Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler Soruları

n sinav- $
si karar-
smanlı
ulamak
erektir-
Vışının
luklar
mli bir
Kültür
D
L
4.
30 Ekim 1918 tarihinde Mustafa Kemal Paşa, Yıldırım Orduları
Grup Kumandanı olarak tayin edilmiş ve Mondros Ateşkes
Antlaşması'nın şartlarını 3 Kasım 1918'de İstanbul'dan öğren-
mişti. Mustafa Kemal, antlaşma hükümlerini okuyunca bu
maddelerin Türk milleti için vahim sonuçlar doğuracağını
görmüştü.
Buna göre;
1.
II.
31 Mart Olayı'nın yaşanması,
İzmir'in işgali,
azınlıkların kendi devletlerini kurmak istemesi
gelişmelerinden hangileri Mustafa Kemal'in görüşlerin-
de haklı olduğunu kanıtlar niteliktedir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
-E) II ve III
C) Yalnız III
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
n sinav- $ si karar- smanlı ulamak erektir- Vışının luklar mli bir Kültür D L 4. 30 Ekim 1918 tarihinde Mustafa Kemal Paşa, Yıldırım Orduları Grup Kumandanı olarak tayin edilmiş ve Mondros Ateşkes Antlaşması'nın şartlarını 3 Kasım 1918'de İstanbul'dan öğren- mişti. Mustafa Kemal, antlaşma hükümlerini okuyunca bu maddelerin Türk milleti için vahim sonuçlar doğuracağını görmüştü. Buna göre; 1. II. 31 Mart Olayı'nın yaşanması, İzmir'in işgali, azınlıkların kendi devletlerini kurmak istemesi gelişmelerinden hangileri Mustafa Kemal'in görüşlerin- de haklı olduğunu kanıtlar niteliktedir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II -E) II ve III C) Yalnız III Diğer Sayfaya Geçiniz.
10. Türk edebiyatı, hiçbir yazılı belgenin bulunmadığı
çok eski dönemlerde başlamış ve birbirinden farklı
kollar hâlinde gelişerek günümüze kadar süregelmiş-
tir. Bu kadar geniş bir zaman diliminin ve edebî biri-
kimin incelenmesi edebiyatın dönemlere ayrılmasını
zorunlu kılmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türk edebiya-
tının dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütler-
den biri değildir?
29.01.
A) Eserlerin çokluğu ve niteliği
B Lehçe ve şive farklılıkları
C) Din değişimi
D) Coğrafi değişiklikler
E) Kültürel farklılaşma
1.
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
10. Türk edebiyatı, hiçbir yazılı belgenin bulunmadığı çok eski dönemlerde başlamış ve birbirinden farklı kollar hâlinde gelişerek günümüze kadar süregelmiş- tir. Bu kadar geniş bir zaman diliminin ve edebî biri- kimin incelenmesi edebiyatın dönemlere ayrılmasını zorunlu kılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türk edebiya- tının dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütler- den biri değildir? 29.01. A) Eserlerin çokluğu ve niteliği B Lehçe ve şive farklılıkları C) Din değişimi D) Coğrafi değişiklikler E) Kültürel farklılaşma 1.
D) Erzurum
E) Kayseri
3. Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut Dönemi'nde
gerçekleşen siyasi olaylar arasında yer almaz?
A) Kırım Savaşı'nın başlaması
B) Bükreş Antlaşması'nın imzalanması
C) Yunan İsyanı'nın çıkması
D) Mehmet Ali Paşa'nın isyan etmesi
E) Fransa'nın Cezayir'i işgal etmesi
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
D) Erzurum E) Kayseri 3. Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut Dönemi'nde gerçekleşen siyasi olaylar arasında yer almaz? A) Kırım Savaşı'nın başlaması B) Bükreş Antlaşması'nın imzalanması C) Yunan İsyanı'nın çıkması D) Mehmet Ali Paşa'nın isyan etmesi E) Fransa'nın Cezayir'i işgal etmesi
1
1
1
4.
Osmanlı Devleti'nde miri toprakları işleten köylü, topra-
ğını nedensiz terk edemez, sebepsiz olarak üç yıl topra-
ğını boş bırakanlardan vergi alınırdı. Ayrıca köylü, ürettiği
ürünün vergisini vermekle sorumlu tutulurdu.
Bu uygulamalarla,
I. kontrolsüz nüfus hareketliliğinin önüne geçilmesi,
II. devlet gelirlerinin tahmin edilebilir kılınması,
III. vakıf sisteminin yaygınlaştırılması
durumlarından hangilerinin amaçlandığı savunulabi-
lir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
1 1 1 4. Osmanlı Devleti'nde miri toprakları işleten köylü, topra- ğını nedensiz terk edemez, sebepsiz olarak üç yıl topra- ğını boş bırakanlardan vergi alınırdı. Ayrıca köylü, ürettiği ürünün vergisini vermekle sorumlu tutulurdu. Bu uygulamalarla, I. kontrolsüz nüfus hareketliliğinin önüne geçilmesi, II. devlet gelirlerinin tahmin edilebilir kılınması, III. vakıf sisteminin yaygınlaştırılması durumlarından hangilerinin amaçlandığı savunulabi- lir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
Bu Testfe
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
4.
Edebî eserler; biçimleri, teknik özellikleri ve işledikleri konu-
lar göz önünde bulundurularak çeşitli türlere ayrılır. Söz gelişi
-- göstermeye bağlı metin örneğiyken ---- kişisel hayatı konu
alan metinlerden biridir. - ise gazete çevresinde gelişen me-
tinler içinde değerlendirilir.
‒‒‒‒
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi si-
rasıyla getirilebilir?
A) tiyatro günlük Şiir
B) fabl-ani-Makale
G) Karagöz-roman Fıkra
O
tiyatro - biyografi - Deneme
E) röportaj-masal-Eleştiri
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
Bu Testfe Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 4. Edebî eserler; biçimleri, teknik özellikleri ve işledikleri konu- lar göz önünde bulundurularak çeşitli türlere ayrılır. Söz gelişi -- göstermeye bağlı metin örneğiyken ---- kişisel hayatı konu alan metinlerden biridir. - ise gazete çevresinde gelişen me- tinler içinde değerlendirilir. ‒‒‒‒ Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi si- rasıyla getirilebilir? A) tiyatro günlük Şiir B) fabl-ani-Makale G) Karagöz-roman Fıkra O tiyatro - biyografi - Deneme E) röportaj-masal-Eleştiri
I. Gülüp Ağladıklarım
II. Cidd ü Mizah
III. Pazar Konuşmaları
IV. Çile
V. Konumuz Edebiyat
Amacınız kendi düşüncelerinizi herhangi bir ispat
amacı gütmeden aktarmaksa, ben merkezli bir an-
latım yapacaksanız, kendi kendinize sorular sorup
cevaplar verecekseniz yukarıdaki eserlerden han-
gisi size hitap eden bir eserdir?
A) I
B) II
C) III
D) IV E) V
Mir?
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
I. Gülüp Ağladıklarım II. Cidd ü Mizah III. Pazar Konuşmaları IV. Çile V. Konumuz Edebiyat Amacınız kendi düşüncelerinizi herhangi bir ispat amacı gütmeden aktarmaksa, ben merkezli bir an- latım yapacaksanız, kendi kendinize sorular sorup cevaplar verecekseniz yukarıdaki eserlerden han- gisi size hitap eden bir eserdir? A) I B) II C) III D) IV E) V Mir?
OSYM TADINDA 4
Mevlana'nın oğludur. Dinî-tasavvufî konulara ağırlık
vermekle birlikte biçim olarak divan tarzı şiirleri
Anadolu'da ilk yazan odur. Yalnız, şiirlerinin çoğu
Farsçadır. Türkçe birkaç gazeli ve mesnevi biçimli birkaç
ise parçası vardır. Farsça eserlerinden bazılarının sonuna
ebni Türkçe bölümler eklemiştir.
1.
nainer
mis onåbnin
Bu parçada tanıtılan sanatçının eserleri arasında
aşağıdakilerden hangisi yoktur?
brim
A) İbtidanâme
C) İntihânâme
E) Feleknâme
ayo
B) Rebâbnâme
D) Maarif
emému?
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
OSYM TADINDA 4 Mevlana'nın oğludur. Dinî-tasavvufî konulara ağırlık vermekle birlikte biçim olarak divan tarzı şiirleri Anadolu'da ilk yazan odur. Yalnız, şiirlerinin çoğu Farsçadır. Türkçe birkaç gazeli ve mesnevi biçimli birkaç ise parçası vardır. Farsça eserlerinden bazılarının sonuna ebni Türkçe bölümler eklemiştir. 1. nainer mis onåbnin Bu parçada tanıtılan sanatçının eserleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? brim A) İbtidanâme C) İntihânâme E) Feleknâme ayo B) Rebâbnâme D) Maarif emému?
ratti.
yu.
dur.
asi-
ve
le-
ek-
09
1. 1. Metin
Bir gün biterse her şey, Karabağ'ı görmeden
İstemem bandolar, büyük çelenkler...
Allah'ım! Ruhuma biraz huzur ver!
Üstüme okunmuş birkaç avuç mübarek
Karabağ toprağından serpilse yeter!
II. Metin
"Şimdi daha çok Karabağ'ı görmek için geldim. Kara-
bağ'dan Türkiye'ye iki avuç toprak götürmek istiyorum.
O toprağın bir avucunu, şimdi Sivas'ta bulunan babamın
mezarına serpeceğim. Vasiyetim var: İkinci avuç Karabağ
toprağını da öldüğüm zaman çocuklarım benim üzerime
koyacaklar. Yani ben, Türkiye toprağıyla beraber ebedi-
yen Karabağ toprağı altında da yatmak istiyorum"
Numaralanmış metinlerin dil ve anlatım özellikleri dikka-
te alınırsa metinlerin aşağıdaki dönemlerden hangisine
ait olduğu söylenebilir?
islamiyet öncesi Türk edebiyatı
BIOeçiş Dönemi edebiyat
Tanzimat edebiyatı
Servetifünun edebiyatı
Cumhuriyet edebiyatı
3. I
4
4
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
ratti. yu. dur. asi- ve le- ek- 09 1. 1. Metin Bir gün biterse her şey, Karabağ'ı görmeden İstemem bandolar, büyük çelenkler... Allah'ım! Ruhuma biraz huzur ver! Üstüme okunmuş birkaç avuç mübarek Karabağ toprağından serpilse yeter! II. Metin "Şimdi daha çok Karabağ'ı görmek için geldim. Kara- bağ'dan Türkiye'ye iki avuç toprak götürmek istiyorum. O toprağın bir avucunu, şimdi Sivas'ta bulunan babamın mezarına serpeceğim. Vasiyetim var: İkinci avuç Karabağ toprağını da öldüğüm zaman çocuklarım benim üzerime koyacaklar. Yani ben, Türkiye toprağıyla beraber ebedi- yen Karabağ toprağı altında da yatmak istiyorum" Numaralanmış metinlerin dil ve anlatım özellikleri dikka- te alınırsa metinlerin aşağıdaki dönemlerden hangisine ait olduğu söylenebilir? islamiyet öncesi Türk edebiyatı BIOeçiş Dönemi edebiyat Tanzimat edebiyatı Servetifünun edebiyatı Cumhuriyet edebiyatı 3. I 4 4
önemleri (İslami
debiyat, Yazılı Edebiyat)-II
10. Aşağıdakilerden hangisinde Orhun Abideleri ile ilgili
yanlışlık yapılmıştır?
Nancy
NGR
A) Orhun Abidelerinin yazıldığı Göktürk alfabesi 38
harflidir.
B) Türk hitabet sanatının erişilmez bir şaheseri ve ihti-
şamlı hitabet tarzının yazılı örneğidir.
C) Anıtların olduğu yerlerde heykel, balbal, şehir hara-
beleri, taş yollar, su kanalları, koç ve kaplumbağa
sbobby heykelleri, sunak taşları bulunmuştur.
D) Göktürk alfabesiyle yazılan Orhun Anıtları, yazılı
dönemin ilk edebî örnekleri sayılır.
ME
m
nous
E) Bilge Kağan, Göktürklerin dört kağanına vezir olan
bir bilgedir.
1
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
önemleri (İslami debiyat, Yazılı Edebiyat)-II 10. Aşağıdakilerden hangisinde Orhun Abideleri ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Nancy NGR A) Orhun Abidelerinin yazıldığı Göktürk alfabesi 38 harflidir. B) Türk hitabet sanatının erişilmez bir şaheseri ve ihti- şamlı hitabet tarzının yazılı örneğidir. C) Anıtların olduğu yerlerde heykel, balbal, şehir hara- beleri, taş yollar, su kanalları, koç ve kaplumbağa sbobby heykelleri, sunak taşları bulunmuştur. D) Göktürk alfabesiyle yazılan Orhun Anıtları, yazılı dönemin ilk edebî örnekleri sayılır. ME m nous E) Bilge Kağan, Göktürklerin dört kağanına vezir olan bir bilgedir. 1
AYT/TDE-SOS-1
F16
31. Aşağıda Mustafa Kemal Atatürk'ün görev yaptığı bazı
gelişmeler karışık olarak verilmiştir.
1. Trablusgarp Savaşı'nda İtalyanlara karşı mücadele
edilmesi
3
II. Kafkas Cephesi'nde Muş ve Bitlis'in Ruslardan geri
alınması
III. Suriye Cephesi'nde Yıldırım Orduları Grup Komutanı
olarak başarılı bir savunma savaşı yapılması
IV. Çanakkale Cephesi'nde İtilaf Devletlerine karşı
mücadele edilmesi
32. M
e
V. Hareket Ordusu ile 31 Mart İsyanı'nın bastırılması
Mustafa Kemal Atatürk'ün görev yaptığı bu gelişmeler,
aşağıdakilerden hangisinde kronolojik olarak doğru
sıralanmıştır?
A) I-II-III-IV-V
B) II-III-IV-V-I
C) III-IV-II-1 - V
D) N-1-V-II - |||
E) V-I-IV-II - |||
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
AYT/TDE-SOS-1 F16 31. Aşağıda Mustafa Kemal Atatürk'ün görev yaptığı bazı gelişmeler karışık olarak verilmiştir. 1. Trablusgarp Savaşı'nda İtalyanlara karşı mücadele edilmesi 3 II. Kafkas Cephesi'nde Muş ve Bitlis'in Ruslardan geri alınması III. Suriye Cephesi'nde Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak başarılı bir savunma savaşı yapılması IV. Çanakkale Cephesi'nde İtilaf Devletlerine karşı mücadele edilmesi 32. M e V. Hareket Ordusu ile 31 Mart İsyanı'nın bastırılması Mustafa Kemal Atatürk'ün görev yaptığı bu gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinde kronolojik olarak doğru sıralanmıştır? A) I-II-III-IV-V B) II-III-IV-V-I C) III-IV-II-1 - V D) N-1-V-II - ||| E) V-I-IV-II - |||
hangisi
roa
strual pero lugli
ine3
12. Aşağıdaki nazım şekillerinden hangisi ötekilerden
farklı bir geleneğe aittir?
A) Tuyuğ
(B) Mani
D) Rubai
E) Gazel
C) Şarkı
celerin uzun
edebiyatlar
yıllar boyu
zu kullan
ardından
nabirleri, ge
Bu pa
bir-bi
A) I
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
hangisi roa strual pero lugli ine3 12. Aşağıdaki nazım şekillerinden hangisi ötekilerden farklı bir geleneğe aittir? A) Tuyuğ (B) Mani D) Rubai E) Gazel C) Şarkı celerin uzun edebiyatlar yıllar boyu zu kullan ardından nabirleri, ge Bu pa bir-bi A) I
10. Çağatay sahası şairidir. Şiirlerini Türkçe ve Farsça
yazar. Lirik ve canlı bir anlatıma sahip sanatçı hamse
sahibidir. Divanları ve mesnevileri dışında mensur eserle-
ri de bulunmaktadır. Bunlar arasında en bilinenleri, Türk-
çeyi bırakıp eserlerini Farsça verenlere ithaf ettiği
Muhakemet-ül Lügateyn ile ilk şuara tezkiresi olarak
kabul edilen Mecalis'ün Nefais'tir.
-===
Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerin hangisi-
dir?
A) Ahmet Paşa lovile
C) Şeyhi
B) Ali Şîr Nevaî
D) Sehî Bey
E) Taşlıcalı Yahya
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
10. Çağatay sahası şairidir. Şiirlerini Türkçe ve Farsça yazar. Lirik ve canlı bir anlatıma sahip sanatçı hamse sahibidir. Divanları ve mesnevileri dışında mensur eserle- ri de bulunmaktadır. Bunlar arasında en bilinenleri, Türk- çeyi bırakıp eserlerini Farsça verenlere ithaf ettiği Muhakemet-ül Lügateyn ile ilk şuara tezkiresi olarak kabul edilen Mecalis'ün Nefais'tir. -=== Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerin hangisi- dir? A) Ahmet Paşa lovile C) Şeyhi B) Ali Şîr Nevaî D) Sehî Bey E) Taşlıcalı Yahya
Nazım şekli
I.
Kaside
II.
III. Rubai
Ölçüsü
Aruz
Hece
Birimi
ubroyib inclour
A) Beyit - Varsağı - Hece
IS FO
B) Dörtlük - Semai - Aruz
C) Bent - Koşma - Aruz
D) Beyit - Tuyuğ - Aruz
E) Beyit - Semai - Aruz
metrony
Dörtlük
Dörtlük
vad.
Tabloda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda-
kilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
aldım
AYDIN YAYINLARI
aras
D) Sifa
Adl
11. Hi
g
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
Nazım şekli I. Kaside II. III. Rubai Ölçüsü Aruz Hece Birimi ubroyib inclour A) Beyit - Varsağı - Hece IS FO B) Dörtlük - Semai - Aruz C) Bent - Koşma - Aruz D) Beyit - Tuyuğ - Aruz E) Beyit - Semai - Aruz metrony Dörtlük Dörtlük vad. Tabloda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda- kilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? aldım AYDIN YAYINLARI aras D) Sifa Adl 11. Hi g
1.
1. Kösem Sultan
II. Aşkımız
III. Ruh-i Bikayd
IV. Sanatkâr
V. Talâk
Tahsin Nahit'e ait yukarıdaki eserlerden hangisi-
nin türü diğerlerinden farklıdır?
A) I
B) II
III D) IV E) V
4.
Yorgun gözüm
Güller gibi fec
Güller gibi... s
Güller ki kam
Gün doğdu y
Altın kulelerc
Tekrarını öm
Kuşlar midin
Alemlerimiz
Akşam, yin
Bu dizeler
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
1. 1. Kösem Sultan II. Aşkımız III. Ruh-i Bikayd IV. Sanatkâr V. Talâk Tahsin Nahit'e ait yukarıdaki eserlerden hangisi- nin türü diğerlerinden farklıdır? A) I B) II III D) IV E) V 4. Yorgun gözüm Güller gibi fec Güller gibi... s Güller ki kam Gün doğdu y Altın kulelerc Tekrarını öm Kuşlar midin Alemlerimiz Akşam, yin Bu dizeler
EBİYATI-SOSYAL BİLİMLER-1
15. Yeni edebiyatı savunmuş ve bu doğrultuda eser vermiştir.
Muallim Naci ile eski-yeni çatışması yaşamıştır. Şiirlerinde
romantizmin romanında realizm akımının etkisinde kalmış-
tır. "Her güzel şey, şiirin konusu olur" görüşüyle Türk şiirinin
konusunu genişletmiştir. "Bihruz Bey karakterinden hare-
ketle yanlış Batılılaşmayı eleştirmiş ve bu alanda önemli bir
esere imza atmıştır.
Bu parçada özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Abdülhak Hamit Tarhan
B) Sami Paşazade Sezai
C) Nabizade Nazım
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Recaizade Mahmut Ekrem
Muallim Naci
2. Mahmut etrem
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
EBİYATI-SOSYAL BİLİMLER-1 15. Yeni edebiyatı savunmuş ve bu doğrultuda eser vermiştir. Muallim Naci ile eski-yeni çatışması yaşamıştır. Şiirlerinde romantizmin romanında realizm akımının etkisinde kalmış- tır. "Her güzel şey, şiirin konusu olur" görüşüyle Türk şiirinin konusunu genişletmiştir. "Bihruz Bey karakterinden hare- ketle yanlış Batılılaşmayı eleştirmiş ve bu alanda önemli bir esere imza atmıştır. Bu parçada özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Abdülhak Hamit Tarhan B) Sami Paşazade Sezai C) Nabizade Nazım D) Ahmet Mithat Efendi E) Recaizade Mahmut Ekrem Muallim Naci 2. Mahmut etrem
OP
23. Servetifünun Dönemi'nde Türk edebiyatına giren gazete
sayesinde sohbet türüne benzeyen ilk örnekler de
yazılmaya başlanır. Bu türün ilk örnekleri "Hace-i Evvel”
11
olarak da bilinen Namık Kemal tarafından verilir. Ancak
bu türün ilk yetkin örneklerinin Ahmet Rasim'e ait olduğu
söylenebilir.
Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin
hangilerinde bilgi yanlışı vardır?
A) Yalnızl
B) Yalnız 1
D) I ve Il
C) Yaimiz III
El ve III
Lise Türkçe
Edebiyatın Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
OP 23. Servetifünun Dönemi'nde Türk edebiyatına giren gazete sayesinde sohbet türüne benzeyen ilk örnekler de yazılmaya başlanır. Bu türün ilk örnekleri "Hace-i Evvel” 11 olarak da bilinen Namık Kemal tarafından verilir. Ancak bu türün ilk yetkin örneklerinin Ahmet Rasim'e ait olduğu söylenebilir. Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangilerinde bilgi yanlışı vardır? A) Yalnızl B) Yalnız 1 D) I ve Il C) Yaimiz III El ve III