batılı an-
lamda ilk pastoral şiir örneğidir.
B). Eşi Fatma Hanım'ın ölümü üzerine yazdığı Makber ad-
li şiir edebiyatımızda önemli bir ağıt örneğidir.
C) İlhan, Tarık ve Turhan adlı tiyatrolarının konularını ta-
rihten almıştır.
D) Belde adlı şiir kitabında şehir hayatını -Paris'teki sa-
nat ve eğlence yaşamını- anlatmıştır.
E) Garam adlı romanında köy yaşamını ele almıştır.
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
5. “Abdülhak Hamit Tarhan" ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? A) İlk şiir kitabı olan Sahra, Türk edebiyatında Batılı an- lamda ilk pastoral şiir örneğidir. B). Eşi Fatma Hanım'ın ölümü üzerine yazdığı Makber ad- li şiir edebiyatımızda önemli bir ağıt örneğidir. C) İlhan, Tarık ve Turhan adlı tiyatrolarının konularını ta- rihten almıştır. D) Belde adlı şiir kitabında şehir hayatını -Paris'teki sa- nat ve eğlence yaşamını- anlatmıştır. E) Garam adlı romanında köy yaşamını ele almıştır.