Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Halk Hikâyeleri Soruları

TES
7. Orta oyununda Kavuklu ile Pişekâr'ın seyircilere ken-
dilerini takdim etmeleri anlamına gelen kısma ne ad ve-
rilir?
A) Tekerleme
10
D) Fasil
B) Giriş
E) Muhavere
C) Arzbâr
10. (1) Ort.
metne
dur. (I
raks,
ve Pis
haver
Toplu
güldü
Bu na
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
TES 7. Orta oyununda Kavuklu ile Pişekâr'ın seyircilere ken- dilerini takdim etmeleri anlamına gelen kısma ne ad ve- rilir? A) Tekerleme 10 D) Fasil B) Giriş E) Muhavere C) Arzbâr 10. (1) Ort. metne dur. (I raks, ve Pis haver Toplu güldü Bu na
14. Gelin
Rafta hedik kaynana
Dişleri gedik kaynana
Oğlun çerez getirdi
Sensiz yedik kaynana
Kaynana
Horozun saçı ibik
Gelinin saçı dikik
Konuş el kızı konuş
Benim oğlum kılıbık
Bu dizeler aşağıdaki anonim halk ede-
biyatı ürünlerinden olan mâninin han-
gi çeşididir?
A) Yedekli
B) Düz C) Karşılıklı
E) Cinasli
D) Kesik
16
1
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
14. Gelin Rafta hedik kaynana Dişleri gedik kaynana Oğlun çerez getirdi Sensiz yedik kaynana Kaynana Horozun saçı ibik Gelinin saçı dikik Konuş el kızı konuş Benim oğlum kılıbık Bu dizeler aşağıdaki anonim halk ede- biyatı ürünlerinden olan mâninin han- gi çeşididir? A) Yedekli B) Düz C) Karşılıklı E) Cinasli D) Kesik 16 1
altı çizili sözün
lebide
a ilgili her hangi
manız gerekiyor-
nuovo
eği kabul etmi-
SIA
16
donanmıştı.
işmişti.
us to debsyid bl nomen e
meir
16.1. Sadece nesir
şeklindedir.
II. Aşk, sevgi ve kahramanlık gibi konular işlenir.
III. Olaylar halkın anlayacağı, sade bir dille anlatılır.
90 IV. Kişiler ve olaylar gerçeğe yakındır; olağanüstülük-
ler oldukça sınırlıdır. nay telld nolnev
V. Sözlü gelenek ürünleridir yani anonimdir.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde halk hikâye-
leri ile ilgili yanlış bir yargı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
A
A
2
1.4
3 01
A
a6
SO
EZ
O
00 3
303 3 170 X
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
altı çizili sözün lebide a ilgili her hangi manız gerekiyor- nuovo eği kabul etmi- SIA 16 donanmıştı. işmişti. us to debsyid bl nomen e meir 16.1. Sadece nesir şeklindedir. II. Aşk, sevgi ve kahramanlık gibi konular işlenir. III. Olaylar halkın anlayacağı, sade bir dille anlatılır. 90 IV. Kişiler ve olaylar gerçeğe yakındır; olağanüstülük- ler oldukça sınırlıdır. nay telld nolnev V. Sözlü gelenek ürünleridir yani anonimdir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde halk hikâye- leri ile ilgili yanlış bir yargı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V A A 2 1.4 3 01 A a6 SO EZ O 00 3 303 3 170 X
Olağanüstü olaylara ve kişilere yer verilirse de des-
tandan ve masaldan daha az olağanüstülük vardır.
Anlatı ve dinleyicileri halktan olmasına rağmen dil
son derece ağır ve sanatlıdır.
Temel konuları aşk ve yiğitlik olmasına rağmen dinî
halk hikâyeleri de bulunmaktadır.
IV. Nazım ve nesir başlarda iç içeyken zamanla nazım
kısmı ön plana çıkmıştır.
15. 1.
11.
III.
Söyleyeni genellikle belli olmamakla birlikte halk
hikâyelerinde halkın ortak duyguları yer almaktadır.
Numaralanmış ifadelerin hangisinde halk hikâyeleri ile
ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır?
did the 2018
B) II
C) III
V.
A) I
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
Olağanüstü olaylara ve kişilere yer verilirse de des- tandan ve masaldan daha az olağanüstülük vardır. Anlatı ve dinleyicileri halktan olmasına rağmen dil son derece ağır ve sanatlıdır. Temel konuları aşk ve yiğitlik olmasına rağmen dinî halk hikâyeleri de bulunmaktadır. IV. Nazım ve nesir başlarda iç içeyken zamanla nazım kısmı ön plana çıkmıştır. 15. 1. 11. III. Söyleyeni genellikle belli olmamakla birlikte halk hikâyelerinde halkın ortak duyguları yer almaktadır. Numaralanmış ifadelerin hangisinde halk hikâyeleri ile ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır? did the 2018 B) II C) III V. A) I D) IV E) V
EDEBİYAT
71
AYT 2018
INGILIZ
ADF 03
Zühre'nin annesi sihirbazı çağırıp durumu anlattı: "Padişah, Züh-
re'yi Tahir'e verecek, ben buna razı değilim. Tahir, vezir oğlu; be-
nim kızım padişahlara layıktır. Bir ilaç ile padişahı Tahir'den so-
ğut..." dedi. Padişah, sihirbazın hazırladığı şerbeti içince Tahir'den
soğudu ve onu saraydan kovdu. Tahir ile Zühre birbirinden ay-
rilinca gece gündüz ağlaştılar. Zühre'nin aşkından deliye dönen
Tahir, eline sazını alıp bağlara ve bahçelere gidip türküler söyle-
meye başladı:
"Yârden ayrılmaklığım figândır
Didelerim pürnem, kaddim kemândır
Tan etmeyin dostlar âh u zârima
Dostu görmeyeli hayli zamandır"
diyerek gönlünü avutmaya çalışıyordu. Bazen de aklına gelen
türküleri yazıyor ve geçtiği yerlerde bırakıp gidiyordu. Bu şiirler
başkalarının eline geçince aşkları bütün şehre yayıldı. Yaşlı ka-
dinlar bu şiirlerden bazılarını Zühre'ye de götürüyorlardı.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
A) Bir halk hikâyesinden alınmıştır.
Adi
B) Mensur ve manzum parçalar içerir.
C) Ait olduğu dönemin dil özelliklerini yansıtır.
Nesil çatışması üzerine kurulmuştur.
ET Olağanüstü ögeye yer verilmiştir.
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
EDEBİYAT 71 AYT 2018 INGILIZ ADF 03 Zühre'nin annesi sihirbazı çağırıp durumu anlattı: "Padişah, Züh- re'yi Tahir'e verecek, ben buna razı değilim. Tahir, vezir oğlu; be- nim kızım padişahlara layıktır. Bir ilaç ile padişahı Tahir'den so- ğut..." dedi. Padişah, sihirbazın hazırladığı şerbeti içince Tahir'den soğudu ve onu saraydan kovdu. Tahir ile Zühre birbirinden ay- rilinca gece gündüz ağlaştılar. Zühre'nin aşkından deliye dönen Tahir, eline sazını alıp bağlara ve bahçelere gidip türküler söyle- meye başladı: "Yârden ayrılmaklığım figândır Didelerim pürnem, kaddim kemândır Tan etmeyin dostlar âh u zârima Dostu görmeyeli hayli zamandır" diyerek gönlünü avutmaya çalışıyordu. Bazen de aklına gelen türküleri yazıyor ve geçtiği yerlerde bırakıp gidiyordu. Bu şiirler başkalarının eline geçince aşkları bütün şehre yayıldı. Yaşlı ka- dinlar bu şiirlerden bazılarını Zühre'ye de götürüyorlardı. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Bir halk hikâyesinden alınmıştır. Adi B) Mensur ve manzum parçalar içerir. C) Ait olduğu dönemin dil özelliklerini yansıtır. Nesil çatışması üzerine kurulmuştur. ET Olağanüstü ögeye yer verilmiştir.
CAP
9.
(1) Dede Korkut Hikâyeleri'nin Oğuz Türklerinin 12-
14. yüzyıllarda Anadolu'nun doğusundaki geleneksel
yaşam tarzını, dilini, dinini, mücadelelerini anlattığı ve
kesin olarak bilinmemekle birlikte 15. yüzyılın ortala-
rından itibaren yazıya geçirildiği tahmin edilmektedir.
(II) Hikâyelerde Müslüman Oğuzların komşuları olan
devlet veya beyliklerle yaptıkları savaşlar, bazılarında
kendi iç mücadeleleri, bazılarında da tabiatüstü var-
lıklara (Azrail, Tepegöz) karşı giriştikleri mücadeleler
anlatılmıştır. (III) Oğuzlar Müslüman'dır fakat Dede
Korkut Hikâyeleri'nde din çok kuvvetli bir unsur ola-
rak görülmez çünkü Oğuz Türklerinin İslamiyet'i kabul
etmelerine rağmen henüz tam anlamıyla İslam dinine
uygun bir yaşamları yoktur. (IV) Nazım ve nesir karışık
id yazılmaları bakımlarından halk hikâyesi karakteri taşı-
yan bu eser, destan döneminden halk hikâyeciliği dö-
munemine geçişin ilk örneği kabul edilir. (V) Her hikâyede
adı geçen, hana dua eden Dede Korkut; hikâyenin
- yazarı olduğu gibi manzum destani hikâyeler anlatan,
edo ozanları simgeleyen bilge bir kişidir.
Dedi: Sen âşıksın artık akşama
Çünkü ben gönlüne keder getirdim (istifham)
D) Kerem'den, Mecnun dan, Kamber'den beri
Sevda çeken bilir, gönüllü yâri (telmih)
part
E) Zengin ise ya bey derler ya paşa
Fukara işe ya abdal derler ya cingan haşa (tezat)
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
bilgi yanlışı vardır?
inu
A) I
B) II
C) III
MaisMi
D) IV
E) V
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
CAP 9. (1) Dede Korkut Hikâyeleri'nin Oğuz Türklerinin 12- 14. yüzyıllarda Anadolu'nun doğusundaki geleneksel yaşam tarzını, dilini, dinini, mücadelelerini anlattığı ve kesin olarak bilinmemekle birlikte 15. yüzyılın ortala- rından itibaren yazıya geçirildiği tahmin edilmektedir. (II) Hikâyelerde Müslüman Oğuzların komşuları olan devlet veya beyliklerle yaptıkları savaşlar, bazılarında kendi iç mücadeleleri, bazılarında da tabiatüstü var- lıklara (Azrail, Tepegöz) karşı giriştikleri mücadeleler anlatılmıştır. (III) Oğuzlar Müslüman'dır fakat Dede Korkut Hikâyeleri'nde din çok kuvvetli bir unsur ola- rak görülmez çünkü Oğuz Türklerinin İslamiyet'i kabul etmelerine rağmen henüz tam anlamıyla İslam dinine uygun bir yaşamları yoktur. (IV) Nazım ve nesir karışık id yazılmaları bakımlarından halk hikâyesi karakteri taşı- yan bu eser, destan döneminden halk hikâyeciliği dö- munemine geçişin ilk örneği kabul edilir. (V) Her hikâyede adı geçen, hana dua eden Dede Korkut; hikâyenin - yazarı olduğu gibi manzum destani hikâyeler anlatan, edo ozanları simgeleyen bilge bir kişidir. Dedi: Sen âşıksın artık akşama Çünkü ben gönlüne keder getirdim (istifham) D) Kerem'den, Mecnun dan, Kamber'den beri Sevda çeken bilir, gönüllü yâri (telmih) part E) Zengin ise ya bey derler ya paşa Fukara işe ya abdal derler ya cingan haşa (tezat) Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? inu A) I B) II C) III MaisMi D) IV E) V Diğer sayfaya geçiniz.
10. "Halk hikâyesiyle ilgili aşağıdakilerin hangi
sinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Türklerin Orta Asya'dan beri yaşadığı olayla
n, kahramanlıkları destanlarla birlikte anlata
bir edebi türdür.
B) Masallarda olduğu gibi kalıplaşmış ifadeler
vardır.
C) Genellikle aşk ve kahramanlık konularında
söylenirken şiir ve düzyazıya ait ögeleri bir
likte barındırır.
DY Genellikle sade ve anlaşılır bir dil kullanılır,
anlatıcıları okur-yazar, az çok kültürlü kişiler
dir.
E Olaylar gerçek veya gerçeğe yakındır, olağa-
nüstülükler sınırlıdır.
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
10. "Halk hikâyesiyle ilgili aşağıdakilerin hangi sinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Türklerin Orta Asya'dan beri yaşadığı olayla n, kahramanlıkları destanlarla birlikte anlata bir edebi türdür. B) Masallarda olduğu gibi kalıplaşmış ifadeler vardır. C) Genellikle aşk ve kahramanlık konularında söylenirken şiir ve düzyazıya ait ögeleri bir likte barındırır. DY Genellikle sade ve anlaşılır bir dil kullanılır, anlatıcıları okur-yazar, az çok kültürlü kişiler dir. E Olaylar gerçek veya gerçeğe yakındır, olağa- nüstülükler sınırlıdır.
6. Bağdat Hanım, şöyle bir baktı ki ne baksın?
Ocağın batmasın yiğit! Başını yastığa koymuş, derin bir
düşünce içerisinde Derviş:
1
ekrar
Yavrum, o yiğide derler Hafız. Seni ona âşık ettik, şimdi
gidiyoruz, onu da sana âşık edeceğiz. Bundan sonrası-
ni biz biliriz, sen bilemezsin. Hele yukarı bak, ne görü-
yorsun?
Bağdat Hanım, başını yukarı kaldırdı. Aşağıya eğdiği za-
man baktı ki ne dervişler var ne de hiçbir şey. İçerisindeki
aşk eşinden başka hiçbir şey yok. Hemen yanında yatan
sırdaşı Telli'yi uyandırdı.
Telli! Hele al kalem eline bakalım. Dilime üç beş hane
söz geldi. Ben diyeyim, sen yaz.
Allir allir, bakalım burada ne diyecektir Bağdat Hanım?
Vekâleten ben söyleyeyim:
+A)1
Rüyayı âlemde yattığım yerde
Beni dertten derde saldı birisi
Sevdası başımı düşürdü derde
Aklımı başımdan aldı birisi
Bu parçayla ilgili olarak
1. Bir halk hikâyesinden alınmıştır.
II. Nazım bölümünde duygu dile getirilmiştir.
III. Aşk teması etrafında şekillenmiştir.
IV. Anlatımda diyaloglardan yararlanılmıştır.
V. Kalıplaşmış ifadelere yer verilmiştir.
yargılarından hangisi yanlıştır?
Leni
y! LOV
E) V
YOYINLARI
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
6. Bağdat Hanım, şöyle bir baktı ki ne baksın? Ocağın batmasın yiğit! Başını yastığa koymuş, derin bir düşünce içerisinde Derviş: 1 ekrar Yavrum, o yiğide derler Hafız. Seni ona âşık ettik, şimdi gidiyoruz, onu da sana âşık edeceğiz. Bundan sonrası- ni biz biliriz, sen bilemezsin. Hele yukarı bak, ne görü- yorsun? Bağdat Hanım, başını yukarı kaldırdı. Aşağıya eğdiği za- man baktı ki ne dervişler var ne de hiçbir şey. İçerisindeki aşk eşinden başka hiçbir şey yok. Hemen yanında yatan sırdaşı Telli'yi uyandırdı. Telli! Hele al kalem eline bakalım. Dilime üç beş hane söz geldi. Ben diyeyim, sen yaz. Allir allir, bakalım burada ne diyecektir Bağdat Hanım? Vekâleten ben söyleyeyim: +A)1 Rüyayı âlemde yattığım yerde Beni dertten derde saldı birisi Sevdası başımı düşürdü derde Aklımı başımdan aldı birisi Bu parçayla ilgili olarak 1. Bir halk hikâyesinden alınmıştır. II. Nazım bölümünde duygu dile getirilmiştir. III. Aşk teması etrafında şekillenmiştir. IV. Anlatımda diyaloglardan yararlanılmıştır. V. Kalıplaşmış ifadelere yer verilmiştir. yargılarından hangisi yanlıştır? Leni y! LOV E) V YOYINLARI
A
Basat der: Beyler kardeş uğruna Tepegöz ile vuruşacağım, ne
buyurursunuz? Kazan Bey burada söylemiş, görelim Han'ım
nasıl söylemiş:
Kara ejderha oldu Tepegöz
8.
Gökyüzünde çevirdim, yenemedim Basat
Kara kaplan oldu Tepegöz
Kara kara dağlarda çevirdim, yenemedim Basat
Er olsan, bey olsan da bre
Ben Kazan gibi olmayasın
Basat der: Elbette varırım.
Kazan der: Sen bilirsin.
Babası ağladı, der:
ÖZDEBİR
YAYINLARI
Ak sakallı babanı ağlatma
Ak pürçekli ananı sızlatma
Basat der: Yok, ak sakallı aziz babam varırım. Babasının, ana-
sının elini öptü; hoşça kalın, dedi.
A) Şiir ve düzyazının birlikte bulunduğu
BP
islam inancının izlerini taşıdığı
C) Anlaşılır, yalın bir dil kullanıldığı
D) Benzetmelere yer verildiği
E) Söyleşmeye dayalı anlatımla oluşturulduğu
10. Bug
Bu parçadan hareketle Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Amc
olan
rikt
UC
bu
A
ic
1
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
A Basat der: Beyler kardeş uğruna Tepegöz ile vuruşacağım, ne buyurursunuz? Kazan Bey burada söylemiş, görelim Han'ım nasıl söylemiş: Kara ejderha oldu Tepegöz 8. Gökyüzünde çevirdim, yenemedim Basat Kara kaplan oldu Tepegöz Kara kara dağlarda çevirdim, yenemedim Basat Er olsan, bey olsan da bre Ben Kazan gibi olmayasın Basat der: Elbette varırım. Kazan der: Sen bilirsin. Babası ağladı, der: ÖZDEBİR YAYINLARI Ak sakallı babanı ağlatma Ak pürçekli ananı sızlatma Basat der: Yok, ak sakallı aziz babam varırım. Babasının, ana- sının elini öptü; hoşça kalın, dedi. A) Şiir ve düzyazının birlikte bulunduğu BP islam inancının izlerini taşıdığı C) Anlaşılır, yalın bir dil kullanıldığı D) Benzetmelere yer verildiği E) Söyleşmeye dayalı anlatımla oluşturulduğu 10. Bug Bu parçadan hareketle Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili aşa- ğıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Amc olan rikt UC bu A ic 1
5.
Halk Hikâyesi
A) Aslı ile Kerem
B) Leyla ile Mecnun
C) Ferhat ile Şirin
D) Azra ile Vamık
E) Tahir ile Zühre
Aşk Teması
Yukarıdaki diyagramda boş bırakılan yere aşağıdakilerin
hangisi getirilemez?
Cevap B
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
5. Halk Hikâyesi A) Aslı ile Kerem B) Leyla ile Mecnun C) Ferhat ile Şirin D) Azra ile Vamık E) Tahir ile Zühre Aşk Teması Yukarıdaki diyagramda boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilemez? Cevap B
10. SINIF
Türk Dili ve
Edebiyatı
7. Etkinlik: Cümlelerdeki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.
1. Gerçek veya hayali şahıs, olay ve yer hakkında gerçek olduğuna inanılarak anlatlar hikaye
lere... denir.
2. Efsaneler dilden dile anlatılagelmiş çok eski anlatılar olup
ridir.
Destan / Efsane
Efsanenin Özellikleri
********
meyen
7. Efsanelerde "gerçeklik" unsurunun yanında "..
laka bulunur.
vardır.
11. Destanlarda
bir
3. Efsanelerin konuları bir
4. Efsanelerde anlatılanların bir ölçüde de olsa
5. Efsaneler genel olarak bir veya birkaç motif içeren.....
6. Efsanelerde tablatüstü aşkın, güç veya güçlerin ortaya çıktığı, sirlanna hiçbir zaman
10. Destanlar bir
ye farklı toplumlarda rastlanılabilir
8. Efsanelerde halkın hayal gücüyle oluşturduğu
9. Benzer türler olmamalarına rağmen, zamanla bazı
zum kısımlar unutularak mensur şekilde anlable olmuştur.
...vasif taşrken efsaneler
bolgeys
Mye
12. Efsaneler genel olarak
13. Efsaneler genel olarak bell be
14. Efsaneler.
15. Efsane topluma yarars mesafer ver
veya bir
için zengin bir kaynak oku
17. Heik edebiyat aratmetisi arat
rek yaptı çalmaya
Metunet BAGMANC
Türk DIS ve Edeboyes
Cgremmes
halk erfebiyats Grüne
özelliği vardır.
93
dayandinie
unsurler ağır basarken efsanelerde durum böyle
ne tik içinde değ
bir anlatım türüdür
16. Baş insan, gövdesi yan birinde olduğuna daha
efsanesin Token and
efsanelemis
bir nitelly
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
10. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı 7. Etkinlik: Cümlelerdeki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız. 1. Gerçek veya hayali şahıs, olay ve yer hakkında gerçek olduğuna inanılarak anlatlar hikaye lere... denir. 2. Efsaneler dilden dile anlatılagelmiş çok eski anlatılar olup ridir. Destan / Efsane Efsanenin Özellikleri ******** meyen 7. Efsanelerde "gerçeklik" unsurunun yanında ".. laka bulunur. vardır. 11. Destanlarda bir 3. Efsanelerin konuları bir 4. Efsanelerde anlatılanların bir ölçüde de olsa 5. Efsaneler genel olarak bir veya birkaç motif içeren..... 6. Efsanelerde tablatüstü aşkın, güç veya güçlerin ortaya çıktığı, sirlanna hiçbir zaman 10. Destanlar bir ye farklı toplumlarda rastlanılabilir 8. Efsanelerde halkın hayal gücüyle oluşturduğu 9. Benzer türler olmamalarına rağmen, zamanla bazı zum kısımlar unutularak mensur şekilde anlable olmuştur. ...vasif taşrken efsaneler bolgeys Mye 12. Efsaneler genel olarak 13. Efsaneler genel olarak bell be 14. Efsaneler. 15. Efsane topluma yarars mesafer ver veya bir için zengin bir kaynak oku 17. Heik edebiyat aratmetisi arat rek yaptı çalmaya Metunet BAGMANC Türk DIS ve Edeboyes Cgremmes halk erfebiyats Grüne özelliği vardır. 93 dayandinie unsurler ağır basarken efsanelerde durum böyle ne tik içinde değ bir anlatım türüdür 16. Baş insan, gövdesi yan birinde olduğuna daha efsanesin Token and efsanelemis bir nitelly
ok-
bir
5
Ankara Yayıncılık
miştir.
Manzum ve mensur bölümleri vardır.
DAşk ve inanç konuları işlenmektedir.
Seci, redif ve kafiyeye yer verilmiştir.
12. Ney ü santur u rubâb ü def ü tanbur ile çeng
Nağme-i bülbül ü kumrîye olup hem-âheng
Pür eder âlemi şevk u tarab u rengâ-reng
Müjdeler gülşene kim vakt-i çırâğan geldi
Can fezâ turre-i hûban gibi zülf-i sümbül
Dil-güşâ nazm-ı Nedîmâ gibi ruhsâre- i gül
Dün gülistanda işittim ki der idi bülbül
Müjdeler gülşene kim vakt-i çırâğan geldi
Bu dörtlüklerden yola çıkılarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı nazım
şekillerindendir.
C) Bu nazım şeklinin ilk örneklerini Nedim vermiştir.
2
D) Dörtlüklerin son dizeleri nakarattır.
E) Bestelenmeye uygun nazım şekillerindendir.
Diğer sayfaya geçini
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
ok- bir 5 Ankara Yayıncılık miştir. Manzum ve mensur bölümleri vardır. DAşk ve inanç konuları işlenmektedir. Seci, redif ve kafiyeye yer verilmiştir. 12. Ney ü santur u rubâb ü def ü tanbur ile çeng Nağme-i bülbül ü kumrîye olup hem-âheng Pür eder âlemi şevk u tarab u rengâ-reng Müjdeler gülşene kim vakt-i çırâğan geldi Can fezâ turre-i hûban gibi zülf-i sümbül Dil-güşâ nazm-ı Nedîmâ gibi ruhsâre- i gül Dün gülistanda işittim ki der idi bülbül Müjdeler gülşene kim vakt-i çırâğan geldi Bu dörtlüklerden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Aruz ölçüsüyle yazılmıştır. B) Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı nazım şekillerindendir. C) Bu nazım şeklinin ilk örneklerini Nedim vermiştir. 2 D) Dörtlüklerin son dizeleri nakarattır. E) Bestelenmeye uygun nazım şekillerindendir. Diğer sayfaya geçini
tekke
hiden
e var-
e saz
plan-
----
ciy-
der
er-
YAYINLARI
A
A
AYT Deneme Sınavı - 2
17. 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi sınavının 5. sorusunda
takılan Ayşe İnci, karşısına gelen koşmanın özellikleriyle il-
gili soruya o anda aklına gelenleri yazmıştır. Sınavdan son-
ra öğretmeni, o soruda yazdığı dört maddenin doğru, bir
maddenin ise yanlış olduğunu söylemiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ayşe İnci'nin koş-
ma ile ilgili yanlış cevapladığı madde olabilir?
A) Halk şiirinin en çok kullanan nazım biçimidir.
B) Hecenin 11'li kalıbıyla söylenir.
Koşmalarda ilk iki dize doldurma dizelerdir.
D) İlk dörtlük xbyb şeklinde de kafiyelenebilir.
E) İşlediği konuya göre "koçaklama, taşlama, güzelleme,
ağıt" gibi türleri vardır.
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
tekke hiden e var- e saz plan- ---- ciy- der er- YAYINLARI A A AYT Deneme Sınavı - 2 17. 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi sınavının 5. sorusunda takılan Ayşe İnci, karşısına gelen koşmanın özellikleriyle il- gili soruya o anda aklına gelenleri yazmıştır. Sınavdan son- ra öğretmeni, o soruda yazdığı dört maddenin doğru, bir maddenin ise yanlış olduğunu söylemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ayşe İnci'nin koş- ma ile ilgili yanlış cevapladığı madde olabilir? A) Halk şiirinin en çok kullanan nazım biçimidir. B) Hecenin 11'li kalıbıyla söylenir. Koşmalarda ilk iki dize doldurma dizelerdir. D) İlk dörtlük xbyb şeklinde de kafiyelenebilir. E) İşlediği konuya göre "koçaklama, taşlama, güzelleme, ağıt" gibi türleri vardır.
3. Tek başına anlam taşımayan ünlemler "asıl ünlem"dik. Tek başına anlam taşıyorsa 'ünlem olmadığı hâlde ünlem görevli sözcüktü
Buna göre aşağıdaki altı çizili ünlemlerden hangisi asıl ünlem görevinde kullanılmamıştır?
A) "Bacılar" demiş. Niye oraya çıkmışsınız. İnin şu geniş yerde oturun. En önce odaya giren fakir köylü kızı:
"Yaa! Demiş. İnelim de bizi yiyesin. İnmeyeceğiz, Padişah kızı:
"Bacılar demiş, hiç insan insanı yer mi?"
B) Kadın ona "Selam asker. Zengin olmak ister miydin?" diye sordu.
Asker "Elbette!" diye haykırdı.
Kadın bu kez "Öyleyse şu çakmağı al" dedi ve uzaklaşıp gitti.
C) En sonunda yaşlı bir kadına rastlamış. "Hey ihtiyar! Çok insan yedim. Seni de yiyeyim mi?" demiş.
D) Bu çöpler çok kötü kokuyordu.
Maviş burnunu tıkadı ve "Öff! Çabuk buradan gidelim İbiş" dedi.
E) Parmak Çocuk bu kez yola ekmek kırıntısı atmış. Ne yazık! Kuşlar kırıntıları yemiş.
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
3. Tek başına anlam taşımayan ünlemler "asıl ünlem"dik. Tek başına anlam taşıyorsa 'ünlem olmadığı hâlde ünlem görevli sözcüktü Buna göre aşağıdaki altı çizili ünlemlerden hangisi asıl ünlem görevinde kullanılmamıştır? A) "Bacılar" demiş. Niye oraya çıkmışsınız. İnin şu geniş yerde oturun. En önce odaya giren fakir köylü kızı: "Yaa! Demiş. İnelim de bizi yiyesin. İnmeyeceğiz, Padişah kızı: "Bacılar demiş, hiç insan insanı yer mi?" B) Kadın ona "Selam asker. Zengin olmak ister miydin?" diye sordu. Asker "Elbette!" diye haykırdı. Kadın bu kez "Öyleyse şu çakmağı al" dedi ve uzaklaşıp gitti. C) En sonunda yaşlı bir kadına rastlamış. "Hey ihtiyar! Çok insan yedim. Seni de yiyeyim mi?" demiş. D) Bu çöpler çok kötü kokuyordu. Maviş burnunu tıkadı ve "Öff! Çabuk buradan gidelim İbiş" dedi. E) Parmak Çocuk bu kez yola ekmek kırıntısı atmış. Ne yazık! Kuşlar kırıntıları yemiş.
luluğunu
malıdır.
Öz kar-
çırağını,
kendini
7.
lum di-
binson,
den ya-
sal akıl
en çir-
se sa-
amak
endini
khe-
killer,
bilim-
mini
lıdır.
lidir.
unu
yle-
ek-.
MILLI FOLKLOR
Üç Aylık Türk Dünyası Folklor Dergisi
Cilt: 3 Yıl: 6 Sayı : 23 Güz 1994
İÇİNDEKİLER
Halk Anlatılannin Epik Kurallan.
Azel OLRIK
Anadolu'da Türk Bakırcılık Sanatının Gelişimi.
Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY
Bize Gelen Kitaplar
Milli Folklor
Kazak Halk Akınlarında (Şairlerinde) Rüya Motifi
Dr. Metin ERGUN
Bize Gelen Dergiler.
Milli Folklor
Çingili Eskişehir'de Kullanılan Bir Nazarlık
Yrd. Doç. Dr. Ali ÇELİK
Sediğini Yenerek Alan Genç Kız Motifi ve Türk
Halk Hikayeleri.
Yrd. Doç. Dr. Nerin KOSE
Erzurum'da Aşık Kahvesi Geleneği
Dr. Dilaver DÜZGÜN
Orta Toroslar ve Makedonya Yörükleri
Halk Inapętan Karşılaştırması-1
pr. Yaşar Kaya KALAFAT
Yakutistan'da Folklor Faaliyetleri
Doç. Dr. Yuriy VASILYEV/Ali Abbas ÇINAR
Aşık Efkari'de Övgü ve Yergi.
Yrd. Dr. Maarife HACIYEVA/Şahin KÖKTÜRK
Özbek Detan Terennüm Düzeni
Muhammadcan RECEPOV
Propp Metodunun Türk Halk Müziği Araştırmalarında
Uygulanması Üzerine-Bir Deneme
Cem GÜRDAL
Grup Çalışmasının Ortaya Çıkardığı Bir Güzel Kitap:
"Risaletü'n-Nushiyye"..
Yrd. Doç. Dr. M. ?? OĞUZ
Hayat.
"Türk Halk Şiiri
Aşık Ali Rahmani
Zekeriya KARADAVUT
Yozgat Manileri.
Vasfi ADIKTI
Cigbörek..
Sevengül KARASUBAŞI
53
64
31
34
42
56
24
37
50
58
59
59
63
8
14
7
15
6
E) Dergide Trabzon ve Yozgat yöresine ait ağıtlara yer veril-
miştir.
297
Verilen görsele göre Milli Folklor dergisi ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi çıkarılamaz?
A) Dergide akademik unvana sahip kişilere ait yazılar yer al-
maktadır.
B) Türk Halk müziği araştırmalarına ait bir deneme yer almak-
Tadır.
C) Dergide Halk edebiyatı âşıklarının hayatlarına yer verilmiş-
D) Türkiye içi ve dışı Yörüklerine ait inanışların karşılaştırması-
na yer verilmiştir.
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
luluğunu malıdır. Öz kar- çırağını, kendini 7. lum di- binson, den ya- sal akıl en çir- se sa- amak endini khe- killer, bilim- mini lıdır. lidir. unu yle- ek-. MILLI FOLKLOR Üç Aylık Türk Dünyası Folklor Dergisi Cilt: 3 Yıl: 6 Sayı : 23 Güz 1994 İÇİNDEKİLER Halk Anlatılannin Epik Kurallan. Azel OLRIK Anadolu'da Türk Bakırcılık Sanatının Gelişimi. Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY Bize Gelen Kitaplar Milli Folklor Kazak Halk Akınlarında (Şairlerinde) Rüya Motifi Dr. Metin ERGUN Bize Gelen Dergiler. Milli Folklor Çingili Eskişehir'de Kullanılan Bir Nazarlık Yrd. Doç. Dr. Ali ÇELİK Sediğini Yenerek Alan Genç Kız Motifi ve Türk Halk Hikayeleri. Yrd. Doç. Dr. Nerin KOSE Erzurum'da Aşık Kahvesi Geleneği Dr. Dilaver DÜZGÜN Orta Toroslar ve Makedonya Yörükleri Halk Inapętan Karşılaştırması-1 pr. Yaşar Kaya KALAFAT Yakutistan'da Folklor Faaliyetleri Doç. Dr. Yuriy VASILYEV/Ali Abbas ÇINAR Aşık Efkari'de Övgü ve Yergi. Yrd. Dr. Maarife HACIYEVA/Şahin KÖKTÜRK Özbek Detan Terennüm Düzeni Muhammadcan RECEPOV Propp Metodunun Türk Halk Müziği Araştırmalarında Uygulanması Üzerine-Bir Deneme Cem GÜRDAL Grup Çalışmasının Ortaya Çıkardığı Bir Güzel Kitap: "Risaletü'n-Nushiyye".. Yrd. Doç. Dr. M. ?? OĞUZ Hayat. "Türk Halk Şiiri Aşık Ali Rahmani Zekeriya KARADAVUT Yozgat Manileri. Vasfi ADIKTI Cigbörek.. Sevengül KARASUBAŞI 53 64 31 34 42 56 24 37 50 58 59 59 63 8 14 7 15 6 E) Dergide Trabzon ve Yozgat yöresine ait ağıtlara yer veril- miştir. 297 Verilen görsele göre Milli Folklor dergisi ile ilgili aşağıdaki- lerden hangisi çıkarılamaz? A) Dergide akademik unvana sahip kişilere ait yazılar yer al- maktadır. B) Türk Halk müziği araştırmalarına ait bir deneme yer almak- Tadır. C) Dergide Halk edebiyatı âşıklarının hayatlarına yer verilmiş- D) Türkiye içi ve dışı Yörüklerine ait inanışların karşılaştırması- na yer verilmiştir.
İSTANBUL
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
10. Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili aşağıda verilen bilgiler-
den hangisi yanlıştır?
A) Türklerin yaşamı; tarihsel, kültürel ve toplumsal açıdan
anlatılmıştır.
B) Göktürklerin komşularıyla, kendi aralarında ve olağa-
nüstü güçlerle yaptıkları savaşlar ele alınır.
C) Hikâyeler, IX. ve XI. yüzyıllarda oluşmuş, XV. yüzyılın
sonunda yazıya geçirilmiştir.
D) Nazım - nesir karışık olarak yazılan eserin nazım bö-
lümlerinde hece ölçüsü kullanılmıştır.
EY Destandan halk hikâyeciliğine geçişin ilk ürünüdür.
12
Lise Türkçe
Halk Hikâyeleri
İSTANBUL AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 10. Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili aşağıda verilen bilgiler- den hangisi yanlıştır? A) Türklerin yaşamı; tarihsel, kültürel ve toplumsal açıdan anlatılmıştır. B) Göktürklerin komşularıyla, kendi aralarında ve olağa- nüstü güçlerle yaptıkları savaşlar ele alınır. C) Hikâyeler, IX. ve XI. yüzyıllarda oluşmuş, XV. yüzyılın sonunda yazıya geçirilmiştir. D) Nazım - nesir karışık olarak yazılan eserin nazım bö- lümlerinde hece ölçüsü kullanılmıştır. EY Destandan halk hikâyeciliğine geçişin ilk ürünüdür. 12