Halk Hikâyeleri Soruları

3.
1. Nazım birimi dörtlüktür.
II. Hece ölçüsünde yeni kalıplar ve duraklar geliş-
tirilmiştir.
III. Genellikle yarım uyak kullanılır.
V. Sembolizm akımından gelen bazı etkiler görü-
lür.
V. Aşk, ölüm, hasret, ayrılık, tabiat, kahramanlık,
gurbet gibi konular işlenir.
Numaralanmış cümlelerden hangileri, XX. yüzyıl
halk şiirinin bir özelliği olamaz?
A) I. ve III.
B) 1. ve
I.
you
D) II e IV.
IV.
Q
E) III. ve V.
11.
II. ve V.
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
3. 1. Nazım birimi dörtlüktür. II. Hece ölçüsünde yeni kalıplar ve duraklar geliş- tirilmiştir. III. Genellikle yarım uyak kullanılır. V. Sembolizm akımından gelen bazı etkiler görü- lür. V. Aşk, ölüm, hasret, ayrılık, tabiat, kahramanlık, gurbet gibi konular işlenir. Numaralanmış cümlelerden hangileri, XX. yüzyıl halk şiirinin bir özelliği olamaz? A) I. ve III. B) 1. ve I. you D) II e IV. IV. Q E) III. ve V. 11. II. ve V.
16. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinin hangisinde
bir yanlışlık vardır?
A) Hüsrev ü Şirin - Şeyhi
B) Şikayetname - Fuzuli
C) Beng ü Bade - Nabi
D) Kanuni Mersiyesi - Baki
E) Cemşid ü Hurşit - Ahmedi
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
16. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinin hangisinde bir yanlışlık vardır? A) Hüsrev ü Şirin - Şeyhi B) Şikayetname - Fuzuli C) Beng ü Bade - Nabi D) Kanuni Mersiyesi - Baki E) Cemşid ü Hurşit - Ahmedi
5.
Kazan Bey'in penceresi altın otağlarını biz yıkmışız. Tavla tavla
koç atlarına biz binmişiz. Katar katar kızıl devesini biz yedekte
çekmişiz. İhtiyarcık anasını biz getirmişiz. Ağır hazine, bol ak-
çasını biz yağmalamışız. Kaza benzer kızı, gelini biz esir etmi-
şiz.Kırk yiğidi ile Kazan'ın oğlunu biz getirmişiz. Kırk ince belli
kız ile Kazan'ın helallisini biz getirmişiz. Bre çoban, uzağından
yakınından beri gel, baş indirip bağır, bas, biz kâfire selam ver,
öldürmeyelim. Şökli Melik'e seni iletelim, sana beylik at verelim.
Çoban der:
Lakırdı söyleme bre itim kâfir
İtim ile bir yalakta bulaşığımı içen azgın kâfir
Altındaki alaca atini ne översin
Alaca başlı keçim kadar gelmez bana
Başındaki tulganı ne översin bre kâfir
Bu parçadan hareketle Dede Korkut Hikâyeleri için aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?
A Nazım-nesir karışıktır.
B) Yalın bir dili vardır.
COlağanüstülüklere sıkça yer verilir.
D) Olay merkezli hikâyelerdir.
E) Gerçek yaşamdan kesitler sunulmuştur.
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
5. Kazan Bey'in penceresi altın otağlarını biz yıkmışız. Tavla tavla koç atlarına biz binmişiz. Katar katar kızıl devesini biz yedekte çekmişiz. İhtiyarcık anasını biz getirmişiz. Ağır hazine, bol ak- çasını biz yağmalamışız. Kaza benzer kızı, gelini biz esir etmi- şiz.Kırk yiğidi ile Kazan'ın oğlunu biz getirmişiz. Kırk ince belli kız ile Kazan'ın helallisini biz getirmişiz. Bre çoban, uzağından yakınından beri gel, baş indirip bağır, bas, biz kâfire selam ver, öldürmeyelim. Şökli Melik'e seni iletelim, sana beylik at verelim. Çoban der: Lakırdı söyleme bre itim kâfir İtim ile bir yalakta bulaşığımı içen azgın kâfir Altındaki alaca atini ne översin Alaca başlı keçim kadar gelmez bana Başındaki tulganı ne översin bre kâfir Bu parçadan hareketle Dede Korkut Hikâyeleri için aşağıda- kilerden hangisi söylenemez? A Nazım-nesir karışıktır. B) Yalın bir dili vardır. COlağanüstülüklere sıkça yer verilir. D) Olay merkezli hikâyelerdir. E) Gerçek yaşamdan kesitler sunulmuştur.
in nazım
12. Hacivat, Karagöz'ün evine gider ve onunla şöyle konuşur:
HACIVAT: (Gelir.) Vay, Karagöz'üm, maşallah! Efendim, vakt-i şerifler
hayırlar olsun!
KARAGÖZ: Hı?
HACİVAT: Vakt-i şerifler hayırlar olsun!
KARAGÖZ: Senin de silsileni tavşanlar boğsun! (Vurur.)
HACİVAT: Aman, Karagöz'üm, bendeniz şuraya gelirken güzel güzel
gazeller okuyaraktan geldim! Sen bana vuruyorsun.
KARAGÖZ: Ben de öyle yaptım.
HACİVAT: Sen ne yaptın?
KARAGÖZ: Ben de tencereyi okuttum geldim.
HACİVAT: A birader, tencere okur mu?
İçerik özellikleri dikkate alındığında bu parça, Karagöz oyununun
hangi bölümünden alınmış olabilir?
A) Muhavere
B) Tekerleme
D) Bitiş
E) Giriş
C) Fasil
14.
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
in nazım 12. Hacivat, Karagöz'ün evine gider ve onunla şöyle konuşur: HACIVAT: (Gelir.) Vay, Karagöz'üm, maşallah! Efendim, vakt-i şerifler hayırlar olsun! KARAGÖZ: Hı? HACİVAT: Vakt-i şerifler hayırlar olsun! KARAGÖZ: Senin de silsileni tavşanlar boğsun! (Vurur.) HACİVAT: Aman, Karagöz'üm, bendeniz şuraya gelirken güzel güzel gazeller okuyaraktan geldim! Sen bana vuruyorsun. KARAGÖZ: Ben de öyle yaptım. HACİVAT: Sen ne yaptın? KARAGÖZ: Ben de tencereyi okuttum geldim. HACİVAT: A birader, tencere okur mu? İçerik özellikleri dikkate alındığında bu parça, Karagöz oyununun hangi bölümünden alınmış olabilir? A) Muhavere B) Tekerleme D) Bitiş E) Giriş C) Fasil 14.
18. Bu metinler, Hz. Ali'nin kahramanlığını konu alan dinî-destansı hikâye
örnekleridir. Şekil bakımından nazım, nesir veya nazım-nesir karışık
olarak kaleme alınmaktadır. Hz. Ali, olaylarda sürekli sahnede kalan
ömek savaşçı-gazi tipini temsil etmektedir. Müslim-gayrimüslim müca-
deleleri fikri üzerine kurulmuş bu metinlerde, Müslim ve gayrimüslim
olmak üzere iki tip vardır. Somut veya hayalî varlıklar sürekli sahne-
dedir, olağanüstü ögeler söz konusudur.
Bu parçada söz edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cenkname
C) Seyahatname
2
E) Tezkire
B) Menakibname
D) Sefaretname
A) At
B) V
C) H
D) K
E) Y
21. Ahme
Annes
birlikte
okurk
mect
gaze
Bütü
yerin
için ç
sana
büyü
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
18. Bu metinler, Hz. Ali'nin kahramanlığını konu alan dinî-destansı hikâye örnekleridir. Şekil bakımından nazım, nesir veya nazım-nesir karışık olarak kaleme alınmaktadır. Hz. Ali, olaylarda sürekli sahnede kalan ömek savaşçı-gazi tipini temsil etmektedir. Müslim-gayrimüslim müca- deleleri fikri üzerine kurulmuş bu metinlerde, Müslim ve gayrimüslim olmak üzere iki tip vardır. Somut veya hayalî varlıklar sürekli sahne- dedir, olağanüstü ögeler söz konusudur. Bu parçada söz edilen tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Cenkname C) Seyahatname 2 E) Tezkire B) Menakibname D) Sefaretname A) At B) V C) H D) K E) Y 21. Ahme Annes birlikte okurk mect gaze Bütü yerin için ç sana büyü
S
A
R
M
A
L
A)
B) Yapit, toplumcu gerçekç
C) Romanın yazarı Fakir Baykurttur.
D) Eser, hayvanlardan hareketle insanlık âlemine gösteri
len iz düşümü yansıtır.
E) O dönemde hayvanların aracı olduğu bir geleneğin
yansımaları görülür.
21. Zurna, Pişekår havası çalar; Pişekår, meydana gelir. İki
eliyle dört bir yanı selamladıktan sonra bir oyun taklidi
aldığını ve oynayacaklarını söyler. Bu konuşmadan sonra
alana Kavuklu, cüce ve kambur gibi oyuncular gelir; mey-
danı dolaşırlar.
Kavuklu: (Cüceye) Kapıyı kilitledin mi? Anahtarı aldın mı?
Cüce: Kapıyı kilitledim ama anahtarı üstünde bıraktım.
Kavuklu: Anahtar kapı üstünde bırakılır mı?
Cüce:
Geçen akşam hırsız, komşuya girerken kapıda
zahmet çekmiş, kapıyı kırmış. Kapı kırılmasın
diye anahtarı üstünde bıraktım.
Kavuklu: Hay Allah, müstahakını versin! Anahtar, hırsız
girmesin diyedir; kapı kırılmasın diye değil.
susce lolshea
İçerik özellikleri dikkate alındığında bu parça, orta oyu-
nunun hangi bölümünden alınmış olabilir?
A) Muhavere
B) Giriş
D) Bitiş
minal2 C) Fasıl
E) Tekerleme
VS
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
S A R M A L A) B) Yapit, toplumcu gerçekç C) Romanın yazarı Fakir Baykurttur. D) Eser, hayvanlardan hareketle insanlık âlemine gösteri len iz düşümü yansıtır. E) O dönemde hayvanların aracı olduğu bir geleneğin yansımaları görülür. 21. Zurna, Pişekår havası çalar; Pişekår, meydana gelir. İki eliyle dört bir yanı selamladıktan sonra bir oyun taklidi aldığını ve oynayacaklarını söyler. Bu konuşmadan sonra alana Kavuklu, cüce ve kambur gibi oyuncular gelir; mey- danı dolaşırlar. Kavuklu: (Cüceye) Kapıyı kilitledin mi? Anahtarı aldın mı? Cüce: Kapıyı kilitledim ama anahtarı üstünde bıraktım. Kavuklu: Anahtar kapı üstünde bırakılır mı? Cüce: Geçen akşam hırsız, komşuya girerken kapıda zahmet çekmiş, kapıyı kırmış. Kapı kırılmasın diye anahtarı üstünde bıraktım. Kavuklu: Hay Allah, müstahakını versin! Anahtar, hırsız girmesin diyedir; kapı kırılmasın diye değil. susce lolshea İçerik özellikleri dikkate alındığında bu parça, orta oyu- nunun hangi bölümünden alınmış olabilir? A) Muhavere B) Giriş D) Bitiş minal2 C) Fasıl E) Tekerleme VS Diğer Sayfaya Geçiniz.
Türk edebiyatında hikâye türünün ge-
lişimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) İlk örneğini Tanzimat I. Dönem sanat-
çısı Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Ri-
vayat isimli eseriyle vermiştir.
B) Türk edebiyatında ilk örneklerinin ve-
rilmeye başlandığı andan itibaren
Maupassant tarzı hikâyeler yazılmış-
tir.
Tanzimat Dönemi öncesinde sade-
ce destanlar, halk hikâyeleri, man-
zum hikâyeler bu türün yerini tutar.
D) Türk edebiyatında Çehov tarzı hikâ-
yenin ilk örneklerini Memduh Şevket
Esendal verse de en başarılı örnekle-
rini Sait Faik Abasıyanık vermiştir.
E) Modern hikâyenin ilk örnekleri Cum-
huriyet Dönemi edebiyatında veril-
miştir.
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
Türk edebiyatında hikâye türünün ge- lişimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İlk örneğini Tanzimat I. Dönem sanat- çısı Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Ri- vayat isimli eseriyle vermiştir. B) Türk edebiyatında ilk örneklerinin ve- rilmeye başlandığı andan itibaren Maupassant tarzı hikâyeler yazılmış- tir. Tanzimat Dönemi öncesinde sade- ce destanlar, halk hikâyeleri, man- zum hikâyeler bu türün yerini tutar. D) Türk edebiyatında Çehov tarzı hikâ- yenin ilk örneklerini Memduh Şevket Esendal verse de en başarılı örnekle- rini Sait Faik Abasıyanık vermiştir. E) Modern hikâyenin ilk örnekleri Cum- huriyet Dönemi edebiyatında veril- miştir.
2. Arap, Fars ve Türklerin X-XX. yüzyıllar arasında oluştur-
dukları ortak İslâm kültür dairesinin ürünlerinden biridir.
Bu destanın asıl adı Abdullah olan kahramanı, Türkler
arasında adıyla benimsenmiş bir Arap savaşçısıdır.
Anlatılan kişinin ismi, Arapçada kahraman demektir.
XII. ve XIII. yüzyıllarda nesir biçimi yazıya geçirilmiştir.
Hikâyeci âşıkların repertuvarlarında da yer almıştır. An-
latılan bu kahraman çok bilgili, çok dindar ve cömerttir.
Müslümanlığı yaymak için Malatya ve yöresinde yaptığı
mücadelelerde insanların yanında büyücü, cadı ve dev
gibi olağanüstü güçlerle de savaşır. Aşkar Devzâde isimli
atı da kendisi gibi kahramandır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir?
A) Battal Gazi
C) Sarı Saltuk
B) Manas
D) Edige
E) Saltuk Buğra Han
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
2. Arap, Fars ve Türklerin X-XX. yüzyıllar arasında oluştur- dukları ortak İslâm kültür dairesinin ürünlerinden biridir. Bu destanın asıl adı Abdullah olan kahramanı, Türkler arasında adıyla benimsenmiş bir Arap savaşçısıdır. Anlatılan kişinin ismi, Arapçada kahraman demektir. XII. ve XIII. yüzyıllarda nesir biçimi yazıya geçirilmiştir. Hikâyeci âşıkların repertuvarlarında da yer almıştır. An- latılan bu kahraman çok bilgili, çok dindar ve cömerttir. Müslümanlığı yaymak için Malatya ve yöresinde yaptığı mücadelelerde insanların yanında büyücü, cadı ve dev gibi olağanüstü güçlerle de savaşır. Aşkar Devzâde isimli atı da kendisi gibi kahramandır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisi getirilmelidir? A) Battal Gazi C) Sarı Saltuk B) Manas D) Edige E) Saltuk Buğra Han
Ca
Ē
6
10.SINIF
20 ve 21. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Bey arkasından bu kadar atlılar saldıysa da arayıp izini
dahi bulamadılar. Birisi gelip haber verdi ki "Ben yola
giderken onlara rast geldim, birer ata binmişler Teke'ye
gidiyorlardı." dedi. Kerem bu haberi alınca bir kere daha
at edip beyin ayağına kapandı. "Aman beyim dostluğun
ziyade oldu. Ben böyle olacağını bilirdim. Allah'a
ismarladık." deyip yola revan oldu. Bir gün Teke'ye vasil
olup bir kahveye indiler. Yanlarına biraz ahbap gelip
türkü niyaz ettiler. Kerem aldı sazı eline bakalım ne dedi?
Eğer gider isen bizim ellere
Sana söyleyeyim dur seher yeli
Bir selam var göndereyim yârime
Bugün Han Aslı'mı gör seher yeli
20. Bu parça aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?
A) Destan
B) Hikâye
C) Halk hikâyesi
21. Bu parçayla ilgili,
Masal
B)11
Mesnevi
Sözlü gelenekte oluşmuş, anonim bir üründür.
II. Konuşma dilinin özellikleri görülmektedir.
III. Sazla söz iç içedir
IV. Nazım-nesir karışıktır.
V. Tarihsel bir olay işlenmiştir.
yargılarından hangisine ulaşılamaz?
C) III
DENEME
D) IV
DENEME 1
E) V
22
PALME
YAYINEVI
23
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
Ca Ē 6 10.SINIF 20 ve 21. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Bey arkasından bu kadar atlılar saldıysa da arayıp izini dahi bulamadılar. Birisi gelip haber verdi ki "Ben yola giderken onlara rast geldim, birer ata binmişler Teke'ye gidiyorlardı." dedi. Kerem bu haberi alınca bir kere daha at edip beyin ayağına kapandı. "Aman beyim dostluğun ziyade oldu. Ben böyle olacağını bilirdim. Allah'a ismarladık." deyip yola revan oldu. Bir gün Teke'ye vasil olup bir kahveye indiler. Yanlarına biraz ahbap gelip türkü niyaz ettiler. Kerem aldı sazı eline bakalım ne dedi? Eğer gider isen bizim ellere Sana söyleyeyim dur seher yeli Bir selam var göndereyim yârime Bugün Han Aslı'mı gör seher yeli 20. Bu parça aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır? A) Destan B) Hikâye C) Halk hikâyesi 21. Bu parçayla ilgili, Masal B)11 Mesnevi Sözlü gelenekte oluşmuş, anonim bir üründür. II. Konuşma dilinin özellikleri görülmektedir. III. Sazla söz iç içedir IV. Nazım-nesir karışıktır. V. Tarihsel bir olay işlenmiştir. yargılarından hangisine ulaşılamaz? C) III DENEME D) IV DENEME 1 E) V 22 PALME YAYINEVI 23
Á
4
13. Aruz oğlu Basat, gazaya gitmişti, o sırada geldi. Yaşlı
kadıncağız der: Basat şimdi akından geldi, varayım, belki
bana bir esir verir, oğlancığımı kurtarırım, dedi. Basat
altınlı gölgeliğini dikip otururken gördüler ki bir hatun kişi
geliyor. Geldi içeri Basat'a selam verdi, ağladı, der:
Avucuna sığmayan karaçalı oğlu
Iri teke boynuzundan katı yaylı
lç Oğuz'da, dış Oğuz'da adı belli
Aruz oğlu Hanı Basat bana medet
dedi. Basat der: Ne istiyorsun? Yaşlı kadıncağız der:
Yalancı dünya yüzünde bir er ortaya çıktı. Otlağında
Oğuz elini konduramadı, kara çelik öz kılıçlar, kesilecek
kılını kesmedi, kargı mızrak oynatanlar saplayamadı,
kayın oku atanlar kar etmedi, alpler başı Kazan'a bir
darbe vurdu, kardeşi Kara Cöne elinden perişan oldu...
Bu parça aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır?
A) Dede Korkut Hikâyeleri
Oğuz Kağan Destanı
C) Battalnâme
D) Divanu Lügati't - Türk
E) Kutadgu Bilig
9
DENEME 1
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
Á 4 13. Aruz oğlu Basat, gazaya gitmişti, o sırada geldi. Yaşlı kadıncağız der: Basat şimdi akından geldi, varayım, belki bana bir esir verir, oğlancığımı kurtarırım, dedi. Basat altınlı gölgeliğini dikip otururken gördüler ki bir hatun kişi geliyor. Geldi içeri Basat'a selam verdi, ağladı, der: Avucuna sığmayan karaçalı oğlu Iri teke boynuzundan katı yaylı lç Oğuz'da, dış Oğuz'da adı belli Aruz oğlu Hanı Basat bana medet dedi. Basat der: Ne istiyorsun? Yaşlı kadıncağız der: Yalancı dünya yüzünde bir er ortaya çıktı. Otlağında Oğuz elini konduramadı, kara çelik öz kılıçlar, kesilecek kılını kesmedi, kargı mızrak oynatanlar saplayamadı, kayın oku atanlar kar etmedi, alpler başı Kazan'a bir darbe vurdu, kardeşi Kara Cöne elinden perişan oldu... Bu parça aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır? A) Dede Korkut Hikâyeleri Oğuz Kağan Destanı C) Battalnâme D) Divanu Lügati't - Türk E) Kutadgu Bilig 9 DENEME 1
--- gibi
isinde
6.
Aşağıdakilerin hangisinde, Dede Korkut Hikâyeleri ile
ilgili bilgi yanlışı vardır?
A Kuzeydoğu Anadolu ve bugünkü Azerbaycan civarında
yaşayan Müslüman Oğuzların yaşamı ve komşularıyla
ilişkileri konu edilmiştir.
LB) Türk edebiyatının yazılı ilk ürünü sayılır.
Hikâyelere adını veren kişinin kimliği hakkında kesin
bilgi yoktur. anonim
DHikâyelerde olaylar "nesir", duyguları yansıtan bölüm-
ler ise "nazım" ağırlıklıdır.
ETA
E) 14. yüzyıl sonlarıyla 15. yüzyıl başlarında yazıya geçi-
rildiği sanılmaktadır.
13-14.99.
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
--- gibi isinde 6. Aşağıdakilerin hangisinde, Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili bilgi yanlışı vardır? A Kuzeydoğu Anadolu ve bugünkü Azerbaycan civarında yaşayan Müslüman Oğuzların yaşamı ve komşularıyla ilişkileri konu edilmiştir. LB) Türk edebiyatının yazılı ilk ürünü sayılır. Hikâyelere adını veren kişinin kimliği hakkında kesin bilgi yoktur. anonim DHikâyelerde olaylar "nesir", duyguları yansıtan bölüm- ler ise "nazım" ağırlıklıdır. ETA E) 14. yüzyıl sonlarıyla 15. yüzyıl başlarında yazıya geçi- rildiği sanılmaktadır. 13-14.99.
Geçiş Dönemi eserleriyle ilgili aşağıdaki yargı-
lardan hangisi söylenemez?
A) Oğuz Türkçesi kullanılmıştır.
B) Dilde Arapça ve Farsça kelimeler görülür.
C) Uygur alfabesinin yanında Arap alfabesi de kul-
lanılmıştır.
D) Hece vezni ile beraber aruz vezni de kullanıl-
mıştır.
E) Öğüt verici ve dini tarzda eserler yazılmıştır.
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
Geçiş Dönemi eserleriyle ilgili aşağıdaki yargı- lardan hangisi söylenemez? A) Oğuz Türkçesi kullanılmıştır. B) Dilde Arapça ve Farsça kelimeler görülür. C) Uygur alfabesinin yanında Arap alfabesi de kul- lanılmıştır. D) Hece vezni ile beraber aruz vezni de kullanıl- mıştır. E) Öğüt verici ve dini tarzda eserler yazılmıştır.
B
B
2. Aşağıdaki metin parçalarından hangisi bir halk hikâye-
sinden alınmıştır?
BAB
B
A) O gece Zehra Hanım, bir köşesine çekildiği odasında
ruhi üzüntü ve bedeni istirap içinde birisini bekliyor.
Hâlâ niçin gelmediğini sabırsızlıkla sordukça "O ta-
raflarda yangın varmış, belki kendilerine yakınsa..."
cevabını alıyordu ümitsizce.
B) Parka giden geniş caddeden o heybetli insan akıntı-
sıyla biz de çıkarken Meserret Kıraathanesinde tanı-
dığım genç, toparlak yüzlü üç yüzbaşı Hayri, Salim ve
Ahmet bize katıldılar.
C) Aslı'nın Kars'a gittiğini bir hancıdan öğrenince
Kerem'le sofu tekrar yola çıkarlar. Bir çeşmenin ba-
şında yol üçe ayrılır.
D) Tilkinin biri, peşine düşen avcılardan kurtulayım der-
ken karşısına bir oduncu çıkmış. Bir yer göster, sak-
lanayım diye ona yalvarmış. Oduncu, benim kulübeye
gir; orada görmezler seni, demiş.
E) Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde pireler ber-
ber, develer tellal iken ben anamın beşiğini tingir min-
gir sallar iken bir karı koca varmış. Bunların bir kızı
olmuş.
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
B B 2. Aşağıdaki metin parçalarından hangisi bir halk hikâye- sinden alınmıştır? BAB B A) O gece Zehra Hanım, bir köşesine çekildiği odasında ruhi üzüntü ve bedeni istirap içinde birisini bekliyor. Hâlâ niçin gelmediğini sabırsızlıkla sordukça "O ta- raflarda yangın varmış, belki kendilerine yakınsa..." cevabını alıyordu ümitsizce. B) Parka giden geniş caddeden o heybetli insan akıntı- sıyla biz de çıkarken Meserret Kıraathanesinde tanı- dığım genç, toparlak yüzlü üç yüzbaşı Hayri, Salim ve Ahmet bize katıldılar. C) Aslı'nın Kars'a gittiğini bir hancıdan öğrenince Kerem'le sofu tekrar yola çıkarlar. Bir çeşmenin ba- şında yol üçe ayrılır. D) Tilkinin biri, peşine düşen avcılardan kurtulayım der- ken karşısına bir oduncu çıkmış. Bir yer göster, sak- lanayım diye ona yalvarmış. Oduncu, benim kulübeye gir; orada görmezler seni, demiş. E) Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde pireler ber- ber, develer tellal iken ben anamın beşiğini tingir min- gir sallar iken bir karı koca varmış. Bunların bir kızı olmuş.
FEN BİLİMLERİ Y
10. Halk hikâyeleri konularına göre üçe ayrılır:
●
•
Aşk Hikâyeleri: Toplum hafızasında uzun süre yaşa-
yan aşkların hikâyeleştirildiği sevgi temalı halk
hikâyeleridir. Örnek: Arzu ile Kanber, (1)
Dinî Temalı Kahramanlık Hikâyeleri: Tarihe mal olmuş
kahramanları veya dinsel açıdan önemli kabul edilen
erdemli kişileri konu edinen halk hikâyeleridir. Örnek:
Hz. Ali ile ilgili hikâyeler, (II)
Destani Halk Hikâyeleri: İçinde destana ait bazı özel-
likleri barındıran halk hikâyeleridir. Örnek: Köroğlu
Hikâyesi, (III)
Bu parçada numaralanmış yerlere aşağıdakilerin han-
gisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Kerem İle Aslı - Danişmend Gazi Hikâyesi - Dede
Korkut Hikâyeleri
B) Dede Korkut Hikâyeleri - Danişmend Gazi Hikâyesi -
Kerem İle Aslı
C) Kerem lle Asli - Dede Korkut Hikâyeleri - Battalnâme
D) Battalnáme - Derdiyok ile Zülfü-siyah - Dede Korkut
Hikâyeleri
E) Tahir ile Zühre - Ercişli Emrah ile Selvihan - Daniş-
mend Gazi Hikâyesi
www.fenbilimleriyayinlari.com
2.
E)
Re
fa
IV
al
Ta
Ç
A
E
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
FEN BİLİMLERİ Y 10. Halk hikâyeleri konularına göre üçe ayrılır: ● • Aşk Hikâyeleri: Toplum hafızasında uzun süre yaşa- yan aşkların hikâyeleştirildiği sevgi temalı halk hikâyeleridir. Örnek: Arzu ile Kanber, (1) Dinî Temalı Kahramanlık Hikâyeleri: Tarihe mal olmuş kahramanları veya dinsel açıdan önemli kabul edilen erdemli kişileri konu edinen halk hikâyeleridir. Örnek: Hz. Ali ile ilgili hikâyeler, (II) Destani Halk Hikâyeleri: İçinde destana ait bazı özel- likleri barındıran halk hikâyeleridir. Örnek: Köroğlu Hikâyesi, (III) Bu parçada numaralanmış yerlere aşağıdakilerin han- gisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? A) Kerem İle Aslı - Danişmend Gazi Hikâyesi - Dede Korkut Hikâyeleri B) Dede Korkut Hikâyeleri - Danişmend Gazi Hikâyesi - Kerem İle Aslı C) Kerem lle Asli - Dede Korkut Hikâyeleri - Battalnâme D) Battalnáme - Derdiyok ile Zülfü-siyah - Dede Korkut Hikâyeleri E) Tahir ile Zühre - Ercişli Emrah ile Selvihan - Daniş- mend Gazi Hikâyesi www.fenbilimleriyayinlari.com 2. E) Re fa IV al Ta Ç A E
1.
10. SINIF
TÜRKÇE TE
1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmın
"Dede Korkut Öyküleri"yle ilgili aşağıda verilen bilgi-
Jerden hangisi yanlıştır?
A) Destandan halk hikâyesine geçişin ilk ürünü kabuk
edilir.
B) Anlatımında seci ve aliterasyonlardan yararlanılmış-
tır.
Eser, o dönemin kültürel unsurlarını yansıtmıştır. V
DŞiir ve düzyazı karışık yazılmıştır.
E Hikâyelerin yazarı, Dede Korkut'tur.
3.
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
1. 10. SINIF TÜRKÇE TE 1. Bu testte 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmın "Dede Korkut Öyküleri"yle ilgili aşağıda verilen bilgi- Jerden hangisi yanlıştır? A) Destandan halk hikâyesine geçişin ilk ürünü kabuk edilir. B) Anlatımında seci ve aliterasyonlardan yararlanılmış- tır. Eser, o dönemin kültürel unsurlarını yansıtmıştır. V DŞiir ve düzyazı karışık yazılmıştır. E Hikâyelerin yazarı, Dede Korkut'tur. 3.
6. İsfahan şahının oğlu, şahın hazinedarlığını yapan
Ermeni keşişin kızını sever. Şah, keşişten, kızı oğ-
luna ister. Keşiş, şahın dileğini açıkça reddedeme-
diği için ondan biraz mühlet ister. Mühlet sona er-
meden karısını ve kızını alıp memleketten gizlice
kaçar. Bunun üzerine şahın oğlu da kızın peşinden
yollara düşer. Yanında sadık arkadaşı sofu vardır.
Yıllarca süren bu gurbet ateşinde pişe pişe olgun-
laşır, keramet sahibi bir "halk âşığı" olur. Hikâyenin
sonunda şahın oğlu, aynı ortamda olduğu hâlde bir
türlü kavuşamadığı sevgilisi için ateşli bir ah çeker,
yanıp kül olur. Sevgilisi de dağılan külleri saçıyla
toplarken bir kıvılcım onu da tutuşturur. Böylece, iki
sevgilinin ancak külleri birbirine kavuşur.
Bu parçada anlatılan halk hikâyesi aşağıdakiler-
den hangisidir?
A Arzu ile Kanber
B) Kerem ile Aslı
C) Keyla ile Mecnun
Yusuf ile Züleyha
E) Tahir ile Zühre
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
6. İsfahan şahının oğlu, şahın hazinedarlığını yapan Ermeni keşişin kızını sever. Şah, keşişten, kızı oğ- luna ister. Keşiş, şahın dileğini açıkça reddedeme- diği için ondan biraz mühlet ister. Mühlet sona er- meden karısını ve kızını alıp memleketten gizlice kaçar. Bunun üzerine şahın oğlu da kızın peşinden yollara düşer. Yanında sadık arkadaşı sofu vardır. Yıllarca süren bu gurbet ateşinde pişe pişe olgun- laşır, keramet sahibi bir "halk âşığı" olur. Hikâyenin sonunda şahın oğlu, aynı ortamda olduğu hâlde bir türlü kavuşamadığı sevgilisi için ateşli bir ah çeker, yanıp kül olur. Sevgilisi de dağılan külleri saçıyla toplarken bir kıvılcım onu da tutuşturur. Böylece, iki sevgilinin ancak külleri birbirine kavuşur. Bu parçada anlatılan halk hikâyesi aşağıdakiler- den hangisidir? A Arzu ile Kanber B) Kerem ile Aslı C) Keyla ile Mecnun Yusuf ile Züleyha E) Tahir ile Zühre