Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler Soruları

eis
B
35. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın yazarına ait bir
düşünce olamaz?
A) Yazar, eserinde çok iyi bilmediği varlık ya da canlıları
da anlatabilir.
B) Kendine özgü üslubu olan sanatçılar, yaşananları
gerçeğe uygun yansıtabilir.
C) Sanatın, edebiyatın amacı insanları aydınlatmak de-
ğildir.
f
D) Bir yapıtta ayrıntıların açıkça anlatılmayıp gölgede bi-
rakılması, yapıtın değerini eksiltmez.
E) Bir edebî yapıtın anlamı tam olarak anlaşılmaz..
36. Okuma kültürü; içinde okuma isteği uyanmış, yazılı kül-
tür ürünlerinin dünyasıyla tanışmış, bu dünyanın sundu-
ğu iletileri paylaşma, sorgulama yeterliğine ulaşmış, bu
dünyanın olanakları ile yaşamayı alışkanlık hâline getir-
miş bireylerin edinmiş olduğu kültürdür. Düşünen, duyar-
li bireylerin kazanması gereken temel becerilerden biri-
dir. Okuma kültürü, temelleri okul öncesi dönemde atılan
beceri ve davranışlar kümesidir. Bu kültürün edinilmesi
ve geliştirilmesindeki temel uyaranlar da yazılı ve gör-
Col kültür ürünleridir. Okuma alışkanlığının kültür hâline
nosi dönemde kurulan kitap-ço-
ominde
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
eis B 35. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın yazarına ait bir düşünce olamaz? A) Yazar, eserinde çok iyi bilmediği varlık ya da canlıları da anlatabilir. B) Kendine özgü üslubu olan sanatçılar, yaşananları gerçeğe uygun yansıtabilir. C) Sanatın, edebiyatın amacı insanları aydınlatmak de- ğildir. f D) Bir yapıtta ayrıntıların açıkça anlatılmayıp gölgede bi- rakılması, yapıtın değerini eksiltmez. E) Bir edebî yapıtın anlamı tam olarak anlaşılmaz.. 36. Okuma kültürü; içinde okuma isteği uyanmış, yazılı kül- tür ürünlerinin dünyasıyla tanışmış, bu dünyanın sundu- ğu iletileri paylaşma, sorgulama yeterliğine ulaşmış, bu dünyanın olanakları ile yaşamayı alışkanlık hâline getir- miş bireylerin edinmiş olduğu kültürdür. Düşünen, duyar- li bireylerin kazanması gereken temel becerilerden biri- dir. Okuma kültürü, temelleri okul öncesi dönemde atılan beceri ve davranışlar kümesidir. Bu kültürün edinilmesi ve geliştirilmesindeki temel uyaranlar da yazılı ve gör- Col kültür ürünleridir. Okuma alışkanlığının kültür hâline nosi dönemde kurulan kitap-ço- ominde
7
1. Mutluluk daima yakınımızdadır, onu yakalamak için
çoğu zaman elimizi uzatmak yeter.
II. Pek çok kişi mutluluğu insandan daha yüksekte
arar, bazıları da daha alçakta oysa mutluluk insa-
nın boyu hizasındadır.
Numaralanmış I. cümle ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
Q
II. cümlede vurgulanan görüş, farklı ifadelerle ve-
rilmiştir.
B) H. cümlede belirtilen durumun gerekçesi açıklan-
mıştır.
C. cümlede yer alan ifadeler çürütülmeye çalışıl-
mıştır.
pinsyitaip n
D) II. cümlede yer alan ifade ile çelişmektedir.
ATVY
cümlede ifade edilenlerle neden-sonuç ilişkisi
içerisindedir.
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
7 1. Mutluluk daima yakınımızdadır, onu yakalamak için çoğu zaman elimizi uzatmak yeter. II. Pek çok kişi mutluluğu insandan daha yüksekte arar, bazıları da daha alçakta oysa mutluluk insa- nın boyu hizasındadır. Numaralanmış I. cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Q II. cümlede vurgulanan görüş, farklı ifadelerle ve- rilmiştir. B) H. cümlede belirtilen durumun gerekçesi açıklan- mıştır. C. cümlede yer alan ifadeler çürütülmeye çalışıl- mıştır. pinsyitaip n D) II. cümlede yer alan ifade ile çelişmektedir. ATVY cümlede ifade edilenlerle neden-sonuç ilişkisi içerisindedir.
Türkçe
TYT
TEMEL YETERLİLİK TESTİ
D
X
X
XX
B
B
X
XXXXXX
A
E
X
X
X
A
X
XX
XXXXXX
K
A
A
27. Önceki kuşağın sanatçılarını, yazarlarını kendiniz için bir
tehlike olarak görmeyin. Onlara hem hayranlık duyup hem
için için öfke biriktirmenin, temel bir açıklarını yakalayarak
onları bir darbeyle yere sermenin hatta böylelikle onları ta-
rihten silip kendinize hak ettiğiniz yeri açmanın hayallerini
kurmaktan vazgeçin isterim. Bu sizi siz yapmaz. Hiç kimse
kendine bir başkasının macerası üzerinden hayat kazana-
maz. Hayranlığınızı ölülere, kıskançlığınızı yaşayanlara
bölüştürmeyin. Hayat çıkmayan yerden sanat da çıkmaz.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yaşayan sanatçılara hayranlık duymak, bir zafiyet
göstergesidir.
B
X
XXXXXX
54
B) Sanatçı kıskançlığı, kendi çağdaşlarını çekememek
demektir.
S
af
C) Başka yazarların yaşadıklarına yönelik eleştiriler üze-
rinden kişi kendini var edemez.
D) Hayranlığı ve öfkeyi bir arada yaşayan sanatçıların
yaratıcılığından söz edilemez.
K
X
E) Nitelikli sanat eserinin yeşerdiği yerde, hayranlık du-
yulan sanatçılar fazladır.
XX
Yalnızca
28. Yenilik karşıtı değilim. Bugün savunduğumuz doğrular ile
dün savunduğumuz doğrular aynı nihayetinde.
yaratım ve sunum biçimi farklı. Günümüzde fotoğraf sa-
natını sürdürmek için çaba sarf eden kişiler ve
kurumlar
tümünün Ben
&
29. E
S
ök & dakika
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
Türkçe TYT TEMEL YETERLİLİK TESTİ D X X XX B B X XXXXXX A E X X X A X XX XXXXXX K A A 27. Önceki kuşağın sanatçılarını, yazarlarını kendiniz için bir tehlike olarak görmeyin. Onlara hem hayranlık duyup hem için için öfke biriktirmenin, temel bir açıklarını yakalayarak onları bir darbeyle yere sermenin hatta böylelikle onları ta- rihten silip kendinize hak ettiğiniz yeri açmanın hayallerini kurmaktan vazgeçin isterim. Bu sizi siz yapmaz. Hiç kimse kendine bir başkasının macerası üzerinden hayat kazana- maz. Hayranlığınızı ölülere, kıskançlığınızı yaşayanlara bölüştürmeyin. Hayat çıkmayan yerden sanat da çıkmaz. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Yaşayan sanatçılara hayranlık duymak, bir zafiyet göstergesidir. B X XXXXXX 54 B) Sanatçı kıskançlığı, kendi çağdaşlarını çekememek demektir. S af C) Başka yazarların yaşadıklarına yönelik eleştiriler üze- rinden kişi kendini var edemez. D) Hayranlığı ve öfkeyi bir arada yaşayan sanatçıların yaratıcılığından söz edilemez. K X E) Nitelikli sanat eserinin yeşerdiği yerde, hayranlık du- yulan sanatçılar fazladır. XX Yalnızca 28. Yenilik karşıtı değilim. Bugün savunduğumuz doğrular ile dün savunduğumuz doğrular aynı nihayetinde. yaratım ve sunum biçimi farklı. Günümüzde fotoğraf sa- natını sürdürmek için çaba sarf eden kişiler ve kurumlar tümünün Ben & 29. E S ök & dakika
23. Hayal ettiklerimizin gerçekleşmeme hâli de denebilir
hayal kırıklığına. Ayrıca olmasını çok istediğimiz hâlde
hayal ettiğimizin olmaması, umudun kırılması, yara alması,
zarar görmesi, beklenene ulaşamamak, istediğimiz
gibi olmaması, bir şeylerin ters gitmesi durumudur.
Ancak hayal kırıklığına uğramak kadar hayal kırıklığına
uğratmak da insan için oldukça korkutucu görünmektedir.
Uzmanlara göre, çocukluktan itibaren öğrenilen bu duygu
ise bireyler üzerinde baskı yaratmaktadır. İnsanlar bu
duygularıyla baş etmeyi öğrenmekte zorlanabilir. Hayal
kırıklığı yaşanmaması için beklentilerin gerçeklerle uyumlu
olmasını öğretmek ve bunu çocukluktan itibaren sağlamak
gereklidir.
Düşüncenin akışına göre bu parçanın başına
aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
Ainsanın, hayallerini gerçekleştirmek için bütün gücüyle
uğraşması gerekmektedir.
B Hayal kırıklığı, yaşamdan istediğini ve insanoğlundan
beklediğini bulamamaktır.
Insan bir kez hayal kırıklığına uğradı mı bir daha kolay
kolay gelemez kendine.
Hayal kırıklığına uğramamak için insanlardan
beklentilerimizi ölçülü tutmak zorundayız.
Hayal etmek, bir şeyi yapmanın ya da başarmanın
olmazsa olmaz ilk adımıdır.
2
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
23. Hayal ettiklerimizin gerçekleşmeme hâli de denebilir hayal kırıklığına. Ayrıca olmasını çok istediğimiz hâlde hayal ettiğimizin olmaması, umudun kırılması, yara alması, zarar görmesi, beklenene ulaşamamak, istediğimiz gibi olmaması, bir şeylerin ters gitmesi durumudur. Ancak hayal kırıklığına uğramak kadar hayal kırıklığına uğratmak da insan için oldukça korkutucu görünmektedir. Uzmanlara göre, çocukluktan itibaren öğrenilen bu duygu ise bireyler üzerinde baskı yaratmaktadır. İnsanlar bu duygularıyla baş etmeyi öğrenmekte zorlanabilir. Hayal kırıklığı yaşanmaması için beklentilerin gerçeklerle uyumlu olmasını öğretmek ve bunu çocukluktan itibaren sağlamak gereklidir. Düşüncenin akışına göre bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Ainsanın, hayallerini gerçekleştirmek için bütün gücüyle uğraşması gerekmektedir. B Hayal kırıklığı, yaşamdan istediğini ve insanoğlundan beklediğini bulamamaktır. Insan bir kez hayal kırıklığına uğradı mı bir daha kolay kolay gelemez kendine. Hayal kırıklığına uğramamak için insanlardan beklentilerimizi ölçülü tutmak zorundayız. Hayal etmek, bir şeyi yapmanın ya da başarmanın olmazsa olmaz ilk adımıdır. 2
vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ay
1.
Avrupa Hun Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında
447 yılında imzalanan Anatolyus Antlaşması'nda yer
alan,
• Sınır şehri Niş'te pazar kurulacak,
• Bizans savaş tazminatı ödeyecek,
• Bizans'ın daha önceden ödediği vergi üç katına
çıkarılacak,
• Bizans'ın or bulundurabileceği alanlar kısıtlanacak.
maddeleri dikkate alındığında Avrupa Hun Devleti ile
ilgili olarak;
ticari faaliyetleri önemsediği,
Bizans'a siyasi üstünlük sağladığı,
Batı Roma İmparatorluğu'nu siyasi ve askerî yönden
kayba uğrattığı
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) II ve III
E) II ve III
I ve II
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ay 1. Avrupa Hun Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında 447 yılında imzalanan Anatolyus Antlaşması'nda yer alan, • Sınır şehri Niş'te pazar kurulacak, • Bizans savaş tazminatı ödeyecek, • Bizans'ın daha önceden ödediği vergi üç katına çıkarılacak, • Bizans'ın or bulundurabileceği alanlar kısıtlanacak. maddeleri dikkate alındığında Avrupa Hun Devleti ile ilgili olarak; ticari faaliyetleri önemsediği, Bizans'a siyasi üstünlük sağladığı, Batı Roma İmparatorluğu'nu siyasi ve askerî yönden kayba uğrattığı ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? B) Yalnız II A) Yalnız I D) II ve III E) II ve III I ve II
çin
abi
eri
r.
e
2. (1) Ele alacağım kitap, bir seri dâhilinde yazılmışsa ve
ben o serinin önceki kitaplarını okumamışsam o kitap
hakkında yazı yazmayı kabul etmem. (II) Fakat herhangi bir
seriye dâhil olmayan bir kitapta yazarın külliyatına hâkim
olmak şart değil bana göre. ((III)Eğer yazarın külliyatına
hâkimseniz bu elbette iyi bir şeydir ve yazıya derinlik katar.
(IV) Fakat o kitabı yazarın yolculuğundan bağımsız olarak
da değerlendirmek mümkündür bana göre. (V) Çünkü
eleştiri yazısının merkezi yazar değil, eleştiriye konu olan
kitaptır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde "bir
konuda birikimli olmanın yararlarından" söz edilmektedir?
B) II
D) IV
E) V
AM
C) IIL
Süslü ve gösterişli says
almak
B) Gerçek yaşamda göre
vermek
C) Her an karşılaşılabil
kaleme almak
Gerçekliği sanata
E) Yaşamı acı tatlı bu
5. 2028'e kadar sürm
Ay yörüngesinde
basamak olarak ke
düzenlenmesi he
Bu cümlede aş
Aronging
D) T
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
çin abi eri r. e 2. (1) Ele alacağım kitap, bir seri dâhilinde yazılmışsa ve ben o serinin önceki kitaplarını okumamışsam o kitap hakkında yazı yazmayı kabul etmem. (II) Fakat herhangi bir seriye dâhil olmayan bir kitapta yazarın külliyatına hâkim olmak şart değil bana göre. ((III)Eğer yazarın külliyatına hâkimseniz bu elbette iyi bir şeydir ve yazıya derinlik katar. (IV) Fakat o kitabı yazarın yolculuğundan bağımsız olarak da değerlendirmek mümkündür bana göre. (V) Çünkü eleştiri yazısının merkezi yazar değil, eleştiriye konu olan kitaptır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde "bir konuda birikimli olmanın yararlarından" söz edilmektedir? B) II D) IV E) V AM C) IIL Süslü ve gösterişli says almak B) Gerçek yaşamda göre vermek C) Her an karşılaşılabil kaleme almak Gerçekliği sanata E) Yaşamı acı tatlı bu 5. 2028'e kadar sürm Ay yörüngesinde basamak olarak ke düzenlenmesi he Bu cümlede aş Aronging D) T
TYT
1.
TÜRKÇE TESTİ
1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
İstanbul Üniversitesi Almanca Mütercim Tercümanlık
Bölümünün kurulmasından bu yana edebiyat derslerinin
yanı sıra yazın çevirisi ve çeviri eleştirisi dersleri veren
Çağlar Tanyeri'yle bir araya gelince elbette en çok
akademik eğitimle çeviri pratiğini konuştuk. Ben çeviri
eleştirisinin yazılmadığından şikâyet edecektim ki ters
köşe yapıp o bana sordu: "Peki, edebiyat eleştirisi yazılıyor
mu?" Haksız değil tabii. Biz yine de çeviri eleştirisinin
neden yazılamadığını, akademisyenlerin niye eleştiri
yazmaktan uzak durduklarını ve hepsinden önemlisi bir
çeviri eleştirisinin nasıl olması gerektiğini uzun uzadıya
konuştuk.
Bu parçadaki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek
bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?
Sorulardan bunaldığı zamanlarda yüzünde oluşan garip
ifade nedeniyle sorulara ara verirdik.
B) Sıfırcı Necmiye, sınavlarda beklediğimiz yerlerden tek
soru sormayıp hepimizi şoke ederdi.
Asık bir suratla içeri girince çok istediği bir şeyin
olmadığını anında anlar, sesimizi çıkarmazdık.
3. Petr
gelm
sür
Bu
ar
k
D) Geleceğe dair onca hayalinden bir tekini bile
gerçekleştirememiş ve hayata küsmüştü.
Farklı düşünceleri nedeniyle çevresinde kimse olmadı,
olanlar da çıkar peşinde olan kişilerdi.
F
4
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
TYT 1. TÜRKÇE TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. İstanbul Üniversitesi Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümünün kurulmasından bu yana edebiyat derslerinin yanı sıra yazın çevirisi ve çeviri eleştirisi dersleri veren Çağlar Tanyeri'yle bir araya gelince elbette en çok akademik eğitimle çeviri pratiğini konuştuk. Ben çeviri eleştirisinin yazılmadığından şikâyet edecektim ki ters köşe yapıp o bana sordu: "Peki, edebiyat eleştirisi yazılıyor mu?" Haksız değil tabii. Biz yine de çeviri eleştirisinin neden yazılamadığını, akademisyenlerin niye eleştiri yazmaktan uzak durduklarını ve hepsinden önemlisi bir çeviri eleştirisinin nasıl olması gerektiğini uzun uzadıya konuştuk. Bu parçadaki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? Sorulardan bunaldığı zamanlarda yüzünde oluşan garip ifade nedeniyle sorulara ara verirdik. B) Sıfırcı Necmiye, sınavlarda beklediğimiz yerlerden tek soru sormayıp hepimizi şoke ederdi. Asık bir suratla içeri girince çok istediği bir şeyin olmadığını anında anlar, sesimizi çıkarmazdık. 3. Petr gelm sür Bu ar k D) Geleceğe dair onca hayalinden bir tekini bile gerçekleştirememiş ve hayata küsmüştü. Farklı düşünceleri nedeniyle çevresinde kimse olmadı, olanlar da çıkar peşinde olan kişilerdi. F 4
33. Eleştirmen:
- Ozanın toplum içinde bir sorumluluğu olmalı, görüşün-
den hareketle, ozanın sorumluluğunu nasıl duyuyor, nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Şair:
- Toplumsal sorumluluğu üstlenen ozanlar, bunu yoğun
biçimde duyumsar. Onların görevi, hayatın değiştirilmesi-
ne katılmak, şiirleriyle hayatın değiştirilebilir olduğunu hiç
durmadan vurgulamaktır. Bunu yaparken tekil davrana-
mayız. Birimizin yazdığı ötekilerinkiyle bütünlenir. Giderek
yaşamın bir parçası olur.
Aşağıdaki yargılardan hangisinin bu diyalogdaki şai-
rin sanat anlayışıyla örtüştüğü söylenebilir?
A) Sanatçı, toplumda yaşananları sanatlı bir dille anlatıp
okurda estetik bir farkındalık yaratmalıdır.
B) Şiir, sanat, kültür üstüne kaleme alınan yazıların dö-
nemsel yönelimlerin dışına çıkması, geneli yansıtabil-
mesi önemlidir.
C) Şiirlerim; aşk sevgi, ayrılık, yalnızlık, özlem gibi çeşitli
acılarımın, sevinçlerimin birleşimi ve sanatçı kişiliği-
min bir parçasıdır.
D) Benim şiirim, halk şiirinin uzantısı değildir ama şiirimin
yaslanması gereken geleneğin öncelikle kendi gele-
neğimiz olduğunun farkındayım.
E) Yaşamın değişimine katkı sunmak, mevcut şartların
değişebilir olduğunu vurgulamak, şiirlerimi yazış ama-
cımdır.
san, var olduğu andan bu yana kon
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
33. Eleştirmen: - Ozanın toplum içinde bir sorumluluğu olmalı, görüşün- den hareketle, ozanın sorumluluğunu nasıl duyuyor, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şair: - Toplumsal sorumluluğu üstlenen ozanlar, bunu yoğun biçimde duyumsar. Onların görevi, hayatın değiştirilmesi- ne katılmak, şiirleriyle hayatın değiştirilebilir olduğunu hiç durmadan vurgulamaktır. Bunu yaparken tekil davrana- mayız. Birimizin yazdığı ötekilerinkiyle bütünlenir. Giderek yaşamın bir parçası olur. Aşağıdaki yargılardan hangisinin bu diyalogdaki şai- rin sanat anlayışıyla örtüştüğü söylenebilir? A) Sanatçı, toplumda yaşananları sanatlı bir dille anlatıp okurda estetik bir farkındalık yaratmalıdır. B) Şiir, sanat, kültür üstüne kaleme alınan yazıların dö- nemsel yönelimlerin dışına çıkması, geneli yansıtabil- mesi önemlidir. C) Şiirlerim; aşk sevgi, ayrılık, yalnızlık, özlem gibi çeşitli acılarımın, sevinçlerimin birleşimi ve sanatçı kişiliği- min bir parçasıdır. D) Benim şiirim, halk şiirinin uzantısı değildir ama şiirimin yaslanması gereken geleneğin öncelikle kendi gele- neğimiz olduğunun farkındayım. E) Yaşamın değişimine katkı sunmak, mevcut şartların değişebilir olduğunu vurgulamak, şiirlerimi yazış ama- cımdır. san, var olduğu andan bu yana kon
Deneme
19. (1) Mimarlık veya mimari; binaları ve diğer fiziki yapıları ta-
sarlama, kurma sanatı ve bilimidir. (II) İnsanların yaşamını
kolaylaştırmak ve barınma, dinlenme, çalışma, eğlenme
gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak üzere gerekli
mekânları, işlevsel gereksinmeleri, ekonomik ve teknik
olanaklarla bağdaştırarak estetik yaratıcılıkla inşa etme
sanatı; başka bir tanımlamayla yapıları ve fiziksel çevreyi
uygun ölçülerde tasarlama ve inşa etme sanatı ve bilimidir.
(III) Mimarlık evrensel bir meslek olup insanlık tarihinin her
döneminde önemli olmuştur. (IV) İnsan barınmak, yaşamak
ve doğa şartlarından korunmak için bir mekân ihtiyacı duyar
ve bu mekânı kendine özgü kültürel, fonksiyonel, teknik ve
farklı zevklerde yaratır (V) Dini yapıların tanrıya ulaşma
arzusundan, iktidarı simgeleyen saraylara ya da bir kentin
dokusunu oluşturan basit konut tiplemelerine kadar her türlü
açık ve kapalı mekânı tasarlar. (VI) Tasarlanan şeye yahut
mekâna göre günümüzde birçok mimarlık dalı ortaya çıkmış-
tır: İç mimarlık, peyzaj mimarlığı, restorasyon mimarlığı...
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf
hangi cümleyle başlar?
A) II
B) III C) IV
D) V
E) VI
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
Deneme 19. (1) Mimarlık veya mimari; binaları ve diğer fiziki yapıları ta- sarlama, kurma sanatı ve bilimidir. (II) İnsanların yaşamını kolaylaştırmak ve barınma, dinlenme, çalışma, eğlenme gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak üzere gerekli mekânları, işlevsel gereksinmeleri, ekonomik ve teknik olanaklarla bağdaştırarak estetik yaratıcılıkla inşa etme sanatı; başka bir tanımlamayla yapıları ve fiziksel çevreyi uygun ölçülerde tasarlama ve inşa etme sanatı ve bilimidir. (III) Mimarlık evrensel bir meslek olup insanlık tarihinin her döneminde önemli olmuştur. (IV) İnsan barınmak, yaşamak ve doğa şartlarından korunmak için bir mekân ihtiyacı duyar ve bu mekânı kendine özgü kültürel, fonksiyonel, teknik ve farklı zevklerde yaratır (V) Dini yapıların tanrıya ulaşma arzusundan, iktidarı simgeleyen saraylara ya da bir kentin dokusunu oluşturan basit konut tiplemelerine kadar her türlü açık ve kapalı mekânı tasarlar. (VI) Tasarlanan şeye yahut mekâna göre günümüzde birçok mimarlık dalı ortaya çıkmış- tır: İç mimarlık, peyzaj mimarlığı, restorasyon mimarlığı... Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? A) II B) III C) IV D) V E) VI
30. Ressamlar, perspektifle birlikte işık ve gölge oyunlarını kul-
lanarak resimlerin sanki gerçekmiş gibi görünmesini sağlar.
Oysaki üzerine resim yapılan yüzey iki boyutludur. Diğer bir
ifadeyle üç boyutlu dünya, iki boyutlu kâğıt üzerine aktarı-
lır ve bu yapılırken optik bir yanılsama yaratılır. Resimde
kullanılan ışık, gölge ve perspektif sabittir. Yani ressam
doğrudan karşıya bakan birini çizdiğinde siz hangi açıdan
bakarsanız bakın resimdeki kişiyi tam karşınızdaymış gibi
görür, onun size baktığını düşünürsünüz. Ancak aynı şeyi
karşınızda gerçek bir insan varken denediğinizde resimdeki
bu yanılsama gerçekleşmez.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ula-
şılamaz?
metal Wine
A) Optik yanılsama, gerçek nesnelerin iki boyutlu kâğıt
üzerine yansıtılmasıdır.
B) Resimde gerçeklik hissi, perspektifle birlikte işık ve göl-
ge teknikleriyle sağlanır.
C) Üç boyutlu resim çiziminde perspektif, ışık ve gölge sa-
bit olmaz.
D) Lark ve gölge, doğada dönüşüp değiştiği gibi sanatta da
değişimlere uğrar.
E) Resimde yanılsamanın gerçekleşmesi, nesnelerin sa-
bitliği ya da hareketliliğine bağlıdır.
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
30. Ressamlar, perspektifle birlikte işık ve gölge oyunlarını kul- lanarak resimlerin sanki gerçekmiş gibi görünmesini sağlar. Oysaki üzerine resim yapılan yüzey iki boyutludur. Diğer bir ifadeyle üç boyutlu dünya, iki boyutlu kâğıt üzerine aktarı- lır ve bu yapılırken optik bir yanılsama yaratılır. Resimde kullanılan ışık, gölge ve perspektif sabittir. Yani ressam doğrudan karşıya bakan birini çizdiğinde siz hangi açıdan bakarsanız bakın resimdeki kişiyi tam karşınızdaymış gibi görür, onun size baktığını düşünürsünüz. Ancak aynı şeyi karşınızda gerçek bir insan varken denediğinizde resimdeki bu yanılsama gerçekleşmez. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ula- şılamaz? metal Wine A) Optik yanılsama, gerçek nesnelerin iki boyutlu kâğıt üzerine yansıtılmasıdır. B) Resimde gerçeklik hissi, perspektifle birlikte işık ve göl- ge teknikleriyle sağlanır. C) Üç boyutlu resim çiziminde perspektif, ışık ve gölge sa- bit olmaz. D) Lark ve gölge, doğada dönüşüp değiştiği gibi sanatta da değişimlere uğrar. E) Resimde yanılsamanın gerçekleşmesi, nesnelerin sa- bitliği ya da hareketliliğine bağlıdır.
35. Tüm sanat dalları içinde insan ruhu üzerinde en derin
etkiyi bırakan sanatın müzik olduğu kabul edilmektedir.
Müzik toplumla etkileşip bütünleşen sanatların başın-
da yer alır. Bir milletin gelişmişlik düzeyini belirlemede
müzik, önemli bir göstergedi Toplumsal bir olgu olan
müziğin geldiği nokta, toplumun geldiği noktayla paralel-
lik gösterir. Çin filozofu Konfüçyüs, kişiler ve toplumlar
üzerinde müziğin etkisini şöyle tarif etmiştir: "Bir milletin
mutlu ve ahlaklı bir şekilde idare edilip edilmediğini anla-
mak isterseniz o mepteketin müziğini dinleyiniz. Müzik
devlet kurar, devlet yıkar." Eski Yunan filozoflarından
Eflatun ve Aristo da müziğe büyük önem vermiş; gerek
özgür insanın yetişmesinde gerekse şehir devletinin
yönetimi düzeninde müziğe düşen rolü araştırmış, ince-
lemişlerdir.
Bu parçadan müzikle ilgili olarak
Bazı düşünürler müziğin devlet yönetiminde önemli
bir faktör olduğunu ileri sürmüştür.
Müzik bir toplumun medeniyet seviyesinin ölçütlerin-
dendir.
Güzel sanatlar dallarından biri olan müzik, insanın iç
dünyası üzerinde oldukça tesirlidir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve 11
JHH.
D) I ve I
B) I, II yell
C) I ve III
E) Yalnız til
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
35. Tüm sanat dalları içinde insan ruhu üzerinde en derin etkiyi bırakan sanatın müzik olduğu kabul edilmektedir. Müzik toplumla etkileşip bütünleşen sanatların başın- da yer alır. Bir milletin gelişmişlik düzeyini belirlemede müzik, önemli bir göstergedi Toplumsal bir olgu olan müziğin geldiği nokta, toplumun geldiği noktayla paralel- lik gösterir. Çin filozofu Konfüçyüs, kişiler ve toplumlar üzerinde müziğin etkisini şöyle tarif etmiştir: "Bir milletin mutlu ve ahlaklı bir şekilde idare edilip edilmediğini anla- mak isterseniz o mepteketin müziğini dinleyiniz. Müzik devlet kurar, devlet yıkar." Eski Yunan filozoflarından Eflatun ve Aristo da müziğe büyük önem vermiş; gerek özgür insanın yetişmesinde gerekse şehir devletinin yönetimi düzeninde müziğe düşen rolü araştırmış, ince- lemişlerdir. Bu parçadan müzikle ilgili olarak Bazı düşünürler müziğin devlet yönetiminde önemli bir faktör olduğunu ileri sürmüştür. Müzik bir toplumun medeniyet seviyesinin ölçütlerin- dendir. Güzel sanatlar dallarından biri olan müzik, insanın iç dünyası üzerinde oldukça tesirlidir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) I ve 11 JHH. D) I ve I B) I, II yell C) I ve III E) Yalnız til
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER-1
17. Her şeyi yararlık düşüncesi ve duygusuyla anlamlandırmaya çalışan
Romalılar, esası insanın mutluluğu üzerine kurgulanmış bir düşünce
platformunda pratiğe yönelmişti. Bu yönelimle öncelikle büyük yol-
lar, köprüler, limanlar yaptılar ve geniş tarım alanları yaratabilmek
için bataklıkları kuruttular. Her şehrin kendisini besleyecek kadar
tarım arazisine sahip olmasını kural hâline getiren Roma kralları
aynı zamanda şehrin temiz ve yeterli içme suyuna sahip olmasını
da önemsiyordu. Bu nedenle Roma Dönemi'nin en gözde mesleği
mimarlık ve mühendislik olmuştu. Dönemin önemli mühendislerin-
den biri olan Frontinus, Roma'ya su getirme işiyle görevlendirilmiş;
benzer şekilde tarihte yer etmiş bir diğer mimar olan Agrippa da
çeşitli dinî ve siyasi yapılar tasarlamış ve bunları yapmıştır. Ancak
mimarlık hakkında yazdığı kitap ve çizdiği planlarla zamanını aşan
bir üne kavuşan Vitruvius'tur.
Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?
A) Geçmişten günümüze şehirlerin önemli sorunlarından biri de su
temini olmuştur.
B) Vitruvius, öldükten sonra da şöhreti sürmüş bir Roma Dönemi
mimarıdır.
C) Mimarlık ve mühendislik, toplumsal yararlılık üzerine kurulduğu
için günümüzde de hâlâ gözde mesleklerdir.
D) Roma Dönemi'nde Frontinus ve Agrippa mimarlığın pratiğiyle
değil, teorisiyle ilgilenmiş önemli isimlerdir.
E) Faydacılık, Roma felsefesinin temel özelliğidir; bu nedenle sa-
nat eserleri Roma Dönemi'nde geri planda kalmıştır.
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER-1 17. Her şeyi yararlık düşüncesi ve duygusuyla anlamlandırmaya çalışan Romalılar, esası insanın mutluluğu üzerine kurgulanmış bir düşünce platformunda pratiğe yönelmişti. Bu yönelimle öncelikle büyük yol- lar, köprüler, limanlar yaptılar ve geniş tarım alanları yaratabilmek için bataklıkları kuruttular. Her şehrin kendisini besleyecek kadar tarım arazisine sahip olmasını kural hâline getiren Roma kralları aynı zamanda şehrin temiz ve yeterli içme suyuna sahip olmasını da önemsiyordu. Bu nedenle Roma Dönemi'nin en gözde mesleği mimarlık ve mühendislik olmuştu. Dönemin önemli mühendislerin- den biri olan Frontinus, Roma'ya su getirme işiyle görevlendirilmiş; benzer şekilde tarihte yer etmiş bir diğer mimar olan Agrippa da çeşitli dinî ve siyasi yapılar tasarlamış ve bunları yapmıştır. Ancak mimarlık hakkında yazdığı kitap ve çizdiği planlarla zamanını aşan bir üne kavuşan Vitruvius'tur. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? A) Geçmişten günümüze şehirlerin önemli sorunlarından biri de su temini olmuştur. B) Vitruvius, öldükten sonra da şöhreti sürmüş bir Roma Dönemi mimarıdır. C) Mimarlık ve mühendislik, toplumsal yararlılık üzerine kurulduğu için günümüzde de hâlâ gözde mesleklerdir. D) Roma Dönemi'nde Frontinus ve Agrippa mimarlığın pratiğiyle değil, teorisiyle ilgilenmiş önemli isimlerdir. E) Faydacılık, Roma felsefesinin temel özelliğidir; bu nedenle sa- nat eserleri Roma Dönemi'nde geri planda kalmıştır.
at
ak
al-
ir-
In
a-
ta
ru
SI
ti-
ra
k-
3
U-
e-
en
Ein
m-
ģ-
e-
le
71-
ya
sti-
el-
en
ril-
ük
ok
37-38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
(1) Toplum için olumsuzluk yaratan kişilerin cezalandırılma ama-
cıyla kapalı bir yere koyulmaları eski bir uygulamadır. (II) Bati
dünyasında 19. yüzyılın ortalarından önce birçok suçun cezası
ölümken bazı suçlular da cezalarını sömürgelerdeki kamplarda
çekerlerdi. (III) İngiltere'de II. Henry'nin buyruğuyla yapılan ilk
cezaevleri olarak genellikle kale burçları kullanılırdı ve bura-
larda sadece yargılanmayı, ceza kamplarına gönderilmeyi ya
da ölümü bekleyen suçlular tutulurdu. (IV) 18. ve 19. yüzyıllarda
yapımı yaygınlaşan ve yeni düzenlemeler getirilen Avrupa'da
bugünkü anlamda ilk cezaevi 16. yüzyılda İngiltere'nin hemen
yanı başında Hollanda'da açıldı (VBu dönemde bazı cezaev-
lerinde tutuklular sürekli olarak birbirinden ayrı tutulurken bazı
cezaevlerinde tutukluların birlikte çalışmalarına izin veriliyor
ama konuşmaları yasaklanıyor, geceleri de ayrı hücrelerde ya-
tırılıyorlardı. (VI) Hücrede tek başına tutulan hükümlüler ancak
ziyaretçisiyle ve cezaevi görevlileriyle görüşebilirken 1900'lere
gelindiğinde hücre cezası, yalnızca bir disiplin önlemi olarak kul-
lanılmaya başlandı. (VII) Cezaevlerinin, tutukluları insanca ko-
şullarda barındırması ve onlara dışarı çıktıklarında dürüst bir
yaşam sürdürebilmeleri için hazırlanması amaçlanır ancak her
zaman bu amaca ulaşıldığı söylenemez.
37. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf nu-
maralanmış cümlelerden hangisiyle başlar??
B) IV.
38.
A) III.
D) VI.
Tar
Tarihî açıdan cezaevlerinin başlangıçta günümüzdekin-
den farklı bir fonksiyonu olduğuna
II. Cezaevlerinin kurumsallaşma sürecinin Batı'da en az iki
asrı aldığına
ve III
E) VII.
III. Yargılanmayı, kamplara gönderilmeyi ve ölümü bekle-
yen suçluların bir arada tutulduğuna
bananinder
ayn.
Bu parçada cezaeviyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden
hangilerine değinilmemiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve II
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
at ak al- ir- In a- ta ru SI ti- ra k- 3 U- e- en Ein m- ģ- e- le 71- ya sti- el- en ril- ük ok 37-38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. (1) Toplum için olumsuzluk yaratan kişilerin cezalandırılma ama- cıyla kapalı bir yere koyulmaları eski bir uygulamadır. (II) Bati dünyasında 19. yüzyılın ortalarından önce birçok suçun cezası ölümken bazı suçlular da cezalarını sömürgelerdeki kamplarda çekerlerdi. (III) İngiltere'de II. Henry'nin buyruğuyla yapılan ilk cezaevleri olarak genellikle kale burçları kullanılırdı ve bura- larda sadece yargılanmayı, ceza kamplarına gönderilmeyi ya da ölümü bekleyen suçlular tutulurdu. (IV) 18. ve 19. yüzyıllarda yapımı yaygınlaşan ve yeni düzenlemeler getirilen Avrupa'da bugünkü anlamda ilk cezaevi 16. yüzyılda İngiltere'nin hemen yanı başında Hollanda'da açıldı (VBu dönemde bazı cezaev- lerinde tutuklular sürekli olarak birbirinden ayrı tutulurken bazı cezaevlerinde tutukluların birlikte çalışmalarına izin veriliyor ama konuşmaları yasaklanıyor, geceleri de ayrı hücrelerde ya- tırılıyorlardı. (VI) Hücrede tek başına tutulan hükümlüler ancak ziyaretçisiyle ve cezaevi görevlileriyle görüşebilirken 1900'lere gelindiğinde hücre cezası, yalnızca bir disiplin önlemi olarak kul- lanılmaya başlandı. (VII) Cezaevlerinin, tutukluları insanca ko- şullarda barındırması ve onlara dışarı çıktıklarında dürüst bir yaşam sürdürebilmeleri için hazırlanması amaçlanır ancak her zaman bu amaca ulaşıldığı söylenemez. 37. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf nu- maralanmış cümlelerden hangisiyle başlar?? B) IV. 38. A) III. D) VI. Tar Tarihî açıdan cezaevlerinin başlangıçta günümüzdekin- den farklı bir fonksiyonu olduğuna II. Cezaevlerinin kurumsallaşma sürecinin Batı'da en az iki asrı aldığına ve III E) VII. III. Yargılanmayı, kamplara gönderilmeyi ve ölümü bekle- yen suçluların bir arada tutulduğuna bananinder ayn. Bu parçada cezaeviyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangilerine değinilmemiştir? A) Yalnız I B) Yalnız III E) II ve III C) I ve II
aragrafın Şifresi - TÜRKÇE DENEMELERİ
Haruki Murakami, "Rüzgânın Şarkısını Dinle" adlı ilk
romanını İngilizce yazmaya başladı, sonradan Japonca
devam etti. 2013 yılında New Yorker dergisine,
"Sadece Ingilizce nasıl göründüğünü anlamak için
bunu yaptım." dedi. 2015 yılında ise bir edebiyat
sitesine şunlan söyledi: "İngilizce kompozisyon yazma
konusunda başarılı olmadığımı anladım. Yine de bu
deneyim benim için bir egzersiz oldu. Sadece Ingilizce
basit cümleler kurabiliyordum. Kaba ve derinliği
olmayan bir düzyazıydı. Kendimi bu şekilde ifade
etmeye çalışırken adım adım kendime özgü bir ritim
yakaladım."
31. Bu parçada geçen Haruki Murakami ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Birden çok dilde eser yazmayı denemiştir.
B)
Öz eleştiri yapmaktan kaçınmaz.
C) Roman türünde birden çok eser vermiştir.
D)
Kendine özgü bir tarzı vardır.
Japon edebiyatının en önemli yazandır.
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
aragrafın Şifresi - TÜRKÇE DENEMELERİ Haruki Murakami, "Rüzgânın Şarkısını Dinle" adlı ilk romanını İngilizce yazmaya başladı, sonradan Japonca devam etti. 2013 yılında New Yorker dergisine, "Sadece Ingilizce nasıl göründüğünü anlamak için bunu yaptım." dedi. 2015 yılında ise bir edebiyat sitesine şunlan söyledi: "İngilizce kompozisyon yazma konusunda başarılı olmadığımı anladım. Yine de bu deneyim benim için bir egzersiz oldu. Sadece Ingilizce basit cümleler kurabiliyordum. Kaba ve derinliği olmayan bir düzyazıydı. Kendimi bu şekilde ifade etmeye çalışırken adım adım kendime özgü bir ritim yakaladım." 31. Bu parçada geçen Haruki Murakami ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Birden çok dilde eser yazmayı denemiştir. B) Öz eleştiri yapmaktan kaçınmaz. C) Roman türünde birden çok eser vermiştir. D) Kendine özgü bir tarzı vardır. Japon edebiyatının en önemli yazandır.
(0X.67
TYT/Türkçe
30. Antalya-Kekova'da yer alan Simena Antik Kenti,
bölgenin doğal güzelliğine güzellik katan önemli
tarihi değerlerden biridir. Kentin içerisinde yer alan
yazıtlar, tarihinin MO IV. yüzyıla kadar uzandığını
göstermektedir. Simena kentinin günümüzdeki ismi
Kaleköy olarak bilinmektedir. Kentin günümüze kadar
ulaşmış, âdeta simgesi haline gelen ve Orta Çağ
surlarından oluşan kalesi; muhteşem bir Kekova
manzarasına ev sahipliği yapmaktadır. Simena Antik
Kenti, tatil bölgesinde yer almasının etkisiyle yalnızca
ülkemizden değil dünyanın dört bir yanından gelen
yabancı turistlerin de sezon boyunca bölgede en çok
ziyaret ettiği durakların başında gelmektedir.
Bu parçada geçen Simena Antik Kenti ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
B
A) Coğrafi konumu hakkında bilgi verilentştir.
B) Tarihi hakkında çıkarımda bulunulmuştur.
C) Orta Çağ'da bir kale tarafından korunduğu
belirtilmiştir.
X
D) Günümüzde farklı bir isimle anıldığından
bahsedilmiştir.
E) Yıl içinde yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret
edildiği söylenmiştir.
B
32. Aşağıda
mücadel
vermekt
A) Kişi
gün!
proc
sah
seb
eks
B) Ert
ya
be
bo
ge
ilc
C) G
D)
meti
ya c
E)
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
(0X.67 TYT/Türkçe 30. Antalya-Kekova'da yer alan Simena Antik Kenti, bölgenin doğal güzelliğine güzellik katan önemli tarihi değerlerden biridir. Kentin içerisinde yer alan yazıtlar, tarihinin MO IV. yüzyıla kadar uzandığını göstermektedir. Simena kentinin günümüzdeki ismi Kaleköy olarak bilinmektedir. Kentin günümüze kadar ulaşmış, âdeta simgesi haline gelen ve Orta Çağ surlarından oluşan kalesi; muhteşem bir Kekova manzarasına ev sahipliği yapmaktadır. Simena Antik Kenti, tatil bölgesinde yer almasının etkisiyle yalnızca ülkemizden değil dünyanın dört bir yanından gelen yabancı turistlerin de sezon boyunca bölgede en çok ziyaret ettiği durakların başında gelmektedir. Bu parçada geçen Simena Antik Kenti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? B A) Coğrafi konumu hakkında bilgi verilentştir. B) Tarihi hakkında çıkarımda bulunulmuştur. C) Orta Çağ'da bir kale tarafından korunduğu belirtilmiştir. X D) Günümüzde farklı bir isimle anıldığından bahsedilmiştir. E) Yıl içinde yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edildiği söylenmiştir. B 32. Aşağıda mücadel vermekt A) Kişi gün! proc sah seb eks B) Ert ya be bo ge ilc C) G D) meti ya c E)
B) II. cümlede I. cümledeki durumun nedeni belirtilmiştir.
III. cümlede bir durumun bağlı olduğu koşuldan söz edilmek-
tedir.
D) IV. cümlede yaklaşık bir oran belirtilmiştir.
E) V. cümlede toplumsal bir özeleştiride bulunulmuştur.
7. () Türk şiiri, geleneksel değerlerine yabancılaşmadan Bati
dünya görüşüne ve yaşama biçimine karşı asıl kimliğini Sezai
Karakoç'la ortaya koyar. (II) O, Batı kültürü karşısında paniğe
kapılmadan kendi dünya görüşüne ve kültürüne bağlanarak
karşı tavır almayı başarır. (III) Karakoç için dünyayı izlemek,
Batı şiirine açılmak, gerekirse ondan yararlanmak kendi bulun-
duğu yeri kavramak açısından bundan sonra önem kazanır.
(IV) O, Batı kültürüne karşı aşağılık kompleksine kapılmaz, ak-
sine fiilî bir tavır alır ve onu temelden sorgular, yapmamız ge-
rekenler doğrultusunda tekliflerde bulunur. (V)Bu yüzden Türk
şiirini Sezai Karakoç aracılığıyla Şeyh Galip'e bağlamak ve ara-
daki geleneğe sahip çıkma çabalarını da bunun bir oluşum sü-
reci olarak değerlendirmek mümkündür.
Bu parçadaki cümlelerden hangisi diğerlerinin sonucu ola-
bilecek bir özelliğe sahiptir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
4
Lise Türkçe
Paragrafta Konu, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler
B) II. cümlede I. cümledeki durumun nedeni belirtilmiştir. III. cümlede bir durumun bağlı olduğu koşuldan söz edilmek- tedir. D) IV. cümlede yaklaşık bir oran belirtilmiştir. E) V. cümlede toplumsal bir özeleştiride bulunulmuştur. 7. () Türk şiiri, geleneksel değerlerine yabancılaşmadan Bati dünya görüşüne ve yaşama biçimine karşı asıl kimliğini Sezai Karakoç'la ortaya koyar. (II) O, Batı kültürü karşısında paniğe kapılmadan kendi dünya görüşüne ve kültürüne bağlanarak karşı tavır almayı başarır. (III) Karakoç için dünyayı izlemek, Batı şiirine açılmak, gerekirse ondan yararlanmak kendi bulun- duğu yeri kavramak açısından bundan sonra önem kazanır. (IV) O, Batı kültürüne karşı aşağılık kompleksine kapılmaz, ak- sine fiilî bir tavır alır ve onu temelden sorgular, yapmamız ge- rekenler doğrultusunda tekliflerde bulunur. (V)Bu yüzden Türk şiirini Sezai Karakoç aracılığıyla Şeyh Galip'e bağlamak ve ara- daki geleneğe sahip çıkma çabalarını da bunun bir oluşum sü- reci olarak değerlendirmek mümkündür. Bu parçadaki cümlelerden hangisi diğerlerinin sonucu ola- bilecek bir özelliğe sahiptir? A) I B) II C) III D) IV E) V 4